Advertentie

David Icke: wonderen zijn heel gewoon, omdat we allemaal zo krachtig zijn!


x

x

David Icke: “Wonderen zijn heel gewoon,

omdat we allemaal zo krachtig zijn!”

2009 © WantToKnow.nl/be

x

Afgelopen zaterdag 19 September was David Icke in Nederland en trok een vol RAI-auditorium, waar 1400 mensen zaten; uitverkocht dus. Ik vroeg me af, vooraf kijkend naar het programma, hoe deze man in hemelsnaam een dag lang zou kunnen vertellen over de conspiracies in deze wereld. Want het ruwe verhaal van zijn presentaties kende ik; want het ging toch over conspiracies? Maar achteraf vraag ik me af hoe hij het überhaupt voor elkaar heeft gekregen om het in deze tijd te doen..!

Wat een verhaal! Dus alles bij elkaar sprak David, zichzelf prachtig ondersteunend met ’n prima beeldverhaal, en de meest indrukwekkende citaten van veel grote Geesten, maar liefst 8 uur! De afgelopen dagen heb ik heftig de binnengekomen informatie voelen ‘dalen’.  Ik kon er niet eerder voor gaan zitten.

Wat me het meest bij is gebleven, is de volgende zin, volledig los van de ‘conspiracie-verhalen’, die ik verwacht had en die er ook kwamen. De volgende zin galmde door mijn hoofd:

“Wonderen bestaan niet, ze zijn namelijk heel gewoon; zo krachtig zijn we!”

De betekenis van deze zin bleef het hele weekend in mijn hoofd. Ik weet/wist dat het ‘waar’ is, daar diep van binnen. Kun jij je voorstellen wat de consequentie van deze ‘waarheid’ is voor ons huidige bestaan? Waarom gebeuren er dan niet meer ‘wonderen’, en als ze al gebeuren, waarom zijn ze nu dan wél zo speciaal? Het antwoord is natuurlijk simel: omdat ‘wonderen’ niet heel vaak gebeuren, daarom zijn ze speciaal. En geloven we er niet zo in. Tja, bij anderen, maar niet bij onszelf. Toch?

‘Toeval’ is zo’n wonder, maar ook deze bijzondere, heel persoonlijke gebeurtenis kun je scharen onder ‘heel gewoon’. Want als je in je kracht staat, gebeuren de wonderen om je heen. Dat is wat David Icke keer op keer met deze logica bevestigde; een logica die je in heel veel boeken, channelingen, lezingen, etc. tegenkomt. Wonderen zijn de normaalste zaak van de wereld, en zijn dus dan geen wonderen meer. Alstublieft!

Maar waarom staan we dan niet in onze kracht, is dan de meest logische vraag, toch? Waarom is het dan zo moeilijk in onze eigen kracht te staan en deze wonderen gewoon vaker te beleven, alsof ze zo heel gewoon zijn?

“Omdat we consequent uit onze eigen kracht gehaald worden! We worden namelijk moedwillig overheerst en geïndoctrineerd door de werkelijke machthebbers, die -bijna letterlijk- achter de schermen van het wereldtoneel aanwezig zijn. Zij hebben de werkelijk macht in handen in de wereld en hun dienaren zitten op sleutelposities in onze samenleving.

Door de daden van deze machthebbers, zitten we feite in de gevangenis van onze eigen verbeeldingskracht! Want ze hebben deze gevangenis zó gemaakt dat we het in eerste instantie nog ‘leuk’ vinden ook”.

In de onmetelijke grootsheid van het universum, zijn we een stipje, in een stipje in een stipje.
In de onmetelijke grootsheid van het universum, zijn we een stipje, in een stipje in een stipje.

Met andere woorden: er is een kracht/macht die ons met onze eigen wapens bestrijdt, namelijk onze verbeeldingskracht. en ons dus ‘hypnotiseert’. Hierdoor worden we murw gemaakt, en is deze macht in staat ons te overheersen. Hierdoor kunnen wij niet in onze normale kosmische verbinding komen en dat is niet sinds kort, maar sinds eeuwen en eeuwen, sinds zo lang worden we al ‘overheerst’. Er zijn zoveel afbeeldingen, mythes, beelden en overleveringen die verslag doen van dit fenomeen: WE WORDEN OVERHEERST!

