Advertentie

Water-wervelaar: brengt je drinkwater in natuurlijke balans!


WantToKnow organiseert regelmatig bijzondere aanbiedingen voor je, met producten die je niet zo snel in de winkel zult tegenkomen. Een service met producten die veelal uit het buitenland komen. Bij kleine, vaak ambachtelijke leveranciers vandaan. Vanzelfsprekend kiezen we producten die passen in de sfeer van de website en dus zullen aansluiten op jouw smaak. We kijken zeker ook naar het duurzame karakter van de producten (en diensten).

Het essentie van deze aanbiedingen is zódanig, dat wij de aanbieding een beperkte geldigheidsduur moeten geven. Wij werken namelijk niet met voorraden en bestellen daarmee de producten aan de hand van de bestellingen die wij van de lezers van WantToKnow krijgen. Daarom duurt het leveren van de producten vaak iets langer dan een ‘paar dagen’. Meestal zijn wij in staat de levering binnen 2-3 weken, na afloop van de aanbieding, te verzorgen.

WantToKnow heeft niet zo heel veel mogelijkheden tot inkomsten, vandaar dat we deze postorderservice ook hebben ontwikkeld. Zo snijdt het mes dus aan twéé kanten. We hopen je met deze service van dienst te zijn!

 

* * *

Onze natuur zou je niet behoeven te zien als een dimensie-met-beperkingen, maar veel meer als een vriend-die-je-kansen-aanreikt.. Vanuit die vriendschap met de natuur, worden je op ‘natuurlijke wijze’ kansen ‘aangereikt’. Daarbij zijn alle kennis van op school geleerde ‘natuurwetten’ geen pré…! Niet écht, want het gaat namelijk om een duidelijke vrije en vooral Open Mind. Het gaat om het onbevooroodeeld kijken naar dátgene ‘wat zou kunnen’, naar mogelijkheden en potentie.. Zelfs bij zoiets ‘SIMPELS’ als water..!

Het klinkt allemaal wellicht wat wollig, maar het is tóch preciés wat veel uitvinders succesvol maakt. Wat ook weer niet wil zeggen, dat al hun bevindingen gepaard gaan zonder slag-of-stoot-ervaringen.. Nee, die horen er juist bij.. Of in goed Nederlands: ‘TRIAL AND ERROR’..

In managementtermen heet dat dan heel chique ook ‘learning-by-doing’, maar voor de uitvinders is het vaak een pad, dat zich voor hen toont. Een pad, dat ze alleen hoeven te bewandelen, door hun intuïtie als kompas te gebruiken en zich te laten leiden door ‘datgene wat zich toont’.. Het gaat hier over de essentie van het principe dat je zeker weleens hebt gehoord ‘Go with the flow’..

En in dit geval van water, gaat het om de Oostenrijker Viktor Schauberger. Een prachtig artikel over Schauberger, kun je HIER op de site lezen, aan de hand van Reinout Gueping, de auteur van het schitterende boek ‘Eenoog in het land van de blinden’.. Een boek over de bevindingen, uitvindingen en het leven van Viktor Schuberger. Een aanrader.

Een man wiens bevindingen het karakter hadden van een dusdanige vernieuwing, dat ook al in die tijd (rond de 1900-eeuwwisseling) deze man voor ‘excentriek’ werd uitgemaakt. Maar een man ook, die door de nazi’s werd gedwongen, mee te werken aan revolutionaire uitvindingen, die hen de mogelijkheden zouden aanreiken, onoverwinnelijk te worden. En ja, zó interessant waren de uitvindingen van Schauberger, rondom het ‘alledaagse’ fenomeen ‘water’. Uit het genoemde artikel van Reinout Guépin.

 

HOE MOOI ZOU HET ZIJN ALS JE DIT ‘GEWOON’ ZELF,
THUIS KON DOEN, MET JOUW DRINKWATER?

x

Over de natuurmens, de waterontdekker
Viktor Schauberger

‘Vrije energie’ – een andere techniek is mogelijk..

2024 © WantToKnow.nl/be

x

Eén van deze uitvinders die ervan overtuigd was, dat bij het principe van ‘Vrije Energie’ een ándere techniek mogelijk was, was de Oostenrijker Viktor Schauberger (1875-1958). Geboren in een familie van boswachters ontwikkelde hij vanaf zijn jeugd, een intense liefde en respect voor de natuur. In het bijzonder voor het ‘alledaagse’ fenomeen water. Hij kon uren bij een beek zitten dagdromen, zonder ooit verveeld te raken. Ook zijn scherpe intuïtie had hij klaarblijkelijk geërfd van zijn familie, want op een dag, zittend bij een beek, ontdekte hij dat hij zijn bewustzijn mee kon laten gaan met het water. Zijn bewustzijn verliet zijn lichaam, maar bij terugkeer kon hij zich de diepe inzichten die hij opgedaan had nog levendig herinneren..!

