Advertentie

Open brief aan KPN en de andere telecom-providers..!


Wij ontvingen een mail, van de werkgroep Nieuws Verlichting, die we graag met je delen! Het gaat om een Open Brief naar telecomprovider KPN en de andere bedrijven die draadloze telefonie faciliteren. Ga er maar even voor zitten, want opnieuw is er sprake van ESSENTIËLE informatie, die onze gezondheid en die van onze kinderen bedreigd.

x

Een screenshot uit de documentaire van Zembla over de effecten van Elektro-magnetisch straling..
Een screenshot uit de documentaire van Zembla over de effecten van Elektro-magnetisch straling..

 

* * *

– Open brief aan KPN na onderzoek-

x

Humanitaire crisis door straling

x
van: Redactie Nieuwsverlichting
x

OPEN BRIEF aan KPN en alle andere telecom-providers

x

De aanleiding voor deze brief:

* KPN heeft gelogen tegen de Nederlandse Overheid en daarnaast onderzoeken verduisterd. Zelfs een vinger in de pap bij de gezondheidsraad, die foutieve informatie over GSM/Wi-FI en zendmasten geeft. Dit, terwijl de gezondheidsraad op de hoogte is van wereldwijde sterfte onder mensen, dieren en planten.

* Wi-Fi blijkt een oorlogswapen te zijn, ontwikkeld door het leger om mensen te bestralen tot kanker. Er zijn nu letterlijk 3 miljoen oorlogswapens geopend in Nederlandse huishoudens. Artsen, GGD en GGZ hebben nog nooit zulke grootscheepse meldingen gehad van mensen die ineens ‘ niet slapen’, ‘ in paniek zijn’, ‘ ziek zijn’, ‘ vreemde koortsen en zieke kinderen. Volgens ons onderzoek direct te herleiden naar het openen van Wi-Fi-Hotspots, in Combinatie van het signaal van 4G, wat bestempeld is door wetenschappers en artsen in rapporten (verstuurd aan Neelie Kroes) als ‘ dodelijk’.

Zowel de gezondheidsraad als de verantwoordelijke minister van destijds,VVD-er Neelie Kroes, hebben rapporten en Medische-Appels binnengekregen, ondertekend door vooraanstaande onderzoekers; deze zijn gewoon van ‘ tafel geveegd’.

* KPN is benaderd door redactie-leden en zegt zelfs dat ze ‘ van niets weten’, ‘ er geen enkele informatie is dat straling de mens aantast’, terwijl er duizenden kanker-meldingen, rechtszaken en appels zijn geweest.

* Nederlandse stralingsnormen zijn in strijd met 1. De Grondwet en 2. De Universele mensenrechten

* KPN meldt niet aan de regering wat al zo’n tien jaar speelt. Ze verduistert opzettelijk informatie, waar de regering en de bevolking recht op heeft. Ze geeft foutieve, misleidende informatie aan journalisten..!

Behalve een wereldwijde test is digitale telefonie ook een verdergaande vervreemding van onze natuurlijk menselijk contacten. De digitale oma en opa hebben definitief hun intrede gedaan.
Behalve een wereldwijde test is digitale telefonie ook een verdergaande vervreemding van onze natuurlijk menselijk contacten. De digitale oma en opa hebben definitief hun intrede gedaan.

* KPN heeft geen klachtenloket voor enige klacht of melding over hun producten met betrekking tot letsel of gezondheidsschade. Dit, terwijl er vele meldingen worden gemaakt, zelfs over ziek worden van Wi-Fi, en inmiddels scholen en grote bedrijven over zijn gegaan tot gehele ontruiming van de Wi-Fi routers wegens zieke kinderen en werknemers.
Deze meldingen komen al jaren binnen, en KPN verkoopt dus gevaarlijke apparatuur, met het ‘ weten’  dat er scholen en bedrijven meldingen maken en het hele gebouw ontruimen. Dit betekent dus, met ‘ kennis van zaken’, burgers misleiden en zelfs lekker te maken met reclame ‘ Voel je vrij met 4G en Wi-Fi’  terwijl er inmiddels duizenden mensen meldingen maken dat ze ziek zijn.

* KPN geeft geen informatie op haar website over straling en het gebruik van Wi-Fi en gsm.. Is dit niet bizar..?? Terwijl er zoveel wetenschappelijke aanleiding toe is..??

* KPN verwijdt geen zendmasten, zelfs naar onze inzage, na klachten meerdere buren die ernstig ziek zijn van een geplaatste zendmast. Zelfs niet als de gemeente meldingen maakt aan KPN, met de vraag om de zendmast te verwijderen. Dit betekent dat KPN boven de wet staat. Hoe is dat mogelijk in een land als Nederland? En waarom is Nederland het enige land ter wereld waar de telecom-provider in zowel de politiek, de media en een heel land zo een grote vinger in de pap heeft dat hele straten verkankerd worden, en zelfs de eigen burger geen recht van spreken heeft?

* Hoe kan het dat Nederland 1 van de hoogste stralings-dichtheid ter wereld heeft? De gemeten straling is 1 miljoen maal de toegestane waarde van wat gezond is voor de mens. Het enige orgaan wat dit controleert is de gezondheidsraad en de ICNRIP, en in beide organen zit dezelfde persoon op de stralingsnormen. Niemand controleert deze organen..!!

Enkele bronnen van EMS, elektro-magnetische straling
Enkele bronnen van EMS, elektro-magnetische straling

* De ‘ reguliere’ media in Nederland zijn TE mild geweest. Als tv zenders en kranten al jaren geleden hadden bericht : ‘WI-FI levensgevaarlijk’, zaten we NU niet in 3 miljoen hotspots! Als de media morgen bericht ‘ WI-FI blijkt oorlogswapen te zijn, wat gebruik maakt van magnetrongolven’, kunnen morgen mensen zichzelf en kinderen beschermen. Dit gaat om grootschalige meldingen, wat direct door media dient te worden opgepakt. De journalistieke code is ‘ Eerlijke informatie voorziening’, en die van ‘ De mens heeft recht op een waarschuwing door de media als zij in gevaar is’. Wij doen een beroep op alle collega’s in de journalistiek. Elke dag in het leven met de straling van 4G en WI-FI is ‘ teveel’.

Muizen, kinderen, plankton, en ook mensen hebben directe DNA-schade al in enkele minuten in contact met deze straling. Iedereen is ‘ belazerd’  door de industrie, ook de regering. Wij journalisten moeten ‘ niet meer mild zijn’. In de krant had al lang moeten staan ‘ Wi-FI oorlogswapen’. ‘ KPN gevraagd om persverklaring wegens doofpot affaire straling’. ‘ Telecom-providers belazeren regering en de bevolking’. ‘ Duizenden letselschade meldingen inmiddels gedaan vanwege straling’. De media mag niet meer dienen als tool van de ‘ elite’, maar is een informatie-orgaan voor de bevolking. En zij loopt gevaar. Niet nu, maar alles in ons eco-systeem zal in enkele jaren volledig ‘ kapot zijn’ in deze straling.