* * *

Kijk, dat was David Icke in deze paar alinea’s. Dat is natuurlijk nog lang geen 8 uur toch? (Of je leest zooo langzaam..) Wat David deed was vooral aantonen, bewijzen, dat hij niet uit zijn nek aan het kletsen was en is. Hij deed dat op een heel persoonlijk manier, gaf zich op  alle fronten bloot, was heel kwetsbaar. Straalde kracht uit, het was geen negatief verhaal en regelmatig had iedereen de grootste lol. (zie ook het commentaar van Tessa hier op de site)

Ik zal even in vogelvlucht een spoorboekje maken van de reis die David zaterdag ondernam. Ik kan je aanraden om het hele verhaal te lezen; het is een prachtige puzzel geworden die David in elkaar gelegd heeft, ondanks de ‘negatief” lijkende passages, is het toch een berkrachtigend verhaal, in mijn ogen! Plezier ermee!

 1. Wij zijn kosmische verbonden, oneindig Bewust-Zijn.
 2. Wij zjin onlosmakelijk verbonden met alles en iedereen om ons heen. We zijn met z’n allen 1 veld en zijn als zielen onsterfelijk.
 3. We worden ernstig gestoort om in deze kracht te staan, onze essentiële kracht, maar met welke middelen dan?
 4. Wat is de oorzaak dat we onze natuurlijke staat niet kunnen pakken. Wie of wat haalt ons uit deze kracht en waarom?  Zitten we onszelf in de weg? Wat heeft onze ‘mind’ hiermee te maken?
 5. Wat zijn de middelen die deze ‘machthebbers’ gebruiken, waar herkennen we ze aan?
 6. Hoe kunnen we weer onze kracht oppakken en worden we hierin geholpen?

Deze punten zal ik als stationnetjes langsgaan om het spoorboekje te volgen..

1 + 2

Wij zijn kosmische verbonden, oneindig Bewust-Zijn en onlosmakelijk verbonden met alles om ons heen, in 1 veld. We zijn als zielen onsterfelijk.

Uit alle wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de mens een spiritueel lichaam is met een menselijk fysieke ervaring, in plaats van andersom. We zijn dus energie, wetenschappelijk gezegd, veel meer dan materie. We zijn dus bezield, de energie die in het lichaam ‘zit’, is dus Bewust.  De materiële wereld is echter schijn. Wij zijn zoals David Icke het zegt: Infinious Consciousness (Oneindig Bewustzijn) En wanneer je het boek leest van cardioloog Pim van Lommel ‘Eindeloos bewustzijn’, kun je hier op wetenschappelijke wijze meer over te weten komen. HIER)

Energetisch is onze planeet ook daadwerkelijk afgesloten.
Energetisch is onze planeet ook daadwerkelijk afgesloten. En jij hebt en BENT één van de sleutels!

David Icke haalde in dit verband meermalen de prachtige  beschrijving aan van iemand die een bijna-dood-ervaring had meegemaakt, in vol bewust-zijn. (Niet lichamelijk wakker dus, maar geestelijk meer dan bij de pinken!)

De beschrijvingen van deze persoon waren bijna-hemels te noemen. Meermalen haalde David deze beschrijving aan, die natuurlijk niet alleen staat op de wereld, om aan te tonen, wat dáár dan te zien is.

Maar als we dat oneindig Bewust-Zijn zijn, waarom zijn we dan zo gestoord in onze kosmische verbinding, waarom lukt het de Ziel, los van het lichaam, wel om contact te maken met dit veld..? En lukt dat niet in onze dagelijkse staat van Aardsheid. Daarover hieronder meer.

Steeds meer wetenschappers komen vandaag de dag tot de slotsom dat we inderdaad allemaal in één groot energetisch veld leven, kijk bijv. eens naar het boek ‘Het Veld’ van Lynn McTaggert.

3 + 4

We worden ernstig gestoort om in onze essentiële kracht te komen, maar met welke middelen dan? Waarom kunnen we onze natuurlijke staat niet kunnen pakken. Wie of wat haalt ons uit deze kracht en waarom?  Zitten we onszelf in de weg? Wat heeft onze ‘mind’ hiermee te maken?

