Advertentie

Jij bent de artiest ÉN ook het kunstwerk..!


*
*

We zijn de artiest,
maar ook het kunstwerk..!

2023 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

De informatie die ons via onze buitenaardse familieleden bereikt is dat de Aarde onze Moeder is …. Moeder Natuur. Haar frequentie is de frequentie van ons fysieke lichaam. Onze ziel kan een totaal andere oorsprong hebben, maar als we hier op Terra incarneren, zijn wij Haar kinderen. Wij zijn de Terrahu… de mensen van Terra. De mensheid op Terra is lang geleden gecreëerd  door elf rassen. Dat waren de ‘Alteans’. De oorspronkelijke wieg van de mensheid ligt in een zonnestelsel dat wordt aangetroffen in het sterrenbeeld Lyra (K62).

Daar werden vier prachtige rassen gecreëerd, die zich later naar alle uithoeken van ons melkwegstelsel verspreidden. Deze rassen zijn onze neven en nichten en sommige hebben hun genetica vermengd met de onze. Hieruit ontstond een unieke mix van genetica, van 22 of soms zelfs 24 verschillende genomen. Wij mensen, inclusief de ‘starseeds’ die hier gewoon een lichaam lenen voor dit huidige leven, zijn allemaal kinderen van Terra.

Wij bezitten de bloedlijnen in ons lichaam van onze oorspronkelijke ouders, de Pa Taal, die gezien kunnen worden als onze scheppers. De Pa Taal zijn een groep wetenschappers verzameld uit vele melkwegstelsels die ‘Leven’ creëren onder leiding van de Negen aspecten van de Schepper Bron. Deze wezens zijn geen goden, maar het zijn zeer geavanceerde intelligente wezens. Sommigen van hen zijn momenteel op Terra geïncarneerd als starseeds.

Ze vormen een relatief kleine groep, want het leven bestaat in miljarden sterrenstelsels en universa in dit grote multi-versum. En iedere keer ze proberen waar de grens ligt, wordt het door de waarneming uitgebreid. Binnenkort zullen we dit kunnen gaan verkennen wanneer onze cultuur een intergalactische cultuur wordt. Als kinderen van de Pa Taal worden we de afgezanten van ons eigen sterrenstelsel.

Onze menselijke neuronen zijn uniek.
Wanneer we bijvoorbeeld naar een spannende wedstrijd kijken vanuit de woonkamer dan maakt het voor onze neuronen niet uit of we zelf aan die wedstrijd deelnemen of deze vanaf een andere plek bekijken. We kunnen zweten van spanningen, en opwinding voelen zonder er fysiek iets voor te hoeven doen. Dit toont ook aan dat wanneer we ons focussen op een perfecte vorm we daarmee onze gezondheid verbeteren.

Dat heeft te maken met ons magnetische veld. (HIER) Hoe meer we ons daar bewust van worden, hoe beter dit gaat werken omdat we anders ook risico kunnen lopen meegetrokken te worden in het negatieve. Hiervoor zijn drie stappen nodig:

  • Wijsheid
  • Moed
  • Kracht

Wijsheid is nodig om de juiste keuzes te maken die volgens ons hart mogelijk zijn. We hebben moed nodig om tegen de ons opgelegde regels heen te gaan zodat we in staat zijn die juiste keuzes te maken. De kracht is nodig om je frequentie zo hoog en positief mogelijk te houden op ieder moment van de dag, anders zul je straks alsnog op een heftige ervaring stuiten wanneer we straks samen met Terra naar de hogere dimensies door kunnen schuiven.

In dat specifieke moment keren we allemaal eerst even terug naar het nulpunt waarin alle vorm zal wegvallen. Daar is alleen je bewustzijn aanwezig dat vervolgens weer als vorm opnieuw tevoorschijn zal komen in het hoge of lage frequentieveld dat jij uitzendt en je vervolgens omringd zult zijn met mensen uit datzelfde frequentieveld.

De wetenschap meldt ‘bescheiden’ dat het tóch anders zit dan ‘ze’ dachten..
De nieuwe wetenschap van de 20e en 21e eeuw suggereert nu ook dat we veel meer zijn dan simpele waarnemers die in een kort moment leven in een schepping, die gescheiden is van ons. Het is nu een geaccepteerd feit dat er een onderliggend energieveld is dat samenvloeide binnen de eerste fractie van een seconde toen het universum begon. De computermodellen, de wiskundige vergelijkingen en nu de kleinschalige laboratoriumreconstructies van deze oer gebeurtenis, bevestigen dat alles wat we weten en ervaren in onze wereld, is gemaakt van kleine pakketjes energie die constant tevoorschijn komen en opnieuw worden opgenomen in dit alles-doordringende veld van energie.