* Als er een paar mensen ziek zijn door rotte zalm word alle zalm uit de schappen gehaald, en is het in alle kranten te lezen. Dit gaat om inmiddels honderd duizenden Nederlanders met stralings-klachten, en los duizenden officiële meldingen, en NOG zit KPN te liegen en te bedriegen, en zitten de zieke mensen radeloos thuis.

X

vastgelegd door nieuwe techniek, die straling kan vastleggen. Dit voelen alle mensen met klachten. Dit is ' bestraling'. Bijgaand een foto van de Franse stad Parijs, waar hotspots geopend zijn in combinatie met 4G.
Elektro-magnetische straling, vastgelegd en zichtbaar gemaakt door nieuwe techniek. Je ziet wat veel mensen voelen…!! Niet ‘zomaar’ klachten, maar regelrechte  bestraling’. Foto van Parijs, waar hotspots geopend zijn in combinatie met 4G..!

 

Er is hier sprake van een ‘ humanitaire ramp’, direct veroorzaakt door providers.

x

OPEN BRIEF AAN KPN (en alle andere providers)

x

Beste KPN-directie,

Wij voeren een landelijk mediaonderzoek waarbij alle media betrokken is binnen Nederland. Na tien jaar onderzoek door redactieleden, hebben wij het afgelopen jaar al onze e-mails, telefoontjes en onderzoeken opgestuurd aan uw KPN. De essentie van deze berichten is dat er momenteel duizenden meldingen worden gedaan vanuit heel Nederland aan landelijke en regionale media, door zowel burgers, gemeenten, provinciale staten dat er mensen meldingen maken van:

* Zieke kinderen na het plaatsen van 4G-masten (en opening Wi-Fi/Wi-Fi hotspots)

* Ziek zijn na plaatsen zendmast rondom wijk/woning

* Mensen die niet meer kunnen slapen / functioneren of werken door 4G of Wi-Fi.

Kinderen zijn ook al risicogroep nummer 1 bij draadloze telefonie.
Kinderen zijn ook al risicogroep nummer 1 bij draadloze telefonie.

* Mensen die niets anders meer kunnen, dan een rechtszaak beginnen, vanwege letselschade dat hen is toegebracht door uw KPN. Mensen die brieven ontvangen, meldingen en klachten en zelfs rechtszaken winnen; maar nog steeds geeft KPN geen openheid, dat de zendmasten mogelijk dodelijke tot zeer ernstige letselschade aan dieren, mensen en planten toebrengen.

* KPN vermeldt nergens op haar website of in de gebruiksaanwijzing dat de Wi-Fi en de 4G-masten ernstige bijwerkingen hebben zoals kanker, leukemie, hersenletsel, botkanker, slapeloosheid en een lijst van 87 klachten die blijken uit 33.000 erkende wetenschappelijke onderzoeken.

* Wi-Fi word verboden inmiddels, na ernstig letselschade, bewijsbaar door straling van providers in de volgende landen: Zwitserland, Zweden, Duitsland, Japan en zelfs in Frankrijk, België en de UK zijn er inmiddels miljarden toegekend aan letselschadezaken. Providers vanuit de hele wereld keren miljarden (per slachtoffer) uit, omdat het inmiddels bewezen is dat Wi-Fi een magnetronproduct is, wat werkt met magnetronstralingen, die je cellen opkoken. Het blijkt officieel de hoofdoorzaak te zijn van: ADHD onder kinderen, leukemie, hersen-Tia’s, hormoon-disbalanssen, DNA schade, bomen in Nederland hebben massaal kanker na plaatsing van de zendmasten, bijenvolkeren sterven (officieel bewijsbaar) uit door Wi-Fi en zendmasten. De DNA schade van Wi-Fi is onomkeerbaar. Dit betekent, Wi-Fi muteert cellen en DNA: Kinderen en tieners zijn bewijsbaar en aangetoond in groten getale onvruchtbaar na het dragen van een smartphone of het slapen in Wi-Fi. Dit betekent dat door straling (bewijsbaar uit onderzoek) binnen 5 generaties de ‘ mens’  gaat uitsterven door de straling van providers.

* Wij hebben de rapporten van wetenschappelijke onderzoeken waaruit regelrecht blijkt, dat KPN alle informatie kent en hier altijd weet van heeft gehad. Een oud-directeur geeft in Zembla zelfs toe, dat ze op de hoogte zijn van de schadelijke gevolgen van hun masten en apparatuur. Dit was in een tijd van 2G. De masten hebben nu een sterkte die honderden malen sterker is en dus desastreus voor ‘ al het leven’.

Als je autoradio ernstig gestoord wordt, wanneer je onder of langs zo'n GSM-mast rijdt, wat voor invloed denk je dat die masten en de EMS (elektro-magnetische straling) voor effect op ons en het Aardeveld hebben?
Als je autoradio al ernstig gestoord wordt, wanneer je onder of langs zo’n GSM-mast rijdt, wat voor invloed denk je dat die masten en de EMS (elektro-magnetische straling) voor effect op ons en het Aardeveld hebben?

* Het is in strijd met de grondwet dat een provider in openbaar milieu 4G- masten plaatst, waarvan in Rapporten in andere woorden word gesproken als  ‘ dodelijk voor vrijwel al het leven’.’ Onomkeerbare gevolgen voor de hele mensheid’, ‘ Misdaad tegen de mensheid’. Dieren, planten en mensen hebben een verwacht eindstadium kanker met 4G!

* Wij hebben  meer dan een paar duizend meldingen gelezen van Nederlanders die ernstig ziek zijn van straling, moeten verhuizen of klachten hebben van jullie straling. Normaliter worden klachten geregistreerd, komt dit in de bijsluiter te staan, en komt er eerlijke informatie-voorziening om burgers te beschermen tegen oa. kanker. Dit betekent dat de meldingen bij KPN bekend zijn, en dus ook dat KPN weet dat ze producten verkopen en maken die mensen dodelijk ziek maken. KPN heeft deze meldingen binnengekregen, en vermeldt niets op de gebruiksaanwijzing of hun website. Dit betekent :  verduistering met kennis van zaken.

Dit betekent ook gerechtelijk: De grondwet overschrijden op meerdere gebieden, te weten:

* De mens heeft recht op een gezond leefmilieu. (Mensen moeten verhuizen om zichzelf en de kinderen te redden! Dit blijkt uit duizenden officiële meldingen en rechtszaken in Nederland).

