Advertentie

De liegende overheid ontmaskerd..


Dit pittige artikel is geschreven door Arend Zeevat; hij toont daarin opnieuw het zwalkend beleid van Ab Klink aan. Maar ook de manier waarop achter de schermen een overheid bezig is een ‘campagne’ voor te bereiden, wordt belicht; alsof er een oorlog gewonnen moet worden..
Via een document dat verkregen is via het RIVM, komen we achter de totale opzet en krijgen we een inkijk in de manier waarop onze overheid meent om  te moeten gaan met haar burgers..

Er wordt opnieuw een beeld bevestigd van onzekerheid, gemaskerd door een quasi-zelfverzekerdheid; een overheid mag niet falen, zo lijkt het. Een overheid mag geen menselijk gezicht hebben, zo lijkt het. Welke krachten zijn werkzaam achter deze plannen, zo vraag je je af.
Wanneer Klink en de zijnen ook nog eens de officiële internationale richtlijnen inzake  vaccinaties gaan verlaten en in feite het gedrag gaan vertonen van ‘Wij weten het ook niet meer precies’, dan dienen we toch met de grootste voorzichtigheid en bijna achterdocht het beleid van het ministerie te volgen. Arend doet hieronder duidelijk uit de doeken waarom!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

De vele leugens rond de misdadige vaccinatiecampagne tegen het H1N1-virus worden steeds meer ontmaskert. Men probeert de slapende Nederlander vooral slapend te houden middels het vertellen van mooie sprookjes over de effectiviteit en veiligheid van de vaccins, zonder dat met de aan de natuurlijke geneeswijzen wél opgelegde wetenschappelijke bewijslast te onderbouwen. Hoe meer er van de officiële documenten in het kader van de vaccinatieleugen boven tafel komt, hoe duidelijker de contouren van een groots opgezette psychologische hersenspoelcampagne zichtbaar worden.

Slaap Klinkje slaap……

Arend Zeevat
Arend Zeevat

Daarnaast komen er uit verschillende landen berichten over een toenemend aantal bijzonder schadelijke bijwerkingen. Zelf hoorde ik onlangs nog van een vrouw wiens gezichtsvermogen was aangetast door het H1N1-vaccin.

Het testen van vaccins is nu begonnen

De Europees gecentraliseerde club, die de producten van Big Pharma op Europees niveau van een legaal lintje mag voorzien, de Europese Medicines Agency (EMEA), gaf op 25 september 2009 het volgende advies af, in het kader van het onderzoek van de gevaccineerde proefkonijnen:

Specific measures for long term follow-up of potential safetyissues and efficacy in relation to paediatric use, to be proposed at the time of submission of the related application.

Safety

Measures to monitor safety of the vaccines must be implemented as per the CHMP Recommendations for the Pharmacovigilance Plan as part of the Risk Management Plan to be submitted with the Marketing Authorisation Application for a Pandemic Influenza vaccines – Rev. 1 (EMEA/359381/2009). Once the vaccine is in use, at least 4000 children in 3 cohorts of infants 2 months to less than 2 years (at least 500), children from 2 years to less than 9 years (at least 500) and 9 to less than 18 years (at least 3000), must be included in a safety cohort and followed for at least 6 months after the last dose. Adverse drug reactions of special interest (e.g. febrile convulsion, polyneuropathies including Guillain-Barrè syndrome) must be explicitly identified and reported.

Case control studies could be necessary and screening method studies might be helpful to detect modifications of vaccine effectiveness over time (e.g. the strains drifts). (accentuering AZ)

Immunisation of pregnant women and paediatric use of vaccines:

Special attention should be given to pregnant women. Babies born during a pandemic period are at risk unless the mother is efficiently protected. Maternal vaccination should be considered, with the aim of not only documenting maternal antibody response, but also vaccine impact on acquired neonatal antibodies, and clinical development of the newborn.

(accentuering AZ) Bron: Zie hier.

Hier moge uit blijken wat de reden is dat deze vaccins niet of nauwelijks getest zijn, namelijk de tests zijn pas begonnen op het moment dat de eerste vaacinatierondes zijn gestart. Nu dus. De ontvangers van de vaccinaties zijn de real life en real time proefkonijnen. Laat bovenstaande vooral goed tot je doordringen, want de geest van Mengele waart momenteel wel degelijk  meervoudig rond in de zich steeds meer ontmenselijkende medische wereld.

