Advertentie

Meer IQ-tests: meer idioten! Meer covid-tests…?


 

X
X

Meer IQ-tests: meer idioten! Meer covid-tests…?

2020 © WantToKnow.nl/be

x
Het is natuurlijk geen goed nieuws dat het aantal coronabesmettingen snel toeneemt. Maar wordt dit gegeven wel in de juiste context gepresenteerd? Is deze informatie correct..? NEEN, deze juise context ontbreekt bijna altijd in de hijgerige Corona-berichtgeving en daarom is die NIET CORRECT! Een voorbeeld: doe meer IQ-tests, dan vindt je automatisch ook meer idioten..! Natuurlijk ook meer genieën, maar als de focus op de idioten ligt… Zelfde geldt natuurlijk voor het massale coronatesten; als je meer mensen test, vind je meer besmettingen. Want het gaat natuurlijk over het percentage besmettingen, ten opzichte van het totaal aantal metingen… Voorbeeld: test je eerst van 1000 mensen een 50-tal besmettingen, dan spreken we over 5%. Test je vervolgens 50.000 mensen, doordat bijvoorbeeld de testfaciliteiten stevig zijn uitgebreid, dan zou je 5% van 50.000 test als besmettingen meten, toch? Dat zijn dan 2500 mensen. En pas als je ónder of bóven dat aantal zit is er STATISTISCH sprake van ‘minder’ of ‘méér’ besmettingen..

DUS GA IN DAT GEVAL DAN NIET SCHREEUWEN,
DAT HET AANTAL POSITIEVE CORONA-GEVALLEN
VERVIJFTIG-VOUDIGD IS, VAN 50 NAAR 2500..!!

En natuurlijk is het aantal besmettingen ook sterk afhankelijk van de bevolkingsgroep die je test. Is de ene test afgenomen bij dezelfde samengesteld groep als de tweede test. Als je het aantal besmettingen vergelijkt van -enerzijds- mensen die naar dokter of ziekenhuis gaan en daar de test laten doen, met -anderzijds- een willekeurige steekproef van actieve jongeren zonder klachten, dan geeft dit zéér hoogstwaarschijnlijk een ander resultaat. Dat is allemaal geen rocket-science, zoals dat heet.

Een stijging van het absolute aantal besmettingen alléén, kan dus NOOIT dienen als basis voor beleid. Dat absolute besmettingscijfer moet worden gedifferentieerd en gerelateerd aan de voorgeschiedenis en veranderingen in de methodiek van het testen. En belangrijk is natuurlijk dat ongeveer 50% (HIER) van alle besmette personen geen hinder heeft van het virus. Je MOET dus de absolute cijfers (500 en 2500) ook meer differentiëren, zoals het procentueel aantal besmettingen.

Conclusie is simpel: de beleidsmakers hebben een té eenzijdige focus op aantal besmettingen; het absolute cijfer dient gewoon meer verfijnd te worden, naar het procentueel aantal besmettingen in een bepaalde subpopulatie en leeftijdscategorie. Waarom wordt niet gekeken, of heel weinig, naar het aantal ziekenhuisopnames en Intensive Care..? En apart ook naar de situatie in verzorgingscentra. Is dat zo moeilijk, of speelt er een angst-zaaierij-scenario, wat wij niet kennen..?

Waarom wordt deze methode niet simpelweg gehanteerd..? Want daar ligt namelijk de grootste uitdaging. Procentuele vergelijking van cijfers per periode en per bevolkingsgroep. Nu is het bij het RIVM een grote brei van cijfers, die wekelijks wordt uitgespuugd en speelt het genoemde AANTAL besmettingen een hoofdrol. ONTERECHT DUS..

De oudjes zijn de klos..
Bijna alle coronadoden zitten in de leeftijdsgroep 75+. Met het grootste aantal in de 85+ leeftijdscategorie. We kunnen met grote zekerheid aannemen dat de piek in sterftecijfers hoofdzakelijk komt van het coronavirus. Het mogelijk dodelijk effect van het virus is dus zeer leeftijdsgebonden. En natuurlijk heel erg afhankelijk van het feit of de betroffen persoon al een reeds bestaande ziekte had; dat heet dan ‘onderliggend lijden’.

En zo wordt je gemanipuleerd.. Met opzet?
Als je naar de cijfers over aantal doden (alle oorzaken) combineert met rapporten over coronapatiënten  die in het ziekenhuis werden opgenomen, dan worden zaken heel duidelijk: rond de 90% van alle gerapporteerde coronadoden had ook één of meerdere reeds bestaande aandoeningen!! Het grootste aantal coronadoden had zelfs twee en drie andere meespelende doodsoorzaken!

Wanneer het RIVM simpelweg zorgt voor de opsplitsing van de coronasterfgevallen per leeftijd en de zg. ‘comorbiditeit’ benoemd en becijferd, dan pas komt er een duidelijk beeld van het (dodelijk) effect van het virus op de bevolking in beeld. En dan pas geeft deze info, een betere/juiste basis voor goed beleid, vergeleken met enkel een focus op het aantal besmettingen. Sterker nog: het is gewoon HEEL DOM EN STATISTISCH MANIPULEREND door alleen naar het aantal besmettingen te kijken.

