Advertentie

Scheppend leven..


x

Scheppend leven:

over vormkracht en bewust omgaan met levensenergie

2011 © WantToKnow.nl/.be – Guido Jonkers

x

Ir. Hans Andeweg

Ir. Hans Andeweg, werd in 1994 uitgenodigd door Michael Gorbatsjov om het Nisnesvirsky Reservaat te vitaliseren. Drie jaar werd er aan het project gewerkt met een verbluffend resultaat. Andeweg maakt, op de eenvoudigste manier uitgelegd, gebruik van het kanaliseren van vitaliserende energie die op afstand wordt gegenereerd. Als alles één is, dan is alles ook energie en is alles mogelijk. Deze wetmatigheid ligt ten grondslag aan het nieuwe, revolutionaire boek ‘Scheppend Leven’, van Ir. Hans Andeweg. Hans is de bedenker van ECO-therapie en zijn methode is, zeker in deze tijd van rationalisering, feitelijk revolutionair.

Hans Andeweg is samen met zakenpartner Rijk Bols, de drijvende kracht achter de door hen ontwikkelde ECOtherapie. Deze vorm van healing kan worden toegepast op eco- en bedrijfsystemen. Maar het bijzondere van deze methode is nou juist, dat ze met weinig middelen indrukwekkende resultaten oplevert. Het lijkt werkelijk té mooi om waar te zijn: een groot bos, een omvangrijk natuurgebied, een bedrijf of een project dat je met een kleur, een symbool of een Bachbloesem, onafhankelijk van de afstand, kunt balanceren, helen en een zetje in de goede richting kan geven, waardoor het zelfgenezend vermogen weer functioneert.

En toch is dit de belofte die de ECOtherapie doet. Het effect is al jaren zichtbaar en meetbaar in vitalere, gezondere bossen en natuurgebieden. Maar ook voor virtuele processen, voor organisaties bijvoorbeeld, levert het o.a. hogere opbrengsten, meer vrije tijd, tevredener personeel en een beter finanancieel resultaat op. ECOtherapie is voor zover bekend enig in zijn soort en uniek in de wereld.

Hoe werkt dat dan, het energetisch beheer
Hans Andeweg onderwijst en praktiseert ‘ECOtherapie’, een methode, die -in samenwerking met de beheerder- de vitaliteit en de zelforganisatie van eco- en bedrijfssystemen verbetert. De methode kan wereldwijd, op kleine en grote schaal, worden toegepast. De doelen van de beheerder worden meestal binnen een jaar gehaald. ECOnomisch en ECOlogisch evenwicht?

Goed in verbinding met het bedrijfsveld en in de spil van het wiel, kan de beheerder de eigen trilling van het hele bedrijf gemakkelijk versterken door deze, enkele keren per dag, in de vorm van bijvoorbeeld een klank, kleur of mantra, ritmisch te herhalen.

Volgens Van Dale‘s woordenboek is therapie een methode om iets te verbeteren en in dat kader is  ECOtherapie een duidelijk omschreven, te leren methode, die de bestaande ’toestand’ verbetert, van slecht naar goed, maar ook van goed naar beter. Om deze reden is gekozen voor de omschrijving ’therapie’. Voor veel mensen heeft dit woord een negatieve klank. alsof het om ziek-zijn zou gaan, of een ‘laatste stevige aanpak’.
Elke verbetering begint echter met het herkennen, maar ook van het erkennen van het probleem, gevolgd door heldere communicatie en de uiting waarom het gaat. Daarom dus niet ECOheling, -healing, -balance of………. maar ECOtherapie.

Elk organisme, elke organisatie, elk eco- of bedrijfssysteem is te vergelijken met een wiel, dat op weg is naar zijn bestemming. En dat wiel heeft een bestuurder; jij, als scheppende kracht van jouw leven of de manager, de directie van een bedrijf, maar ook een projectleider of de rentmeester van een landgoed. In de termen van ECO-therapie heet dat ‘de beheerder’. Het fundament voor gezondheid en vitaliteit is vervolgens een harmonieus evenwicht tussen de beheerder en zijn wiel. ECOtherapie is daarmee een methode om dit evenwicht te herstellen. Het brengt de beheerder terug in de spil en versterkt tegelijkertijd de zelforganiserende kracht van zijn wiel, of in gezondheidstermen: het zelfhelend vermogen.

De bomen léren ons ‘aarden’.. Wortels diep in de grond, diep in Moeder Aarde, tegelijkertijd hun kroon in de hemel, reikend naar het Universum..! De kosmische verbindng ’ten voeten uit’..!

