5 Bewustzijns-verruimende lezingen..!


 

x

x

presenteert:
x

5 Bewustzijns-verruimende lezingen..!

x

De afgelopen tijd zijn wij alweer druk in de weer geweest om een aantal lezingen te organiseren voor het najaar. Met de glorende herfst aan de horizon, de tijd dat druilerige zondagen uitnodigen om lekker naar een lezing of presentatie te gaan en er een nuttige en plezierige dag van te maken. Wij hebben specifiek déze lezingen op de kaart gezet, omdat we geloven, dat de mensen die deze lezingen geven, tot de bewustzijnsverruimers van deze tijd behoren. Ieder op hun gebied, maar allen met dezelfde boodschap: ‘Open je ogen, want het is tijd om verder te kijken dan onze neuzen lang zijn’… In deze tijd waarin we onszelf mogen bekrachtigen in onze eigen kracht, mogen grenzen worden verkend en zal alleen daardoor al, ons bewustzijn worden verruimd..

Van de 5 lezingen is de eerste achter de rug. Élke lezing is een belevenis op zich.Daarom kijken we erg uit naar de lezing van 22 september, a.s. zondag. Van Maarten Oversier. Maar kijk naar het aanbod hieronder en maak je keus. We verwelkomen je graag persoonlijk in de ruimte van Quinta Essentia in Zwaanshoek, waar alle lezingen staan gepland.

Dit zijn die lezingen:

x

* * *
Lezing #1 -reeds geweest-

Maurits Prins: ‘Het bedrog van Rome’..

Over dit boek:
Een historisch-wetenschappelijk en filosofisch onderzoeksrapport over de onverwachte oorsprong van het katholicisme en het christendom.
‘Alle wegen leiden naar Rome’, zo luidt een oud gezegde, waarschijnlijk omdat deze stad vele eeuwenlang als centrum fungeerde van het politieke, religieuze en filosofische beleven. Een stad die aan de bakermat stond van een religieus systeem dat onze wereld heeft gevormd en dat al eeuwen lang fungeert als een ‘mannenclub van macht’, roerend met scherp geklauwde vingers in de pap van menig regering, van menig universiteit en onderzoeksinstelling en zelfs van menig militair apparaat.

Wil je meer lezen over het boek en Maurits Prins, dan kun je HIER op de site meer lezen. En wil je meer weten over  het boek, of dit aanschaffen, neem dan even een kijkje op de WantToKnow-bookshop HIER

x

* * *
Lezing #2

zondag 24 september – 14:00 – 17:00 uur

Reïncarnatietherapeut Maarten Oversier
X

Maarten Oversier werkt inmiddels 22 jaar als paragnost en reïncarnatietherapeut. Hij geeft les aan opleidingsinstituten in Nederland, Duitsland, Spanje en Canada. De ruim 10000 sessies hebben hem ruime ervaring gegeven in het werken met ‘De tranen van de voorouders’. Vanzelfsprekend levert het werken hiermee niet alleen een bevrijding op, maar ontstaan ook fundamentele inzichten in familie-samenhangen. Daarbij schreef hij diverse artikelen over de invloed van de Tweede Wereldoorlog in de huidige generaties.

Maarten Oversier

Naast zijn Nederlandse leraren, heeft Maarten nog diverse teachers gehad waaronder stamoudsten, medicijnmannen- en vrouwen en zg ‘elders’ uit de Noord Amerikaanse en Canadese Indiaanse bevolking. Zij vooral hebben hem geleerd over het belang van het werken met de voorouders, en het uitdragen van deze kennis in de huidige tijd van immense veranderingen. Op deze wijze kunnen we daaraan allemaal een steentje bijdragen. Maarten geeft hij al jaren lezingen, trainingen en workshops over deze onderwerpen in binnen en buitenland.

Maarten over zijn werk en lezing:

We leven in een zeer rationeel ingerichte maatschappij, waarin jammer genoeg maar heel weinig bekend is over hoe pijnlijke gebeurtenissen (zoals oorlogen), die zich in de voorgaande familiegeneraties hebben voorgedaan, doorwerken naar de volgende. Op deze manier kunnen de huidige generaties nog worden belast met de nasleep van wat zich onder onze ouders of grootouders heeft afgespeeld. In vaktermen noemen we dit ‘unfinished business’.

