Advertentie

Vrijheid: een wijze en liefdevolle staat van ZIJN..!


x

x

Vrijheid is geen gevoel,

maar een wijze en liefdevolle staat van ZIJN!

2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Onvrije wereld: We zijn allen opgegroeid in een onvrije wereld, waarin vrijheid, waarheid, wijsheid en Liefde zelfs met een schijnwerper en een vergrootglas moeilijk te vinden zijn. De afwezigheid hiervan doet velen ernaar op zoek gaan. Velen van hen zoeken het in de buitenwereld. Het is immers die buitenwereld die ons met onvrijheid heeft geïndoctrineerd en geïnfiltreerd. Dus als die buitenwereld vrijgemaakt wordt, zo meent men, dan zal ook het innerlijk gevoel van vrijheid zich aandienen. Maar is dat wel echt zo?

De buitenwereld is toch het projectiescherm van de collectief gevoelde onbewuste innerlijke zaken, die er in de mensheid aanwezig zijn? Wanneer dit echt zo is – en dat is het! – kan dit besef niet anders dan een vergaande invloed hebben op de onbewust collectief beleefde werkelijkheid. De collectief beleefde innerlijk steeds sterker polariserende dualiteit en de daaruit voortvloeiende in intensiteit toenemende uiterlijke strijd, hebben de chaos geschapen die we nu alom tegenwoordig zien. Er zijn maar weinigen die zich daar volledig bewust van zijn.

Zij die dat wel zijn, durven verantwoordelijkheid te nemen voor het harmoniseren van hun innerlijke chaos. Zij dragen bij aan het vergroten van het bewust ZIJN in deze aardse werkelijkheid. Wat doe jij? Waar sta jij? Neem jij verantwoordelijkheid voor al je innerlijke conflicten en stop je daarmee de projectie ervan op de buitenwereld?

Beroemd brildrager John Lennon gebruikte deze brillen om een levenswijsheid uit te dragen. Verkeerde voorbeeld zo blijkt…

Persoonlijk gekleurde bril
Onlangs heb ik weer eens een paars gekleurde zonnebril gekocht, omdat ik die mooi vind. Als ik hem opzet, zie ik de wereld door een paars gekleurde waas. Maar daar ben ik me heel bewust van. Ik weet namelijk heel goed dat de wereld niet zo paars is als ik hem door die bril zie. Wat ik hiermee wil zeggen is, dat het in onze tijd hoogst noodzakelijk is om bewust voorbij te leren zien aan de persoonlijk gekleurde waas van een onbewust eigenbelang en de daarmee samenhangende instinctieve verdediging daarvan.

Durft men dit proces bewust aan te gaan, dan zal blijken dat alle uiterlijke strijd en conflict als sneeuw voor de zon verdwijnen en deel uit maken van het spel der tegendelen. Dit spel der tegendelen nodigt ons allen uit om de identificatie met iedere eenzijdige beleving ervan los te laten en het te zien als deel uitmakend van een groter geheel.

Pas het loslaten van deze identificatie met de eenzijdige beleving van polaire krachten kan het bewustwordingsproces versterken. Ik ervaar dat wat ik geleerd heb als buitenwereld te beleven, het mij ogenschijnlijk erg moeilijk maakt om dichtbij mijzelf te blijven.Dit is echter vanuit het nieuw verworven inzicht natuurlijk een illusie, want het zijn de in mij nog onopgeloste zaken die mij dit zo doen ervaren.

De verleidingen om mij uit mijn innerlijk centrum te laten trekken zijn talrijk en ontelbaar. Het geleerd hebben te doorzien hoe de indoctrinatie van een oude werkelijkheid zich in mijn innerlijk op een onbewust niveau heeft genesteld, doet mij door de gekleurde waas van illusionaire zaken heen kijken. Daardoor kom ik steeds dichter bij de beleving van mijn authenticiteit, het ware zelf en kan ik Vrijheid ervaren als een bewust liefdevolle staat van ZIJN.