Toepassingen van ECOtherapie. 
ECOtherapie kan worden toegepast op de natuurlijke, ecologische omgeving en op de, door de mens gecreeëerde omgeving, waarin economische krachten werkzaam zijn. In aanmerking komen natuurgebieden en landgoederen, produktiebedrijven, dienstverlenende organisaties. Maar het systeem werkt ook op bijna virtuele zaken als samenwerkingsverbanden, zoals evenementen, conferenties en concerten!

De effecten zijn zichtbaar en meetbaar, en dat is natuurlijk een uiterst doeltreffend middel om aan te tonen, dat deze ‘softe aanpak’, zoals ie door rationele personen vaak wordt genoemd, wel degelijk werkt.  Het effect van ECOtherapie is zichtbaar en meetbaar in vitalere, gezondere bossen en natuurgebieden. En vaak gaat deze vitaliteit gepaard met een toenemende biodiversiteit in het betreffende gebied. Of in de betreffende organisatie.
Voor deze organisaties kan het effect zijn dat er bijvoorbeeld hogere opbrengsten, meer vrije tijd, tevredener personeel en/of een betere financieel resultaat naar voren komt. Ook komen duurzame veranderingsprocessen (bijvoorbeeld re-organisaties) binnen complexe organisaties in relatief korte(re) tijd tot stand. Voor een duurzame gezondheid moeten uiteindelijk ECOnomie en ECOlogie in evenwicht zijn.

Maar HOE werkt het dan, wat is de werkwijze?
Uit wetenschappelijk onderzoek en met name uit de quantum-mechanica blijkt, dat wij met onze aandacht en intentie de wereld daadwerkelijk scheppen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de revolutionaire boeken van  Lynn McTaggert; ‘Het Veld’ en ‘Het Intentie-experiment’. Maar ook het ietwat populistische werk van  ‘The Secret’ wijst feitelijk in deze richting.

(klik voor lead naar verkoopkanaal)

Alles is feitelijk energie, ook datgene wat wij ‘materie’ noemen, is feitelijk niets anders dan dichte energie. Wist jij dat atoom voor 99,99999999~99% uit lege ruimte bestaat, die wel bomvol energie zit? De materie, de resterende 0,000000000~001%, blijkt bij nadere beschouwing dus niet te bestaan uit vaste deeltjes, maar ook uit energie..! De harde werkelijkheid bestaat door onze vaste overtuiging, dat zij is zoals zij is, hard en vaak medogenloos. Maar het blijkt dus dat zij in wezen dus energetisch, zacht en plastisch is…!

Met de principes van resonerend leiderschap kan de beheerder zijn organisatie, zijn wiel, weer richting geven en zijn toekomst creeëren. Maar toch is het niet eenvoudig om grote levende organismen zoals eco- en bedrijfssystemen alléén met intentie richting te geven. Er zijn vaak remmende krachten uit het verleden, vaak de oorzaak van de teruggang of stilstand. Diepe ingesleten patronen trekken het wiel weer terug op het oude pad. Ingezette veranderingen zijn zodoende vaak niet duurzaam.
Bovendien kunnen stress en hectiek tot ‘krommunicatie‘ leiden, om met Koot en Bie te spreken, ofwel er ontstaan misverstanden. En hierdoor komt het geformuleerde beleid in veel gevallen niet aan op de werkvloer. Deze ontwikkeling wordt de laatste tien jaar in extreme mate versterkt door electrosmog. En ook hier helpt de ECOtherapie.

Volgens Hans Andeweg is er op dit moment een enorm tekort aan ‘aarding’.
“Het grootste probleem in onze woon-, werk- en leefomgeving is het gebrek aan gronding. Alles heeft een gronding nodig, een energetische verbinding met het middelpunt van de Aarde, ook een huis en een bedrijf zijn daarop geen uitzondering. Met een goede gronding is er ook geen existentieangst. En tegelijk met een goede gronding ontwikkelt het bewustzijn van Moeder Aarde zich, door deze verbinding met haar centrum.
Wij stellen in onze projecten vast, dat de meeste eco- en bedrijfssystemen nog nauwelijks gegrond zijn. Dit komt steeds vaker door de grote hoeveelheid elektrosmog van mobieltjes, draadloos internet, digitale tv etc.

Het eerste boek van Ir. Hans Andeweg met veel praktische toepassingen van zijn ECO-resonantie-therapie, om bijv. zélf toe te passen. (klik voor lead)

Steeds meer mensen zijn door het gebrek aan gronding het spoor bijster en vervallen in angstscenario’s. Gelukkig zijn de mogelijkheden van  persoonlijke ontwikkeling en transformatie ook nog nooit eerder, zó groot geweest als nu. Als iedereen op deze planeet zijn innerlijk licht zou laten schijnen, hebben we een ‘Verlichte  Aarde’. We hopen daar met de ECOtherapie iets aan te mogen bijdragen.’

