Advertentie

Het boek ‘KEN’…!


Na een jarenlange zoektocht heeft Hanneke Beekmans, gebruik makend van haar holistische zienswijze als klassiek homoeopaat en haar inzichten als astrologe, bewezen dat de Oude Culturen het meetkundige stelsel van de graden op de aarde als een tijdschaal gebruikten! Het is een uiterst natuurlijk wijze van het meten van ‘de tijd’, direct gekoppeld dus aan onze planeet.

Het betreft een door Hanneke ontdekte getalscode, aan de hand waarvan zij niet alleen de tijd van bouw, maar vooral de achterliggende diepere betekenis van diverse oude monumenten, zoals de Grote Piramide van Gizeh alsmede de piramides van de Zon en de Maan in Teotihuacan ontsluiert.

In het boek ‘KEN’ neemt Hanneke Beekmans de lezer mee op haar zoektocht naar de bevestiging van haar stelling. Zij laat ons de ontwikkeling van haar denken zien en openbaart tegelijkertijd en gaandeweg het wezen van de mythe van de ‘Gevederde Slang’, evenals de Mayagod ‘Pacal’ en zijn evenknie de Egyptische god ‘Thoth’. Het is een werkelijk UNIEK boek, waarin ultieme wijsheid, liefde voor het leven en inzicht in de relatie hemel en aarde, mens en kosmos om de voorrang strijden. Een boek dat iedere ‘waarheidsvorser’ gelezen moet hebben..!

* * *

Hanneke schrijft over
de totstandkoming van dit bijzonder werk:

(Bestellen?  Kijk onderaan dit artikel voor opties)

Het was ergens in het jaar 1995, toen het idee me inviel, dat de piramides wereldwijd, niet ‘zomaar’ op deze of gene breedtegraden zijn gebouwd. Nieuwsgierig geworden door deze gedachte, pakte ik er de wereldatlas bij. Dat was het begin van het ontstaan van ‘Het Boek Ken en de  Kosmische Intelligentie’.

Toentertijd kwam ik net terug uit Portugal waar ik in het grensgebergte tussen Spanje en Portugal had geleefd, samen met mijn toenmalige partner Siegfried Bok, die later met  ‘spiegoloog’ Willem de Ridder diverse programma’s gemaakt; uitzendingen en reportages. We leefden daar zonder gas en elektriciteit. Het water kwam uit een bron uit de bergen; voor mij was dat het paradijs.

Siegfried kreeg op een nacht een aanval van schizofrenie; toen ben ik letterlijk gevlucht, omdat hij mijn paspoort aan het zoeken was, met het doel het te verscheuren. Kort daarna besloot ik terug te gaan naar Nederland en stond toen -bij aankomst- op Schiphol, met alleen mijn koffertje als ‘bezit’ en verder helemaal niets. Het was de start van de beste tijd van mijn leven; ik kan niet anders zeggen.

Ik had inmiddels onderdak gevonden, ergens op een bovenkamertje en daar begon het avontuur dat gevat is in  ‘Het Boek Ken en de Kosmische Intelligentie’… Nadat ik het concept-basismanuscript af had, bracht ik dit naar een bevriende astrofysicus, die zeer vertrouwd was met de fysica en de astronomie en daarbij ook spiritueel ‘wakker’ was.  Ik ben zelf geen wiskundige noch astronoom en volgde enkel mijn intuïtie bij de totstandkoming van het boek. Na een week kwam deze man Bernd mij het manuscript terug brengen.

Het genoemde bovenkamertje had ik inmiddels verruild voor een immens klooster waar ik samen met mijn man woonde in enkele kamers.. Het was de bedoeling aldaar een spiritueel/alternatief gezondheidscentrum in te beginnen. Maar al snel bleek dat niemand naar Neerkant wilde komen, de naam van het gehucht in Brabant.

