Advertentie

Hoe ‘Hitler’s naasten’ bij CIA en NASA terechtkwamen!


x

x

X

Hoe CIA en NASA vele nazi’s opnamen in hun ‘organisaties’!

September 2011 © Paul Engels/Guido Jonkers

x

Amerikaanse inlichtingendiensten, zoals de CIA, hebben Nazi-wetenschappers na de Tweede wereldoorlog naar de VS gehaald, ze bescherming geboden en ingezet voor het ontwikkelen van wapens. Dat blijkt uit een meer dan zeshonderd pagina’s tellend rapport dat lange tijd geheim werd gehouden, maar waar de New York Times de hand op heeft weten te leggen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft zich vier jaar lang verzet tegen de vrijgave van dat rapport. Pas toen de krant naar de rechter dreigde te stappen, werd het document beschikbaar gesteld aan de journalisten.

Een van de vele boeken die zijn geschreven over de Nazi-invloeden op de Amerikaanse geschiedenis van ná de Tweede Wereldoorlog

Eerdere onderzoeksrapporten van historici en voorgaande Amerikaanse regeringen hadden al toegelicht dat de CIA na de oorlog nazi’s inschakelde voor inlichtingen. Dit rapport gaat echter een stuk gedetailleerder in op tientallen gevallen van prominente oorlogsmisdadigers. Waaronder dat van Nazi-wetenschapper Arthur L. Rudolph, die wapens voor de nazi’s maakte. Hij stond aan het hoofd in Nordhausen waar 20,000 slaven, die moesten werken aan de productie van V-2 raketten, zijn gestorven en hij werd beschreven als een ‘100% Nazi- en gevaarlijk type’. In 1945 werd hij naar de VS gehaald tijdens ‘Operatie Paperclip’.

Operation ‘Paperclip’
Dat Amerikaanse programma was opgezet om na de tweede wereldoorlog nazi-wetenschappers uit Duitsland naar de VS over te brengen. Rudolph ontwikkelde voor de VS de SaturnV-raket. Ruimtevaartorganisatie NASA eerde hem daarvoor zelfs met een onderscheiding. Ook werd hem de hand boven het hoofd gehouden. Toen hij in 1949 namelijk aan de grens werd aangehouden na een uitstapje naar Mexico, beval een staatssecretaris de immigratiedienst om Rudolph ‘in het landsbelang’ vrij te laten. Later bleek ook dat Rudolph veel meer betrokken was geweest bij dwangarbeid voor het raketprogramma dan hij of het ministerie ooit hadden toegegeven.

Andere gevaarlijke Nazi-wetenschappers die in project Paperclip werden opgenomen waren onder andere:

 • Heinrich Müller, Hitler’s Gestapo Chef, werd na WWII ingehuurd’ als consultant en werd topadviseur van president Harry Truman.
 • Kurt Debus, specialist in raketlanceringen en SS officier.
 • Wernher von Braun is zelfs nog steeds een NASA-icoon omdat hij het brein achter de maanlanceringen is geweest, maar ook hij was een SS officier en lid van tal van Nazi-organisaties.
 • Hubertus Strughold, die later “De vader van ruimte-medicijnen” werd genoemd en het Nasa’s ‘on-board life support’-systeem ontwikkelde, was als Nazi betrokken bij experimenten in Dachau en Auschwitz waar mensen werden bevroren en in lage-druk cabines werden gezet, waardoor ze vaak stierven.
 • Major General Walter Dornberger, a close associate of von Braun’s
 • Werner Heisenberg, fysicus en Nobelprijswinnaar, de grondlegger van de kwantum-mechanica
 •  Dr. Paul Harteck, uranium centrifuge expert
 •  Kurt Dieber, Nazi-atoombom fysicus en militair projectleider
 • Erich Bagge, uranium verrijkingsexpert
 •  Otto Hahn, 1944 Nobel Priijswinnaar, bijnaam: de ‘vader van de nucleaire chemie’.
 •  Wetenschappers Carl Friedrich von Weizsaecker, Karl Wirtz, and Horst Korsching
 •  fysicus Walter Gerlach

Toch werden hun oorlogs-misdaden in de doofpot gestopt en hun verleden gewist door inlichtingendiensten. De paperclip die hun nieuwe identiteit bijeen moest houden gaf ook meteen de naam aan de gehele operatie: ‘Operatie Paperclip’.

Het was vooral de in 1942 opgerichte OSS (Operation for Strategic Services), de voorloper van de CIA dat de Nazi-oorlogsmisdadigers onder meer in wilde zetten voor het ontwikkelen van wapens. Het genoemde geheime rapport, waar  ‘The New York Times’ eind 2010 de hand op wist te leggen werd begin November 2010 door de krant gepubliceerd. Het is een 617 pagina’s tellend document en werd gepresenteerd in een groot artikel. Het Amerikaanse ministerie van Justitie verzette zich 4 jaar lang tegen vrijgave van het rapport. Pas toen de krant naar de rechter dreigde te stappen, werd het document beschikbaar gesteld.

