Advertentie

Orbs, wat is hun boodschap…? (+ inzendingen)


OPROEP

x

Naar aanleiding van de prachtige presentatie door Jaap Rameijer en Ed Vos, op zondag 15 april,
plaatsen we opnieuw dit artikel en vragen jou om je orbsfoto’s in te sturen.

Stuur deze foto’s met orbs, of waarvan jij denkt dat het orbs zijn,
lichtverschijnselen die in deze categorie vallen, etc. naar ons.
Dan plaatsen we de mooiste orbsfoto’s, zodat iedereen ervan kan genieten..!

We deden deze oproep al eens eerder in 2011.
Je kunt dat artikel nog steeds, HIER op deze site bekijken.

Stuur je foto naar contact@wanttoknow.nl.

 

 

De Orb die zich liet zien, tijdens de presentatie van Jaap Rameijer, tijdens de Meet & Greet van WantToKnow, zondag 28 mei 2017. Rechtsboven zie je de positie op de originele foto en rechtsonder een uitvergroting van de orb als inzet.

x

 

x

2018 © Laura Potters

x

x
Orbs, wat zijn het en wat is hun boodschap?

 2017 © Jaap Rameijer | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Jaap Rameijer

Het fenomeen ‘Orbs’ is een relatief nieuw fenomeen. Het is pas 20 jaar oud, althans toen is het ons pas echt als zodanig opgevallen. Misschien is het fenomeen wel veel ouder, maar toen pas kwamen de beelden duidelijk door en kregen de Orbs wereldwijde bekendheid. Het fenomeen nam een grote vlucht met de intrede van digitale camera’s. Die hebben een breder ontvangstbereik dan de traditionele camera’s, de camera’s met film, en kunnen niet alleen het zichtbare licht ‘opvangen’ maar ook een deel van het infrarode licht. En de Orbs houden zich graag in dit frequentiegebied op.

De eerste jaren werden de witte bollen op het scherm van onze camera veelal afgedaan als vlekken op de afdrukken of als mankementen van de camera. Maar al gauw bleek dat er wat anders aan de hand was. De lichtbollen waren reëel. Ze bestonden echt. Daarna volgde er een grootscheeps offensief tegen Orbs, opgezet door professionele fotografen, critici en anderen experts die het verschijnsel niet konden verklaren. Het offensief was erop gericht om het Orb fenomeen als onzin van de hand te doen. Het waren regendruppels of  stofjes op de lens, of reflecties van het flitslicht of andersoortige lichteffecten.

Maar die mening bleek niet houdbaar. Er verschenen steeds meer foto’s waarvoor geen goede verklaring gegeven kon worden. Maar waarbij wel duidelijk was dat het niet aan de camera lag, of aan atmosferische omstandigheden. Daarna werd het fenomeen lange tijd dood gezwegen. Een beproefde methode. Want als je er niet over praat of schrijft, bestaat het  niet.

Wie meer wil weten over Orbs en nog meer Orb foto’s wil zien, verwijs ik graag naar mijn eerder geschreven boek: ‘The Beauty and Message of Orbs’, een ‘self published’ boek, geschreven in het Engels, met meer dan 400 kleurenfoto’s. Dat is nog verkrijgbaar bij Amazon.com. Het pasverschenen boek ‘The Orbs Revolution’ kun je via deze site bestellen. (Zie hieronder)

Maar de bewijzen stapelden zich op. Orbs bestaan..
Ze zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Steeds meer mensen zien ze op hun camera’s verschijnen. Wat het precies zijn weten we niet, althans nog niet. Maar zijn er wel veel theorieën. De overheersende gedachte is dat het deels energieën, deels geesten zijn. Of misschien is ‘Spirits’ een beter woord. We weten nog steeds niet wat ze zijn, maar we weten wel het een en ander over Orbs. Hoe ze er uit zien, waar en wanneer ze verschijnen, waar ze wel en niet van houden en nog veel meer. En we denken ook dat ze belangrijke boodschappen voor ons hebben. Daar gaat dit stuk over.

Ik heb het Orb fenomeen proberen te vatten in mijn laatste boek, dat je overigens via deze site kunt bestellen overigens. Het is een Engels-talig boek getiteld: ‘De Orbs Evolution’. Dit 265 pagina’s-dikke boek, telt 56 hoofdstukken. Het staat vol van alle aspecten van het fenomeen Orbs. Maar vooral veel, heel veel foto’s, die een verhaal op zich vormen. Alle foto’s zijn geplaatst bij het specifieke onderwerp. Soms is dat maar een enkele foto, soms zijn het er een paar.

Wil je dit boek bestellen, dan kan dat via WantToKnow.nl. Je hebt het boek dan met een paar dagen in huis. Maak hiertoe € 29,- (= € 25,- + € 4,- verzend/handlingkosten) over op rekening IBAN NL35 INGB 0004 3131 74 en vermeldt:
‘Orbsboek’ en.. je volledige adres..!

Twee vragen.
Ik ben nu bezig met het schrijven van een derde boek over Orbs. Met weer nieuwe inzichten en nog meer bijzondere foto’s. Maar waar ik mij nu vooral op richt zijn twee vragen. Allereerst: wat zijn Orbs nu eigenlijk, en wat is hun relatie met onder meer graancirkels en UFO’s? Daar zijn talloze theorien over maar niemand weet, althans voor zover ik weet, met zekerheid te zeggen wat Orbs precies zijn.

En de tweede vraag betreft hun boodschap. Welke boodschap hebben zij voor ons? Want de laatste verschijningsvormen van Orbs zijn zo ‘sprekend,’ zo evident en zo uitzonderlijk dat er welhaast een boodschap in moet zitten.

“Op de laatste ‘meet and greet’ bijeenkomst van WanttoKnow heb ik een korte presentatie over Orbs gegeven, waarvan je hierboven de foto ziet. Daar heb ik een aantal bijzondere foto’s laten zien. Toen heb ik ook aan de deelnemers gevraagd en datzelfde  geldt natuurlijk voor alle lezers en liefhebbers van WanttoKnow, of zij ‘weten’ wat Orbs zijn en of zij enig idee hebben van de boodschap de Orbs voor ons hebben. En ik zou ook aan de lezers van WanttoKnow willen vragen of zij hun Orb foto’s met WanttoKnow willen delen.”

Onderstaand volgen twee hoofdstukken uit mijn e-Book De Orbs evolutie.
Hoofdstukken die betrekking hebben op de vraag: ‘Wat zijn Orbs’
En op de vraag ‘Welke boodschap hebben zij voor ons.’

Wat zijn Orbs?
Orbs zijn lichtbollen. Het woord ‘Orb” is een gewoon Engels woord. Het betekent lichtbol. Wij zien Orbs als platte cirkels, maar het zijn in feite bollen. De bolvorm is ook de meest natuurlijke energievorm die er bestaat. Bollen, variërend in grootte van minuscuul kleine bolletjes tot pingpong ballen, van grapefruits tot handballen en van basketballen tot grote ballonnen, met een doorsnede van enkele meters. En het is duidelijk dat het bollen zijn, want hoe we ze ook fotograferen, horizontaal, schuin omhoog of recht in de lucht, we zien altijd cirkels.

Orbs – Viviane D

Wat het zijn, die Orbs? We weten het niet, niet met zekerheid, maar het barst van de theorieën. De meest gehoorde theorie is dat het menselijke wezens zijn zonder lichaam. De energieën van mensen die overleden zijn. Of de energieën van andere levensvormen, van entiteiten zonder stoffelijk lichaam. Zoals natuurwezens, elfen, deva’s, kobolden of geesten. Of anders wel engelen, of onze gidsen, of geascendeerde meesters of  onze beschermengelen. Anderen zeggen dat het buitenaardse wezens zijn. Of wezens die een multidimensionaal bewustzijn hebben. Of levensvormen afkomstig uit andere dimensies. Of uit andere frequentiegebieden.