Onze ogen nemen dit proces waar maar onze hersenen vatten alles samen tot één continue solide ervaring. We houden onszelf daarmee in feite voor de gek want een persoon die tegenover je staat mag er solide uitzien, maar in werkelijkheid is hij dat niet. Zijn lichaam is gemaakt van kleine uitbarstingen van energie die opkomen en instorten. Dat zijn de atomen in zijn lichaam. In plaats van een solide vorm zijn we eigenlijk meer een plaats in ruimte en tijd.

En omdat we zelf deel uitmaken van het veld, zijn de regels van het veld tegelijkertijd de sleutels waarmee we onszelf kunnen bekrachtigen. We kunnen het veld zien als:

 • De container van alles wat is
 • De brug tussen de binnen- en buitenwerelden
 • De spiegel voor alle ervaringen

Wij mensen zijn een mysterieuze hybride vorm die is opgebouwd uit drie componenten:

 1. Ons DNA bestaat uit de 4 primaire elementen die hier op aarde het meest voorradig zijn nl: waterstof; stikstof; zuurstof ; en koolstof.
 2. De genen en het DNA zijn zodanig bewerkt of gemodificeerd dat ze fungeren als een resonerende antenne. Deze verbindt ons met het veld waar ons niet fysieke spirituele onsterfelijke wezen verblijft.
 3. Het DNA dat is toegevoegd door Enki, verheft ons tot bewustzijnstoestanden die normaal gesproken via het primaire genoom niet beschikbaar waren geweest op deze planeet. Dit maakte ons meer bewust, wat hielp om te kunnen integreren in een grotere wereldwijde gemeenschap. Dat proces is zich momenteel aan het ontvouwen. (HIER)

Zowel de oude Indiase Veda’s tot de Dode Zee rollen lijken te suggereren dat de wereld eigenlijk de spiegel is van dingen die plaatsvinden in een rijk dat vanuit ons gezichtspunt in tijd en ruimte onzichtbaar is. Desalniettemin bestaat dit rijk echt en wij maken er met zijn allen deel van uit, en hebben er op elk moment van de dag een interactie mee. Vanuit dat perspectief gezien zijn onze intieme relaties, vriendschappen, gezondheidstoestand, successen en mislukkingen allemaal weerspiegelingen van voortdurende relaties die plaatsvinden in het onzichtbare rijk van dit veld.

Wat er zich hier, in de voor ons zichtbare wereld afspeelt, is slechts een bleke weerspiegeling van die grotere, ultieme werkelijkheid..!! En als er daadwerkelijk een onzichtbaar bestaansgebied is dat de bron blijkt te zijn van onze dagelijkse ervaringen, en we hebben de mogelijkheid om toegang te verkrijgen tot dit rijk dan zal onze hele wereld veranderen met alles wat we hebben geleerd om over onszelf te geloven.

De kosmische verbindingsladder zit in ons; ‘DNA’ is de naam..

Daarmee zullen we in staat zijn te gaan bepalen wat er in ons leven plaats zal vinden. En in die verandering zijn we in staat deel te nemen aan de uitkomst van de dingen in het leven die voor ons het belangrijkst zijn. Om een probleem te kunnen oplossen is het noodzakelijk dat we eerlijk worden. De verandering die voor de deur staat heeft te maken met onze manier van denken en is dus niet het gevolg van technologie.

Wij zelf zijn de leiders in dit proces.
Wij mensen zijn organisch en bestaan uit bloed en neuronen en dat maakt dat Liefde onze grote kracht is. Alles in de natuur is Liefde en al onze beslissingen die we maken dienen voort te komen uit Liefde en niet uit angst omdat we anders een digitale wereld ingetrokken worden waar we voor altijd gevangen zouden kunnen komen te zitten.

Wij mensen zijn van nature onsterfelijk en zijn veel meer dan het DNA en de elektrische signalen van de technologie. Dat is ook de reden waarom klonen maar een zeer korte levensduur hebben. Klonen hebben geen toegang tot het veld in tegenstelling tot wij mensen. De atomen van ons fysieke lichaam verschijnen en verdwijnen voortdurend. Volgens de blauwdruk van ons bewustzijn produceren we datgene waar we vertrouwd mee zijn waarna het weer instort.