Alles heeft te maken met energie, met trilling. En zoals je ook weet van muziektrillingen, die altijd een prachtige vergelijking zijn wanneer het gaat over energetische trillingen, is er hoger en lager. Lagere energieën zijn op Aarde zoals de zware muzieksoorten, heavy metal, hard-rock etc. Dit uit zich in het Aardse veld als haat, afgunst, agressie en vechten, zoals vooral oorlogen. De hogere trillingen laten zich het beste vergelijken met klassieke muziek, operazang, new-age muziek e.d. Daar horen in het Aardse veld de trillingen bij van blijdschap, passie, dankbaarheid en waardering.

Het gaat er in het hele verhaal niet om, om een oordeel te vellen, van wat goed of slecht is. Dát maak jij als mens natuurlijk zelf uit. Maar dat is dan ook precies de essentie van David Icke’s betoog.. We zijn dus niet in staat om te kiezen voor de hogere trillingen; dit kost ons op dit moment zóveel energie en inspanningen, dát de meeste mensen het achterwege laten. En dát speelt de machten-op-Aarde nou precies in de kaart.

Zij smullen van lagere energiëen, ‘een oorlog is een banket voor hen’, aldus David Icke. Deze machthebbers achter de schermen zijn een macht die een bijzonder hoge intelligentie heeft, maar deze is gekoppeld aan het lagere veld van haat, oorlog, jaloezie en overheersing. Bovendien zijn zij aanwezig in een andere trilling dan het Aardse veld, hun ‘lichamen’ zijn niet in staat de frequentie van het Aardveld te vatten en daarom zien wij hen niet, hoewel velen regelmatig in staten van trance e.d. ontmoetingen hebben met deze reptielen, want zo worden ze genoemd.

Bush sr. in een tv-interview, waarin met name zijn ogen, bijzonder te keer gaan.. Te zien op YouTube.
Bush sr. in een tv-interview, waarin met name zijn ogen bijzonder tekeer gaan.. Te zien op YouTube. (klik op de illustratie voor een filmpje met Al Gore)

En zo zijn ze ook zichtbaar in de vele, vele afbeeldingen uit de historie en deze macht doet er niets aan om essentiële kenmerken te verbergen. Reptielen komen voor in vele wapens van steden, zelfs van grote concerns. David Icke toonde in dat verband afbeeldingen hiervan. Op de site van David kun je veel van deze afbeeldingen terugvinden.

Het belangrijkste is echter dat dit reptielenras al eeuwen en eeuwen op Aarde is, wat blijkt uit heel veel afbeeldingen in combinatie met koningshuizen en ‘vooraanstaande’ leiders.. Maar ook in de oude beeldspraak van volkeren komt dit reptielenras stevig naar voren in tekeningen en overleveringen. Dit reptielenras, uiterst agressief en intelligent, zou afkomstig zijn van het sterrenstelsel Draco. Vandaar de naamgeving, draken/dragons, zo simpel is het dan ook wel weer!

En je kent vast de uitdrukkingen die hiermee verband houden? ‘Draconische maatregelen nemen’, is in dat verband in de Nederlandse taal wel een van de meest indringende voorbeelden hiervan. Door hun ongelooflijke primitieve aard, in vergelijking met de andere zielen op aarde, smullen deze machthebbers niet alleen in de energetische zin van de lagere energiëen, maar ook ze doen dat ook fysiek.

Zij zijn namelijk in staat om via kruisingen met het menselijke DNA, en via energetische verbindingen met klonen, wel degelijk in de fysieke wereld te verblijven, ondanks hun lagere frequenties. Maar er zijn daarbij wel bewijzen te zien, want deze 2 verschillende energetische verbindingen laten zich -per definitie- niet matchen in fysieke zin. Eén van de eigenschappen waaraan wij kunnen zien dat we met een zg. reptilian te maken hebben, is het ‘shapeshiften’.

David Icke werd gebeld door Credo Mutwa, sjamaan, om het verhaal te bevestigen van de 'reptilian agenda'.
David Icke werd gebeld door Credo Mutwa, sjamaan, om het verhaal te bevestigen van de ‘reptilian agenda’.