De kille zogenaamd wetenschappelijke houding ten aanzien van dit vaccinaziprogramma valt alleen te begrijpen, wanneer men de denkwijze die er achter schuilt toelaat. Namelijk dat wij in de ogen van hen die deze plannen bedacht hebben slechts sheeple, goyim oftewel tot eigendom gemaakt en gedomesticeerd  productievee zijn. Luister wat dit betreft nog maar eens naar de uitzending van Arend versus Nexus op Argusoog Radio van 19 november 2009. Zie link. Hierin werd het freeman-on-the-land-concept uit de doeken gedaan. Zie voor een verdere uitleg van dit concept en een introductiefilmpje deze link.

Over de dosering van de vaccins schreef de EMAE op 25 september het volgende:

What are the recommendations of the Committee?

The Committee recommended a two-dose vaccination schedule, with a 3-week interval, in adults, including pregnant women, and in children from the age of 6 months. The Committee acknowledged that the dosing recommendations may change as more data are obtained from the clinical studies. Bron: Zie hier

Opnieuw laat EMEA hiermee zien dat de studie en het testen gaandeweg de vaccinazicampagne zijn beslag zal krijgen.

Eigenwijze Klink

Op 20 november bracht de EMEA een officieel persbericht uit waarin ze nieuwe richtlijnen aangeeft betreffende het gebruik van de verschillende H1N1-vaccins Celvapan, Focetria en Pandemrix. Zij ztelt daarin het volgende:

The Agency has reaffirmed their positive balance of benefits and risks in the context of the current H1N1 influenza pandemic.

The data on Focetria and Pandemrix indicate that a single dose of these vaccines is able to trigger an immune response that may be sufficient to give protection against the H1N1 pandemic influenza in some age groups. For both vaccines, a single dose may be used in adults aged between 18 and 60 years and in children and adolescents (from the age of 9 years for Focetria, and from 10 years for Pandemrix). Pandemrix may also be used as a single dose in the elderly.
For certain groups, such as younger children and immunocompromised patients, the recommendation remains that two doses should be given, to ensure that their immune system responds adequately to the vaccination. Further data will become available in the coming months. Data on Celvapan are still being assessed.”
Bron: Zie hier.

Ab Klink, omgeven door 2 onaantastbaar lijkende experts.. Een eigen visie lijkt er niet in te zitten. Zijn beleid tolt en draait.
Ab Klink, omgeven door 2 onaantastbaar lijkende experts.. Een eigen visie lijkt er niet in te zitten. Zijn beleid tolt en draait.

Uit bovenstaande blijkt dat de EMEA aanraadt maar één dosis van deze rommel in te spuiten. Waarom houdt Klink het dan in godsnaam op twee voor iedereen? Wat is voor de marionettenspelers, die marionet Klink bespelen, de achterliggende agenda ten aanzien van de Nederlandse bevolking? Is Nederland opnieuw de proeftuin voor een extra experiment binnen dit krankzinnige ‘vaccinazi’-experiment?

Dat er veel onduidelijkheid blijft over de leeftijdscategorieën die worden aangehouden bij het vaccineren is alleszins begrijpelijk. Er klonken geluiden als zou de WHO hebben aangeraden om kinderen onder de 10 jaar niet te vaccineren. Klink’s beslissing om kinderen vanaf een half tot en met vier jaar te vaccineren was daarom onbegrijpelijk. De officiële site van de WHO geeft echter iets totaal anders aan:

30 October 2009

Do people need one dose or two doses of the vaccine?

Immunization experts recommend a single dose of vaccine in adults and adolescents from 10 years of age and above, provided this use is consistent with regulatory authorities’ indications. More study is advised on effective dosage regimens for immuno-suppressed persons for whom two doses of vaccine may be needed. Where national authorities have made children a priority for early vaccination, experts are advising one dose of vaccine to as many children as possible over the age of 6 months and younger than 10 years of age. Recommendations on numbers of dosages may need to be adapted rapidly as new data emerges.
Bron: Zie HIER (accentuering AZ)

Uit bovenstaand advies van de WHO blijkt dat ook zij gaan voor een zo groot mogelijke vaccinazi-dichtheid onder kinderen, as many children as possible. Klink neemt dit advies ten dele over en heeft zich dus gericht op kinderen vanaf een half tot en met vier jaar.