* De mens heeft recht op eerlijke informatieverstrekking: KPN houdt medische informatie achter en verkoopt onder valse voorwendselen levensgevaarlijke producten

* In het buitenland wordt wel eerlijk informatie verstrekt over het gebruik van mobieltjes, Wi-Fi en de plaatsing van zendmasten. Er is dus geen leugentje meer mogelijk, en er kan niet omheen worden gedraaid. De regeringen in Europa geven een ernstig negatief signaal af over 4G en Wi-Fi. En KPN zegt openlijk aan onze redactieleden: ‘ Dat ze van niets weten’, dat klopt niet, wij hebben hier duizenden meldingen. Wat heeft u als woordvoerder hier aan toe te voegen?

*

Vergelijking van het absorptieniveau van EMS (electro magnetische straling) in schedels van jongeren en volwassenen.
Vergelijking van het absorptieniveau van EMS (electro magnetische straling) in schedels van jongeren en volwassenen.

Er bestaat officiële oorlogsdocumentatie dat Wi-Fi ontwikkeld is door het leger, om ambassadepersoneel te verkankeren. Dit zijn officiële documenten, zelfs bevestigd door experts die er zelf mee hebben gewerkt en medewerkers van de telecom-industrie. Kortom, gewoon bevestigd. Geen twijfel over mogelijk, en geen ‘ afwimpel-verhaal’.  Bestraling van Wi-Fi verkankert dus mensen, wat nu verkocht word als consumentenproduct. Graag hierop uw reactie. KPN is al gebeld hierover en er zijn brieven gestuurd. Geen reactie. Het gaat hier om informatie die gewoon opvraagbaar is, en niet ‘ niet waar’, of ‘ valt wel mee’, ‘ niet bekend’.

“Het zou een fout zijn om nu het zich opstapelende bewijs te negeren, dat aantoont dat er een verband is tussen het gebruik van mobiele telefoons en gezondheidsrisico’s. Met name waarbij het gaat om de kwetsbaarheid van kinderen in dit verband”… !
Neurochirurg Kevin O’Neill,

voorzitter ‘Brain Tumour Research Campaign’.

Het is bekend bij KPN dat Wi-Fi een magnetronstraling is, en dat hiermee de grondwet is overtreden. Bovendien is bekend dat er inmiddels duizenden mensen letselschade hebben dan al niet via kanker, leukemie en hersentumoren door het gebruik van GSM , Wi-Fi, of zendmasten. Waarom geeft u geen persverklaring? Komt er een ernstige waarschuwing in de gebruiksaanwijzing, en waarom ontkent u tot op heden alles, terwijl er 33.000 onderzoeken zijn, en de Europese raad en zelfs onze buurlanden een ernstig signaal afgeven?

* Waarom kunnen alle stervende mensen, zieke mensen geen letselschade indienen bij KPN? Er staat nergens een letselschadeformulier waar deze mensen terecht kunnen.

8 Waarom bent u inmiddels zelf niet naar de media gestapt om de bevolking te waarschuwen, aangezien we in 3 miljoen oorlogswapens door o.a. KPN zijn gezet, en de Europese Raad zelfs inmiddels een ‘ misdaad tegen de mensheid’  heeft ingediend?

Mogen wij u alvast hartelijk danken voor uw reactie.

* * *

Onderstaand enkele bronnen:

https://dutchamazingnewsblog.wordpress.com/category/straling/

http://www.wanttoknow.nl/nieuws/schadelijke-straling-doofpot-op-europees-niveau/

https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/misdaden-tegen-de-menselijkheid-mensheid

KPN vertrapt zo’n 4 basale mensenrechten:

http://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij

http://www.mast-victims.org/

Deze website heeft inmiddels vele letselschade verhalen en meldingen binnen!

http://www.stopumts.nl/doc.php/Voorlichting/8001/tv_dialoog_biologische_effecten_van_ems

Waar gaat dit allemaal om..?!

Onze Mensenrechten.
De mensheid verdient het, om haar Mensenrechten terug te krijgen. Bedrijven verkopen producten die mensen misleiden en ziek maken, om geld te verdienen. Dit heet ‘ coorporate criminals’. Dit is niet gewoon. Het is niet’ normaal’ om vergiftigd te worden, bestraald, verkankerd, gevangen te worden gehouden, een slaaf te zijn, en te worden misleid om vervolgens ziek te worden wegens het moedwillig verkopen van producten of eten die ons ziek maken.

Onderzoek dat gesponsord is door de telecom-industrie (hier als rood aangegeven), blijkt relatief váker positieve resultaten te laten zien over de schadelijkheid van mobiele telefonie. Raar hè?
Onderzoek dat gesponsord is door de telecom-industrie (hier als rood aangegeven), blijkt relatief váker positieve resultaten te laten zien over de schadelijkheid van mobiele telefonie, dan ONAFHANKELIJK onderzoek..!!. Raar hè? Hoezo worden we besodemieterd door de industrie..??

Noem het maar op: Olie-boringen, de lucht vervuilen met chemtrails (openbare lucht, wat van de mensen is). Aspartaam in ons eten stoppen, rattengif, aceton in sigaretten, fluoride in ons water stoppen (recht op zuiver drinkwater!), de media betalen om ons recht op eerlijke informatie-voorziening van ons af te nemen, de regering verbieden om onze vrijheid terug te geven, ons geld-systeem controleren: Dit is een misdaad tegen de Universele wetten van de mens. Elke rechter van de nieuwe tijd, zal handelen naar de Universele Waarden & Mensenrechten.

De aarde is ‘ van de mens’, en onze rechten worden overschreden door bedrijven. Dat is de essentie van vrijwel alle leed op dit moment. De verkoop van bedrijven van oorlogswapens. De verkoop van benzine wat de aarde vervuilt heeft. Monsanto die denkt dat ze ons eten kan manipuleren en gewassen op kan kopen: Onze moeder aarde kan ‘ kopen’. Vergeet niet dat dit misdaden tegen de mensheid zijn. Wij doen een oproep aan alle medemensen, in welke positie jij ook bent, om vanaf vandaag en de dag hierna in al je handelen ‘ De universele rechten van de mens’, tot je neemt. Jij bent nodig. Of je nu bij een coorporate werkt in het rechtssysteem of de politiek. Wij zijn samen 1 geheel. 1 mens. Ook jij bent onderdeel van alles wat leeft. De misdaden moeten stoppen, en wij allemaal zijn hier nu aanwezig om het hele systeem om te kantelen, naar een systeem wat werkt voor het hele geheel.

Her-inner je weer dat we allen 1 zijn..!
Redactie Nieuwsverlichting

Bronnen en aanvullend feitenmateriaal:

* Kijk naar deze film van de professor, die ook uitspreekt dat dit een misdaad tegen de mensheid is. De reden dat meer tieners op dit moment onvruchtbaar zijn (en nooit kinderen zullen krijgen) is de blootstelling aan straling door de smartphone en Wi-Fi (en 4G). Zaad en eicellen zijn gemuteerd door contact met de straling. Professor aan het vertellen dat de mensheid binnen 5 generaties zal zijn ‘verdwenen’, als we niets doen.

