Advertentie

De Tarot introductieboeken-set van Hanneke Beekmans!


WantToKnow organiseert regelmatig bijzondere aanbiedingen voor je, met producten die je niet zo snel in de winkel zult tegenkomen. Een service met producten die veelal uit het buitenland komen. Bij kleine, vaak ambachtelijke leveranciers vandaan. Vanzelfsprekend kiezen we producten die passen in de sfeer van de website en dus zullen aansluiten op jouw smaak. We kijken zeker ook naar het duurzame karakter van de producten (en diensten).

Het essentie van deze aanbiedingen is zódanig, dat wij de aanbieding een beperkte geldigheidsduur moeten geven. Wij werken namelijk niet met voorraden en bestellen daarmee de producten aan de hand van de bestellingen die wij van de lezers van WantToKnow krijgen. Daarom duurt het leveren van de producten vaak iets langer dan een ‘paar dagen’. Meestal zijn wij in staat de levering binnen 2-3 weken te verzorgen.

WantToKnow heeft niet zo heel veel mogelijkheden tot inkomsten, vandaar dat we deze postorderservice ook hebben ontwikkeld. Zo snijdt het mes dus aan twéé kanten. We hopen je met deze service van dienst te zijn!

* * *

x

Een persoonlijke en algemene

Inleiding op de magie van de Tarot

2023 © WantToKnow.nl/be

x

https://i0.wp.com/stylecaster.com/wp-content/uploads/2020/11/tarot-deck-feat.jpg?resize=580%2C326&ssl=1Rachel Pollak is een van de grondlegsters van Tarotlezingen in de VS. Zij schrijft over dit bijzondere fenomeen:
“In de winter van 1969-70 gaf ik Engelse les aan de State University van New York. Het was winter en verschrikkelijk koud. Linda, een van mijn collega-docenten, bood me op een dag, begin 1970, aan een Tarotlezing te doen. Ik had nog nooit Tarotkaarten gezien
.
Ik herinner me niets van die eerste lezing, behalve de impact die de kaarten op me hadden. Ik kende niets vergelijkbaars – hun heldere kleuren, hun levendige en toch mysterieuze taferelen, hun vreemde figuren met exotische namen: de Magiër, de Hogepriesteres, de Gehangene…

Tarotboeken waren eenvoudig in die tijd en het was in die tijd niet gemakkelijk om Tarotkaarten te vinden. Pas een paar jaar later zouden ze overal opduiken, maar toen duurde het enkele weken zoeken voordat ik een kaartspel vond. De beschrijvingen vingen het bijzondere wonder van Pamela Smith Rider’s tekeningen, met hun delicate cartoonachtige afbeeldingen die een uitgebreid systeem van symboliek en filosofie verbergen.

Enige tijd later vond ik een exemplaar van A.E. Waite’s eigen boek over de kaarten, ‘The Pictorial Key to the Tarot’, dat cryptische en complexe verklaringen over de troeven bevatte, maar ook pagina’s met de afzonderlijke afbeeldingen en, daaronder, dezelfde soort beschrijvingen waar ik bekend mee was. Net als Linda begon ik te lezen met de kaarten in de ene hand en het boek in de andere. Sommige van die eerste ‘readings’ verbazen me nog steeds als ik eraan terugdenk. In het bijzonder leek ik de buitenechtelijke affaires van mijn vrienden te ontdekken…

Zo begon mijn studie van de kaarten,
niet vanuit teksten of symboliek of diagrammen, maar vanuit de afbeeldingen zelf. Voor een groot deel is het materiaal in dit boek niet afkomstig van Tarotleraren (ik heb nooit bij iemand gestudeerd of lessen gevolgd), maar gewoon van het werken met de kaarten: ze bekijken, nadenken over wat er aan de hand is, het aantal en de beeldspraak overwegen, de kaarten vergelijken met personages en verhalen uit mythen en populaire cultuur – en lezingen doen.

