Advertentie

Orgaantransplantatie gebaseerd op.. Moord!


 

Misleiding of onbenul…?! D’66-kamerlid Pia Dijkstra maakte zich met haar wetsvoorstel vooral belachelijk door haar neerbuigende houding ten opzichte van de mentale houding van Nederlanders rondom orgaandonatie. Respectloos afnemen van organen, zónder toestemming..?? Het terug moeten claimen wat al van jou IS..?? En waar is haar commentaar op het fenomeen ‘hersendood’..?? Misleiding of onbenul..?

x

x

Orgaantransplantatie is gebaseerd op…. Moord..!?

2016 © WantToKnow.nl/be | Guido Jonkers

x

Wat moeten we doen om mensen wakker te maken? Jij zit dit te lezen en we vragen ons af of jij wel weet dat we bij orgaandonatie feitelijk vaak (zo niet altijd!) spreken over regelrechte.. MOORD.. Het klinkt gruwelijk, maar de bewijzen zijn ZO HEFTIG, dat wij in ieder geval geen andere conclusie meer trekken dan deze.. Het spijt ons, want voor ons is de tijd van ‘zoete koekjes bakken’ voorbij, over een van de meest gruwelijke medische ‘vindingen’ van de laatste decennia. Als we met z’n allen dit beestje niet bij de naam gaan noemen, is het hek totaal van de dam. Met ongetwijfeld alle goede bedoelingen áchter dit fenomeen, is er een bijna schaapachtige instemming waar te nemen onder de bevolking en medici rondom orgaantransplantatie en -donatie. Mogen wij dan opstaan en roepen: “TOT HIER”..?!

Het is de nieuwe wet van D’66, via haar Tweede Kamerlid Pia Dijkstra, die op dit hele verhaal NOG EENS een schepje doet… Want feitelijk zou die erop neerkomen, dat je organen AUTOMATISCH zijn onteigend, tenzij… TENZIJ jij een papiertje invult dat meldt, dat je dit NIET wilt.. Dat heet in marketingtermen een ‘negative option’ en die is zelfs in de commerciële wereld verboden..! Je mag namelijk niet iemand iets ‘verkopen’ door het deze persoon toe te sturen en het hem/haar dan in rekening te brengen als deze persoon het niet terugstuurt of terug geeft..! Maar bij onze organen zou dit nu, wanneer het wetsvoorstel van Dijkstra wordt aangenomen, WEL kunnen..?!?

Het draait allemaal om de idiote term ‘hersendood’..!
Het gaat heel simpel over de vraag of mensen dood zijn, bij het uitnemen van organen die voor transplantatie bedoelt zijn, of dat ze feitelijk nog leven. Want je gaat natuurlijk niet bij een levend mens de organen uitnemen. Doe je dat wel, dan breng je die persoon feitelijk om..! Bizar genoeg, JUIST omdat ie z’n organen heeft afgestaan ‘NA ZIJN DOOD’… En om vast te stellen of mensen ‘dood’ zijn, is de juridische term ‘hersendood’ bedacht.

Dat betekent dat apparatuur geen hersengolven (via ECG) meer meet, er geen ademhaling meer is en er geen sprake meer is van hartslag/bloedsomloop. Maar daarbij is er een bijna raadselachtig fenomeen aanwezig. Want ondanks deze 3 meetpunten, is er met het menselijk lichaam heel duidelijk nog iets anders aan de hand. Mensen blijken namelijk ondanks het ‘hersendood-zijn’ gewoon nog te leven en regelmatig bij te komen ‘uit deze dood’..!! En dit wordt waargenomen door hele grote groepen medisch personeel, dat zich bezig houdt met orgaanuitnames uit ‘hersendode’ lichamen. Maar er mag en kán waarschijnlijk niet of nauwelijks over gesproken worden..!

Cardioloog Pim van Lommel: ‘Hersendood is kennelijk niet dood’…

Maar één van hen doet dat wel. Hij is de bekende cardioloog Pim van Lommel, die spreekt over ‘heftige lichamelijke reacties bij het uitnemen van organen uit een hersendood lichaam’… De ‘hersendode mens’ komt niet alleen dus nog regelmatig weer bij bewustzijn, het blijkt dat zijn lichaam ook heftig protesteert bij het uitnamen van organen..!

Dr. Pim van Lommel (1943),  cardioloog in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, houdt zich met een bijzonder centraal orgaan van de mens bezig, het hart. Maar beter gekarakteriseerd kun je zijn activiteiten omschrijven als: ‘Van Lommel houdt zich bezig met de mens die dit centrale orgaan in zijn lichaam meedraagt..’ Via zijn werk is hij in aanraking gekomen met bijna-dood ervaringen (BDE’s) en deze BDE’s vormen een bron van inspiratie. Vanuit deze ervaringen én zijn ervaringen met het cardiologisch werk, heeft Van Lommel veel informatie over deze ‘hersendode’ lichamen.

Een heftige conclusie: ‘Hersendood is niet dood’…
Van Lommel hierover:

“Als het hart stopt, wordt er geen informatie meer uitgewisseld, de interactie stopt en de mens gaat dood. In het kader van orgaandonatie-na-de-dood, wordt ineens een ander doodscriterium gehanteerd, namelijk hersendood. En hier kun je hele grote vraagtekens bij plaatsen. Het hart is samen met de hersenen en het centrale zenuwstelsel het orgaan met de meeste elektrische activiteit. In het hart zit een enorm elektrisch netwerk. Dit betekent dat er ook heel veel magnetische activiteit is. De contacten van het lichaam met de bewustzijnsvelden treden op via deze elektrische en de magnetische velden, die bestaan uit virtuele fotonen. Ik ben ervan overtuigd dat je bewustzijn niet in je lichaam is opgeslagen, maar dat je via je lichaam je dagelijks bewustzijn ervaart.

Je hart is een orgaan met zeer veel elektrische en magnetische activiteit. Het hart heeft – net als de hersenen -rechtstreeks contact met speciale bewustzijnsvelden. Dit wordt onderling met elkaar uitgewisseld. Die onderlinge verbondenheid is er zowel in het lichaam, als met de omgeving en met alles. Wij zijn voortdurend met elkaar en met alles verbonden, zowel in het lichaam als daarbuiten. Als nu het hart stopt met pompen betekent dat het volgende. Realiseer je eerst dat bijna 30% van het bloed naar de hersenen gaat.

Voor het geval je nog mocht twijfelen..

Er zijn proeven gedaan met mensen in een volkomen afgesloten ruimte zonder licht en geluid. Als deze mensen gaan denken, zie je niet alleen materiële activiteit ontstaan via het elektro-encefalogram (eeg), maar ook de bloedtoevoer naar de hersenen neemt toe. Dus een immateriële activiteit zoals denken of gerichte aandacht veroorzaakt materiële activiteit in de hersenen. Als de bloedtoevoer nu wegvalt, betekent dit dat de energievoorziening van de hersencellen wegvalt en dat deze niet meer kunnen functioneren. De elektrische en magnetische velden van de cellen vallen weg. Dat betekent dat op dat moment de verbinding met het dagbewustzijn wegvalt. Je raakt bewusteloos en je ervaart je bewustzijn niet meer via je lichaam.

Dit betekent dat wanneer je klinisch dood bent – bij een hartstilstand of een ademstilstand – je binnen normale omstandigheden overlijdt binnen vijf tot tien minuten. De cellen zijn dan definitief beschadigd doordat er geen energiemeer wordt aangevoerd. Reanimatie lukt dan niet meer. Bij een kloppend hart echter – bij een hersendode – kun je weliswaar je bewustzijn niet meer via je lichaam ervaren, maar dat betekent nog niet dat de onderlinge verbondenheid tussen alle organen is weggevallen.

De stervensfase is ingetreden, is net begonnen, maar de lichamelijke dood is zeker nog geen feit. Dood ontstaat niet van het ene moment op het andere. Daar gaat een stervensproces aan vooraf. Dat proces begint als het hart stilstaat; vervolgens stoppen de hersenen met functioneren; dan volgt de rest van het lichaam. Dit is een actief proces dat uren kan duren.Als je een kloppend hart hebt met alleen ‘hersendood’ en je houdt die circulatie in stand, je houdt het hart kloppend en je geeft medicijnen voor een goede bloeddruk, dan is het lichaam niet dood want de cellen versterven niet. De interactie tussen de bewustzijnsvelden en je hersenen kán (!) zijn verbroken, maar je weet nooit of dit definitief of tijdelijk is.

Wetenschap.
De wetenschap gaat merkwaardig om met hersendood; want wetenschap is vragen stellen en vrij veel wetenschappers beperken zich tot de ideeën die ze al hebben, en alles wat ze tegenkomen wat hierin niet past wijzen ze af..! In mijn ogen is dit geen wetenschap en het is ook niet vernieuwend. Het niet kunnen loslaten van je ideeën is ook gebaseerd op angst. Zo worden nieuwe inzichten op hersendood en bijna doodervaringen door wetenschappers geblokkeerd op een onwetenschappelijke manier. Met de huidige medische kennis uit de westerse wereld kunnen we een hoop aspecten niet verklaren – bv bijna doodervaringen en spontane genezingen van kwaadaardige tumoren – en dus worden ze ontkend..!

Je kunt alleen wetenschappelijk blijven door te kijken of je een verklaring kunt vinden voor de vele verschijnselen die je niet kunt begrijpen. Als je die verklaringen niet kunt vinden moet je niet gaan roepen dat het verschijnsel niet bestaat, maar zou je moeten afvragen of er een andere verklaring is die je misschien niet begrijpt. De westerse wetenschap gaat zover dat ze gebeurtenissen of verschijnselen ontkent als ze niet met een prospectief dubbelblind onderzoek te onderzoeken zijn. Veel wetenschappers willen er nog steeds niet aan dat je psychische gesteldheid je lichamelijke gesteldheid positief of negatief beïnvloedt.

Nou hoeft men niet alles te accepteren, maar een wat opener houding zou niet verkeerd zijn. Ik hanteer graag een citaat uit de Kalama Sutta dat zegt “Beschouw alles als een mogelijkheid, maar aanvaard het pas als je voor jezelf erachter kunt staan en helemaal kunt meevoelen. Dan pas is het waar voor jou”. Ik zal nooit iemand vertellen dat ik gelijk heb, maar ik zal mensen iets proberen aan te reiken. Als ze er niets mee kunnen, is het goed en als ze er wel iets mee willen, is het ook goed.”

