Advertentie

De jurist en de mysterieuze Orbs….


Misschien zeg je “Hé bekende naam/gezicht”.. Dat kan kloppen want mr. dr. Frank Stadermann verzorgt en presenteert onder andere juridische afleveringen bij Café Weltschmerz. Inmiddels met pensioen, na ruim veertig jaar praktisch de advocatuur te hebben beoefend. Hij specialiseerde zich in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Bijzonder dat wij Frank vanuit die juridische perspectief kennen, maar absoluut niet wisten van zijn voorliefde voor en interesse in het magische fenomeen Orbs.. Wij zagen zijn boek hierover en legden opnieuw contact; dit keer dus niet over juridische aspecten van het leven, maar over dit magisch-realistische verschijnsel. Hoe kwam dit boek tot stand, en waar komt die interesse vandaan..?

In 2013 vroeg Frank’s echtgenote hem mee te gaan naar ‘de graancirkels in Wiltshire’ in Engeland. Met flinke tegenzin en de nodige scepsis besloot hij mee te gaan voor haar, niet wetende dat dit bezoek zijn wereldbeeld drastisch op z’n kop zou zetten. Want Frank zag daar dingen, zoals de Orbs, die hij eerder voor absoluut onmogelijk had gehouden. Terug in Nederland lieten deze zaken, met name de Orbs, hem niet meer los en begon hij aan zijn jarenlange onderzoek naar dit fenomeen.

En dat resulteerde uiteindelijk in het verschijnen van het prachtig uitgevoerde boek, voorzien van een zorgvuldig literatuuronderzoek, mooie foto’s, ervaringen, experimenten en een uitgebreide bronnenlijst. Maar wat zijn die ‘orbs’ nu eigenlijk. Wellicht weet je dat wij HIER (2011) en HIER (2010) al aandacht besteedden aan dit werkelijk duizelingwekkende verschijnsel.

Orb tijdens huisinspectie Turkije (© Anna vdH)

Maarr.. wat zijn het nu eigenlijk..? Nou, je kunt zeggen dat Orbs ‘lichtbollen’ zijn, die zich op de meest onverwachte momenten manifesteren en meestal pas zichtbaar worden op foto’s en video’s. Dat is ook de aanleiding voor sceptici om ze ‘stofdeeltjes’ te noemen, maar dat is werkelijk onzin, want mensen die de Orbs verder onderzoeken, hebben deze optie al lang getackeld. Zij spreken zelfs over ‘verschijnselen uit een andere dimensie’.

Vaak verschijnen de orbs bij heilige krachtplekken of bij dorps- en familiefeesten. Frank Stadermann wil met zijn boek de lezer op nauwe wijze betrekken bij zijn eigen zoektocht. Hij beschrijft zijn ontdekkingen op een leuke en prettig leesbare manier, maar heeft absoluut geen ‘oppervlakkig’ boek gemaakt. Hij onderzocht alles op wetenschappelijke wijze, maar schreef het boek niet om te bewijzen dat Orbs bestaan, maar vanuit persoonlijke interesse en omdat hij wil begrijpen wat het fenomeen precies voorstelt.

In het boek behandelt hij alles wat er al over Orbs bekend is, maar hij vult aan vanuit  eigen opvattingen, ervaringen en experimenten. En voortdurend blijf hij kritische vragen stellen en verklaringen zoeken, waarbij hij de lezer de ruimte geeft om eigen conclusies te trekken. Maar Frank heeft het boek wél geschreven voor mensen met een OPEN MIND; mensen die bereid zijn te aanvaarden dat er meer is dan wij op dit moment weten. Achterin het boek zit een uitgebreide handleiding hoe je zelf Orbs kunt gaan waarnemen.

Wij mogen het eerste hoofdstuk van zijn 270 pagina’s tellende boek publiceren; dat tref je hieronder aan. Dááronder een gesprek met Frank Staderman en interviewer Peter Toonen via het programma ‘boeken’ van Café Weltschmerz.

‘Orb voor kerkingang’ © Margareth L.

x
x

‘Hoe het allemaal begon;
mijn eerste ervaringen met orbs’..

2022 © Frank Stadermann | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Frank Stadermann

Van het fenomeen ‘orb’ hoorde ik voor het eerst tijdens een bezoek aan een graancirkel in Wiltshire, Engeland. Orbs, dat waren lichtbollen in de lucht, werd me verteld. Het leek mij een raar verhaal. Ik verdiepte me er verder niet in, hoorde er ook nooit meer iets over en vergat het zelfs. Dat veranderde toen Marjan, mijn echtgenote, en ik het jaar daarop van onze vriendin Janet Ossebaard een filmpje ontvingen dat zij gemaakt had met haar mobiele telefoon. Op dat filmpje was te zien hoe tientallen lichtbolletjes door haar huiskamer schoten.

Marjan en ik waren meteen geboeid en we begonnen nog dezelfde avond ook te filmen met onze mobiele telefoons, een iPhone 4 en een iPhone 5. Het resultaat was verbluffend. We schoten vele filmpjes van telkens een paar minuten waarop diverse bollen te zien waren. Onze kamer zat er vol mee. De iPhone 5 bleek een beter, helderder beeld te geven dan de iPhone 4, dus we filmden daarna voornamelijk met de iPhone 5.

