Advertentie

De crisis: een bewuste strategie voor sociale afbraak..!


crisis kans en gevaar

x

‘De crisis: een bewuste strategie voor sociale afbraak’

2015 © Mondiaal News/Alma de Walsche
2015 © deze versie WantToKnow.nl/.be

x

boaventura de sousaDe wereld verkeert vandaag in een diepe crisis. Tegelijk wil men ons doen geloven dat het neoliberale groeimodel het enig mogelijke is. De Portugese socioloog Boaventura de Sousa Santos doorprikt die mythe en maakt er zijn missie van om een kennisleer van alternatieven uit te bouwen. En het wordt hoog tijd dat de universiteiten ramen en deuren openen om alternatieve kennis binnen te laten, aldus deze socioloog, Boaventura de Sousa. Hij is een monument in de sociale wetenschappen, hoofd van het departement Sociologie aan de Universiteit van Coimbra, Portugal, maar het grootste deel van het jaar is hij onderweg, nieuwe werelden aan het verkennen.

Van augustus tot december is hij op reis in de VS en Latijns-Amerika, de andere helft van het jaar reist hij door Europa. Hij is een van de grondleggers van het ‘Wereld Sociaal Forum’ en medewerker van het progressieve platform Transform Europe. De crisis in zuid-Europa en vooral in Griekenland volgt hij op de voet. Een interview dat gehouden werd, aansluitend op een lezing die hij gaf aan de Universiteit van Louvain La Neuve, introduceert niet alleen deze interessant kerel, maar ook de gedachten achter deze crises..!

Waarom is de huidige crisis zo anders dan vorige crisissen? 

Boaventura de Sousa (BdS): Omdat hij een alles omvattende en permanente karakter heeft aangenomen en zo ook de verklaring geworden is voor alles wat slecht gaat: de salarissen worden ingeperkt omdat het crisis is. De pensioenen gaan omlaag, omdat het crisis is. De gezondheidszorg wordt geprivatisserd, omwille van de crisis. De hele sociaal-democratie in Europa wordt afgebouwd in naam van de crisis. Een crisis die voorgesteld wordt als een schuldencrisis van de soevereine staten maar die in feite een financiële crisis is van een systeem dat volkomen kleptocratisch en crimineel is.
geldcrisis groot biljetEen crisis veroorzaakt door een gedereguleerd financieel kapitaal dat speculeert met de miserie van de mensen. Hoe meer landen er bankroet gaan, hoe meer dit systeem zich verrijkt. En de gevolgen daarvan gaan niet enkel over getallen maar over mensenlevens: mensen die hun werk verliezen, hun huis verliezen, die zelfmoord plegen.

De crisis is sociaal, maar ook politiek.

BdS: Ik zie zeven grote bedreigingen die tegelijk uitdagingen zijn om die trend te keren.
De eerste bedreiging is de desorganisatie van de staat. De staat is een instantie die voor een zekere veiligheid en bescherming zorgt. Op basis van harde sociale strijd van het volk en de arbeidersklasse hebben mensen in het verleden rechten verworven. Die rechten gaven toegang tot consumptiegoederen,  onderwijs, gezondheidszorg en werkloosheidssteun. Alles wordt geprivatiseerd en ondergeschikt gemaakt aan de logica van de markt.

In de 19de en begin 20ste eeuw konden de arbeiders de producten die ze produceerden, zelf niet kopen. Ze hadden geen arbeidscontracten en waren heel onzeker over hun toekomst. Na WOII ontstaat de sociaal-democratie, die in een aantal landen zoals België nog wel overeind blijft maar die in tal van landen een ernstige crisis doormaakt. In zuid-Europa heb je nog wel sociaal-democratische partijen maar geen sociaal-democratische maatschappelijke context meer.

Cyprische bankovervalDe maatschappelijke context neigt veel meer naar partijen aan de rechterzijde van het politieke spectrum. Terwijl vroeger de staat ook nog niet-mercantiele relaties had met zijn burgers, is dat vandaag steeds minder het geval. Alles wordt geprivatiseerd en ondergeschikt gemaakt aan de logica van de markt. En dat is een reële bedreiging want we hebben vandaag geen alternatief voor dit concept van de staat.

De tweede bedreiging is de destabilisering van de democratie. Na WOII is er een spanning gegroeid tussen democratie en kapitalisme. Zo lang het financiële kapitaal gereguleerd was en er publieke dienstverlening was door de staat, had je een klimaat waarin de sociaal-democratie kon gedijen. Het kapitalisme laat zijn ware aard zien en die is destructief. Maar dat pact tussen democratie en kapitalisme is sinds de val van de Muur verbroken.

Er is vandaag niets meer dat het kapitalisme aan banden legt, het laat zijn ware aard zien en die is destructief: het vernietigt de rechten van mensen, hun toekomstperspectieven, de natuur, en dit enkel met het doel om meer winst te maken. Het enige waar het kapitalisme nog bang van moet zijn, is van zichzelf, van zijn eigen destructieve logica. In de politiek van vandaag is alles te koop en lobbygroepen zetten de democratie onder druk. Volgens mij is dit het einde van de democratie zoals we die tot nog toe gekend hebben.

De derde bedreiging?

BdS: Dat is het vermarkten van de kennis. Kennis moet geld opleveren. Universiteiten investeren veel meer in biotechnologie dan in humane wetenschappen omdat dit meer opbrengt. Maar de impact daarvan op de samenleving is nauwelijks te schatten. Ook het Europese programma Horizon 2020 is een voorbeeld van die dominantie van de technologie.

De vierde bedreiging is de vernietiging van de natuur. Het kapitalisme verlegt vandaag een volgende grens en speelt met de draagkracht van de natuur. Hoezeer de natuur onder druk staat zien we voortdurend in de extreme natuurrampen. Ook daarin speelt de ongelijkheid: in de VS is er geld om de schade van Katrina te herstellen, Bangladesh heeft geen geld om zijn inwoners te beschermen. De vernietiging van de natuur betekent de vernietiging van de bestaansmiddelen van talloze mensen op het platteland. Die worden dan ook nog eens onder druk gezet door grote megaprojeten zoals stuwdammen en ontginningsprojecten. Met geweld worden ze van hun grond verdreven. Er gaapt een steeds grotere kloof tussen betaald en onbetaald werk.