* Wetenschappelijk bewijs voor hoe straling ons bloed en DNA aan het muteren is door contact:

* Dit is een verbazingwekkende film over een verhaal van een telecommedewerker die iets deed, nadat hij ‘ genoeg’  had van zijn eigen werkgever (de telecom-industrie), en ziek werd van een zendmast in zijn straat. Hij heeft GSM-masten met een tank omver gereden, nadat ze hen niet hadden verwijderd in zijn buurt. Hij vertelt in het interview hoe gevaarlijk de masten zijn en hij vertelt ons waarom zij het ons niet hebben verteld.

 

https://www.youtube.com/watch?v=KXO7j2HzLeE

https://www.youtube.com/watch?v=Urzibz5_CyQ

http://www.tmz.com/2012/09/10/sheryl-crow-cell-phone-brain-tumor-katie-couric/

http://www.dailymail.co.uk/health/article-11519/Mobile-firms-face-lawsuits.html

* Deze professor heeft momenteel 800 onderzoeken (bewijs) en 45 publicaties over de zaak: HIER

* elektrosmog1Meer wetenschappelijk bewijs: Deze man vertelt on, hoe gevaarlijk de situatie is. En ook wat er staat te gebeuren als we niet zeer binnenkort iets doen, met onze hele menselijke soort en milieu. Dit is wat al onze onderzoek, feiten en getuigen ons ook vertellen.

https://www.youtube.com/watch?v=BH3gJctqKk4

 https://www.youtube.com/watch?v=kmcAXZ-o1K4http://humansarefree.com/2014/01/the-4g-radiation-dangers-30-minutes-of.html

 http://www.globalhealingcenter.com/natural-health/10-shocking-facts-health-dangers-wifi/

 http://www.prisonplanet.com/new-study-links-over-7000-cancer-deaths-to-cell-phone-tower-radiation-exposures.html

 http://www.dailymail.co.uk/health/article-473553/Orange-remove-mobile-mast-tower-doom-cancer-rate-soared.html

* Het helden-verhaal van de verpleegster, die haar zaak heeft gewonnen, met letselschade-claim. ‘Bestraald worden door zeer gevaarlijke straling’. Omdat ze de feiten kent, heeft ze de zaak gewonnen.

http://nypost.com/2014/11/23/nurse-with-rare-brain-disorder-wins-4m-suit-against-hospital/

x

Meer zaken die wij hebben onderzocht:

Humanitaire crisis 

 • WiFi-straling in huis, zichtbar gemaakt met dezelfde techniek, die je bovenaan dit artikel ziet, bij het buitenbeeld van Parijs. Het lijken leuke 'slingers', maar feitelijk hebben we het hier over een uiterst schadelijke straling.
  WiFi-straling in huis, zichtbar gemaakt met dezelfde techniek, die je bovenaan dit artikel ziet, bij het buitenbeeld van Parijs. Het lijken leuke ‘slingers’, maar feitelijk hebben we het hier over een uiterst schadelijke straling.

  Wifi is een magnetron wapen, dit word bevestigd door experts en wetenschappers. Dit is openbaar op internet toegankelijk voor iedereen. Ook voor onze overheid. De minister die de brief heeft gestuurd dat ze ‘ even heeft gevraagd aan de providers hoe dit verhaal zit’, had makkelijk op internet hele onderzoeken kunnen vinden en deze getuigenissen die overduidelijk gewoon ‘ waar zijn’. https://www.youtube.com/watch?v=z99_SzoXZdY

 • Een nieuwer onderzoek in deze documentaire, over ‘ de onzichtbare wapens’ van de telecom industrie. Wederom, bizar hoe dit kan gebeuren en de mensheid hier in moet leven, opgedrongen en al. Als je dit relateerd aan het strafrecht, gaat dit over de grondwet heen ‘ recht op een vrij leven’, ‘ recht op een gezond leefklimaat ‘ recht op een leven zonder vergiftiging en marteling’. ‘ Recht op eerlijke informatievoorziening’.
 • Een onderzoek over de ‘ smartmeters’, die ze in elk huishouden willen installeren. Weer is er sprake van installatie in je prive-leven van gevaarlijke technologie wat word doorgedrukt door een industrie, ten kostte van ons ‘ leven’. https://www.youtube.com/watch?v=FLeCTaSG2-U

WHO de World health organization

Dit is wat er momenteel word gecommuniceerd door de Wereld gezondheids organisatie: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/

Oorlogswapens die nog erger zijn

Het verhaal dat het leger wifi wapens gebruikt om mensen te verkolen in enkele seconden is nog maar een klein onderdeel van het verhaal. Voorbeeld: http://www.geek.com/news/the-most-dangerous-wifi-device-22000-sniper-rifle-that-aims-itself-1555837/

http://rt.com/news/214955-china-ray-gun-poly/

Meer bronnen:

http://www.buergerwelle.de/en/news/newsletter/2014/10/newsletter_20141004.html

http://www.buergerwelle.de/en/news/newsletter/2014/?action=print&arc_year=2014&arc_month=05

http://omega.twoday.net/stories/466717/

http://www.tetrawatch.net/science/chronic.php

http://www.popsci.com/science/article/2010-02/disconnected

http://www.greenhealthwatch.com/newsstories/newslatest/latest0701/skin-cancer-fm.html

http://www.dailytech.com/Study+Cell+Phones+Worse+Than+Smoking/article11301.htm

http://www.dailytech.com/Yet+Another+Study+Cell+Phone+Use+Increases+Risk+of+Certain+Tumors+50/article10727.htm

http://www.dailytech.com/San+Francisco+is+First+US+City+to+Pass+Cell+Phone+Radiation+Law/article18752.htm

http://www.dailytech.com/Top+Doctor+Warns+Of+Cell+Phones+Causing+Cancer+Cites+Upcoming+Data/article12485.htm

http://www.heraldscotland.com/news/home-news/celebrity-backing-for-battle-to-block-mast-plan-1.1091764?localLinksEnabled=false

 Bron en copyright:

Vind Nieuwsverlichting online!

Nieuwsverlichting staat voor: Nieuwe Media Transparantie van oud naar nieuw systeem, Het brengen van waarheid, transparantie, eenheid, liefde, kennis, (zelf-)genezing heling & spiritualiteit  Contact redactie: Nieuwsverlichting@gmail.com

48 gedachten over “Open brief aan KPN en de andere telecom-providers..!