In waarheid en Liefde samenwerken
In mijn eerder geschreven artikel ‘De poort van hemel of die van de hel…?’ (HIER) heb ik aangegeven wat het verschil in uitkomst is van het handelen op basis van de gekleurde bril van eigenbelang en op een vrije manier samenwerken. Citaat uit dit artikel:

“De maaltijd in hemel en hel

Een man verbaasde zich al sinds zijn jeugd over de dingen die de mensen elkaar vertelden over de hemel en de hel. Zo hoorde hij hen zeggen dat de hemel een goede plaats was en de hel een slecht oord. De hemel zat barstensvol engelen en heiligen, terwijl de hel overbevolkt was met duivels, kwade geesten en gemene lieden. De man wist niet goed wat hij hiermee moest. Volgens hem kon je slechts een oordeel over deze twee oorden hebben als je ze met eigen ogen had gezien. Op een nacht werd hij gewekt door een engel die hem vroeg: Ben je er nog altijd zo op gebrand om het verschil tussen hemel en hel te weten?”. “Jazeker” antwoordde de man, “Ik wil niets liever weten dan waar ik terechtkom als ik doodga.“

Hierop nam de engel hem bij de hand en samen vlogen ze door een dichte, eindeloze duisternis tot ze bij een gesloten poort aankwamen. De engel duwde de zware deur open en zei: “Dit is de hel. Houd je ogen goed open en zorg er voor dat je geen detail mist.” De man was zeer verbaasd. Er was, zoals hij verwachtte, geen duivel te zien in de hel, noch saters met bokkenpoten of eeuwige vuren waarin mensen brandden. Al wat hij zag was een gigantische zaal vol eettafels en elke tafel was volgeladen met de verrukkelijkste gerechten, schalen met het sappigste fruit, hoog opgestapelde taarten, de beste wijnen en de zachtste kazen. Zo ver hij kon zien zag hij mensen aan deze beladen feesttafels zitten.

In het oude Egypte was er een godin genaamd Maat, die een weegschaal vasthield. Na de dood van een Ingewijde werd diens hart op de ene schaal gelegd en een veer op de andere. Als het hart zo licht als de veer was zou de Ingewijde toegang krijgen tot de hemelse werelden ofwel hogere bewustzijnsstaten. Maar als het hart beladen was met negativiteit, spijt en verdriet moest de Ingewijde terugkeren naar de lagere werelden.

In eerste instantie benijdde hij hen, tot zijn blik op hun armen viel. Toen pas merkte hij op dat hun armen vanaf hun schouders veranderd waren in vorken. En deze vorken waren zo lang dat, hoezeer de feestgangers er ook hun best voor deden, ze niet in staat waren het voedsel naar hun mond te brengen. Hun vruchteloze pogingen waren zo frustrerend dat ze paars zagen van woede, haat en honger. De engel nam de man opnieuw bij de hand en leidde hem naar buiten. Voor de tweede keer vlogen ze door een dichte, koude duisternis, tot ze bij een andere poort aankwamen. De engel stopte, zwaaide de deur open en riep:

“Mag ik je met vreugde presenteren: de hemel!“ In eerste instantie raakte de man in grote verwarring, want de hemel zag er exact hetzelfde uit als de hel! Het was precies dezelfde gigantische ruimte, en ook hier stonden lange eettafels, volgeladen met de meest exquise gerechten uit alle delen van de wereld. Zelfs de feestgangers zagen er identiek uit: ook bij hen waren de armen veranderd in onhandige, lange vorken. Even dacht de man dat de engel een flauwe grap met hem uithaalde, totdat hij nog eens goed keek en het verschil opmerkte.

De hemel en de hel, een idee over het leven na de dood wat lang dominant was in Europa dankzij de hier overheersende religies. Dit in groot contrast tot het idee van reïncarnatie wat in veel Oosterse religies dominant was.

De mensen in de hemel waren niet kwaad of hongerig, integendeel, ze lachten allemaal en waren goed doorvoed. Want deze mensen gebruikten allemaal hun lange gevorkte armen om hun buren te voeden. Ze werkten samen, ze hielpen elkaar en deelden het fantastische eten, zodat ze allemaal in gelijke mate aten, dronken en plezier hadden.”