Lia K – Orbs in Peru

Sommige mensen zijn bang voor dit fenomeen, bang dat de Orbs de energie uit onze lichamen zullen zuigen. Anderen geloven dat het energieën zijn die hier gekomen zijn om ons te helpen en te genezen. Of dat het intelligente wezens zijn die een boodschap voor ons hebben. Een belangrijke boodschap. Weer anderen menen dat het energieën zijn die de aarde schoon maken. Of bijzondere lichtvormen die ons willen  opvrolijken.

We hebben er nog geen goede, eenduidige verklaring voor. Maar duidelijk is wel dat het geen stofjes op de lens zijn. Of regendruppels. Of rook. Of defecten van de camera. Die stations zijn nu wel gepasseerd. Ook is het duidelijk dat de Orbs intelligent zijn. En dat het energieën zijn, althans, dat ze zich als energieën gedragen.

Enkele foto’s van 12 jaar geleden. Ik ben in interactie met ‘orbs’ tijdens aanleg van een tuinvijver. Zelf zie ik ze zonder camera, voor en door meZelf en zegen het water binnen energetische samenwerking. Leven binnen dit spectrum van licht(plasma)fenomenen is een natuurlijke weg voor mij en de tuinen zijn er blij mee 🙂 Hartelijke groet, Peter Rutjes

 

We weten inmiddels behoorlijk wat over Orbs.
We weten dat ze verschillende kleuren kunnen hebben, dat ze verschillende vormen kunnen aannemen. Dat ze zich als wolken kunnen manifesteren. Dat ze intelligent zijn en dat ze zelfs gevoel voor humor hebben. Dat ze houden van flitslicht. Dat ze veelal in het infrarode frequentiegebied zichtbaar zijn. En dat ze vaker voorkomen, of althans vaker zichtbaar zijn, als het regent of sneeuwt, of als er mist is. En helemaal als het onweert.

En.. dat ze van dieren en van kinderen houden. En graag vertoeven op plekken waar mensen feest vieren, waar we plezier hebben en genieten. Of waar bijzondere ceremoniën gehouden worden. We weten heel veel over Orbs, maar we weten nog steeds niet wat ze zijn. Al wordt wel steeds duidelijker dat het intelligente wezens zijn, die zich als energieën gedragen.

‘Orb voor kerkingang’ Margareth L.; Een van de ingezonden foto’s van WantToKnow-bezoekers.

Het lijkt wel alsof er een evolutie aan de gang is. Een Orb evolutie. Het is fascinerend om te zien hoe de Orbs zich in het tijdsbestek van enkele jaren hebben ‘ontwikkeld.’ En misschien hebben zij zich wel helemaal niet ontwikkeld, maar willen ze ons alleen maar iets duidelijk maken. Door zich in steeds explicietere vormen te manifesteren. En het is ook geen lokale vormverandering, het is een mondiaal verschijnsel.

Als zich ergens ter wereld nieuwe, opzienbarende Orbs voordoen, kan je er donder op zeggen dat deze Orbs zich even later ook elders zullen manifesteren. Dus misschien bestaat er inderdaad een mondiaal netwerk, een spiritueel rooster waarover de verschillende entiteiten met elkaar communiceren.

Een opsomming geven van de mij bekende, verschijningsvormen van Orbs..
Allereerst waren er de klassieke Orbs. Die prachtig ronde, doorschijnende, regenboogkleurige Orbs met een aantal concentrische cirkels en soms een kern in het midden. En de helwitte, niet doorschijnende Orbs, veelal met een roodachtig of blauw randje. Daarna kwamen de gekleurde Orbs.

De blauwe, de groene, de gele, de rode, oranje, violette, bruine en de gouden Orbs. En de hele grote Orbs met een doorsnee van wel enkele meters. Zowel regenboogkleurige Orbs als  rode Orbs, de Red Giants. En niet te vergeten, die hele kleine, helende Orbs, de Sparks. Soms zaten er wel duizend op mijn scherm.

Toen volgden de shooters, een soort kometen, met een lange staart. En soms voorzien van een soort hitteschild of nabrander. Ze vlogen alle kanten op. En de ‘rods,’  de kokers vol met Orbs. Soms waren ze recht en soms gebogen. En soms wezen ze duidelijk naar een bepaalde persoon. Vrij snel daarna kwamen de Orbs met ogen, de ‘skeletals.’

Of de Orbs met gaten.
Gaten in het midden en gaten aan de rand. Daarna kwamen de wolken. Gigantische wolken bestaande uit Orbs. Wolken waar de individuele Orbs nog duidelijk te zien waren. Wolken die soms bijzondere vormen aannamen. Van vortexen, draken en honden.

Toen volgden de ‘blots.’ Heldere, witte vlekken, die verschillende vormen aannamen. En zich vaak in de buurt van personen ophielden. Even daarna trad het fluorescense verschijnsel op. Waardoor er prachtige 6- en 7-kantige Orbs verschenen op bomen en beelden. Toen trad er een nieuwe vorm van Orbs op. Of eigenlijk was het meer een energie.

Een mist die heel een gebouw omringde waarin door de bekende soundhealer Tom Kenyon gezongen werd. Of die een grot opvulde waar een vrouw zat te mediteren. We zagen ook steeds meer ‘persoonlijke’ Orbs. Orbs die een onmiskenbaar persoonlijk gebaar maakten. Die mensen feliciteerden, ze troosten of zelfs een kus gaven. Nog weer later kwamen er de zogenaamde ‘shining’ Orbs. Orbs die een helder licht uitstraalden.

Er was nog een ander verschijnsel.
Iets wat zich in al die jaren maar twee keer heeft voorgedaan. Grote Orbs, ik denk dat het Orbs waren, die zich langzaam rond een lichtbron bewogen. En vreemde vormen aannamen. ‘Orbs’ die me ook heel blij maakten. Daarna kwamen de Ufo’s of lichtwezens die veel op Ufo’s leken. Compleet met staarten in de lucht. En heldere, witte bollen. Bollen die me vaak vergezelden op mijn tochten. Ook verschenen er soms bij bepaalde ceremoniën, meestal waren dat hele intense ceremoniën, rood en paars gekleurde wolken boven de deelnemers.

Nog weer later zag ik Orbs die gehavend waren. Alsof ze bij het passeren van het gordijn dat onze wereld van andere werelden of dimensies scheidt, schade hadden opgelopen. Ze kwamen ook veel voor bij onweer. En er ook zijn theorieën die zeggen dat deze beschadigingen het gevolg zijn van torsievelden. Daarna traden er steeds vaker vreemde combinaties op. Van gelijksoortige of geheel verschillende soorten Orbs. Die naast elkaar of soms in elkaar zaten. En er traden bijzondere configuraties op. Orbs die bepaalde patronen vormden.

Toen zag ik plotseling Orbs in allerlei kleuren. Schitterende kleurenpaletten waren dat. Allemaal kleuren door elkaar. Ze deden zich meestal voor als ik recht omhoog fotografeerde. In de regen. Steeds vaker gebeurde het ook dat ik energieën voelde, Orbs vol met energie. Orbs die aanwezig waren of zelfs assisteerden bij belangrijke ceremoniën, zoals initiaties van sjamanen of healing sessies. Sound healing, crystal skull healing. Daarna kwamen er lichtstralen, vreemde stralen die uit de hemel op ons neerdaalden, of die uit de grond omhoog schoten.

Het voorlaatste fenomeen betrof Orbs met een binnenwerk. Orbs met een duidelijke, interne structuur. Die wel wat leken op mandala’s. Tot slot kwamen er weer enkele gigantische rode Orbs opdagen en Orbs met hele vreemde structuren. Orbs die zich in de buurt van mij en een goede vriendin nestelden. En nu heb ik uitsluitend de, in mijn ogen, ‘echte’ Orbs genoemd. Maar er zijn, zoals u hebt gezien hebt, ook tal van andere lichtfenomen die heel goed Orbs zouden kunnen zijn. Denk maar aan de beschermingstekens bij heilige plaatsen, of aan de engelen of huisgeesten in de grote zaal van ons domaine Les Labadous, of een merkwaardige patroon in de nachtelijke hemel. En wie weet wat ons in de toekomst nog te wachten staat!