De vijfde bedreiging is de devaluatie van de arbeid. Arbeid was in de Europese samenlevingen het instrument om toegang te krijgen tot burgerschap. Op basis van hun arbeid kregen ze ook rechten en professionaliseerden ze zich. Vandaag is werk – als een instrument voor burgerrechten – volkomen geërodeerd. Werk wordt precair en vakbonden worden afgebouwd. 70% Van de wereldeconomie is informeel en er gaapt een steeds grotere kloof tussen betaald en onbetaald werk. Een jonge afgestudeerde die uren, dagen en nachten doorbrengt met CV’s klaar te maken en te solliciteren, accumuleert niet-betaald werk. Al de uren dat je onderweg bent naar je werk en in de file zit, is onbetaald werk. Je bent geen 8 uur per dag met je werk bezig, maar 12 of 14 uur.

from cops to soldiersDe zesde bedreiging is de criminalisering van het sociaal protest. Meer en meer vaardigen regeringen wetten uit die mensen verbieden om nog op straat te komen, zelfs voor vreedzame protesten. In Latijns-Amerika beroepen regeringen zich op de antiterrorismewetten om protesten van inheemse volkeren tegen de invasie van multinationals in hun territoria te blokkeren. Racisme neemt vandaag nieuwe vormen aan, als discriminatie van andere visies.

De zevende bedreiging is de kolonisering van de hoofden en van alles wat anders is. Het racisme neemt vandaag nieuwe gedaantes aan. Er groeit een cognitief racisme, geen racisme van de huidskleur maar voor andere visies. Islamofobie is zo’n racisme. Racisme is meestal een reactie ten aanzien van iemand die je ofwel als minderwaardig beschouwt, ofwel als gevaarlijk. En meestal alle twee.

Dit is wel een zeer omvattend donker beeld. Wat staat ons te doen in zo’n situatie?

BdS: De situatie waarin we vandaag verkeren lijkt inderdaad zo donker dat we het ons niet kunnen veroorloven om bij de pakken te blijven zitten. Je kan dit niet laten gebeuren. Al deze bedreigingen en kritieken die ik hier geschetst heb, komen voort uit een andere visie, een kijk die haaks staat op het hegemonische discours. Het zijn allemaal thema’s die op de agenda gezet zijn door sociale bewegingen en groepen die uitgesloten zijn van het dominante model.

Er zijn talloze vormen van verzet tegen dit systeem maar de media geven daar heel weinig zichtbaarheid aan. Het is een ‘sociologie van het afwezige’, een grote zwarte vlek. Vaak wordt er lokaal aan alternatieven gewerkt, maar omdat die geen zichtbaarheid krijgen, denkt men ook dat die er niet zijn. Er is een zekere verzwakking of uitputting van de alternatieven, als je kijkt naar wat bijvoorbeeld het Wereld Sociaal Forum was.

Wat biedt dan nog wel perspectief? 

BdS: Ik denk niet dat je voor dit cluster van problemen een uitweg kan vinden via de directe politiek. Die is niet geschikt om dit soort problemen aan te pakken. We moeten dringend werk maken van een ander kennissysteem. We moeten vandaag werken aan een ander soort kennis, een kennis die vertrekt vanuit het principe van waardigheid. Kennis die leeft buiten de universiteiten en onderzoeksinstellingen. Deze zijn vandaag zo gestandaardiseerd, dat overal hetzelfde wordt onderwezen, terwijl universiteiten oorspronkelijk zijn opgericht om een toekomstproject voor je land te bedenken.

Je kunt Mexico niet voorstellen zonder de Autonome Universiteit van Mexico-stad (UNAM) of Brazilië zonder de Universiteit van Sāo Paulo. Maar het neoliberalisme is niet geïnteresseerd in dat soort projecten. In Coimbra proberen we allianties uit te werken om een kenniscentrum uit te bouwen dat de kennisleer zelf omvormt, om ruimte te geven aan de mensen van deze bewegingen en organisaties. We hebben niet alleen alternatieven nodig, maar ook een alternatief denken over alternatieven. We moeten kijken door een nieuwe bril.

grieken Trojan FingerDe manier waarop er met de Griekse crisis wordt omgegaan, getuigt van weinig creativiteit. Daar domineert ook een erg eenzijdige marktgerichte visie. 

BdS: Absoluut. Ik verken momenteel met mensen uit Griekenland de mogelijkheid om te komen tot een mediteraan blok, waar volgens mij ook Tunesië toe zou moeten behoren, om een alternatief te formuleren voor dit eenzijdig Europeese beleid. Als we dat niet doen, gaat er met de andere landen van Europa gebeuren wat er met Griekenland gebeurt.

Het neoliberalisme laat geen ruimte voor sociaal beleid. Rapporten van de grote bedrijven stellen zelf publiekelijk dat de lucratieve markten van de toekomst in het domein van de gezondheidszorg en het onderwijs moeten gezocht worden. De privatisering zal verder oprukken en men begint bij de zwaksten, in casu Griekenland, maar die trend zal zich ook doorzetten in Frankrijk, Duitsland en de landen van Noord-Europa, dat leidt geen twijfel. Ik was in Denemarken op een forum van Transform Europe. De mensen daar zijn zeer bezorgd om de besparingen in de gezondheidszorg. Dit is een geprovoceerde crisis die Europa volop in de greep heeft.

Zijn de Europese politici zich ervan bewust? 