Veel meer heftige ervaringen rondom ‘niet-dode hersendoden’…
Eén van de meest fervente klokkenluiders op het gebied van deze materie is de Amerikaanse arts Paul A. Byrne. Hij roept dat ‘hersendood’ helemaal niet bestaat. Hij heeft het zelfs over ernstige hersenbeschadigingen wanneer een zg. Apnea-test wordt gedaan bij mensen, die klaar liggen voor orgaan-verwijdering. Vóór 1968 werd een persoon dood verklaard nadat ademhaling en het hart gestopt waren voor een bepaalde tijdspanne. De huidige terminologie ‘hersendood’ is in de ogen van Byrne ‘ongehoord’. Hij heeft het over de ‘Doos van Pandora’ die door chirurgen werd geopend, toen ze zich realiseerden dat ze de macht hadden, van een persoon die ogenschijnlijk ‘op sterven ligt’, de organen te verwijderen en deze te transplanteren in een ander persoon.

Dr. Paul A. Byrne

“Maar daarbij is er één groot, onoverkomelijk probleem. Je kunt geen geschikte/gezonde organen verwijderen uit een dood lichaam, dat feitelijk een ‘kadaver’ heet. In een dood lichaam zijn slechts sommige onderdelen nog ‘levend’, zoals sommige botfragmenten e.d. Maar organen zijn beschadigd, wanneer ze uit een dood lichaam worden verwijderd. Vooral door zuurstoftekort. En dit treedt al op binnen héél korte tijd na het sterven, wanneer het hart stopt met pompen enn de bloedsomloop dus stopt.

In het begin ontdekten de orgaantransplantatie-doktoren via ’trial-and-error’, dat het onmogelijk was deze miraculeuze chirurgie te verrichten, van donoren die dood waren, ook al was dit dan enkele minuten. Want orgaanbeschadiging treedt heel snel op als de bloedcirculatie dus stopt. Om hun experimentele procedures te rechtvaardigen, was het voor hen noodzaak om met een oplossing voor dit probleem te komen. En toen is de term ‘hersendood’ dus ontstaan. Er wordt veel gedaan om je organen ’te pakken te krijgen’. Dus een geschikt orgaan voor donatie/transplantatie, dient gezond te zijn en simpel gezegd uit een levend persoon te komen..! Dit betekent heel simpel gezegd, dat het verwijderen van een orgaan, TEN KOSTE gaat van de donor..! Sterker nog: het BETEKENT VAAK HUN DOOD..!

De apneutest..?
Apneu, van het Griekse a-pneu, betekent ‘niet ademhalend’. De stoornis waarbij iemand moeite heeft om tijdens de slaap te ademen (soms stopt met ademen) noemen we slaapapneu. Mensen die niet uit zichzelf kunnen ademen worden aan een apparaat gelegd dat kunstmatig de ademhaling in stand houdt. Om te ontdekken of mensen die kunstmatig beademd worden nog zelfstandig kunnen ademen, is de ‘apneutest’ ontwikkeld.

Apneu

De apneutest, of de ‘ademstilstand-test’ bij orgaanuitname, is een medisch onderzoek om spontane ademhalingsactiviteit te registreren. Voor de uitvoering van de test mag de patiënt onder meer niet onder invloed zijn van verdovende of verlammende geneesmiddelen en geen ondertemperatuur hebben. De test wordt vooral ingezet voor het vaststellen van hersendood. Iemand die uit zichzelf weer gaat ademen is volgens de definitie namelijk niet hersendood.

De apneutest dient te worden uitgevoerd volgens een vastgelegd protocol. Aan de hand van een aantal parameters, zoals de hartslag, bloeddruk, het CO2-gehalte in de lucht van de adem, beslist men dan of er sprake is van spontane ademhalingsactiviteit. Onderdeel van de test is het plotseling stopzetten van de beademingsapparatuur tot wel 10 minuten. En dit herhaaldelijk uitvoeren..

Links: HIER  en HIER

60 Tot 70% van ‘stervende mensen’ herstelt..!
Nog zo’n aanwijzing dat er iets heel goed mis is met het hele ‘orgaandonatie-verhaal.. Zowel in Duitsland als in Japan worden namelijk levens gered van mensen die ‘op sterven liggen’.. Mensen die aan ondersteunende apparatuur liggen, krijgen geen apneu-test, wat vaak direct hersenschade tot gevolg heeft. Er wordt daar gewerkt met hypo-thermische therapie. De resultaten van deze aanpak tonen aan dat maar liefst 60 tot 70% van deze mensen herstelt en kort daarna weer vrolijk rond loopt..!
Dat is even wat anders dan begraven of gecremeerd zijn en als orgaandonor je goede daad gedaan hebbende..Een indrukwekkend herstelpercentage dus. Daarentegen blijkt, dat patiënten met hetzelfde type verwondingen, in de VS en andere landen moedwillig en snel ‘hersendood’ worden verklaard. Op deze manier is het mogelijk snel de organen van deze mensen te verwijderen.. En meer recent blijkt een nog schrijnender procedure steeds meer in werking te komen; dáár waar nog duidelijk hersenactiviteit waarneembaar is, namelijk de DNR-procedure. ‘Do Not Resuscitate’ Of in goed Nederlands: ‘Reanimeer Niet’..
(Méér info hierover? Klik op deze cover voor verkoopkanaal/meer info)

En je weet, onder re-animeren verstaan we inspanningen zoals mond-op-mond-beademing, borstanimatie bij hartfalen, electroshocks om het hart weer op gang te krijgen, luchtpijpincisie om gestokte ademhaling te stimuleren en toedienen van speciaal-gerelateerde medicijnen. En dan is er nog de term ‘DCD’, wat staat voor ‘Donation by Cardiac Death’. Dus wanneer een ‘beoogde donor’ geen ‘pols-slag’ heeft en het hart dus NOG STEEDS KLOPT of kan kloppen, worden organen verwijderd zonder anesthesie.. Deze mensen krijgen een verlammingsmiddel, maar GEEN VERDOVING…

Het onvolprezen werk van Ger Lodewick
Ger Lodewick (HIER) is expert op het gebied van orgaandonatie en -transplantatie; het is eigenlijk zijn levenswerk geworden. Van hem is het onvolprezen boek over orgaandonatie dat je hiernaast afgebeeld ziet en wat iedere Nederlander feitelijk zou moeten lezen..! Sterker nog, deze informatie zou VERPLICHT door de overheid aan burgers dienen te worden aangeboden, wanneer dat nieuwe wetsvoorstel van Pia Dijkstra wordt aangenomen..!

Ger Lodewick over de pure volksverlakkerij, waarvan feitelijk sprake is als één partij wéét, in dit geval, de medici en vakkennis-experts, dat er een fundamentele zaak speelt en het volk hiervan niet of nauwelijks op de hoogte is. Dat is dus met het fenomeen ‘hersendood’ het geval. En vervolgens houden deze experts hun monden over deze materie.. Waarom? Ger hierover:

“Compassie met een mens die aan orgaanfalen lijdt, is heel begrijpelijk. Het ontbreken van compassie met een mens die aan het sterven is en die vroegtijdig dood verklaard wordt om zijn organen te kunnen gebruiken, mag als onethisch en immoreel bestempeld worden.”

De Duitse transplantatiechirurg Rudolf Pichlmayer schreef in een brief aan een oudervereniging van donorkinderen: “Als we de samenleving werkelijk volledig zouden voorlichten over orgaantransplantatie, krijgen we geen organen meer”. Stoffelijk overschot is een misleidende term die de feiten verbloemt, maar feiten houden niet op te bestaan door ze te negeren.

Transplantatiechirurg
Rudolf Pichlmayer:

“Als we de samenleving werkelijk volledig zouden voorlichten over orgaantransplantatie, krijgen we geen organen meer”

Tot slot, last but not least.
Wanneer we het hebben over orgaandonatie, is het ook nog de vraag, hoe de ‘achterkant’ van orgaandonatie geregeld is.. De donatie en transplantatie-industrie is gewoon een multi-miljard-dollar-business en dit lijkt zijn gruwelijke weerslag steeds meer te krijgen op de ethische en morele kanten van dit fenomeen..Dat we hierboven feitelijk spreken over een bizarre vorm van ‘moord’ is in dat kader passend.

Als je daarnaast bedenkt dat er gruwelijke berichten zijn uit oorlogsgebieden en de bezette Palestijnse gebieden, dat er ‘slachtoffers’ worden ontvoerd om hun organen te verhandelen, dan snap je wat hier speelt op wereldschaal.. Kijk maar eens naar deze 2 gruwelijke links HIER en deze link HIER. Kortom, waar blijft de menselijke kant, de ethiek en moraal van het hele orgaandonatie en -transplantatiesysteem..??

Ethiek en moraal zijn zaken die nauwelijks een rol lijken mogen te spelen. Wel door iedere Nederlandse burger op het gemoed te spelen, om zijn organen ter beschikking te stellen, vanuit moreel standpunt..! Is D’66-er Pia Dijkstra werkelijk zo onnozel dat ze van deze hele kant van de zaak niets af weet..? Dat er bij ‘hersendood’ sprake is van moord..?? Tot slot, als je wilt luisteren naar deze dokter Paul Byrne, luister dan naar dit interview met hem en Richie Allen, die nauw samenwerkt met David Icke.

x

De esoterisch/spirituele kant van orgaandonatie en -transplantatie.

x
Als jij gelooft dat een mens een zak vlees is, met bloed en botten, dan moet je dit stuk maar links (of rechts) laten liggen. Dan is het hele orgaanverhaal wellicht niks dan ‘geleuter’.. Maar als jij gelooft dat we een lichaam zijn, dat een spirituele ervaring heeft, dan is het onderstaande stuk ook voor jou van belang. (Pim van Lommel spreekt in dit kader zelfs over ‘Oneindig Bewustzijn’..)

