Advertentie

Paradigma-verschuiving van het Menselijke Bewustzijn..


x

Woensdag 10, 17, 31 Mei en 14 Juni
X

‘Paradigma-verschuiving van het Menselijke Bewustzijn.’
X

Lezingenserie:
x

‘Buitenaards Contact is werkelijkheid’

x

Juist in een tijd dat het lijkt alsof de globale uitdagingen onoplosbaar zijn, is het bespreekbaar maken van andere werkelijkheden van zeer groot belang. Vele mensen merken dat onze bijzondere wereld onderhand wordt opgesplitst in twee verschillende realiteiten, te weten een geheel analoge organische werkelijkheid (voelen, creatief) en een complete artificiële computergestuurde werkelijkheid (denken, logica). Deze twee verschillende werkelijkheden, een Organische beschaving en/of een Cyborg beschaving zullen samen de toekomst van de Mens op Aarde haar realiteit gaan bepalen.

En in de kern is onze huidige werkelijkheid reeds het gevolg van een diepgaande Cyborg-intrige, welke kant willen we met elkaar op? Wat zijn de mogelijkheden? Op basis van deze schijnbare, heftige dualiteit, verzorgt Martijn van Staveren (43) binnenkort in Zwaanshoek (bij Hoofddorp) een 4-delige lezingenserie over het ‘Menselijke bewustzijn versus Buitenaards Contact’. De boodschap die Martijn naar buiten brengt, is er één van bekrachtiging, liefde, daadkracht, besef en inzicht.

Om het Oorspronkelijke ontwerp van ons Universum te doorgronden starten we ons onderzoek in onze eigen achtertuin. Daarbij stuiten we dikwijls op zeer onthullende zaken; het is niet voor niets, dat we ons bewust worden van deze vaak manipulerende energieën. Hoe gek het klinkt wellicht, maar laat je vooral inspireren en beseffen hoe belangrijk het is dat jij, juist NU, hier aanwezig bent in dit tijdsbestek op Planeet Aarde. Want zodra jij in staat bent anders naar ‘de werkelijkheid’ te kijken, kun je een ander innerlijk bewustzijn gaan ervaren.

Martijn zegt daarom ook met enige regelmaat: “Besef dat je niet naar een lezing van een Martijn gaat, besef dat je in essentie naar jezelf komt luisteren IN mijn verhaal. Waardoor je eigen informatie uit jezelf toegang kunt geven. Het is de tijd naar jezelf te durven luisteren, ongeacht wat de gevolgen hiervan kunnen zijn”.

Elke lezing is diepgaande gefragmenteerde informatie, waar als rode draad doorheen loopt wat de dwarsverbanden zijn van de huidige wereldwijde situatie ten aanzien van de Aardse Menselijke beschaving.

* * *

X

Het verhaal van Martijn:

‘Het ufo fenomeen is werkelijkheid. Buitenaardse aanwezigheid is werkelijkheid.’

“Vanaf dat ik een klein jongetje was, weet ik dat de Mens op Aarde zich op alle mogelijke manieren zal verzetten tegen de bevrijding van het eigen Innerlijke bewustzijnswezen. Niet omdat zij niet vrij wil zijn, maar omdat de weg naar deze Innerlijke vrijheid er één zal zijn van radicale en complete herziening. De aanwezige spiritualiteit in de Mens is vaak op persoonlijkheid gebaseerd en niet op vrijheid van voelen en denken. Het is afhankelijk geworden van gekaderde bewustwording en is het grootste instrument tegen het repatriëren van de Oorspronkelijke vermogens van de Mens. Waarachtige spiritualiteit kent geen voorkeur”.

Martijn vertelt hoe hij vanuit een parallel Universum vanuit een andere tijd naar de Aarde gekomen is, zich bewust geworden van een leven in een Aards lichaam. Hij draagt herinneringen in zich van gebeurtenissen welke zich hebben voltrokken van de Aardse voorgeschiedenis en van andere werelden. Vanuit deze herinneringen beschrijft hij hoe verschillende inter-dimensionale buitenaardse rassen strijden om het behoud en de zeggenschap over het Menselijke bewustzijn op Planeet Aarde.

