Advertentie

Homeopathie Introductie-set: Gezond zijn doe je zelf deze zomer!


WantToKnow organiseert regelmatig bijzondere aanbiedingen voor je, met producten die je niet zo snel in de winkel zult tegenkomen. Een service met producten die veelal uit het buitenland komen. Bij kleine, vaak ambachtelijke leveranciers vandaan. Vanzelfsprekend kiezen we producten die passen in de sfeer van de website en dus zullen aansluiten op jouw smaak. We kijken zeker ook naar het duurzame karakter van de producten (en diensten).

Het essentie van deze aanbiedingen is zódanig, dat wij de aanbieding een beperkte geldigheidsduur moeten geven. Wij werken namelijk niet met voorraden en bestellen daarmee de producten aan de hand van de bestellingen die wij van de lezers van WantToKnow krijgen. Daarom duurt het leveren van de producten vaak iets langer dan een ‘paar dagen’. Meestal zijn wij in staat de levering binnen 2-3 weken te verzorgen.

WantToKnow heeft niet zo heel veel mogelijkheden tot inkomsten, vandaar dat we deze postorderservice ook hebben ontwikkeld. Zo snijdt het mes dus aan twéé kanten. We hopen je met deze service van dienst te zijn!

* * *

 

x

xmahatma ghandi homeopathie

x

x

Homeopathie: bewijs uit laboratoria..

2024 © WantToKnow.nl/.be

x

Homeopathie is voor velen nog steeds controversieel. Sceptici trekken positief klinisch onderzoek bij patiënten in twijfel, omdat het werkingsmechanisme vooralsnog niet volledig is opgehelderd. Kennelijk moet je het proces ‘snappen’, anders zijn de positieve resultaten wellicht bedrog..?? Homeopathie werkt daarbij ook nog eens op individueel niveau, logisch vinden wij. Immers, ieder mens s anders.. Maar bij ‘reguliere’ middelen zijn deze gericht op ‘groepen’ mensen met dezelfde aandoening. Traditionele onderzoekers zijn nauwelijks bekend met het fundamenteel homeopathie-onderzoek, dat wordt verricht in laboratoria op celculturen, planten en proefdieren en op natuurkundige parameters.

Juist dát fundamentele onderzoek, dat eveneens is gepubliceerd in enkele toonaangevende vakbladen, stond centraal tijdens een conferentie die op 9 april 2014 werd gehouden in de Utrechtse Domus Medica. De directe aanleiding voor de conferentie was het 1-jarig bestaan van de Stichting VHAN. Deze stichting is voortgekomen uit de in 2012 opgeheven Vereniging van Homeopathische Artsen Nederland (VHAN), die al in 1898 (!) werd opgericht. In 2012 hebben de VHAN-leden zich aangesloten bij de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG), waarin ze nu de ‘vakgroep homeopathie’ vormen.

KlasiekeHomeopathieHahnemann
De Duitse uitvinder van de homeopathie, apotheker/arts Samuel Hahnemann (1755 – 1843), zou zich verheugen in de huidige, positieve ontwikkelingen rondom de acceptatie van natuurlijke homeopathische middelen als ‘minimaal-gelijkwaardig’ geneesmiddel, ten opzichte van de (toen onbekende) petro-chemische geneesmiddelen van de farmaceutische industrie.

Huib Wijtenburg is coördinator van de vakgroep homeopathie van de AVIG en blikte in zijn welkomstwoord terug én vooruit. Hij stond stil bij de pieken en de dalen in de ledenaanwas van de VHAN. Hoogtepunt vormden de jaren 1990, waarin de VHAN meer dan 400 leden telde.

‘Op dit moment kennen we door allerlei tegenkrachten weer een dipje in een wat vergrijzende groep homeopathische artsen en we zijn met nog ruim tweehonderd leden in de vakgroep homeopathie.’ Het is de realiteit van vandaag. Maar volgens Wijtenburg zijn echter alle ingrediënten aanwezig voor een nieuwe bloei van de homeopathie.

Al veel vaker is er -op kleine schaal- overeenstemming over de daadwerkelijke essentie van de werking van homeopathie. Een wereldwijde doorbraak lijkt nabij.
De werking van homeopathie daagt zelfs IT-deskundigen uit tot onderzoek. Dit krantenbericht spreekt over onderzoekers van IBM, die nog steeds vermoeden dat de werking van homeopathie, toe te schrijven is aan superkleine deeltjes.. (nano-deeltjes) Overeenstemming over de daadwerkelijke essentie van de ENERGETISCHE werking van homeopathie, lijkt echter nu het nieuwe paradigma. Een wereldwijde doorbraak lijkt nabij.

