Advertentie

Kristallen schedels: hulp bij het verhogen van ons bewustzijn!


WantToKnow organiseert regelmatig bijzondere aanbiedingen voor je, met producten die je niet zo snel in de winkel zult tegenkomen. Een service met producten die veelal uit het buitenland komen. Bij kleine, vaak ambachtelijke leveranciers vandaan.

Vanzelfsprekend kiezen we producten die passen in de sfeer van de website en dus zullen aansluiten op jouw smaak. We kijken zeker ook naar het duurzame karakter van de producten (en diensten).

Het essentie van deze aanbiedingen is zódanig, dat wij de aanbieding een beperkte geldigheidsduur moeten geven. Wij werken namelijk niet met voorraden en bestellen daarmee de producten aan de hand van de bestellingen die wij van de lezers van WantToKnow krijgen. Daarom duurt het leveren van de producten vaak iets langer dan een ‘paar dagen’. Meestal zijn wij in staat de levering binnen 2-3 weken te verzorgen.

* * *
x

– INLEIDING –
x

dr. Jaap van Etten

De Nederlander dr. Jaap van Etten (PhD biologie), woont sinds 1998 in Sedona, Arizona (VS) met zijn vrouw Jeanne Michaels. Jaap werd geboren in Nederland en groeide hier op en studeerde af en promoveerde in biologie aan de UvA, de Universiteit van Amsterdam, met als specialisme ‘ecologie’. De afgelopen 25 jaar heeft hij zich vooral gefocust op metafysische ecologie. Ecologie is de studie die zich bezig houdt, met de relatie van levende wezens en hun levensomgeving, hun milieu. Hij bestudeerde ook het menselijke energiesysteem.

Tijdens deze studies ontwikkelde hij het innerlijk zicht en het weten tot de ‘ongeziene’ werelden. Hij gebruikt deze vermogens samen met zijn kennis, om zijn studie van de interactie tussen de subtiele energieën van onszelf en die van de wereld om ons heen voort te zetten. Hij noemt deze studie ‘Metafysische Ecologie’. Jaap heeft honderden vortexen in het Sedona gebied onderzocht (HIER) om de energielijnen en krachtplekken van de aarde te begrijpen en hoe deze het menselijke energiesysteem beïnvloeden.

Inmiddels bestudeert hij over onderwerpen als: menselijke energieën, Aarde-energieën, kristallen en kristallen schedels. Hij geeft daar lezingen over en onderwijst op cursussen en scholingen. En daarnaast ook, hoe al deze energieën op elkaar inwerken en elkaar dus beïnvloeden. In zijn, in het Nederlands vertaalde boek, richt hij zich op de interactie tussen kristallen schedels en de energieën van de mens. Zijn interesse in kristallen schedels begon in 1994 na een emotioneel eerste contact met een kristallen schedel in Sedona (VS).

Sinds dat moment bestudeert hij de kristallen schedels en de rol die zij spelen in ons heden en verleden. Inmiddels heeft hij twee boeken over het onderwerp geschreven: ‘Crystal Skulls; Expand Your Consciousness’ en Crystal Skulls; Interacting with a Phenomenon’ die in het Nederalands zijn vertaald. Deze boek, dat zowel op feiten als op persoonlijke ervaringen zijn gebaseerd, geven een samenvatting van de resultaten van vele jaren onderzoek naar het werken met kristallen schedels door Jaap van Etten.

De toenemende populariteit van kristallen schedels heeft een diepere oorzaak en vooral ‘Kristallen schedels en bewustzijn’ beschrijft de zoektocht van de schrijver naar de oorzaak van deze toenemende belangstelling. De verschillende soorten kristallen schedels worden beschreven, evenals de kristallen schedels die de meeste bekendheid hebben verworven. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende kwaliteiten en eigenschappen van kristallen schedels en hun unieke energieën worden omschreven.

Duidelijk wordt, dat alle eigenschappen en kwaliteiten van de kristallen schedels helpen bij de persoonlijke groei van degenen die ermee werken. Je wordt je bewust van je energetische verbinding met kristallen schedels en ervaart het effect van kristallen schedels op je bewust-zijn en hoe ze je bewustzijn verruimen.