En verkeer je net als wij in de overtuiging dat wij spiritueel oneindig bewustzijn zijn, dat een lichamelijke ervaring op Aarde heeft, dan is dit stuk helemaal voor jou geschikt. Want van die kant is er nogal wat aan te vullen op het hele fenomeen orgaandonatie en -transplantatie. Dat gevoel is vooral ‘zichtbaar in de stilte rondom het maken van een keuze ‘ja/nee’ donor worden…

Waarom wordt één heel essentieel onderdeel van het donorschap NIET BELICHT.. Namelijk
x

De Stilte rondom wel/geen Orgaandonor worden..!
x

Berry Vincenta schilderde dit doek, getiteld ‘Stilte’

“Waarom is er zoveel verborgen of onbewust ‘verzet’ tegen orgaandonatie? Stilte rondom wel of niet orgaandonor worden.. Zou het nu écht zo zijn dat wij, bij wijze van spreken, te lui zijn om een orgaandonatiekaartje in te vullen..? Of dat we misschien bang zijn, dat we na de dood tóch nog de pijn zullen voelen van het verwijderen van onze organen? Of is het misschien gewoon een éng idee en dus een ‘gedoe’. Maar waarom is er eigenlijk nooit onderzoek gedaan naar deze oorzaken en de achtergronden van dit stille ‘verzet’ of dit stille protest tegen orgaandonatie..? De stilte rondom de keuze ja of nee orgaandonor worden, is VEELZEGGEND..!

Waarom heeft dit fenomeen alleen maar luide, overigens vaak zeer goed bedoelende, voorstanders..?

Zo lijkt het althans.. Zou het niet zo kunnen zijn de stilte in dit opzicht veel-‘sprekender’ is dan de ‘logische’  voordelen van donatie. Kan het zijn dat er onderbelichte achtergronden achter dit fenomeen schuil gaan bij IEDER mens? Achtergronden die we mogelijk zouden kunnen duiden als ‘onbewuste gevoelens van afkeuring’? Gevoelens die wellicht ieder mens met zich meedraagt die op voorhand geen klakkeloze voorstander is van orgaandonatie?

De spirituele raadsvrouwen Marieke de Vrij en Berry Vincenta hebben hun haar talenten op het gebied van het lezen van collectieve velden meer dan eens heeft mogen aanwenden. Marieke doet dat vooral voor maatschappelijke belangen- en vakorganisaties op velerlei gebied. De door haar vrijgegeven inzichten geven menig vakman reden zichzelf eens achter de oren te krabben, om haar uiteindelijk te complimenteren met zoveel ‘vakmanschap’ en ‘inzicht’. Wij vinden het daarom van belang om haar, voor sommigen zeer herkenbare, inzichten op het gebied van orgaandonatie hier me je te delen.”

Allereerst Marieke de Vrij over orgaandonatie en -transplantatie

Wie is Marieke? Marieke de Vrij (1953) is in staat, middels heldere bewoordingen, licht te werpen op levensvragen van grote individuele en maatschappelijke betekenis. Via haar mogelijkheid zich te verbinden met de ongeziene wereld, kan zij haar heldere vermogens benutten ten gunste van velen. Zij stelt zich dienstbaar op om, door uitbreiding van de bestaande kennis, via haar inspiraties maatschappelijke verandering vorm te geven en vernieuwing te initiëren op vele terreinen.

Zij werkt samen of heeft samengewerkt op vele maatschappelijke terreinen, met mensen die in hun vakgebied de spirituele inzichten willen toetsen die via de onstoffelijke begeleiders van Marieke vrijgegeven worden. Marieke heeft sinds 1983 haar mediamieke gaven op velerlei vlak weten vorm te geven, via helderziendheid, heldervoelendheid, helderwetendheid (wat de bron van de meeste dingen is), maar vooral ook haar helderhorendheid.

Naast haar werk op het gebied van orgaandonatie heeft zij ondermeer op de volgende maatschappelijke gebieden inzichten vrijgegeven: orthopedagogiek, psychiatrie, diabetes, vermoeidheidsziekten, lichaams-gerichte therapieën, osteopathie, dementie, euthanasie, lichamelijke handicaps en verstandelijk  gehandicapten waaronder het syndroom van Down, man-vrouw-verhoudingen en het mannelijk- en vrouwelijk oerprincipe in de mens, ontwikkelingssamenwerking, management, ecologie, een waardevast economisch en financieel bestel, waterzuivering, criminaliteit, dierenwelzijn
waaronder varkenspest, B.S.E. , MKZ en rechten van het dier.

‘Wij bevinden ons hier in de westerse wereld in een cultuur waarin reïncarnatie en leven na de dood geen algemeen geaccepteerd gedachtegoed zijn. Dit houdt in dat – doordat er collectief, al of niet bewust, veel angst is voor verval – we voortdurend nieuwe technieken ontwikkelen om verval te voorkomen. We denken namelijk dat verval onomkeerbaar is en op een dieper niveau de eigen identiteit zal aantasten. We durven onvoldoende ons eigen wezen te accepteren binnen menselijke beperking.

Vanuit een meer spiritueel standpunt is dit ongegrond. De mens is in wezen niet zijn lichaam maar dát wat hem doet ‘begeesteren’. Hiermee wordt bedoeld zijn innerlijke vonk, zijn geest, die via een zielsafsplitsing geïncarneerd is om een bepaalde spirituele persoonseigen opdracht te vervolmaken hier op aarde. Deze innerlijke vonk overstijgt het aardse leven en evolueert geestelijk bestaanszeker. Er is hier geen sprake van verval, de eigen identiteit blijft
gehandhaafd en vervolmaakt zich.

De angstbeleving voor verval maakt echter dat men steeds nauwkeuriger oplettend wordt in deze tijd hoe men verval kan voorkomen, niet alleen door cosmetische verfraaiing, of door opsmuk van de psyche door niet doorleefd gedrag ten toon te spreiden, maar ook door het vernieuwen van organen die ernstig aan verval onderhevig zijn en daarmee nog onvoldoende levenskracht vrijgeven.

In essentie beeldt ieder orgaan een complexe specifieke individuele psychologische gesteldheid uit, daarin ligt de neerslag van de complexiteit van jóuw individuele innerlijke levensopdracht, daarin ligt eveneens opgeslagen jóuw opgedane levenservaring. Met andere woorden jouw diepere wezen, jouw zijn, wordt aards onder meer vertolkt en vertaald door verscheidene organen. Elk orgaan bevat andere specifieke herinneringsopslag en kwaliteiten.

Bepaalde organen, mede soms afhankelijk van grootte en complexiteit ook in relatie tot andere organen, zijn veel ‘welsprekender’ in energie-uitdrukking dan andere organen. Bijvoorbeeld het hart wat direct bemiddelend is naar alle organen toe. Alle organen zijn immers primair afhankelijk van het hart.
Organen en datgene waar het orgaan psychologisch voor staat, kunnen door verscheidene levens heen te weinig aandacht gehad hebben. Dat wil zeggen dat er te weinig bewust geaccepteerd contact is geweest tussen de persoon, het orgaan en datgene waar het orgaan psychologisch voor stond.

Hierdoor kan het orgaan al in een vroeg stadium zich in meer of mindere mate niet gezond gedragen, met als oproepende kracht om bewustwording te
genereren vanuit een diepere zelfacceptatie. Doordat wij op dit moment in een maakbare maatschappij wensen te leven, zijn we bovenmatig genegen om van zaken die niet voldoen, afscheid te nemen zonder te komen tot bewustzijn en aanvaarding over wat ze ons gebracht hebben. We willen ze vervangen door iets ‘nieuws’ zonder de waarde van dat oude geheel te doorgronden. De vraag is echter wat het ‘nieuwe’ ons wezenlijk te bieden heeft.

Door de orgaantransplantatie neemt een ontvanger eigenlijk afscheid van dat wat hij onvoldoende heeft leren beminnen door acceptatie van een innerlijk leerproces. Je kunt je voorstellen dat de vitale organen door de hoeveelheid indrukken die er in zijn opgeslagen zeer essentiële organen zijn. Bij de uitname van je eigen organen om plaats te maken voor de donororganen, onstaat een gemis van je eigen specifieke herinneringsfrequentie om plaats te maken voor de herinnerings-frequentie van de donor die aan het donororgaan gekoppeld is. Vervolgens krijg je heel veel subtiele overdracht van zielsenergie van die ander in jouw lichaam.

Zielsverstrengeling
Als de donor is overleden, is hij etherisch nog wel op jou aangesloten. Het etherisch lichaam van de ander kan immers niet honderd procent functioneren want de zielskwaliteit die in zijn stoffelijk lichaam geaard was, heeft niet volledig mogen overgaan naar het onstoffelijk lichaam. Immers zijn hart klopt nog terwijl het orgaan of meerdere organen verwijderd worden. Zolang het hart klopt, kan de ziel zich nimmer volledig terugtrekken in de geestelijke wereld en al zijn zielsenergie daarvoor verzamelen.

Een deel van zijn zielskwalititeit is nog ín het donororgaan aanwezig en leeft voort in het lichaam van de ontvanger en wordt in de loop van de tijd steeds sterker vermengd met de energie van de donor. Er ontstaat zielsverstrengeling. Na het overlijden dient enige tijd in acht genomen te worden voordat de persoon zijn gehele zielseenheid uit zijn organen en stoffelijk lichaam heeft teruggetrokken.

Per persoon is de tijd die hiervoor nodig is verschillend, van enkele seconden tot enkele dagen. Dit vraagt aandacht en bewustwording naar hoe wij met de overledene om wensen te gaan. Ook in relatie tot donatie na definitieve hartstilstand, is dit belangrijk. Werkelijke bewustwording zou praktisch en emotioneel ingezet kunnen worden als de ontvanger zeer bewust afscheid genomen heeft van het oude orgaan en de ontvanger zich wezenlijk bewust wil zijn wat de mogelijkheden en onmogelijkheden geweest zijn die dit orgaan hem geschonken heeft op het niveau van innerlijke bewustwording en persoonlijke leeropdracht, voor zover als dit tot zijn mogelijkheden behoort.

Vervolgens zal men het ‘nieuwe’ orgaan moeten zien als een hulpmiddel dat verkregen is door mededogen van een ander mens en men zal oog moeten hebben voor het proces waarin de donorziel nu verkeert. Hiermee wordt de belasting die wederzijds is opgetreden niet ongedaan gemaakt, maar bewuster tegemoet getreden. De zielsverstrengeling, die al of niet in grote mate, heeft plaatsgevonden wordt onder ogen gezien.’