We filmden bollen die we niet konden zien met het blote oog. Wel zagen we ze al tijdens het filmen op de display van de telefoon. We zagen en filmden ze alleen als we de lichtfunctie aanzetten. Zonder het ondersteunend licht van de iPhone was er niets te zien. We merkten dat er over het algemeen buitenshuis weinig werd vastgelegd. Maar binnenshuis schoten we de mooiste bollen. We hadden vooral succes in de avonden. Rond middernacht bleek zelfs de allerbeste tijd.

Reageerden de orbs op muziek en/of op onze mentale instelling? 
We verbleven in die periode op ons vakantieadres in Zuid Frankrijk. Terug in Nederland gingen we ook daar filmen. We konden geen patroon ontdekken. Wel leek het erop dat onze instelling de waarneming beïnvloedde. Wanneer we in alle rust fotografeerden, lieten de bollen zich meer zien dan wanneer we eigenlijk geen tijd hadden om aandachtig te fotograferen.

Op deze schermafdrukken (van een filmpje, gemaakt met mijn iPhone 5) is duidelijk te zien dat de orb als een soort ‘vlek’ van links komt, zich dan tot een bol vormt en vervolgens weer als een ‘vlek’ schuin rechts naar boven vliegt.

Ook leek het erop dat rustige muziek bevorderlijk was voor het verschijnen van bollen; als we rustige muziek draaiden, waren er duidelijk meer bollen.

Opmerkelijke bewegingen, (de-)materialiseren en oscilleren..
In de bewegingen van de bollen zat geen enkele logica. Ze maakten allerlei bewegingen. Ook splitsten ze zich op. Daarnaast kwamen ze ook vaak met zijn tweeën en maakten dan dezelfde bewegingen. Ik spreek hiervoor van bollen. Regelmatig echter kwam het voor dat de bollen voor het oog van de camera van vorm veranderden. Dan werden het brede strepen. Ze kwamen uit het niets of uit de muur. En ze verdwenen in het niets, ze losten op.

De bollen deden nog iets heel opmerkelijks; ze beschenen of verlichtten wat zich achter hen bevond zoals de muur of andere objecten. Die werden dan verlicht alsof er een lantaarn op werd gericht. Sommige bollen ‘knipperden’. Ze gingen aan en uit; ze ‘oscilleerden’, een term die ik later leerde. Ook filmden we bollen die van kleur veranderden.  Een keer filmde ik hoe een bol uit het been van Marjan leek te komen. Ook die bol ontstond uit het niets en verdween in het niets.

Op het filmpje is te zien hoe de bol vervolgens naar links vliegt en dan oplost. Helaas is dat te ijl om hier af te drukken. 

Orbs lieten zich altijd zien bij onze kleinkinderen..
We filmden wanneer we onze jonge kleinkinderen te logeren hadden. Dan waren er altijd bollen. Daar konden we de klok op gelijk zetten. Het leek onmiskenbaar dat onze kleinkinderen bollen aantrokken. Wanneer zij vrolijk aan het spelen waren, kwamen de bollen naar hen toe, raakten hen aan, zo leek het, en verdwenen weer. Bij vrolijke familiefeesten zoals Sinterklaas filmden we ook bollen. Vooral als er onder begeleiding van de piano Sinterklaasliedjes werden gezongen

Het Amerikaanse medium James ‘Tyberonn’ Tipton, met een Orb naast zijn hoofd.

Wat filmden we eigenlijk? Toch geen stof? 
Regelmatig vroegen we ons natuurlijk af wat we nu eigenlijk filmden. Dan sloeg de twijfel toe. Waren we eigenlijk wel op iets bijzonders gestuit? Of filmden we louter stof? We waren op die vraag zeer gespitst. Ook al kunnen we zeker niet uitsluiten dat we ook stof hebben gefilmd, stof kon toch niet de verklaring voor alles zijn? Stof schiet niet enorm snel door een kamer waarin wij ons niet bewegen en waar geen turbulentie of tocht is.

Stof is niet (altijd) rond. Stof verandert niet van vorm en niet van kleur. Stof knippert niet en het lost niet op. Dat we niettemin twijfelden is op zichzelf logisch. Want als we hier niet te maken zouden hebben met stof, was er eigenlijk geen andere voor de hand liggende verklaring. Uit de literatuur die we in die tijd gingen raadplegen, werd ons duidelijk dat we te maken hadden met het fenomeen ‘orb’.

Fotograferen
Na zo een paar maanden gefilmd te hebben, besloten we om ook eens foto’s te gaan maken. Daarvoor gebruikten we een Canon Eos camera. Binnenshuis hadden we daarmee geen enkel resultaat. De flits sloeg alles ‘dood’. Maar zonder flits hadden we evenmin resultaat. Buitenshuis daarentegen hadden we des temeer resultaat. Wanneer we – met flits – fotografeerden tijdens de avondschemering of in het avonddonker, hadden we vaak prachtige orbs. We fotografeerden rond ons huis in Nederland maar ook rond ons vakantieadres in Frankrijk. Net als bij het filmen zagen we de orbs nooit met het blote oog.

