Advertentie

Geometrische bergkristal hangers: laat het licht stralen!


WantToKnow organiseert regelmatig bijzondere aanbiedingen voor je, met producten die je niet zo snel in de winkel zult tegenkomen. Een service met producten die veelal uit het buitenland komen. Die we vonden bij kleine, vaak ambachtelijke leveranciers. Vanzelfsprekend kiezen we de producten die passen in de sfeer van de website en dus zullen aansluiten op jouw smaak. We kijken zeker ook naar het duurzame karakter van de producten (en diensten).

Het essentie van deze aanbiedingen is zódanig, dat wij de aanbieding een beperkte geldigheidsduur moeten geven. Want wij werken namelijk niet met voorraden en bestellen daarmee de producten aan de hand van de bestellingen die wij van de lezers van WantToKnow krijgen. Daarom duurt het leveren van de producten vaak iets langer dan een ‘paar dagen’; meestal zijn wij in staat de levering binnen 2-3 weken te verzorgen.

WantToKnow heeft niet zo heel veel mogelijkheden tot inkomsten, vandaar dat we deze postorderservice ook hebben ontwikkeld. Zo snijdt het mes dus aan twéé kanten. We hopen je met deze service – die we in 2019 fors hebben uitgebreid – van dienst te zijn!

* * *

 

Veel WantToKnow-lezers zijn al bekend met de diepe werking van kristallen en de liefdevolle verbinding die je aan kunt gaan met de bewustzijnsvelden die zij in zich dragen. Zo worden kristallen al sinds mensenheugenis bewonderd om hun pracht en gebruik voor vele spirituele doeleinden. Denk maar aan de mysterieuze kristallen schedels (HIER) die overal ter wereld worden gevonden. Of denk bijvoorbeeld aan het gebruik van kristallen in de transistorradio (HIER).

Of aan het moderne onderzoek binnen de Biologisch Dynamische landbouw, waarbij men ontdekt dat de vitale levensenergie van voeding kan worden bepaald door te kijken naar kristalvorming. Rudolf Steiner, stichter van de Antroposofische beweging, vertelde al dat ‘als de mens de etherische krachten in het aardse wilt zien, dan moet ze kijken naar het kristal.’

Enorme kristalgeodes worden gevonden in bijzondere grotten, zoals hier in het filmpje van een grot in Mexico. Bezoekers kunnen slechts enkele tientallen minuten in de grotten verblijven, door de enorme hitte die de kristallen produceren, als gevolg van de krachtige frequenties die ze manifesteren.

Kristallen zijn dus een fantastische hulp en een prachtig middel in de zoektocht naar een dieper én helderder bewustzijn en een geweldige brug naar de diepere mysteriën van het bestaan. Hieronder lees je een ‘kraak helder’ artikel van Tineke Kleine Deters, dat wij al begin 2018 op WantToKnow plaatsten, waarin zij het bewustzijn van het kristal en het ‘kristalbewustzijn’ van de mens verklaard en in kaart brengt.

Onder het artikel doen we je een exclusieve aanbieding van bergkristallen uit Tibet en Madagaskar. Kristallen, die wij speciaal voor jouw reserveerden bij onze leverancier. Deze aanbieding is gebaseerd op beperkte leverbaarheid, dus op = op..!

x
Kristalbewustzijn en kristallichaam..

2020 © Tineke Kleine Deters | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Kristallen waren belangrijke sleutels in de tijden van Atlantis. Onze huidige wetenschap ontdekt steeds meer over de biologische computers..!

Alle dimensies, het universum, de aarde en de kosmos zijn opgebouwd uit levende bewuste energiedeeltjes. In geometrische vormen is het de onderliggende mozaïek van alle dimensies welke vormen we terugvinden in de ons omringende natuur. Het kristallijn bewustzijnsveld bestaat uit wezens, kristallijne vormen en punten (zoals bij kristallen te zien is) en ook energetische lichaamsvormen. Het is een bewustzijnsveld dat gevoed wordt door hogere frequenties van Kosmisch Licht.

Het kristallijnen raster bevindt zich zowel in de Aarde als om de Aarde heen. Het brengt ons reiniging en genezing en ondersteunt de Aarde in haar ascentie naar een hogere trilling. Zie het als een rasternetwerk dat uit ontelbare gelaagdheden bestaat. De laatste jaren heeft dit netwerk zich uitgebreid en heeft de energie zich verhoogd naar een zuiverder trilling. Hierdoor is zowel het DNA van de Aarde als dat van ons zelf aan het veranderen.