Hetzelfde sociale mechanisme werd tijdens een workshop ervaarbaar aan de deelnemers aangeboden door de workshopbegeleider. Waarvan hieronder een verslag.

“Er waren eens 50 personen bijeen die deelnamen aan een seminar. De spreker vertelde vol passie en er kwamen mooie verhalen en ervaringen aan bod. Plotseling stopt hij met spreken en geeft iedereen een ballon en een pen, en hij vraagt ze hun naam op de ballon te schrijven. Vervolgens werden alle ballonnen verzameld en naar een andere kamer gebracht. Alle 50 personen kregen de opdracht om de ballon met hun eigen naam binnen 5 minuten te vinden. Er ontstaat chaos. Iedereen zoekt met woeste haast in de berg stuiterende ballonnen, botst tegen elkaar aan en duwt elkaar opzij.

Na 5 minuten is nog niemand erin geslaagd om zijn eigen ballon terug te vinden. Nu vraagt de spreker om de eerste ballon binnen handbereik te pakken, en deze aan degene te geven wiens naam op de ballon staat. Het resultaat? Binnen 5 minuten heeft iedereen zijn eigen ballon weer terug. De spreker zei: ‘Hoe simpel kan het zijn. Als we allemaal kiezen om te nemen, zal er weinig gebeuren. Als we allemaal kiezen om te geven, zal de wereld er anders uit gaan zien. Geluk zit in het geluk van anderen. Maak anderen gelukkig en vind zo ook je eigen geluk.”

(Einde citaat)

De Liefde wil het leven in al haar vormen heiligen en ten volle waarderen. Binnen economisch gedicteerde verhoudingen is dat absoluut onmogelijk. Wij kunnen echter wel zelf die Liefde, door deze gedurende het leven in onszelf toe te laten, in de wereld helpen brengen en daar te verankeren. Economie is gebaseerd op exploitatie door en gewin voor de machtigste en financieel rijkste 0.01% van deze wereld. Hun innerlijk kent geen Liefde. Het kent slechts een satanisch geïnspireerde drang naar macht en rijkdom. Maar zij kunnen hun macht en rijkdom niet meenemen naar het hiernamaals. Dit wordt op humoristische wijze duidelijk gemaakt in de volgende grap, waarin Mark Rutte de hoofdrol speelt.

Mark Rutte bij de hemelpoort

Mark Rutte komt bij een verkeersongeluk om het leven. Zijn ziel komt bij de hemelpoort en wordt ontvangen door Petrus. “Welkom bij de Hemel”, zegt Petrus. ”Er is een klein probleem, ik kan je niet zomaar binnenlaten. We zien zelden een zo hoog geplaatst persoon aan de hemelpoort, zie je, dus weten we niet meteen wat te doen met jou. “

“Geen probleem, laat me gewoon binnen”, zegt de VVD-politicus. Waarop Petrus antwoordt: “Nou, ik zou wel willen, maar ik heb orders van hogerhand. Wat we zullen doen, je brengt 1 dag door in de hel en 1 dag in de hemel. Daarna kun je kiezen waar de eeuwigheid door te brengen.”

“Echt, ik weet het al. Ik wil naar de hemel”, zegt Mark Rutte. “Het spijt me, maar we hebben hier zo ónze regels”, zegt Petrus. Zo wordt de politicus door Petrus geëscorteerd naar de lift en ze gaan naar beneden, beneden en nog verder naar beneden naar de hel. De deuren gaan open en plotseling staat hij midden op een mooie groene golfbaan. Op een afstandje staat het clubhuis en daarvoor staan al zijn oude vrienden en andere politici, waar hij mee heeft gewerkt. Ze zijn allemaal heel blij en gekleed in avondtenue.

Ze rennen naar hem toe, schudden zijn hand, en halen goede tijden op die ze hadden toen ze steeds rijker werden op kosten van de burgers. Ze speelden een prettig partijtje golf en met het diner hadden ze kreeft, kaviaar en Champagne. De duivel zelf is ook aanwezig, die waarachtig een vriendelijke vent is en zich vermaakte met dansen en grappen vertellen. Ze hadden het geweldig en voordat hij het wist, was het tijd om te vertrekken. Iedereen gaf hem een hartelijk afscheid en ze wuifden, terwijl de lift begon te stijgen. De lift gaat omhoog, omhoog, omhoog en toen hij stopte stond Petrus al op hem te wachten. “Nu is het tijd om de Hemel te bezoeken.”