Ook hier was geen patroon te ontwaren. Er waren avonden waarop we achter elkaar orbs fotografeerden en er waren avonden waarop er niets was.
We fotografeerden heel veel orbs bij dorpsfeesten in Zuid Frankrijk waar muziek was en waar mensen blij waren. We maakten ook foto’s op speciale plaatsen zoals bij kerken. Daar fotografeerden we soms de mooiste orbs. Maar ook daar zat weer geen patroon in. Zo fotografeerden we deze prachtige orb boven de kathedraal van Antibes in Zuid Frankrijk.

De kathedraal is gebouwd op een plek waar vroeger een Griekse tempel stond. Deze orb liet zich al vastleggen nadat we slechts een paar foto’s hadden gemaakt. Een paar dagen later kwamen we terug en schoten vanaf dezelfde plek honderd foto’s. Maar er was geen orb te bekennen. De orbs die we fotografeerden, verschilden onderling. Aanvankelijk fotografeerden we veel orbs die bolvormig leken (3D). Later werden het meer platte schijven. Sommige hadden een duidelijke tekening. Met het blote oog waren al die orbs niet zichtbaar.

Reacties uit de omgeving
Binnenshuis gingen we daarna fotograferen met een compact camera; een Canon Ixus 140. De flits daarvan is duidelijk minder sterk dan die van de Canon Eos. Met die camera fotografeerden we wel orbs. De flits daarvan sloeg in veel mindere mate ‘dood’. Maar de orbs die we met de compact camera vastlegden, waren duidelijk anders; zij hadden een andere structuur. Vaak waren ze ook veel kleiner dan de orbs die we fotografeerden met de Canon Eos. Ook die orbs konden we met het blote oog nooit zien.

Onze omgeving reageerde intussen over het algemeen vrij lacherig op onze verhalen. Maar wanneer we lieten zien wat we hadden gefilmd of gefotografeerd, verdween dat lachen. Steevast kregen we dan de vraag om uit te leggen wat we precies filmden of fotografeerden. Op die vraag gaven we nooit antwoord, gewoon omdat we het niet wisten. Dat zeiden we er ook altijd bij en dat werd niet altijd begrepen. Want als je iets ontdekt, moet je toch zeker ook weten wat het is……?

We onderzochten of er andere mensen waren met vergelijkbare ervaringen. Dat bleek het geval te zijn. Het internet wemelt van verhalen over en foto’s van orbs. Die maakten ons niet veel wijzer. Er bleken diverse boeken over het onderwerp te zijn. Maar die boeken lieten ook veel van onze vragen onbeantwoord, wel bevestigden zij onze ervaringen.

Hoe het verder ging..
Na zo gedurende een half jaar vele honderden filmpjes en foto’s van orbs te hebben gemaakt en van alles over het onderwerp gelezen te hebben rees de vraag: “Wat nu, hoe gaan we verder?”  Op dat moment kwam ik dr. Roel van Wijk op het spoor; een wetenschapper, gespecialiseerd in licht. Ik zocht contact met hem. Hij bleek wel eens wat over het fenomeen ‘orb’ te hebben gehoord en kwam met allerlei ideeën voor experimenten. Vervolgens voerde ik die experimenten uit, waarna we weer nieuwe experimenten bedachten. Toen bracht hij mij op het idee om over het fenomeen ‘orb’ te gaan publiceren.
Roel heeft mij bij het schrijven van dit boek ook veel geholpen en ik heb dankbaar gebruik gemaakt van zijn expertise. Intussen gingen Marjan en ik door met het maken van foto’s en filmpjes op allerlei plaatsen en bij allerlei gelegenheden. De resultaten zijn ook in dit boek terug te vinden.

* * *

Peter Toonen gaat in deze onderstaande aflevering van het boekenprogramma van ‘Café Weltschmerz’ in gesprek met Mr. Dr. Frank Stadermann, auteur van het in 2020 verschenen boek ‘De Ongrijpbare Orb, een wonderbaarlijk fenomeen van alle kanten bekeken’. Een prettig gesprek over een fascinerend onverklaard fenomeen. Zijn boek is inmiddels twee jaar op de markt, maar is door de coronacrisis enigszins ondergesneeuwd geraakt. De aandacht dus meer dan waard.

 

29 gedachten over “De jurist en de mysterieuze Orbs….

 1. In 2004 was ik in Egypte met een groep Mexicanen die de Flower of Life hadden gedaan, net als ik, en maakte een foto in de koningskamer in de Grote Piramide. Dat mocht niet. Maar de suppoost was zó onder de indruk van het zingen dat we daar deden dat hij mij mijn cameraatje liet houden.
  De foto staat vol met ‘orbs’.
  cheops orbs

  1. Bijzonder Lietje, graag geplaatst. Wat ik meteen zie, is rechts -ik heb het rechts op de foto even omcirkeld met ovaal- een afbeelding van oude farao. Achnathon oid.. Onderaan de voeten (zoals bij een kruisiging) en ook de typische ‘kop’… Wauw..!! Dank.
   achnathon lietje

   Voor een extra grote afbeelding HIER klikken

  1. Dan is het misschien een idee, daar eens een mooi verhaal over te schrijven en je ervaringen, kennis en inzichten hieromtrent te delen met je mede-wanttoknow-ers..? Ik wil je natuurlijk helpen -zo dat nodig mocht zijn- met redigeren e.d. Je bent in ieder geval welkom en uitgenodigd..!
   Ken je trouwens het verhaal van Margo Huggers..? HIER op de site.