 1. Ik kan veel in dit stuk enkel bevestigen. Sinds vorige zomer zie ik een significante trendbreuk in mijn emails van mensen die advies vragen bij stralingproblemen, waaronder slapeloosheid. Simultaat met de uitrol van miljoenen hotspots door Ziggo En UPC (Waarom brief overigens niet ook naar hen sturen?). Op de beurs in Utrecht waar we met DOOOZz stonden schrokken we van het aantal ouders dat zegt hun kinderen al langere tijd melatonine te geven. Dit is volslagen krankzinnig. Ik heb in 2008 nog ongeveer een uur lang een gesprek met de gespecialiseerde jurist Mr. Baakman over de stralingtsunamie gehad. Hij schatte in dat de Nederlandse overheid straks zoveel en zulke hoge schadeclaims zal krijgen dat ze feitelijk bankroet gaan en enkel nog maar zullen kunnen schikken door alle schadeclaims. Deze prognose is volkomen correct ingeschat conform alle (meer dan 8300) onderzoeken die er al zijn gedaan met dramatische uitkomsten inzake draadloosmaatschappij en volksgezondheid. In lijn hiermee voorspelt topdeskundige Barrie Trower dat de gezondheidsschade door straling straks 40% van het bruto nationaal product gaat uitmaken. Geen enkele economie die hierop berekend is.

 2. redactie nieuwsverlichting

  kunnen we met zijn allen een aanklacht indienen tegen betreffende firma’s wegens het gebruiken van “oorlogswapens in vredestijd tegen de eigen/burger bevolking’. Ik ben al maanden bezig in de Geneefse conventies te zoeken naar een artikel dat hierop van toepassing is maar kan het niet vinden.

  Dhr Barrie Trower is zelf ook bezig met het voorbereiden van een proces althans dat zijn de laatste berichten die ik van hem heb mogen vernemen

  voor alle anderen hier kan je tegen een kleine vergoeding folders bestellen en die bij je twintig dichtsbijzijnde buren in de bus doen.

  http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=531:nieuwe-brochure-over-wifi-en-dect-bestel-uw-exemplaren&catid=43&Itemid=218

 3. Wie kan mij helpen aan een wetsartikel wat het gebruik van ‘oorlogswapens in vredestijd tegen burgerbevolking verbied zodat ik naar het politieburo kan gaan om tegen betreffende bedrijven kpn ziggo etc aangifte gaan doen.
  wie wil dit samen met mij gaan doen?????

 4. Ik probeer mensen er al jaren van bewust te maken dat Wifi en andere kunstmatig opgewekte elektromagnetische straling in feite bewust ontwikkelde moordwapens zijn omdat ze mens en natuur langzaam vernietigen door het aantasten van het immuunsysteem en de blood/brain barrier. Er zit een duivels plan achter van een oorlog tegen de mensheid.
  Iedere stap van G2 naar G3 en G4 en in de nabije toekomst G5 is een verdere perfectie daarin omdat het niet alleen op fysiek niveau maar ook steeds verder doordringt tot het hoge vibratieveld van het zielsniveau (G5 zal weer 1000 maal sterker zijn dan G4).
  Degenen die deze moordwapens ontwikkelen en verkopen verleggen deels hun vreselijke karma omdat de mens er zelf om het “comfort” vraagt.
  Als we er niet snel een eind aan maken, zal het zelfhelende vermogen van de natuur noodgedwongen maar hardhandig ingrijpen. Ik ben verheugd dat het bewustzijn hierover langzaam begint te groeien alhoewel nog steeds vele mensen dit gewoon weglachen. De tijd zal het leren en die is er steeds minder. Voorzitter stichting De Grote Omwenteling (ook op facebook)

  1. Quote: “Als we er niet snel een eind aan maken, zal het zelfhelende vermogen van de natuur noodgedwongen maar hardhandig ingrijpen”.

   Dit is precies wat er gaat gebeuren en er zijn mensen, die het toejuichen, dat het “kaf van het koren” wordt gescheiden.

   Met vriendelijke groet,
   Harrie uut Tukkerland

 5. Zelf ook wat onderzoek gedaan. Providers vallen onder globalfree/globalswitch corporatie. Hoofdkantoor: Zwitserland. Kun je gewoon opzoeken op internet. Zelf geven ze aan dat wifi/data in de toekomst meer milieu vervuiling oplevert dan er nu vliegtuigen vliegen.
  Wist u dat bepaalde attracties/monumenten gewoon zendmasten zijn? De Eifeltoren, Evoluon(Eindhoven) enz.
  Dat een kerk bij mij in de straat zendmasten op hun toren heeft. Een kerk? Dus Jezus aanhangen en ondertussen mensen opruimen? Dat strookt niet.
  Ik loop regelmatig met mijn hond en zag dat toppen van de bomen aan het verschroeien waren. Vooral eikenbomen. Ze waren besmet met een schimmel, maar de oorzaak is dus verzwakking, waardoor de schimmel de overhand krijgt. Hetzelfde gebeurt met bijen. Vond het al raar dat er vorig jaar massaal dode bijen op mijn plaats lagen. De mens verzwakt dus ook. Wel slim, dat je de vijand/oorzaak niet ziet.
  In ons gezin hebben we ook last van onverklaarbare hoofdpijnen, koortsachtige symptomen, chronische verkoudheden/ontstekingen, spierproblemen, opgejaagd gevoel om niks enz. Ook wij gebruiken melatonine om in slaap te komen.
  Wat kunnen we doen? Ik heb al petities ondertekend.
  Zelf denk ik ook dat de klimaatveranderingen door de wifi,zendmasten enz. veroorzaakt wordt.
  Die NWO moet gestopt worden!Agenda 21 is gewoon mensen/natuur opruimen, door chaos/straling/armoede/slechte zorg/wurgregels/verdere technolisering enz. Dit is de grootste holocaust ever en moet gestopt worden. Hoe? Wil eigenlijk roepen HELP HELP!

 6. Hey Benjamin,

  Heb ik in jouw boek niet gelezen dat je met een muntje en een magneet aan beide zijden van je lichaam jezelf kunt beschermen tegen schadelijke straling van allerlei aard? De beide muntjes en magneten zouden zo een beschermend veld om je lichaam leggen?