En hoe dit onderwerp verweven is met de huidige Aardse wereldwijde gebeurtenissen. Martijn is een getalenteerde ‘remote viewer’ en volgt gedurende zijn aardse leven de achterliggende buitenaardse agenda’s . Deze programma’s manipuleren de Mensheid op een fundamentele, ernstige wijze en houden ons bewust af, van een verdere volledig vrije evolutie. Een evolutie overigens, die de Mensheid volgens Martijn in een ander Universum reeds heeft volbracht..!

Is het werkelijk zo moeilijk
aan te nemen
dat er vele andere beschavingen elders in het universum zijn?
En dat zij veel verder ontwikkeld zijn dan de huidige Aardse beschaving..?

Als Aards kind raakte Martijn betrokken bij een grootschalig contact en ontvoerings-programma, uitgevoerd door uiterst zelfingenomen, supergeavanceerde buitenaardse beschavingen. Tijdens deze gebeurtenissen werd Martijn bijgestaan door zeer geavanceerde en zorgzame hyper-dimensionale groeperingen, die er letterlijk aan hebben bijgedragen dat hij fysiek is blijven bestaan..!

Martijn van Staveren bij één van de vele, vele lezingen die hij op dit moment houdt in Nederland.. (klik voor lezingenserie WantToKnow)

Hiertoe behoorden verschillende en anders uitziende wezens dan Mensen en ook menselijke wezens, die een verschijning hebben, ongeveer zoals de Aardse Mens. Deze beschavingen gaven veel informatie hoe wij op eigenzinnige en creatieve wijze een kentering kunnen veroorzaken in de huidige systematische onderdrukkingssystemen.

Volgens Martijn zijn er diverse programma’s actief, die door zogenaamde ‘rookgordijnen’ worden gecamoufleerd/verborgen. Martijn nam waar dat er zich achter het wereldwijde UFO-fenomeen, hele andere schokkende en onthullende activiteiten schuil gaan. Een gebeurtenis waardoor het gehele buitenaardse fenomeen letterlijk op zijn kop zou komen te staan. Martijn spreekt daarom telkens over verschillende werkelijkheden. Werkelijkheden waar Aardse ultra geheime neurocyber-krijgsmachten en inlichtingendiensten een stuwende kracht in zijn. Of in goed Nederlands: we worden op een fundamentele manier in de maling genomen..

Martijn vertelt vanuit zijn eigen ervaringen zijn verhaal; een verhaal waarin hij letterlijk belet werd, dit naar buiten, in de openbaarheid te brengen. Volgens Martijn zijn de bezetters van onze mind operationeel in alle lagen van tijdlijnen en voorzien en beïnvloeden zij telkens alle stappen van de Mens op Aarde. Maar de Mens beschikt en blijft beschikken over een (vergeten) vermogen dat deze loep kan doorbreken. Het is juist dít krachtige menselijke vermogen dat de zelfzuchtige buitenaardsen bij ons inactief willen houden..

De grote liefde voor Moeder Aarde en haar bewoners heeft Martijn aangezet om mede-inspirator te zijn om collectief een krachtige en liefdevolle impuls te geven, zodat er gezamenlijk een nieuw tijdperk kan worden gecreëerd. Een tijdperk waarin we kunnen terugkeren naar de werkelijke basis van ons Aardse bestaan met daarin centraal onze verbinding met de Oer-Wereld.

Martijn en WantToKnow verwelkomen je hartelijk op de 4 thema-avonden en hopen je hiermee te inspireren en te motiveren om openlijk over dit thema te durven spreken of te luisteren. Besef dat de informatie indringend kan zijn, waardoor het verstandig is, deze in meerdere avonden tot bloei te laten komen. Om dieper op de inhoud in te kunnen gaan, zijn er verschillende delen in lezingen uitgewerkt waarin Martijn verscheidene soorten informatie en ervaringen uiteenzet. Dit is dat lezingenschema:

x

x

* * *

HELAAS KUN JE NIET MEER BOEKEN VOOR DEZE LEZINGEN..
X

– VOLGEBOEKT –

x

(Wil je je evt. opgeven voor het geval er afzeggingen komen?
x
Mail even naar contact@wanttoknow.nl)

* * *

– Deel 1

Woensdag 10 mei a.s. (19:15 – 22:15 uur) x

Inleiding, synchroniciteit & Buitenaardse ontmoetingen

x
Wie is Martijn? Hij introduceert zichzelf en neemt je mee naar de ervaringen die hij van kindsaf, tot vandaag, heeft meegemaakt. Centraal daarbij staan de onderwerpen buitenaardse ontvoeringen, tijdreizen, multidimensionale en parallelle realiteiten. Is het werkelijk zo moeilijk aan te nemen dat er vele andere beschavingen elders in het universum zijn en zij veel verder ontwikkeld zijn dan de thans huidige Aardse beschaving?