Door de lange kloostergang liep ik Bernd tegemoet, die het manuscript voor zijn borst hield. Van verre riep ik “Enne?”… Toen hij tegenover mij stond, sprak hij:

“Je hebt het gevonden Hanneke, het Kosmisch functioneren. Ik had het nooit kunnen vinden want ik kan niet denken zoals jij. Het is onnavolgbaar en geniaal.”

“Staan er dan geen fouten in”, vroeg ik nog; waarop hij antwoordde: “Nee, het klopt en sluit allemaal als een bus!”

Ik vroeg hem wat nu te doen; moest ik een uitgever gaan zoeken? Er zal vast niemand zijn die het uit zou willen geven, sprak ik hardop mijn gedachten uit. Daarop sprak Bernd:

“Één ding is zeker, je bent je tijd ver vooruit Hanneke, maar het moet wel uitgegeven worden.”
Maar wie begrijpt dit Bernd?” vroeg ik weer?
“Als is er maar één iemand is, die het begrijpt!” antwoordde hij.

Nou daar stond ik dan. Ik besloot het cijfermatige manuscript toegankelijker te maken, en de lezer meer inzicht te geven, inzake de begrippen ‘energie’, ‘frequentie’ en ‘beweging’. 

Op een dag kwamen Paul en Anke Kluwer -destijds de personen áchter uitgeverij Ankh-Hermes- op bezoek in het klooster, waar we al met al 5 jaar alleen hebben gewoond. Er was maar één kamer in het klooster verwarmd, mijn werkkamer. Het gebouw was koud, maar wat een heerlijk gebouw.. Een kruiwagen stond op de gang, waarmee we hout haalden; élke dag ging er een volle kruiwagen hout doorheen.

Paul vroeg of ik nabij kwam zitten en pakte toen zijn portemonnee uit zijn achterzak en begon briefjes van 100 op de tafel te leggen. Bij 12 stopte hij en schoof deze briefjes naar me toe en zei;

“Zo dat is voor hout voor je kachel, dan weet ik tenminste dat je een heel jaar warm zit”.

Paul en Anke vertrokken ’s avonds laat met het manuscript. Daarna belden en schreven we elkaar. Ze vonden het manuscript goed, maar vanwege inschatting, dat het een té klein publiek maar zou aanspreken, durfden ze de publicatie via hun uitgeverij niet aan. Er is vanuit deze contacten, wel een mooie jarenlange vriendschap uit ontstaan. Uiteindelijk heb ik een uitgever gevonden en is het boek in 2000 uitgegeven.

Maar de verkopen bleven uit, ‘natuurlijk’ zou ik bijna zeggen. Het boek, deze informatie, was nog steeds véél te vroeg in de  ether. In 2001 stuurde ik het boek naar prof. Martinus Veltman, nobel prijswinnaar fysica. Na 2 weken viel er een brief van deze hoogleraar in de bus. Mijn hart klopte in mijn keel. Professor Veltman schreef

“Beste Hanneke, met veel aandacht heb ik het Boek Ken gelezen maar zoals u wel weet, in de wetenschap moet alles bewezen worden. U bent nog jong, schreef hij (50 was ik toen) en ik geef u een goede kans dat u dit in uw leven nog mee mag maken. Denkt u maar aan Einstein. Het duurde meer dan 30 jaar voordat hij zijn beroemde formule bewezen kreeg.”

Tijd is een kunstmatige duiding van de observatie dat er géén (ALTIJD) NU zou zijn.. Tijd als niet-dynamisch concept vertroebelt ons perspectief..!!

Stel je voor: deze wetenschapper had een boek gelezen, vol van Tarot, numerologie, Kabalah, I Tjing, maar hij begreep wat ik heb/had gedaan, precies zoals mijn vriend Bernd de astro-fysicus, het óók begreep. En eigenlijk is het ook allemaal niet zo moeilijk te begrijpen. Alle genoemde ‘KENnissystemen’ verwijzen naar het Licht. Naar datgene wat we ’tijd’ zijn gaan noemen, kosmische interactie tussen Aarde en Hemel, naar ‘zo boven zo beneden, zo binnen zo buiten, zo klein zo groot’ en de gelijktijdigheid van alle cycli. Hij heeft alles kunnen plaatsen. Ik heb toen een potje zitten huilen van het geluk van zijn herKENning..!