‘De Gehangene’ in de uitvoering van het Tarotdeck van Bembo

Oorsprong van de Tarot
Rond het midden van de vijftiende eeuw, niet zo lang na de eerste schriftelijke verwijzingen in Europa naar kaarten van welke aard dan ook, schilderde een kunstenaar genaamd Bonifacio Bembo een set naamloze en ongenummerde kaarten voor de familie Visconti uit Milaan. Deze afbeeldingen vormen het klassieke kaartspel voor een Italiaans spel genaamd ‘Tarocchi’: vier kleuren van elk veertien kaarten, plus tweeëntwintig kaarten met verschillende taferelen die later ’trionfi’ werden genoemd – in het Engels ’triumphs’, of ’trumps’.

Een korte blik op de verbluffende overeenkomsten tussen de Tarot en het geheel van Joodse mystiek en occulte kennis, gezamenlijk de Kabbala genoemd, zal aantonen hoe Bembo’s kaarten bijna om een esoterische interpretatie lijken te vragen, ondanks het gebrek aan harde bewijzen. De Kabbala gaat zeer diep in op de symboliek van het Hebreeuwse alfabet. De letters zijn verbonden met de paden van de Levensboom en hebben elk hun eigen symbolische betekenis. Nu, het Hebreeuwse alfabet bevat, zoals opgemerkt, tweeëntwintig letters, hetzelfde aantal als de troeven van Tarocchi.

Verschillende occultisten hebben door de jaren heen geclaimd dat de kaarten een geheime oorsprong hebben, zoals een grote conferentie van Kabbalisten en andere Meesters in Marokko in 1300, maar niemand heeft ooit enig historisch bewijs voor dergelijke beweringen gevonden. Nog erger is dat Tarot-commentatoren zelf de Kabbala pas in de negentiende eeuw noemen. En natuurlijk kwamen de namen en de getallenreeks, zo essentieel voor hun interpretaties, na de oorspronkelijke afbeeldingen.

Als we Carl Jung’s idee aanvaarden van spirituele basis-archetypen die in de menselijke geest gestructureerd zijn, kunnen we misschien zeggen dat Bembo onbewust verborgen bronnen van kennis aanboorde, waardoor latere verbeeldingen de bewuste verbindingen konden leggen.

Overzicht van enkele afbeeldingen van het TAROTspel van Rider Waite

 

Tegenwoordig zien we de Tarot als een soort pad, een weg naar persoonlijke groei door inzicht in onszelf en het leven.

Voor sommigen blijft de oorsprong van de Tarot een essentiële vraag; voor anderen is het alleen van belang dat de kaarten in de loop der jaren betekenissen hebben gekregen. Want Bembo en voorgangers hebben wel degelijk een archetype gecreëerd, bewust of vanuit een diep instinct. De meeste moderne tarots verschillen nauwelijks van de vijftiende-eeuwse kaartensets. Ze bevatten nog steeds 78 kaarten, verdeeld in de vier kleuren, Stokken, Bekers, Zwaarden en Munten of Pentakels, die samen de ‘Kleine Arcana’ worden genoemd, en de 22 troeven, die bekend staan als de ‘Grote Arcana’ (het woord ‘arcanum’ betekent ‘geheime kennis’).

Sommige afbeeldingen zijn weliswaar aanzienlijk veranderd, maar elke versie behoudt meestal hetzelfde basisconcept. De meest opvallende verandering die Waite en zijn kunstenares, Pamela Colman Smith, aanbrachten was het opnemen van een scène op alle kaarten, inclusief de genummerde kaarten van de Kleine Arcana. We weten eigenlijk niet wie van beiden deze kaarten heeft ontworpen. Of het nu Waite of Smith was die de afbeeldingen ontwierp, ze hadden een krachtig effect op latere Tarotontwerpers.

Een zeldzame foto van Pamela ‘Pixie’ Colman Smith, de illustrator van de Rider Waite Tarot Set. Pas na haar overlijden in 1951 werd Smiths enorme bijdrage aan de geschiedenis van de Tarot volledig erkent.

Bijna alle decks met scènes op elke kaart leunen sterk op de afbeeldingen in het Rider pakket. Waite noemde zijn kaartspel de ‘gerectificeerde Tarot’. Hij stond erop dat zijn afbeeldingen de ware betekenis van de kaarten ‘herstelden’, en in zijn hele boek minacht hij de versies van zijn voorgangers.  Waite was een mysticus, een occultist en een student van magie en esoterische praktijken.