Het rapport
Het rapport biedt een overzicht van de werkzaamheden van het Office of Special Investigations (OSI). Dit onderdeel van het ministerie van Justitie werd in 1979 opgericht om nazi’s in de VS op te sporen en uit te leveren aan landen waar ze werden gezocht voor oorlogsmisdaden. Het rapport bevat gedetailleerde informatie over tientallen prominente oorlogsmisdadigers. Een van hen, Arthur L. Rudolph, ontwikkelde als wetenschapper wapens voor de nazi’s en werd in 1945 naar de VS gehaald tijdens de ‘Operatie Paperclip’.

De CIA regelde bijvoorbeeld de verblijfspapieren en een baan voor Otto von Bolschwing, een ex-Nazi, die een belangrijke rol speelde bij de organisatie van de vernietiging van de Joden in Europa tijdens WO II.

Prescott Bush met zoonlief, de latere VS-president George H.W. Bush

Prescott Bush
Banden tussen de VS en de Nazi’s dateren overigens al van vóór de oorlog; het was nota bene Prescott Bush, vader van de latere president George H.W. Bush en grootvader van George W. Bush, die vanaf 1930 vette deals afsloot met de industriële top achter Hitlers Derde Rijk. Zo financierde zijn bank, UBC, Union Banking Corporation, vanuit New York, de financiering van IG Farben, het bedrijf van de omstreden industrieel Frits Thyssen. IG Farben was een chemiereus, die de latere leverancier  ging worden van het ‘Zyklon B’, het op cyaankali gebaseerde vernietigingsgas dat in de concentratiekampen werd gebruikt. (link naar The Guardian met achtergrondinfo)

Thyssen was eigenaar van het grootste staal- en kolenbedrijf in Nazi-Duitslans en werd schatrijk door het leveren van wapentuig aan Hitler, die Duitsland wilde herbewapenen om de schande van de Eerste Wereldoorlog weg te poetsen, via een nieuwe oorlog. Het was UBC, die een spin in het web was van Thyssens bedrijven, want deze bank werkte exclusief voor Thyssen om diens financiële belangen over de hele wereld te behartigen.

Het is bekend dat Prescott Bush aandelen had in, en actief meewerkte aan het bedrijf ‘Consolidated Silesian Steel Company (CSSC), dat gevestigd was op de grens van Polen en Duitsland. Tijdens de oorlog maakt dit bedrijf driftig gebruik van slavenarbeid, die door de Nazi’s werd aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van mannen uit het concentratiekamp Auschwitz. Dat Prescott Bush onder de indruk was van het fascistoïde gedrag van de Hitler-beweging, mocht blijken uit het feit dat hij vlak ná de oorlog voorbereidingen trof om de regering van de VS omver te werpen, om zo de macht te grijpen.

De Nazi’s en Bush sr. in een coupe om de VS in te lijven..!
Prescott Bush’s heeft geprobeerd om in de jaren 1930 in de VS een ‘Nazi-coup’ te plegen. Dat is het resultaat van gedegen onderzoek door auteur Naomi Wolf. Zij werd op het spoor gebracht van deze zaak, door een overlevende van de Holocaust, die haar waarschuwde dat dezelfde fundamenten die onder het Nazi-regime werden gelegde in de jaren 1930, toen Duitsland nog steeds een parlementaire democratie was, hun weerspiegeling vinden in het Amerika van vandaag de dag.  “Toen ook begon een kleine groep mensen stap voor stap de Duitse grondwet te ontmantelen, en burgers steeds verder onder noodwetten en nieuwe ‘veiligheidswetten’ te dringen. Dát opende de deur voor het totaal-fascistische Hitler-regime”, aldus deze vrouw tegen Naomi Wolf.

Auteur Naomi Wolf

Naomi Wolf: “Er was een plan in de jaren 1930 met betrekking tot een coup en Prescott Bush was gewoon een van de leiders in dit verhaal; vanuit zijn industriële bewondering voor het fascisme vond hij het een prima idee om de VS te proberen met een dergelijke coup op dezelfde lijn te brengen als Italië en Nazi-Duitsland.” Wolf baseert haar verhaal vooral op de beëdigde verklaring van oud Marine Generaal-majoor Smedley Butler, die in zijn verklaring zweert dat hij werd benaderd door een rijke en geheime club van bankiers en industriëlen, waaronder Prescott Bush, die hem vroegen om commandant te worden van een 500,000 man sterk leger van legerveteranen, die zouden gaan helpen met het omverwerpen van het democratische leiderschap van president Franklin Delano Roosevelt. Een recente BBC radio-reportage bevestigd dat er inderdaad een poging tot een coup heeft plaatsgevonden, onder leiding van de latere senator (!!) Prescott Bush.

“Maar Smedley Butler”, zo gaat Naomi Wolf verder, “gaf het hele zaakje aan bij de US-overheid, en hij gaf Prescott Bush en zin club aan, verklaarde onder ede bij het Congress dat de plannen voor een coup er waren. Het staat allemaal in de boeken van het Amerikaanse Congress.” Ze vond ook uit dat de coup gefinancierd zou worden met het geld van Duitse industriëlen, waar Bush natuurlijk goede maatjes mee was. Een van hen was ook de grootste financier van Hitlers oorlogsmachine: Frits Thyssen.  “Maar wat mij nou zo ongelooflijk verbaasde, is dat toen de Neurenberg processen werden gehouden, om de Nazi-misdadigers te berechten, het er nooit van gekomen is om naar de Nazi-partners in de VS te kijken. Bijvoorbeeld de top IBM, dat volop meewerkte aan automatiseringsmethoden voor de vernietigingsmachine, is nooit ook maar één keer verhoord. En ook Prescott Bush en zijn zakelijk partners ontsprongen de dans in dit opzicht”