Jan J – Orb op T-shirt. (De hand is duidelijk ACHTER de orb geplaatst..)

De boodschap
Wat zou de boodschap van de Orbs zijn? Want we kunnen er nu zo langzamerhand niet meer omheen dat ze een boodschap hebben. Ze zijn zo vaak te zien op bijzondere plaatsen en vertonen zich zo vaak op bijzondere momenten en ze duiken zo vaak op bij bijzondere personen, dat dit onmogelijk aan het toeval te wijten kan zijn. Daar zit een bedoeling achter, dat kan niet anders. Die Orbs hebben een boodschap.

Daarnaast zijn er dan nog de gecodeerde boodschappen. De boodschappen die zijn verwerkt in de speciale combinaties en de bijzondere patronen waarin zij zich aan ons voordoen. Of in de kleuren waarin zij zich vertonen. Het is moeilijk denkbaar dat zij dit zo maar doen. Net zo min als het ondenkbaar is dat de graancirkels, met hun prachtige figuren, zomaar lukraak in het landschap zijn aangebracht.

Privé-foto van paardenfluisteraar Floor van den Dungen, van wie je hier op de site enkele artikelen aantreft.

Voor mij is de belangrijkste boodschap van Orbs het feit dat ze bestaan. Dat er kennelijk een andere wereld is, naast onze wereld. De wereld waar de Orbs vandaan komen. De Spirit World. Misschien is dat ook wel de wereld waar wij naar toe gaan als we onze laatste adem hebben uitgeblazen. Maar er is in elk geval iets na de dood. Het leven is niet afgelopen als we dood gaan; het gaat door. Onze zielen sterven niet. Wat een fantastische boodschap is alleen dat al!

En ook de boodschap dat we niet alleen zijn. Dat we geholpen worden. Dat er entiteiten zijn die ons bijstaan. Die het goed met ons voor hebben. Die ons helpen. Die donkere energieën bij ons weghalen. Die liefde brengen. Die kwaadaardige cellen kunnen vernietigen. Die Orbs bestaan. Ze zijn er, in onze wereld. We ze hoeven alleen maar te vragen om bij ons te komen. En hen toestemming te verlenen om ons te helpen.

Dan zijn er de Orbs die ons blij maken. Wat een wonderbaarlijk verschijnsel is dat. Daarbij denk ik aan de Orbs die kwamen opdagen toen ik me echt beroerd voelde. En die me in een mum van tijd weer ‘happy’ maakten. Maar dat doen in feite alle Orbs. Want verreweg de meeste mensen zijn blij als ze Orbs zien.

Het is ook alsof de Orbs ons uitnodigen om blij te zijn en dankbaar te zijn voor dit leven. Het is alsof ze ons aanmoedigen om er wat van te maken. ‘Thrive’ zouden de Amerikanen zeggen. ‘Leef.’ ‘Thrive’ is ook de titel van een indrukwekkende film. rbs brengen ons ook een gevoel van overgave. Van het is goed zo. Een gevoel van vertrouwen. Vertrouw maar op ons. Vertrouw maar op de Spirit World.

En vertrouw op jezelf. Het komt goed. Je Hogere Zelf weet wat het doen moet. Geef je maar over aan de Grote Roerganger. Orbs bevorderen ook, ik weet niet hoe maar het gebeurt, onze vergevingsgezindheid. Vergeving naar onszelf en vergeving naar anderen. Waardoor de kwaliteit van leven er een stuk op vooruit gaat.

Dat betekent niet dat we nu achterover kunnen gaan leunen met het idee ‘alles is al geregeld,’ of ‘dat alles reeds is voorbestemd,’ want zo gemakkelijk is het niet. De aarde is en blijft een planeet van de vrije keuze. Misschien zijn we wel een uniek experiment in het Universum. Met de aarde als ‘The only planet of choice.’ Neen lieve mensen, we houden wel degelijk onze eigen verantwoordelijkheid. En moeten onze eigen keuzes maken. Al zal het leven een stuk gemakkelijker zijn als we zo verstandig zijn om de wegen in te slaan die de Spirit World voor ons heeft open gelegd.

De Orbs brengen ook in een staat van verwondering. En bewondering. Bewondering voor alles wat leeft. Voor de rijkdom van de aarde. Voor de schitterende natuur. Voor de mooie mensen om ons heen. Voor de prachtige dingen die er te zien zijn. En verwondering over alle wonderbaarlijke zaken hier op aarde. Al de vreemde dingen die we hier mogen beleven. Over het plezier wat we hebben. Over de liefde. Over alles wat we denken en doen. Het fantastische leven dat wij hier op aarde leven.

Ik denk tot slot ook dat de Orbs ons willen waarschuwen. Waarschuwen voor de gevaren die ons bedreigen. Zeker in deze tijd. Waarschuwen voor de gevolgen van ons handelen. Want de aarde zit in de gevarenzone, diep in de gevaren zone. We zitten vol met massa vernietigingswapens. We kunnen onze aarde wel 20 keer om zeep helpen. Een veel te kleine groep mensen heeft veel te veel macht. En misbruikt die macht ook op een gruwelijke wijze. We worden aan alle kanten gemanipuleerd. Verkeerd voorgelicht. Bang gemaakt. Vergiftigd met ongezond voedsel en verkeerde medicijnen.

We moeten ook nodig iets aan onze instelling doen, aan onze houding. Het gaat niet aan om de aarde te blijven plunderen. Haar te beroven van haar schatten. Het gaat niet aan om zulke grote ongelijkheden in de wereld te laten bestaan. En we moeten af van het ouderwetse, patriarchale denken. En van het ziekelijke materialisme. Van het streven naar macht. De zucht naar goud en geld. En het willen controleren van onze medemens.

“Een paar jaar geleden is mijn 19-jarige zoon overleden; toen ben ik door een heel diep dal gegaan. Deze periode kamp ik met een depressie en ik besloot vorige week terug te keren naar de plek waar ik met m’n zoon mooie tijden heb beleefd. In alle stilte en sereniteit op mijn eentje een wandeling gemaakt in de bossen. Ik nam er een zestal foto’s en ontdekte gisteren pas dat er op twee ervan een blauwe orb zichtbaar is. Alle foto’s werden kort na elkaar genomen en tussen die twee met de orb heb ik nog twee foto’s genomen, er is dus geen sprake van stof of vuil op de lens.. De selfie waarop de andere te zien is, laat ik vanuit privacy weg.Totaal onervaren met orbs, vraag ik me af wat dit te betekenen heeft.”

Het verhaal uit Spiegelbeeld
In het spirituele maandblad Spiegelbeeld van oktober 2012 stond een artikel (deel 1) met de kop: ‘De onzichtbare hand wordt zichtbaar.’ Daar werd op plastische wijze geïllustreerd hoe verkeerd wij op dit moment bezig zijn. En dat alles nu in feite ‘achteruit fietst.’ Hier een quote uit dat artikel:
‘Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information, and religion destroys spirituality.’
Daar is geen woord Spaans bij toch!? Wij staan op de rand van een wereld in verval. Misschien is dat wel de boodschap van de Orbs, van de Spirit World.

De Orbs leren ons voorts dat er na dit leven nog een leven is. En misschien wel meerdere levens. Een leven waarin wij verantwoording moeten afleggen voor wat we hier op aarde hebben uitgespookt. En dat het leven in de Spirit World veel groter en veel grootser is dan het leven hier op aarde. Dat het een leven is waarin we dichter tot God en onze eigen goddelijkheid kunnen naderen.

In dat leven hebben de rijken niets aan hun geld. En hebben dictators niets aan hun  macht. Daar hebben onze bemoeizuchtige overheden niets meer te vertellen. En hebben grote multinationals niets in de melk te brokkelen. Als deze mensen toch eens zouden beseffen dat het leven op aarde een doel heeft, dat wij een lotsbestemming hebben, dan zou de wereld er heel anders uit zien. Als zij zouden beseffen dat wij hier zijn om onze talenten te ontplooien, om te doen waar we goed in zijn, ten behoeve van onszelf en onze medemens, dan zou de wereld er veel beter voor staan.