Een schilderij van uitvinder Viktor Schauberger

Viktor weigerde het uitvoeren van diens vader’s wens, net als zijn broers, bosbouw te gaan studeren. Hij wilde niet door stimulatie van het intellect zijn intuïtieve gaven verliezen. In plaats daarvan bezocht hij de middelbare bosbouwschool, waar intellectuele pretenties geen rol speelden en waar hij veel tijd in het bos kon doorbrengen. Deze droom werd echter ruw verstoord door de start van de Eerste Wereldoorlog in 1914.

Vier lange, surrealistische jaren vocht deze jongeman als kanon-commandant aan vier fronten. Meerdere malen was het zijn scherpe intuïtie, die hem zijn leven redde. Een slag van het lot zorgde er desondanks voor dat hij net voor het einde van de oorlog ernstig gewond raakte aan zijn been; hinkende keerde hij huiswaarts, waar vrouw en zoon op hem wachtten.

De boswachter in een generatie van boswachters..
Op het prachtige, uitgestrekte landgoed van de Duitse vorst Adolf von Schaumburg-Lippe kreeg hij een baan als boswachter. In deze ongerepte bossen was het, dat het ‘wonder’ geschiedde dat zijn leven voorgoed zou veranderen. Op een koude wintermorgen baande de boswachter zich een weg door de hoge sneeuw, een fazant volgend naar diens paringsgrond. Daarbij vond hij plots een ijskoude, snelstromende bergbeek op zijn pad.

Op een ondiepe plek zette hij zijn stok in het water van deze beek, klaar om de sprong naar de andere oever te wagen, toen hij ineens -vanuit zijn ooghoek- pijlsnel iets zag wegschieten. Stroomopwaarts… Geïntrigeerd bleef hij staan. Na enkele minuten kwam de vis, want dat was het, weer terug, zette zijn bek open, en bleef onbeweeglijk stilstaan in het wild kolkende water van deze beek.

De stilstaande vis in het kolkende water…
“Hoe kan het, dat deze vis zo perfect stilstaat in dit woest-wilde water? En hoe is het deze vis überhaupt gelukt om de 60 meter hoge waterval omhoog op te zwemmen?”, vroeg hij zich verwonderd af. Diep in gedachten verzonken klauterde hij naar beneden waar de maan-beschenen waterval als vloeibaar metaal in het bassin stortte. Hij zag hoe zich hier vele forellen verzameld hadden, op weg naar de bron om te paren. Plots verscheen er een grote forel die de anderen verjoeg en in ellipsvormige banen rond de waterstraal begon te cirkelen.

Ineens werd de vis als door een onzichtbare hand opgetild en verdween in het midden van de straal. Enkele ogenblikken leek de vis verdwenen; toen zag de boswachter hem bovenaan met een sierlijke boog over de rotswand springen. Met een zwieper van zijn staart was hij verdwenen… Verbouwereerd bleef de boswachter achter.

Leermeester forel..
“Welke kracht op aarde kan dit bewerkstelligd hebben?”, vroeg Schauberger zich ontdaan af. Toen hem niets te binnen wilde schieten, nam hij zich voor zijn licht hieromtrent op te gaan steken bij de wetenschappers. Een tijdlang was hij daarna regelmatig te vinden in de universiteitsbibliotheek, waar hij wetenschappelijke werken van natuurkundige wetenschappers onderzocht. Maar hij vond geen enkele referentie rondom dit ‘forelfenomeen’.

Toen stuitte hij op de alchemistische werken en verhalen over wonderbaarlijke genezingen met magnetisch geladen water, geschreven/opgetekend door Anton Mezmer. En deze gaven hem wel degelijk de aanwijzingen waarnaar hij zo intens naar op zoek was geweest. Langzaamaan raakte Viktor Schauberger ervan overtuigd, dat er een magnetische kracht in het water schuiltgaat, die de vis/forel als een magneet omhoog kan zuigen. Hij begon te dromen van een hele nieuwe techniek die deze ‘forelkracht’ als toepassing zou gaan gebruiken. Kijk naar één van de schetsen van Schauberger hieromtrent:

De wet van Archimedes geschonden
Schauberger de boswachter, bouwde het apparaat dat hem beroemd maakte: de ‘Houtbaan’ uit 1924. Een kunstmatige beek waarmee Schauberger de transportkosten van gekapt hout tot maar één tiende terugbracht. Op onnavolgbare wijze liet hij zware stammen van wel 60 cm dikte op een laagje ‘geïmplodeerd’ water van maar 20 cm drijven.

Uit zijn visioenen wist hij dat het water zich door te meanderen oplaadt met een natuurlijke vorm van magnetisme. Deze magnetische kracht trekt de watermoleculen naar elkaar toe en maakt het water zo structureel dichter en daarmee draagkrachtiger..! Toen deze houtbaan tegen alle verwachtingen in, uitstekend bleek te werken, stonden vele ingenieurs, die hier met hun Wet van Archimedes verklaringen wilden geven, plots met een mond vol tanden.