Er is goed wetenschappelijk onderzoek ten gunste van de homeopathie’, zo stelde hij. En daarnaast zit de tijdgeest mee, aldus Huib Wijtenburg: ‘Homeopathie past erg bij het huidige denken over bevorderen van het zelfherstellend vermogen en bij het denken vanuit preventie. Daarnaast wil de patiënt meer en meer meedenken en beslissingen nemen. De dokter wordt nog meer uit zijn ivoren toren gehaald en wij zitten al aardig laag. In andere wetenschappelijke richtingen is men bezig met het denken vanuit een energetisch model en wordt het louter materiedenken losgelaten.’

Eendenkroos als model
De belangrijkste spreker op het congres van 9 april was de Zwitserse onderzoeker dr. Stephan Baumgartner. Hij is onder meer docent aan het ‘Instituut voor Complementaire Geneeskunde – IKOM’ van de Universiteit van Bern en vice-voorzitter van de ‘International Group for Research on Infinitesimal Doses’ (GIRI). Zijn voordracht maakte veel indruk op de circa 150 bezoekers.

Na vijftien jaar onderzoeksinspanningen is Baumgartner er persoonlijk wel uit. ‘Ja’, zei hij. ‘Er is fundamenteel bewijs voor de homeopathie.’

De basisprincipes zijn het similia-principe en het potentiëren. Baumgartner concentreerde zich in zijn lezing op het fundamentele bewijs voor het potentiëren, omdat spreker dr. Roel van Wijk later nog zou ingaan op het similia-fenomeen. Volgens de Zwitser worden in het fundamentele onderzoek naar het potentiëren zeventien modellen gebruikt. In dertien daarvan zijn specifieke effecten gevonden.

Een voorbeeld van zo’n model is eendenkroos. Omdat dit plantje zeer gevoelig is voor milieuvervuiling, werd aangenomen dat het mogelijk ook gevoelig zou zijn voor homeopathie. Dit blijkt inderdaad het geval. De aanpak klinkt tamelijk eenvoudig: in een geklimatiseerde groeikamer wordt eendenkroos blootgesteld aan homeopathische remedies of een placebo. De resultaten worden vervolgens gefotografeerd en nader onderzocht. Een van de dingen die hierbij zijn gevonden, is dat niet elke potentie effect heeft. Een resultaat dat homeopathisch artsen vertrouwd in de oren zal klinken.

homeopathie plantbladBewijs voor afstandseffect?
De hamvraag is of dit soort onderzoeksresultaten onafhankelijk te reproduceren zijn, een eis die ‘de wetenschap’ of ‘het wetenschappelijk denken’ aan ‘solide onderzoek’ stelt. Volgens Baumgartner is dit inmiddels het geval bij zeven modellen. In 2000 waren dat er nog nul, zodat onmiskenbaar vooruitgang wordt geboekt in het fundamentele onderzoek. Echter: als onderzoekers uit pakweg Italië oorspronkelijke bevindingen uit Nederland onafhankelijk reproduceren, vinden ze vergelijkbare resultaten en geen identieke resultaten.

Baumgartner noemde verschillende redenen voor deze variatie. Zo zouden ongecontroleerde invloeden kunnen leiden tot ‘vals-positieven’, zoals een iets hogere temperatuur in de hoek van een klimaatkast. Ook zouden onbekende parameters van invloed kunnen zijn op gemeten effecten. Sommige zijn inmiddels geïdentificeerd, waaronder jaarlijkse chronobiologische ritmes.

Hij vindt het belangrijk dat wordt doorgegaan met de verdere ontwikkeling van veelbelovende modellen. Hij verwacht veel van complexe modellen, waarbij wordt gewerkt met meercellige organismen. Als kan worden vastgesteld welke kritische parameters de systeemrespons beïnvloeden, is dat een nieuwe stap in de goede richting.