Er zijn veel voorbeelden van ‘shapeshifters’ te vinden op het internet en sommige ervan zijn bijzonder indrukwekkend. Neem rustig eens een kijkje op YouTube en verbaas je over deze manifestatie. Blijf echter bij jezelf en houdt je afstand, beslis zélf wat je ervan vindt en laat je dus in dat opzicht ook niets ‘aanpraten’! Ook David Icke heefft dit overigens meermalen benadrukt!! Hier de lead naar een filmpje van Al Gore, dat op zijn zachtst gezegd ‘vreemd’ te noemen is. (HIER)

Over Al Gore gesproken: David Icke was over hem ook onverbiddelijk: het verhaal van de CO2 is één grote leugen, bedoeld om ons nog meer in angst te brengen. Een verhaal van de Illuminatie. Want de Aarde warmt niet meer op, de temperaturen dalen! Dus riep David Icke: “IS DE BENAMING NIET MEER ‘GLOBAL WARMING’ MAAR ‘CLIMAT CHANGE’ GEWORDEN!

Een warm applaus klonk ook in de zaal toen David Icke melding maakte van zijn contacten met de Afrikaanse sjamaan Credo Mutwa, een man van groot aanzien in Afrika, maar ook elders in de wereld. Ook Mutwa maakte melding aan David van de eeuwenlange overheersing van dit reptielenras en dat zij nietsontziend te werk gaan. Ze kennen geen emoties en zijn volstrekt alleen op zoek naar overheersing. Heel indrukwekkend vond ik dit deel van zijn betoog. Mutwa had nota bene contact met David Icke opgenomen! Hij was eindelijk iemand op het spoor die het verhaal een plek wist te geven, in deze huidige maatschappij.

Door deze hoog-intellectuele verbinding die deze macht-achter-de-schermen met het Aardse veld kan maken, zijn zij in staat ons als vee te houden. Maar deze vergelijking gaat daarbij in zoverre mank, omdat het hier gaat om een uiterst intellectuele ‘veehouder’, die in staat is het vee te laten geloven dat het vrij is. Dat het vrij rondloopt en vrij is in haar energetische bewegingsvrijheid.

Maar, zoals David Icke het keurig verwoordde, deze macht bestrijdt ons met onze eigen wapens. En onze mind, ons denkvermogen dus, zit onszelf daarbij in de weg. Als we meer zouden voelen, onze hartsverbinding naar elkaar open zouden zetten, zouden we van die relatieve vrijheid een veel grotere vrijheid kunnen maken. Zouden we WERKELIJK VRIJ ZIJN en zouden we leven zoals we bedoeld zijn te leven. Of zoals John Kennedy zei: “as a free an independent being”!

Zelfs vele grote verlichte zielen der Aarde, van Ghandi tot Rudolf Steiner en van John Kennedy tot de Dalai Lama, allen wijzen ons op onze diepere vrijheid, de vrijheid van het hart. En hier zit dan ook de sleutel die in handen is van de machthebbers, en gelijk ook weer niet. Zij kunnen ons namelijk niet bezitten! Wel als we ervoor kiezen, onze vrije Ziel te laten knechten, onszelf het gevoel geven dat we zogenaamd vrij zijn, dát we ons in het Aardse veld laten vangen, in lagere energie-vormen, zó lang zullen we gevangen zijn, afgesloten van die kosmische oneindige verbinding, die onze Ziel heeft met de kosmos.

Infinite consciouosness. Oneindig bewustzijn, dat is wat we zijn. We doen het dus kennelijk uit vrije wil, zonder dat we ‘weten’  wat er daadwerkelijk gebeurt. Door de lagere energetische trillingen, waarin we worden gehouden, zijn we niet of heel slecht in staat om onze zielekracht door dit héél krachtige lager energieveld heen te prikken en verbinding te maken met ons kosmische veld. Deze verbinding bewust te worden.

Laura en George in een geruststellend gebaar. 'De nieuwe president is daar.'
Laura en George in een geruststellend gebaar. ‘De nieuwe president is daar.’

Dit hele verhaal was natuurlijk hét gewricht in het betoog van David Icke en ik moet zeggen dat de bewijzen die hij aanvoerde, heel overtuigend zijn. Gisteren en zondag heb ik uitgebreid op zijn site gekeken, en gezien het grote archief dat hij aangelegd heeft, kun je wel stellen dat hij bijzonder goed onderlegd is.

Er zijn niet veel andere conclusies mogelijk als je naar zijn betoog luistert. Het is een spel dat zó geraffineerd is, dat het bijna niet te ontdekken is. Het enige dat hierbij nodig is, is FREE YOUR MIND!! Open je ogen voor de mogelijkheid dat het zo kan zijn en je hebt de grootste stap gezet.