Volgens deze wet van Archimedes én de ‘Tweede wet van behoud van energie’, had deze transportbaan nooit mogen/kunnen werken. Maar anders dan de academici, aarzelden praktische politici geen moment, en spanden de boswachter voor hun karretje. Want het was 1924, zware crisis, en Oostenrijk had hard geld nodig en/of methodes om geld te besparen.

Werken voor de overheid?
De minister-president bood hem een post aan als ‘adviseur transportbanen’ op het ministerie van bosbouw. De ongestudeerde boswachter bedong een vierdubbel adviseursloon, uitbetaald in goudstukken. Na een snelle rekensom stemde de minister toe, maar dat viel niet goed bij de hoogopgeleide ambtenaren op het ministerie, die diep beledigd waren. De minister bleef echter achter zijn adviseur staan, waarbij een rechtszaak over het ‘onrechtmatige’ loon, uiteindelijk een einde maakte aan de politieke loopbaan.

Boswachter Schauberger was er blij om en sloot een deal met het grootste bouwbedrijf van Wenen. Zijn houtbanen werden nu tegen commerciële prijzen aangeboden. De minister kon niet anders en accepteerde dit verhaal en kortstondig was Viktor Schauberger een rijk man. In totaal bouwde Viktor Schauberger 14 banen. Niet alleen in Oostenrijk, maar ook in Bulgarije, Bosnië en Tsjecho-Slowakije. Hoe deze houtbanen werkten bleef een raadsel, waarbij zelfs een bekende waterbouwkundig professor, door de regering op onderzoek uit gestuurd, er niet echt achter kon komen. Maar uiteindelijk begreep hij dat de boswachter door het water in bepaalde bewegingen te brengen, magnetisme in het water opwekte, dat de atoombindingen versterkte en het water in de glijbaan, hechter en draagkrachtiger maakte.

Op bezoek bij koning Boris
In 1929 had Viktor Schauberger een onderhoud met de koning van Bulgarije waar hij houtbanen bouwde. In het gesprek waarschuwde de boswachter de koning voor misbruik van de houtbanen. Kaalkap zou, zo zei de boswachter, uiteindelijk zelfs de voedselproductie in gevaar brengen. “Het bos is de wieg van het water. Bos betekent leven, woestijn betekent dood”, vatte de boswachter zijn punt kernachtig samen. Daarop verzocht de geschrokken koning Boris hem de drastisch gedaalde voedselproductie in het noorden van het land te onderzoeken.

Inderdaad bleek de landbouwproductie in het bosrijke noorden sterk gedaald ten opzichte van het uitgedroogde zuiden. Zijn intuïtie zei hem dat dit kwam door de mechanisatie van de landbouw en het vervangen van de traditionele houten ploegen door ijzeren ploegen; getrokken door zware stoomtractoren. “IJzer is een magnetisch metaal”, zei hij bij zichzelf, “dat de natuurlijke magnetische spanning van het grondwater ontlaadt. Het water stijgt daardoor niet krachtig genoeg meer omhoog tot in de uiterste toppen van de planten”.

Schauberger adviseerde de koning daarom proeven te doen, met niet-magnetische koperen of bronzen landbouwwerktuigen. Zoiets absurds kon de koning echter onmogelijk aan zijn regering en zijn adviseurs verkopen. Ze zouden hem nog ontoerekeningsvatbaar verklaren! Dus om politieke redenen werd het idee van Schauberger in de kast gelegd.

De Implosie van water
De boswachter raakte steeds meer gedesillusioneerd in zijn houtbanen, omdat ze niet tot een meer verantwoordelijke vorm van bosbouw leidden. In tegendeel! Vastbesloten het geheim van het water te ontraadselen, toog hij wederom naar de universiteitsbibliotheek. Stapels belangrijke wetenschappelijke werken; van Einstein tot Max Planc, ploegde hij door. En daarbij stuitte hij min of meer toevallig, op het werk van de Duitse natuurkundige Lennard, die óók onderzoek had gedaan naar de mysterieuze ‘waterval-elektriciteit.’ De spanning ervan stelde hij vast met een ‘Kelvin-generator’. Opgewonden bouwde Schauberger met zijn vriend doctor Winter deze Kelvin-generator na.

Het resultaat was verbluffend. Ze maten onverwacht grote elektrische spanningen en vergaapten zich aan onbekende magnetische lichtverschijnselen. “Het enige wat men hoeft te doen, is water in de juiste beweging te brengen!”, zei de boswachter tegen doctor Winter. “En die beweging is niet recht, maar krom!… Het water moet kunnen meanderen en kolken, anders sterft het, net als degene die het drinkt”.