 In de hemel was het heel gezellig, hij spendeerde zijn tijd met het vergezellen van een groep blije zielen, die van wolk naar wolk dansten, de harp bespeelden en zongen. Ze hadden het dus goed naar hun zin, maar voordat hij er erg in heeft zijn er 24 uren voorbij en Petrus komt naar hem toe. Nu dan, je hebt een dag in de hel doorgebracht en een dag in de Hemel, maak nu je keuze voor de eeuwigheid.” Politicus Mark Rutte wacht even, dan antwoord hij: Wel, ik zou het nooit gezegd hebben van te voren, ik bedoel, de hemel was geweldig, maar ik denk toch dat ik beter af ben in de hel.”

 Zo escorteert Petrus hem naar de lift en hij suist naar beneden, beneden, beneden. De deuren van de lift gaan open en staat hij in een dor landschap, bedekt met vuil en afval. Hij ziet al zijn vrienden, gekleed in lompen, het afval oprapen en in zwarte zakken stoppen, terwijl er steeds meer stinkend afval naar beneden komt vallen. De duivel komt naar hem toe en slaat zijn armen om hem heen. “Ik begrijp er niets van,” stamelt de politicus. “Gisteren was ik hier en was er een golfbaan en een clubhuis, we aten kreeft en kaviaar, dronken Champagne, dansten en hadden het hier geweldig. Nu is er alleen een dor land vol afval en mijn vrienden zien er vreselijk uit. Wat is er gebeurd?”

 De duivel kijkt hem aan, lacht en zegt, “Gisteren waren we op campagne….. Vandaag heb je gekozen.”
“Het spijt me, maar we hebben hier zo ónze regels”, zegt Petrus.

De zuigende werking van moderne technologie
Ik leef in een maatschappij waarin de technologie steeds meer aandacht, dus energie vreet, om ermee te werken en er op een gezonde bewuste manier mee om te gaan. Daardoor heb ik in mijzelf heel veel aan aanvankelijke weerstand moeten overwinnen om nieuwe technologisch gefundeerde communicatiemiddelen spaarzaam in mijn leven toe te laten op het moment dat ik het goed achtte. Jarenlang heb ik gebruik gemaakt van de meest simpele mobiele prepaid telefoon.

Een tijdje geleden kreeg ik van mijn dochter haar oude Samsung en zij installeerde deze voor mij. Het hield in dat ik het apparaat moest gaan ontdekken om de voor mij gewenste mogelijkheden te kunnen gebruiken. Zo heb ik nu ook whatsapp en maak daar als ik het nodig vind gebruik van. Misschien zullen sommigen van jullie zeggen dat ik ouderwets ben, want je moet toch meegaan met de tijd. Ik wil me echter niet mee laten gaan in opgedrongen hypes en me daardoor laten bepalen in het maken van keuzes betreffende mijn consumentengedrag.

Ik wil zo bewust mogelijk om gaan met die moderne technologie, vanuit het besef welk een vervreemdend effect deze technologie op mijn mens zijn heeft. In een aantal eerdere artikelen (HIER, HIER en HIER) heb ik die effecten benoemd. Hieronder een citaat uit het laatste hiervoor gelinkte artikel:

Het aangeraakt durven worden
De boven beschreven dynamiek tussen de buitenwereld en het eigen innerlijk bestaat voornamelijk uit het je durven laten raken (HIER). Dus je kwetsbaar (menselijk) op te durven stellen en in de eigen kwetsbaarheid een onoverwinnelijke kracht te durven ervaren (HIER). Satanische krachten hebben echter een mens- en natuur vervreemdende wetenschap geïnspireerd. Deze heeft een technologie ontwikkeld, die onze kwetsbaarheid al kidnappend omgevormd heeft tot een onnatuurlijk kunstmatige eeuwigheid met een kunstmatige intelligentie.”