In 2005 was een vriend, die de waarde van ‘Het Boek Ken’ bereid de vertaalkosten -Duitse vertaling- te financieren. Vervolgens stuurde ik deze op naar een Duitse wetenschappelijke uitgeverij, die aandacht bood voor esoterisch onderwerpen ‘Die Blaue Eule’. Binnen een week schreef de uitgever/eigenaar me, dat hij het een heel goed boek vond en het graag uit wilde geven. Aldus geschiedde en zo werd ‘Das Buch KEN und die kosmische Intelligenz’ in 2007 uitgegeven bleek het binnen 2 jaar te zijn uitverkocht. Maar er volgde geen opvolging, natuurlijk tot mijn grote spijt.

In de jaren daarna is het boek ook in het Engels vertaald: ‘Ken, the Book of Silence and the Cosmic Intelligence’.  In deze Engelse vertaling heb ik ook nog de relatie tijd-schaduwval piramides Teotihuacan en Kukulkan versus de intrinsieke verhoudingen in de sub-nucleaire fysica genoemd. Deze verhoudingen bleken ook weer identiek, zo had ik ontdekt. Destijds wisten ze werkelijk álles van het kleinste tot het grootste, van ‘zo boven zo beneden’ en van Mens en Kosmos. Het manuscript heb ik daarna ook naar Esoterisch uitgeverijen in Engeland en de VS gestuurd.

(klik voor lead hier op de site, op de illustratie)

Daarop volgden fijne antwoorden, maar geen van de uitgeverijen wilde het publiceren. Vanaf zo ongeveer 2010, ben ik ermee gestopt om uitgeverijen te benaderen en heb ik het eigenlijk los gelaten. Afgelopen week kreeg ik de nieuwsbrief van Peter den Haring, waarin hij melding maakte, van de documentaire de ‘Primordial Code’ van Marijn Poels. Wat een bijzonder krachtige documentaire is dat!

Als ik daarin wetenschappers hoor vertellen over de piramides van Bosnië, dan denk ik; dat noem ik allemaal al in ‘Het Boek Ken’ in 1995..  Ik heb toen Marijn Poels ook een mail gestuurd, maar tot nu toe geen reactie en die verwacht ik ook niet. Het is jammer in mijn idee, dat ik te vroeg was met het boek. En wellicht dat ik nu te laat zal zijn; zo vallen sommige mensen tussen wal en schip. Maarr.. ‘Het Boek KEN’ is er wel en nog steeds te bestellen.

Zoals je kunt lezen, heeft de erkenning van mensen zoals Bernd én professor Veltman mij enige tijd vleugels gegeven. De familie Kluwer en nog wat mensen hebben mij enige tijd gevoed om door te gaan, en nu vraag ik aan jou, moet ik er nog iets mee doen? Heb jij er interesse in? Vanuit welk persoonlijk perspectief je er ook naar kijkt. Dank aan WantToKnow om aandacht aan dit boek, deze fundamentele informatie te besteden!  Zelf heb ik soms het idee, dat je een wetenschapper o.i.d. moet zijn, om in deze wereld gezien of gehoord te worden. Misschien is het al gek dat ‘zomaar iemand’ al deze kennis aanreikt, aan eenieder die het maar horen wil.