Met andere woorden, we zijn als kunstenaars die onze diepste passies, angsten en verlangens uitdrukken door middel van de levende essentie van een mysterieus kwantum canvas. Maar in tegenstelling tot het canvas van een conventionele kunstenaar, dat op een bepaalde tijd op één plaats bestaat, is ons canvas hetzelfde materiaal waar al het andere van gemaakt is. Het bestaat overal en is altijd aanwezig.

Traditionele kunstenaars zoals schilders, beeldhouwers fotografen etc. zien we als losstaand van hun kunstwerk maar binnen het veld verdwijnt de scheiding tussen kunst en kunstenaar. Daarin zijn wij zowel het canvas als de afbeeldingen op het canvas. Wij zijn zowel het gereedschap als de kunstenaars die het gereedschap gebruiken. En net zoals kunstenaars een beeld bewerken en verfijnen totdat het precies is wat ze voor ogen hadden, lijken wij hetzelfde te doen met de relaties in ons leven.

Door ons palet van overtuigingen, oordelen en emoties, ervaren we de relaties die ons in staat stellen ons canvas van het leven te perfectioneren. Net zoals een kunstenaar keer op keer hetzelfde canvas gebruikt terwijl hij op zoek is naar de perfecte uitdrukking van een idee, kunnen we onszelf beschouwen als eeuwige kunstenaars, die een creatie bouwen die voortdurend verandert en nooit eindigt. Wanneer we ons daar bewust van worden zijn we in staat het veld opzettelijk en creatief te gebruiken waardoor we in staat zijn om alles aan te passen aan de manier waarop we onze rol in het universum zien.

De ongelooflijke kracht van onze geest is in staat het lichaam op slot te zetten; de sleutel hebben we DUS ook altijd bij de hand om onze geest te bevrijden..

Dit suggereert op zijn minst dat het leven veel meer inhoudt dan toevallige gebeurtenissen en incidentele synchroniciteiten waarmee we zo goed mogelijk proberen om te gaan. Onze relatie met de kwantumessentie herinnert ons eraan dat we zelf de scheppers zijn. En als scheppers zijn we in staat onze diepste verlangens te creëren met betrekking tot genezing, overvloed, vreugde en vrede in alles, van ons lichaam en ons leven, tot onze relaties. En we kunnen dat bewust doen op de tijd en manier die we zelf kiezen.

There’s a war on YOUR MIND..!
Er is een felle strijd aan de gang over hoe we denken en waar we in geloven. De belangrijkste de reden waarom WO II werd gecreëerd door de Rothschilds, Rockefellers, het Vaticaan, vrijmetselaars van de 33ste graad, de Ridders van Malta, jezuïeten, enz. was om de Verenigde Naties te creëren en alle landen samen te brengen onder één wereldstaat. Het is namelijk een stuk gemakkelijker voor de machthebbers om ons onder controle te houden wanneer we in iets geloven dat niet de waarheid is.

Neem bijvoorbeeld de klimaatopwarming. Deze is helemaal niet het gevolg is van menselijk handelen. Ook is er een gevecht gaande over onze lichamen en de soevereiniteit van onze lichamen. Alle technologie die wordt ingezet bij het Transhumanisme faalt bij de werking van ons natuurlijke lichaam. De vaccinaties zijn daar een mooi voorbeeld van. Deze kunnen het nooit winnen van onze natuurlijke afweer.

Dit heeft te maken met het feit dat technologie is gebaseerd op angst en niet op Liefde. Dit wordt op een zeer sexy en slimme wijze gepromoot om mensen te overtuigen van het tegendeel. Gaming en psychedelica voeren je naar een synthetische wereld die zeer kleurrijk en verslavend kan werken omdat je daardoor kans loopt de echte wereld saai te gaan vinden.

Ook willen ze ons laten geloven dat we een gebrekkige soort zijn; dat onze emoties je beoordelingsvermogen vertroebelen; dat ons vermogen om ons voort te planten onnauwkeurig is omdat je nooit precies weet wanneer de conceptie zal plaatsvinden. Als we in die tekortkomingen geloven, worden we slachtoffers en gaan we denken dat de technologie onze redder is. Met name de jongere generaties vinden het normaal dat we onze menselijkheid gaan vervangen voor technologie.

Wetenschap, is begrips-historisch gezien een raadselachtig concept. Wetenschappen werden in de geschiedenis steeds weer anders geordend. Hulpwetenschappen (zoals scheikunde als hulpwetenschap van de geneeskunde) werden zelfstandige disciplines, en andersom. Nieuwe disciplines ontstonden, andere verdwenen. Maar wiskunde kan beschouwd worden als de basis van alle wetenschappen.