Zo vader zo zoon!
Het feit dat Prescott Bush feitelijk als Nazi kan worden betiteld, is op zich geen bewijs voor de opvallende gelijkenissen die vooral het beleid van George W. Bush had met de Nazi-politiek en -retoriek. Maar als je kijkt naar het Nazi-draaiboek en de pogingen om critici van het ‘Bush-regime’ de mond te snoeren en hen te bestempelen als bijv. ‘politieke terroristen’, dan zijn er genoeg aanwijzingen die deze ex-president tot het boegbeeld maakten van de coup-achter-de-schermen van de moderne fascisten, die de VS in hun macht dreigen te krijgen, aldus Naomi Wolf , in haar essay . ‘Fascistisch Amerika, in 10 eenvoudige stappen’.

Kijk hier naar een interview met journalist John Buchanan, die deze zaak ook al tot op de bodem uitzocht. Hij was namelijk de eerste Amerikaanse journalist die door de Amerikaanse archieven mocht gaan, en met name de NAZI-geschiedenis van de familie Bush blootlegde…

Maar er is meer:

Ook de ‘Gehlen Organization’, het anti-communistische spionagenetwerk dat door de CIA na de 2e Wereldoorlog werd opgezet, bestond uitsluitend uit honderden oud-Nazi’s die eerder voor de SS of Gestapo werkten… HIER  Meer over ‘Het kartel van de hel’, een boek over de samenwerking van het Duitse Chemieconcern IG-Farben (dat ontstond uit een fusie van een zestal Duitse chemische bedrijven, waaronder Bayer, FASF en AFGA), met het Hitler-regime in WOII: HIER en HIER

En ook vandaag de dag is Bayer nog heel erg FOUT bezig. Zie bijvoorbeeld DIT artikel over vaccinatiesgenetisch gemanipuleerd rijst en bijensterfte.

Prins Bernhard als NAZI..!

En ook ‘onze eigen’ Prins Bernhard von Lippe Bisterfeldt was o.a. lid van de nazi-partij NSDAP, de SA en de paramilitaire Reiter SS (dit was zijn lidmaatschapsnummer:  2 583 009). Bernhard werkte ook ook als bedrijfspion voor het Duitse Chemieconcern IG Farben en de Duitse militaire inlichtingendienst de ‘Abwehr’…
Bronnen: Quest Historie en het boek ‘Bernhard Gate’ door onderzoeksjournalist Ton Biesemaat: HIER, HIER, HIER en HIER.

Foto van het feest ter gelegenheid van het huwelijk van Bernard en Juliana, op 5 januari 1938 in Den Haag. Tijdens het spelen van het ‘Horst-Wessel’-lied, brengen Duitse gasten, links en rechts van Bernhard en Juliana de Hitlergroet..! (Bron: Onvoltooid verleden tijd (klik voor lead))

Zie de YouTube, waarin onderzoeksjournalist Philip Droge in RTL-Boulevard zijn verhaal vertelt:

x

Bronnen:

bibliotecapleyades.net

http://www.standaard.be

  http://nos.nl

http://Nujij

–  http://news.bbc.co.uk

– Zie ook boek ‘Satans lied: de jacht van de Cia op Jezus’ door de Nederlandse schrijver en journalist  Karl Hammer Kaatee: HIER en HIER

46 gedachten over “Hoe ‘Hitler’s naasten’ bij CIA en NASA terechtkwamen!

 1. Hoe de families Bush en Bin Laden SAMEN tientallen miljoenen verdienden aan de oorlogen in Afganistan en Irak…

  (Video’s over hun ‘Carlyle Group’ uit de documentairefilm ‘Fahrenheit 9/11?):
  http://www.youtube.com/watch?v=2sufM4Km4cc
  http://www.youtube.com/watch?v=ec-gxFAU3M0

  CBC-News-reportage over de jarenlange Bush-Bin Laden vriendschap en zakenrelatie…
  ‘George Bush & Bin Laden inc. War for Oil’:
  http://www.youtube.com/watch?v=Vz2h-FtnvKk

  Opmerkelijke uitspraak Bush wat wijst op voorkennis over 9-11:
  http://www.youtube.com/watch?v=KlWSv0NZBRw

  De NAZI-geschiedenis van de familie Bush..
  (Door John Buchanan, de eerste Amerikaanse journalist die door de Amerikaanse Archieven mocht gaan).
  ‘Bush Family Aided Hitler’:
  http://www.youtube.com/watch?v=6_K2F4-iaxo

  Reportage van de History Channel over de ‘Skull & Bones’-lidmaatschap van George Bush sr. en jr…
  En de geschiedenis van de ‘FreeMasons’ (Vrijmetselarij)-’New World Order’-’Bilderberggroup’ en hun CIA-tak:
  http://video.google.nl/videoplay?docid=1270081493781521177

  NOS over Skull&Bones:
  De inlichtingendienst CIA wierf vooral in zijn beginperiode veel nieuwe geheimagenten onder de leden van Skull & Bones. Zij zouden zich de geschikte manier van denken al bij het genootschap hebben eigen gemaakt.
  http://nos.nl/artikel/127505-schedel-geheim-genootschap-skull–bones-geveild.html