Vooral deze onwetendheid daarover maakt dat we niet beseffen dat we allerlei sluimerende energieën meedragen uit onze families. Energieën die we kennen in emoties zoals verdriet, frustratie, boosheid, zwaarmoedigheid, uitzichtloosheid, drammerigheid, verinnerlijkte schuldbelevenissen enzovoorts. Maar het is beslist niet zo, dat onze voorouders per definitie ‘de oorzaak’ zijn van deze zaken. Het gaat erom, dat het echter nooit geuit, verwerkt of geprocessed werd, wat tot gevolg heeft, dat deze energieën in de familie ‘opgeslagen’ worden.

Wie vervolgens incarneert in deze families, kiest er op een bepaald niveau voor om ook deze belastingen mee te nemen, in meer of mindere mate. Daar zijn op ‘zielsniveau’ allerlei aanleidingen voor. De lezing is bedoeld om meer besef en inzicht te creëren in deze samenhangen. Om te leren herkennen hoe zaken overgedragen worden en hoe daarmee te kunnen werken.’

Kortom: een fascinerend verhaal, waarbij Maarten rijkelijk zal vertellen over zijn kennis, inzichten en ervaringen op dit (werk)terrein. Een uiterst boeiende middag! Aanstaande zondag in Quinta Essentia in Zwaanshoek. Kom je ook?

 x

* * *
x

Lezing #3

zondag 8 oktober – 14:00 – 17:00 uur

Ir. Coen Vermeeren ‘UFO’s bestaan gewoon!’..
X

Hoe controversieel wil je het hebben? Wetenschappers die niet weten wat iets is en het tóch niet willen onderzoeken.. Terwijl dát nou precies hun werk is.. Om te onderzoeken wat onbekend is. UFO’s dus. Ongeïdentificeerde vliegende objecten.. Keihard onbekend, maar heel veel over te vinden, dat UFO-fenomeen. En toch wordt door een aantal, zich wetenschappers noemende, collega’s van vliegtuigbouwkundig ingenieur Coen Vermeeren, het begrip UFO’s gemeden als.. tja, als de pest.. De titel van zijn boek ‘UFO’s bestaan gewoon’ is dan ook een schitterende cynische titel. Want ja.. Ze bestáán gewoon.

Want het woord UFO betekent per definitie al dat je niet weet wat het is. Toch? Namelijk dat ‘Ongeïdentificeerd Vliegend Object’..  En ja, die bestaan dus gewoon.. Wat het is, wéét je pas als je het gaat onderzoeken.. En preciés dat mag niet van de TU-Delft.. Want ‘UFO’s’ zijn zogezegd ‘controversieel’ en ‘zweverig’.. Volgens hen, die dus óók niet weten wat het is..

Coen Vermeeren komt ons in deze boeiende presentatie, vertellen over UFO’s. Hij spreekt vooral ook over deze bizarre anti-wetenschappelijke UFO-kronkels. En over de reacties op zijn boek, de laatste nieuwtjes op dit gebied en Coen laat veel, heel veel opnames en foto’s zien van het fenomeen UFO’s. Hoezo ‘bewustzijnsverruimend’..? En bij dat alles natuurlijk: ‘Geen zweverig verhaal, maar voeten op de grond’ en puur beschrijvende observaties van goed-geschoolde, intelligente mensen, zoals ruimtevaarders, piloten, legerofficieren en veel andere mensen, getraind in het doen van observaties. Veel over deze observaties is ook al gepubliceerd.

Zo verscheen in de VS in 2010 een baanbrekend boek van onderzoeksjournaliste Leslie Kean, over dit UFO-fenomeen, getiteld: ‘UFOs: Generals, Pilots, and Government Officials Go on the Record’. In dit boek komen generaals, piloten, en overheidsfunctionarissen aan het woord over UFO’s. In dit boek komen UFO-waarnemingen aan de orde, die door meerdere bronnen gestaafd worden. Gegevens die Leslie Kean vaak via de Amerikaanse ‘Freedom of Information Act’ (FOIA) boven water gehaald. Het gaat om wetenschappelijk gefundeerd onderzoek onder meerdere getuigen, radarwaarnemingen en fysieke sporen.

De uiterst intrigerende foto’s van Billy Meier blijven indruk maken.