Schauberger merkte op, dat waar nieuwe ijzeren waterleidingen gelegd werden, het aantal kankergevallen significant toenam. Om het probleem bij de wortels aan te pakken, ontwikkelde de boswachter een ‘bronwaterapparaat’. Daarmee zou de consument thuis, zijn eigen geneeskrachtige bronwater kunnen bereiden. Zoals bij al zijn vindingen, keek Schauberger eerst hoe de natuur het doet, om dit vervolgens zo goed mogelijk ná te bouwen.. Het bronwaterapparaat was dan ook een poging de cyclus van het regenwater in de bodem na te bootsen.

Gerijpt, magnetisch super-geladen water, stijgt tegen alle wetten van de logica in op naar de hoogste bergtoppen en voert de groeibevorderende magnetische spanning van daar naar de vruchtbare dalen. Het bronwaterapparaat werd een succes en ‘ziek Wenen’ stond in de rij voor het vitale water. Met medewerking van een aantal artsen deed Schauberger proeven op ongeneeslijk zieken, waarbij hij ze vrijwel stuk voor stuk genas. De artsen waren tegelijkertijd verbluft en gekrenkt. Toen uitlekte dat ‘de watertovenaar’ kwik in zijn bronwaterapparaat gebruikte, stuurde de Artsenij Bond de politie op hem af. En behalve de apparaten van Schauberger, namen deze agenten ook nog wat flessen voor eigen gebruik in beslag…!

De contouren van een nieuw type techniek
Begin jaren ’30 begonnen de inzichten van de boswachter zich steeds meer uit te kristalliseren tot een duidelijk concept, gebaseerd op de groeikrachten in de natuur – het natuurlijke magnetisme van het water. De boswachter bundelde deze inzichten in het boekje ‘Onze zinloze arbeid – atoomtransformatie in plaats van atoomsplijting’. Hierin suggereerde hij dat het Implosieproces gebruikt zou kunnen worden voor de aandrijving van bijvoorbeeld onderzeeboten. De ‘Forelmotor’ die de boswachter daarvoor ontworpen had, werkte net als de vis met zuiging aan de voorkant en druk aan de achterkant.

Deze druk en zuiging werden opgewekt door de impansie (implosie) en successievelijke expansie van het doorstromende water. Viktor Schauberger deed zijn best, de autoriteiten voor zijn natuurlijke techniek(procedés) te interesseren. Toch kwam de uitnodiging van Hitler in 1934 nogal onverwacht voor Schauberger.

Hitler had het boekje van Schauberger gelezen en was danig onder de indruk van de inhoud. In een bewogen gesprek probeerde de boswachter de nieuwe leider ervan te overtuigen Duitsland om te vormen tot een proeftuin voor zijn natuurlijke Implosietechniek. Want -zo verklaarde Schauberger- zonder deze techniek zou het ‘duizendjarige rijk’ van Hitler hoogstens 10 jaar duren! “Geef deze man wat hij nodig heeft om zich te bewijzen!”, beval Hitler. “Weg met de Joodse doodstechniek. Duitsland heeft een Germaanse übertechniek nodig!”

De boswachter krijgt het SIEMENS-laboratorium toegewezen..
En niet lang daarna, toverde hij, ten overstaan van een groep nazi-leiders, grote vonken en vreemde lichteffecten uit zijn extra grote Kelvin-generator. De nazi’s waren overtuigd, hoewel de meegebrachte wetenschappers, deze lichtverschijnselen probeerden af te doen als ‘onbetekenende fluorescentie-effecten’. Viktor had nu zijn voet goed tussen de deur.

Niemand minder dan de directeur van Siemens kreeg opdracht een werkplaats in te richten en technici ter beschikking te stellen. Daar bij Siemens begon de boswachter met de bouw van zijn nieuwste Implosie-idee: een apparaat voor natuurlijke warmte en verkoeling – de ‘Klimator’.

Dit apparaat wekte door lucht-implosie natuurgetrouwe stralingen op, die het gevoel van warmte of verkoeling geven. Toen één van de ingenieurs het testrijpe apparaat in afwezigheid van de boswachter aanzette, smolt het ding binnen enkele seconden weg tot een plasje metaal. Volgens berekeningen moest dit bij een temperatuur van ongeveer 4000°C gebeurd zijn. Viktor Schauberger voelde zich verraden en zwoer nooit meer een stap in de Siemens-fabrieken te zetten.

Toen de nazi’s in 1938 Oostenrijk inlijfden, vond er een soort ‘zuivering’ plaats, waarbij politieke dissidenten en andere gekken ‘een spuitje’ kregen. Deze kans greep de bond van ingenieurs en organiseerden het dat de boswachter onder valse voorwendsels naar het ziekenhuis werd gelokt, waar hij op de krankzinnigenafdeling werd opgesloten. Met hulp van zijn intuïtie en een snelle actie van een invloedrijke kennis, kon de boswachter ternauwernood ontsnappen.