 2. Hoi GuidoJ 🙂 . Bedankt voor je intresse om een mooi verhaal neer te schrijven over de natuurgeesten die ik zie, ik zou willen dat ik die mogelijkheid of goed tekenen zou bezitten , maar die heb ik niet. Mijn contacten met die ik zie ,gaan via het zien en vragen, die zij dan beantwoorden met ja of nee knikken. en weet je als ik zou beschrijven in mensentaal wat ik waarneem zou zo belachelijk zijn :):):) een voorbeeld , zou sjouwen dag en nacht met orbs, er wordt een soort net geweven waarin er bepaalde entiteiten in worden gezogen, en gewiegd worden enzo. Nu gaan er zoveel gedachten door mijn hoofd, wat kan ik schrijven? Ja, ze helpen mij als ik in een negatieve spiraal zit, zij trekken mij hieruit. Zij laten mij zien wanneer planten water nodig hebben ,ben ik iets kwijt zij laten zien waar het ligt, Het heelal wat bestuurd wordt door de zeer machtige grote wezens( wezens een naar woord voor mij) het licht het donker dat zijn zij. Daarom is alles 1.Maar weet je, ik ben blij dat ik ze niet hoor,want na mijn ervaringen nu, een voorbeeld als ik ga slapen heb ik mijn eigen diepe gedachtes, maar als ik die gedachtes loslaat dan nemen zij het over(trance) en kan ik niet meer terug naar die gedachtes ,daarom ben ik blij dat ik ze niet hoor. GuidoJ, ze hebben me zoveel laten zien, maar moeilijk voor mij om het in mensentaal om te zetten . 🙂

  1. Ben het eigenlijk helemaal met je eens. Fotografeerde ooit een orb, in Maarssen tijdens een presentatie van James Tyberonn.. De orb die naast hem hing op de foto voelde al helemaal niet prettig. Er ‘zat’ ook iets in, dat creepy was. Maar wel een orb..!! Dus ja, die zwart/wit en goed/slecht-verhouding zit overal in. Maar net als bij de Lord of the Rings is de ‘strijd’ tussen deze kennelijk tegengestelde polen, vooral in jezelf te voeren. Hoe meer je ze ‘uit elkaar’ brengt met afkeuring/goedkeuring etc. des te groter de dualiteit..! Als je ze alleen nou eens zag, die duale zaken, als POLAIR, d.w.z. dat -net als de aardse polen- we spreken over polen-met-een-wereld-ertussen.. Polariteit. Balance in Motion..
   De strijd in The Lord of the Rings geeft dit op heel subtiele wijze mooi weer imo. Zie o.a. de quote van Gandalf.
   Het whizzardproject leert ons, dat elementaalkrachten (al dan niet uitgerust met bewust-zijn) eigenlijk niet oordelen. Ze creëren vanuit de Law of One. Eenheid is niet goed of slecht, maar IS ‘gewoon’.. Het is de creatieKRACHT/MACHT echter die dualiteit kan opleveren, als EGO en HEBZUCHT en zo nog wat van die gezellige manipulatieve zaken, het OVERNEMEN van vrede, balans, onbevooroordeeldheid en vooral compassie en vergeving.

   gandalf dark in place

 3. Een mooi commentaar bij een interessant artikel.
  Al lezende kwamen gedachten op zoals Kirlian fotografie, waarbij aura’s als een soort electromagnetische wolk op foto kunnen worden vastgelegd.
  Een volgende gedachte had betrekking op de oude wetenschap van de 4 elementen waarmee al het zichtbare wordt gemaakt, mensen, dieren bomen, planten, mineralen. Al het stoffelijke in het heelal is daarmee gemaakt en de bouwers werden elementalen genoemd. In sommige culturen spreekt men over half-engelen, en zij leven in hiërarchieën. In de oude volksculturen zijn ze bekend onder de vele namen van de sprookjesfiguren, zoals de kabouters die staan voor het element aarde, sylfen of boom-engelen, die het element lucht bewerken; de nimfen of riviergeesten altijd bezig zijn met het element water en tenslotte de salamanders, of vuurgeesten.
  Er wordt verteld dat deze elementalen niet alleen de stoffelijke werelden opbouwen, maar ook werkzaam zijn in onze gedachten en emoties, wilsimpulsen, voor zo ver ze te maken hebben met ons zintuiglijk persoon zijn.
  De oude meesterschrijver Tolkien (1892-1973, in de Ban van de Ring) was een geweldiger vertolker van deze oude cultuurverhalen en ik ben er van overtuigd dat hij ze ook echt zag.