BdS: De meesten weten perfect waar ze mee bezig zijn. Barroso was zich wel degelijk bewust van de lijn die hij verdedigde, net als Junker. Ze zullen ook beloond worden voor het zo mooi in de pas lopen. De VS gebruikt ook Europa om dit model te implementeren. Het Verdrag van Maastricht heeft die lijn bezegeld. De Europese Centrale Bank staat onder controle van het financiële kapitaal. De grote namen Mario Monti, Mario Draghi en Victor Halberstadt komen allemaal van Goldman Sachs. De crisis is een bewuste strategie om het sociale beleid kapot te maken, te beginnen bij het zwakste land.

De crisis is een bewuste strategie om het sociale beleid kapot te maken, te beginnen bij het zwakste land. Het probleem is dat de schuldenlast in Griekenland vandaag groter is dan toen de crisis begon. Moest Europa echt een politiek-economische unie zijn, dan zou het probleem Griekenland niet bestaan. Griekenland staat voor slechts 2 procent van de euro-economie. Als de Griekse crisis als ons gezamenlijk probleem zou opgenomen worden, zou er geen probleem zijn. Maar Duitsland wil zijn banken redden, vooral de Deutsche Bank, die voorheen geld aanbood aan Portugal, Spanje en Griekenland, om Duitse wagens mee te kopen: Mercedes-Benz, VW, Audi.

goldman sachs geldbergMet die Griekse crisis is er een oud spook terug opgedaagd in Europa, dat van het kolonialisme van het Noorden tegenover het Zuiden. Ik denk dat we vandaag het einde meemaken van de Europese Unie zoals we die tot nog toe gekend hebben. Ofwel moeten we Europa herdenken, ofwel zal het uiteen vallen.

Zonder een Europese Unie betekenen we niets in de wereld van vandaag

BdS: Europa was lange tijd een teken van hoop, een model van samenleven in eensgezindheid, een enkele munt, een paspoort. Dat zijn concrete voordelen die de burgers voelen. Maar datzelfde Europa is vandaag ook een strenge toezichter geworden die in sommige landen een sociale afbraak veroorzaakt. In plaats van een bron van welzijn wordt het een bron van malaise en dat is gevaarlijk. Ook Europa heeft een breuklijn die haar opdeelt in metropolitane en in koloniale samenlevingen.

De noord-zuidas die door Europa loopt, is onze abyssale lijn, de breuklijn die de wereld opdeelt in metropolitane samenlevingen en koloniale samenlevingen. In mijn boek ‘Essay over de zelfkastijding’ beschrijf ik dat fenomeen voor Portugal. De Portugezen denken altijd dat het aan henzelf ligt wanneer het slecht gaat. Griekenland, Italië, Spanje, Portugal, wij worden soms behandeld alsof wij een protectoraat zijn.

Heeft de globalisering die verdelingslijn niet definitief opgeheven? We leven vandaag toch in een multipolaire wereld. 

BdS: Die tweedeling staat nog steeds overeind, ook in volle globalisering. Ze wint zelfs aan kracht. Er zijn twee globaliseringsbewegingen en de abyssale lijn verdeelt de twee: de wereld van de grassroots en de uitgesloten groepen, en de wereld van het grootkapitaal. Van het Economisch Forum van Davos en van het Wereld Sociaal Forum. De voorbije jaren heeft de tegenbeweging die we van onderuit hadden opgebouwd, om tal van redenen veel aan kracht verloren. De financiële crisis en de antiterrorisme-wetten hebben daar mee voor gezorgd.

Door die wetten wordt het bijna onmogelijk om mensen uit het Midden-Oosten op het volgende Wereld Sociaal Forum in Quebec te hebben. Een andere reden is dat ook de progressieve bewegingen in Latijns-Amerika, die in het zog van die Wereld Sociale Fora zijn ontstaan, vandaag in crisis verkeren: Argentinië, Brazilië, Venezuela. Ook Ecuador zal binnenkort de impact voelen. De VS zijn erop uit de opkomende economieën te vernietigen. Ook in de hegemonische globalisering van de dominante krachten zie je een verdeling, met de komst van de BRICS.

Het is juni 2009 en de formele oprichting van BRICS, als tegenhanger van het IMF, is een feit. De US-dollar is uitgerangeerd als internationaal betaalmiddel voor deze landen. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika.
Het is juni 2009 en de formele oprichting van BRICS, als tegenhanger van het IMF, is een feit. De US-dollar is uitgerangeerd als internationaal betaalmiddel voor deze landen. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika.

Die zorgen ervoor dat de dynamische as vandaag verschuift van het Westen naar het Oosten en dat gaat voor ernstige conflicten zorgen, conflicten die vandaag in de maak zijn.De VS zijn erop uit de opkomende economieën te vernietigen. Ook Europa hebben ze een serieuze slag toegekracht met de crisis in Oekraïne, die volledig geprovoceerd is om Rusland te treffen. Ook de halvering van de olieprijs was daarop gericht. China direct treffen is moeilijker, maar ze kunnen wel de toeleveranciers van China treffen, een aantal landen in Latijns-Amerika.

In Argentinië heeft men de regering kopje onder willen duwen met het geval Nisman (de rechter die dood is teruggevonden en zou aanklagen dat de presidente een geheim akkoord had met Iran om, in ruil voor olie, het onderzoek naar de schuldigen van de aanslag op het Joods Cultureel Centrum -met name in Iran- in de doofpot te stoppen, nvdr). En ook Brazilië moet afgeremd worden. Er zijn twee zaken die de VS een doorn in het oog zijn: de oliereserves van présal, die Brazilië onder eigen beheer wil houden en niet wil privatiseren. En omdat Brazilië en de BRICS aan een alternatieve bank werken. Twee zaken van Brazilië zijn een doorn in het oog van de VS: hun olievoorraden en de alternatieve bank.

Al die factoren samen maken dat de tegenbeweging vandaag een heel moeilijk moment doormaakt. Het eerste decennium van de 21ste eeuw was een periode van offensieve strijd in Latijns-Amerika. Vandaag is de regio terecht gekomen in een situatie van proberen te behouden wat ze hebben veroverd. Er zijn nog tal van initiatieven bezig, maar de druk van het eenheidsdenken is zo groot. Vandaar het belang om niet alleen alternatieven te bouwen, maar ook om een alternatief denkkader te hebben waarin al die alternatieven legitimiteit krijgen, vanuit een ander waardepatroon. We moeten ruimte creëren voor alternatieven. Trouwens, je ziet ook dat het kapitalisme nooit alles in zijn greep kan hebben, anders had er niet zoiets ontstaan als Podemos of de overwinning van Syriza.