Dan zouden liefde en compassie onze drijfveren zijn. En respect voor onze medemensen en de natuur. Dan zouden we een prachtige spirituele groei doormaken. En dan, en dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste, dan zouden we gelukkig zijn. Echt gelukkig. Misschien is dat wel wat de Orbs ons willen vertellen. Misschien moet dat ons doel zijn. Misschien is dat de betekenis van die prachtige beelden die ons steeds vaker en steeds indringender getoond worden. De beelden van Ufo’s, van graancirkels en van de kleuren en de patronen van de Orbs.

Jaap Rameijer

juni 2017.

* * *

x

x

Naast de inzendingen boven in het artkel, zijn dit andere inzendingen.
x

(Stuur je commentaar bij de ingezonden de foto,
die het verhaal meer ‘perspectief’ geeft,
dan plaatsen we dat commentaar erbij.)
x

  1. Lietje: (januari 2004),met een groep Mexicanen in Egypte. De koningskamer van de piramide van Cheops; het scheelde niet veel of ik was mijn camera kwijt… ‘fotograferen verboden’… We hadden net minstens 12 minuten gezongen. De guards hadden dat toegestaan en twee bussen Japanners tegengehouden.. Ik had nog nooit zóveel licht gezien achter mijn gesloten ogen; het zingen had enorm effect. Deze foto nam ik direct daarna.

   x
  2. Hans C. foto van orb in het woud.

   x
  3. Lilian Rombout: dit is een van mijn mooiste foto’s van de orbs die voor mij wilden poseren. Eentje met het zogenaamde rode ’tuitje. (hieronder). De andere lijkt alsof er een worm overheen is gekropen. (tweede hieronder)


   x
  4. Marianne van Tuinen:
   hierbij 2 foto’s met orbs, door mij gekoesterd!


   x
  5. Rudy Gyselinck: “Sinds enkele jaren maak ik foto’s waar soms ‘orbs’ opstaan. Hierbij gevoegd één genomen bij ons thuis in de slaapkamer en één tijdens een weekend in Noord –Frankrijk.”


   x
  6. Jaap Idelenburg: “Ik herinnerde mij ook ergens een foto te hebben met een grote Orb.. Althans, ik hoop dat het er inderdaad een is. En ja hoor, in mijn fotoarchief gedoken en hem gevonden. Ik verbaasde mij toen omdat ik nog dacht als het een vuiltje op de lens is  Waarom hebben de andere foto’s die erna genomen zijn dan dat vlekje niet? Deze is in april 2009 genomen  gewoon in mijn achtertuin.”
  7. Mireille van Tieghem. “Dit zijn foto’s genomen bij het concert van de ‘Fuente MÃgica in Barcelona’ op 28 juli 2012 rond 22 uur 25. Ik zag de ‘orbs’ niet bij het nemen van de fotos maar was hélemaal in verwondering bij het zien van deze orbs op het schermpje van m’n digitaal apparaat!
   Geniet van deze overweldigende aanwezigheid!
  8. Peter Duysters Hallo Wanttoknow redactie, ik heb in de tijd van mijn website Luchtvissen.nl (2007-2011) over etherische levensvormen,veel foto’s van Orbs zelf gemaakt, maar ook binnen gekregen. Hoeveel orbs willen jullie hebben:) ? Interessant daarbij te zeggen is, dat ik in die tijd mijn eigen ideeën erbij ontwikkeld heb, zoals deze: Een Orb is groot en lichtzwak als hij verder weg van de camera is, en klein en lichtsterk als hij dichtbij is. En dat is precies het omgekeerde van wat je zou verwachten. Spreek je een intentie voor het maken van de foto, bijvoorbeeld: “De schepper is wijs en goed” stond het ineens vol met orbs…
   Ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest, dat ik ooit Orbs met het blote oog zag. Deze waren echter als kleine oranje streepjes, maar eenmaal gefotografeerd stonden ze wel als bolletje op de foto. Ik heb een orb-GIF bestand gemaakt in mijn eigen achtertuin. (foto 2) Hierop zie je eigenlijk twéé foto’s direct na elkaar genomen. Daardoor zie je dat een orbje door de tuin reist. (Het is dus geen toevallig stofje.!)
   Foto 1 gemaakt op 24 mei 2008  Een shooter die recht omhoog gaat, gemaakt midden overdag en zónder flitslicht, deze is daarom wel heel erg fel In de witte lucht is er nog vaag een orb te zien. (pijl)

   Foto 2: een GIF-bestand gemaakt op 4 februari 2010 hier zie je op dat een enkel orbje een bepaalde afstand aflegt.

   Foto 3: drie Orbjes in mijn achtertuin, die ik kon waarnemen als klein streepje, Ze zijn op de foto zo groot als een erwt en erg fel. De sliertjes van rook die je ziet zijn afkomstig van een stokje kerkwierook, wat ik voor het experiment had aangedaan in de tuin.
   Voor mij zijn Orbs hetzelfde als natuurgeesten, want ze zitten ook in het bos zonder dat ze aan een persoon gelinkt zijn. In de film ‘Legend’ met Tom Cruise zie je dat heel mooi in de vorm van zeepbellen weergegeven:Iemand die altijd orbjes om zich heen heeft is Joe Eigo op youtube: HIER o.a. (hoewel ik de intenties van deze figuur niet helemaal met me resoneren moet ik zeggen.)”

* * *
x
OPROEP

x
Stuur je foto’s met orbs, of waarvan jij denkt dat het orbs zijn, lichtverschijnselen die in deze categorie vallen, etc. naar ons.
Dan plaatsen we de mooiste orbs, zodat iedereen ervan kan genieten..!
We deden deze oproep al eens eerder en je kunt dat artikel met een steeds uitdijende lengte,
HIER op deze site bekijken.

Stuur je foto naar contact@wanttoknow.nl

 

 

37 gedachten over “Orbs, wat is hun boodschap…? (+ inzendingen)

 1. Beste Jaap, heel interessant artikel en ja, bij mij verschijnen ze ook op mijn foto’s. Meestal de bollen, maar soms ook prachtige (blauwe) vijfhoeken.

  Wat me opvalt is dat diverse orbs steeds een rood ’tuitje’ hebben, alsof het een soort snorkeltje is. Heb jij enig idee wat de functie daarvan is? Ik zou de foto graag bijvoegen, maar bij deze reactie lukt dat niet.

  1. Ohm namo narai !

   Beste Lilian , misschien kun je aan dat ‘rood getuite snorkeltje’ wel zien dat het waarschijnlijk een mannetjes Orbje is . . .

   Groetnn !

   Sri sri Magnitude
   AardbevingsGoninger / Donder em bliksem predikant

  2. Ik ben nogal bezig met dat orbsfenomeen. Ik ga regelmatig eens naar een symposium daarover. Eén van de sprekers sprak er over dat zij ook steeds zulk een “tuitje” zag. Rood steeds. Mij viel op dat het, op haar getoonde foto’s, dat het steeds de felste orb was op de foto die het tuitje droeg. Ik opperde het idee dat het de lens was die een effectje had. Werd al gauw van tapijt geveegd omdat men wel van geheimzinnigheid houd. Maar voor zulke dingen is er echt maar één waarheid. We zijn bezig met natuur-wetenschappen hé. Ik ken niet het model van fotoapparaat, het merk… had ik moeten vragen. Waarom ga ik daarvan uit? ik heb een leesbrilletje. Dat geeft dikwijls een soortgelijke reflectie aan een lichtbron op straat, vb: autolamp of zo. Dat is het volgens mij.