Een hartelijke groet

 – Hanneke Beekmans

januari 2014

INLEIDING EN HOOFDSTUK 1 UIT

‘HET BOEK KEN’

Inleiding

De gedachte in dit boek kunt u het beste lezen als een Verhaal, een Sage. Het is even waar als onwaar: in deze paradox ligt al het hierna geschrevene besloten. Het is deze paradox waarin de menselijke beperking ten diepste besloten ligt, want daar waar ik het in essentie over heb, zijn woorden noch vormen. Het is daar waar wij mensen de illusie der steeds wisselende vormen, de materie waarvan hier op Aarde sprake is, achter ons gelaten hebben. Het betreft de wereld van het Tan, zijnde datgene wat niet te benoemen is.

U zult merken dat het verhaal, vanuit de aanvankelijke chaos, langzaam naar een zekere structuur toegroeit. De opkomende ideeën heb ik, al zoekende naar verbanden tussen Hemel en Aarde, opgeschreven zoals het mij op dat moment voorkwam. Het hele boek door heb ik geprobeerd het denken in analogieën
vast te houden, dit wat betreft de idee van Hemel en Aarde, mens en kosmos, het concept ruimte versus tijd, beweging versus stilstand.

Het is de idee van vol en leeg, van hoog en laag waarvan de bepaling in het standpunt is gegeven, er zijn zoveel standpunten als de Aarde rond is! In iedere beweging ligt de tegenbeweging besloten, zoals Al Wat Is zich zowel in elkaars verlengde alsmede in het tegenovergestelde bevindt. Op deze wijze heb ik in het boek KEN getracht de betekenis van de immer in beweging zijnde kosmische trillingen (getalsenergieën) te duiden. Ik heb daarbij met name gebruik gemaakt van de Kabbalistische getalsleer, de Numerologie, het boek der Veranderingen; de I Tjing,  alsmede de rijk verbeeldde en tot de verbeelding sprekende
symbolische taal van de Tarot.

Hoofdstuk 1

De Zon komt op in het Oosten
Het op schrift willen stellen van de inhoud van dit boek begon met de Idee dat het stelsel van de graden op het lichaam van de Aarde (de coördinaten) en dan met name de breedtegraden, voor jaartallen staan. Jaartallen in de zin van een tijdsaanduiding en dan bedoel ik dat met name in de Oude Culturen in Egypte en
Mexico, maar ook elders. Indien ik deze hypothese door middel van een formule kon bevestigen dan zou dat betekenen dat ik aan de hand van de coördinaten bij benadering de diverse data van bouw van piramides in de wereld zou kunnen duiden.

Anders gezegd, ik denk dat het meetkundig systeem van de graden op het lichaam van de Aarde in de Oude Tijd als een code werd gebruikt om de tijd te duiden.
De tijd waarin de diverse piramides waaronder de piramide van Cheops in Egypte maar ook het grote piramidecomplex van Teotihuacan in Mexico werden gebouwd. Mijns inziens bieden de piramides aan de hand van de graden (getallen) inzicht in de kosmische cycli zoals deze gerelateerd zijn aan het leven op Aarde, de geschiedenis van de mensheid.

Deze kosmische cycli kunnen we onder andere duiden door middel van de immer weerkerende beweging van het licht van de Zon en de Maan op het lichaam van de Aarde. Het verstrijken van de tijd wordt met name, maar niet alleen, genoteerd aan de hand van de indirecte beweging van de Maan rond de Zon. We noemen ze de uren die in een etmaal gaan, de zeven dagen van een week. Het zijn de maanden, de jaren, de eeuwen die aan ons voorbijgaan. Mijns inziens werd de kennis aangaande deze en andere kosmische bewegingscycli ver terug in de historie der mensheid wederom terug geprojecteerd op het lichaam van de aarde. Het lichaam van de Aarde is zodoende een spiegeling van de kosmische tijdschaal, één grote kalender.