  Nova: ‘De Amerikaanse geheime dienst CIA heeft geprobeerd ex-gevangenen van Guantanamo Bay als eigen spionnen in onder andere Nederland te droppen.’
  http://www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=videoaudio.details&reportage_id=3551&refresh=2E303BC2-DCF8-0AFC-D60A8E4F63C841F0

  CIA creerde Taliban en Trainde Bin Laden:
  http://daanspeak.com/Cia-Taliban.html
  (Een artikel van Onderzoeksjournalist Daan de Wit)

  Quote van Hitler:
  “Make the lie big, make it simple, keep saying it, and eventually they will believe it”
  http://thinkexist.com/quotation/make_the_lie_big-make_it_simple-keep_saying_it/175795.html

 2. Door al het Elenin/Niburu/2012 en Wallstreet geweld, zou je deze topic bijna over het hoofd zien maar kun je echter ook niet los zien van het geheel.

  Voor mij was het al duidelijk dat de opbouw van het Derde Rijk met wapengekletter bijtijds is gestopt maar de opbouw van het Vierde Rijk door de Banksters met hetzelfde gedachtengoed en invoering van de € eveneens de 3e Wereldoorlog zou ontketenen maar dan via de economie…

  Ik verwacht echter dat het Vierde Rijk er eveneens NIET gaat komen…

 3. Na de 2e WO werden er in de VS zelfs 2 gebouwen in de vorm van hakenkruizen, voor de Nazi-wetenschappers van ‘Project Paperclip’ gebouwd, volgens een israelisch-amerikaanse onderzoeker.
  Bron: http://www.dailymail.co.uk/news/article-534010/Swastika-shaped-Alabama-care-home-makeover-complaints-Nazi-symbol.html

  1 van de gebouwen werd later van de Amerikaanse Marine. Zie de foto hier:
  http://www.knurps.nl/2007/09/marinebasis-in-vorm-van-hakenkruis.html#
  Het gebouw is terug te vinden met Google Earth: 32°40’33.49″ -117°09’27.31″
  Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Google_Earth

  Zie hier het andere gebouw en het verhaal van die israelisch-amerikaanse onderzoeker:
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-534010/Swastika-shaped-Alabama-care-home-makeover-complaints-Nazi-symbol.html

 4. Ach ja , In een land waar Prins Bernhard dan ook nog eens als eerste de vlag uitsteekt, om de bevrijding van de moffen te vieren …..

  Waar onze Willem van Oranje alsnog is gestrikt door een Spaans sprekende Roomse van Duitse komaf en…..

  Waar de Bisschop van Munster onlangs, op uitnodiging van de Bisschop van Groningen, op een Spaans paspoort naar Groningen is getogen, om daar als eerste de feestklokken luiden om de bevrijding te vieren van ……..

  Waar Hoge functionarissen in het buitenland op een ,omstreden manier, de vlag hebben uitgestoken.
  en men krijgt daar ook met klokkenluiders te maken……..

 5. Zouden ze al ingelicht zijn over de permanente impact voor hen van code :

  Bam / Iran.
  Istanbul / Turkije,
  Sumatra Tsunami
  Cashmir ,
  Het verbreken van een x aantal zegels en het vertrek van een x aantal ruiters ?
  Het uitgieten van de klankschalen ,Ohio storm 2x, Haïti ,
  Tsunami Japan ,
  L’Aquilla / Bologna Italie .
  Donderse bliksem in en uitslagen , Vulkaan in en uitslagen [ 6-8 / 21-11 nieuw Zeeland e.a. ].
  Verlossingen in het geheim , Solomon eilanden , Genezingen ,
  Christchurch , Nieuw Zeeland met kerst 2x doorlopend in , 1-1 / 1-6 magnitudes van hier tot Tokio ?

  Enz. enz. enz.

  En dat dit door mij vooraf is gemeld sinds eind “90 ?
  Ik kan me nauwelijks voorstellen van niet, het staat immers in hun eigen dossiers ………..!

  Sri Magnitude

 6. Mijn arme oude vadertje, levenslang communist met veel internationale contakten, wist vlak na de oorlog al hoe het zich verder zou ontwikkelen, ieder één bleef zitten waar hij steeds had gezeten, en alle afspraken waren een wassen neus, de socialisten boden zo als gewoonlijk niet echt tegenstand, ben blij dat mijn vader de echte achtergronden van de Russiese revolutie, zo als we nu weten een zionistisch complot niet heeft hoeven meemaken, maar het heeft mij wel doen inzien dat het een grote viese rotzooi is, en ik heb voor mijn gezin vrienden en kennisen gekozen.

 7. Alle Nederlandse SS en SA oud gedienden, hadden snel weer leuke banen, door middel van ouwe vrinden, ook de Nederlandse aanhangers van het Nationaal Socialisme sloegen al snel de handen in één, de Joden hadden zo hun handel weer op regel, en de Doorsnee Nederlanders hingen er voor Jan Lul bij, konden op de Socialisten stemmen, die goede vrinden waren met iedr één, ook de grootste verraders, en in wezen is er niets veranderd, zelfde meesters!