 7. Er wordt in het artikel veel beweerd, wat niet correct is.
  Velen denken dat protesteren, procederen, demonstreren, petities, etc. wat kunnen uithalen, maar dat is niet zo.
  Er is maar één enkele manier om wat te kunnen veranderen, en dat is zelf een studie te ondernemen.
  Er is nog NOOIT een serieuze studie omtrent elektrosensitiviteit ondernomen.
  Zeker, er zijn studies, die iets aantonen, maar dat iets is van voorbijgaande aard, niet van blijvende schade!
  De Gezondheidsraad stelt steeds dat er GEEN SCHADE aan de gezondheid te verwachten is, en dat is formeel juist, want het is nog nooit onderzocht.
  Ik stel al jaren de vraag: *Hoeveel kilo hoofdpijn is schadelijk?*
  En voor hoofdpijn kun je allerlei bekende symptomen invullen.
  Er bestaan internationale criteria voor hoofdpijn en slapeloosheid, aan de hand waarvan een arts een zekere mate van schade kan vaststellen. Als dat gebruikt wordt, is het leggen van een link naar elektrosmog niet zo moeilijk.
  We moeten ook af van het thema kanker. De andere optredende bekende symptomen kunnen het leven voor een elektrosensitieve ook tot een ware hel maken, maar daar wordt verder niet naar gekeken.
  Pas als medici, en niet technici, grenzen van schadelijkheid hebben bepaald, kan men pas een vuist maken.
  Alle acties tot nu toe hebben tot niets geleid.
  Men gaat ongebreideld door met het dichtspijkeren van het hele frequentiespectrum, de jeugd is al verslaafd gemaakt, en de industrie is nog steeds bezig met het uitvinden van nieuwe *leuke* draadloze toepassingen en hebbedingetjes.
  Momenteel is er voor elektrosensitieven slechts één enkele oplossing, en dat is het zelf repareren van het eigen immuunsysteem, waarvoor ik een aantal suggesties heb gesteld op:
  http://www.milieuziektes.nl
  Weet ook, dat er een aantal elektrosmog bronnen zijn, die slechts met speciale meetapparatuur te ontdekken zijn.
  Kijk eens op: http://www.minderstraling.nl/Pagina050.html

 8. Een tijdje terug heb ik eens aan de directie van KPN voorgesteld, en hun de benodigde spullen ter beschikking gesteld, om een zendmast biologisch te ontstoren, zoals men dat in Duitsland al met succes heeft gedaan, maar daar wilde men niet van weten.

  Waarschijnlijk omdat men dan zou moeten toegeven dat *iets schadelijks* tegengegaan zou kunnen worden, en ja, KPN zenders zijn niet schadelijk.

  Zo had ik vroeger filmpjes van de Amerikaans TVzender ABC, waar mannen vertelden een patent te hebben op stralingsarme antennetjes voor mobieltjes. Zij verwonderden zich erover dat die niet werden toegepast. De Telecom-boys stelden, dat dan zou blijken en men zou toegevendat er iets niet helemaal in orde zou zijn met hun mobieltjes.
  Q.e.d.

  1. Heb het gevoel dat alleen gerechtelijke procedures van beschadigden, slachtoffers e.d. zin hebben. Simpel zoals in de VS: een schadeclaim indienen van een miljard, namens bijv. een groep getroffenen..

 9. Wederom een mooi artikel, Guido.
  Niemand zal straks kunnen beweren het niet geweten te hebben.
  Voor het overige begin ik maar niet over hoeveel sitebezoekers dit via WiFi, G3 of G4 doen, thuis of mobiel.
  De toename van kanker mag tenslotte aan de Nieuwe Wereldorde, de vaccinaties, de chemtrails of het supermarktvoedsel liggen, maar NEVER NOOIT NIET aan straling van mobieltjes, DECT en WiFi liggen. Die kip met de gouden eieren van 5 miljard euro per jaar moet intact blijven.

  1. Telkens weer blijkt dat we ons laten ringeloren, waardoor de ‘blame’ simpelweg bij onszelf ligt. WIJ geven onze autoriteit uit handen, WIJ vertrouwen die autoriteit op alle vlak.
   En die autoriteit..?? Die gniffelt in zijn vuistje om zoveel domheid..! En bedenkt, beloond om zoveel response, weer nieuwe maatregelen om de ruimte nóg kleiner te maken.. En het klagen van het gepeupel is een applaus in zijn oren..

  2. Laca/Guidoj.
   Ik ben het met jullie eens dat wij het allemaal laten gebeuren,maar waarom horen wij zo weinig van juristen en andere mensen die de wet kennen en het ook allemaal zien gebeuren en niets van zich laten horen op de goede na?
   Zij die iets kunnen betekenen laten het toch ook afweten?

  3. Ik heb op een feestje een leuk gesprek gehad met een jurist. Nadat ik hem gewezen had op een aantal inconsequenties van de wet, verouderde wetgevingen het feit dat de wet niet meer ten dienste van de mens staat doch eerder de zaak is omgedraaid, gaf hij luid lachend toe “iedere nederlander dient de wet te kennen , maar een jurist is 6 jaar bezig om de wet te leren opzoeken die hij gebruiken kan in een zaak. Zelfs een jurist kent niet alle wetgeving en kan alleen vanwege de ingewikkeldheid van de wetgeving en het onvermogen van welk mens dan ook die hele wetgeving uit het hoofd te leren , een overvloedige beloning opstrijken , mooi hè?” Met andere woorden de huidige status quo dient gehandhaafd te worden ter meerdere eer en glorie ( verdienste) van de juristen( een bevolkingsgroep die zelfs gevrijwaard is van vervolging wanneer ze gelden aanneemt die vermoedelijk uit onrechtmatig handelen zijn verkregen )Vandaar dat je vanuit die hoek alleen dan wat hoort wanneer er geld aan te verdienen is!
   Gezien het voorgaande ben ik een groot voorstander van the natural law.

  4. Marcel, ik vind het schrijnend dat Nederlanders worden bestookt met opmerkingen dat iedereen wordt geacht de wet te kennen.
   Dat juristen, die deze wetten hebben bestudeerd op universitair niveau dit dan ook nog zeggen…
   Betekent voor mij iig dat ze niets, maar dan ook niets geleerd hebben, behalve voor achterlijk hoge uurtarieven dit verkondigen omdat ze erachter zijn gekomen hoe corrupt onze rechtspraak is.
   Net zoiets als dominee’s, die na jarenlange studie van hun geloof afvallen, maar wel blijven prediken in de kerk voor een welgevallig loon dat de mensen zondaren zijn…

  5. Ik zit nu zelf in een bezwaarprocedure, en mijn verzekeringsadvocaat doet helemaal niets, maar dan ook helemaal niets voor mij.
   Hij volgt de wet, maar daarnaast de corrupte jurisprudentie…
   Hij krijgt zijn loon, dik betaald, en voor een komende hoorzitting weet hij niet of hij erbij kan zijn, want dat is zijn vrije dag…
   Ik ben klaar met heel veel juristen, want in mijn leven heb ik de nodige zaken meegemaakt.
   Ik ben blij met mensen als een Sven Hulleman, die creatief proberen alle achterlijke juridische shit te omzeilen, en aanspraak doen op echte rechtspraak en echte rechtheid…

  1. Ik stel voor om een donatieplek te creeeren, opdat juristen kunnen worden ingeschakeld op allerlei mogelijke gebieden de overheid te confronteren met hoe dan ook de universele rechten van de mens.
   Daarnaast moet er eindelijk eens een begin worden gemaakt met de juridische aanpak van de niet deugende Grondwet en meer…
   Ik ben ervan overtuigd dat we juristen nodig hebben om vele zaken met de wortel en tak uit te kunnen roeien…
   http://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/geldigheidsdatum_19-06-2015
   De koninklijke besluiten moeten ook in de basis worden aangepakt, want ons Koningshuis is niet rechtsgeldig, hoe dan ook…