  Ik heb het boek niet gelezen, en kan heel goed zijn dat de schrijver naar dezelfde verwantschappen verwijst. Het is mooi om te zien hoe de moderne technologie en het oude weten met elkaar verbonden kunnen worden.

  1. 36 whizzardkaart afbeeldingen

   Als uitgever heb ik het Whizzardproject mogen helpen vormgeven. Over de basis-elementaalkrachten, Aarde, Vuur, Water & Lucht. In onderlinge scheppingskracht.. Vuur en Aarde = Lava. bijv. Water en Vuur = Stoom, Lucht en Water = Mist.. Een verbinding van jezelf, gespiegeld in deze hologram-afbeeldingen met deze elementaalkrachten-combinaties, doet je IN JEZELF deze kracht ervaren. En natuurlijk met de component van de alles-omvattende kracht van Liefde.

   Meer HIER op de site.

   Kijk HIER een krachtig voorbeeld. (In nieuwe tabblad en click voor vergroting!)

 4. Zoeker hoi 🙂 bedankt voor je reactie. En zoals je schrijft over Tolkien (1892-1973, in de Ban van de Ring) doet mij denken aan de kleding die ze daar dragen. 1 van die volkeren die ik zie draagt zulke kleding, en zoals ik het zie zijn ze altijd op de vlucht, opgejaagd door hun tirannen die veel geweld gebruiken. Maar omdat ik een mens ben ,zie ik alles met mijn menselijke emoties, daar denk ik wel over na, ik heb gezien bij een andere groep vrouwelijke natuurwezens die ook met geweld werden neergeslagen, dat zij in een vloeibare energie veranderden. Hiermee wil ik zeggen, wat ik als mens zwaar geweld vindt, nodig is om weer een andere energie op te wekken. En inderdaad zover ik het zie en denkt te weten, ze zijn werkzaam in onze gedachten en emoties, wilsimpulsen.

  1. Heel mooi Ikzie.. Voor velen is de materie niet iets om afscheid van te nemen in hun denken en voelen. Durven niet of geloven het niet.. En toch is dat de essentie.
   ’s Nachts, op de rand van mijn bed zittend, uit een diepe slaap, om even toilet te bezoeken, voel ik de WAARHEID/ECHTHEID van de zojuist gedroomde droom. Of zoals Picasso zegt: “Alles wat je je voor kunt stellen is écht”..!
   picasso realiteit
   Laat het gevoel om tóch zaken op te schrijven, hoe chaotisch ook wellicht voor je gevoel, eens bezinken.. Gewoon van jezelf uit gaan kijken wát er te melden zou zijn. Besef wat je teweeg brengt/bevestigt bij mensen, die bijv. eenzelfde ervaring hebben en denken dat ze kierewiet zijn.. Het verhaal van Margo Huggers (link hierboven) laat zien, wat er gebeurt als je je PLAATS INNEEMT.. De kracht van de menselijke geest, zo laat Martijn van Staveren ons ook weten, iets niet te pareren.. Niet te ondermijnen, anders dan dat ze ons begoochelen en ons in onze eigen illusie verstrikt doen raken..
   En ja, dan kunnen energetische wezens, die NIETS met materie van doen hebben, hun gang gaan. Lord of the Rings laat dit ook duidelijk zien. Scheppings/wilskracht is essentieel. Zelfbewustzijn dient de Bron te zijn..

 5. Dag beste IKzie,
  ik begrijp uit je gewaardeerde reactie dat je veel strijd ziet, waarbij de elementalen (zo blijf ik ze maar even noemen, maar je kunt natuurlijk net zo goed je de namen invullen die jij het beste vindt) van vorm ziet veranderen. Mijn gedachten daarover gaan dan in de richting van de wet van de Smaragden Tafelen: zo boven zo beneden; maar ook het omgekeerde: zo beneden zo boven.
  het eerste del van deze wet vertelt ons dat de oer patronen van de Schepper in de veelheid van de kosmische ordening worden gevormd.
  het tweede deel geeft het tegenover gestelde beeld: hoe de chaos beneden de kosmische eenheid van de Schepper verstoort. ik denk dat we nu middenin deze situatie verkeren. de elementalen doen voortdurend hun best om de kosmische orde te herstellen en te bewaren, de mens tracht op alle mogelijke manieren deze orde te verstoren door vernietiging van de natuur , de aarde en haar leefgebieden. het zou heel goed kunnen dan jij ooggetuige bent van dit proces

  1. De mens is bewust stuurloos en doelloos gemaakt; ingrijpen in het DNA, waardoor 98% van onze potentie is dicht-gevouwen.. Ontwikkelen dus weer..! De elementalen ‘luisteren’ naar de mens, ze staan te popelen een liefdevolle wereld te (helpen) creëren, sámen met de mens. Maar zolang die nog in chaos verkeerd en absoluut overtuigd is, dat hij (M/V) het verschil niet kan maken, zal de chaos voort-duren. Maar er gebeurt veel op het gebied van ont-waken en ont-wikkelen.. Bewustwordingsprocessen op álle vlakken. Hoopvol.