Podemos en Syriza maken ook duidelijk dat als je iets wil veranderen, je macht moet hebben en in het strijdperk moet treden. Dat deden ook de Zapatisten in Mexico. 

BdS: Dat zijn drie heel verschillende cases, met een heel andere strategie. Toen de Zapatisten in januari 1994 in opstand kwamen, hadden ze wel degelijk de bedoeling om de Mexicaanse staat te veranderen. Het aanvankelijke doel was niet om zich tevreden te stellen met de autonomie in hun eigen regio. De Akkoorden van San Andrés, waar lang over onderhandeld is, hadden aanvankelijk de bedoeling om de grondwet te veranderen en de staatsvorm aan te passen. Maar dat is mislukt.

De Zapatisten hebben vandaag nog een heel internationale visie: op ethiek, cultuur en sociale transformatie. Maar ze hebben elke band met traditionele politieke partijen verbroken. Podemos hanteert een heel andere strategie en zoekt synergie met de beweging van de Indignados, om van protestas naar propuestas te komen, naar concrete voorstellen. In Chili hebben de studenten die zo intens geprotesteerd hadden op straat, met president Bachelet onderhandeld. Een aantal maken nu deel uit van enkele ministeries. Je mag de staat niet overlaten aan de rechtse krachten.

Dat zijn allemaal verschillende strategieën om deel te nemen aan de macht. Je mag volgens mij de staat ook niet overlaten aan de rechtse krachten. Veel mensen hebben vandaag sympathie voor het anarchisme en zijn voorliefde voor horizontale structuren. Over heel Europa heb je jongeren die dit gedachtegoed, overigens een historisch gedachtegoed in Europa, aanhangen. Je ziet ook groepen die een cultuur uitbouwen buiten het kapitalistisch systeem, met initiatieven als lokale munten en ruilsystemen. Deze groepen hanteren een ander concept van samenleving dan het dominante en het is aan zulke initiatieven dat ik geloofwaardigheid wil geven door ze te benoemen en te analyseren.

Loesje euro griekenlandVia de universiteit? 

BdS: Via de volksuniversiteit van de sociale bewegingen. Het is een ‘Ocupy’ van het concept van onze universiteiten. We werken met workshops buiten de ruimte van de universiteit waarin we intellectuelen en academici samenbrengen met mensen van sociale bewegingen. Een derde academici, tweederde sociale bewegingen en niemand krijgt meer dan drie minuten spreektijd. Op die manier proberen we andere onderwijsvormen en nieuwe allianties te creëren. We hebben andere bronnen van informatie nodig, behalve tv en internet, we moeten naar de wijk, naar het platteland, naar andere stemmen en andere culturen om te luisteren hoe zij de werkelijkheid zien.

Ecuador en Bolivia hebben het concept van “het goede leven” in de grondwet, als alternatief voor ontwikkeling. In de praktijk lijkt dit echter niet echt te werken.

BdS: Toch is het niet onbelangrijk dat het in de grondwet staat. Wanneer een idee deel is gaan uitmaken van de sociale strijd, dan blijft het aanwezig in de geest van de mensen, onafgezien van het feit of men er ook in slaagt om dit te realiseren. Het is daarom dat het socialisme nog altijd tot het gedachtegoed van veel mensen blijft behoren. Het wordt een deel van het historische geheugen. Het is ook heel tekenend dat een land als Ecuador in de grondwet een concept naar voor schuift dat niet eens uit de Spaanse taal komt maar uit de inheemse cultuur.

Een concept dat niet vertrekt van altijd maar meer hebben en groeien, maar vanuit voldoende hebben en goed kunnen leven. Niet het fetisjisme van de markt, maar in relatie met de natuur en met de erkenning van Pachamama als bron van leven. Zo’n idee staat haaks op de ongelimiteerde exploitatie van natuurlijke rijkdommen maar pleit voor respect voor de vitale kringlopen van de natuur. Die idee van “het goede leven” zet ons op weg naar een post-extractivistisch model.

Voor u is de keuze duidelijk: ofwel investeren we in dit nieuwe ontwerp ofwel stevenen we af op een ‘metropolitan’-oorlog.

Boaventura de Sousa: Als we niet bouwen aan interculturele relaties en als we alle diversiteit als een pletwals vernielen en onze macht gebruiken om onze positie steeds door te drukken en op te leggen, met een visie die enkel gericht is op de markt en op een neoliberal model, dan betekent dat gegarandeerd oorlog.

Maar er is een andere weg en dat is de weg van de alternatieven. Die zijn talrijk aanwezig, in India, Azië, Latijns-Amerika, Afrika. Maar je moet ze uitleggen en begrijpbaar maken, je moet ze zichtbaar maken. Centraal daarbij staat de idee van waardigheid. Hoe kunnen we vanuit dit concept omgaan met de islam, met het wereldbeeld van inheemse volkeren. Dat is geen makkelijke dialoog want je moet een andere taal spreken, en je moet vooral weten dat je onwetend bent. Mijn werk bestaat erin een verlichte onwetende te zijn. En dat is wat ik heel graag ben: weten dat ik niet weet, dat mijn kennis onvolledig is.

x

* * *

 

32 gedachten over “De crisis: een bewuste strategie voor sociale afbraak..!