  2. @ Anna 11
   Daar het koningshuis staatsrechtelijk wetteloos en onwettig is dienen alle wetten van na(meen ik) koningin Emma, die dus bekrachtigt zijn door de regerend ( onwettige ) Vorst,onwettig verklaard moeten worden. Door zijn/ haar onwettige status zouden wettelijk gezien al die wetgeving onwettig en niet rechtsgeldig zijn. Ook al de regeringen vanaf die periode zijn staatsrechtelijk onwettig daar ze zijn geinstalleerd door een onwettig vorst. Kortom grote paniek in Den Haag wanneer dit werkelijk boven tafel komt, en het einde van de staat der Nederlanden als zodanig ,niet in het laatst daar deze staat staatsrechtelijk nog steeds een provincie van het Nazistische Duitse rijk is. Immers het is een staatshoofd bij gronde van de grondwet verboden Nederland vanuit ballingschap te bestieren , en nu juist dat heeft Wilhelmina gedaan . Alleen middels een volksgericht had zij bij terugkeer naar Nederland weer als vorst kunnen worden aangesteld. Dit is niet gebeurd en dus is ze grondwettelijk verder gegaan als onwettig koningin. Maar het grootste punt is dat dus alle parlementen en de wetten die zij hebben uitgevaardigd onwettig zijn volgens Nederlands staatrecht.

  3. Marcel, dat is goed nieuws mijn beste, dus binnen afzienbare tijd, zijn wij wederom de Republiek der Nederlanden, heerlijk met een gekozen Raad pensionaris, als bijvoorbeeld Van Oldenbarnevelt, of Schimmelpenninck.

  4. Ik weet wel zeker dat ze dat in Den Haag allang weten.Ze intresseren dat helmaal niet. Ik heb nl van een d66 lokaal bestuurder verteld gekregen dat wilhelmientje nooit het kind kon zijn van Koning Willem III. Dus ze weten dit ook.

  5. Precies Marcel…
   Op herstelderepubliek gaan ze nog steeds voor de Bataafse Republiek, want rechtsgeldig 😉

  6. @rc
   Zolang hier in Nederland nog in grote getale de mensen met oranje vlaggetjes lopen te zwaaien, vrees ik het ergste.
   Anders zouden ze (hopelijk) wel anders piepen.
   Probleem is echter dat velen nog in sprookjes willen geloven.
   En wonderen bestaan, echt wel…
   Maar deze wonderen zijn gebaseerd op waarheid 😉
   Dus ons KH valt hoe dan ook af.

 10. Wat een voortreffelijk artikel! Ik ben Indi Hondema, oprichtster van het landelijke netwerk HARTverwarmendWijs, waarin we mensen verbinden die voelen dat het onderwijssysteem onze kinderen in deze tijd niet meer dient. We luisteren naar de verhalen, zien de signalen en creeren antwoorden. De situatie rondom WiFi op scholen is daar ook een van. Ik wil bij deze iedereen oproepen die wil helpen een grote landelijke campagne te organiseren om scholen bewust te maken over deze problematiek en hier een symposium voor scholen aan te koppelen. We werken samen met stichting EHS en anderen. Heel HARTelijk welkom om mee te doen! SAMEN STERK!

  HARTegroet Indi

  1. O ja, nog iets: we werken op dit moment aan de vertaling van het boek LAS van Drs. Karen Huffer (USA. Dit staat voor Legal Abuse Syndrom, PTSS gerelateerde klachten door het rechtssysteem waar je in zit. Dit met name om hulp te bieden aan de (ouders van) duizenden en duizenden thuiszittende kinderen (een klein aantal door WiFi op scholen) maar het zou ook voor dit topic heel interessant kunnen zijn. Meer weten? indi@hartverwarmendwijs.nl

  2. Beste Indi,
   ik wil graag van de partij zijn en met je in contact komen.
   groet,
   riekie ripke

 11. Heb inmiddels brief naar de 2e kamer geschreven alsmede (voor de zekerheid) naar de 2e kamer fractie waarop ik gestemd heb. Ga tevens naar een aantal kranten schrijven. Ik denk dat het geen kwaad kan als anderen hetzelfde doen.

 12. beste allemaal,

  hoe groot dat ik jullie visies ook ondersteun en hoe smerig het systeem ook is moet me het volgende wel van het hart!

  Als wij mensen ons imago en ons gevoel van welbevinden niet zouden laten afhangen van zo een hebbeding, smartphone, gsm, tablet, portable pc, en al die draadloze dingen dan zouden deze instanties en bedrijven niet zoveel vat op ons hebben!

  Als we dus allemaal deze dingen uit ons leven laten verdwijnen verdwijnt het hele rotte systeem! Maar ja, iedereen doet er aan mee, niemand uitgezonderd!

  ondanks alle bewustmakende sites en organisaties zie ik het allemaal toch een beetje beteuterd aan en vrees ik dat we nog een hele weg te gaan hebben!

  1. Peter v H. Niet allemaal, geen portable, geen niks, telefone per draad, net als internet, en dat gaat prima, hoop gebrom en gesteun van de jongere garde,
   maar ik ben nog steeds de baas, in mijn eigen huis !

 13. Super goeie actie en hou me hiervoor sterk aanbevolen. Ook ik doe niet mee aan al het gedoe van draadloos en WIFI,ik heb enkel alleen nog mijn 1e mobieltje in gebruik en verder alles via het draadje. Ook ik heb gezondheidsklachten die hiermee verband houden. Pal achter mij staan 4 ! zendmasten. inmiddels is mijn slaapkamerraam afgeplakt met aluminiumfolie, dat helpt een heel klein beetje.
  groet, Riekie

 14. Die tweede foto lijkt toch verdacht veel op “foto-tekenen”. Geen idee wat de officiele term is. Een donkere omgeving en dan met een lampje richting de lens tekenen terwijl deze open staat. Draag zelf donkere kleding en je bent (nagenoeg) niet zichtbaar. Ik zet nagenoeg tussen haakjes, omdat als je het goed doet je niet zichtbaar bent. Op deze foto lijkt er echter wel iets zichtbaar te zijn. Helemaal boven aan is een soort schaduw te zien op de muur net onder de leuning. Nergens anders is deze schaduw te zien dus het is niet de leuning zelf. Als er al “een nieuwe” techniek is die deze straling vast kan leggen, zou je dan niet een regelmatige golf verwachten? Waar kan ik iets lezen over deze nieuwe techniek?

  Ik vind het allemaal maar vaag en bang makerij. Precies datgene de massa media verweten wordt.