  3. Beste Lilian. Voor wat betreft de kleur van vb een blauwe orb. Ik denk (weet het niet zeker) ik denk dat dit te maken heeft met kleurfenomenen in het algemeen: de plek waar de orb zich bevind. Maar daar ben ik nog mee aan het worstelen… In elk geval geeft elke camera (en elk persoon) een ander soort kleurdiepte weer: de éne camera zal hetzelfde blauw anders weergeven dan de andere. maar ja: dat is techniek. Ik denk dat de kleuren met jouw persoonlijke gevoelens te maken hebben…maar mss ook met vochtigheidsgraad van de omgeving. Heeft ook met stressfactoren te maken vermoed ik.

  4. Hoi Odette, ja, daar had ik nog niet aan gedacht 😉
   Ik heb de foto’s die ik wil delen toegestuurd aan Wanttoknow, dus wie weet worden ze binnenkort gedeeld.

  5. Hoi Bieke, het ’tuitje’ is inderdaad altijd rood en het zit op diverse plekken net buiten de orb. Soms fel, soms niet. Het lijkt of het een functie heeft, dus daar was ik benieuwd naar. De theorie van de lensflares en stofjes geloof ik inmiddels wel. Ik heb teveel orbs op foto gezien om te weten dat het daar niets mee te maken heeft. Er is immers meer dan we met onze beperkte zintuigen kunnen waarnemen en alles rationaliseren of ontkennen is volgens mij mezelf beperken in mijn groei van waarnemingen.

  6. Ohm namo narai !

   Beste Lilian en alle anderen .

   Hier voor de vroege vogels een luistertip uit 1991.
   De boodschap van The Orb kun je horen in het 2e nummer !
   Veel plezier !

   The Orb – Adventures Beyond The Ultraworld [Disc1] – YouTube

   Groetnn

   Sri sri Magnitude
   AardbevingsGroninger/donder en bliksempredikant

 2. Echt waar, wel gemeend, Jaap, maar dit is het zoveelste boek over hetzelfde onderwerp en dezelfde inhoud omzeggens. Het is rond, het heeft te maken met licht, ze dwarrelen rond, we weten het niet het is fascinerend en het houd ons bezig… Op een zekere avond zag ik fisiek: een immense orb. In mijn living. Mooi boven het tapijt waarop mijn keramieken potten staan. Ongeveer een meter en een half diameter, glanzend, licht dobberend… Onderaan een druppend dingetje alsof het een zeepbel was en in verhouding even dik op de boorden: zo’n 2cm ongeveer (en dus supergroot). Absoluut doorzichtig, beetje bruinig en wel een beetje licht maar niet fel. Ik kon er mezelf in spiegelen, zag er de straat door en kon er rondom heen lopen… Ik ging naar de keuken, dronk water, maakte mijn gezicht nat, ging weer effe kijken, en bedacht: als ik er nu instapte: wat zou er dan gebeuren. Ik weet dat, indien ik niet alleen was geweest dat ik het dan gedaan zou hebben maar zo op mijn eentje dacht ik: neen, toch maar beter niet. Ik sloeg me in het gezicht om mss wakker te worden en kijkend of het geen visioending was: neen, toch realiteit. Aanwezig. Echt. Die avond was ik aan het telefoneren met mijn dochter over iets wat ons allebei superblij maakte en daardoor noemde ik hem, de orb, mijn “gelukkig-voelen energie-orb” Volgens mij was het de energetische uiting van ons beider geluksgevoel. Het onderwerp heeft me niet meer los gelaten. mijn leven veranderde totaal. Van daaruit vertrekkende weet ik dat orbs deel uit maken van onszelf. Het lichaam is niet begrensd. Het dijt uit tot kilometers ver en verder. Dat is zichtbaar. Je gevoelens zijn erin zichtbaar. Orbs zijn de beeltenis daarvan. Het zijn energetische elementen op de grens van het voor ons nog net zichtbare. Ze “vertonen” zich niet Ze zijn er gewoon: altijd. Hetzelfde is het met de kleinere witte lichtbollen of grotere lichtfenomenen die sommigen onder ons met het fisieke ook soms kunnen zien vooorbijflitsen of dobberen in de omgeving, of op foto kunnen vangen. Soms bewegen ze snel en soms dobberen ze zoals op meerdere filmpjes al werd vastgesteld. Orbs zijn de connectie tussen alles en allen. Ze brengen idd boodschappen van de éne naar de andere, zij zorgen voor wat wij twijfelend “telepatie” noemen, over continenten heen soms: zoals dromen, meditatie-beeltenissen en visioenen dat ook wel kunnen doen. Ze zijn de verbinding. Zij Zijn Het Veld waar zo graag over gesproken wordt deze tijden. Dat is mijn opinie. Ik denk dat ik dicht bij de waarheid zit gezien mijn ervaring met die reuzen energie-orb in mijn living. En natuurlijk “bestaan” ze al lang. Gezien ze deel uitmaken van elk levend wezen. Van het Veld tussen ons allen in. Ze zijn eigenlijk, of maken deel uit, van dat Veld. Daardoor heeft elk mens ook andere soort orbs rond zich: want iedereen voelt zich anders en uniek. Beste groetjes jaap, ik hoop dat je er wat aan hebt.

  1. Mooie ervaring Bieke dat je dat hebt mogen meemaken. Het is alleen een beetje jammer dat je nu alles op één hoop gaat gooien. Orbs, Aura, Akasha en het aarde-grid zijn niet op deze manier neer te zetten. Natuurlijk is alles verbonden en niet geheel gescheiden maar op deze manier er een grote geemulgeerde feesttaart van te maken gaat een beetje ver.
   Orbs geven mij ook het gevoel van sprankelende blijdschap wat de auteur ook schreef en dat er een soort evolutie is in dit fascinerende fenomeen.
   Het lijkt mij dat ze mee willen genieten van onze energie die we in blijdschap liefde en rust willen delen. Want delen van deze zaken wil iedereen en alles. Maar ook het willen leren? en overbrengen van wijsheid dat op deze manier wordt gedragen. Het willen gehoord te worden dat ze? er zijn en zich laten zien op de gevoelige plaat.
   In een eerder artikel over orbs had ik deze foto al geplaatst en ik vind het nog steeds een spectaculaire en overweldigende opname.
   https://tinyurl.com/y95fwqjm
   Jaap ik vind dat je prachtig werk doet om iedereen het te mogen laten weten en delen, dank! Groet, Odette

  2. Odette,

   Alles te weten maakt niet gelukkig, dit fenomeen is tot ons gekomen, door een technisch foutje, en had nooit mogen gebeuren, deze energetische Aura’s, is niet voor ons, maar behoren in een andere dimensie thuis, en dat is niet de dimensie van de mens, sigarrets wiskey and wild wild woman.
   Het is al heel lang bekend, en in handen van je begrijpt de mannipulateurs, de oude Grieken kregen hun grote denken via Telepathie, via via de Dolfijnen, die deze Aura’s konden vertalen, het is een vorm in onze étheré, er bestaan andere vormen, hopelijk blijven die verborgen voor het grote (naïve) publiek.
   Vriendelijke groet Jenne

  3. Niet voor jou Jenne, maar wel voor mij. En ik maak er dankbaar gebruik van…

  4. Odette,

   kijk daar begint het mee, jij denkt dat je er dankbaar gebruik van maakt, o ja daarom zij ik Naïve mensen, vooral wat opstandige recalcitrante mensen zijn hun slachtoffer, het is omgekeert mijn beste Odette, als zoveel andere dingen op deze wereld, de schijn is goed, maar in de schaduw ligt het verborgen, zo iets als de dag van vandaag.
   Jenne

  5. Jenne je bent bang voor dingen die je niet kent en hebt ervaren. Ik leef hier mijn hele leven al mee. Er zijn altijd twee kanten van de medaille, polariteit. Zonder balans zijn we overgeleverd waar jij bang (niet kent) voor bent. Zonder duisternis geen licht, alleen de duisternis hoeft niet de overhand te hebben zonder gekend te zijn anders bestaat er geen weten van de duisternis. Juist met die kennis werk jij net zoals ik op onze eigen manier en dat is wat telt, niets anders. Groet Odette