Kristallen schedels nodigen je uit op een ontdekkingsreis die je helpt om beter te begrijpen wie je werkelijk bent. De onderwerpen uit in dit Nederlandstalige boek:

  • Waarom heeft het kristal de vorm van een schedel?
  • Op welke manieren kun je kristallen schedels in groepen verdelen?
  • Originele, zingende, volledig geactiveerde en eigentijdse kristallen schedels
  • De verschillende energieën verbonden met kristallen schedels
  • Het effect dat kristallen schedels op mensen hebben
  • Het effect dat kristallen schedels op de energieën van de Aarde hebben
  • De legende van de 13 kristallen schedels
  • En veel meer…

Het volgende artikel van de hand van dr. Jaap van Etten, om dieper kennis te maken, met het fenomeen ‘kristallen schedels’.

* * *

x
x

Fantastisch verhaal of…
symbolische realiteit met diepere betekenis?
x

= De legende van de 13 kristallen schedels =

2019 © Jaap van Etten | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Een van de meest interessante verhalen over kristallen schedels is de legende van de oorspronkelijke dertien kristallen schedels. Veel mensen geloven dat dit verhaal zijn oorsprong heeft in de tradities van de Maya’s. De Maya’s hebben een special verbinding met schedels in het algemeen en kristallen schedels in het bijzonder en voor hen is dertien een heilig getal. Als je je echter meer verdiept in de legende en in de betekenis van de getallen 12 en 13 wordt duidelijk dat de legende verder gaat dan de tradities van de Maya’s. Dit artikel verkent deze legende, de betekenis van de getallen 12 en 13 en de rol van de kristallen schedels in de ontwikkeling en uitbreiding van ons bewustzijn.

De legende vertelt dat er in het begin dertien kristallen schedels zijn gemaakt. Deze kristallen schedels  bevatten informatie die als de juiste tijd is aangebroken de mensheid moet helpen met een verschuiving naar een hoger bewustzijn. Veel mensen geloven dat de tijd waar de legende naar verwijst onze huidige tijd is. De oorsprong van deze legende is niet duidelijk. Het is mogelijk dat het een samenvoeging is van legendes van verschillende inheemse tradities terwijl er ook mensen zijn die geloven dat het een moderne fabricatie is.

Het Hollywood-piepschuim-aftreksel van het enigma van de kristallen schedels..

Wat ook het geval moge zijn, het is een verhaal waar vele mensen zich verbonden mee voelen. Het lijkt alsof het iets wakker maakt in ons onderbewustzijn; als gevolg daarvan wordt de legende steeds meer een feitelijk verhaal. Elk verhaal dat zo’n sterke resonantie teweeg brengt, heeft meestal een diepere symbolische betekenis en daarom is het naar mijn overtuiging de moeite waard, dit ‘verhaal’ verder te onderzoeken.

De legende suggereert dat kristallen schedels informatie bevatten. Dat dit heel goed mogelijk is blijkt uit het feit dat ook de wetenschap ontdekt heeft dat grote hoeveelheden informatie in kristallen kunnen worden opgeslagen. De wetenschap gebruikt hiervoor de technologie van ‘holographic imaging’. Deze technologie bevestigt dat het mogelijk is om elektromagnetische energie en informatie op te slaan in kristal structuren.

Van alle natuurlijke materialen is kwarts het meest geschikt als opslag medium. Het is interessant dat alle bekende oeroude schedels, zoals de Mitchell-Hedges kristallen schedel, Max (HIER), ShaNa Ra, Einstein, Synergy, Ixchel en Ami, allemaal kwarts schedels zijn die bovendien allemaal ongeveer de grootte hebben van een menselijk schedel. Alleen Einstein is duidelijk groter dan een menselijke schedel.

De legende vertelt ook dat 12 kristallen schedels moeten samenkomen en dat de informatie in de schedels moet worden ontwaakt en geactiveerd om een homogeen informatie veld te kunnen scheppen. Dit veld is vertegenwoordigt door de dertiende schedel die als functie het samenbrengen van dit veld.

x

Het getal 12 + 1
Het getal 12 komt in veel systemen voor. We hebben een klok met 12 uren, er zijn 12 maanden in een jaar, er zijn 12 tekens in een dierenriem, Jezus had 12 apostelen en in de bijbel wordt 12 genoemd als het getal van God. Mensen die met heilige meetkunde werken zullen niet zo verbaasd zijn dat het getal 12 belangrijk is.