  1. Sorry voor de dubbele post. Maar inmiddels weet ik het zeker dat dit dus bangmakerij is. Alleen al het onderschrift bij die foto. Kijk eens naar de linker leuning. die houd halverwege de muur op die er zelf ook al niet heel normaal uitziet. Slechte fotoshop. Slecht voor het imago van wanttoknow

  2. Dit wel heel mooie art om de situatie duidelijk te maken! Voordat de mensheid aan chronische bewustzijnsvernauwing en alle andere ziekten en ongemakken ten onder is gegaan en niet meer weet waarom het toch allemaal zo gekomen is, is dit een beeldende herinnering van wat ooit heel erg fout is gegaan…..

 15. ps lavender heeft gewoon telefoon aan de draad en computer evenzo. Alleen voortdurend ruzie met mijn dochter over de wifi uitschakeling op de modem.
  ze zet hem ook steeds weer stiekem aan en wil als 15 jarige natuurlijk niets van de onzin; “jij ook altijd met je stomme dingen, zeker weer de illuminatie’ weten.

 16. Wie dit artikel leest, zonder extra onderzoek te doen, zal waarschijnlijk geschokt en woest zijn. Wie had ooit kunnen weten dat Wi-Fi hotspots zo gevaarlijk waren? Toch roept dit item enigszins scepsis op bij de kritische lezer. Naast foutieve spelling (essentiele, niet essentiële) is er ook inhoudelijk veel kritiek te leveren op het stuk.

  Allereerst is de foto van Parijs’ Wi-Fi straling een kunstproject, geen nieuwe technische methode (bron 1). De kunstenaar beeldde uit hoe het er op esthetisch vlak uit zou kunnen zien, maar het is geen waarheidsgetrouwe afbeelding.

  Ook de afbeelding ‘How mobile phone radiation penetrates the skull’ is foutief (bron 2). Naast dat dergelijke argumenten in dit artikel bekritiseerd worden door veelal onderzoekers (bron 2), zijn de bronnen in dit artikel ook nog eens zeer subjectief. En jezelf als bron neerzetten in plaats van de originele primaire bronnen tonen wekt bij mij dubbel achterdocht op. YouTube bronnen zijn eveneens geen legitieme bronnen. Immers, iedereen kan een video plaatsen op YouTube en verkondigen dat het ‘de waarheid’ is.

  Daarnaast wordt er in het artikel gezegd dat er een directe link is tussen mensen die klachten (beweren te) hebben en straling van de Wi-Fi en 4G. Echter zie ik geen bronnen hierbij die een objectieve situatie schetsen. (33.000 onderzoeken, maar geen een link naar die onderzoeken?)

  Ook wordt er een correlatie gelegd tussen zieke kinderen, slapeloosheid en een ziek gevoel en de plaatsing van 4G masten en WiFi-spots. ik ben sceptisch over deze correlatie omdat 1) jonge kinderen ook al vóór de plaatsing van dergelijke apparatuur ziek werden, 2) men symptomen kan inbeelden als gevolg van angst (ironisch genoeg, angst gecreëerd door dit soort sites) en 3) dergelijke symptomen als slapeloosheid en milde ziektes als griep ook andere factoren als oorzaak kunnen hebben (werk, school en meer stressgerelateerde factoren) (bron 3). Dit heeft als gevolg dat men onterecht gaat denken dat dergelijke symptomen worden veroorzaakt door straling. Het is daarom belangrijk om een huisarts te zoeken, indien de symptomen verergeren.

  Een kritisch tegengeluid op staatspropaganda is van belang voor een realistische kijk op de wereld. Maar ook het tegengeluid moet oppassen voor valkuilen als foutieve argumentatie, framing, subjectiviteit en onjuiste bronnen. Doet een nieuwsbron dat niet, dan zal zijn nieuws nooit serieus genomen worden door de massa.

  Bronnen:

  1) Neal, Meghan:’Zo zou de wereld eruit zien als we wi-fi konden zien'(Vice, 24 juli 2013).
  http://motherboard.vice.com/nl/blog/this-is-what-wi-fi-would-look-like-if-we-could-see-it

  2) Veerman, Elmar: ‘Ziek van je mobieltje?’ (NPO, 31 mei 2012).
  http://www.npowetenschap.nl/site/artikel/Ziek-van-je-mobieltje/6126

  3)Nico, Ronald: ‘BURN-OUT OF OVERSPANNEN OF GEWOON STRESS?| 7 FASEN’ (Stressplein.eu, 2 januari 2015).
  http://stressplein.eu/overspannen-van-stress-naar-burnout/

  1. Ik was te druk met typen om het goed te beseffen dat het met dubbele puntjes moest. desalniettemin blijft het argument valide, met name omdat foutieve interpunctie en onjuiste formuleringen veelvoudig voorkomen.

  2. Bas, kerel.
   Met een beetje google kun je in een paar tellen direct vele onderzoeken oplepelen. Dat microgolfstraling zeer schadelijk is voor de gezondheid valt niet meer te ontkennen. Dus alsjeblieft bespaar mij jou betuttelende en bagatelliseredende beeldvorming want dat staat buiten de realiteit.

  3. @ Bas; Bij het rigoureus opruimen van papierwerk in mijn huis kwam ik een boekje tegen van het VROM! over gezond en veilig wonen, gedateerd 2004. Hier werd geschreven o.a. over GSM en UMTS antennes.
   http://www.antennebureau.nl/sites/default/files/special-pages/Brochure-Gezond-en-veilig-wonen—VROM.pdf
   Lees vanaf pagina 12!
   Hoezo weten de huidige regeringen hier niet vanaf? We zijn ondertussen al bijna 12 jaar verder en het net is alleen maar sterker en sterker geworden.
   En lees met een open mind eens dit stuk
   http://www.wanttoknow.nl/overige/het-grootste-experiment-ooit-4-miljard-mensen-doen-mee/
   Succes!

  4. Hallo Odette,

   Bedankt voor uw reactie.
   Ik heb uw brochure gelezen. Ik heb niet ontkend dat het lichaam ervan opwarmde. Sterker nog, in bron 2 wordt hier uitgebreid op ingegaan.

   Ik zal de andere bron spoedig lezen!
   Gr. Bas

   En aan Klaas:
   Geef een goede argumentatie en verwijs naar die onderzoeken, mits legitiem beschouwd. Anders ga ik niet op uw reactie in.

 17. Inhoudelijk gezien zo belangrijk en goed wat hier geschreven wordt. Echter voor de degelijkheid en betrouwbaarheid van de informatie moet de stijl en spelling van dit soort artikelen aangepakt worden. Er zou rustiger en zakelijker geschreven kunnen worden (wat minder schreeuwerig en met uitroeptekens) en er mogen geen spelfouten in voorkomen. Daarmee voorkom je dat critici dit soort artikelen direct diskwalificeren. Verder is het uiteraard fantastisch dat er zo veel onderzoek verricht wordt door gepassioneerde betrokken mensen. Dank jullie wel!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.