Berry Vincenta over orgaandonatie en -transplantatie

Berry Vincenta Ketelaar

Berry Vincenta Ketelaar (1954) is vanaf dat ze een klein meisje was, altijd hooggevoelig geweest en kon zich niet makkelijk verbinden met het leven en werd een onzeker en vaak dromerig, onzichtbaar  kind, teruggetrokken in mijn eigen wereld.. Lichamelijke problemen volgden.. Maar toen ze opgroeide begreep ze, dat haar innerlijke eigenheid en kracht zich langs deze lijn ontwikkelde. EN.. Dat het haar levensopdracht is, door haar eigen, groeiende Zelfbewustzijn, andere mensen te begeleiden op hun Zielepad in hún ontwikkeling. En hen terug te brengen naar hun Hart en het bewustzijn over andere mogelijkheden in het leven! Ze verwoordt dat als volgt: x

“Er ontstond een innerlijk ‘raamwerk’ in me, dat tot op heden mijn basis vormt. Dit werk doe ik nu in diepe innerlijke verbinding met mijn Kosmische leiding en mijn Zelf erin. Deze Leiding is een samenwerking vanuit een Liefdevol maar zeer doelgericht Veld, dat mij op indringende wijze informatie aanreikt. Er worden daarbij geen figuurlijke pleisters geplakt, maar er wordt een heldere kijk gegeven op de bewustwording in mensen, van ook  hun essentiële Kracht.
 x
Dit is een andere kracht dan de fysieke of mentale kracht, die we al kennen op onze wereld. Als ook jouw ogen hiertoe opengaan, zul je als mens hetzelfde bij ‘de ander’ gaan zien en zullen verbindingen veranderen.. In respect en Liefde. Want.. Leven vanuit essentie IS bewust-Zijn.. Dit laat je echt met andere ogen om je heen kijken.
 x
Het doel in mijn leven is  mensen wakker te maken in hun eigen bewustzijn. Vanuit mijn grote liefde voor de Mens en de Schepping inspireer ik een ieder die dit wil… Om te groeien in  het eigen leven en de levenskracht . Ik heb me ontwikkeld als medium , alsook doorgever van leerzame Kosmische teksten. Ik werk graag direct en helder, vanuit diep respect en hartverbondenheid en neem je graag mee in een andere realiteit… Mijn devies wanneer jij kennis wilt krijgen over jouw eigen essentie, is de Kracht in jezelf  laten ontwaken!”
 x
In diverse groeps- en persoonlijke sessies die Berry Vincenta hield de afgelopen jaren, werd het onderwerp ‘orgaandonatie’ regelmatig aan de orde gesteld. Wij maakten een selectie en citeren:

VRAAG: “De reguliere wetenschap neemt het gegeven niet serieus dat ‘hersendoden’ niet dood zijn, maar nog waarnemen en nog ervaren. Veel burgers nemen dat gegeven ook niet serieus. Ik wil graag enige informatie die kan bijdragen aan een beter inzicht hierin. Wat nemen mensen die hersendood zijn verklaard nog waar en wat ervaren zij als organen uit hun lichaam worden verwijderd?”

Hersendood is niet dood, maar de ervaringen die mensen opdoen zijn nog heel grote, diep doorvoelde ervaringen. Alles wat deze mens tot zich krijgt in zijn omgeving ervaart deze mens. Hij kan, nogmaals, er alleen niet meer op reageren. Dus zijn mechanisme is niet meer in staat hierop nog maar enige reactie te geven. Dit is wel de reactie die de buitenwereld vraagt, omdat dan dood weer levend wordt verklaard, omdat dit is wat de wereld kent. Vanuit een hersendode positie ervaart de mens niet alleen maar zoals hij ervoer toen hij nog volkomen in de stof kon reageren, maar deze mens ervaart juist ook tegelijkertijd op een hoger niveau alle andere invloeden.

Dus deze mens ervaart vanuit een heel ‘dubbele’ functie en dat maakt de positie van iemand die hersendood is, de situatie waarin hij verkeert, een heel moeilijke en een heel onmachtige en een heel moeizame.

Daar waar een mens een orgaan mist, mist de mens per definitie ook een energetische aspect in zichzelf. Want zoals u weet, is in ieder orgaan natuurlijk toch ook een bepaalde informatie van deze mens opgesloten. Wanneer nu dit orgaan bij deze mens verwijderd wordt, is dat het stukje informatie dat die mens op dat moment mist. Dit hoeft op zich niet zo’n groot probleem te zijn voor de mens want de aanvulling van informatie kan ook uit andere energievelden worden getapt. Maar nogmaals: de mens in deze positie van hersendood zijn is een mens die in een zeer kwetsbare positie verkeert.

Het is daarom ook van het grootste belang dat deze mens juist in deze periode op een heel secure en liefdevolle en respectvolle manier met open bewustzijn wordt begeleid. Dat de wereld, zoals u dat zegt, dat het overgrote deel van de mensheid niet wil geloven wat u heeft gezegd, dat is zo. Dat kan ook nog niet. Deze mensen kunnen namelijk nog niet openstaan voor de andere maten van bewustzijn, waarmee de mens uiteindelijk toch te maken zal krijgen. Wanneer uiteindelijk via frequentie, via trillingen door de wetenschap aangetoond kan worden dat een bewustzijn werkelijk leeft wanneer een mens hersendood is en eigenlijk wordt afgeschreven in het leven, dan zal er een breekpunt ontstaan in het totale gezichtspunt van de wereld.

Maar de wereld leeft nu nog steeds in een enorm grote verwarring en angst voor de dood. Deze angst en dit taboe voor de dood is juist datgene wat u allen probeert te doorbreken. Daar waar dit taboe wordt doorbroken zal de overgrote meerderheid van de mensheid open kunnen gaan staan voor vernieuwde beelden, voor vernieuwde inzichten. Wanneer deze inzichten uiteindelijk kunnen komen vanuit wetenschap zal het voor veel mensen veilig voelen. Want wanneer het vanuit wetenschap aangetoond wordt, zullen velen op uw wereld zich over kunnen geven aan dat waar uiteindelijk geen ontkomen aan is.

“Een hersendode ervaart dus nog heel veel, misschien wel meer dan iemand die zijn dagbewustzijn nog heeft. Wat doet dat met zo’n mens? Doet dat iets met zijn ziel?”

De mens die dit ervaart, is eigenlijk bezig aan het heen en weer springen vanuit zijn emotieveld naar zijn wetensveld, naar zijn zielenveld, naar zijn hoger-kunnen-weten-en-kijken-veld. Steeds opnieuw zal deze mens weer terugvallen op zijn emotieveld omdat het emotieveld een zodanige plaats heeft gehad in zijn leven en dit emotieveld enorm gevoed wordt vanuit de buitenwereld en de mensen die om hem heen staan, zijn dierbaren. Vanuit dit emotieveld wil hij opnieuw de verbinding leggen, omdat hij weet hoe deze verbinding werkt. Wanneer hij hiertoe niet meer in staat is, zal de emotie in deze mens een enorme input krijgen, zal een enorm veld van energie in deze mens teweeg gebracht worden.

Dit komt vanwege zijn onmacht om niet aan te kunnen geven aan degenen die hem dierbaar zijn dat hij/zij niet werkelijk dood is en dat zal een enorme invloed hebben op deze mens. Tegelijkertijd voelt deze mens ook dat andere weten in hem, want hij ziet vanuit een andere manier. Het is ook vaak gebleken dat de mens in deze positie als het ware al vaak uit zijn lichaam is gestegen en kijkt naar de situatie om hem heen. Maar steeds opnieuw voelt hij de aandrang om weer terug te keren naar dat emotieveld, naar de sterke verbindingslijn die hij kent naar zijn dierbaren.

Het gevecht dat een mens levert in deze positie is een enorm gevecht.
Dit zal door een goede begeleiding een wat mindere impact kunnen hebben op dat wat een zielenwond zou kunnen worden, maar het zal altijd zijn weerslag hebben in de ziel. Want de onmacht het niet uit te kunnen spreken wat hij nog had willen zeggen aan zijn omstanders zal in deze mens toch een wond, een deukje, in zijn zielenweefsel geven. Wanneer deze mens vanuit een hoger bewustzijn tot een stuk overgave kan komen aan de situatie en kan zien dat hij vanuit een andere verbindingsdraad zijn dierbaren ook kan ontmoeten, dan zal er vanuit het emotielichaam een stuk rust gaan ontstaan.

Dan zal het zodanig tot een stuk evenwicht worden gebracht dat deze mens uiteindelijk wanneer het toch zijn tijd is in overgave ook los kan laten. Maar het gevecht van het niet los kunnen laten vanuit de emotiedraden is vaak het grootste gevecht dat dit soort mensen moet leveren.

“Ik weet niet of ik het allemaal goed begrepen heb. Iemand die hersendood en orgaandonor is wordt nog steeds kunstmatig in leven gehouden, ligt op de operatietafel en nu begint men met de operatie. De organen uit deze mens worden verwijderd. Wat gebeurt er met deze mens en met zijn ziel?”

Deze mens zal in eerste instantie te maken krijgen met een enorme paniekreactie in zichzelf. Want daar waar deze mens zichzelf nog helemaal niet heeft losgekoppeld van dat wat zijn leven was, wordt zijn leven letterlijk al afgebroken. En daar waar zijn organen letterlijk uit zijn stoffelijk lichaam worden gehaald worden energietrillingen uit zijn lichaam meegenomen, worden informatiepunten uit zijn lichaam meegenomen. Ik heb u net gezegd dat ieder orgaan zijn specifieke informatie over deze mens in zich draagt. Juist wanneer die orgaanuitname plaatsvindt, is dit een enorm diep proces voor deze mens omdat hij er nog steeds bij betrokken is, al denkt de wetenschap van niet. Deze mens is met zijn bewustzijn daarbij en ziet wat gebeurt.