  1. Tijdens den eurlog was de geallieerde top verbolgen over het feit dat het verzet in NL zelf een jaar na de inval in ’40 nog geen enkele slagvaardige vorm had aangenomen. Het verzet werd vooral gevormd door buitenparlemenaire partijen zoals de communisten, anarchisten, doorwrochte socialisten en…principieel gereformeerden!
   Na de oorlog is er alles aan gedaan om de verzetsrol in NL door te schuiven naar rechtse elementen zoals de OSL. Zo zien we vaak bij de herdenkingsdagen de oude knakkers met hun baretten en hun gemedailleerde blauwe blazers. ‘De prins’ werd op het schild gehesen als de grote organisator/sympathisant van het verzet in NL.
   Een grote leugen!!!!!!!
   Pas toen de Canadese jeeps in zicht kwamen, steeg het deelnemersaantal van het nederlandse verzet met de seconde.
   De rechtmatige strijders voor de vrijheid zijn na de oorlog nooit erkend en het laffe rapaille wat naar Engeland vluchtte en het volk aan z’n lot overliet, werd gewoon weer geïnstalleerd.
   Een goede de-nazificatie van het overheidsapparaat heeft nooit plaatsgevonden! Nederland heeft daarmee een traditie van laffe en ruggegraatloze politici en een kritiekloze bevolking voortgezet tot op de dag van vandaag.
   Vandaar dat dit land ook de proeftuin is van de NWO, getuige de door de OSS gefinancierde bijeenkomst in het Oosterbeekse Bilderberghotel in 1954 van waaruit het buitengewoon ondemocratische EU regime is ontstaan.
   Ook hierbij speelde Brenhard weer een sleutelrol.
   Hitler brulde ooit,” Ein vereintes Europa unter Deutsche Fuerung”!
   Hetgeen sluipenderwijs tot stand is gekomen dankzij de Blitzkrieg met de lange termijnsvisie!

  2. ROB, precies, na het einde van de oorlog werden er nog snel ,even verzets mensen opgeruimd die wisten hoe de vork in de steel zat, maar ach wie is er nu nog geinteresseerd in echte helden, die partij slappe lullen met hun onverdiende medailles ik kots op ze, en hun zoontjes volgen in hun voetsporen, god wat een zooitje eigenlijk.

  3. ROB,

   waar zijn de doorwrochte socialisten, en communisten gebleven mensen die geloofde in een ideologie van een betere wereld voor ieder één.

  1. You tell us..? Geef gewoon links en data, stellen we op prijs..!! Want hoelang duurde het ook alweer om een struisvogelei uit te broeden..? Get it? 🙄

 8. Nazis Were Given ‘Safe Haven’ in U.S., Report Says :
  — A secret history of the United States government’s Nazi-hunting operation concludes that American intelligence officials created a “safe haven” in the United States for Nazis and their collaborators after World War II, and it details decades of clashes, often hidden, with other nations over war criminals here and abroad.

  The 600-page report, which the Justice Department has tried to keep secret for four years, provides new evidence about more than two dozen of the most notorious Nazi cases of the last three decades.
  article : http://www.nytimes.com/2010/11/14/us/14nazis.html?ref=ericlichtblau


  Secret Agenda
  The United States Government, Nazi Scientists and Project Paperclip 1945 to 1990 By Linda Hunt 1991
  http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/paperclip.pdf

  Secret History of Silicon Valley
  WO2 – The First Electronic War
  how the roots of Silicon Valley sprang not from the later development of the silicon semiconductor but instead from the earlier technology duel over the skies of Germany and secret efforts around (and over) the Soviet Union. World War II, the Cold War and one Stanford professor set the stage for the creation and explosive growth of entrepreneurship in Silicon Valley.
  http://www.youtube.com/watch?v=ZTC_RxWN_xo

  Dr. Joseph P. Farrell – The Nazi International IUFOC 2009
  Part 1 : http://www.youtube.com/watch?v=Kd_sUOvR2vY
  Part 2 : http://www.youtube.com/watch?v=15EuY98gCUk

 9. Moe wordt ik er van, en ook een beetje moedeloos, wij weten het al lang, maar de meeste interesseerd het helemaal niets, van daag de EU blijft gewoon gegevens uitwisselen met de USA, nou geloof maar dat de EU net als de USA worden gedirigeert door mensen met het nazi dogma denken, ik ben oud, en kan er niets aan veranderen, en die paar met mij ook niet, ben bang voor de opgroeiende jeugd, de komende generatisch wat hangt ze boven het hoofd.

  1. Jenne, wees niet bezorgd, er is niets nieuws onder de zon… Zolang als mensen worden beloond in een verwerpelijk systeem, komt het slechtste in ze naar boven. Belangrijk in mijn opinie is altijd proberen het goede in de mens te zien.

   Wat dat betreft is Nelson Mandela voor mij het grootste voorbeeld van iemand, die geleerd heeft om in alle omstandigheden het goede in de mensen te blijven zien…. hoe verwerpelijk het gedrag ook was van velen onder het verwerpelijke apartheid systeem.

   Ik citeer uit het boek van Robert Stengel over het leven van Nelson Mandela. Nelson Mandela zegt daarin het volgende over het moment dat de baas van Robbeneiland ten tijde van de eerste 9 jaren van zijn gevangenschap (kolonel Piet Badenhorst) en daarin een heel wreed regime voerde afscheid nam van de gevangenen.