  6. Odette,

   helemaal waar voor bepaalde mogelijkheden, die ik denk niet te kennen, ben ik niet direct bang, maar stel mij behoedzaam op, neem ik afstand van, of benader deze op mijn wijze.
   Mevrouw Tinneke zij dat zij bij mij een grote wond herkende, en dat is juist, heb de laatste tijd behoorlijk wat wonden opgelopen, en zat al onder de lidtekens, mij door het leven toegebracht, maar ook door Eigen toe doen, om dat ik onder zoek en daarbij risico neem, en niet bang ben om mijn nek uit testeken, de grootste verwonding is de tijd, hij besluipt mij, en op eens is het moment dan daar, daar ben ik te oud voor, Carla zegt het mij dagelijks doe nhet niet, hou je over al buiten, ga lekker schilderen en lezen, misschien binnen kort, het groeit in me, vriendelijke groet Odette, Jenne

 3. Dag nog eens Jaap… Ik heb wel bewondering voor je artikel hoor. Want bij het herlezen van mijn commentaar bij je artikel kan het misschien een beetje “denigrerend” overkomen. Maar het is wel verbazingwekkend wat je allemaal al hebt ervaren. Mss zit je dicht bij de waarheid. Hopelijk is mijn bijdrage een hulp aan jouw begrijpen van het fenomeen…

 4. Een Nederlandse fotograaf met jaren dienst heeft er studies rond gedaan en een boek geschreven.
  Orbs komen bvb.vooral voor waar jongeren feesten; waar er ruzie gaan ze weg…Een koe, in de gracht gesukkeld, werd geholpen om eruit te geraken…Mensen worden geholpen. Het zijn als het ware entiteiten, die we slechts zien als we in het duister fotograferen met flits.
  In Brugge ( WVL) is een kapel ( armoede) waar je gegarandeerd in het duister Orbs kunt waarnemen met fotograferen.De eerste maal heb ik dit jaren geleden kunnen waarnemen op foto’s van een familie in Engeland. Boeiende materie: het heeft niets met stof, insecten of vuil op foto’s te maken.

  1. In de jaren tachtig werden nog weleens foto’s gemaakt terwijl ik met wichelroeden aantoonde dat er positieve straling en geo-pathogene straling voorkomt in de natuur maar ook gewoon binnen werk en woonruimten.
   Op de foto’s zag je boven de positieve krachtvelden wel eens entiteiten en orbs (lichtbollen) en flitsen vastgelegd. zogenaamde “Extra’s”.

   Op avonden van de toenmalige stichting Scarabee-Maassluis werden deze ervaringen uitvoerig besproken.Ook op lezingen over “Aardstralen en hun invloed op al wat leeft”, heb ik zo.n 30 jaren lang daar o.a. lezingen over gegeven. Dus inderdaad, deze fenomenen zijn al tig jaren bekend. Toch interessant er nu weer over te lezen.

  2. mieke,welk kapel in brugge? en zijn er mensen die met mij eens op pad willen,ik blijf steken in voelen,niet in zien.

 5. Dit is allemaal erg oude en algemene informatie over Orbs. Verder zie ik hier reeds bekende foto’s en deels overgenomen uit eerdere boeken over Orbs. Ik denk dat de schrijver zelf maar zeer beperkte ervaring heeft op dit vlak. Ikzelf heb duizenden foto’s van Orbs (en andere licht en plasma en spiegel-manifestaties.) Allemaal door mijzelf gemaakt. Na twee jaar enorm veel Orbs te hebben gefotografeerd begon ik ze ook met het blote oog te zien. Daar kom ik niet meer vanaf,…dus pas wel op met wat je jezelf wenst met evt. Orb-onderzoek. Ook ik onderzoek het fenomeen grondig sinds ik er mee in aanraking kwam op mijn eigen foto’s. O.a. door me te hebben verdiept in delen van de natuurkunde. Want spiritueel was ik van nature wel al maar van natuurkunde wist ik te weinig. En dat heb je nodig om het verschijnen van Orbs te doorgronden. Ik weet inmiddels een stuk meer dan hier in dit Ebook of welk ander boek over Orbs wat op de markt is gebracht, is neergeschreven. Al heb ik natuurlijk helaas ook nog steeds niet de gehele wijsheid in pacht omtrent het fenomeen dat energie en licht een formule aangaan. Ik weet in ieder geval een stuk beter in welke hoek je het moet zoeken dan hier en algemeen gesuggereerd wordt. Het is “beyond” wat we toe nu toe kenden…. (Wanneer ik hier enkele foto’s had kunnen toevoegen had ik dat natuurlijk gedaan. Maar ze zomaar allemaal in het wilde weg naar Wanttoknow sturen voelt niet helemaal goed.)

  1. Beste Inezka,
   je slaat de plank een beetje mis hoor met alle respect.
   De kennis die er over het algemeen al decennia over is, vormt geen reden om hier te melden dat je er misschien wel meer van weet anders zou je wel wat te melden hebben.
   En waarom je het niet ziet zitten om dit eventueel op Want to know te plaatsen is dan een beetje geheimzinnig toch? Je kunt van elkaar leren.
   Ik vermoed dat je ondanks je zelfgemaakte foto’s niet met nieuwe info kunt komen over Orbs, extra’s en dergelijke.

 6. Geachte Wim Warbout, Volgens u ben ik niet in staat ‘met nieuwe info te komen’ maar tegelijkertijd wel ‘de plank mis te slaan?’ Dat gaat niet helemaal samen. Ik begrijp uw bezwaar maar u reactie is ongegrond en verder niet erg uitnodigend voor mij om met u dan wel mijn ontdekkingen te bespreken. Wel overwoog ik vooralsnog om Guido van Wanttoknow te schrijven. Want slechts foto’s insturen zonder begeleidende tekst is niet hoe ik mijn foto’s op internet wil. Temeer omdat er dan meer vragen dan antwoorden ontstaan, wat al zo erg het geval is door alles wat er over is uitgegeven de afgelopen twintig jaar. Mensen schrijven boeken over een miniscuul onderdeel (Orb) van een heel veel groter fenomeen. Een Orb is ook niet de oorspronkelijk vorm maar is een projectie op zijn retour (dus niet wat er in eerste instantie verschijnt) van iets veel kleiners. Wanneer ik het gevoel had gehad dat ik dit wilde delen met mij onbekende mensen (wat me vanaf dag 1 wel heeft doen bezig houden aangezien ik het met u eens ben dat kennis, zeker kennis als deze, gedeeld moet worden. Maar hoe en met wie daar mag elk individu best even over nadenken. (Ik heb het natuurlijk wel gedeeld hier en daar, bij de mensen die ik als ‘wijs’ beschouw. (Mezelf niet, trouwens) want ook ik heb nog steeds behoefte aan meer inzichten en kennis en dus ook aan mensen die mij weer verder kunnen helpen en die open staan maar tegelijkertijd kritisch kunnen denken.) Ik kan er niet maar 1 half a4-tje aan spenderen want daarmee help ik jullie niet echt aan de dingen die ik wel wil laten zien. En daarnaast beschouw ik het als mijn levens-onderzoek, dus dat is nog al wat…het is een veel te complex verhaal waar alleen de foto’s bewijsmateriaal tonen dus zou het geheel heel veel pagina’s met heel veel foto’s gaan beslaan. Nogmaals: mij komt het zinloos voor de zoveelste losse Orb-foto’s te gaan posten. En o ja, waarom ik mezelf in het vorige bericht onderscheidde van andere Orb-fotografen, -wat jou stoorde maar geloof me; ik ben een bescheiden mens-, is 1: Dat ik Orbs (& co) zie met het blote oog waardoor ik jarenlang heel andere tests kon doen dan mensen die ze slechts fotograferen. 2. Het feit dat ik ook heel andere dingen zie en fotografeer dan Orbs (Echt iedereen kan Orbs fotograferen!! En de meeste mensen doen dat ook maar zijn zich er niet van bewust.) heeft mij in de gelegenheid gesteld om verbanden te kunnen leggen. Ik hoef ook helemaal niemand te overtuigen, als dat zo op je over kwam? In tegendeel, ik ben juist zeer terughoudend maar ik zal weer eens gaan heroverwegen wat ik hiermee ga/moet doen. Maar het zoveelste boek…? Ik weet het niet….