Voorbeelden te over onder wereldleiders, van deze satanische groet.
Voorbeelden te over onder wereldleiders, van deze satanische groet.

Naar het idee van David Icke is slechts 4% van de wereldbevolking een onderdeel van het reptielenras en de vraag is in hoeverre zij allemaal deze heftige lagere energiëen met zich meedragen.

Maar de essentie is dat deze minderheid wel een meerderheid overheerst. Waar zien we dat meer..? Juist ja, bij een herder met zijn kudde. Bij de nomaden met hun geiten,  bij de Innuiet met hun kariboes. Het democratische systeem op Aarde is dus één grote make-belief, ook Obama, Clinton en noem het hele spel maar op in de wereld, ook zij behoren tot dit reptiliaanse systeem, dat zg. vrijheid preekt en ondertussen het tegenovergestelde doet.

Kijk in dat verband eens naar de uitspraken van Dr. Henry Kissinger, nobelprijswinnaar nota bene, hier op de site, in relatie tot de bevolking in de wereld. Volledig afgesloten van enige compassie met zijn medemens. Kijk eens naar de woorden en daden van één van de grote adviseurs van Obama, Brezinsky, die aan duidelijkheid niets overlaten.

5. Wat zijn de middelen die deze ‘machthebbers’ gebruiken, waar herkennen we ze aan?

David Icke was duidelijk in de vele voorbeelden hoe deze machthebbers ons als vee uitbuiten. De, in een woord satanische, wijze waarop zij zich voeden aan energie en menselijk bloed (!) kan niet onopgemerkt blijven en er zijn heel veel voorbeelden van dit gedrag. Er zijn veel klokkeluiders die van dit soort rituelen melding hebben gemaakt.

Rupert Murdoch is de mediaman op Aarde, die vanachter zijn bureau bepaalt wat jij te zien en te horen krijgt. Niet in detail, maar in grote lijnen. En die zijn sterk genoeg om de hele nieuwsvoorziening in de wereld 'plat' te maken.
Rupert Murdoch is DE mediaman op Aarde, die vanachter zijn bureau bepaalt wat jij te zien en te horen krijgt. Niet in detail, maar in grote lijnen. En die zijn sterk genoeg om de hele nieuwsvoorziening in de wereld ‘plat’ te maken.

Deze machthebbers, gaan werkelijk geen enkel middel uit de weg om een chaos te creëeren en te smullen van de resultaten van dood en verderf. Misschien denk je, net als ik dat deed zaterdag jl., ‘het lijkt wel een film’…? Nou, misschien komt veel inspiratie van dit soort verhalen en films van niet zo heel ver weg..!

Voor mij viel het verhaal van 11 September 2001 ook meteen in dit grotere plaatje. De intellectuele kracht waarmee dit ongelooflijke toneelstuk, dit bizarre fenomeen is uitgevoerd, toont een heftige, indirecte kijk achter de schermen!

Ook de mate waarin in de pers, deze aanslagen zijn gebruikt voor de agenda van deze reptilians om te overheersen, oorlogen te voeren en mensen hun vrijheid af te nemen, MET HUN EIGEN GOEDKEURING, zoals de Patriot Act, grenst aan een krankzinnige vorm van puur intellectuele vernietingingskracht.

Essentieel is dus te beseffen, dat de reptilians in alle lage van de bevolking zitten, dat een paar families in de wereld, de afstammelingen, aftakkingen van dit reptielenras, de touwtjes stevig in handen hebben. En dat hun doel niets meer of minder is, dan chaos te scheppen, te overheersen en te smullen van de negatieve emoties die hierdoor ontstaan. Deze families zitten in hierarchiën en hun systeem is er ook een van overheersing en machtswellust. Ook dit onderlinge systeem is keihard en is gebaseert op geheimhouding en geheime tekens naar elkaar om elkaar te herkennen. Wat dacht je van de satanische tekens, die zij onderling gebruiken..?