Ten aanzien van het vaccinazibeleid met betrekking tot kinderen stelt de WHO in haar richtlijnen dat één dosis voor kinderen onder de tien jaar voldoende is, terwijl de EMEA twee doses adviseert. Klink heeft dit EMEA-advies over genomen.  Komt hier het beeld uit tevoorschijn dat er in verschillende gebieden in de wereld wordt geëxperimenteerd met verschillende veldstudies ten aanzien van de doseringen,  waarbij de Nederlandse bevolking daarbinnen nog weer een apart studieobject vormt?

De NL leugenmachine

Dat de Nederlandse overheid bang is voor de invloed van de georganiseerde kritisch verontruste burgers valt te op te maken uit de waanzinnige mediacampagne die zij heeft losgelaten op het nog onzekere en onwetende deel van de bevolking. De enorme organisatie daarachter moet vele ambtenaren van de straat houden en kost de belastingbetaler miljoenen euro’s. Hoe professioneel de strategie van de overheid is opgezet mag blijken uit een document van het ministerie van VWS, dat iemand van de website van het RIVM heeft geplukt.

Het RIVM is niet bepaald een consistente club in haar antwoord naar de burgers van Nederland, die zij 'dient te dienen'..
Het RIVM is niet bepaald een consistente club in haar antwoord naar de burgers van Nederland, die zij 'dient te dienen'..

Dit document geeft een mooie inkijk in de keuken van de leugen- en brainwashmentaliteit van hen die zich uitgeven voor onafhankelijke autoriteiten op het gebied van de belangenbehartiging van onze gezondheid. Ik heb een deel van het document gelezen en vond het kenmerkend voor de denkwereld waar velen met mij al van overtuigd waren. Voor zover die overheid nog enige geloofwaardigheid zou kunnen hebben voor de twijfelaars, het lezen van dit document doet dat laatste restje betrouwbaarheid snel verdampen.

Het betreft hier het ‘Landelijk Draaiboek Vaccinatie Nieuwe Influenza A (H1N1) Bijlagenboek’. Het bestaat uit diverse bijlagen die op verschillende aandachtsgebieden zijn gericht en per onderwerp zijn uitgewerkt. Uit het document blijkt overduidelijk dat de overheid erg resultaat gericht is, waarbij er een nadruk ligt op het managen van het vertrouwen van de burger in de autoriteit van een stel pathologische leugenaars. In het document wordt de strategie rond de huidige H1N1-vaccinatiecampagne neergelegd.
Het bevat de opzet van de massaprikplaatsen en hoe daar te handelen. Tevens bevat het de communicatiestrategie ten aanzien van burgers en medische professionals. Het meest interessante is echter hoe men met de ‘antipriklobby’ wil omgaan en hoe men de opkomstcijfers wil presenteren. Vanaf pagina 96 wordt het pas echt interessant.

Hieronder geef ik een aantal kenmerkende citaten, die onderschrijven wat ik hiervoor beschreef.

pagina 96: Massavaccinatie
In geval van massavaccinatie wordt de gehele Nederlandse bevolking gevaccineerd tegen Nieuwe Influenza
(accentuering AZ)

pagina 97

De HPV-vaccinatiecampagne onder meiden van 13 tot en met 16 jaar (voorjaar 2009) en de daarmee gepaard gaande onrust staan nog vers in ons geheugen. Er is een grote antivaccinatielobby op gang gekomen, die uiting geeft aan een kritische houding ten opzichte van de overheid, de farmaceutische industrie en medisch experts. Hoewel de inzichten rond het ‘mislukken’ van de HPV-campagne divers zijn, en ook het karakter van het ziektebeeld HPV een andere is dan die van de griep, dienen we de ervaringen wel mee te nemen bij de vaccinatiecampagne tegen de pandemische griep.

Dit is toch een mooie veer voor allen die hebben bijgedragen aan het laten mislukken van die HPV-vaccinzicampagne. Let ook op de bijzondere popi-jopi-benaming ‘meiden’ in dit officiële stuk, een benaming die uit de koker van deze hersenspoelers komt en steevast door alle propagandamedia werd na gepapagaait. Pure psychologische strategie.

pagina 98

2.2 Doel

Communicatiedoel voor de vaccinatiecampagne is het behalen van een hoog opkomstpercentage onder de aangewezen vaccinatiedoelgroepen, zowel ten aanzien van de eerste als de tweede prik.

Pagina 98

Adolescenten 13-19 jaar

Kenmerk: beslissen zelfstandig / samen met ouder. Meiden van 13-16 jaar hebben recent de anti-HPV-lobby ondervonden. Kritische houding is te verwachten. Internetfora, vriendensites en peergrouppressure hebben veel invloed.