In het Derde Rijk
Tegen het begin van de oorlog kreeg het leger interesse in de zuigschroef voor onderzeeboten. Bij wijze van dienstplicht werd de boswachter opgeroepen een model te bouwen in een Weense onderzeebootfabriek. Volgens ooggetuigen rukte het gevaarte zich bij een test los van zijn zware verankeringsbouten en vloog dwars door het dak. De gealarmeerde Gestapo nam alle brokstukken en ontwerptekeningen in beslag en verklaarde het project geheim.

Vanaf dat moment werd de boswachter continu in de gaten gehouden. In de hoop hem de essentiële details van zijn implosietechniek te ontfutselen werd de boswachter eerst door het leger, later door de wapen-SS, in verschillende wapenfabrieken tewerkgesteld. Uiteindelijk eindigde hij met een team van 6 gevangenen in concentratiekamp Mauthausen, waar hij werkte aan de motor voor een ‘vliegende onderzeeboot’.

Voortdurend balanceerde hij tussen het aanreiken van een ‘stukje vooruitgang’ en tijdrekken. Want doordat het een geheim programma was, zou hij -zo begreep hij donders goed- zowel bij falen, als bij succes, gefusilleerd worden. Wonder boven wonder slaagde Schauberger erin, te overleven zonder de cruciale details van zijn ontwerpen weg te geven.

Nieuwe kansen na de oorlog
De Amerikanen wisten precies wáár in het Derde Rijk aan geheime wapens werd gewerkt. Zij stuurden speciale ‘tech-plunder-troepen’ voor de stoottroepen uit. Deze moesten zo mogelijk hele teams gevangen nemen en naar Amerika overbrengen. In deze ‘Operatie Paperclip’ (HIER) werden duizenden Nazi’s naar Amerika overgebracht, waar ze, alsof er niets gebeurd was, vrolijk verder werkten aan hun revolutionaire wapens. Viktor Schauberger gold echter niet als ’t meest belovend geval en daarom werd hij in afwachting van een plan vastgehouden zodat hij niet in Russische handen zou vallen.

Na bijna een jaar ‘kocht’ de boswachter zijn vrijlating, door te beloven zich nooit meer met Implosietechniek bezig te houden. Aangezien er na de oorlog grote voedselschaarste heerste, besloot Viktor zijn talenten in te zetten voor de verbetering van de landbouw. Hij pakte het idee van de koperen landbouwwerktuigen weer op en deed in 1949 oriënterende proeven met studenten van de landbouwhogeschool in Linz.

De resultaten waren zeer bemoedigend, al voldeden ze in geen geval aan de huidige wetenschappelijke normen. Op het oog leken de gewassen op de, met koperen landbouwwerktuigen bewerkte akkers, veel gezonder. De opbrengsten waren in enkele gevallen wel twee keer zo hoog, als op de met ijzer bewerkte controlestroken. Toen de boswachter op het punt stond de koperen ploeg in massaproductie te nemen, greep de geschrokken kunstmestlobby in. Met intimidatie sneden ook zij de boswachter de pas af..

De nu 65 jarige boswachter voelde zijn gezondheid verslechteren.
Wat hem nog aan kracht restte wilde hij gebruiken voor wereldwijde bewustwording van de gevaren van kaalkap en het vergiftigen van de bronnen van het leven met volstrekt onnodige atoomenergie. Met zijn zoon Walter richtte hij in 1952 de milieuorganisatie ‘Groen Front’ op. Via de media oefenden ze druk uit op de politiek met slogans als: “Stuur de legers naar het groene front!” Het idee was om de legers bomen te laten planten in een poging de gezamenlijke vijand: wereldwijde woestijnvorming te bestrijden. Ondanks veel welwillende woorden gebeurde er politiek echter weinig.

Dat veranderde toen journalist annex vredesactivist Brandstätter het boekje ‘Implosie in plaats van Explosie’ uitbracht. Hierin propageerde hij Implosietechniek als alternatief voor atoomenergie. Ineens was de boswachter weer ‘in the picture’. Hij werd overspoeld met lucratieve aanbiedingen uit de internationale wapenindustrie. Om begrijpelijke redenen ging hij hier niet op in. Hij tekende daarentegen een contract met turbinefabrikant Voith voor de ontwikkeling van een ‘huisgenerator’ waarmee mensen thuis zelf ‘vrije energie’ zouden kunnen opwekken.

Nog voor het project afgerond kon worden, werd de boswachter onder mooie voorwendsels naar Amerika gelokt. Eenmaal daar aangekomen met zijn zoon Walter, raakte hij ervan overtuigd dat ‘project Implosie’ in werkelijkheid een poging was de krachtigste waterstofbom ter wereld te bouwen. Daarop hield hij zijn mond stijf dicht. De Amerikanen bleken slechts bereid hem te laten gaan als hij al zijn patenten overdroeg aan het ‘Implosie-consortium’.