Plato, een wijsgeer en wiskundige uit de klassiek Griekse tijd, heeft vijf meetkundige figuren beschreven die worden gekarakteriseerd door het hebben van gelijke hoekpunten, zijden en vlakken. Een goed voorbeeld is een kubus, die 6 gelijke vlakken, 12 gelijke zijden en 8 gelijke hoekpunten heeft. Deze vormen worden platonische lichamen of regelmatige veelvlakken genoemd.

Degene die van belang is voor het begrijpen van het getal 12 is de dodecaëder. Dit veelvlak heeft 12 vijf-zijdige vlakken. Volgens Plato vertegenwoordigt dit veelvlak het universum. Bijzonder in mijn ogen is, dat Plato onlangs onverwachte ondersteuning kreeg van de huidige wetenschap..! Resultaten van wetenschappelijke studies, die wilden bepalen wat de meest waarschijnlijke vorm van het universum was, op het moment van de vermeende ‘Big Bang’, toonden aan, dat de meest waarschijnlijk vorm die van een dodecaëder is, of meer precies, twaalf dodecaëders…!

12 ‘apostelen’, met de 13e IN HET MIDDEN..
Als gevolg daarvan zal elk systeem gebaseerd op het getal 12, resoneren met de essentie van het universum. Als je een krachtige boodschap wilt geven over het belang van een systeem in onze fysieke werkelijkheid, dan baseer je het op dit heilige getal 12. Dat zou de reden kunnen zijn waarom er 12 kristallen schedels werden gecreëerd. Echter, het aantal dat genoemd wordt is niet 12 maar 13.

Het idee is dat er twaalf kristallen schedels zijn die een cirkel vormen met een dertiende schedel in het midden. Dat brengt op de vraag wat de rol is van de dertiende kristallen schedel. Het getal 12 vertegenwoordigt ook de twaalf tonen van een octaaf. Als je de twaalf tonen van een octaaf doorloopt is de dertiende toon het begin van de volgende octaaf.

Dat betekent dat 13 de kwaliteiten van het eerste octaaf overstijgt en het begint vormt van de volgende oktaaf. Dat geeft aan dat het getal 13 een overstijgend getal is. Dit past goed in de legende van de 13 kristallen schedels. Als we ons meester hebben gemaakt van de informatie in de 12 kristallen schedels die verbonden zijn met het niveau van bewustzijn waarin we leven en deze informatie integreren in een dieper begrijpen van onze werkelijkheid, helpt de dertiende schedel ons om deze werkelijkheid te overstijgen en ons te verbinden met het volgende bewustzijnsniveau.

12 Kristallen schedels met de 13e-in-het-midden.

Mogelijk is dit de reden waarom zo veel mensen zich -al dan zich hiervan bewust- tot kristallen schedels aangetrokken voelen. Bewust of onbewust helpen de kristallen schedels ons om van het huidige bewustzijnsniveau, dat is gebaseerd op tegenstellingen, te gaan naar een eenheidsbewustzijn.  Veel inheemse volkeren geloven dat hun voorouders van de sterren kwamen. Deze voorouders waren oorspronkelijk sterren volkeren. Zij geloven ook dat de oorspronkelijke kristallen schedels eigenlijk informatie systemen waren die door 12 verschillende sterren volkeren aan ons zijn gegeven.

Het zijn onze voorouders in deze wereld die de informatie van de sterrenvolkeren in de eerste kristallen schedels hebben gebracht. Zij kozen voor de vorm van de schedel om ons te helpen herinneren dat deze kristallen informatie bevatten waarmee gewerkt moet worden en met onze hersenen (in de schedel) moet worden verwerkt. Het is aan ons, mensen van de aarde om de informatie samen te brengen in een dieper begrijpen, zodat we naar een hoger bewustzijn kunnen gaan. Dit betekent dat de dertiende kristallen schedel ons, mensen van de aarde, vertegenwoordigt..! Laten we aannemen dat deze ideeën een zekere waarheid bevatten. Dat levert dan een volgende vraag op: hoe kunnen we naar dit volgende niveau van bewustzijn gaan.