Martijn deelt een aantal ervaringen over buitenaardse rassen, ontmoetingen en eigenschappen van hen. Hij deelt dit om de mindset van de bezoekers kennis te laten maken met werkelijk ‘open-minded’ zijn en om een mogelijk op trauma gebaseerde perceptie van het dagelijkse leven in beweging te zetten en om te buigen in kracht en zelfbeschikking. We maken een reis in ons universum om een goed beeld te kunnen krijgen hoe uiterst onmogelijk het is dat alleen onze planeet Aarde beloond is met leven.

In dit deel komen diverse ervaringen en gebeurtenissen naar voren, die direct verband houden met de mogelijke motivatie waarom jij besloten hebt hier vandaag ook bij aanwezig te zijn. De doelstelling van deze lezing is een startpunt maken in een radicaal andere koers van denken, voelen en spreken. Voel je vooral van harte welkom..!

 

x

– Deel 2 –

Woensdag 17 mei a.s. (19:15 – 22:15 uur)

Het huidige Aardse mechanisme, wie ben ik?

X
Tijdens deze lezing gaat Martijn persoonlijk in op verschillende onderwerpen zoals de vergeten Aardse voorhistorische situatie, de religies op Aarde en waar deze mee verbonden zijn, buitenaardse beschavingen zoals de Annunaki en de zienswijze van welwillende buitenaardse menselijke rassen, zoals de Umbraha, de Zaviriaanse en de Sin-Shani beschavingen.

Gedurende  jaren heeft Martijn gesprekken gevoerd met deze mensen uit andere werelden (universumhologrammen) en hij deelt de inhoud van deze ontmoetingen door gefragmenteerd doch zeer gericht de essentie aan te raken. Dit is Martijn ook uitdrukkelijk geïnspireerd, dit juist nú te doen in déze tijd. Martijn zal ook ingaan op de veel gestelde vraag waarom ze niet gewoon openlijk en publiekelijk landen in hun bijzondere voertuigen. De veelgehoorde reden dat wij eerst nog veel te leren hebben is daarbij ondergeschikt aan de werkelijke redenen. De eenvoud van het fundament van werkelijkheid, is de kracht om een nieuw script met elkaar te ontwerpen.

De doelstelling van deze lezing is om inzichten te krijgen in de menselijke werking van de opbouw van perceptie van realiteit én het daarbij openen van andere visies ter activatie van ons emotionele scheppingsbewustzijn. Wat voelt de Aardse Mens zodra zij gevoelens gaat ervaren welke het neurologische systeem nog niet eerder een betekenis kon geven?

x


– Deel 3 –

Woensdag 31 mei a.s. (19:15 – 22:15 uur)x

Planeet Aarde in quarantaine geplaatst via MindControl

x
Door de zeer indringende contacten welke Martijn ondervonden heeft en nog steeds ondervindt, is het mogelijk om een lezing te geven over onderwerpen waar minder over gesproken wordt. Het gaat hierbij niet in de laatste plaats over de controle mechanismen op en rondom onze planeet en hoe wij gedomineerd worden door compleet onzichtbaar gehouden bio-telemetrische volgsystemen.
Om onze weg terug naar de vrijheid te vinden is het beslist heel noodzakelijk deze informaties te bespreken.

Volgens Martijn juist, vanwege het feit dat deze systemen vol operationeel zijn en in aankomende tijden alles gaan bepalen. Een multidimensionaal uiterst geavanceerd surveillance systeem waakt over de zogenaamde vrije stappen van de Mensheid aangestuurd door de ingebrachte ET DNA coderingen. Het controle systeem bestaat in andere lichtspectra, niet waarneembaar voor ons menselijke oog, rondom de Aarde en daarbuiten. Martijn heeft deze systemen bezocht en kunnen bekijken.