Het is Amerikaanse Eben Alexander, die -door zijn wetenschappelijk achtergrond- baanbrekend werk heeft verricht op het gebied van BDE. Zijn boek is een mijlpaal in de reeks van BDE-ervaringen. (klik voor artikel)

Tegelijkertijd is er ook het hogere bewustzijn dat bij die mens al in werking is getreden en waar hij al toegang toe heeft. Dus deze mens zal, wanneer hij werkelijk ziet wat er op dit moment plaatsvindt en ook kan zien dat er geen weg terug is, zich dan uiteindelijk terug kunnen trekken vanuit die andere lijn, vanuit die andere draad in zijn bewustzijn.
Maar nogmaals: het eerste moment, de eerste periode waarin dit gebeurt, heeft een enorm diep ingrijpende werking op het bewustzijn van deze mens en zal zeker zijn sporen achterlaten in zijn ziel. Want op dit punt heeft deze mens totaal geen controle en eigen zeggenschap meer en dit is juist het punt waarop deze mens gedwongen wordt zichzelf uiteindelijk los te koppelen, terwijl hij innerlijk misschien nog niet de bereidheid heeft dit al op dat punt te doen. Dan wordt er op dat moment vanuit de wetenschap ingegrepen op een punt van tijd dat soms voor de mens te vroeg kan zijn.

Vraag: Hoe wordt dit uiteindelijk aan de buitenwereld en met name aan de wetenschap duidelijk?

Geduld. Door heel veel geduld, door heel veel wilskracht, hogere wilskracht en niet zozeer vanuit de rationele overtuiging, maar vanuit een gevoelsovertuiging omdat uiteindelijk kan worden aangetoond datgene wat ik net heb gezegd. De mensen die op dit veld werken dienen niet te wanhopen op momenten dat de wereld zich tegen hen lijkt te keren; want dit zal nog vele, vele malen gebeuren. Toch worden ze iedere keer opnieuw uitgenodigd hun kracht te bewaken, hun kracht te behoeden en zich niet te laten misleiden. U wordt steeds opnieuw uitgenodigd het spoor helder te houden en te weten waarmee u bezig bent, te weten wat het doel is en te weten, steeds opnieuw, dat diepste vertrouwen dat de inspiratie daarover ook naar uzelf toe, steeds opnieuw, als mogelijkheid aan u wordt aangereikt.

Dus laat niet los datgene waarover u nog steeds geen zichtbare bevestigingen krijgt, maar hou vast vanuit het diepste punt van uw zijn. Er zal uiteindelijk een gezamenlijkheid ontstaan in dit veld. En daar waar een gezamenlijkheid ontstaat, zal in een gezamenlijk zien een enorm sterk veld kunnen worden gecreëerd dat een bedding vormt voor een zeer krachtige golf die over uw wereld zal gaan. Deze golf zal velen aantikken en ik sprak in dit verband ooit over het domino-effect. Dit domino-effect kunt u leggen op wat Ik u net heb gezegd.

Nogmaals: daar waar de mens niet wil zien is de mens nog steeds ingebed in de angst van deze tijd. Vergis u niet: deze tijd doet een enorm appèl op de mens, op diens bestaansrecht en vooral ook in veel gevallen nog op diens overlevingsdrang. Daar waar de mens in zijn overlevingsdrang en bestaansrecht een klein stukje aan veiligheid heeft verworven zal hij dit uit alle macht bewaken. Als onveiligheid vanuit iets wat de mens nog niet kent in zijn kleine veiligheidsstructuur binnen wenst te komen, a.h.w. wil penetreren in dat wat de mens als veiligheid benoemt maar uiteindelijk een schijnveiligheid blijkt te zijn, zal de mens zich daartegen uit alle macht verzetten.

Juist dit verzet zal uiteindelijk van binnenuit in de mens in zichzelf gebroken gaan worden. Dit verzet kan namelijk nooit van buitenaf gebroken worden. Als de mens innerlijk open zal gaan vanuit zijn eigen bewustzijn, al is het maar een klein deel, zal het verzet in hemzelf tegenover dat wat nu nog onveilig lijkt – vanuit de wetenschap en de onveiligheid van de dood afgezet tegen de onveiligheid van het leven – gebroken gaan worden. Dit gebeurt dus vanuit het zelf, vanuit het zelf aangevuurd door het collectieve onderbewustzijn waarin de hele groep van de mensheid niet anders kan dan het breekpunt te voelen. Het breekpunt zal een zodanig breekpunt worden dat iedereen, niemand uitgezonderd, daardoor zal breken.

* * *
 

55 gedachten over “Orgaantransplantatie gebaseerd op.. Moord!

 1. Nadat dit voorstel publiciteit kreeg , heb ik me laten uitschrijven als lid van de SP. Bij het gesprek dat ik had met een lid van de tweede kamer fractie van deze partij werd mij voorgehouden dat mijn argumenten( zij steunden het wetsvoorstel) de hogere ethiek raakten , en daar wilde ze het verder niet over hebben. Het voorstel is onwettig volgens vele wetgeving maar er is gewoon veel aan te verdienen .
  Je hoort veel zaken niet omtrent orgaan donatie o.a. dat vele voor een tweede of derde keer op de lijst staan vanwege afstotingsverschijnselen, hetgeen aangeeft dat het verre van het wondermiddel is wat ze wel zo doen voorkomen.

  1. Ik heb me al jaren geleden uit laten schrijven bij de SP want het is een waardeloze partij geworden.

   Het maakt niet meer uit welke partij . Er is niet EEN partij die zijn woord nakomt na de verkiezingen het zijn allemaal muppets van de schaduwregering die in achterkamertjes de echte beslissingen nemen
   !!

   De schaduwregering bestaat uit : de BV Oranje, de banken, de multinationals en nog een handjevol elite.
   De schaduwregering heeft de controle over: ” de gekozen regering ” , justitie , de vakbonden, politie, het leger en de media.

   Het volk is niets meer dan een financiele melkkoe diein alles tot de laatste euro uitgezogen wordt en daarna afgedankt wordt….. maar goed mensen laten het allemaal zelf gebeuren.

   Ik heb al ruim 7 jaar het zinkende schip verlaten… Nederland is voor mij nu niet meer dan een bananenrepubliek dat aan elkaar hangt van leugens en corruptie. Ik kom er alleen nog om te genieten van de natuur maar de rest is totaal aan het verrotten. Kijk maar eens naar Duitsland waar het afgelopen jaar meer dan 1 miljoen hoogopgeleiden Duitsland hebben verlaten… ga maar googlen en je zal het zien.
   De EU is een gevangenis een dictatuur met fascistische leiders. Globalisering is het grootste gif voor de bevolking !!!
   Het laatste wat de duivels nog moeten doen is het cashgeld uitbannen want dan is de bevolking voor 100% in hun macht maar de domme nederlanders snappen daar niets van.

 2. Het is legaal uitroeien van de bevolking agenda 21, en als je iemand anders de beslissing geeft als jij “hersendood” bent en de ander die is op de hoogte en je hebt bv ruzie op dat moment of net om het even wat dan kan de ander die jou niet meer mag jou de pijp uit laten gaan, dus beslis zelf over je eigen lijf en leven en neem er verantwoording voor want het is makkelijk om de beslissing bij een ander neer te leggen. en veel mensen weten niet wat hun overkomt dus die zijn tijdelijk wat labieler en daar spelen de artsen op in door aandringen en nog eens vragen, dan ben je sneller geneigd om te zeggen ja doe maar, en de gevolgen laat zich raden.
  en wat erg heel erg is de overheid verteld je de waarheid niet, het is orgaanhandel en door donatie geef je de vrijbrief tot moord. Ik ben geen donor en wil ook geen donororgaan ontvangen want de energie
  en het bewustzijn wat het orgaan heeft dat wil ik niet in mijn lichaam hebben want je weet niet wat je in huis haalt/krijgt. en de
  geheimzinnigheid vanne je mag niet weten wie de donor is daar kan ik me ook niet in vinden want mocht je een donororgaan hebben en je krijgt opeens andere eigenschappen dan kun je niet herleiden waar komt het vandaan.

 3. Een ander aspect van de zo gezegde “orgaandonatie” waar tegen men zich niet uitdrukkelijk heeft verzet, is dat een dergelijke praktijk ook toelaat bepaalde lichaamsdelen te verwijderen om sporen uit te wissen van een misdrijf, bv in geval van vergiftiging. Als dit dan nadien gevolgd wordt door een crematie zijn alle sporen uitgewist.
  Voor het overige kan ik alleen maar stellen, dat het beter is de natuur zijn gang te laten gaan…hoe hard dit ook soms moge zijn… want men prutst niet ongestraft met de natuur.(in dit geval het menselijk lichaam).Men opent hier immers de doos van Pandora.
  Diolène: U heeft dan ook groot gelijk.

 4. Ik woon in Azie en je wil niet weten hoeveel kinderen hier jaarlijks ontvoerd worden en later teruggevonden worden zonder organen. Ik ben er van overtuigd dat net als er een wereldwijd network van pedofelie is er ook een wereldwijd network bestaat van donortransplantaties.

  Ik sta geen orgaan af en ik wil er ook geen van een ander.

 5. Rick, de Nederlanders behoren bij de 5 gelukkigste volkeren van de wereld, 68 millioen Euro aan vuurwerk afgestoken, 20 millioen schade,
  economisch gaat het prima volgens de regering, ik denk dat het er van af hangt met wat voor ogen je naar een samenleving kijkt, en wat je verwacht van die samenleving, Merkel krijgt een Ere doctoraat in Leuven, terwijl alles en ieder één tegen is, ik bedoel maar!
  En het illegaal verwijderen van Organen, vooral bij kinderen neemd gigantische vormen aan, het is de trade voor de rijken, om zich zelf het eeuwige leven te kopen, en er komen nog nieuwe vormen van medische incarnatie aan, de medische wereld was en is corrupt, de Duitse elite beschikt over een speciale griep ent stof, ik bedoel maar zo !
  Ik ben lang geleden al weg gegaan, of het mijn leven verbeterd heeft weet ik niet, wel verrijkt, Nederland heeft nog steeds veel charme voor ons, maar is te vol, en daarbij chaotisch bestuurd zonder een echte visie, al die gelukszoekers en oversexste gekken doen er ook geen goed aan jammer, er hangt een doom atmosphere, het wachten is op het einde der tijden, maar zo ver is het nog niet, er is behoefte aan harde maar integre overheid, maar ?, de Egyptenaren hadden het er al over na Chaos komt de Phoenix uit het puin te voorschijn !
  Jenne

  1. @Jenne:ook ik heb mijn vaderland al jaren geleden verlaten en hiervan nooit spijt gehad. Ik leef tussen een eenvoudig volk in Zuid Amerika, een volk waar het gevoel nog een grote rol speelt. Of hier ook zulke barbaarse praktijken plaatsvinden, ik weet het niet. Ik weet wel dat het kwaad vrijwel overal zijn intrede heeft gedaan en dat dit het einde symboliseert.