Communicatie: gericht op adolescent zelf én op ouders/leerkrachten

Inhoudelijke aandachtspunten: nut, noodzaak, veiligheid

pagina 102:

Communicatie tijdens voorbereiding

Monitoring van vragen en onrust onder de bevolking in het algemeen en de vaccinatiedoelgroepen is belangrijk; duidelijke en proactieve woordvoeringslijn.

– Nu al actie gewenst (landelijk) ten aanzien van antipriklobby –> voorkom dat de vaccinatie een ‘ongetemd probleem’ wordt onder druk van de lobby. Betrek publiek in het landelijke en regionale debat (bijvoorbeeld Lagerhuisdiscussie, tijdens nieuwsitems, in communicatiemiddelen)

– Gebruik van social media (twitter, hyves, youtube etc) en andere eigentijdse middelen (sms, banneracties op internet) proactief en positief inzetten, in ieder geval indien adolescenten worden opgeroepen.

pagina 102

Communicatie tijdens uitvoering

–  Opkomstcijfers zullen sterk uitvergroot worden in media, zeker als deze laag zijn; landelijk en lokale aandacht moet heldere en eenduidige boodschap hierover afgeven en van tevoren geen uitspraak doen over verwachte opkomst. (accentuering AZ)

– In geval van signalen over veel of ernstige bijwerkingen zal er onrust ontstaan onder de bevolking. Indien hier niet zorgvuldig en wel open over wordt gecommuniceerd, zal dit mogelijk tot gevolg hebben dat de opkomstpercentages omlaag gaan.

– Duidelijke afspraken en regie ten aanzien van aanwezigheid van de pers op de priklocatie.

– Pr rond voorbeeldgedrag van bekende Nederlanders of andere aansprekende groepen, zoals artsen, verpleegkundigen, Yolanthe&Wesley .. enz. Ook lokaal kunnen bekende personen als voorbeeld worden ingezet.

– Lokale pr in aanvulling op landelijke communicatie.

Die zorgvuldige en open communicatie van Klink, Coutinho c.s. kennen we onderhand wel. Remember Freek Hagoort en dame Buitendijk van de ‘Gezondheidsraad’  die glashard durfde te beweren dat ethylkwik een lichaamseigen stof is. Men heeft zelfs het lef om bekende Nederlanders te charteren voor het aan die spuiten krijgen van het onwetende bevolkingsdeel. “Neem een spuit, omdat je het waard bent.”

pagina 105: bannercampagne

Naast de algemene landelijke materialen zal er dan minimaal ingezet worden: bannercampagne op internet, een pagina op hyves en indien nodig interactie op internetfora.

pagina 109: campagne antipriklobby
Campagne van antiprik lobby (actueel)
Publiek betrekken in de campagne, niet alleen inhoudsdeskundigen aan het woord latenpagina 113

2. Uitgangspunten

Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor een aantal algemene uitgangspunten in de communicatie, zoals:

– Communicatiedoel voor de vaccinatiecampagne is het behalen van een hoog opkomstpercentage onder de aangewezen vaccinatiedoelgroepen

– Het informatie-aanbod sluit aan op de momenten in het vaccinatieproces; de verschillende communicatieboodschappen worden aangeboden op een voor de doelgroep logisch moment.

– De afstemming in de communicatie over griep(pandemie) en de vaccinatie. De communicatie moet elkaar versterken en niet tegenspreken. VWS is verantwoordelijk voor de samenhang in de publiekscommunicatie (communicatie rond grieppandemie en vaccinatie)

Wil je het rapport downloaden dan doe je dat HIER. (.pdf-document van 4,8 Mb)

Om deze totaal verziekte leugenbende in Den Haag een halt toe te roepen, wil ik de zich moreel verantwoordelijk voelende lezer oproepen om bovenstaande informatie zoveel mogelijk te delen binnen het eigen netwerk. Het is de hoogste tijd dat de leugen volledig aan het licht komt en wij de waarheid in Liefde en Wijsheid willen en kunnen leven.

In Licht en Liefde

Arend Zeevat

42 gedachten over “De liegende overheid ontmaskerd..

 1. Het grote regeringsoffensief in Frankrijk is van start gegaan, juist voor de aanvang van de vaccinatierondes morgen op de scholen.

  Alleen maar “goed” nieuws: vaccin geeft nauwelijks bijwerkingen, zegt Le Figaro (minder dan 10 gevallen met het Guillain-Barré Syndroom geconstateerd na het vaccineren van 65 miljoen personen). Er wordt dringend aanbevolen zich te laten inenten “gezien de ernst van de griep”.