  2. Hoi Zoeker, je schrijft>>de mens tracht op alle mogelijke manieren deze orde te verstoren door vernietiging van de natuur oa de chemtrails << Ja, verschrikkelijk, maar weet je de natuur wint ,maar de mens draagt de gevolgen. Ik heb gezien in de lucht ( weer zoiets moeilijks om het te omschrijven,maar oke ik probeer) hoe een volk met hun paarden en karren maar altijd begeleid door in het wit geklede vrouwen op weg naar onze natuur om die te onderhouden gevangen zaten in een ovaalvormige luchtbel,de vrouwelijke natuurwezens probeerden met alle macht een weg vrij te maken ,maar ik zag dat de wand van de luchtbel als zij die aanraakte terugveerde, een soort van plastiek volop paniek. Maar ik zie dat de witte vrouwen aan de rechterkant van die bel hard naar de achterkant van die ovaalvormige bel lopen waar ik zie dat andere natuurwezens buiten die bel een opening hadden gemaakt, Zo konden ze weer hun werk en taken uitvoeren.

 6. Hoi Guido J, 🙂 DIT HEB IK EERDER GESCHREVEN, maar ik dacht ik zet het hieronder. Als aanvulling op wat ik heb geschreven wil ik toch wel aangeven dat er ook een negatieve kant aan vast zit. Zolang je alleen de orb of orbs ziet hoeft dit geen probleem te zijn of te worden. Maar zodra je laat ik zeggen de bewoners gaat waarnemen zal dit voor vele mensen over de gehele aarde een groot geestelijk probleem worden,en waardoor er onder deze mensen psychische patienten gaan worden.En waarom?

  Omdat deze grote groep mensen (en geloof me,dit vind ik verschrikkelijk) niet de mogelijkheid bezitten om met het zien van deze orbs bewoners om te kunnen gaan. Als ik artikelen lees over de orbs ,dan lees ik meestal over ,hoe de ervaringen zijn die meestal bestaan uit blijheid , vredig, prachtig( dat zijn ze ook,in orb formaat) en in allerlei andere positieve benamingen, maar zoals het hier uit tegenpolen bestaat ,zoals dag nacht, wit– zwart , het goede -het kwade etc en hoe bewust we zijn.
  Zo is het ook bij de natuurgeesten,ook zij zijn aan evolutie onderhevig (het woord natuurgeesten vind ik naar om te gebruiken,omdat zij bestaan uit vele volkeren,en zoals ik nu denk te weten, ieder met hun eigen taal en gebied waar ze vandaan komen,dus precies het zelfde als bij ons) maar om mijn verhaal af te maken, er zijn ondere deze orb bevolkingen die manipuleren,angst aanjagen, pestkoppen(stemmen in het hoofd) etc . Waar ik zelf het meeste last van heb gehad en nog ,dat er onder deze bevolkingen personen zitten ten minsten naar onze menselijke begrippen die erg seksueel zijn.

  Door snel angst te overwinnen, altijd RESPECT te tonen, het observeren,vertrouwen krijgen in het volk,communiceren met bepaalde personen uit die volkeren alleen door het kijken(het is zo complex,maar door herhalingen van hun kant heb ik bepaalde dingen leren begrijpen tenminste zo denk ik nu) ,niet of heel weinig op telepathische wijze van mijn kant, maar zij ontvangen gedachten wel telepathisch heb ik leren kennen mijn (iedereen heeft deze) wachters en andere beveiligheid, die mij altijd vergezellen en die zoveel mogelijk negatieve energie rond mij weghalen. Dus, ik wil hier mee zeggen het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Mvg Heleen 🙂

 7. Dag Ikzie, dag Guido,
  ik wil graag mijn waardering tot uitdrukking brengen over deze mooie uitwisseling van ervaringen en kennis. Het is een verademing te constateren dat er niet gescholden behoeft te worden om tot vruchtbare discussies en uitwisseling te komen.
  ik wil nog een paar zaken aan de orde te stellen . die in de eerste plaats tot doel hebben om Ikzie aan te sporen nog meer over haar eigen ervaringen te vertellen.
  mijn opmerkingen zijn: het is wel duidelijk dat elementalen (of half-engelen) bewuste wezens zijn die door hun hiërarchische binding met de vol-engelen net zo goed verblijfplaatsen zijn van de Schepper, wiens scheppende gedachten zij tot uitvoer brengen. Omdat die scheppende gedachten betrekking hebben op de de natuur, zijn er dus ook elementalen die afbrekende functies hebben (denk aan de cyclus van de seizoenen. en aan de de cyclus van geboorte en dood )
  Maar daarnaast is er natuurlijk ook sprake van de talloze gevallen engelen , die wij vaak aanduiden als demonen en zich veelvuldig manifesteren als ikken in ons Daarom maakt Guido ook terecht de opmerking dat veel van wat er tot nu toe beschreven is zich in ons zelf afspeelt.
  De manier waarop wij omgaan met al deze wezens zou onderscheiden moeten zijn. Elementalen zouden moeten worden geëerd, zoals dat bij natuurvolkeren het geval was. de gevallen engelen zouden door de mens herkend moeten worden om ze vervolgens opnieuw te willen verbinden met de Schepper. De moeilijkheid van het herkennen van wie is wie en wat, is dat dit alles zich afspeelt in die ene grote pierepot van de astrale wereld. En dat die wereld zich niet ergens in het heelal buiten ons bevindt, maar gewoon in onze eigen ruimte die wij zijn. En helaas wordt die ruimte bij steeds meer mensen steeds chaotischer. Zo beneden, zo boven…. Daarom is het een goede zaak – vind ik – dat verhalen over ervaringen zoals die van jullie zo belangrijk zijn.
  Dat wilde ik nog even – wellicht ten overvloede – ter aanvulling toevoegen. Maar misschien is dit allemaal bekende stof voor jullie .