‘In resonantie met de natuur’..
De natuur is dus bezield en wij kunnen daarmee communiceren, dát  laat Hans Andeweg je ook in zijn eerste boek ontdekken. Dat wij met verschillende technieken onze kamerplanten, tuin, bomen of bos kunnen beinvloeden. Kleuren, muziek, Reiki, homeopathische middelen en symbolen komen ter sprake. Hij gaat uitvoerig in op de theorie van de resonantietherapie. Deze is verwant aan de denkbeelden van Rupert Sheldrake, met zijn ‘morphogenetische veldentheorie’.

In de afgelopen jaren is de resonantietherapie een werkzame methode gebleken. In dit boek tal van praktische oefeningen en adviezen om de uitstraling van planten te leren herkennen en beoordelen. Als volgende stap leer je vervolgens hoe je zelf planten, tuinen en bossen energetisch kunt behandelen, waardoor ze merkbaar en meetbaar gezonder en vitaler worden. Wie ‘groene vingers’ heeft, past deze technieken, vaak onbewust, al toe! Dit eerste boek van Hans Andeweg ‘In resonantie met de natuur’ was ook al een fascinerend stukje ‘new science’, maar ook een heel praktisch boek voor iedereen die met meer gevoel en met meer succes met planten wil omgaan.

 

6 gedachten over “Scheppend leven..

 1. Mooi wat die man schrijft, doch hij heeft niets uitgevonden !! Velen zijn reeds aan hem voorafgegaan, het is een begrip dat culturen rijk is. Een monument in dat eco begrip die wereldwijd gevraagd wordt is MAHENDRA TRIVEDI zie http://www.trivedifoundation.org. Hoe meer zielen de energie verspreiden, hoe meer bewustwording, hoe meer kans op slagen. Allemaal om de rijkdom van Gaya, moeder aarde, in haar kracht te herstellen, daar doen we het voor.

  1. Je kunt niets uitvinden dat IS! Je kunt het wel weer ‘nieuwe leven inblazen’..! Zoiets Régine?

 2. Ik ben heel blij met deze nieuwe literatuur .
  In mijn opleiding tot creatieve zijnstherapeut, heb ik ondermeer belangrijke aspecten kunnen leren en toepassen van deze eco-therapie.
  Alles is energie, zelfs stenen. Wij zijn slechts een fractie van elementen in dit bijzonder fascinerend Universum.

  Een goed boek is ook: NATUUR WERKT!
  Inspiratie en werkvormen.
  Uitgeverij Zadoks. ISBN978-90-811123-3-6 zie ook http://www.natuurwerkt.nu
  Alsook het boek: Spirit in je werk
  Natuurwijsheid als inspiratie
  Uitgeverij Zadoks ISBN 978-90-81125-6-7

  gr
  Mieke Houthaeve
  Creatief Therapeutisch Hulpverlener
  ( start in september eindjaar)

 3. Even iets anders mijn kind is een praktijk begonnen met de principes van dr. Eric Pearl een chiropractor uit amerika die overal lezingenen seminors geeft. Heeft ook een 3 daagse opleiding gegeven in Amsterdam. Deepak chopra zit er ook bij !
  Nou moet ik zeggen tegen mijn geloof in heb 1 behandeling gehad en ben verlost van mijn chronische rugpijn en het is helemaal geen akabadabra maar gewoon energie vragen uit de cosmos ( niets zweverigs) ja je wil het niet weten maar het werkt !!! Heb geen chronische pijn meer en ben heel gelukkig hiermee ! Ik wil hier geen advertentie maken voor mijn kind maar wil laten weten dat sommige energieen ons kunnen genezen en daar ben ik heel blij mee ! Voor de rest geen telefoonummer of adres dit is zuiver informatie voor jullie dit wilde ik delen want het is fantastisch en zo zuiver en zo waar haast niet te geloven !

  groetjes Pietje

 4. Mensen willen de wereld ontdekken. Mensen willen een stukje van de wereld zijn.
  Mensen willen een stukje van de wereld hebben of het liefst de hele wereld in zijn handen zien. Maar de wereld is het beeld van het menselijk bewustzijn. Geschapen door menselijk waarnemen en denken.

  De aarde is echter ons huis, zeer vakkundig gebouwd door iets wat niet te vatten is.
  Wij mensen hebben de keus, veranderen wij de aarde naar ons wereldbeeld of onze utopie van wat het paradijs zou moeten zijn of veranderen wij ons wereldbeeld en gaan weer samen leven, met de aarde, en alles wat daarop leeft en bestaat.

  Ook dat is het nieuwe bewustzijn. Weg met de kortzichtigheid, terug met dat paradijs!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.