  1. Beste Inezka, Hartelijk dank voor je uitgebreide reactie. En ik ben het helemaal met je eens dat het alleen opsturen van foto’s weinig extra inzicht oplevert in deze boeiende materie. Daar heb ik overigens ook niet om gevraagd zoals je in mijn verhaal kan lezen. Ik heb twee dingen gevraagd. Wat zijn Orbs en welke boodschap hebben zij voor ons. Ik begrijp uit jouw antwoorden dat jij er meer over weet en ben eg benieuwd naar jouw inzichten. Ik begrijp ook dat je wat huiverig bent om deze zaken publiekelijk te delen, maar je kan mij ook mailen op mijn prive mail. Kijk daarvoor maar op mijn site http://www.jaap-adventures.com. En nog een kleine correctie. Ik heb zelf ook duizenden Orb foto’s gemaakt en de Foto’s die in mijn twee boeken over Orb’s voorkomen zijn allemaal door mijzelf gemaakt. Die komen niet uit andere boeken. Met vriendelijke groet, jaap Rameijer

 7. Beste Jaap Rameijer, mijn excuses; ik heb uw foto’s per ongeluk gemixt met de foto’s die Wanttoknow (al eerder) op de site zetten bij Orb-artikelen en hier terug kwamen.
  Stom, sorry. Er zitten tussen uw eigen foto’s inderdaad zeer fraaie, interessante exemplaren. Het is, denk ik, een goed idee, zoals u opperde om onze inzichten misschien eens met elkaar te delen. Wel heb ik -inmiddels-een deels heel andere andere insteek dan de meeste Orb-onderzoekers, maar wel ook weer met veel raakvlakken. Sommige aspecten zijn ons kennelijk allemaal duidelijk. Ik heb nu zo veel ongedeelde informatie (want vind maar eens iemand om een goed gesprek mee te voeren over dit onderwerp; die zijn nog steeds vrij zeldzaam, in het gewone leven.) opgedaan die ik nog nergens beschreven heb zien staan, dat ik niet zou weten waar ik moet beginnen… Op je eerste vraag “wat zijn orbs?” zou ik je volgens mij wel voor een groot deel een (verbijsterend) antwoord kunnen geven en na dat antwoord zou je tweede vraag “wat is hun boodschap?” een andere vraag kunnen worden en duiken er meteen heleboel andere vragen op. Ik ben verre van ‘uitgeleerd’ en begrijp ook nog steeds van alles niet. Ook is er zoals u zelf gemerkt heeft sprake van een steeds sneller gaande ontwikkeling. Steeds nieuwe verschijnselen. Een dimensie opent zich die voorheen nauwelijks tot niet toegankelijk was voor ‘gewone stervelingen’ en zal zich op steeds grotere schaal kenbaar maken. Persoonlijk ga ik er van uit dat u en ik (o.a. en vele anderen met ons, maar toch ook weer aan de andere kant verbazend weinig ‘anderen met ons’!) gewoon een beetje pioniers zijn in het ontginnen van deze nieuwe realiteit maar waarin straks iedereen communiceert met deze energievormen. Wat eigenlijk ook een beetje refereert aan/ reflecteert op uw vraag: ‘wat hun boodschap is.’ We hebben het er zeker nog over! Met vriendelijke groet, Inezka

 8. Mooie foto’s.
  Zijn die met gewone toestellen genomen, of digitale?
  Zijn de orbs ook met het blote oog te zien, of alleen op foto’s?
  Vind wel grappig want als je vroeger zo een foto had genomen, dan was die al gauw ‘mislukt’.
  Wilde even erbij vertellen, wanneer ik een tijd naar de zon kijk (hoe feller, hoe groter het effect) zie ik daarna ook rondjes, zouden zo maar voor orbs kunnen doorgaan. Dan zat ik nog te denken, aan insecten die zo snel met hun vleugels bewegen, dat het op rondjes lijkt…?
  Dat is zeker allemaal al onderzocht… het blijft tot nu toe een bijzonder fenomeen.
  Prachtige opnames zitten erbij, en de orbs maken, zo te lezen, de mensen blij… 🙂

 9. Hallo:),

  Zo in de loop van de jaren zullen meerdere mensen over de gehele aarde gaan zien dat de orbs toebehoren aan de natuurwezens. Deze natuurwezens,die ik nu zo’n 5 jaar zie en waar ik mee samenleef bestaan uit vele verschillende vormen. De orbs worden voor verschillende doeleinden gebruikt oa om te reizen ( dat zijn de langwerpige, maar ook de ronde orbs worden hiervoor gebruikt) ze worden ook gebruikt voor informatie, andere orbs bezitten voedingswaarde etc. Deze natuurwezens onderhouden zoals hun naam ook zegt de natuur in ons gehele universum, oftewel de orb waarin wij leven. Ikzelf(zoals de meeste mensen ) geloofde niet in sprookjes tot nu .Ze bezitten magische krachten die zij verzenden in een orb. Ik heb al vele prachtige magische taferelen gezien. Ik hou mijn verhaal kort omdat het te complex is,en ik heb en zie zoveel dat het niet mogelijk is voor mij om het te beschrijven.Maar ik wil dit schrijven dat vele geestverschijningen, (ook van overleden mensen,onder dit volk zijn er die kopieren), waaronder ook ufo’s kunnen toebehoren toegeschreven kan worden aan de natuurwezens. Zij zijn telepatisch, maar niet allemaal zoals ik nu denk te weten.zij horen of zien( het zien weet ik niet zeker) mijn gedachten.Ik zelf ben wel telepatisch aangelegd, maar ik heb de natuurvolkeren beter leren kennen alleen door het zien.Omdat op telepatische wijze het moeilijk is voor mij om de gedachten die ik heb te filteren, wat is er van mijzelf of van deze natuurwezens . Onze ogen bezitten veel energie,zoals ik het nu zie 🙂 voelen zij het direct als ik naar hun kijk, en worden zichtbaar voor mij. Soms laten ze me een glimp zien van de wereld waarin zij leven,dat gebeurd ook door een orb waarop ik me concentreer. Mijn wereld is veel rijker geworden, maar in het begin nu zo’n 5 jaar geleden heb ik een paar weken van panische angst gehad zwarte grote schaduwen die ik zag. Maar ik weet angst leeft, en hoe meer voeding je die geeft hoe langer en groter je angst kan worden.Na deze angstige weken achter me te laten heb ik de natuurwezens leren vetrouwen en zij van hun kant lieten mij steeds meer zien.Zij hebben wachters die mij altijd omringen en mij het benodigde veiligheidsgevoel geven. Ons gehele universum werkt samen, de natuurwezens verbinden alles met elkaar door energiestralen, en is in feite 1 geheel, het ene kan niet zonder het andere. Nu met al die natuurrampen op onze aarde denk ik de natuurwezens slaan terug , de mens heeft en nog, zoveel schade toegebracht aan de aarde, dat andere levensvormen (alles leeft) in onze universum er ook veel last en schade van ondervinden. Mvg Heleen