Hij heeft o.a. gezien wat deze systemen kunnen aanrichten en welke invloed zij hebben op onze hyper-neurologische systemen. Je krijgt informatie te horen over wie deze systemen hebben aangelegd en op welke wijze wij hierdoor onder invloed staan. Ook gaan we spreken over de wijze waarop jij de start in jezelf kunt vinden en hoe je jezelf kunt bekrachtigen. Buitenaardse krachtige welwillende rassen zijn volledig op de hoogte van de aanwezigheid van deze tracking technologieën en wachten op openheid van communicatie door ons over deze zeer belangrijke data.

De doelstelling van deze lezing is om goed doordrongen te raken van de mogelijkheid om jezelf te gaan herkennen in elke stap welke jij in je leven zet en voorbereiding om openlijk contact te kunnen leggen met ET,s en ID’s en beweging te brengen in het massabewustzijn.

x


– Deel 4 –

Woensdag 14 juni a.s. (19:15 – 22:15 uur)x

De vergeten artificiële neurologisch invasie..

X
Buitenaardse leugens ontmaskerd

x
Tijdens deze lezing geeft Martijn inzicht in de onderdrukking van de Mensheid haar Oorspronkelijke vermogen. De Aardse Mens  heeft een buitengewoon scheppend vermogen om via haar creatievermogen inspiratie een aanpassingen te verrichten in het NU moment. Je zou dit kunnen vertalen naar: het bewust creëren van een wenselijke situatie en het opheffen van onwenselijke situaties. Deze vermogens lagen ooit opgeslagen in ons DNA en kon worden omgezet door middel van het gebruik maken van ons zintuig wat ook wel de pijnappelklier wordt genoemd.

Deze vermogens werden onderbroken en de Aardse Oorspronkelijke Mensheid werd bijna uitgeroeid om opnieuw te worden geprogrammeerd. De gevolgen zijn onder andere onze zogenaamde dagelijkse werkelijkheid en slaafsheid. Doordat Martijn met eigen kennis uit andere werelden ‘voorzien’ is én doordat hij intensief aan deze materie heeft gewerkt  met andere multidimensionale bewustzijnswerelden, vertelt hij dat de hele Buitenaardse Scène een maskering is van een nog grotere, niet eerder besproken gebeurtenis. Deze gebeurtenis is de werkelijke oorzaak van de gehele manifestatie van het Buitenaardse fenomeen.

De wijze waarop en door wie, worden hoofdelijk bepaald door deze uitzinnige historie. Een historie die zich, ten opzichte van onze huidige tijdslijn, ver in de toekomst heeft afgespeeld (!!) en allesbepalend is. Hierdoor zullen vele onderwerpen een nieuwe en diepere betekenis krijgen. Onderwerpen zoals spiritualiteit, chakra’s, reïncarnatie, graancirkels, ascentie, ‘hogere’ dimensies, opgestegen meesters, neurologische virtuele werkelijkheden (VR) en buitenaardse hulp en healings zullen herziening nodig hebben, naar gelang de Mens met meer informatie IN zichzelf verbinding gaat maken..

De doelstelling van deze lezing is een kijkje achter de ‘ingevoegde’ realiteit te nemen en het besef te ontwikkelen heel dicht bij jezelf te blijven. Maak kennis met een verloren gegane historie in jezelf en herken daarbij op jouw eigen wijze je innerlijke liefdes en creatiekracht. Alle Mensen zijn gelijkwaardig aan elkaar en beschikken onafhankelijke én gezamenlijk over een enorm scheppend vermogen. Het is volstrekt hét moment om elkaar van Mens naar Mens en van Hart naar Hart te ontmoeten.

* * *

WAAR?

De lezingen vinden plaats in:

Spieringweg 913 – 2136 LK Zwaanshoek (bij Hoofddorp/Schiphol)
(klik op logo voor kaartje)

* * *

* * *

HELAAS KUN JE NIET MEER BOEKEN OP DEZE LEZINGEN..
X

– VOLGEBOEKT –

* * *

x

(Wil je je evt. opgeven voor het geval er afzeggingen komen?
x
Mail even naar contact@wanttoknow.nl)