Verslagen tekende de boswachter de overeenkomst, om vijf dagen later, terug in zijn geboorteland, te sterven. Zijn zoon Walter heeft geprobeerd het werk van zijn vader voort te zetten en van een wiskundige onderbouwing te voorzien. Dit bracht hem tot de opstelling van zijn zogenaamde ‘natuurtoonwet’. Hieronder een Duitstalige documentaire die een waardevolle aanvulling geeft op dit artikel:

* * *

Alsjeblieft: onze ‘Water wervelaar’ – aanbieding

(geldig t/m donderdag 18 april)

x
Deze bijzondere en handgemaakte ‘water-wervelaar’, ontdekten we bij een buitenlandse leverancier, het Duitse bedrijf Alvito genaamd. Zij maken al jaren uiterst degelijke holistische sanitaire producten. Hoewel bijzonder geliefd in Duitsland, zijn deze ‘werveling-dynamiek-genererende’ kraankoppen nog vrij onbekend in Nederland. En dat is bijna een doodzonde, zeker wanneer je deze unieke roestvijstaal-instrumenten in je handen hebt..! Daarom selecteerden wij ook, in samenwerking met deze producent, drie van de mooiste modellen en bieden wij die gedurende de komende twee weken aan. En natuurlijk voor een éxtra scherpe prijs!

Even over de achtergrond van deze ‘wervelaars’..
Bij het wervelen van water is het de kunst om het water niet simpelweg in cirkels te laten draaien, maar om de clusters (groepen van onderling verbonden watermoleculen) uiteen te laten vallen. Om dit te bereiken, brengen deze waterwervelaars van Alvito, het water op een natuurlijke manier in beweging, waarbij het principe van de draaikolkvorming in natuurlijke waterlopen effectief wordt nagebootst in de kleinste ruimte. De wervelaars brengen beweging in leidingwater door het principe van vortexvorming in natuurlijke waterlopen na te bootsen.

Dat betekent, dat in een kleine vortexkamer het drinkwater uit de leiding, wordt versneld tot hoge snelheid en in een effectieve vortexbeweging gebracht. Daarmee worden moleculaire waterclusters kleiner, waardoor de interne oppervlakte van het water toeneemt. Het water wint aan oplosbaarheid en natuurlijke vitaliteit. Wat een beek over lange afstanden en met veel tijd in de natuur bereikt, bereiken de waterwervelaars van Alvito op die manier in de kleinste ruimten door met uitgekiende precisietechniek de natuurlijke stromingsvormen te produceren.

MICRO LEVITATIE…
Dit zuiver fysische principe werkt – zonder elektriciteit of andere externe energieën – constant en permanent en heel fijn: ook volledig onderhoudsvrij. Daarbij kunnen de wervelaars worden geïnstalleerd aan de uitloop van een kraan of bijvoorbeeld vóór de slang van je douchekop. De technologie waarmee het werveleffect wordt bereikt, noemt Alvito ‘micro-levitatie’. In een klein kamertje van de kraankrop (hier rechts afgebeeld) wordt een snelle draaikolk gestuwd, waarin het water extreem wordt versneld in een nauwkeurig bepaalde draaikolkkamer. (de geel-kleurige werveling)

Hierdoor wordt onder een bijzonder hoge stroomsnelheid en het beste effect bereikt. Vervolgens worden de gekolkte watermoleculen uit de kamer geduwd, waarna de straal afremt op een fijn rasterje, waar het ook weer opnieuw zuurstof opneemt uit de lucht. Via dat rastertje komt de waterstraal dus tot rust, waardoor het gewoon weer in een rustige straal in je glas terecht komt. Er lijkt niks gebeurd, maar het is -geloof ons- een wereld van verschil..!

Kijk hier naar het korte filmpje van Alvito (Duits-talig) waarin je de wervelaars in actie ziet:

x
Deze water-wervelaars selecteerden we voor jou:
x

1. Water-wervelaar ‘Viva’ !
– Vernieuwde technologie-

De makers van de Viva noemen hem de kleinste hoogwaardige wervelaar in hun assortiment. In de kleinste ruimte wordt het drinkwater geoptimaliseerd door de bijzonder doeltreffende micro-vitatie. Het behandelde water krijgt een merkbaar betere kwaliteit en een frissere, zachtere smaak. En voor een nog intensiever vortexen kan de ‘Viva’ later nog worden uitgebreid met nog meer vortex-trappen. Een kraanwervel met een heldere en discreet design. Klein maar fijn!

De Viva is bedoeld voor installatie aan de uitgang van een waterkraan. Het heeft een standaard schroefdraad (M22) en past dus op veel gangbare waterkranen en op geschikte tafel- of inbouwfilters. De installatie van deze wervelaar is gemakkelijk met de hand te doen, zonder gereedschap.