  2. Johanna, het leven is een lemniscaat, ik ben het einde en ben het begin, leef je leven en wees gelukkig!
   Vriendelijke groet Jenne

 6. Hoe kun je als volwassen, en weldenkend mens, geloven in mensen die de politiek bedrijven als beroep!
  Mensen die in een opwelling de samenleving een andere draai willen geven, en dat dan via een ideologie willen doen, zijn nog daar aan toe, maar hoed U, het zijn meestal geboren leugenaars, getraind in het mannipuleren, dus handelaren en markt kooplieden, veilinghuis houders etc. maar er lijkt geen ontkomen aan, na Rutte komt Wilders, ben benieuwd of daar na nog iets komt, of dat misschien toch het gezonde verstand gaat zegevieren, maar eerst even de Media in de brand steken, en misschien zo als in het oude Byzantium ze verbannen naar ?.want met redeneren en discusseren komt men er niet, trouwens dat is wat ze willen, je geest in hun spinnewebben wikkelen, en je het water van de L’ethe rivier laten drinken, maar het is bezig daar waar wij de gewone leke broeders het niet kunnen zien !
  Jenne

 7. Er is een Amerikaanse neurochirurg die zelf ernstig ziek werd door encephalitis. Hij heet Dr. Eben Alexander. Hij herstelde wonderlijk genoeg en men was bang voor hersenbeschadigingen. Hij ervoer dat hij een bewustzijn had tijdens zijn coma, maar buiten zijn lichaam. Hij heeft van zijn verhaal een boek gemaakt. Zeer de moeite waard om te lezen.

 8. We leven in een materialistische, hedonistische en exhibitionistische maatschappij waar tal van elementen eeuwig jong en mooi willen blijven. De dood is uit dit maatschappij model verbannen, daar waar het er een wezenlijk bestanddeel van is. De dood wacht ons immers allemaal, en het is de enige gebeurtenis waar iedereen “gelijk” is. Het paradoxale hierbij is dat sommigen om eeuwig jong te blijven, letterlijk over “lijken” van anderen gaan. Zoals reeds gezegd in een vorige reactie opent men hier de doos van Pandora.

 9. goed artikel. maar waarom wordt hier niet de boeken aangehaald van de nederlandse
  metafysisch schrijver Jozef Rulof? Daar staat alles duidelijk uitgelegd.
  mensen aanvaarden nog steeds geen ziel en gene zijde.
  de mens is nog geestelijk onbewust

  1. Helemaal mee eens Peter.
   De metaphysicus, Jozef Rulof, zou moeten worden aangehaald. Waarom dit hier niet gebeurd is, begrijp ik ook niet.

   Daarom kijk nog even kort op http://www.rulof.org onder Actueel. In het kort treft u hier 2 korte artikelen aan: onbewuste orgaandonatiewet en orgaandonatie en -transplantatie

 10. …Hoe meer ik te weten kom over het reilen en zeilen van deze wereld, hoe meer ik me in een hel voel. Deze wereld is niet mijn wereld, deze ellende en barbaarse praktijken kunnen niet van menselijke mensen afkomstig zijn. Hoe verwerpelijk is het hieraan deel te nemen, aktief of passief. In mijn hart weet ik dat hieraan spoedig een einde komt. De tijd is eindelijk daar…

  1. Hallo Johanna,

   ‘helaas’ is deze wereld wél onze wereld, en zullen we het ermee moeten doen. Probeer te accepteren wat je niet kunt veranderen, maar vergis je niet: er is heel veel waarop we wel invloed kunnen uitoefenen — en natuurlijk onze liefdevolle energie leggen in alles wat we doen. Bovendien: goed voorbeeld doet goed volgen. Corruptie en gebrek aan integriteit lijken voor veel mensen normaal (“iedereen doet het toch?” … ik hoor het mijn leerlingen zeggen..), maar is het plotseling niet meer wanneer ze in contact komen met iemand die in alle rust integer blijft, wel zijn persoonlijke verantwoordelijkheid neemt en dit overduidelijk als volkomen normaal beschouwt. Dan begint het soms ook bij hen te knagen…. Dat stukje kunnen we allemaal voor elkaar krijgen, ieder voor zich 🙂 Succes!

 11. @ Peter ik ken de boeken van Jozef Rulof en zijn echt een aanrader.

  Op mijn 36ste heb ik een uittreding ervaren. Heel kort en zag mijzelf tegenover mij zitten en die persoon stelde slechts 1 vraag ” ben je gelukkig met dit leven ” Ik kon hier alleen maar op antwoorden van niet . Eerst dacht ik dat ik een hallucinatie had maar na overleg met mensen bleek dat ik werkelijk een uittreding had gehad.
  Het heeft mijn leven totaal doen veranderen. Ik ben meer gaan mediteren ben alternatieve geneeswijze gaan sturen. Uiteindelijk voelde ik me steeds minder thuis in Nederland en heb een grote ingrijpende beslissing genomen om Nederland te verlaten en om naar Azie te verhuizen ( beste beslissing van mijn leven ).
  In het begin was het ook daar niet makkelijk maar nu na 7 jaar zou ik niet meer in het huidige Nederland kunnen wonen. Nederland is een prachtig land en ik kom voor de natuur ieder jaar terug maar ik raak steeds verder weg van de bezieling van de Nederlanders en wat daar allemaal gaande is.
  Ik denk als je buiten Nederland leeft je een betere kijk hebt op de veranderingen die in Nederland plaats vinden … misschien dat andere daar iets over kunnen schrijven.

  Ik volg het nieuws in Nederland op de voet maar ik lees ook heel veel nieuws op alternatie sites en dan gaan je ogen pas echt open hoe de Nederlanders constant voorgelogen worden door hun ” regering” en media .

  ” Het gaat steeds beter met de economie ” dat is wat ons van alle kanten voorgelogen wordt. Ja, zo op het eerste gezicht gaat het beter maar zij die wat dieper graven weten maar al te goed dat dit beter gaan is gerealiseerd door het printen van triljoenen dollars nieuw geld wat uit het niets gecreeerd wordt. Toren hoge hypoteken, persoonlijke leningen , derivaten enz enz en dat alles staat tussen nu en eind 2018 in te storten wat een nieuwe vele malen grotere crisis zal gaan veroorzaken dan 2008. Een crisis waarbij de meeste mensen alles maar dan ook alles zullen gaan verliezen.

  Z`n 95% van de Nederlanders slaapt nog. Ja, wij zijn een van de rijkste en gelukkigste maar dat kan heel snel veranderen. Ik zie dat al 30 jaar regeringen NIET in dienst staan van het volk. We hebben beroepspolitici die door een schaduwregering naar voren worden geschoven ( ook Wilders ).Deze beloven voor de verkiezing gouden bergen maar eenmaal aan de macht laten ze u barsten want ze staan onder controle van de schaduwregering !

  De schaduwregering is : BV Oranje, multinationals, banken en nog een handjevol topcriminelen ( die het vuile werk opknappen voor de elite ).

  De schaduwregering heeft de controle over : ” de gekozen regering” , media, vakbonden, justitie, politie, en leger.

  9/11 is georganiseerd om terrorisme te kunnen bestrijden en de terroristen dat zijn de burgers ! Kijk hoe men na 9/11 in snel tempo u vrijheden , u privacy en u geld af aan het pakken is. Cashgeld uitbannen zodat u niet van bank kunt wisselen zodat men u rente kan laten betalen over u spaargeld. Als men alleen nog met pinkaarten kan betalen is de burger zijn totale vrijheid kwijt wat vele maar niet willen begrijpen.
  Als je niet doet wat van je verwacht wordt dan kunnen ze je pinpassen blokkeren…. je kunt dan geen eten meer kopen, niet tanken, niet vluchten….niets meer !!!!!!

  Dan bent u allemaal slaaf van deze schaduwregering en is er geen weg meer terug ….. hoogste tijd om wakker te worden !!!!

  Stemmen is puur bedrog een zoethoudertje om u het idee te geven iets te vertellen te hebben.

  We hebben in Nederland 2 belangrijke referendums gehad en beide zijn na winst door de regering in de prullepak geworpen…. duidelijk teken van disrespect voor de burger !!

  Oekraine was een coup. Er zijn nooit verkiezen gehouden na de coup. De Krim waar 93% van de bevolking heeft ingestemd via een referendum om bij Rusland te horen wordt evenals door onze regering verworpen maar ze steunen wel de nationalisten ( lees Nazi`s) die door middel van een Amerikaans /westerse coup aan de macht zijn gekomen.

  De NOS en alle andere MSM die ons constant voorliegen en het druk hebben met knippen en plakken om het echte nieuws te vervalsen.
  Ik kom gelijk terug als de meerderheid van de Nederlanders inziet wat er echt gaande is en ze de straat op gaan om voor hun vrijheden te vechten.

  Ik denk dat iedere Nederlander die elders is gaan wonen om deze redenen pijn in zijn hart heeft en ziet hoe Nederland steeds verder aan het afglijden is naar een bananenrepubliek.

  Het land waar ik nu woon heb ik alle vrijheden en op het moment dat zou veranderen pak ik mijn boeltje en vertrek ik. Je wordt er ook een veel rijker persoon van door al je nieuwe ervaringen met andere culturen.

  Nederland zal altijd mijn vaderland blijven maar van mijn vrijheden moet iedereen afblijven…. ik zal NOOIT een slaaf van de elite worden daar ben ik te rebels voor.

  1. Beste Rick

   Zoals je zegt de boeken van Jozef Rulof zijn de beste boeken dat de aarde ooit heeft ontvangen. Ik zelf ben in bijberoep filmmaker, einde dit jaar zal de kortfilm klaar zijn genaamd Beyond Suicide. Deze gaat dan over zelfmoord. Krijg nu ook het idee om over dit onderwerp in de toekomst ook een kortfilm te maken. Zijn geweldige boeken.

 12. Ik weet dat het niet onder dit onderwerp hoort maar er is geen andere mogelijkheid.

  Waarschuwing !!!!!

  Veel mensen krijgen niet het nieuws mee in Nederland van de troepen opbouw aan de Russische grens door Amerika , EU , NATO.