Daarnaast is het zaak dat het werkingsmechanisme van de hoge verdunningen wordt ontrafeld. Baumgartner greep terug op wat Hahnemann heeft gemeld over het effect van homeopathie. De grondlegger sprak over een ‘immateriële kracht met een effect op afstand’. Tegen deze achtergrond presenteerde Baumgartner nog niet gepubliceerd onderzoek, waarbij gebruik wordt maakt van een soort cd-doosjes met daarin homeopathisch behandelde of waterbehandelde zaailingen. Hij kreeg de zaal muisstil met zijn eerste bevindingen, die inderdaad lijken te wijzen op een afstandseffect en een energieveld. ‘Als we dit kunnen herhalen in planten, kunnen we dichtbij een doorbraak zijn’, aldus Baumgartner.

Similia op celniveau
Moleculair celbioloog en biofysicus dr. Roel van Wijk sprak op zijn beurt over post-conditioning hormesis en het Nederlandse onderzoek naar het similia-principe. Ook dit was een interessante voordracht voor eventuele sceptici, waarbij de conclusie voor Van Wijk glashelder is: ‘Homeopathie zou geaccepteerd zijn, als het maar anders benoemd zou zijn geweest’. Het similia-principe is namelijk helemaal niet zo schokkend als velen willen doen geloven. De definitie van postconditioning hormesis sluit er in elk geval bij aan: ‘Schade door een hoge dosis stress kan worden verminderd door een nabehandeling met een lage dosis van dezelfde stressor’. De lage dosis stress haalt het systeem als het ware uit de knoop en ondersteunt het (zelf)herstel.

Emoto homeopathie ijskristalDe levercel is hierbij een bruikbaar onderzoeksmodel gebleken. Na blootstelling aan een vorm van stress is dit zelfherstel in de cel te herkennen aan het eiwitpatroon. De patronen van de herstelbevorderende eiwitten verschillen per type celstress/ziekte. Onderzoek naar het effect van lage doses van diverse stress-typen op de overleving van zieke cellen, heeft inmiddels een verband aangetoond tussen de mate van gelijkenis met de oorspronkelijke stressor en overleving. Hiermee is het bewijs geleverd voor het similia-principe, zij het weliswaar op celniveau.

Het potentieel van water
Ir. Cees Kamp, scheikundig technoloog, sloot de conferentie af met een presentatie over de bijzondere eigenschappen van water. Kamp doet al jaren wateronderzoek en is zo ook in het vaarwater van de homeopathie beland. De kloof tussen de aanhangers en de bestrijders van homeopathie, is volgens hem terug te brengen tot het centrale, kortzichtige verwijt van de laatsten: ‘Er zit niks in het water, dus…Kan het niet werken’.

Maar dit verwijt is volstrekt onhoudbaar, volgens Kamp. ‘Water kan met haar vreemde eigenschappen mogelijk helpen een brug te slaan over de kloof’, aldus de onderzoeker. Hij gaf diverse voorbeelden van de anomalieën van water. In totaal gaat het om 69 anomalieën. Zo zou water bij 22° C eigenlijk een gas moeten zijn, maar we weten allemaal uit ervaring dat dit niet zo is..!

Bekend is ook de zwevende waterbrug. Water kan kennelijk elektromagnetisch worden opgeladen. Ook afgesloten, gedistilleerd water kan elektromagnetisch worden beïnvloed: Singh toonde aan dat het brein, het bloed en de nieren van ratten veranderden (en niet in gunstige zin) door gedistilleerd water dat twee dagen op een transformatorhuisje had gestaan.

Kamp suggereerde om bij de toekomstige bewijsvoering voor de werking van homeopathie het potentieel van water aan te wenden. Net als Stephan Baumgartner zet Kamp daarbij in op een afstandseffect.

Bekijk hieronder ook een Duitse documentaire over de Klassieke Homeopathie:

 

* * *

x

Speciale WantToKnow-aanbieding

Boek over de
‘basisbeginselen van de homeopathie’
+ uniek en handzaam koffertje
met 36 remedies

x

x
– De Homeopathie introductie-set –

X
(let op: deze actie sluit op donderdag 13 juni)

x
Als je bovenstaande informatie over homeopathie hebt gelezen, begrijp je dat wij hier op de redactie grote fans zijn van de homeopathie. Wij stelden daarom voor jou dit introductiepakket samen, omdat we geloven dat iedereen inzicht zou mogen hebben van de verschillende homeopathische middelen. Zo kan je de volgende keer dat je hoofdpijn hebt de paracetamol laten staan en neem je bijvoorbeeld een korreltje pulsatilla, omdat dat nog gerichter werkt ook!