6. Hoe kunnen we weer onze kracht oppakken en worden we hierin geholpen?

En natuurlijk is dit de essentie van David’s boodschap! Doordat de machten achter de schermen gebruik maken, op een uiterst intelligente manier van onze EIGEN krachten, om die tegen ons te keren, is het ook een spel. Als we diezelfde krachten niet in ons hadden, zouden we ze niet eens kunnen gebruiken. En daarmee is het spelletje rond..

In feite is dit de essentie van het verhaal van David Icke, om onszelf te helpen. Ik begrijp dan ook volledig, eindelijk eens, de betekenis van de HOPI’s, die overal, te pas en ook te onpas, wordt aangehaald: “WE ARE THE ONES WE’RE WAITING FOR!” Natuurlijk! Alleen hoeven we onszelf maar te beseffen, dat wonderen bestaan en de gewoonste zaak van de wereld zijn.

The Secret is leuk, vertelt in essentie hetzelfde verhaal, maar gaat over het verkrijgen van Ferrari’s en nog meer materiële zaken, die niet essentieel zijn in het herstellen van de kosmische verbinding met jouw kern. Hoe kan het verkrijgen van een Ferrari, via de geheimen van The Secret, je nou in hemelsnaam in je eigen kracht zetten? Ook The Secret is weer een koekje van eigen deeg, waarin we hoogstwaarschijnlijk worden gemanipuleerd. De machten achter de schermen, zijn onze taal gaan spreken, de taal van goedheid, de taal van mededogen, de taal van wens-en-het-komt-uit.

Probeer de stilte op te zoeken van je eigen hart, wees niet bang voor stilte. Dáár ben je verbonden! Stilte is niet eng, stilte toont je je eigen grootsheid, en als je daar al bang voor bent..! Dát is de essentie van de boodschap van David Icke aan het einde van zijn verhaal. Maar ook deze boodschap wordt onderkend door de reptilian race.. En wat doen ze dus om ons te beletten deze stap te maken?

De enige woorden die je hoeft uit te spreken. GENOEG!
David Icke afgelopen zaterdag: “De enige woorden die je hoeft uit te spreken. NEE, GENOEG!”

Ze willen ons keihard gaan chippen, tezamen met een boel chemische rommel in je lijf, gewoon een chip in je lijf. Hierdoor zal het nóg moeilijker worden in je eigen kracht te komen. Dat chippie heeft velerlei doelen. Je bent te traceren, je bent te beinvloeden, want het radiozendertje dat in de chip zit, is natuurlijk ook gevoelig voor bepaalde radiofrequenties.

En ik weet niet of je het inmiddels, ook ná alle prachtige stukken van John Consemuler hier op de site, begrepen hebt.. Maar alles is frequentie, ook jouw lijf. Dus een ontvangertje bij je, dat bepaalde radiogolven kan ontvangen is natuurlijk een gouden handvat voor machten die je willen manipuleren.

Kortom. Voed jezelf met zuiver voedsel, want ook voedsel is en wordt ondermijnd, voed je geest met zuivere informatie, gebruik TV en radio gewoon heel selectief, het zijn de oudste technische middelen om je geest murw te maken. Ga de natuur in en kijk naar de kosmische aansluiting van dieren en planten op de Natuur.

De natuur waar je jij een onlosmakelijk onderdeel van bent. En dat hoeft niet saai te zijn. Zeker niet als je beseft dat je jezelf ermee oplaadt. Dát wat je energie geeft, is heel vaak een teken dat het bij je past. Op het moment dat iets je energie kost, of, met andere woorden, dat het niet goed voelt, laat het dan staan.

Zoals de aanstaande vaccinaties, waarvan je gewoon kunt zeggen, dat er manipulatieve krachten achter de zitten. Er is geen pandemie, er is geen sprake meer van een gevaar; het is volkomen onnodig om je te laten vaccineren. Je lichaam is sterk genoeg. ZEG ‘NEE” tegen de vaccinaties. WEES KRITISCH EN LAAT JEZELF NIET ALLES AANLEUNEN, zeker niet wat overheden je ‘wijs’ proberen te maken..

Tot zover het verhaal van David Icke.

Tot slot
Overal op het internet is materiaal te vinden, op basis waarvan David ons deze informatie aanreikt. David Icke is niet gek, is geen man die hieperdepieper rondloopt en de ene na de andere samenzweringstheorie in je mik duwt. Hij reikt het vrij aan en het enige wat je kunt doen, is de waarschuwing ter harte nemen. Zélf beslissen en je zélf informeren. Zélf voelen hoe je erin staat.