  Er zijn zeer sterke geruchten dat Amerika, EU en NATO een oorlog tegen Rusland gaan starten tegen Rusland VOOR de inhuldiging van Trump !!

  Ze kunnen alleen een oorlog starten via een valse vlag evenement georganiseerd door Amerika , EU en NATO. Een valse vlag operatie is een gebeuren bijv. een atoombom op Warschau georganiseerd door Amerika en daar geef je vervolgens Rusland de schuld van….. hetzelfde als het neerhalen van de MH17

  Putin zou nooit een oorlog starten anders had hij dat al gedaan voordat Amerika, EU en NATO klaar waren met de troepen opbouw !!!!!

  Door een oorlog te starten tegen Rusland VOOR de inhuldiging van Trump kan Amerika de noodtoestand uitroepen en kan Obama alsnog aan de macht blijven.

  Ik denk dat het erg belangrijk is om ons hier allemaal van bewust te zijn en ik zou de redactie zelfs op willen roepen om hier een artikel over te schrijven. Op deze manier zijn wij de eventuele veroorzakers een stap voor en doen ze het dan toch dan kunnen we een WW3 voorkomen.

  1. Ik heb een artikel geschreven over 9/11 en hier een stukje uit dat artikel wat duidelijk weer geeft hoe mensen rond Bush in het leven staan. Richard Perle was voorzitter van Bush Defensiebeleid Raadgevend Comite tot 2004. Douglas Feith was Bush staatssecretaris van Defensie . Voor vele was er de wens op een Pearl Harbor-achtige aanval op Amerikaanse bodem, zoals die aanval Amerika toegang heeft verschaft voor een gerechtvaardigde deelname aan de Tweede Wereldoorlog , PNAC zei in “Rebuilding America’s Defenses”:
   citaat:
   “Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event, like a new Pearl Harbor” – Project for a New American Century, Sept. 2000

   Pieczenik diende als plaatsvervangend adjunct-minister van Buitenlandse Zaken onder Nixon , Ford en Carter, terwijl hij ook werkte onder Reagan en Bush senior. Pieczenik zei in een radio-interview:
   Citaat: “It (9/11) was called a stand-down and false flag operation in order to mobilize the American public under the false pretence that we had been attacked by Al Qaeda and bin Laden which is an absolute unmitigated lie. I was even told by a general on the staff of Wolfowitz, I will go in front of a federal committee and swear on per jury who that name was so we can break this open…”

   Paul Wolfowitz was een van de kliek in de regering-Bush, die openlijk de behoefte verkondigde aan “een nieuw Pearl Harbor”, als lid van de Project for a New American Century (PNAC). Hoeveel meer duidelijk wil je hebben? Ook hier blijkt duidelijk hoe vaak Amerika valse vlag operaties gebruikt en daar met het grootste gemak daar zijn eigen burgers voor opofferen. Als je je gaat verdiepen in valse vlag operaties ga je ze steeds makkelijker herkennen.

  2. Rick, heb je reactisch gelezen, kan er voor het grootste gedeelte mee in stemmen, groet Jenne

 13. beste mensen,

  het is me al lang duidelijk dat onze maatschappij , leftbrainminded people zwaar gestoord zijn. Je kan ze niet screenen op hun intellect want dat is juist de kracht van de linkerhersenhelft! Maar ze zijn zwaar cognitief dissonant!

  Ze lijden allen aan een zware ziekte, onevenwicht van het brein en toch besturen ze ons land, en nemen allerhande posities in autoriteit aan! Daar ze horen behandeld te worden voor deze aandoening worden ze eigenlijk geprezen.

  Ze maken de meerderheid van de bevolking uit omdat onze samenleving deze mensen opleidt! We zullen nooit bevrijd worden als we de heersende methode van besturen gebruiken. Integendeel, de gruwelen zullen groter en groter worden. Twijfel je aan mijn woorden???,

  kijk naar de resultaten van onze samenleving. Ze zijn ontegensprekelijk. Kwestie van de eerlijkheid te hebben en het lef om de maatschappij en onszelf in vraag te stellen.

  Dit verslag is het zoveelste ontelbare verslag van onze zieke maatschappij en toch veranderd er niets! Waar staat onze kennis dan voor???

 14. Vanaf : 60 Tot 70% van ‘stervende mensen’ herstelt..! — is het stuk slecht geschreven, kloppen zinnen niet e.d. Daardoor is het zelfs mij, met medische achtergrond, niet geheel duidelijk wat je allemaal probeert te zeggen.Goed om nog eens extra kritisch te bekijken (want de rest deugt wel, dus kan het 🙂

  Tip: haal ook wat van die overdreven uitroeptekens weg en zo: mensen die de moeite nemen dit helemaal te lezen, hebben die niet nodig en het suggereert stemmingmakerij.

  Dan een suggestie: wel eens gedacht aan sjamanisme om te ontdekken of een ziel klaar en bereid is te gaan? In leven blijven in de zin van zo lang mogelijk met het lichaam verbonden blijven, is niet persé wat een mens / een ziel wil. Ik ben een westerling, maar getraind vanuit Native perspectief tot sjamaan, en weet uit ervaring dat sommige zielen er volledig vrede mee hebben om hun lichaam vaarwel te zeggen, en anderen zelfs niet als ze een natuurlijke dood stierven. Een ‘goed gesprek’ met een dode, of een “hersendode” kan duidelijkheid geven over wat de persoon zelf wil, en helpen bij strijd.

 15. Beste mensen,

  Word nu eindelijk eens wakker!
  In het tweede boek – Terug Door De Poort – van Roos van het water heb ik haar bevindingen over het onderwerp orgaandonatie mogen beschrijven.

  Mw. Pia Dijkstra heeft, voordat het wetsvoorstel van orgaandonatie in de tweede kamer ter stemming werd gebracht, dit tweede boek kunnen lezen, ze heeft het in haar handen gehad!

  Zo ook de minister en staatssecretaris van volksgezondheid; ze hebben deze informatie willens en wetens achter gehouden.

  Roos van het Water lijkt nu als een roepende in de woestijn…

  Wilt u meer hierover weten? Ga dan even op haar website kijken: http://www.roosvanhetwater.nl

 16. Ik vind dit een verschrikkelijke trap na aan nabestaande van oorgaan donoren.Ook ik heb na de dood van mijn man dietoestemming gegeven omdat hij dat graag zo wilde.En nu zadelen jullie met een sculd op als of ik mijn man heb vermoord.
  Nou jullie worden bedankt.

  1. Ria, we kunnen de gebeurtenissen niet veranderen. Als hij dat zo graag wilde vanuit zijn kracht en jij daarin instemde, vanuit jouw kracht eb respect naar hem, is daar niets mis mee. Als je goed leest wat Berry Vincenta schrijft, zul je zien, dat het vooral gaat hoe liefdevol het e.e.a. is gedaan en gegaan. Geef het dus ook een liefdevolle plek, zonder wrok omkijkend. Alle goeds.

  2. Achteraf weet men altijd beter…ik denk dat je toen al intuïtief iets aan verzet (bezwaar) voelde in jezelf, maar het niet serieus nam. Anders zou je nu niet wtk voor je schuldgevoelens verantwoordelijk maken, als je toch zeker wist dat het goed was? Weet dat je lieve man hiermee iets goeds heeft gedaan, nl een leven gered/verlengt, dat verdient respect.

 17. Ondanks dat dit ouwe koek is, toch prima om het aan de orde te stellen. Orgaandonatie is de meest ergste vorm van moord, nl met voorbedachte rade!!! Het is een grof schandaal dat de overheid ons, bewust?, onvolledig voorlicht. Dat het voorstel van die ene mevrouw Pia Dijkstra is aangenomen, is ronduit zorgelijk. Onze volksvertegenwoordigers nemen besluiten, waarbij ze willens en wetens met oogkleppen op lopen. Diep en diep triest.

 18. > Bij de uitname van je eigen organen om plaats te maken voor de donororganen, onstaat een gemis van je eigen specifieke herinneringsfrequentie om plaats te maken voor de herinnerings-frequentie van de donor die aan het donororgaan gekoppeld is. Vervolgens krijg je heel veel subtiele overdracht van zielsenergie van die ander in jouw lichaam. <

  Hiermee denk ik verder…goed of niet het zijn maar gedachten naar het onbekende van mij als, geloven of niet, BDE belever: Reïncarnatie van die 'geest/zielsenergie'.
  Wellicht ga ik te ver?
  Ik heb mij in ieder geval afgemeld als donor want die pijn wil ik niet beleven.

 19. een familielid is ooit dood verklaard, zijn ouders weigerden toen de stekker eruit te trekken.
  na 2 weken ontwaakte die uit een coma en het karakter is veranderd en een lange weg gegaan om alles weer opnieuw te leren.
  daarna hbo afgemaakt en flink gesport.
  100% levend.
  een wonder volgens de artsen.

  1. Arend.
   Nederland wordt als een bedrijf gerund door de politiek waarbij ook nog komt dat elke minister de eed aan de koning moet afleggen die aandelen bezit bij bedrijven (of toch in ieder geval zijn moeder).
   Waarom moeten ministers dit doen?
   Zou het niet veel normaler zijn als ministers openbaar de eed aan het volk zouden afleggen want als we gaan kiezen doen ze toch beloftes aan het volk?
   De belangen van de koning/koningin zijn niet de belangen van het volk maar die dienen zij wel.
   Daar denk ik dat het fout gaat.
   Vervolgens hebben we dan belangenverstrengeling zoals minister Schippers die met haar man heeft want zij maakt regeltjes en wetten waar haar man dan van kan profiteren omdat hij adviezen geeft of gaf aan ziekenhuizen en Ruud Lubbers heeft volgens mij de Brienenoord brug door een familie bedrijf laten bouwen.
   Doe daar dan nog een TV presentatrice bij die toch al gewend zijn niet de waarheid boven tafel te krijgen en laat die dan gaan over leven en dood dan weet je zeker dat er wetten komen zonder dat iets goed uitgezocht wordt.
   En als laatste komt daarbij dat politici liever praten zonder inhoudelijk iets te zeggen dan na te denken en dan pas te praten.