 1. Toen de zorg,openbaar vervoer enz nog door de overheid werd geregeld was het relatief goed geregeld en daardoor denk ik dat de meeste mensen nog steeds vertrouwen op de overheid.
  De reden hiervoor is denk ik dat de mensen lange tijd bijna alles konden kopen wat zij wilden zoals een auto,huis en luxe goederen.
  Als je dat eenmaal gewend bent is het moeilijk daar afstand van te nemen waardoor men niet wil inzien dat tijden veranderd zijn en dat regeringen een andere koers zijn gaan varen wat niet meer in het belang van de burgers is maar van de machtswellustelingen banken en multinationals.
  Het gemene is geweest dat deze machtswellustelingen zowel landen als burgers afhankelijk hebben gemaakt door eerst schulden op te laten bouwen waardoor de meesten nu vast zitten aan afbetalingen waardoor men eigenlijk aan handen en voeten gebonden is.
  Met het privatiseren van alles hebben de overheden bewust de inkomsten voor de staat in handen van private partijen gegeven.
  Als men nu bv de ABN AMRO een staatsbank zou laten blijven en de medewerkers als ambtenaren zou betalen dan zijn we van hoge bonussen verlost en kan deze bank op een eerlijke manier er voor de burgers zijn.
  Gaat deze bank naar de beurs dan neemt men onnodig risico en zal de winst in particuliere handen verdwijnen en verlies weer op de burger verhaald worden.
  Bij de NS gaat dat ook zo dat is geprivatiseerd waardoor het een zootje is geworden en er geen trein meer op tijd rijd en ondanks dat het in particuliere handen is mogen wij burgers toch telkens weer voor de kosten opdraaien wat onbegrijpelijk is.

  1. In een moderne samenleving, behoren alle service diensten, en ook de eerste levens behoeften zo als energie en drink water in handen van de inwoners te zijn, samen gebracht in de zogenaamde NUTS bedrijven, die zonder winst bejag, en dure NUT-teloze directisch werken.
   Bibliotheken blijken op eens te duur, voor mij behoren ze tot een must in onze samenleving.
   Kijk op deze site hoe de ziekelijke geldmaak psychose ook hier zijn storend werk is begonnen, onder het mom van, maar het zal wel bij de levens illusie blijven, maar eens heeft het bestaan ook in dit Nederland, maar de geld stroom wordt constant groter zo dat hun percentage enorm mee groeid, denk maar eens aan de Duitse uitvinding de BTW, altijd hun hand in jouw zak, de maffia is hier bij vergeleken, pinuts !

  2. Hoi Jenne.
   Belasting betalen is als ik het goed heb om gezamenlijk een bijdrage te leveren voor voorzieningen die ons alen ten dienste staan.
   Heden wordt dit geld daar zo min mogelijk voor gebruikt waardoor sociale voorzieningen verdwijnen en het geld in een bepaalde groep hun zakken verdwijnt.

  3. Voorbeeld.
   CPB/CBS zijn instanties die voor de overheid bepalend zijn.
   Telkens worden verwachtingen van de economische groei voorspeld.
   Hiermee kan men voor de regeringen een leuke bij verdienste maken.
   De voorspellingen zijn vaak te laag en dan krijgen we van Brussel weer een na heffing (dit jaar 133 miljoen euro).
   Als er ook maar iemand is die mij dit kan uitleggen graag.
   Ten eerste het zijn voorspellingen wat inhoud dat daar afwijkingen in kunnen zitten.
   Ten tweede waarom moet als de voorspelling niet klopt geld afgedragen worden aan Brussel(is bankiers/multinationals).
   Waarom steekt de regering dat geld niet in armoede bestrijding waardoor in een “rijk land” als Nederland geen voedselbanken meer zouden hoeven te zijn.
   Het waren toch de Nederlanders die voor deze meevallers hebben gezorgd door arbeid ed dus waarom moet die parasiet Brussel daar dan van profiteren?

 2. Multinationals maken met de belastingdienst afspraken en krijgen gigantische belastingvoordelen wat hen veel geld in de zakken oplevert terwijl bedrijven die niet tot de groep van multinationals behoren aan hun lot worden overgelaten en geen belastingvoordelen krijgen (misschien wel voor bepaalde dingen subsidie)maar dat staat in geen verhouding.
  De gewone burger kan geen belastingafspraken maken en moet gewoon voldoen aan de aanslag (hooguit kan misschien een betalingsregeling getroffen worden).
  Werkeloosheid wordt bewust in de hand gewerkt en niet bestreden (zo stond vandaag op teletekst dat van de honderd duizend beloofde banen bij de vekiezingen door de VVD er nog maar zo,n 35 duizend banen zullen bijkomen)na de belasting herziening wat de burger ook weer meer zal gaan kosten dan het huidige systeem.

 3. Momenteel ligt de nadruk op het terug betalen van schulden en worden desastreuse middelen ingezet .
  Als men over de schulden begint zeggen veel mensen toen de lening verstrekt werd was men er toch zelf bij?
  Dat klopt wel maar dan zeg ik hebben de leningverstrekkers dan ook geen verantwoordelijkheid?
  Neem als voorbeeld Griekenland daar heeft de ECB met toestemmiing van de EU ministers geld uitgeleend terwijl dit land al schuld had,de ECB zou als geen ander moeten weten dat schuld nooit afgelost kan worden door een lening te verstrekken om een vorige lening terug te betalen en het land dus nog verder in de schulden komt te zitten.
  Nu wordt door oa Dijselbloem zo hoog van de toren geblazen dat de tijd voor Griekenland begint te dringen en er een oplossing moet komen.
  Waar echter nooit met een woord over gesproken wordt is dat de ECB en oa Dijsselbloem zelf goedkeuring aan die leningen hebben gegeven maar totaal geen verantwoording nemen en de schuld eenzijdig bij de Grieken leggen.
  Vanuit menselijk oogpunt zou het mij dan ook niet meer dan billijk lijken de Grieken te helpen en eventueel kwijtschelding te geven want een menswaardig bestaan voor de Griekse bevolking lijkt mij belangrijker dan het dwingen terug te betalen waardoor honger,armoede werkeloosheid en alle andere narigheden ontstaan om geld terug te betalen wat totaal geen enkele gedekte waarde heeft.
  Dit geldt mijnsinsziens ook voor alle andere leningen waarvan de banken konden weten dat de mensen dit nooit zouden kunnen terug betalen dus spreek de banken daar dan ook op aan.
  Nu is de ECB begonnen met die staatsobligaties van 1140 miljard waarvan men nu al weet dat dit dezelfde problemen gaat veroorzaken en dat is nu juist de bedoeling omdat je zo landen/mensen je wil zult kunnen gaan opleggen.