Aan dit alles ligt een getalscode ten grondslag en het is deze getalscode die mondiaal de betekenis van de diverse tijdperken duidt. De coördinaten op het lichaam van de Aarde vormen een meetkundig stelsel waarvan de graden (getalstrillngen) verwijzen naar diverse tijdperken. Deze tijdperken hebben betrekking op het leven op Aarde in relatie tot de kosmische cycli. De gedachte kwam in mij op dat het gradensysteem op de atlas van de Aarde in de Oude Tijd niet alleen het tijdstip van bouw van de diverse piramides aangeeft, maar tevens, gezien de naar mijn inzicht bewust gekozen getalsenergetische trillingen van de betreffende coördinaten, de symbolische betekenis die ongetwijfeld schuilgaat achter de bouw van deze aan de mensheid geschonken monumenten.

Mijns inziens geven de piramides op een bepaalde wijze zicht op de geschiedenis der mensheid, een geschiedenis die gekenmerkt wordt door diverse in de tijd bepaalde historische gebeurtenissen. En het zal met name deze geschiedenis zijn die ons mensen, indien we ver genoeg terug in de tijd gaan, zicht biedt op datgene wat er ons in de toekomst te wachten staat. Dit laatste vanwege de cycli van keer en wederkeer, zoals alles terugkomt in de tijd, zoals de geschiedenis zich herhaalt en toch altijd weer anders is.

Een geschiedenis die zich, naar ik veronderstel, laat lezen aan de hand van de getallen zoals ze gebruikt zijn in het meetkundige systeem van de graden op het lichaam van de Aarde. Het kan welhaast niet anders of dit alles is op een bepaalde wijze af te leiden vanuit de beweging van de Aarde in relatie tot de op en ondergaande Zon en de schijngestalten van de Maan (van vol naar leeg). Maar dit niet alleen, de archetypische betekenis van het gesternte boven ons zoals de Zon, de Maan, de planeten Venus, Mars, Jupiter enzovoort, staan voor kwaliteiten en dus gedacht vanuit de relatie; zo boven, zo beneden voor zielsinhouden van de op Aarde levende mens.

Onder invloed daarvan wordt ieder mens op Aarde de 12 tekens van de dierenriem (Ram tot en met Vissen). Het zijn deze planetaire energieën, die stelselmatig aan het firma ment de revue passeren, aan welks energie wij mensen levend op aarde bloot staan. Het is het gesternte boven ons dat ons de weg wijst, het is de Aarde onder ons waardoor we een en ander aan den lijve mogen ervaren en aldus spiegelen Hemel en Aarde elkaar. Het is deze wisselwerking tussen Hemel en Aarde, tussen mens en kosmos die ons leert dat zo boven, zo beneden één en hetzelfde is.

Het elektromagnetisch raster van de Aarde kan worden gevisualiseerd als een serie magnetische krachtlijnen met daarin ingebed onzichtbare scalaire of aetherische energie.

Ik ben op zoek gegaan naar de analogie van jaren en graden, het onderlinge verband tussen deze beide getalsenergieën. Dit alles in relatie tot de bouw alsmede de plaatsbepaling van diverse over de Aarde verspreide piramides. Het benodigde gereedschap voor deze reis om de Aarde is gelegen in de macht van het getal en daar bedoel ik de macht van het woord mee. De Kabbalistische getalsleer geeft inzicht in de kracht van het getal, het is de kracht van het getal waarin het woord is gelegen.

Het Boek der Veranderingen; de I Tjing alsmede de Numerologie en de duiding daarvan in de Tarot, kunnen we lezen als zijnde divinatietechnieken, die op de immer in beweging zijnde kosmos, zoals ze gekend wordt in bepaalde en onbepaalde getalstringen, zijn gebaseerd. Het zijn deze verbeeldingsrijke, tot het intuïtieve weten behorende openbaringsmethodieken, deze op de kosmologie gebaseerde kennissystemen die op een divinatorische wijze inzicht geven in de op de kosmologie gebaseerde Wet.