Hij baseerde zijn Tarot op een diepe persoonlijke ervaring van verlichting. Hij geloofde dat zijn Tarot juist was en de andere verkeerd, omdat het die ervaring vertegenwoordigde. In het Rider pakket kunnen we het plaatje op het onderbewustzijn laten inwerken; we kunnen er ook onze eigen ervaring op loslaten. Kortom, Pamela Smith heeft ons iets enorm waardevols gegeven om te interpreteren!

Tarot lezingen doen.
Tegenwoordig zien de meeste mensen de Tarot als een middel tot waarzeggerij, of ‘divinatie’. Mogelijk kwamen de Roma, of ‘zigeuners’, het spel Tarocchi tegen op hun reizen door Europa en besloten zij de kaarten te gebruiken voor waarzeggerij. Men geloofde dat de Roma zelf de kaarten uit Egypte meebrachten. Feit is dat de Roma waarschijnlijk uit India kwamen, en dat zij in Spanje aankwamen ruim honderd jaar nadat de Tarotkaarten in Italië en Frankrijk waren geïntroduceerd.

We moet hier wel opmerken dat mensen in die tijd met van alles hun toekomst voorspellenden, van de rokerige ingewanden van geslachte dieren, tot vogelpatronen in de lucht en van gekleurde stenen tot gegooide munten. De praktijk komt voort uit het eenvoudige verlangen te weten wat er gaat gebeuren en subtieler, uit de innerlijke overtuiging dat alles met elkaar samenhangt, dat alles betekenis heeft en dat niets willekeurig gebeurt.

Het idee van ‘zonder willekeur’ is eigenlijk heel modern.
Gebeurtenissen of patronen in het ene gebied van het bestaan correspondeerden met patronen in andere gebieden. Het patroon van de dierenriem komt overeen met het patroon van iemands leven. Het patroon van theeblaadjes op de bodem van een kopje komt overeen met de uitkomst van een gevecht. Alles is met elkaar verbonden. Het idee heeft altijd zijn aanhangers gehad, en recentelijk zijn zelfs sommige wetenschappers, onder de indruk van de manier waarop gebeurtenissen zich in reeksen voordoen (zoals een ‘run of bad luck’), begonnen er serieus naar te kijken.

Als we alles kunnen gebruiken voor waarzeggerij, waarom dan de Tarot? Het antwoord is dat elk systeem ons iets vertelt; de waarde van dat iets hangt af van de inherente wijsheid van het systeem. Omdat de Tarotafbeeldingen op zichzelf een diepe betekenis hebben, kunnen de patronen die zij in lezingen vormen ons veel leren over onszelf en het leven in het algemeen. Helaas hebben de meeste wichelroedelopers in de loop der jaren deze diepere betekenissen genegeerd en de voorkeur gegeven aan eenvoudige formules (“een duistere man, die geneigd is de querent te helpen”), die gemakkelijk te interpreteren en snel te verteren zijn door de klant.

Waite geeft, zoals gezegd, gewoon zijn eigen formules ontwikkeld, bij de opmerkelijke afbeeldingen die Pamela Smith heeft getekend. Het juiste en zorgvuldige gebruik van lezingen kan ons bewustzijn van de betekenissen van de kaarten enorm vergroten. Het is één ding om de symboliek van een bepaalde kaart te bestuderen, het is iets anders om die kaart in combinatie met andere kaarten te zien.

Readings leren ons ook een algemene les, en een heel belangrijke. Op een manier die geen enkele uitleg kan evenaren, tonen ze aan dat geen enkele kaart, geen enkele benadering van het leven, goed of slecht is, behalve in de context van het moment. Het geven van readings geeft iedereen de kans om zijn of haar instinctieve gevoel voor de afbeeldingen zelf te vernieuwen. Alle symboliek, alle archetypen, alle verklaringen die in enig boek worden gegeven, kunnen je alleen maar voorbereiden om naar de plaatjes te kijken en te zeggen: “Deze kaart vertelt me …”. Ik wens je alle goeds op jouw avontuur.

 

* * *

Speciale WantToKnow-aanbieding:

’t ‘Rider Waite Smith’-tarotdeck,

incl. klein duidingsboekje in een stevige bewaardoos
+
’t volledige werk van Tarot-expert Hanneke Beekmans:
haar 2 prachtige boeken over de
kleine en de grote Arcana:

Twee boeken waarmee je én meer over de Tarot
én over jezelf leert!