   ” Badenhorst zei zoiets tegen mij “Ik wil jullie alleen maar het beste wensen” Hij zei dit als mens, en ik was een beetje verbaasd over zijn gematigde en zorgzame toon. Ik moet zeggen dat het een verrassing voor me was. Ik bedankte hem. Ik heb er daarna lang over nagedacht. Wat het mij uiteindelijk heeft getoond, is dat deze mannen niet inhumaan zijn, maar dat hun onmenselijkheid hun is opgedrongen. Zij hebben zich gedragen als beesten, omdat zij voor dat gedrag werden beloond. Zij dachten dat dit een promotie of verbetering van hun positie tot gevolg zou hebben. Die dag heb ik mij gerealiseerd dat Badenhorst niet de man was die hij leek, maar dat hij een beter mens was dan zijn gedrag liet zien”

   Deze openbaring grijpt in het hart van het geloof dat Nelson Mandela heeft over wat ons tot mens maakt:

   Hij was “een beter mens dan zijn gedrag liet zien!

  2. Dick, Mandela was aanvankenkelijk een terrorist, vergeet ook niet dat het de Engelse overheersers waren die wel is waar met een zuid Africaanse term Apartheid hebben ingevoerdt, de meeste Africaanse boeren hebben hun land bevochten op de Engelsen, want in die tijd was er in heinde en verre geen Zwarte zuid Africaner te bekennen,
   toe president De Klerk, Mandela uitnodigde om samen met hem een regering te vormen kwam Mandela naar voren, hij heeft toe gekeken hoper onder het regiem van zijn opvolger Jacob Zuma een door en door verrote en corrupte man 1000 zenden Blanke Zuid Africaanse boeren in stukken werden gehakt, hij heeft zich jaren lang laten vertroetelen en verwennen door de rijken der aarde, terwijl zijn volk alleen maar verarmde, en nu blijkt bij zijn dood, heeft deze sociale opper god, toch nog 10 millioen weten te vergaren, over de ruggen van zijn geliefde volk, kom op Dick met twee benen op de grond blijven, en vooral niet mee huilen met onde en de corrupte media.

  3. Jenne, je slaat precies de spijker op z’n kop….. Zijn we niet allen, zonder uitzondering, hier op deze Aarde om te mogen leren en ervaren? Het zou toch “doodzonde” zijn als we tussen 6 plankjes komen te liggen zonder dat we er iets van hebben opgestoken?

   “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”

  4. Cozmic/Jouke, wees gerust, ook in jou zie ik een “beter mens dan z’n gedrag liet zien” 😉

   Maar eerlijk is eerlijk, ik toch veel meer inSpiratie in mannen als Nelson Mandela, John F Kennedy en Marther Luther King 🙂

  5. DICK, heb je wel meer betrapt op denk fouten, jonge ga Eigen je weg, en Iconen creéeren is zinloos, vroeg of laat vallen ze door de mand.

  6. Jenne, ik maak gelukkig heel veel “fouten” in mijn leven. Dat is in mijn visie inherent aan mens-zijn. De kunst van het leven is om ze zonder oordeel te accepteren. Ook daarin zijn de door mij genoemde personen een inSpirerend voorbeeld! 🙂

 10. Nog even terug komend op eerdere blogjes …

  *Als sommige data op internet moonshots zijn .
  *Als volgens sommige westesrse wetenschappers aardbevingen toevallig in aantal zijn toe genomen en waarschijlijk besmettelijk zijn .
  *Als volgens sommige Italiaanse wetenschappers vulkanen zo tegen het eind van de maand van de maan komen ……

  Zie : Kali Mantra (Dheli 2010 )
  en : The extinctionprotocol 2012 and beyond; 35 volkano’s are currently ….

  Wie had de co-ordinaten uitgezet ?

  Zie eerdere blogjes, met name van deze maand op Boiink (?)

  Groetn
  Sri Magnitude
  Aardbevingsgroninger 1e klas

 11. Nelson Mandela heeft bij mij mijn licht doen opvlammen.Nee hij was niet olmaakt,maar wil de eerste volmaakte nu pstaan? volmaakt opstaan Laten we wel een beetje intelligent met elkaar communiceren. Liefs