Hij probeert ons ook niet bang te maken, een waarschuwing is geen bangmakerij. Of zoals hij het zelf uitdrukte: “Als ik achter jou een orkaan zie aankomen, dan waarschuw ik je toch? Of beschuldig je me dan van bangmakerij en kijk je niet eens om?” David Icke laat je instrumenten zien en methodes om  jezelf te bekrachtigen, en vooral de uniciteit van je eigen wezen te koesteren. Maar bovenal je niet te laten omvormen tot een onderdeel van een uniforme kliek, die door machthebbers eenvoudig te manipuleren is. Omdat ‘we’ bijvoorbeeld allemaal hetzelfde digitale pakje dragen.

Wonderen bestaan, maar heten niet meer zo. Het leven in verbinding met onze kosmische ziel is de gewoonste zaak van de wereld. In die verbinding zijn wonderen de gewoonste zaak van de wereld.

 

123 gedachten over “David Icke: wonderen zijn heel gewoon, omdat we allemaal zo krachtig zijn!

 1. Simpel gezegd: go with the flow. 1,5 miljard Chinezen leven al zo. Als je nee op iets wilt zeggen.. stel je een stroom voor die afbuigt en jouw gewenste richting op gaat. Alleen nog maar de woorden erbij zoeken.. 😉

  Nee is niet negatief. Er is geen ‘NEE’ in het Universum..

  Maar er zijn vele manieren om JA te zeggen tegen vaccins e.d. Ja, ik ben voor GOEDE vaccins, die mensen niet beschadigen. Geeft energie aan deze vorm en dus niet aan die andere. ‘Nee’, tegen die andere is geen energie. Dat was wat ik vreemd vond aan David Icke. No, no, no… Misschien weet ie het niet..?

 2. In deze theorie heerst nog twijfel,
  en dat is ook waar het mij om gaat.
  Ja en nee vormen ook een dualiteit
  Daar moet je de balans in zien te vinden. En als een ander het al niet weet,vertrouw je op je eigen gevoel.

 3. op een zonnige dag op de markt in Brugge
  het was erg druk op alle terrassen en er liepen veel mensen rond te genieten van een mooie dag.
  een groep van ongeveer 6 mannen komt voorbijlopen.
  deze mannen zijn anders, heel anders.
  ik voel een kilte voorbij komen. en ik niet alleen. nooit heb ik het nog zo erg gezien of gevoeld en ik heb echt wel gewetenloze en gevoelloze mensen gezien en meegemaakt maar dat blijven altijd nog mensen
  al hebben en geven ze problemen
  wie ze waren , geen idee. maar de kilte voel ik nog als ik eraan terug denk.

 4. Bijzonder verhaal, zeker.
  voor dit soort verhalen sta ik wel open, en ook voor hetgeen gebeurt is daar.Verhaal van een menselijke ervaring. Als ik Lord of the rings kijk is het alsof de figuren die er in spelen echt zijn, heel vanzelfsprekend. Ga er binnenkort zeker nog een keer voor zitten.
  Eerst the lost symbol van Dan Brown
  uit lezen. (daar zit ook meer waarheid in dan men denkt.)

 5. Sta open voor datgene wat niet denkbaar is, dan pas ervaar je de ondenkbare werkelijkheid die om ons heen zich manifesteerd. Hier is nu, en nu is toen. Raak de gedachten aan die zich voordoen als onwerkelijk, voel die gedachten als waarheid en zie de ervaring achter de verborgen sluier des leven. Geef jezelf en anderen de kans om te ervaren in polariteit en niet in dualiteit zoals we geleerd zijn via de krachten voor de sluier.

 6. Sommigen hier boven hebben helemaal geen enkele betrokkenheid bij zaken waar t nu echt om gaat, het gaat ze alleen maar om tweedracht zaaien en irritatie op roepen, misschien worden ze hier wel voor betaald denk daar eens over na voordat je in een verzande discusie raakt.