U zult zich misschien afvragen wat dat inhoudt, de kosmische Wet. Een op de Kosmologie gebaseerde wet is gebaseerd op kosmische interacties, planetaire verbanden waar een bepaalde Orde in te onderkennen is. Een kosmisch ritme als het ware, zoals wij mensen hier op Aarde leven in het ritme van de dag en de nacht, het licht van de Zon en de Maan. Het mag dan zo zijn dat de kosmos Chaos wordt genoemd en in zekere zin lijkt dat ook zo. maar dan wel een Scheppende Chaos.

Een Chaos van waaruit al het leven in de meest letterlijke zin geschapen en dus gestructureerd wordt. Naar het leven van een mens op Aarde kunnen we de intentie van de bewegingen van de Kosmos, gezien vanuit het thema tijd, slechts voor een fractie duiden. Een mensenleven bestrijkt, gezien vanuit de eeuwigheid, een fractie van een kosmische beweging, laat ik het voor de vorm een seconde noemen. Een horoscoop geeft voor een bepaalde tijd, te noemen een leven op deze of gene plaats een beeld van de kosmische wet.

Deze kosmische wet is gebaseerd op de interactie tussen de planetaire energieën zoals die zich ten tijde van een leven op Aarde manifesteert. Zo klein, zo groot.
De kosmos draait haar draaiboek door de eeuwen heen. Het is dit draaiboek aan de hand waarvan de geschiedenis der mensheid geschreven wordt. Op zichzelf kent de kosmos geen vernietiging, wel de idee van Evolutie waarin het proces van geboren worden en sterven het belangrijkste principe is.

De kosmische wet, het kosmisch ritme is gericht op het overleven van het leven zelf, de soort als zodanig is niet belangrijk. De transformatie van de diverse soorten door de eeuwen heen zijn daar het meest sprekende voorbeeld van, het werkelijke leven is overal in aanwezig ook al is de manifestatie, de uiterlijke vorm
anders. Het is met name datgene wat voorafgaat aan de kosmische Wet, te noemen het leven op Aarde waarin al het weten ligt opgeslagen. Het is dit oude Weten, deze oerkennis die wij mensen bij ons dragen, het is datgene waar het leven zoals wij dat op Aarde kennen uit voortgekomen is.

Dit weten ligt in het onderbewustzijn van de mens opgeslagen, het is dit zogenaamde onderbewustzijn wat wij mensen vanuit het ingaan van een meditatie naar het bewustzijn naar boven trachten te halen. Dit proces van naar boven halen van in het onderbewustzijn opgeslagen kosmische kennis lukt somtijds beter aan de hand van deze of gene divinatorische methodiek zoals de Numerologie, de Tarot of het Boek der Veranderingen, de 1 Tjing.
Al deze methodieken geven, ieder op eigen wijze, inzicht in bepaalde archetypische krachten. Inzicht in het onder of bovenbewustzijn betekent niets meer of minder dan toegang hebben tot het rijk der sferen, het rijk van de Geest, het is datgene wat het stoffelijke, het zichtbare overstijgt. Het betreft datgene wat buiten tijd en ruimte staat, zodoende geeft het inzicht in de kosmische Wet die hier op Aarde zowel als in de Hemel boven ons geldt.

* * *

Speciaal voor jou als WantToKnow-bezoeker
Dit intrigerende boek, met een paar dagen in huis!
Eenvoudig te bestellen!

‘Het boek KEN’
á € 17,50 (incl. verzendkosten) bestel je hieronder.

Deze aanbieding geld alléén in Nederland en België.
Voor België geldt wel ’n bijdrage verzendkosten (€ 5,-)

 

Totaal: € -

 

2 gedachten over “Het boek ‘KEN’…!

  1. Goh wat leuk! ‘k Heb dit boek al minstens 20 jaar in m’n boekenkast staan, maar nooit aan toe gekomen om te lezen. Toen ik hetnet opensloeg stond er iets over het getal 1440441 (1440 sec. in een dag) en het getal was in het voorhoofd van Pacal Votan uitgelegd. Inderdaad is het getal 441 binnen de Wet van Tijd een belangrijk getal.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.