Naarmate je raakt afgestemd op de hogere trilling van je hart en van daaruit jouw dagelijkse keuzes maakt, werk je mee aan de versterking van dit kristallijnen lichtnetwerk op Aarde. Je kunt met gerichte intentie contact maken met dit kristalnetwerk, al of niet via een kristal. Je bent dan in hart en geest verbonden met allen die er eveneens mee verbonden zijn.

Hier vind je antwoord op je vragen, of ontvang je de genezende en scheppende energieën voor welk persoonlijk project dan ook. Het raakt jouw eigen hogere aspecten en alle andere en versterkt je goddelijke essentie, zowel in je eigen fysieke sfeer als in alle andere sferen, mits op de juiste manier gebruikt, met de juiste bedoelingen die het geheel ten goede komen.

Afgescheiden
Er was een tijd waarin dit netwerk door een bepaalde groep werd gebruikt met intentie gebaseerd op macht en manipulatie. Het gevolg was rampzalig. Na de ondergang van Atlantis en Lemurië werd het kristalnetwerk van de planeet verwijderd om verder misbruik en vernietiging van de matrix te voorkomen. Sindsdien moest de mensheid zich eeuwenlang met nog maar vijf tot tien procent van zijn eigenlijke mogelijkheden redden.

Hogere beschavingen kwamen ons te hulp toen we daarom vroegen, waardoor een groot deel van de sluier van dualiteit en illusie opgeheven werd. Allereerst werd de aardmagnetische levensstroom van de aarde aangepast, waardoor contact met etherische gebieden weer mogelijk werd. Daarna werd het kristalnetwerk in een hogere trilling gebracht. Velen van ons gingen zich intuïtief actiever met deze energieën bezig houden. Misschien herken je dat in je eigen leven. De weg uit de afgescheidenheid van onze goddelijke vonk lag en ligt open voor ons.

Nieuw DNA
Het etherisch kristalnetwerk staat weer dichterbij ons en al onze energieën (aspecten) die zich in fysieke kristalvorm bevinden, zijn gewekt en verenigd. Of je dat nu bewust bent of niet, ook jij ondergaat de verandering in trilling van dit netwerk. Jouw trillingsgetal haakt in op dat van het kristalnetwerk. Wij maken samen met de Aarde een fysieke reis naar hogere aspecten van ons goddelijk wezen en naar een nieuw en hoger menselijk bewustzijn. Ons DNA ondergaat een herstructurering naar een zuiverder kristallijnen vorm.

Ongemakkelijke, vreemde of pijnlijke ervaringen in je systeem kunnen het gevolg zijn van de fysieke, emotionele en mentale verschuivingen en aanpassingen. De oorzaak hiervan is vaak je (onbewuste) verzet tegen de verandering. Als je voor ogen houdt dat alle verschuivingen voor je hoogste doel zijn zal er veel van je weerstand verdwijnen. Vertrouw op je hogere leiding en je intuïtie. Door actief mee te werken kun je trauma’s uit andere levens helen en los laten. Je afstemming op het kristalnetwerk – al of niet via de kristallen – zal je hierbij tot grote steun zijn.

Atlantiskristallen toen en nu
In Atlantis werd gebruikt gemaakt van enorme megakristallen voor diverse doeleinden. Daarbij werden klank en zuivere tonen gebruikt om bepaalde gewenste aspecten van het kristal te activeren. Doordat een bepaalde groep zich met onjuiste intentie en manipulatie bezighield die desastreus zouden zijn voor het geheel, voorzagen anderen een dreigende crash.

Met hulp van Sirius B koppelden zij de meesterkristallen af en verplaatsten deze naar verschillende veilige locaties om te voorkomen dat ze zouden worden vernietigd of worden ingezet voor negatieve doeleinden. Ze moesten bewaard blijven voor een tijd waarin de mensheid ze zou gebruiken waarvoor ze bestemd waren. Drie megakristallen bij Arkansas zijn voorgeprogrammeerd op een rasternetwerksysteem dat de overige enorme meesterkristallen met elkaar verbindt.