De lezing draagt een interactief karakter, wat wil zeggen, dat vragen een essentieel onderdeel zijn van de presentatie. JUIST door de vragen en interactie met de zaal, komen actuele en belangrijke zaken in de schijnwerpers te staan! Wij plaatsten hier op de site al enkele artikelen over UFO’s en wanneer je wilt kun je daar vanzelfsprekend (weer) een kijkje nemen. Neem bijvoorbeeld het artikel met ’20 vragen aan Coen Vermeeren’ (HIER)

Coen Vermeeren ziet het als zijn roeping vooral jonge mensen te onderrichten in de essentiële informatie die veelal opzettelijk wordt achtergehouden. Informatie die ‘verborgen agenda’s’ verraden van hen, die niet zoveel ophebben met het welzijn van het menselijke ras. Het is voor Vermeeren als wetenschapper onverteerbaar, dat een essentieel onderwerp als ‘Buitenaards leven’ niet op de agenda staat van elke school. Juist het besef dat wij als planeet Aarde onderdeel ZIJN van een groot levend en bruisend heelal, zou ervoor zorgen dat wij als mensen ons blikveld letterlijk kunnen ‘verruimen’. De enorme interesse in zaken als ‘UFO’s’ toont aan, dat velen onbewust hun focus op deze holistische kijk op het Leven hebben. Je bent van harte uitgenodigd voor deze sprankelende en intrigerende lezing.x

* * *
X

Lezing #4

zondag 22 oktober – 14:00 – 17:00 uur

Thea Terlouw: ‘De Heelkamers’..

x

Onze Aarde wordt al vele eeuwen overspoeld door veel groot en klein leed. Iedereen van ons is in meerdere of mindere mate hierdoor wel getraumatiseerd in de loop van dit leven of in een van onze talloze vorige incarnaties. Nu, in deze Eindtijd, is het van groot belang dat al onze trauma’s worden geheeld en opgelost.

Thea Terlouw was zich reeds als kind bewust van een wereld die anderen niet konden waarnemen. Tijdens haar leven als beeldend kunstenares begon haar speciale begaafdheid zich te ontwikkelen. Vele jaren hielp zij met haar talent mensen, in nauwe samenwerking met therapeuten, artsen en psychologen. Daarbij ging het vooral om hun vorige levens te onderzoeken en de diepere oorzaken van ziektes op te sporen.Trauma’s zijn hier een essentieel onderdeel van. Haar opvang van mensen met een bijna-dood-ervaring en het begeleiden van kinderen naast het begeleiden van stervenden, brachten haar zélf een enorme persoonlijke ontwikkeling, die zij nu met ieder van ons wil delen. In haar nieuwe boek ‘De Heelkamers. Liefde voorbij dit leven’, borduurt voort op haar twee eerdere boeken.

Thea en haar begeleiders, samen met allen die ons zijn voorgegaan, geven met dit inspirerende boek iedereen die nog met angsten zit, een waardevol cadeau. Informatie om in één teug tot je te nemen en de honger naar informatie over onze afkomst, over thuis, over wie we werkelijk zijn, te stillen. Weliswaar sprekend over het sterven en de ‘dood’, biedt deze presentatie vooral perspectief voor een nieuw denken over het Leven. Leven in een nieuwe wereld van schoonheid en rechtvaardigheid. Alles wat we aan trauma’s kunnen opruimen helpt ons op onze reis daar naar toe.

Thea laat een groot aantal mensen aan het woord die vertellen over hun overgang van het stoffelijke naar het eeuwige… en ook vaak weer terug. Het is daarom een hele geruststelling te weten dat we nu, na onze stoffelijke overgang, inderdaad kunnen en zullen worden geheeld. Dat gebeurt in de zogenaamde heelkamers en geldt voor iedereen, zonder uitzondering. Er zijn speciale heelkamers voor allerlei soorten trauma’s. Ieder krijgt de behandeling die voor hem of haar noodzakelijk is. Daarna komt er een proces van keuzes maken: terugkeren of verder gaan, steeds in overleg met en onder begeleiding van onze dierbaren en gidsen.

Maak kennis met Thea Terlouw en haar kennis en inzichten!

x

* * *

x

Lezing #5

zondag 12 november – 14:00 – 17:00 uur

Paul Ganzevles: Orgon, magische levensenergie’..

x

Nadat Dr. Paul Ganzevles was afgestudeerd als chemicus, werkte hij jarenlang in de organische research, vond ‘hier en daar’ wat apparaten, stofjes en processen uit en kwam vervolgens tot de gedachte dat fysica en chemie weliswaar een prachtig vak zijn, maar dat er geen echte antwoorden te vinden zijn op levensvragen.Toen hij 35 jaar was begon hij daarom een studie psychologie, die hij 5 jaar later cum laude afrondde. Omdat ook in deze vakken te weinig antwoorden te vinden waren op vragen naar het verschijnsel mens in spirituele zin, studeerde hij para-psychologie bij de grondleggers van de para-psychologie, Prof. Tenhaeff en Prof. H. van Praag. In 1987 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht op een onderzoek naar smaakperceptie.