* *

– De professionele Tarot introductie-set –
x

X
(let op: deze actie sluit op donderdag 14 maart)
x

Als je het bovenstaande artikel over de Tarot hebt gelezen, begrijp je dat ook wij op de redactie deze er graag en regelmatig bij pakken als een wonderlijke en krachtig reflectiemiddel. Wij stelden daarom voor jou dit introductiepakket samen, omdat we geloven dat iedereen toegang zou mogen hebben in deze fantastische ontwikkelingsweg. We stelde voor jou deze set samen, met daarin het meest gewaardeerde tarotdeck, samen met een introducerend boekje in een stevige bewaardoos + de twee geweldig behulpzame Tarotboeken van Hanneke Beekmans. Samen het perfecte startpunt om deze archetypische weg naar binnen te beginnen!

Hanneke Beekmans is astrologe en zeer bedreven in de ware kunst van de Tarot. Deze bijzondere vrouw bezit de gave diep in uw zielenleven te schouwen en weet u naar uw ware zelf toe te leiden. Zo schreef zij ook het fascinerende ‘Boek Ken’, dat wij ook aanbieden op de site! In haar boeken over de Grote & Kleine Arcana (de twee delen waaruit het volledige tarotkaartendek bestaat) beschrijft Hanneke Beekmans op unieke, eigen wijze ziel en zaligheid van de kaarten, met speciale aandacht en gedetailleerde beschrijvingen van elke individuele kaart.

Als je een beetje bekent bent met de verschillende interpretaties van de tarot, dan weet je dat er een hoop ‘platte’ duidingen zijn van de mythische symbolen. Dat is hier zeker niet het geval! Als kenners van de tarot zijn we gefascineerd en diep geraakt door Hanneke’s werkelijk vernieuwende duiding die ook, of zelfs juist, de bron en het waarom van de betekenis van de Grote Arcana toelicht en verklaart.

De 22 kaarten, van de Magiër tot de Zot, illustreren en symboliseren zowel de evolutie van de Kosmos als geheel, alsmede de daarmee vergelijkbare en parallel lopende ontwikkeling van het leven van de mens. Hanneke laat zien hoe elke kaart een verhaal vertelt over een facet van het leven, een karakter schetst, een stuk van uw persoonlijkheid spiegelt en een ontwikkeling laat zien: Leven en dood, liefde en haat, macht en onmacht, geluk en ongeluk, maar ook het lot versus het noodlot,passeren de revue. De weerslag van deze ontwikkeling is de Tarot.

Van de oorsprong via het grote avontuur dat leven heet weer terug naar de oorsprong, de Bron. Hanneke Beekmans openbaart en verklaart de essentie van de Tarot, waardoor je al lezende een dieper inzicht krijgt in het ontstaan en de ontwikkeling van het leven, maar tevens en vooral jezelf! Gevorderden en beginners, iedereen die op zoek is naar inzicht en zelfkennis, vinden in dit boek een schat aan informatie. Liefdevol verhalend wijdt de auteur je in de mystieke, esoterische betekenis van de Tarot in. U leert deze te doorgronden en toe te passen om al doende bij uw eigen gevoel te komen en uw eigen weten te ontwikkelen. U wordt een ingewijde.

Hieronder lees je een deel van Hanneke’s duiding van de Magiër kaart, om kennis te maken met de wijze waarop ze te werk gaat.. (Hier voor een grotere versie)

Een inkijkje in het boek, bij de kaart van de Magiër. (klik voor vergroting)

 

Deze aangeboden Tarrot-set bestaat uit:
x

1. De Rider Waite Smith Tarot-deck met introducerend boekje
De Rider Waite Smith Set is de ideale set om mee te beginnen!Juist als je nog nooit eerder een tarotdeck in handen hebt gehad. De Rider Waite Smith Tarot is het meest populaire en meest bekende tarotdeck, zowel voor beginners als ervaren gebruikers van het tarotspel. Deze set, met origineel Rider Waite Tarot en handboekje, leert je de wijsheid van tarot waarderen. De volledige set heeft een afmeting van 19 x 13 x 4 cm, en weegt 310 gram.