Al deze Meesterkristallen hebben elk een specifieke specialisatie in heling, wijsheid, energie en transport. Ooit werkzaam in de Tempels van Atlantis, werden ze ondergronds geplaatst in gebieden die extreem belangrijk zijn voor de nieuwe Aarde in de ascentie. Het Blauwe kristal van Kennis onder Arkansas is als eerste geactiveerd. Anderen zijn of zullen ontwaken en opnieuw gedownload en her-geprogrammeerd worden. Hun energieën zijn aan elkaar gekoppeld met de Kwantum kristallijnen frequentie van ascentie.

Kristallen als poort naar ruimer bewustzijn
Door het ontwaken van de Atlantische kristallen en de toenemende lichtenergie via het kristalnetwerk, waardoor heel veel kleinere kristallen nu worden gewekt en gedownload, wordt voor ons de poort geopend naar een dimensionaal bewustzijn. Hun invloed zal langzamerhand toenemen als wij groeien uit een verdichte koolstofstructuur naar helder kristallijn. Niet alleen qua bewustzijn, maar vooral ook met onze fysieke en energetische lichamen. En op een dag besef en voel je dat je binnen die multidimensionaliteit in beide vormen bestaat.

Je bent geïncarneerd als mens van de Aarde en je bent tegelijkertijd dat bewuste vrije Kristalwezen van Licht. Het bewustzijn van een kristal is misschien niet zo actief als de jouwe, in werkelijkheid is het even ver, zo niet nog verder reikend dan je eigen geest wanneer je het met jouw intentie en wil activeert. Stem je eens af op dat prachtige wezen van jouw persoonlijke kristal… gebruik al je zintuigen en vraag of het zich met jou wil verbinden. Gebruik ook jouw klank en toon om het kristal te activeren en een aspect in jouw bewustzijn tot leven te wekken.

Wist je trouwens dat velen van ons ooit delen van zichzelf hebben opgeslagen zodat we ons daar later weer mee zou kunnen verenigen via de geleiding van het kristal? Neem jouw persoonlijke kristal eens mee naar een van de maandelijkse lichtklankmeditatiebijeenkomsten van NatuurlijkBewust, waarbij we ons altijd afstemmen op dat hogere netwerk van Licht waar wij zowel fysiek als etherisch deel van uitmaken. Open je voor dat vrije onbeperkte kristallijnen veld van Licht in jezelf!

De essentie van kristallen is dus niet ‘zomaar’ terug te brengen tot ‘een mooie steen’. Niet in de laatste plaats, doordat kristallen een speciale rol hebben in het scheppingsproces hier op Aarde. Feitelijk moeten we dan zeggen: “In het BEWUSTE scheppingsproces’..

Door mensen die gevoelig zijn voor ultra-fijne energie, wordt de essentiële frequentie van de kristalenergie gevoeld. Feitelijk bevat elk kristal een bewustzijn, in een vorm die wij nauwelijks kunnen voorstellen. Een steen met bezieling dus. Dit kristallijnen bewustzijnsveld is zeer subtiel, maar ook zeer krachtig; het staat de mens bij in zijn creatiekracht en manifestatie-wens hier op Aarde. Er zit dus een krachtig –voor velen onbekend- aspect aan de bergkristal. Wat het energie-aspect betreft, is het het krachtigste edelgesteente dat we kennen.

Judith Moore is een Amerikaanse medium (hierboven op de foto met twee schilderijen van de 13 grootmoeders (HIER) met wie zij werkt). Zij onderstreepte kort geleden, het belang van onze verbinding met kristallen en het bewuste, collectieve kristalveld, met een channeling. We bieden je daaruit hier graag een gedeelte aan:

‘Kristallen hebben hun diensten als supergeleiders van hoge-snelheidsenergie, bij het ontstaan van menselijk leven op deze planeet, aan de mens aangeboden. Er heeft misbruik van de kristallen plaats gevonden, doordat energiestructuren het bewustzijn van mens en kristal limiteerden. Dit is echter niet het doel van het bestaan van de kristallijnen domeinen in de Creatie; hun doel is de uitbreiding van de principes van de Creatie en een eeuwig bewegende stroom van harmonieuze tijdkringen, die het ecosysteem van de planeet in stand houden. Het is dan ook niet de bedoeling van de Creatie dat de kristallen, die continue en onvoorwaardelijk, hun diensten aan de mensheid aanbieden, steeds worden misbruikt.

