Advertentie

Bevrijd uzelf…


Bevrijd uzelf

Geef uzelf vrij.
Geef uzelf de moed,
om uw wijsheid kenbaar te maken.

Niet omwille van uw eigen bevestiging of erkenning,
maar omwille van uw waarlijke bijdrage aan het geheel.

Bevrijd uzelf van uw verleden
en van uw opgelopen bezwaringen.

Want zie, zij hebben reeds hun weg afgelegd.
Sta zo op voor vernieuwingsuiting
en andersoortig gedrag.

Want het leven is u ook gegeven
om voorbij elke lering uzelf dieper gewaar te zijn
en zo recht van spreken u eigen te maken.

Ook daar waar u eerder niet tot spreken
of gewaar zijn kon komen.

Belet u in uw vervolg van inhouden.
Doe dit enkel in uw bevonden liefdesoverdracht voor het geheel.
Opdat ook strijd niet de hoofdtoon is,
maar waarheid in liefde wordt aangeraakt.

Enkel zó zal bevrijding van wat waarlijk dient te gescheiden,
plaats te vinden in een ieder.