Losse prijs: € 28,-
Bestelcode: RWS

x

2. – De Grote Arcana –
van Hanneke Beekmans
In de ‘Grote Arcana, symbolen van de ziel’ beschrijft Hanneke Beekmans op haar unieke, eigen wijze ziel en zaligheid van de 22 Grote-Arcanakaarten van de Tarot en het ‘Rider Waite Smith Tarot-deck’ in het bijzonder.

Dit is zeker niet wéér een samenvoegsel en selectie van wat al zo vaak beschreven is, maar een werkelijk vernieuwende duiding die ook, of zelfs juist, de bron, de oorspronkelijkheid en het waarom van de betekenis van de Grote Arcana en dus de Tarot toelicht en verklaart.

De 22 kaarten, van de Magiër tot de Zot, illustreren en symboliseren zowel de evolutie van de Kosmos als geheel, alsmede de vergelijkbare ontwikkeling van de mens. Van de oorsprong via het grote avontuur dat leven heet weer terug naar de oorsprong, de Bron. Liefdevol verhalend wijdt zij u in de mystieke, esoterische betekenis van de Tarot in. U leert deze te doorgronden en toe te passen om al doende bij uw eigen gevoel te komen en uw eigen weten te ontwikkelen.

Losse prijs: € 15,-
Bestelcode: HB-GA

3. – De Kleine Arcana –
van Hanneke Beekmans
De kaarten van de Kleine Arcana symboliseren aspecten van de fysieke werkelijkheid en spiegelen gebeurtenissen in het leven, in verleden, heden en toekomst. De toekomst zal altijd het resultaat zijn van het verleden, niet alleen het persoonlijke, maar ook dat van heel de mensheid. We noemen dat bestemming, lot of karma.

De Tarotkaarten leggen het denken bloot, laten zien wie je bent en waar je vandaag de dag mee bezig bent. Ze geven zowel de innerlijke als de uiterlijke toestand weer. Ze verhalen over de psyche, maar laten evengoed zien hoe de kansen in de maatschappij liggen. Eigenschappen of karaktertrekken, die we niet van onszelf willen of kunnen zien, worden zichtbaar gemaakt.

Elke kaart staat qua betekenis op zichzelf, maar laat zich pas werkelijk zien in combinatie met de andere kaarten. Precies zoals in een mensenleven.Het gebruik van de Tarotkaarten helpt in het maken van keuzes. Goede of slechte kaarten bestaan niet, de kaarten zijn altijd goed, ze geven antwoord op je vragen, en vormen een machtig instrument om in contact te komen met je hogere bewustzijn, je eigen (ge)weten.

Losse prijs: € 16,-
Bestelcode: HB-KA

 

Ons advies? Bestel dit Tarot-deck
én de twee complete boeken van Hanneke Beekmans
met 15% korting!

Voor de speciale WantToKnow-prijs: € 49,-


x
x

x
Alleen deze 2 krachtige boeken van
Hanneke Beekmans bestellen?
Beide boeken bestel je -met € 5 korting!- voor € 26,-

 

x
* * *

“Ja, ik wil graag deze
Tarot introductie-set ontvangen
!”

Speciaal voor WantToKnow-lezers:

Vul hieronder de gevraagde persoonlijke gegevens in en
rond de bestelling af, VÓÓR de

Sluitingsdatum: donderdag 14 maart a.s.!

* * *

Per bestelling geldt gewoonlijk
een bijdrage porti/handelingskosten van € 7,-
x

Woon je buiten Nederland?
Dan geld er een andere bijdrage voor handling/verzending.

Meestal zijn wij in staat de levering binnen
2-3 weken na de sluitingsdatum te verzorgen.

* * *

Wil je een andere/grotere bestelling plaatsen,
dan ons bestelsysteem toelaat ?

x
Heb je evt. nog andere vragen?

Stuur dan even een berichtje naar aanbieding@wanttoknow.nl
We laten je dan z.s.m. weten hoe we jouw bestelling kunnen aannemen/verzorgen.

x

* * *

Speciale WantToKnow-aanbiedingen:

 

Ook los te bestellen voor de normale winkelprijs:

 

Totaal: € -

x