Terwijl de kristallijnen trilling verhoogd wordt op deze planeet, zal er een natuurlijk eb-en-vloed-beweging, van de kristallijnen resonantie, door elke kristallijnen structuur op de planeet gaan. Deze zal de kristallen op Aarde op natuurlijke wijze harmoniseren en balanceren met het ecosysteem en de kosmische krachten. Hiermee wordt de goddelijkheid van het kristallijnen rijk hersteld, evenals de capaciteit die kristallen hebben, om energie en vorm te creëren in de manifesterende niveaus van de Creatie op jullie planeet.

Onze planeet wordt op dit moment bevrucht met een gevoeliger, harmonieuzer en hogere trilling van de kristallen resonantie, die met onze kristallen lichtwezens contact maakt om de kristallen deeltjes te versterken op celniveau. Er is heel veel activiteit en beweging in het kristaldomein van de kristallijnen energiestructuur van de planeet. Een soort activiteit die een voorloper/de opzet is, van het kristallijnen veld, voordat een enorme vloedgolf van energie de atomische structuur van de planeet binnenkomt.

Deze influx creëert velden van relativiteit, die het bewustzijn toestaat, vorm te krijgen en zo te kunnen manifesteren, vanaf de hoogste regionen van het bestaan. We kunnen denken dat de kristallijnen structuur van de planeet, een bestaand mineralen koninkrijk is, dat zijn volle potentie heeft bereikt, of volledig ontwikkeld is, maar dat is niet zo. De kristallijnen structuur van de planeet is nog niet compleet. Er is een grote mogelijkheid dat de kristallijnen structuur van de planeet zich moet manifesteren, voordat de structuur van onze realiteit kan verschuiven. Van ‘doen’ naar ‘zijn’ en zo een status van harmonie met onze Creatie te vormen.’

* * *

x
Over eeuwenoude wijsheid en moderne gezondheid..
x

Geometrische bergkristal hangers:

laat het licht stralen!

X(let op: aanbieding geldig t/m dinsdag 16 juni)
x

Met de kennis van het bovenstaande artikel in het achterhoofd, zochten we naar een mooie aanbieding van een set van draagbare geometrische amuletten/hangers van bergkristal. Elke vorm heeft een eigen uniek effect op zonlicht en laat het fonkelen en regenbogen creëren. We vonden een leverancier van deze set bijzonder zuivere kristallen, in deze zes geometrische vormen. Een licht-amulet voor elk gemoed! We mochten voor deze aanbieding een reservering maken, tot zolang onze aanbieding geldig is.

De set van zes amuletten komt met 6 handgeslepen vormen: een ronde vorm (25 mm), een rechthoek (15 x 30 mm), een ‘marquise’ elips (18 x 30 mm), een ovaal (18 x 25 mm), een ruitje (20 x 20 mm) en een druppel (18 x 30 mm). Bij het slijpen van de stenen is steeds rekening gehouden met de vorm die van nature in het gesteente aanwezig was.

De stenen zijn geboord, zodat een halssnoer er mooi doorheen past. (zie op grote foto de stippellijn op de rechthoekige steen linksboven) We leveren bij deze set standaard met twee leren halssnoeren; één in natuurbruin en één in een wax-zwart. Daarnaast ontvang je de bergkristallen in individuele cadeauverpakkingen, waarin je ze veilig kunt bewaren en eventueel gemakkelijk cadeau kunt doen.

Speciale WantToKnow aanbieding:
€ 27,50
voor de complete set..!

x* * *
– BESTELLEN –

“Ja, ik wil graag deze
geometrische kristalhangers ontvangen
!”
x

Vul hieronder je keuze in en ook je persoonlijke gegevens.
Rond de bestelling af met je betaling.
Doe dit VÓÓR de
sluitingsdatum van:

dinsdag 16 juni a.s.

* * *

Heb je nog aanvullende vragen?
Mail dan even naar aanbieding@wanttoknow.nl

* * *

Per bestelling geldt
een bijdrage porti/handelingskosten van € 6,50-
x

Woon je buiten Nederland?
Dan geld er een andere bijdrage voor handling/verzending.

Meestal zijn wij in staat de levering binnen
2-3 weken na de sluitingsdatum te verzorgen.

* * *

Wil je een andere/grotere bestelling plaatsen,
dan ons bestelsysteem toelaat ?

Heb je evt. nog andere vragen?

Stuur dan even een berichtje naar aanbieding@wanttoknow.nl
We laten je dan z.s.m. weten hoe we jouw bestelling kunnen aannemen/verzorgen.
x

Totaal: € -

Advertentie