Leven in waarheid en authenticiteit
Het is mijn diepste wens om in waarheid en vanuit authenticiteit te leven. Alles wat dit in mijn innerlijk blokkeert, onderwerp ik aan een diepgaand onderzoek, transformeer het door het licht van mijn bewustzijn er op te laten schijnen en laat het los. Het betreft in dezen vooral oude ingesleten onbewuste overlevingspatronen. De volgende satsang van Hans Laurentius gaat hierover.

Deel 2 over waarheid en eerlijkheid

(deel 1 kun je HIER bekijken)

Wanneer men in waarheid en authenticiteit wil leven wordt men in het dagelijks leven op alle mogelijke manieren beproefd. Want mensen in de sociale omgeving vinden dat maar eng, omdat zij je dan ongrijpbaar vinden. Je laat dan iets zien dat zij niet kennen en veelal ook niet durven. Onbekend maakt immers onbemind. Voor mijzelf schept het echter een geheel nieuwe realiteit, waarin er geen tegenstellingen meer zijn. Robert Sepher legt in de onderstaande video heel helder en duidelijk uit hoe dit op een zuivere manier sinds de oudheid altijd al gewerkt heeft.

Ancient Egyptian Tantra, Alchemy, and Magnetism

Kundalini betekent ‘opgerold’ in het Sanskriet

KA(B)BA(H)LAH
In de video wordt gesproken over sinds de oudheid bekende transformerende werking van de seksuele energie. Deze manifesteert zich op energetisch niveau in de twee aanvullend polaire krachten van het mannelijk schenkende en het vrouwelijk ontvankelijke. In het oude Egypte noemde men dit Ka en Bah. In de Indiase traditie vormen zij tezamen de stroom van levenskracht, oftewel kundalini. Zoals de vrouw in het filmpje van Sepher uitlegt is de transformatie van de seksuele energie alleen mogelijk als er bij de partners een zuivere Liefde is voor elkaar.

Toen ik die uitleg hoorde, moest ik gelijk denken aan hoe in het Joodse occultisme van de KA(B)BA(H)LAH (HIER) dit gegeven is geperverteerd en gecorrumpeerd door de invloed van de Babylonische Talmud (HIER). In de hierna weergegeven video, die opgenomen is in het hiervoor gelinkte artikel,  legt de Jood Yossi Gurvitz uit welke implicaties dat heeft in onze tijd.

When Israel Is Mighty

Denk daarbij aan de toenemende onthullingen van geperverteerde seksuele uitingen, zoals georganiseerd kindermisbruik e.d. en vele andere in onze tijd spelende waanzinnige perversies. Denk daarbij ook aan het momenteel actuele thema van Jeffrey Epstein en zijn verbindingen met de Israëlische MOSSAD, oftewel de Israeli Secret Intelligence Servive (ISIS)! Dat laatste is een Zionistisch/Talmudisch Joods geperverteerde versie van de oorspronkelijke Egyptische godin Isis.

In de tijd bevroren
Het occulte Jodendom is een in de tijd bevroren museumstuk, dat in onze moderne tijd van een toenemend bewustwordingsproces geen enkele realiteitswaarde meer heeft. Het draagt dan ook op geen enkele wijze bij aan dat bewustwordingsproces, het welzijn en de verheffing van de mensheid, anders dan het leren doorzien ervan en de verleidingen ervan te leren weerstaan. Het doorzien en het loslaten van de illusie van ieder superioriteitsdenken en -voelen opent het vrije ZIJN.

Vrijheid valt niet te bevechten, aan anderen op te leggen of te onderdrukken. Evenals Liefde en Waarheid niet te bezitten zijn! Ik kan alleen maar in Waarheid, Schoonheid (zuiverheid) en Liefde leven, wanneer ik deze geestelijke krachten dusdanig in mijn innerlijk heb verankerd dat ik DAT BEN (Tat Tvam Asi).

Leef daarom vanuit je zuivere hart!

Waarheid en Liefde zullen je vrij laten ZIJN!

Kiss the Earth” (La Luna) by Ajeet Kaur: Live in Amsterdam

Peace by Ajeet Kaur

 

Arend Zeevat

15 augustus 2019

8 gedachten over “Vrijheid: een wijze en liefdevolle staat van ZIJN..!