De belangrijkste reden dat de wetenschap de bewijsstukken van die nieuwe ontdekkingen weigert te bekijken en in te voeren in het onderwijs, heeft te maken met geld, Ego, macht en gewoonte. Want wanneer nieuwe ontdekkingen de manier van ons denken gaan veranderen in één van die wetenschappelijke lagen, het de fundering van alle lagen zal veranderen.

Wie denken we wel dat we zijn…?!
Dr. Albert Einstein was ervan overtuigd dat we gescheiden zijn van de alledaagse wereld, en leven als passieve waarnemers die heel weinig invloed hebben op de wereld om ons heen. In tegenstelling tot de mening van Einstein, die tegenwoordig nog steeds door veel wetenschappers wordt aangehangen, bood professor John Wheeler, een Princeton natuurkundige en collega van Einstein, een radicaal ander perspectief op onze rol in de schepping.

De baanbrekende experimenten van Wheeler toonden aan, dat we niet afgescheiden zijn van de wereld, zoals ooit werd aangenomen. Deze onthullingen omvatten het nog steeds controversiële experiment met dubbele spleet dat onthult hoe elektronen veranderen van deeltjes in energiegolven, gewoon door te worden waargenomen, omdat iemand ernaar kijkt. Uit zijn interpretatie van de gegevens blijkt dat wij zelf de ‘veranderaars’ zijn; de ‘Scheppers’..!

Soms nemen we bewust, en soms onbewust deel aan de uitkomst van de dingen in ons leven en in onze wereldgebeuren. Experimenten in de kwantumfysica tonen aan dat de handeling van ons kijken naar zoiets kleins als een elektron het zijn eigenschappen verandert gedurende de tijd dat we kijken. Dit experiment suggereert dat de waarneming zelf een scheppingsdaad is, en dat bewustzijn de schepping veroorzaakt. Deze bevindingen lijken de bewering van Wheeler te ondersteunen dat we onszelf niet langer alleen maar kunnen zien als toeschouwers die geen invloed hebben op de wereld die we waarnemen.

Als we kijken naar de dagelijkse uitdrukking van onze spirituele en materiële overvloed, onze relaties, carrières en fysieke gezondheid, onze diepste liefdes en grootste prestaties, evenals onze angsten en het gebrek aan al deze dingen, kijken we in feite naar de spiegel van onze meest ware en soms meest onbewuste overtuigingen. We zien ze in onze omgeving omdat ze worden gemanifesteerd door een energieveld dat altijd en overal bestaat en alle dingen met elkaar verbindt. Gregg Braden en Nassim Haramein zijn de koplopers in de wetenschap die deze nieuwe kennis momenteel naar buiten brengen. Dit doen ze door die verschillende lagen te belichten. En een prachtige dagelijkse oefening die je kunt beoefenen is de volgende:

Voel het gevoel dat je gebeden, liefde en steun al zijn ontvangen,
in plaats van te vragen dat ze
worden ingewilligd.

Dank voor wat er al is.

De fascinerende Mary Beaver..
Een andere fascinerende bron die nu naar buiten aan het komen is, is Mary Beaver. Zij heeft als ‘supersoldier’ gediend omdat ze geboren is met een zeer unieke gave waar maar enkelen op deze aarde over beschikken; ze is namelijk in staat om de oude Fenicische geschriften te lezen, de taal die ouder is dan de Summerische geschriften. Hierdoor kreeg ze toegang tot onze geschiedenis die tot voor die tijd onbekend was, ofwel verborgen werd gehouden. Daaruit blijkt de Aarde de wieg van de mensheid te zijn en het centrum van dit multiversum is.

Mary Beaver komt uit een familie van meerdere generaties van het Amerikaanse leger, waar haar vader en grootvader in het leger dienden en betrokken waren bij geheime programma’s die ertoe leidden dat Mary op jonge leeftijd werd geïdentificeerd als een interessant persoon. Mary’s oudoom (de broer van haar grootmoeder) was generaal Walter Bedell Smith, de plaatsvervanger van generaal Eisenhower tijdens WO II en voormalig CIA-directeur (1950-1953).

Mary bezat unieke vaardigheden zoals het kunnen spreken, schrijven en begrijpen van oude talen zoals het Fenicisch. Ze werd vervolgens door haar vader/grootouders overgedragen aan geheime programma’s waar ze beweerde dat ze van haar vierde tot haar zevende vijf keer in leeftijd vooruit en achteruit ging, voor dienst in geheime ruimtevaartprogramma’s. Mary diende vervolgens acht jaar in het Amerikaanse leger waar ze betrokken bleef bij geheime projecten vanwege haar gedetailleerde kennis van de oude Fenicische taal.