 10. Hallo,

  Als aanvulling op wat ik hieronder heb geschreven wil ik toch wel aangeven dat er ook een negatieve kant aan vast zit. Zolang je alleen de orb of orbs ziet hoeft dit geen probleem te zijn of te worden. Maar zodra je laat ik zeggen de bewoners gaat waarnemen zal dit voor vele mensen over de gehele aarde een groot geestelijk probleem worden,en waardoor er onder deze mensen psychische patienten gaan worden.En waarom? Omdat deze grote groep mensen (en geloof me,dit vind ik verschrikkelijk) niet de mogelijkheid bezitten om met het zien van deze orbs bewoners om te kunnen gaan. Als ik artikelen lees over de orbs ,dan lees ik meestal over ,hoe de ervaringen zijn die meestal bestaan uit blijheid , vredig, prachtig( dat zijn ze ook,in orb formaat) en in allerlei andere positieve benamingen, maar zoals het hier uit tegenpolen bestaat ,zoals dag nacht, wit– zwart , het goede -het kwade etc en hoe bewust we zijn, zo is het ook bij de natuurgeesten,ook zij zijn aan evolutie onderhevig ( het woord natuurgeesten vind ik naar om te gebruiken,omdat zij bestaan uit vele volkeren,en zoals ik nu denk te weten, ieder met hun eigen taal en gebied waar ze vandaan komen,dus precies het zelfde als bij ons) maar om mijn verhaal af te maken er zijn ondere deze orb bevolkingen die manipuleren,angst aanjagen, pestkoppen(stemmen in het hoofd) etc . Waar ik zelf het meeste last van heb gehad en nog ,dat er onder deze bevolkingen personen zitten ten minsten naar onze menselijke begrippen die erg sexueel zijn. Door snel angst te overwinnen, het observeren,vertrouwen krijgen in het volk,communiceren met bepaalde personen uit die volkeren alleen door het kijken(het is zo complex,maar door herhalingen van hun kant heb ik bepaalde dingen leren begrijpen tenminste zo denk ik nu) ,niet of heel weinig op telepatische wijze van mijn kant, maar zij ontvangen gedachten wel telepatisch heb ik leren kennen mijn ( iedereen heeft deze) wachters en andere beveiligheid, die mij altijd vergezellen en die zoveel mogelijk negatieve energie rond mij weghalen. Dus, ik wil hier mee zeggen het is niet allemaal rozengeur en manenschijn. Mvg Heleen 🙂

 11. orbs e.a.,ik ken er niks van, maar wil het volgende meedelen. Ik heb ooit een basisweekend sjamanisme gevolgd, ik was over iets aan het praten en plots kreeg ik diep vanbinnen de mededeling dat al onze positieve gedachten,creatie’s en noem maar op vorm krijgen in een andere dimensie en dit op puur energetisch vlak.En misschien kunnen dit orbs zijn,want momenteel is er nauwelijks tijd en plaats om creatie’s echt vorm te geven op moeder aarde. (die dimensie is genoodzaakt zich aan ons op te dringen?)
  In augustus 2015,1-malig en kort op het nieuws: (om één uur): belgische wetenschappers hebben een deeltje ontdekt,niet onderhevig aan zwaartekracht en puur energetisch,een deeltje die constant doorheen alle materie zweeft,ook door ons lichaam en geest.Dat was op de noordpool of antartica? Kunnen dit orbs zijn?
  Nog geen 3 maanden geleden een wolk in de vorm van een vleermuis gezien.
  Gevoelsmatig zie ik alle kleuren,een diversiteit van kleuren.
  In moeilijke tijden kom je mensen tegen ,nog nooit gezien en toch praat je op dezelfde golflengte en is het net of je elkaar al eeuwen kent. Toch volgt iedereen zijn eigen pad verder. Ergens een kortstondige stimulans om verder te gaan?
  Misschien komen alle positieve gedachten, uit pure noodzaak ,omdat tijd en plaats op aarde ontbreekt,onder energetische vorm naar hier of hebben we vb via cerncomplex,de poorten van die dimensie open gezet?
  Hopelijk kunnen we dan toch evolueren naar een ander denken,weten, waarbij vb onvoorwaardelijk leefbaar basisinkomen en afdwingbaar maken van rechten van de mens een overgangsfase kan zijn naar het loskomen van materie?

  1. een voorbeeld,een pretpark beschreven waar je je steeds sneller beweegt door gebruik te maken van je eigen natuurlijke energie,kan dit vandaag echt zich manifesteren op aarde? In zo’n woelige,oorlogszuchtige tijden? Hoe lang is de financiele wereldoorlog al bezig? Te lang. Dus dat krijgt in een andere dimensie wel plaats.

  2. Hallo pelle9200,

   Ik heb geen idee of je mijn reactie zal lezen. Maar ik reageer op de zin dat je een wolk heb gezien in de vorm van een vleermuis, hier ga ik helemaal met je mee, want inderdaad die zijn er. Ikzelf zie als het heel hard waait behoorlijk grote zwarte etherische vleermuizen rond vliegen. Ook de zin heeft mijn aandacht, omdat ik zie dat onze materie voor de orb entiteiten weinig betekenis hebben, in ieder geval ze komen zonder enig ongemak door glas.

 12. De drang om moeilijk verklaarbare verschijnselen te willen spiritualiseren is zo oud als de mensheid.
  Met de komst van de digitale fototechniek is het zwevende-bollen fenomeen ontstaan en vrijwel direct een onmiskenbare koppeling met spiritualiteit.
  Uiteraard is daar weer een amerikaans klinkende naam bij bedacht. (was het maar engels).
  Toch is het een niet echt te duiden verschijnsel en is té voorbarig om dit à priori toe te schrijven aan iets paranormaals. Want als je voor de lens met je lippen op elkaar blaast en er speeksel mee verneveld, ontstaat hetzelfde.
  Misschien kan het zijn dat er plotseling geesten bezit nemen van de spuugdruppels….?
  Maar als tip zou ik voorstellen om een oude digicamera uit elkaar te nemen (priegelwerk)
  Maar als je dan bij de retina komt, het fotogevoelige gedeelte, verwijder dan het dunne laagje.
  Dit laagje werkt als filter voor bepaalde frequenties zoals UV en de wat lageren IR.
  Eenmaal weer elkaar maak je de mooiste foto’s die normaal buiten het lichtspectrum liggen.
  Ook de lichtgevoeligheid in het donker is compleet anders!
  Zelfs IR opnames zijn mogelijk. De bollen krijgen dan een ander lichtkarakter. Voor mij nog steeds onverklaarbaar.

 13. De boodschap van de orbs entiteiten is dat ze er zijn,en dat ze er altijd zijn geweest.Zonder deze orb entiteiten zou de aarde niet bestaan.Zij zijn samen met hogere entiteiten de creators van het leven.Alles wat wij kunnen waarnemen in onze materie wereld is bezield en heeft een etherisch lichaam. Een steen, een blok hout, het water, kunststoffen etc heeft een ziel.Net als bij de mens is de ene ziel verder geëvolueerd dan een andere mensen ziel. Ook zij zijn onderhevig aan evolutie.Dat er dikwijls bij feesten orbs entiteiten aanwezig zijn is, omdat er onder deze entiteiten er zijn, die ook houden van drank en dans en plezier. Ook dat ze dikwijls rond spelende kinderen gezien worden is ,dat zij ook kinderen hebben die spelen mee.Ook het speelgoed wordt in etherische vorm in hun spel gebruikt. De orbs zijn overal aanwezig, je hoeft niet naar speciale plekken te gaan . Ze zijn aanwezig in ons huis, tuin enzo. Ikzelf zie ze in de wolken en overal. Doordat ik ze in de wolken zie , zijn mijn gedachte’s soms, van hoever , van wat voor planeet komen jullie? En wie heeft jullie gecreeerd? Voor mij staat vast, doordat ik deze orb entiteiten al jaren zie,dat er nog veel meer gesluierd leven bestaat .

 14. Hoi,

  Orbs foto’s zijn er veel, maar er zijn orbs die niet te fotograferen zijn. Deze orbs, zijn laat ik het doorzichtig noemen , alleen door de aura die deze omringen kan je waarnemen dat het een orb is.

 15. Goh, wat veel reacties over “dat kan niet” en “dat zijn vast vlekken”; dat is toch onderhand wel een gepasseerd station, lijkt mij. Er is veel te veel foto- en filmmateriaal die het laat zien. En er zijn hopen mensen en dieren die ze voelen en zelfs zien. Het is toch boeiend om met elkaar te puzzelen wat het allemaal wél kan zijn…?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.