Volgens de wet ‘Claimsverordening’ die in Nederland van kracht is, mag er over de gunstige medicinale of gezondheidsbevorderende werking van middelen die niet als geneesmiddel zijn geregistreerd door een farmaceutisch bedrijf – zoals natuurlijke middelen, kruiden en supplementen – geen publieksinformatie worden gepubliceerd. Slim hoe de farmaceutische industrie, de homeopathie in de tang heeft.. Slim, sluw of manipulatief..?? Gelukkig kun je wél zelf op zoek en kijken waar je natuurlijke middelen, kruiden, supplementen en dus ook homeopathie allemaal voor kunt toepassen. Het bijgesloten boekje in het koffertje met homeopathische remedies, staan alle middelen beschreven.

Deze set bestaat uit:
x

Het boek ‘Zelf helpen met homeopathie’ van Peter Guinée
Een handig en overzichtelijk boekje, met een duurzame, harde omslag, waarmee je bij ongevallen, verwondingen en eenvoudige aandoeningen, zélf homeopathische middelen verantwoord uit kunt zoeken. Het boekje geeft ook aan wanneer de kwaal een specialist vereist. Het gaat in dit boekje dus om het snel en zachtzinnig hulp bieden bij ongelukjes en eenvoudige, acute aandoeningen.

De aanwijzingen zijn als Eerste Hulp bedoeld en niet om eventueel noodzakelijke behandeling door een homeopaat of een homeopathisch arts te vervangen. De behandeling van chronische ziektes en de opleving van chronische ziektes in de vorm van acute klachten, vereisen de begeleiding van een bekwaam homeopaat. Naast de praktische informatie over de toepassing van homeopathische middelen vind je in het boekje een uitgebreide omschrijving van geneeskrachtige planten met prachtige foto’s.

Losse prijs: € 19,50
Bestelcode: HB

x

De Helios-box van 36 basis remedies
Deze box bevat 36 homeopathische remedies die goed zijn voor een breed scala van aandoeningen. We noemen ze op: Aconite, Ant tart, Apis, Arg-nit, Arnica, Arsenicum, Belladonna, Bryonia, Calc carb, Calendula, Cantharis, Carbo veg, Chamomilla, China, Drosera, Gelsemium, Hepar sulph, Hypericum, Ignatia, Ipecac, Kali bich, Lachesis, Ledum, Lycopodium, Mag phos, Mercurius, Natrum mur, Nux vom, Phosphorus, Pulsatilla, Rhus tox, Ruta, Sepia, Silica, Staphisagria, Sulphur.

De remedies komen in de vorm van lactose-vrije sucrose-pilletjes en zitten verpakt in kleine flesjes. De box is gemaakt van een stevig-elastisch kunststof en kan bijvoorbeeld ook gemakkelijk worden meegenomen op reis! Een degelijk boekje met gebruiksaanwijzingen, is onderdeel van deze complete box. (zie grote foto hierboven)

Losse prijs: € 51,-
Bestelcode: BOX

 

Ons advies:
Bestel de Box én het boekje samen!
x
Speciaal door ons samengesteld
als een geweldig toegankelijke introductie
in de wereld van de Homeopathie

(voor € 65,- ipv. € 70,50 !)

 

(Bestelcode: Set)
x

x

* * *

“Ja, ik wil graag deze
Homeopathie-set
ontvangen
!”
x

Speciaal voor WantToKnow-lezers:

Vul hieronder de gevraagde persoonlijke gegevens in en
rond de bestelling af, VÓÓR de

sluitingsdatum:
donderdag 13 juni a.s.
om 16:00 precies!

x

* * *

Per bestelling geldt
een bijdrage porti/handelingskosten van € 7,-
x

Woon je buiten Nederland?
Dan geld er een andere bijdrage voor handling/verzending.

Meestal zijn wij in staat de levering binnen
2-3 weken na de sluitingsdatum te verzorgen.

* * *

Wil je een andere/grotere bestelling plaatsen,
dan ons bestelsysteem toelaat ?

x
Heb je evt. nog andere vragen?

Stuur dan even een berichtje naar aanbieding@wanttoknow.nl
We laten je dan z.s.m. weten hoe we jouw bestelling kunnen aannemen/verzorgen.

x

* * *

 

Totaal: € -

x