  2. Arnold.

   In mijn beleving heb je helemaal gelijk. Het probleem ontstaat echter daar waar mensen zelf hun eigen authenticiteit en autonome individualiteit niet willen/kunnen erkennen en vormgeven. Waar een door de afwezigheid van individuele kracht gevormde innerlijke leegte ontstaat en mensen deze niet weten te vullen met een diep doorvoeld innerlijk en geestelijk geïnspireerd bewustzijn, zullen doodse tegenkrachten deze leegte vullen.

  1. Erik, er wordt op de vrouw gespeeld; goed gezien. Daarom staat er ook bovenaan, bij haar foto: MISLEIDING of ONBENUL..!
   (Overigens mag je er imo weleens bijzetten ‘Vind ik’ en/of ‘Naar mijn mening’ als je het allemaal zo fijngevoelig weet te duiden.. Door het gebruik van die woorden verandert de energie van JOUW opmerking ook VOLLEDIG. Give it a try!)

   Voor ons is iemand als Pia Dijkstra, die nota bene vrouw van arts is, en zó verschrikkelijk dit valse woord/onderwerp (HERSENDOOD) laat liggen in haar ‘fijn-gevoelige-emotionele’ afwegingen/roeping, een persoon die deze aanpak verdient. Andersom gezegd: het kan geen toeval zijn, dat ze dit niet weet. En dan ben je voor ons FAKE en BEWUST AAN HET MISLEIDEN…!

   Nauwelijks bronvermeldingen..??? Naam en toenaam overal genoemd.. Wat bedoel je en wat wil je weten dan in hemelsnaam.. Doe anders zelf wat zoek- en vindwerk, als je iets nader wilt opzoeken/weten. Dr. Pim van Lommel is wat dit onderwerp wat dit betreft ‘all over the place’..! Die dokter Andrew idem. Lees tenslotte het boek van Eben Alexander, it will change your life forever.

 20. Naar aanleiding van het artikel heb ik een paar vragen waar ik niet uitkom.

  Het artikel zegt: “Want ondanks deze 3 meetpunten, is er met het menselijk lichaam heel duidelijk nog iets anders aan de hand. Mensen blijken namelijk ondanks het ‘hersendood-zijn’ gewoon nog te leven en regelmatig bij te komen ‘uit deze dood’..!!
  Is er wellicht een 4-de meetpunt te bedenken om de definitieve dood wel goed vast te kunnen leggen? Bijvoorbeeld, zijn bewustzijnsvelden meetbaar? Zijn virtuele fotonen meetbaar? Hier weet ik niets van.

  Lees ik goed dat van Lommel ‘hersendood’ als doodscriterium niet definitief afwijst, want hij zegt (quote) “hier kun je hele grote vraagtekens bij plaatsen”?

  Wat ik verwarrend vind is dat van ‘hersendood enerzijds wordt gezegd: “Dat betekent dat apparatuur geen hersengolven (via ECG) meer meet, er geen ademhaling meer is en er geen sprake meer is van hartslag/bloedsomloop.” maar anderzijds: “Bij een kloppend hart echter – bij een hersendode – kun je ….”

  Klopt bij een hersendode het hart nu wel of niet?

  Alvast bedankt voor de antwoorden.

  1. Ans.

   Aangezien wij momenteel leven in een door het materialisme misvormde wereld wordt de dood ook alleen in dat kader bekeken. Het stervensproces houdt veel meer in dan het afsterven van de lichamelijke functies. Het is een geestelijk losmakingsproces van de ziel, die het lichaam verlaat. Het is niet voor niets dat er in alle religies altijd een bepaalde tijd tussen overlijden en begrafenis of crematie moet zijn. Dit heeft alles te maken met het de ziel ongestoord de ruimte en tijd te geven om het lichaam los te laten.

   Het Tibetaans boeddhisme heeft een hele ceremonie ontwikkeld om de ziel, die het lichaam verlaat, te begeleiden op haar weg door de geestelijke wereld. Deze is vastgelegd in het Tibetaanse Dodenboek. In dat boek wordt zo ongelooflijk respectvol omgegaan met de ziel die de aarde verlaat, dat vele westers medische wetenschappers daar nog veel van zouden kunnen leren.

   Via de volgende link kun je daar iets over lezen:

   http://www.near-death.com/religion/buddhism/tibetan-book-of-the-dead.html

   Ook kun je zelf verder zoeken op de term Tibetaans Dodenboek of Tibetan Book of Death.

  2. Dank Arend voor je antwoord. Ik besef dat orgaandonatie uberhaupt geen optie is voor mensen die een bepaald geloof of overtuiging aanhangen. Voor hen zijn mijn vragen niet relevant.

 21. Ik geloof wel dat dit waar is. Iemand waarvan alleen de hersenstam nog functioneert krijgt o.a. ook pijnprikkels door… Dus ja! Het lichaam protesteert maar of je dat nu bewustzijn moet noemen…

  Heb je ooit eens een pas onthoofde kip gezien? Ik wel! Die rennen zonder kop ook nog gewoon een kwartier door… Ik denk dat dat met een menselijk lichaam niet heel veel anders is.

  Volgens mij is lichaam en geest één; klopt! Maar als de ziel het lichaam al verlaten heeft.. Dan mist er toch iets cruciaals aan de drie-eenheid.

  En kiezen voor 0x2 of 1×2 of 1×3… Ik kies voor het laatste en blijf donor.
  En let wel… Je zult zelf maar eens iets nodig hebben… Of je kinderen…

  Denk daar maar eens over na als je de volgende keer kip eet.

  1. Cella,

   grappig dat je een vergelijking maakt met onthoofde kippen!

   Onze politici lopen er inderdaad bij als kippen zonder kop! Zou er helaas wel niet willen van eten! Wat zal ik allemaal opdoen!

 22. Voor mij is sterven en proces en ben je niet van het ene op het andere moment dood, dat ben je pas als het fluide koord is gebroken.
  Ik heb D66, SP, GL gemaild en gevraagd waarom ze voor hebben gestemd en hen medegedeeld dat het hart nog klopt en dat hersendode niet dood is maar stervende, dat men m.i. nog pijn kan voelen en dat de patient sterft als zijn organen worden uitgenomen, dat ik een goede voorlichting van de overheid vanuit het gezichtspuntvan de donor mis, het heefr meet weg van een wervingscampagne. Steevast kreeg ik van ieder een standaardmail waarin alleen werd vertelt dat er een tekort is aan donoren en dat veel patienten op organen wachten.

  1. Idd Elles! Vooral die 3 partijen!
   Vooral die pia dijkstra, ooit nos journaal lezer.. zegt al genoeg
   zelf ben ik tegen orgaan donots want het kan nooit de bedoeling zijn dat een ander mens zich voortleeft in jouw lichaam..
   vage theorie misschien, maar je hoort vaak als er en naaste is gegaan : hij/zij leeft verder voort in jou, in je hart …

   zat er aan te denken aan deze stelling

  2. Hallo Elles,
   Wat je nog kunt doen is een brief uitprinten op de site Niburu daar staat een brief gericht aan de Eerste Kamerleden die je kunt sturen. Heb hem ook al uitgeprint en verstuurd.
   Staat op de site 13 januari onder; Geef je lichaam niet in handen van de overheid.
   Groeten Johan

 23. Als ik, om welke reden dan ook, mijn lichaam niet claim bij de overheid, wordt het mij bij wet ont-stolen. Hoe verzin je het. Dan ben je wel heel erg geconditioneerd in je denken. Men kan zich beter verdiepen in de natuurwetten zoals de wet van oorzaak en gevolg.

  Verder lijkt het mij zeer verstandig iets aan de oorzaak van de grote vraag naar donoren te doen. Stop bijvoorbeeld met het voorschrijven van giftige ‘medicijnen’ van (petro) chemische samenstelling. In het gunstigste geval ‘genezen’ ze het ene lichaamsdeel of verdwijnen de symptomen maar tegelijkertijd vergiftigen ze één of meerdere andere lichaamsdelen, met name de organen. Men noemt dat bijwerkingen.

  Helaas ontbreekt dit inzicht bij D66 en andere partijen.

  1. Madeloes, vreselijk. Ik las een tijd geleden ergens dat ook vluchtelingsboten, varende ‘klinieken’ zijn, waar vluchtelingen door ‘reizende’ artsenteams worden leeg geroofd en daarna in de zee worden gedumpt. Dat vertelde een Griekse man, die dus lijken tegen kwam in het water/strand die allemaal sporen van operaties (hechtingen van orgaanroof) vertoonden.

  2. @MC 29.3

   Het is onbegrijpelijk voor mij dat mensen zo diep kunnen zinken. Wat een zieke wereld is dit toch.

 24. Stel dat er een agenda is die gericht is op depopulatie dan is het niet zo moeilijk te raden waarom de politiek nogal makkelijk met de dood omgaat.De één z,n dood is de ander z,n brood en dus wordt er ook hier weer verdiend.
  Over donor worden of niet bestaat bij velen twijfel en er worden nog steeds discussies gevoerd vooral over de vraag of men als donor wel echt dood is.
  Ik meen dat het wederom Pia Dijkstra is die nu met het plan komt om mensen die menen dat hun leven voltooid is te helpen een einde aan het leven te maken.Ook hier bestaat twijfel en mensen die in de zorg werken waarschuwen dat veel ouderen door problemen veroorzaakt door de politiek een eind aan hun leven willen maken.Hier wordt dus niets aan de oorzaak gedaan.http://nos.nl/artikel/2163666-verpleegkundigen-waarschuwen-voltooid-leven-niet-altijd-voltooid.html
  Ook schijnt er nu al een pil te zijn DE PIL VAN GRION die op een humane manier een eind aan het leven zou kunnen maken.Deze pil is vernoemd naar een rechts geleerde die met het voorstel voor zo,n pil kwam zijn naam was HUIB DRION.(de pil is naar verluid ontwikkeld door Solvay in Nederland).
  https://sites.google.com/site/ncfactueel/alarm-u-wordt-vergiftigd-1
  Gisteren had men het in de NOS nieuws uitzending over mensen die in de financiele problemen zaten en ook daar is in de meeste gevallen de politiek verantwoordelijk voor en ook hier nemen zij geen verantwoordelijkheid door het beleid aan te passen maar nu gaan ze mensen leren ontspannen.Hoe kan deze waanzin mensen doen ontspannen als de geld problemen blijven? Hoe achterlijk is Nederland?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.