  1. Ik lees zojuist dat de ECB 3 miljard aan Griekse BANKEN heeft GELEEND omdat er al voor 2 miljard van de banken is afgehaald.
   Als mensen massaal geld van hun rekening afhalen betekend dat dat zij hun eigen geld van de rekening afhalen wat zij daar eerder hebben gestald.
   Als de Griekse bank dan geld leent van de ECB klopt het volgende niet:Waar is dat gestalde geld gebleven en waarom doet de ECB die overigens toezicht op de banken moet houden nu niet moeilijk en lenen zij nu wederom 3 miljard wat helemaal niet als lening gezien mag worden omdat de mensen hun eigen geld ophalen.Is het dan niet de ECB die de Grieken zelf in de problemen brengt en vervolgens nog eisen gaat lopen stellen ook?
   Het is mogelijk dat ik het niet goed beoordeel maar kan iemand mij dan uitleggen hoe het wel in elkaar zit aub.

  2. Correctie er is 1,8 miljard geleend aan de ECB van Griekenland en ze kunnen tot 3 miljard gaan en dan staat er nog 7 miljard te wachten mits ze aan de eisen voldoen.

  3. Arnold, het is een oude boerenwijsheid dat je geen putten kunt delven door andere te graven! Alleen onzer aller deskundige overheden en deskundigen allerhande begrijpen dit niet!
   Uiteindelijk is dit een zorgvuldig opgezette constructie van de overheden om ons financieel uit te persen tot we niets meer hebben! Dat de banken de ontvangers zijn van deze tegoeden kan niemand ontkennen!
   wat mij het allermeeste beangstigd is de algemene ignorantie die de mensen aan de dag leggen in deze problematiek!
   we zouden allemaal op straat moeten komen en onze overheden afzetten! Als dit niet gebeurt is het omdat we allemaal bang zijn onze schijnzekerheden te verliezen! Wat sowieso zal gebeuren!
   Vrees dat het al lang te laat is!

 4. Huis Ten Bosch.
  De renovatie van huis ten Bosch pakt 24 miljoen euro duurder uit dan de eerder geschatte 35 miljoen euro die het zou gaan kosten en komt nu dus op 59 miljoen euro uit.
  Na een onzin uitleg van Rutte is zijn antwoord wat maakt het uit nu kunnen we tenminste in het najaar de oranje zaal bekijken.
  Vroeger werd iemand met zulke gedachten opgepakt en in een dwangbuis gestoken.
  En als geld geen rol speelt volgens hemzelf zorg dan ook dat er geen voedselbanken meer nodig zijn in Nederland meneer Rutte.

  1. Omdat het volgende in schril contrast staat tot voorgaande plaats ik deze reactie hieronder.
   Wel 56 miljoen euro voor een renovatie van een paleis waar rijke mensen in leven terwijl in de telegraaf van zaterdag 20 juni 2015 staat dat staatsdokters steeds vaker constateren dat er steeds meer daklozen komen die geen zorgverzekering meer kunnen betalen waardoor alleen nog nood zorg aan deze mensen kan worden verstrekt.
   Mensen u kunt ook werkeloos worden en omdat de ww duur verkort is snel in de bijstand terecht komen waardoor dit ons allemaal kan overkomen.

  1. Den Griek zou heel wat beter af zijn als ze niet 240 miljard aan schuldleningen in de maag gesplitst hadden gekregen, wie hebben dat geld eigenlijk uitgeleend vraagt radar heldin Marie Antoinette zich af, die heumo-euconeumicus simpelstein van Rtl praat glitter zijig in nietszeggende details vreugdevol alsof tie shownieuwz aan het presenteren is in de heer, met vaag lollige lachjes over de beurs een tikje omhoog en de beurs een tikje omlaag, alsof dat nieuws zou zijn, over tabellen die er zogenaamd niet waren maar nu ze boven water zouden zijn Geheim! over 72% jeugdwerkloosheid als feit mag je van hem niet praten, das vloeken in de eu promo eo kerk on tour, ineens trekkepotend met z’n staart boos geïrriteerd kijken, maar je moet het hebben over ‘bitch slaps’, dat soort praat, daar moet je het van hebben, dat is wat ze willen horen het trekpoptaatooh spuiten en slikken publiek, en of eu president sjunkermans een bééhaah draagt of niet, net als edgar hoever van vroeger met z’n van huis en haard beroofde volk in tentenkampen. Maar volgens neellie nijlpaard zijn we oh zoh goed af met al die funny money leningen, jah zij wel, btw belasting betalen is voor de onderkruipers het gepeupel. De 129 miljard die we in oktober 2008 op tafel hebben moeten leggen maal 2 erbij zogenaamd voor Griekenland, geen Griekse burger die daar ooit wat van gemerkt of gezien heeft. Een Humanitaire ramp die op voorhand bekend was bij het Imf roversnest volgens hun eigen rapportage voltrekt zich voor onze ogen en we hebben het zogenaamd weer niet geweten.

   http://www.thoughttheater.com/upload/2006/05/hoover%20finalii.jpg

   Gezellig op schoot bij liefje Eva chickie tonight, volgens mij is ze niet verkeerd, of zie ik dat verkeerd? vanaf minuutje 6:30;
   http://www.npo.nl/jinek/22-06-2015/KN_1670614

   Professor Arnoud Boot vertelt het verhaal van Tarik Z.
   http://www.youtube.com/watch?v=ay0PNom4jro&feature=youtu.be

   dewereldmorgen.be/artikel/2015/06/19/aan-alle-eerlijke-journalisten-die-de-publieke-opinie-echt-willen-informeren