Van 1987-1998 was hij werkzaam als universitair docent bij de faculteit Geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht waar hij experimenteel onderzoek verrichtte. Hij gaf er ook onderwijs en werkte er als klinisch neuropsycholoog. Vanaf 1998 was hij verbonden als neuro-GZ-psycholoog aan Mediant GGZ, een grote gezondheidszorg-instelling in Oost-Twente. Paul Ganzevles volgde een summerschool in de parapsychologie bij Prof. Dr. D. Bierman en workshops bij Drunvalo Melchizedek en verder uiteenlopende cursussen en opleidingen op het gebied van de alternatieve- en paranormale geneeskunde. Vanuit deze opleidingen kwam Paul Ganzevles continue in aanraking met het fenomeen ‘levensenergie’..

Dr. Wilhelm Reich werd de gevangenis ingestopt voor zijn revolutionaire toepassingen van Orgon.

Prana, Chi, Orgon..
Levensenergie heeft in de onderscheiden denkmodellen verschillende namen. Prana, een begrip uit de Oosterse filosofieën, staat voor ‘spirituele adem’. Etherische energie die ‘ingeademd’ wordt en een levend wezen de kracht geeft, te kunnen functioneren. Chinese geneeskunst verwijst naar levensenergie onder de term ‘Chi’ of ‘Qi’. Prana of Chi gaat om een stroming van energie in een complex stelsel van lichaamskanalen. Een andere beschrijving van levensenergie vinden we bij de moderne kwantumfysisci, zoals in de eonenhypothese van de fysicus Charon. Deze levensenergie is beschreven als de drijfkracht tot groei en ontwikkeling. Ook de bevindingen binnen het biofotonen-onderzoek vinden hierbij aansluiting.

Wilhelm Reich, een Oostenrijks psychiater, noemde deze energie ‘Orgon’. Hij was degene die Orgon liet interacteren met diverse materialen; zo ontwikkelde hij de Orgon-accumulator en de cloudbuster. Deze accumulator is praktisch toepasbaar bij de behandeling van bepaalde ziekten. De cloudbuster kan worden toegepast ter beïnvloeding van atmosferische bewegingen en bestrijding van luchtvervuiling.

Naar de filosofie van Rudolf Steiner kan deze levensenergie (Orgon, Prana, Chi, of Eonen) worden beschouwd, als een intermedium (tussenstof) tussen de materie en het niet-materiële of geest. Dit intermedium heeft een tweeledige functie: energieleverancier en informatiedrager in het proces van schepping en vorming. Naast methoden die zich richten op beïnvloeding van de levensenergie ter verbetering van de gezondheid, is de levensenergie zelf ook negatief beïnvloedbaar. De belangrijkste factoren die van invloed zijn op de kwantiteit en kwaliteit van de levensenergie zijn elektrosmog, luchtvervuiling en emotionele vervuiling (agressie).

x

* * *

Waar..?

Alle lezingen worden gehouden in

Spieringweg 913
2136 LK Zwaanshoek (NH)

(HIER kun je een kaartje bekijken; en/of klik op het logo)

* * *

Zo boek je de lezingen:

Vul hieronder al je persoonlijke gegevens in en meldt bij ‘mededelingen’ welke lezing je wilt bijwonen.
Deze organisatiebijdrage bedraagt voor elke lezing € 20,- x
Verstuur de aanmelding en betaal separaat de organisatie-bijdrage.

Maak tegelijk met je aanmelding het totaalbedrag van je bestelling over op IBAN:

NL35INGB0004313174

van

Dolphins & Whales publishing bv in Heemstede.

En vergeet niet bij je bestelling ook duidelijk het nummer van de lezing te vermelden.
x
* * *

Het Bestelformulier

Aantal*

Uw naam*

Uw volledige adres*

Uw E-mail*

Onderwerp*

Uw Bericht

* = Verplicht veld


Advertentie