Het wakker maken van het potentieel van de kristallen schedel..
Als we een kristallen schedel kopen en ons er mee verbinden is onze eerste ervaring vaak heel krachtig. Hoewel zo’n ervaring fantastisch is zal iedereen die met kristallen schedels werkt toegeven dat het zelden leidt tot een eenheidsbewustzijn en zeker niet een blijvende. Er is kennelijk meer nodig om dat te bewerkstelligen. Ieder kristallen schedel heeft energie. Als we een kristallen schedel kopen zal het niet zijn volledige potentieel hebben.  Een schedel moet geactiveerd worden om tot zijn volle potentieel te komen.

De interesse in schedels bereikt in deze tijden een hoogtepunt!

Het wakker maken van het potentieel van een kristallen schedel is een proces dat vele jaren duurt. De mate van het wakker maken van het potentieel hangt voornamelijk af van een factor: de staat van bewustzijn van de persoon die met de kristallen schedel werkt. Het is ons niveau van bewustzijn dat bepaalt tot welk niveau een kristallen schedel kan worden geactiveerd en welk deel van het potentieel wordt gebruikt.

Dat betekent dat het niveau van het wakker maken van het potentieel wordt bepaald door het niveau van het wakker zijn van het bewustzijn van de persoon die met de schedel werkt. Het is een van de grootste geschenken van de kristallen schedels dat zij alle kwaliteiten bezitten die wij nodig hebben om ons bewustzijn te laten ontwaken. Dit maakt het dan voor ons mogelijk om ook meer van de kristallen schedel te ontwaken.

x
Hoe kristallen schedels ons helpen om te ontwaken
Zoals gezegd hebben kristallen schedels kwaliteiten die ons helpen om ons eigen potentieel te ontwaken. We kunnen deze kwaliteiten kort als volgt samenvatten. Kristallen schedels zijn reflectoren. Zij fungeren als een spiegel en helpen ons om onszelf te zien. Dat geeft ons de mogelijkheid om datgene te veranderen wat ons tegenhoudt om ons bewustzijn uit te breiden. Zij kunnen ook als een soort prisma fungeren en ons verschillende aspecten van onszelf laten zien zodat we ons kunnen realiseren dat we multi-dimensionale wezens zijn. Zij zijn ook zenders, die informatie kunnen ontvangen én verzenden.

Zij helpen ons om af te stemmen op andere wezens en ander bewustzijn. We weten al dat ze informatie kunnen opslaan, ook van allerlei plaatsen en gebeurtenissen (zij functioneren als getuigen). Zij helpen ons om onze aandacht te richten, om te focussen. Het zijn zeer krachtige versterkers, zowel van positieve als negatieve energieën en kwaliteiten in ons. En tenslotte stimuleren ze het functioneren van onze hersenen. Dit is belangrijk omdat onze hersenen ons helpen om gewaar te worden.

x
Met zoveel fantastische eigenschappen kunnen we kristallen schedels gaan accepteren als krachtige ondersteuners van het proces van bewustwording. Zij zijn in feite van alle bekende hulpmiddelen in het proces van bewustwording de meeste  krachtige die op dit moment bestaan. Als we met kristallen schedels werken helpen de genoemde kwaliteiten ons stap voor stap te ontwaken. Als we meer ontwaken kunnen we ook meer aspecten van kristallen schedels laten ontwaken. En dit helpt ons weer om meer te ontwaken. Op deze manier is er een permanente groei en ontwikkeling als we met kristallen schedels werken.

Conclusie
De legende van de 13 kristallen schedels functioneert als een symbool dat ons ervan bewust maakt dat zij een hulpmiddel vormen dat ons kan helpen om ons bewustzijn te verhogen naar een volgend niveau. Kristallen schedels bevatten all kwaliteiten die nodig zijn in het proces van het verhogen van ons bewustzijn, zodat we van een leven dat wordt bepaald door tegenstellingen kunnen gaan naar een leven in eenheidsbewustzijn.