  1. Oscar.
   Nu ik deze verwijzing heb bekeken geeft dat bevestiging van wat ik in grote lijnen al vermoedde.
   In deze toespraak komt duidelijk naar voren waarom en vooral wie verantwoordelijk waren en zijn voor de tot standkoming van de EU en ook met welk doel de EU tot stand is gekomen.
   Merkel en Sarkozy zijn eigenlijk niets anders dan lobbyisten van Bayer,BASF,Hoechst en een Franse Farma gigant met als doel heerschappij over alles en iedereen doormiddel van economische afbraak waardoor zij menen over alles en iedereen te kunnen gaan heersen samen met hun handlangers.
   Dijsselbloem ,Timmermans,Dragi van de ECB enz staan ten dienste van de EU en geven geen moer om de mensen die zij zeggen te vertegenwoordigen net zoals ook M.Rutte deel uitmaakt van dat corrupte zootje en alles doet ten voordele van de grote bedrijven die zij vertegenwoordigen in plaats van het volk.
   Zoals in het filmpje verteld wordt is de EU een voortzetting van het Nazi beleid op 1 uitzondering na omdat het niet meer in deze tijd past.
   Dit verklaard ook waarom de tweede kamer Rutte zijn gang laat gaan want anders krijgen ze waarschijnlijk te maken met grote machten waaronder koningshuizen die aandelen hebben in deze grote bedrijven en gehakt zullen maken van kamerleden die hen een strobreed in de weg willen leggen.
   Bernhard was een SS er en deed zich voor als grote held vooral bij de binnenlandse strijdkrachten en werd/wordt nog steeds op handen gedragen door de nog levenden terwijl hij simpelweg van twee walletjes at omdat zowel de duitse leider als de geallieerden onder bevel van een en dezelfde groep elite stond en nog steeds staat.
   Daarom spreekt de man in het filmpje ook over misbruik van alle slachtoffers van zowel de eerste als tweede wereldoorlog wat aan bijna 100 miljoen mensen het leven heeft gekost.
   Laatst las ik op teletekst dat iemand van het verzetsmuseum boos was geworden omdat ze het onverteerbaar vond dat Willem Alexander de opening had verricht terwijl zijn schoonvader betrokken was bij het fidela regime wat vele mensen die in verzet kwamen het leven heeft gekost en zij heeft dan ook ontslag genomen.
   En alsof dat nog niet genoeg was stond Willem Alexander afgelopen week bij het hoofd kwartier van de Navo waarvan bekend is dat vele Ex Nazi,s daar deel van hebben uitgemaakt.
   Vele verzets mensen zouden zich in hun graf omdraaien als ze dit wisten vooral gezien de banden die ons koningshuis altijd heeft onderhouden met Nazi,s en Nazi gezinden zoals Bernhard met Perron van Argentinië.

  2. Hey Arnold, ja wat de traditie van angst allemaal schept is haast niet te bevatten en vaak moeilijk om uit de projectie te stappen die deze verhalen dan ook weer scheppen. Er blijven, redenerend vanuit de traditie van de dualiteit, altijd daders en slachtoffers. Misschien een wat vreemde wending, maar die maak ik omdat ik mij ben gaan realiseren in mijn eigen bewustwording, dat het ego een programma is dat ons er van weerhoudt ons zelf te voelen. Ego als paradigma vd angst zal altijd angst voort zal blijven brengen en de werkelijke bewustwording daarin ligt. Identificatie met ego, denken dat wij onze gedachten zijn, onze traditie die ons zo heroïsch scheid vh dierenrijk juist deze verschrikkingen schept. Zelf identificatie is de enige andere optie omdat ego identificatie altijd strijd leveren is over wat waar is. En vanuit dualiteit daar nooit een oplossing voor te vinden is, omdat het systeem er op gericht is die niet te vinden. Eenheid. De traditie van onderwerping, de dynamiek van ons ego is tov ons zelf, de civilisatie tov natuur. Want zolang we in ego identiteit zitten zijn we een speelbal vd net zo angstige heersers en hun traditie daarin. Want bij iedere revolutie, waren de winnaars de nieuwe heersers en de werkelijke problemen meestal gewoon weer doorgeschoven werden met de huidige wereld en haar problemen als resultaat van ego identificatie en zelf ontkenning. En zelf identificatie de weg vrijmaakt naar eenheid. Dat vergeving eigenlijk de enige weg naar bevrijding is, een interpunctie moment, een nieuw nulpunt. Omdat we anders altijd een reden via de rede zullen blijven vinden om te strijden.

  3. Om maar eens een deel van de geschiedenis te lichten, Berhard die al heel vroeg lid was van de NSDAP en bij de Reiter SS zat, stelde eenmaal geïnstalleerd in de Nederlanden Gerhard Frische aan als directeur van de Amsterdamse Koophandelsbank welke hij nog kende als collega van toen hij werkte bij IG Farben. Deze bank wist de gelden die binnen kwamen van de Warburg bank in de VS, door te sluizen naar de Bank in Duitsland om zo direct het NAZI regime te steunen. Later heeft Bernhard via Christiaan Lindemans de ware toedracht van de Operatie Market Garden bekend gemaakt aan de Duitsers zodat de licht bewapende luchtlandings troepen bij Oosterbeek en Arnhem wel in de pan gehakt moeten worden.
   De 3 SS Panzerdivises die klaarlagen hakten de Airborne troepen op rituele wijze in de pan.
   Aanleiding voor de Rijksmonumenten dienst om vlak na de bevrijding een obelisk te plaatsen in Oosterbeek met daarop een beeld van Semiramis de stichtster van de stad-staat Babylon.
   Op 731 mtr. hiervandaan opende Berhard in 1954 in het Bilderberg hotel de eerste Bilderberg vergadering van waaruit in een jaar later de europese gemeenschap voor kolen en staal en later de BeNeLux werd opgericht en in ’63 de EEG. In 2000 de EU onder Babylonische symbolen met behulp van het bloedoffer gebracht door meer dan 1500 Britse en Poolse soldaten die letterlijk zijn opgeofferd in het handel en oogsten schema.
   Vandaar dat de architectuur van de parlementsgebouwen in Brussel de gelijkenis hebben met het schilderij van Pieter Brueghel, de toren van Babel.
   Het satanische gedachtengoed is overal terug te vinden in het EU concept vooral met de wetenschap dat Babylon als leidraad is gebruikt in het geheel.
   ‘Arnhem, destined to fail’.