 8. Zomaar even tussendoor. Ik had heel lang voor dat ik zie wat ik nu zie een droom die mij altijd bijblijft . Ik fietste maar ik zag, ik had op mijn rug 1 vleugel, ik kon niet meer vliegen, dus ik was gedoemd om te fietsen. Mischien een gevallen engel?

 9. Dag Ikzie,
  Ja, ik ben geen dromenuitlegger maar misschien kan ik toch wel iets zinvols zeggen over je droom.
  Engelen dragen hun vleugels als symbolen van hun taakstelling. en het zijn er altijd twee waarvan de rechtervleugel de krachtkant is en de linker de vormkant.
  Gevallen engelen hebben – naar ik vermoed – die vleugels niet meer. je ziet wel dat ik hier voorzichtig wil zijn, ik weet het eigenlijk niet, maar ik kan me er wel iets bij indenken.
  als je het hebt over één vleugel blijft de vraag natuurlijk: welke van de twee.,
  ook hier ken ik het echte antwoord niet. Maar wellicht gaat het over de krachtvleugel. die vleugel is puur Licht , de vormvleugel is donker , althans, zo heb ik het begrepen.
  maar laat je hierdoor niet van de wijs brengen.
  Belangrijk is ook de vraag of deze droom zich regelmatig herhaalt.

 10. Hoi Zoeker :), zoals ik aangaf heb ik die droom maar een keer gedroomd nu vele jaren terug, maar blijft mij bij. het was mijn linkervleugel die ontbrak. Maar in mijn dromen die ik mij herinner was ik meestal onderweg in treinen, auto’s, brommers , fietsen. Wat ik nu schrijf zal is voor de meeste mensen vreemd en niet te begrijpen, hier ben ik zelf ook nog niet uit, ik zie namelijk dat de natuurwezens ook over deze voertuigen beschikken. Dus ik denk hierover, kopiëren zij onze voertuigen en nog meer, of brachten en brengen zij hun scheppingsvermogen via telepathie en beelden ( zij zijn de scheppers van alles) naar de mens.

 11. Dag IK zie,
  Ja, daar kan ik wel wat mee.
  de manier waarop elementalen of half- engelen zich tonen is afhankelijk van de waarnemer, van jou dus.
  In de tijd dat de sprookjes ontstonden (laten we zeggen, ergens in de middeleeuwen) kende men nog geen fietsen, treinen en auto’s. Dus was de koets beeldbepalend.
  Nu zijn UFO’s meer in zwang dus horen we meer verhalen over vliegende schotels.
  Buitenaardsen zijn ook zeer populair vooral wanneer ze gelinkt kunnen worden aan onze eigen oude beschavingen .
  Maar ik hou me toch maar liever aan de oude geschriften waarin de Hemelse hiërarchie besproken wordt door mensen die het vermogen hebben om te schouwen.

  Overigens verbaast het mij niet dat je het hebt over de rechtervleugel, de scheppende kracht.
  de linkervleugel is de scheppende kracht van de ordening. daarbij denk ik dan aan de prachtige manier waarop de natuur in elkaar past. Alles heeft in de natuur zijn juiste plaats, en heerst er harmonie.
  door ons ingrijpen wordt deze orde voortdurend verstoord, tot het momentum aanbreekt dat de elementalen het herstel va die ordening niet meer aan kunnen.

  en dan is niet alleen Leiden in last….

  1. Zoeker 🙂 bedankt voor je reactie. Maar mijn realiteit is de realiteit waarin ik leef. Ik zie wat ik zie.

 12. Dag Ikzie,
  je hebt helemaal gelijk. Je ziet wat je ziet en dat is op dat moment de werkelijkheid.
  alles wat ik heb willen zeggen is dat er achter die werkelijkheid iets universeels schuilt , iets dat van alle tijden is.

  groetjes

 13. Een paar keer in het jaar is de lichtfrequentie erg hoog, zoals vannacht, dan is het erg druk met het orbvolk , en ikzelf , ondanks moeheid, ik wil slapen ben ik klaar wakker en helder in mijn hoofd. Ik wil schrijven { moeilijk} hoe zij die altijd bij mij zijn in deze lichtfrequentie werkelijk schitteren en zeer duidelijk te zien zijn. Ik kijk met open ogen( ik zie ze met open en gesloten ogen} liefde in mijn hart. Gezichtjes kort bij die van mij. Oogcontact. Blauwe schitterende ogen. Ik strek mijn armen uit met open handen, hoe ik zie dat zij hun handen in mijn handen leggen. Dankbaarheid van mijn kant.