Jaap van Etten
www.lemurantis.com

x
Speciale WTK-aanbieding:

x

De Kristallen Schedels:
hulp bij het verhogen
van ons bewustzijn

x
(geldig t/m woensdag 2 oktober)
X

Met de belangrijke kennis van het bovenstaande artikel in ons achterhoofd, stelde wij samen met Jaap van Etten deze aanbieding samen. Het helaas vaak lastig om een persoonlijke kristallen schedel te vinden die van een goede kwaliteit is en van een zuivere een hoogfrequente steensoort is gemaakt. Daarom zijn wij bijzonder blij dat we je de volgende edelsteen schedels, samen met de prachtige boeken van Jaap mogen aanbieden:

x

1. Schedel van Zuiver Bergkristal
Deze fijne gedetailleerde schedel is gemaakt van zuiver bergkristal en ligt met zijn 5 bij 5 cm gemakkelijk in de hand.

Bergkristal is een zuiverende en versterkende edelsteen die je instaat stelt om energie te focussen. In de vorm van een schedel helpt ze een heldere spiegel. Deze schedel wordt geleverd met een mooi en stevig bewaardoosje.

Prijs: € 29,-

x

2. Schedel van Diep Obsidiaan
Ook deze fijne gedetailleerde schedel is gemaakt van een zuiver mineraal: obsidiaan. De schedel is 5 bij 5 cm gemakkelijk in de hand.

Obsidiaan is een mineraal dat wijst op de diepte in het zelf. Waar bergkristal de focus scherp maakt, voert obsidiaan je mee naar de periferie van je bewustzijn, om daar eerlijk te kunnen kijken.

Deze schedel wordt geleverd in een mooi en stevig bewaardoosje.

Prijs: € 29,-

 

3. & 4. ‘Het Fenomeen Kristallen Schedels’
en ‘Kristallen Schedels en Bewustzijn’ van Jaap van Etten
‘Het fenomeen kristallen schedels’ en haar vervolg ‘Kristallen schedels en bewustzijn’ zijn niet alleen een introductie van de bijzondere kristallen schedels die in onze wereld manifest zijn; het is ook een bijzonder verslag van het persoonlijke en spirituele pad van Jaap van Etten.

Het eerste boek geeft je vooral een samenvatting van de resultaten van Jaap’s vele jaren onderzoek naar- en werken met kristallen schedels. Het tweede nodigt je uit op een reis van het ontwaken van je kristallen schedel en als gevolg daarvan het ontwaken van jezelf. Verschillende meditaties ondersteunen deze reis. Mede door de beschrijvingen van bekende oeroude en oude schedels is dit boek een ‘moet ik hebben’ geworden voor iedereen die is geïnteresseerd in kristallen schedels en in de ontwikkeling van spiritueel bewustzijn.

Het Fenomeen Kristallen Schedels
Actieprijs: € 19,-
(normaal: € 21,-)

Kristallen Schedels en Bewustzijn
Actieprijs: € 21,-
(normaal: € 24,50)

x

Speciale WantToKnow aanbieding:

Bestel je zowel de Schedel van Kristal,
als de Schedel van Obsidiaan?

Dan betaal je € 54,- !
(i.p.v. € 58,-)

Of bestel je een Schedel (Kristal of Obsidiaan)
en het Jaap’s nieuwe boek: ‘Kristallen Schedels en Bewustzijn’ ?

Dan betaal je slechts € 47,-
(i.p.v. € 53,50 !)

x

x
* * *

x

“Ja, ik wil graag deze unieke
Schedels en Boeken
ontvangen
!”
x

Vul hieronder de gevraagde persoonlijke gegevens in en
rond de bestelling af, VÓÓR de

Aanbieding is geldig tot dinsdag 1 oktober a.s.

x
Per bestelling geldt voor Nederland

een bijdrage porti/handelingskosten van € 6,-

* * *
Woon je buiten Nederland, in de Benelux?
Dan geld er een bijdrage voor handling/verzending van € 9,-

Woon je buiten de Benelux?
Dan geld er een voor handling/verzending een bijdrage van € 15,-

* * *

Wil je een andere/grotere bestelling plaatsen,
dan ons bestelsysteem toelaat?

Stuur dan even een berichtje naar aanbieding@wanttoknow.nl
We laten je dan snel even weten hoe we je bestelling kunnen aannemen/verzorgen.

x

* * *

Totaal: € -

Advertentie