Daarnaast ontvang je speciaal bij onze aanbieding, een klein verloopstukje (M22 -> M24 buitendraad). Zo past de Viva hoogstwaarschijnlijk op elke kraan in je huis! De uitloop van de Viva bundelt het wervelende water tot een gelijkmatige waterstraal. Zo heeft de wervelaar een wateruitlaatvermogen, van ca. 8 liter per minuut. De Viva waterwervelaar is gemaakt van roestvrij staal en POM, de afmeting van ca. 41 mm lang en Ø 23 mm. En over kwaliteit gesproken: elke waterwervelaar komt standaard met 5 jaar garantie van de producent.

Speciale WantToKnow-Prijs: € 164,-
(Normaal: € 189,-, dus € 25,- korting)

x

* * *

2. Douche en Bad-wervelaar

Deze douche en bad whirlpools werkt net even anders dan de twee bovenstaande wervellaars, omdat een douchekop natuurlijk veel meer water gebruikt dan een waterkraan. Daarom maakt dit model gebruik van ‘micro-vitatie’-technologie, waardoor extreme stroomsnelheden tussen de verschillende vloeistoflagen in de wervelaar ontstaan.

In de waterwervelaar wordt de innerlijke waterstructuur losgemaakt en gedecomprimeerd door wervelingen en tegenwervelingen. Aan de grensvlakken van de microwervels worden de waterclusters verkleind en tegelijkertijd wordt het binnenoppervlak van het water vergroot. Het wint aan oplosbaarheid en natuurlijke vitaliteit. Wat een beek over lange afstanden en met veel tijd bereikt, bereiken waterwervelingen met microlevitatie in een compacte vorm en in korte tijd. Dit wordt bereikt door hoge snelheid turbulentie via natuurlijke stromingspatronen en verfijnde precisietechnologie.

Douche- en badwhirlpools worden geïnstalleerd aan de aanvoer van een douche- of badkraan. Zij hebben, net als de meeste doucheslangen, een 1/2″ binnendraad aan de inlaatzijde en een 1/2″ buitendraad aan de uitlaatzijde. Zo is de installatie van dit model net zo gemakkelijk. Je draait de wervelaar simpelweg handvast op de aansluiting van de doucheslang. Daarna draai je de slang van de douchekop weer aan de wervelaar vast en klaar is kees..!

Alvito water whirlers zijn duurzaam en gaan lang mee. Het fysische principe werkt voortdurend en permanent onderhoudsvrij – zonder elektriciteit of andere externe energie. Afhankelijk van de kwaliteit van het leidingwater zal je al direct een verschil merken en met gemiddeld of hard water zult u ook een verschil merken bij het schoonmaken van de douche of het bad.

Let wel op! Waterwervelaars mogen niet worden geïnstalleerd achter een lagedrukketel (drukloze boiler of klein voorraadvat), een lagedrukdoorstroomverwarmer of op douchekranen of op installaties die niet bestand zijn tegen de gebruikelijke leidingdruk. Twijfel je over de aansluiting, neem dan eerste contact op met de cv-man..!
Materiaal: roestvrij staal. Afmetingen ca. 50 mm, Ø 23 mm.

Speciale WantToKnow-Prijs: € 164,-
(Normaal: € 189,-, dus € 25,- korting)

x

* * *

3. Water-wervelaar ‘Jewel’ – Vernieuwde technologie!
x

x

Deze opzienbarende ‘Juwel’ kraanwervelaar, maakt – net als de Viva – gebruik van micro-evitatie, maar vangt na de wervelkamer de waterwerveling op in een glazen flacon en brengt deze harmonieus samen tot een straal. Zo is de Jewel dus eigenlijk een uitbreiding van de Viva, met een elegante glazen whirlpool. In de glazen flacon, gemaakt van sterk laboratorium/hittebestendig glas, is het intense wervelen bij elk gebruik helder zichtbaar en door de natuurlijke vorm wordt het water gestroomlijnd en verlaat het de tuit in een smalle, natuurlijke werveling.

Het laboratoriumglas is hoogwaardige Duran-glas; bijzonder robuust en tegelijkertijd bestand tegen grote hitte en temperatuurschommelingen. Dit borosilicaatglas wordt door ontwerpers bij voorkeur gebruikt voor veeleisende toepassingen, omdat ook de mechanische stabiliteit betrekkelijk groot is. Ook deze Juwel kan voor nog intensiever wervelen later met meer werveltrappen worden uitgebreid, met maximaal vier vortex-trappen. Dat betekent dat met elke vortexfase, de kwaliteit van het water nog verder toeneemt. Moleculair nóg fijner/zachter en frisser van smaak én energieker.

De Juwel wordt geïnstalleerd aan de uitgang van een waterkraan, met een standaard (M22) binnendraad en past dus op veel gangbare waterkranen en op geschikte tafel- of inbouwfilters. De installatie van deze swirler is gemakkelijk met de hand te doen zonder gereedschap. Daarnaast ontvang je speciaal bij onze aanbieding een klein verloopstukje van M22 naar M24 buitendraad, die in Nederland ook veel voorkomt. Zo past de Jewel waarschijnlijk op elke kraan in huis!