   Belgium: Juncker ‘slaps’ Tsipras ahead of last-ditch debt talks
   http://www.youtube.com/watch?v=QfZxQNcqr68

   Quote Lisa Torres • 17 hours ago;

   “How ironic is it that the eu citizens allowed to be duped, just like the American citizens, into thinking that fiat money would be a good thing. How clever were the elite banksters when they chose to not back fiat money with gold making this money into promissary notes and charging the citizens even more taxes to print this fake money and leave the citizens into perpetual debt. How clever are the bankers that manipulated the citizens into thinking that anyone could afford credit on everything from houses to China made junk bought through credit cards by adding rediculous amounts of interest to them. How clever to have war that puts us all into even more debt while the rich get richer and the citizens of these countries and the soldiers and families suffer with death and decay. How clever the banksters are to buy up property’s, antiquities, and massive land grabs to screw the people even more. What a frickin game that has duped all the citizens of the world into the derivatives gambling that the citizens do not owe a dime on but are being screwed into paying it through erroneous taxation. What a scam taxes are. What a complete scam that has hurt the poor and middle class into debt slaves. When will all the citizens of the world finally understand how badly we’ve all been screwed. When will the people of all of the countries in this world realize that all of the banks, the imf, the world bank, the elites pulling all the strings and the stock markets have truly been the ones behind the death and destruction of our world through their greed. The citizens are not responsible for this mayhem. The elites, the banks the corrupt politicians, the think tanks, and the huge corporations are responsible. When will they truly be held accountable? ”

   http://www.infowars.com/collapse-part-1-greece/

   Quote Veri Tas • 7 hours ago;

   “The Greek government accepted an £88bn loan from the IMF and the European Central Bank (and the Austerity measures attached) in order to bail out its banks and stay in the Euro. The economy of Greece has shrunk every year since. The Austerity Programme has turned a financial crisis into a humanitarian crisis. By 2013, 11% of the population were living in ‘Extreme Material Deprivation’ without heating, electricity, or enough to eat.
   Unemployment is now over 27% and continues to rise each month, while youth unemployment is now over 59%. Unsurprisingly, crime has soared – with burglaries rising by 125% in 2011. Such impoverished conditions, coupled with the political scapegoating of immigrants and the poor, laid the ground for a resurgent fascism.
   Iceland refused to use tax payer cash to honour debts run up by the private sector, jailed the bankers responsible, kicked out the Prime Minister and put him on trial for his part in the crisis, and invited its citizens to write a new constitution. Iceland’s economy has enjoyed seven straight quarters of growth averaging 5% a year. Iceland now has an unemployment rate of just 3%, around half that of the UK and on a downward trend. Pensioners receive back around 5% of their average net income as pension. Wages have continued to climb since 2011 and are now at an all-time high. Icelandic society is peaceful and free of social strife. “

 5. cozmic bedankt voor je verwijzing.
  HyperAlert je vraagt je af of je het verkeerd ziet dat Eva nog niet zo verkeerd is.
  Op het moment dat de MSM kranten en de TV (je weet bij wie die in handen zijn)dit nieuws openlijk bekend maken gaat er bij mij een lampje branden.
  Zoals in eerdere stukken geschreven is door meerdere mensen willen ze CHAOS wat denk je dat er gebeurd als dit door heel Europa bekend wordt en vooral in Griekenland zelf?
  Tel hierbij op dat de VS op dit moment bezig is om een eigen douane op Schiphol te installeren zodat zij zonder andere bemoeienis alles kunnen in en uit vliegen.
  De politie is op het moment druk met protesteren en de nieuwe minister van justitie doet daar niets mee en laat het op zijn beloop .
  Tel daar de aankomende vluchtelingen bij op en de chaos zal compleet zijn en de tijd rijp om militairen in te zetten er zal zelfs om gevraagd gaan worden door degene die het niet doorhebben.
  Ik kan het mis hebben maar ik zou zeggen mensen blijf rustig en neem maatregelen op een geordende manier.

  1. PS ik zou niet meer reageren maar nu kon ik het toch niet laten al zullen sommigen mij voor gek verslijten.

  2. Hoe wij in 2008 bedot zijn en iedereen is daar ingetrapt.
   Als er bezuinigd moet worden betekent dat dat de uitgaven te hoog zijn en men dus overbodige uitgaven moet schrappen.
   Wat onze regering deed was de burger financieel tot op het bot of verder uitkleden om vervolgens dit geld grof naar Brussel over te maken.
   De burger heeft dan ingeleverd terwijl de overheidsuitgaven stegen wat was dan het nut?

  3. Antwoord we kwamen onder de drie procent eis die door dezelfde personen waar ons geld naar toe is gebracht is opgesteld.

  4. Ik dacht voorheen dat hondenbrokken gemaakt waren met de intentie om als een voedzaam produkt voor honden te dienen. Nooit echt op de ingredientenlijst gekeken. Gelijk een niet oplettende burger die het wel best vindt. Mijn hond kreeg steeds meer kwaaltjes, liet scheten bij het leven. Deze burger zag het verband niet, ze zal wel wat verkeerds hebben gegeten.
   Totdat de 4voetster onder omstandigheden mijn auto van top tot teen onder de diarree had gescheten, toen ging deze burger pas kijken wat er in hondenvoer zit.
   Moet ik die hondenvoermakers de schuld geven of ben ik laks geweest?
   Ik ben laks geweest, ik had moeten zien wat voor teringzooi ik van ze kocht, ik had dat nooit aan mijn hond gegeven als ik het had geweten.
   Zou iedereen NU terplekke hetzelfde inzicht krijgen dan zouden de slechte brokkenmakers morgen failliet zijn. Helaas ligt dezelfde shit nog steeds als A-merk in de winkels te pronken en verkoopt als glijmiddel tijdens de gaypride.
   Zo ook met de politieke leiders, banken, corporaties, pedofiele katholieken en de hele rambam, ze worden in hun stand gehouden door…. anders waren ze er niet, en met een ideaal verleden : nooit geweest.
   Masters of war/ vedder version http://www.youtube.com/watch?v=r8GHBk_HSXg