Ze kreeg toegang tot beveiligde kluizen waar oude artefacten werden bewaard en zag ook hoe een gevangen reus doodgemarteld werd. Na het beëindigen van haar legerdienst werd Mary ‘gespooked’ omdat ze te veel wist. Toch bezit ze verschillende documenten en foto’s die haar bewering over haar militaire dienst ondersteunen. In dit (Engelstalige) ‘Exopolitics Today interview’ bespreekt Mary haar familieachtergrond, de rol van haar grootouders om haar in geheime programma’s op te nemen, haar begrip van de Fenicische taal, en enkele van de dingen die ze tijdens haar militaire dienst heeft meegemaakt.

De Aarde in zijn sleutelrol..
Alles draait om deze Aarde en is de reden waarom deze zo belangrijk is. En voor de Aarde geldt hetzelfde als voor ons mensen, de frequentie die ze uitstraalt ontvangt ze terug in een versterkte vorm. Al het licht bevat informatie en alles wat hier gebeurt heeft invloed op de rest van het universum. Dat is de geheime kennis die de Jezuïeten leren. Zij is de ‘zaadplaneet’ ofwel de Bron. En wat hier fout gaat zou de rest van het multi-versum kunnen vernietigen.

Om die reden zijn wij hier vanuit de toekomst teruggekeerd om een gigantische fout uit het verleden recht te kunnen zetten die catastrofale gevolgen zou kunnen gaan hebben voor het multi-versum. De Aarde ligt in het Alpha quadron/gedeelte van het multi-versum. Dit universum bestaat uit 134 planeten waarbij ook sterren als planeten worden beschouwd. Deze zijn niet allemaal meer aanwezig omdat er reeds een aantal zijn vernietigd. De ringen om Saturnus, Neptunes en Uranus zijn daar de overblijfselen van. Dat probeert NASA te verdoezelen om te voorkomen dat we gaan ontdekken wie en wat we werkelijk zijn.

Spaceport

Wat ook verdoezeld wordt is dat er overal ter wereld ‘Spaceports’ oftewel ruimtepoorten bestaan, waarmee je met een zwart paspoort ter waarde van €34 duizend dollar in 10 minuten naar Mars kunt reizen. (HIER) De belangrijkste boodschap van dit alles is: Verlies nooit hoop en kom altijd vanuit een plaats van Liefde. Focus op Liefde en vergeet niet het belang van wie je bent als individu. Hoe moeilijk het soms ook lijkt, blijf je pad vervolgen omdat we altijd kennis zullen maken met nieuwe concepten. We moeten weer zelf durven nadenken, door zelfonderzoek te doen. Alleen daarmee vinden we de echte antwoorden.

We zijn hier nu aanwezig om het verhaal te herschrijven wie we zijn als mens. Deze kennis is gebaseerd op harde feiten en heel anders dan hetgeen ons tot nu toe is wijsgemaakt. Goddelijkheid is simpelweg het vermogen om de beperkingen die we in het verleden hebben waargenomen, te overstijgen.

De geprogrammeerde beperkingen die ons onderdrukten hebben we meegekregen van onze opvoeding (Familie, educatie, wetenschap etc.). Daarin waren we geconditioneerd om te geloven dat als we iets proberen en falen, we gefaald hebben. De waarheid is echter dat we hebben geëxperimenteerd om uit te vinden hoe we de volgende keer dat we het proberen, de stap verder kunnen overstijgen. Dus wanneer we ontdekken wie we werkelijk zijn, zijn we in staat om de juiste keuzes te maken die ons kunnen beschermen, anders blijven we kwetsbaar voor de ideeën en agenda’s van anderen……

Harriet Algra

april ’23

thenewstain.org

 

Bronvermelding:

Wisdom codes door Gregg Braden

https://courses.humanitysteam.org/modules/we-are-the-unified-field/

HT Live Event: “The Science of Changing Humanity’s Future” featuring Gregg Braden

https://youtu.be/dvN5X-nY7PM

Mary Beaver https://rumble.com/v2bhnla-ep-235-former-us-army-mary-beaver-behind-the-green-door-secrets-of-the-shad.html

https://rumble.com/v2i6mae-super-galactic-roundtable-mary-beaver-apollymi-illeana-do-u-have-god-gene-4.html

https://sunnysjournal.com/2023/04/22/earth-day-april-22-2023/

Dit zijn boeken die Harriet Algra schreef.
Voor meer info, klik je op deze illustratie:

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.