 14. het is wat aan de late kant dat ik reageer. ik hoop dat je het toch nog leest.
  ik vind dit laatste stuk van je belevenissen buitengewoon prachtig
  ik word dar stil van.
  onze moderne wereld heeft zoveel behoefte aan zulke verhalen.
  ik sluit me graag aan bij de opmerking van Guido: ga schrijven….
  ook ik ben dankbaar dat je dit met ons hebt willen delen.

 15. Zoeker hoi 🙂 bedankt voor jou positief warme reactie. Momenteel ben ik gericht op de buitenwereld , daardoor voel ik totaal geen behoefte om te schrijven over wat ik zie, de flow is er niet. Maar uit ervaring weet ik dat ik me weer bewust ga richten op dat wat ik waarneem.

 16. Hoi allemaal. Ben met toeval op deze site gekomen. Ik wilde het toch aan meer mensen kwijt over de orbs. Ik heb vandaag een orbs op meerdere foto’s gefotografeerd.. het was een groene. Op 1 foto heel erg duidelijk. Op de andere moet je wat beter kijken. Daar lijkt het meer in een cirkel doorzichtig. Maar bij 1 heel duidelijk. Maar wat ik er vreemd aan vind is dit: laatste tijd krijg ik een soort voorgevoel/energie over de natuur en planeet en vooral de zon, of geomagnetische storm. Ik heb het gevoel dat er een grote aankomt. Zijn er meer mensen met dit gevoel of ben ik de enige?

  Waarom dit dan met de orbs te maken heeft is omdat ik met toeval het op de foto zag. Toen ging ik de andere foto’s ook bestuderen. En elke keer op een andere plek is die. En ook 1 keer veranderd van hoe fel en hoe je de kleur ziet. Ik weet niks van dit fenomeen af. Tot ik ging zoeken dat een groene in verbinding staat met ‘het hart’ of de natuur en engelen die iets proberen te zeggen. Ook stond daar dat niet iedereen zomaar een orbs kan fotograferen en dat je toch wel hogere energie bij je draagt.
  Waarom ik dit dan verbind met met het feit dat ik een voorgevoel over de zon heb vind ik ook raar. Maar toch voelt het zo. Zou het allemaal heel erg toeval zijn?? Er zijn ook wel meerdere dingen wat ik al goed heb voorspeld. Meestal voel ik het een tijdje van te voren een paar weken of paar dagen. Zijn er mensen die hierover willen meepraten? Of zelfs misschien paragnosten die me meer kunnen vertellen? Groetjes Wendy. Bericht maar voor de foto’s eventueel

 17. Hoi wendyv 🙂 je schrijft dat je een groene orb heb gefotografeerd, en de kleur zegt het al. De kleur van de natuur de natuurwezens. Ik weet niet, of je al verder heb gekeken op WTK, hier dus voor meer informatie over de orbs?

  1. Ja ik ben er veel over gaan opzoeken. Ik heb ook de dag erna gevraagd of het weer in me foto’s wilde komen, en ja hoor overduidelijk! Dus ik wil me er wel graag in gaan verdiepen om erachter te komen wat de boodschap is… ik heb een aantal weken een sterk gevoel dat er iets met de zon gaat gebeuren wat sterke invloed op de aarde gaat hebben. Zoals een extreme geomagnetische storm…. Nu ik deze heb gezien en omdat het met de natuur te maken heeft…. Heb ik een sterk vermoeden dat mijn voorgevoel/voorspelling misschien gaat kloppen.. maar weet u misschien hoe ik het beste de boodschap te weten kan komen? Gaat dat door te mediteren? Mvg

 18. Afgelopen zondag was een dag vol zon met prachtige wolkenpartijen. Mijn intresse gaat momenteel naar de wolken. ik stap op mijn scooter en scheur door de polders , af en toe stop ik om de natuur in mij op te nemen en om foto’s te nemen van die wolkenpartijen vol schoonheid. Ik had ook een paar foto’s genomen van de zon. Thuis aangekomen en gelijk kijken wat ik heb gefotografeerd en tot mijn verbazing was de zon BLAUW. Ik dacht eerst aan een blauwe orb, nog nooit gezien. Het was de zon vol blauw. Ik heb het opgezocht >>De groene en/of blauwe zon is een optisch hemelverschijnsel waarbij de zon een eerder groenachtige of blauwachtige kleur vertoont. De verklaring daarvan is de aanwezigheid van een laag fijne as- of stofdeeltjes in de hogere lagen van de atmosfeer. De laag stofdeeltjes werkt als een optisch filter waar eerder het groen en/of het blauw dan de andere spectrale kleuren doorgelaten worden. De groene en/of blauwe zon was een frequent waarneembaar verschijnsel na de cataclysmische uitbarsting van de Krakatau (vulkaan) in 1883, waarbij ook de ring van Bishop en abnormaal roodkleurige of purperkleurige schemeringsverschijnselen zichtbaar werden. Ook de maan, de heldere planeet Venus, en heldere sterren zoals Sirius kunnen een groenachtige en/of blauwachtige kleur vertonen.<<

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.