En als we kijken naar de dagelijks gepresenteerde cijfers op journaals, kranten en internet, dan wordt er toch ALTIJD OVER PERCENTAGES GESPROKEN in de vergelijking met de betekenis van een getal.. Zoals meldingen als deze: ‘De werkloosheid is met 3,8% gestegen in vergelijking met het eerste kwartaal’ of ‘In vergelijking met vorig jaar, is er 40% meer spaargeld ingelegd in het eerste halfjaar van 2020′.. Etc. etc. Waarom dan bij deze CORONA-idiotie niet..?

Slechts een minderheid (8%) van alle coronadoden had geen ‘al bestaande aandoening’. En natuurlijk brengt een discussie over sterven door of met corona geen meerwaarde voor het te voeren Corona-beleid, dat zich wil richten op het verminderen van het aantal Corona-doden en zwaar-Corona-zieken. Maar laten we dan netjes de wetten van statistische vergelijking hanteren en niet gaan schreeuwen over ‘het toegenomen aantal besmettingen’.. Ongenuanceerd en wel op een dúsdanige manier, dat je je afvraagt, waarom deze SIMPELE STATISTISCHE BASISREGEL NIET WORDT GEHANTEER..!!

HET OVERGROTE DEEL BESMETTINGEN NIET DODELIJK
Keer op keer bewijzen de officiële cijfers dat het coronavirus dus hoofdzakelijk dodelijk is voor mensen in de 65-75+ groep. IN COMBINATIE MET één of meerdere al bestaande aandoeningen. Daarbij zijn hart-vaat ziektes, hoge bloeddruk, diabetes, nier-long ziektes en obesitas de belangrijkste gezondheidsproblemen als factor. Maar laten we ook de zg. kudde-immuniteit niet vergeten. Deze dient te worden opgebouwd in de bevolking. Waarom hoor je in dat kader NIETS van lichte gevallen van Corona, die wel degelijk zéér belangrijk zijn in dat kader..! Mensen die even last hebben van uitval van geur- en reukzin, zijn na een paar dagen van hun Corona-besmetting genezen en hebben wel een bijdrage aan groepsimmuniteit geleverd..!

LAAT JE NIET OPNAAIEN..!
Onze bevolking moet dus geen angst hebben voor Corona als mogelijke doodsoorzaak, want meer dan 99% van de besmettingen zijn immers niet dodelijk!! Het is te betreuren dat vele media enkele uitzonderingen op deze regel opblazen zonder de nodige context te geven. Het lijkt wel of de wereld vergaat, als je journaals op radio/Tv dient te geloven.. De vraag die telkens naar boven komt is waarom er geen

Nieuw beleid maken op basis van hoogste risicogroepen?

Is het nodig dat onze economie en ondernemers ten onder gaan op basis van angst en rammelende regie van het kabinet-Rutte.. Kijk zonder emoties naar de officiële cijfers; dan moét je als beleidsmaker en burger, de vraag stellen of een algemene regel voor alle leeftijdsgroepen nuttig is. Want het is overduidelijk, dat een dergelijke aanpak, dom is en nauwelijks dynamiek in zich draagt..! Het vergt een giga-inspanning van de bevolking, waarvan het nut ook nog eens, nauwelijks uit de cijfers blijkt.

En dan hebben we het nog niet eens over de catastrofale gevolgen voor onze economie. Waarom dienen gezonde mensen van corona-angst te lopen trillen, met mondkapjes op, elkaar schuw vermijdend..? Waarom geen focus op die oudere leeftijdsgroep, ZONDER deze mensen te discrimineren.

Zijn deze mensen overigens zélf niet al heel voorzichtig..??! Dus waarom niet een nieuw beleid met als voornaamste doel, de bescherming van deze hoogste risicogroepen, zoals 65-75+. Zeker genuanceerd, naar die personen die een reeds bestaande (hierboven genoemde) aandoening hebben..! En daarbij natuurlijk de nodige aandacht voor andere zwakke groepen uit onze samenleving? Dan houden we deze wereld voor meer dan 75% ‘normaal’ leefbaar en MENSELIJK vooral..! En ga dus VAN GEZONDE MENSEN GEEN SCHULDIGEN MAKEN, ALS ZE ‘NIET MEEWERKEN” aan zwalkend overheidsbeleid inzake de Corona-idiotie…!!

En dan hebben we het nog niet eens gehad over FOUTIEVE METINGEN die sowieso al FOUTIEVE CONCLUSIES opleveren..! Klik op deze afbeelding van een uitleg over de IN-VALIDE PCR-test..!! Kijk hoe zelfs prof.dr. Diederik Gommers bevestigde, dat deze test feitelijk onjuist is voor het vaststellen van Corona-besmettingen..!

4 gedachten over “Meer IQ-tests: meer idioten! Meer covid-tests…?

  1. Salal merkte op dat de lange sonde (pin) tot heel hoog in de neus om te testen, naar satanisme verwijst. Arts Elke de Klerk noemt het echt een marteling voor bij voorbeeld een dement iemand. Ik vraag mij af of het nodig is. Huisarts Rob Elens had het over een wattenstaafje waarmee hij een ‘swap’ in de keel en dan ook nog eentje in de neus (gewoon) maakt. Testen kan ook simpel met een druppel bloed. Waarom wordt er nauwelijks gesproken over de wijze van testen op mensen en of mensen hier schade door kunnen oplopen? Zie: https://www.transitieweb.nl/un-agenda-2030/zijn-de-covid-pcr-tests-een-heimelijke-manier-om-mensen-te-infecteren-of-iets-te-implanteren/

    1. Zie net pas artikel van Harriet – er wordt dus wel over gesproken, maar goed ook.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.