  5. aah welkom back terug on wtk front bizz stage Arnold, ik maakte me al een beetje ongerust, je laat je toch niet zomaar uit het wtk veld slaan, kom op zeg, onder welke categorie zou Eva vallen volgens de eindeloos grappige maar oh zoh herkenbare grijze gast logica? keb nouh éénmaal een zwak voor twijfelachtig ‘foute’ vrouwtjes geloof ik, en toch kan ik nog steeds niet zien dat ze ‘verkeerd’ is, en misschien is ze dat ook niet, of is dat een illusie…. (zucht).. jah commercieel hondenvoer schijnt de pestpokkentiefkanker te zijn helaas wist ik al een tijdje omdat het in de miljarden business paarden wereld al heel lang bekend is dit soort basale rottigheid, gegarandeerd voortijdig letterlijk verkankeren van je geliefde huisdier helaas, voor mensen zal het niet veel anders zijn, at the groceries.

   What Facebook Is For
   http://www.youtube.com/watch?v=kFKHaFJzUb4

   Het Goede Doel – Vriendschap (50 jaar Nederpop live)
   http://www.youtube.com/watch?v=alFtBQMIs-I

   keb deze nog niet bekeken maar misschien is het wel wat;

   Illuminati Wife Tells All – Part 1 of 4
   http://www.youtube.com/watch?v=S8ly0c0_Rnk

  6. HyperAlert.
   Of ze verkeerd is weet ik niet.
   Maar je hebt het over eindeloos grappige grijze gast logica wat bedoel je daar mee dat ik het niet goed inschat?

  7. Goed dat je dit even aanstipt, we vergeten zo gauw, mijn zoon heeft in de hondenvoer – kattenvoer wereld rondgescharreld, gezien de fabriekatie, de grootste viesigheid door een pijp perzen, die pijp wordt tussen de 500° en 1000° verhit, waardoor de moluculen uit elkaar spatten, uit de pijp komt een stinkende gloeiend hete brei, en daar worden dan de honden, Katten, en andere dieren voeders ?, van gemaakt.
   Alles kan er in, er worden smaakjes toegevoegd, sappen uit kadavers geperst,
   dit zijn producten die komen regelrecht uit de hel, je kan er ook dode mensen bij stoppen, vind je nooit meer terug, wat de Joodse maffia in de USA deed met zijn tegenstanders, hamburgers van maken.
   Wel een fijne wereld waarin wij leven.
   Hé He stralend blauwe hemel, alles bloeid en groeid, insecten en vlinders zijn druk, net als de vogels, onze rode eekhoorntjes zijn druk met nootjes zoeken, sta niet stil bij al die narigheid, je leven gaat zo snel, er zijn betere dingen te doen dan aandacht schenken aan het kwaad, keep on the bright site of the road mijn beste Cozmic.

  8. on topic; jaja ok en alles.
   Maar Coz, wat geef je haar nu dan? Ben ook al een tijdje aan het uitvogelen wat nou het beste zou zijn; van de week kreeg ik weer eens overduidelijk om mijn bordje dat ik noooooooit even snel een zakje voer bij de supermarkt moet halen….. de wasmachine, stoomcleaner en hogedrukspuit hebben over uren gemaakt.

  9. Imke, ik geef hu rauw vlees, zogenaamd totaalvoer. 1 Variatie heeft wild, de andere heeft gefokte dieren er in. Organen, botten en de hele mikmak wordt er in vermalen, je koopt het in kilozakken en bevroren. Geen racekak meer, amper een scheet, ze is veel fitter en ruikt ook beterderder dan eerderderder voorheen vroegerder.
   Geen toegevoegde geurtjes, zelf ben ik vegetariër en de lucht doet mijn maag omkeren, dat dan weer wel.

  10. Heel erg bedankt voor de tip Cozmic en de insider informatie Jenne.
   Hier ongeveer de zelfde problemen.
   Groeten!!

 6. Voorbeeld.
  Brussel zegt tegen Nederland u mag niet meer dan 0 Euro(is zoveel %) begrotingstekort hebben terwijl we 110.000 Euro uitgeven.
  Dan laat je de belastingbetaler 200.000 inleveren daar hou je dan 120.000 van in zodat je onder de % norm zit dan blijft er 80.000 over wat dan weer als economische groei gezien wordt en volgt er een naheffing.
  Dan daalt het begrotingstekort maar stijgen de overheidsuitgaven.

 7. In 8.3 8.4 net als hierboven wilde ik eigenlijk aantonen ongeacht of de voorbeelden kloppen of niet dat ze het ene doen om de aandacht van de werkelijke gebeurtenissen af te leiden maar met zulk soort maatregelen wel telkens het geld naar de grote pot sluizen waar ze de burgers de middelen om zich te verweren mee uit handen nemen.
  Telkens roven ze landen op welke manier dan ook leeg en gelijktijdig veranderen ze de wetgeving waardoor we machteloos zullen zijn.
  Deze voorbeelden had ik beter niet neer gezet maar beter direct to de point kunnen komen.

  1. Dit had dus onder 9 moeten staan wat er aan de hand is met mij ik wet het niet maar alles gaat fout.

 8. Om te beginnen zijn de scholen voor domme mensen
  Want wat moeten we doen met al die kennis? We kunnen wachten of iemand dat kan gebruiken, en dat was het dan.
  De vraag blijft wat kun je er mee doen??? die achterwege blijft!! De vraag is hoe kun je er een bijdrage aan de maatschappij hiermee geven?Waar leren we iets te doen met al die kennis
  Momenteel is het zoals met rekenen, dat kunnen ze niet meer, ze hebben een machientje hiervoor nodig en dat was het dan. Waar leren we zelfstandig creatief werken in dienst van de maatschappij t.g.v.de mensen en niet hoeveel geld kan ik er mee verdienen en dat was het nu en steeds erger
  Emmy

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.