 1. De schrijver van het volgende artikel geeft zijn visie weer op het uiterlijke vluchtgedrag van de mensheid, die sterk overeen komt met wat ik in het bovenstaande artikel beschrijf. Zijn artikel is een reactie op het willen kolonialiseren van de ruimte. Citaat:

  “We’ve got to turn inward and evolve beyond our self-destructive impulses. The only way out is through. The mind virus of celestial escapism stops us from doing this, because it offers us yet another false promise of deus ex machina. It lets us run away from doing the hard but necessary real inner work, just like doing drugs or binging on Netflix or any other kind of escapism.”

  https://www.zerohedge.com/news/2019-08-20/oligarchys-plans-our-future-keep-getting-dumber

 2. Weer een stukje wijzer. DAnk je wel Arend. Al is het moeilijk om bij jezelf te blijven. En zoals DOnnQuijotte schreef we zijn allemaal beschadigde kinderen. Hoop alleen dat mijn kinderen en kleinkinderen het op tijd inzien. Maar ook dat is hun pad dat ik niet kan sturen. Al geef ik graag hier en daar want subtiele opmerkingen.
  Nogmaals dank.

 3. Alles wat we zien gebeuren op het wereldTONEEL kun je bekijken als een speelfilm , alles is volledig gescript om ons continu de dualiteit in te trekken, zodat we er zo lang mogelijk over doen om te ontdekken dat we altijd al ons leven zelf creëeren en dat elk moment de keuze aan ons zelf is om te handelen vanuit LIEFDE of vanuit ANGST.
  Zoek de redding niet buiten jezelf en stop met het projecteren van verleden/herinneringen op je toekomst. Hier en nu kiezen voor jouw LIEFDE-aandeel in de collectieve energie zal METEEN aantoonbaar je bewustzijn verhogen <3

 4. https://nos.nl/artikel/2299456-heerlen-en-kerkrade-scherpen-aanpak-illegale-hennepteelt-aan.html
  Zo wordt dat door de NOS beschreven wat dus in mijn zienswijze totaal verkeerd wordt omschreven.Wil je de regels rondom hennepteelt aanscherpen dan moet men wel op voorhand weten waar hennep geteeld wordt wil men die aangescherpte regels kunnen toepassen en niet daar pas achter komen na een inval.Dit is pure vrijheidsbeperking van iedereen omdat ze nu overal en altijd zomaar woningen kunnen gaan betreden ook als daar totaal geen hennep te vinden is.In mijn ogen is dit zware aantasting van ieders privacy en mogelijk zelfs huisvredebreuk.
  Wat als er een inval gedaan wordt terwijl er niets wordt gevonden? Wat is er mis met eerst onderzoek door politie en toestemming van een rechter eer men een inval doet?
  Is de overheid niet de hoofdschuldige dat mensen van alles doen om een zo goed mogelijk leven te kunnen hebben met hun financiële belastingen en kaalplukkerij? Waarom is er niemand die daar iets aan doet? Ook het aantal overvallen zou stijgende zijn op vooral eten bezorgers en daar willen ze nu dat er minder cash betaald gaat worden en/of bodycams mee gegeven worden.
  Wederom is dit op zeer geraffineerde wijze mensen hun rechten afnemen en de privacy aantasten.
  Dat de overheden totaal de weg kwijt zijn moge duidelijk zijn want eerder gaf DNB aan de ABN/AMRO ook al opdracht rekeningen te controleren van particulieren ivm mogelijke witwaspraktijken.Probleem is echter dat hier aan criminelen gevraagd wordt om criminaliteit onder particulieren op te sporen wat bv ING bewezen heeft https://nos.nl/artikel/2248954-presidentsdochter-en-lingeriewinkel-konden-zo-witwassen-bij-ing.html Banken zijn nu eenmaal niet te vertrouwen vooral niet wanneer er financieel gewin te behalen is.
  Misschien dan maar aan bekende koffieshopshouders vragen om wietteelt onder particulieren op te sporen? Knettergek zijn ze.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.