 7. Hoi, ik herken indd een hoop uit dit verhaal, ben zelf geen reptillian bloodline, denk ik, maar dat van een chip in je lijf meedragen en daarmee uit je oorspronkelijke kracht gehaald worden, omdat machthebbers iets hebben gebruikt in mij en om mij heen wat mij al heel mijn leven beperking geeft in mijn leven en gevaar voor mijn omgeving, waardoor constante controlles op mijn leven uitgevoerd worden, ik baal hiervan en wil graag mijn privacy het liefst weer terug!!. Ik heb het idee dat een hele heftige sjamaan mij hier vanaf zou kunnen helpen, heeft u een tip voor mij? Groetjes Charlotte

 8. Grappig om te lezen…. en ook hij (die ik ben) voedt de polariteit en wil denken, vrij denken enz…ik, ik , ik.. allemaal mind……….. allemaal gelijk… allemaal standpunten. De mind spiegelt zich in de body en de body is mijn meest nabije stukje aarde (zo nederig en onnoemelijk groots)………… hoe is het dan met mijn body?: mijn ervaarbare zelf… bewustzijn in het lijf gevallen.. heel gewoon het lijf liegt niet. Zit mijn lijf vol spanningen en is er onbalans dan zal dat zich uiten in stijfheid en ziekten. Simpel toch dan ga ik mijn lijf/aarde aandacht geven in het liefdevol bewegend masseren (YORT®) en juist daar waar het vast zit in spanningen en ongemak. … yes de wereld dat ben IK zelf…. welaan de sprong uit de polariteit van het denken, de heer van de wereld die ik zelf denk!!!! naar de liefde van het hart.. zo nabij.. zo nabij…wonderlijk. Ik ben niet die ik denk of die gedacht wordt.. ik ben de energie zelf als een orgastische stroom van bewustzijn van al dat is..bijzonder de kwaliteiten van het kind in mijzelf.. zo heel en heilig en zo anders als gedacht…… zo androgyn en zo lijfelijk ervaarbaar bv. in de burg achterover…… als vitaliteit, gezondheid…..zo machteloos machtig……… ha,zo onbetaalbaar.. die schat van het leven…die ik ben… in alles en iedereen als energie in opwinding… no fucking mind en no fucking body! YES!!! LOVE YOU…..

 9. Grappig, dat hij slechts een pion is en jammer om te zien, dat mensen hem klakkeloos geloven, als de beste man erg lief voor de wereld is, dan zou hij de kennis gratis beschikbaar stellen en hij doet exact hetzelfde als de illuminatie het verspreiden van angst.

  Jullie zouden de art of war eens moeten lezen. De grootste deceptie kan je uitvoeren met poppetjes, zoals david icke ook 1 pot nat en diegenen die daadwerkelijk het systeem om willen hebben, zullen nooit zoveel media mogelijkheden hebben.

  stap 1 is voor iedereen om voor jezelf te denken en david icke is zeer goed bewust in het manipuleren van mensen die hem als schaapjes volgen erg jammer.

 10. Derek Ogilvi en Jomanda trekken ook volle zalen DUS? Vooral in Nederland en Amerika wonen veel domme mensen. In de nuchtere landen krijg je zo iets NOOIT van de grond.

  1. Is dat zo? Bij ons worden dit soort mensen vermoord omdat men weet dat wij er meer voor open staan, dus kijk in de spiegel en zeg dan nog eens dat je dom bent. 🙂

 11. Als je de film van Luc Besson: “Lucie” hebt gezien, kan je al vermoeden “wie” of “wat” wij zijn…Persoonlijk denk ik dat we al “100”% gebruiken van ons “vermogen”…en dus door alles wat we “geloven” onze “realiteit” creeren…
  Als je wil geloven dat er reptielen zijn…ga je plots overal “hun schubben” zien…Ik geloof alleen dat “liefde” het enige is wat “echt” is en al de rest illusie…daarmee elimineer ik al dit “angstaanjagend” ge-theoretiseer…want als je “iets” wil bewijzen…ga je ook zowiezo de “bewijzen” gaan “zien” ! :-))) David Icke’s theorie is “maar een theorie” ! De reptielen worden in andere theorieen gebruikt als sjamanistisch symbool voor de aarde enerzijds, en anderzijds als verwijzing naar het 13e symbool van de dierenriem “de slang/de draak”…dat in onze Westerse astrologie niet meer “bestaat”…maar als eigenschappen juist voor “genezing” staat…Voilà…geloof je David Icke, wordt je wereld plots “akelig” en alles behalve “aangenaam” ! Dat is mijn ervaring…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.