Het debiet/de uitgifte van een Juwel is ongeveer 4 liter per minuut bij 4 bar leidingdruk. De uitlaat van de Juwel bundelt het wervelende water tot een gelijkmatige waterstraal. De Jewel is gemaakt van roestvrij staal, Duran glas en pom en haar afmetingen zijn ongeveer: lengte 90 mm, Ø 45 mm. Ook deze waterwervelaar komt standaard met 5 jaar garantie van de producent!

Speciale WantToKnow-prijs: € 249,- (Normaal € 389,-)*
Dus nu voor jou als WantToKnow-lezer
met € 140,- korting!!!

* * *

4. De Alvito watervitalisator & -harmonisator

Al sinds 1999 maakt ‘ALVITO’ haar watervitalisators zorgvuldig én met de hand, in kleine series. En sindsdien worden deze kleine (en naar ons idee géniale) vitalisatoren gebruikt op waterfilters, waterleidingen, doucheslangen of leidingwaterleidingen om water te vitaliseren. Dit nieuwe model Alvito-watervitalisator met een formaat van 8 x 2 cm erg handzaam. Dit geavanceerde model gebruikt drie natuurlijke energieën voor de waterbehandeling:
  1. Permanente magneten
    Magneten gemaakt van de zeldzame aarde ‘neodymium’ hebben bijzonder intense magnetische krachten en behoren tot de sterkste magneten van allemaal. Alvito gebruikt neodymium magneten van geteste hoge kwaliteit en met een speciale oppervlaktebescherming, zodat de magnetische kracht ook in vochtige omgevingen permanent behouden blijft. Deze zorgt voor een ‘uitlijning’ van de watermoleculen, over de lengte van het model, terwijl deze met het water door de leiding stromen. (Nb. de richting van bevestigen maakt voor deze magneten niet uit..!)
  2. Heldere bergkristallen
    Alvito watervitalisators bevatten verschillende zuivere, geselecteerde bergkristallen die van nature een hoge energetische ordeningsstructuur hebben. Deze werken ook hier dus, zoals je waarschijnlijk al van bergkristal gewend bent. Wil je meer weten over de werking van bergkristallen? Dan lees je hier meer!
  3. ‘Ordeningsenergie’
    Daar bovenop bevatten de Alvito watervitalisator een natuurlijk siliciumoxide, dat in een energetisch geordend veld wordt geactiveerd. De resulterende velden van de watervitalisatoren zijn van een sterke energetische aard, waardoor het water ook etherisch wordt opgepept. Fijn energetisch, maar je merkt het meteen! Wij stonden versteld, toen wij het apparaatje op de kraan bevestigden. Zie hieronder. Meteen was het water ánders, fluweel van smaak..!
Kijk zo eenvoudig installeerden wij de ALVITO vitalisator op onze kraan. Klittenband en geen gedoe met schroeven en/of boren.

Gebruik
De vitalisator kan, zoals afgebeeld, gemakkelijk met de bijgeleverde metalen of polyester clips worden bevestigd aan een kraan, douchekop of waterleiding. En… Klaar is Kees! Je kan de vitalisator gemakkelijk laten zitten, terwijl het water door de buis eronder stroomt. Dat is direct ook één groot voordeel van deze vitalisator, vergeleken met andere modellen: het water maakt geen direct contact met de delen van de vitalisator, waardoor deze dus niet slijt; dus geen vervanging van filters etc.

Wat direct opvalt is dat water (of fruitsap, thee of zelfs wijn!) een zachtere smaak krijgt, door de vitaliserende ordening. Wij hebben hier op de WantToKnow-redactie natuurlijk ook zelf (blinde) tests uitgevoerd en pikken het gevitaliseerde water er met groot gemak steevast uit. Dus ons review-model laten we lekker aan de kraan zitten hier op kantoor!

De vitalisator met 10% korting:
€ 89,-  (i.p.v. € 99,-)
x
En bestel je 2 of 3 stuks?
Dan ontvang je maar liefst 15% en 20% korting!!

* * *

“Ja, ik wil graag deze unieke
water-wervelaars ontvangen
!”

Vul hieronder de gevraagde persoonlijke gegevens in en
rond de bestelling af, maar let op:

Aanbieding is geldig tot donderdag 18 april a.s.

* * *

Nog aanvullende vragen?
Mail even naar aanbieding@wanttoknow.nl

* * *
Bijdrage p
orti/handelingskosten: per bestelling € 7,-

Woon je buiten Nederland?
In dat geval geldt er een andere bijdrage voor handeling/verzending.
Zie hiervoor hieronder in het besteloverzicht de bedragen per land.

* * *
Wil je een andere/grotere bestelling plaatsen,
dan ons bestelsysteem toelaat?

Stuur dan even een berichtje naar aanbieding@wanttoknow.nl
We laten je dan snel even weten hoe we je bestelling kunnen aannemen/verzorgen.

* * *
x

 

Totaal: € -