  4. Oscar.
   Je schrijft dat het ego ons ervan weerhoud om ons onszelf te laten voelen.
   Wanneer iemand volgt wat hem vanuit zijn hart ingegeven wordt dan weten de hersenen onderscheidt te maken tussen goed en kwaad en dat voelt men dan ook.
   De keuze die men dan maakt wordt dan vaak bepaald door de omstandigheden waarin men verkeerd.
   Velen zullen dan ook de kant van het kwaad kiezen omdat ze dan tastbaar profijt kunnen hebben tegen beter weten en hun gevoel in.
   Zij die hun hart volgen zullen een zuiver geweten hebben waardoor zij rust en vrede met zichzelf zullen krijgen in tegenstelling van hen die de andere kant kozen.
   Wat betreft vergeven daarover ben ik van mening dat het mogelijk is wanneer degene die om vergeving vraagt stopt met datgene te doen wat hem of haar vergeven zou moeten worden als dat niet het geval is heeft vergeven ook geen zin.
   Volgens mij is ook het ego niet hetgene wat ons in de weg staat om ons ons zelf te laten zijn/voelen,maar de afname van vrijheden en verplichtingen die door anderen aan ons opgedrongen worden omdat zij degene zijn die een ego hebben waardoor ze anderen denken te kunnen/mogen voorschrijven wat te doen.

  5. Hey Arnold,
   Ik begrijp je redenering en heb dat standpunt ook lang aangehangen, maar ze is gebaseerd op dualiteit en dat is ego. De geconditioneerde, overerfde constructie van beleving van werkelijkheid en van daar uit deel je alles in goed en kwaad, voor jou traditie uitgewerkt door jou in de huidige realiteit of tegen. En dat is gezien vanuit bv de communicatieleer of quatum mechanica het standpunt waarmee je de realiteit schept, en dat zeggen yogi’s of buddha bv ook en is ook te lezen in christuswijsheid. Het paradigma geeft het gebied aan waarbinnen het opgelost moet worden, schept de realiteit daarvan. Het zelf is vrede, rust, eenheid. Ego is denken redeneren, tweedeling, angst, onderdrukken, onderdrukking worden. Dader en slachtoffer zijn 2 verschillende kanten van een zelfde medaille. Dus aan welke kant je ook je aandacht geeft, buiten een evt. karmatisch aspect, geef je voeding aan dit proces en houd je het in stand. Vergeven is vooral houden van jezelf. De liefde voor jezelf en voor de liefde zelf houden. Met wrok houd je het proces in stand door projectie en geef je energie aandacht weg. En daders zijn vaak op een eerder moment slachtoffers geweest en zeker als je het bekijkt over meerdere levens en het is op een gegegeven moment een beslissing die je neemt, wil ik blijven strijden, of kies ik voor vrede. De meeste mensen zeggen voor vrede te kiezen of te willen kiezen, maar strijden er ondertussen gewoon hevig op los. Voor de goede zaak zeggen ze dan, maar er bestaat niet zoiets als goede strijd… want dat denken ze aan beide kanten nl

  6. Mensen maken het elkaar vaak moeilijk alleen al vanwege financiele belangen.
   Voorbeeld:Heden ten dage worden mensen ontslagen omdat machines hun werk overnemen wat voor de investeerder(ook wel werkgever genaamd)besparing op arbeids kosten opleverd en meer productie omdat machines 24/24 uur non stop door gaan wat dan weer resulteerd in meer winst.
   Degene die ontslagen wordt krijgt dan ook nog eens te maken met overheden die niet de investeerder ter verantwoording roepen(ivm maatschappelijke verantwoordelijkheid)maar juist de ontslagene allerlei onmogelijke verplichtingen gaat opleggen en meestal onder dwang met korten op zijn/haar uitkering.
   Gisteren had ik toevallig een oud collega aan de lijn de man is 57 jaar en ontslagen door zijn toenmalige investeerder (werkgever)en de meesten zullen wel weten dat je dan gewoon afgeschreven bent alleen al vanwege de leeftijd.
   Deze man is verplicht 4 sollicitaties te doen per maand en doet hij dat niet wordt hij gekort.
   Vroeger hadden we het arbeidsbureau wat nu het UWV is zij leggen wel verplichtingen op maar komen ook niet met werk voor deze man die wel heel zijn hele werkzame leven heeft betaald voor de uitkering die hij nu ontvangt.
   Waarom wordt het deze man moeilijk gemaakt en roept men in zijn plaats de dader die nu meer geld in zijn zakken stopt ten koste van deze ontslagene niet ter verantwoording?
   Deze man heeft geen leven meer maar wordt geleefd.

  1. “Wer nicht fuer uns ist, ist gegen uns” Een uitspraak van Hitler na de brand in de Reichstag.
   “Your either with us or against us” De uitspraak van W.Bush na de false flag van 9-11.

   Say no more!!!!!!

  2. Is ook beter zo Rob.
   Die spreuk is nooit door degene gezegd die jij ervan beschuldigt in je ‘blinde haat’. Je moet beter ophouden met halve waarheden en je openen voor de echte feiten. Die spreuk komt uit de bijbel Lukas 11,23.
   Rest my case.

  3. Laat jij inderdaad die case maar resten!!!!! Monika want als het aanhalen van historische feiten door jou als blinde haat betiteld worden gelardeerd met een bijbelse verwijzing, dan denk ik dat wij op een totaal verschillend spoor zitten.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.