Advertentie

Gemoedstoestanden


Gemoedstoestanden

Gemoedstoestanden maken deel uit
van uw menselijkheid.

Uw leven daardoor te laten bepalen
is van andere orde.

Schep daarom ruimte om te bekomen
van wat is geweest
of u in het nu belast.

Want daar waar u zich
blijvend blijft belasten,
zo waaiert dit uit in uw psyche
en fysieke gesteldheden
welke hun eigen noodzakelijke herstel vragen.

Belemmer uw eigen vermogen tot herstel
dan ook niet.

Neem gericht afstand
tot dat wat u onbehaagt.

Verkies de stilte van uw innerlijkheid
boven de hectiek van wat u elders
wordt voorgespiegeld.

Ontspan in uw natuurlijkheid
opdat uw gemoed vol zal lopen
met meer creativiteit en vitaliteit.

Opdat uw eigen scheppend vermogen
wordt aangesproken
ten bate van uw heling en gemoedsrust.

* * *