  En de Libération meldt dat de overheid geen opkomstcijfers bekend zal maken voor donderdag, terwijl de minister vorige week tijdens een persconferentie nog zei dat haar elke dag cijfers worden verstrekt.

  En dit is overal de geconstateerde trend in de media. Krijg steeds meer de indruk dat er tevens een Europees draaiboek bestaat en een op elkaar afgestemde strategie bij het media- en pr-beleid.

  http://societe.blogs.liberation.fr/laplumeetlebistouri/2009/11/et-toi-tu-te-vaccines-.html?xtor=EPR-450206
  http://www.lefigaro.fr/sante/2009/11/24/01004-20091124ARTFIG00009-grippe-a-h1n1-pourquoi-vacciner-vos-enfants-.php

 2. Goed artikel!

  Mijn feitenoverzicht mbt deze mexicaanse griep:

  Feiten mbt het H1N1 virus en bijbehorende vaccins(ook Mexicaanse griep, Nieuwe Influenza A, Varkensgriep):

  2005-06-01 WHO vraagt patent aan op H1N1 VIRUS (patent toegewezen in jan 2008) 1 jaar voor de uitbraak!
  New Zealanders Robert Webster en Richard Webby (WHO) zijn de patent houders van de US Patent Application 20090010962 – Genetically
  Engineered Swine Influenza Virus and Uses Thereof http://www.patentstorm.us/applications/20090010962/claims.html

  2006-03-21 GlaxoSmithKline’s 2006 patentaanvraag Pandemrix H1N1 griepvirus vaccin 3 jaar voor de uitbraak ingediend.
  http://www.theoneclickgroup.co.uk/news.php?start=2900&end=2920&view=yes&id=3825#newspost (Patent WO2006100109 A1)
  2006-11-06 Novartis of Switzerland …Patentaanvraag H1N1 vaccin, 2,5 jaar voor de uitbraak
  http://ahrcanum.wordpress.com/2009/09/18/swine-flu-vaccine-patent-conspiracy/ (Patent US 20090047353)
  2008-10-06 Patent op H1N1 VIRUS door Medimmune (Patent US 20081006921 A1) 1 jaar voor de uitbraak!
  2008-08-28 Patent op H1N1 vaccin aangevraagd door Baxter patent (US 20090060950 A1)verkregen 10-07-2009
  2009-04 Uitbraak Mexicaanse (H1N1) griep in Mexico, volgens de WHO een natuurlijk en ONBEKEND virus (waar ze wel zelf PATENT op hebben…)
  2009-06-11 WHO kondigt een niveau 6 pandemie af.
  2009-09-09 Amerikaanse FDA (Food & Drug Administration) geeft H1N1 vaccin info uit
  (link: http://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM182242.pdf), waarin duidelijk staat dat het onbekend is
  wat de effecten zijn op kinderen jonger dan 4 jaar (punt 8.4)en zwangere vrouwen (punt 8.1), omdat deze testen niet eens op dieren uitgevoerd zijn.
  Tevens is niet bewezen dat deze vaccins voor deze categoriën effectief zijn, en dat het vaccin slechts in uiterste noodzaak aan zwangere vrouwen
  kan worden verstrekt.
  2009-09-30 EU keurt de vaccins ONGETEST en alleen op AANNAMES goed.
  Alle Europese regeringen hebben bijzondere contracten met de farmaceuten afgesloten waarbij het meest bijzondere is dat alle vaccin-fabrikanten
  gevrijwaard zijn van juridische (schade)claims als gevolg van deze ongeteste vaccins.
  2009-11-15 In totaal 22 doden als gevolg van de Mex.griep. Tijdens een normale seizoensgriep komen er in Nederland tussen de 250 en 2000 mensen
  te overlijden. Nu wordt dat minimale totaal van 250 (in Ned) in heel Europa niet eens gehaald voor de Mex.griep.
  2009-11-18 Op het RTL-Nieuws van 18:00 wordt gemeld dat 6 mensen vrij kort na vaccinatie zijn overleden, maar dat hun overlijden NIETS te maken heeft met
  de vaccinatie. Alle 6 hadden hartproblemen. Dit verhaal werd kort daarna door een “vaccin-expert” van de WHO bevestigd.
  2009-11-20 6 nieuwe slachtoffers wat het totaal op 28 brengt waarvan er 23 een reeds bestaande aandoening hadden…
  2009-11-20 De EMEA (Europees Medisch Agentschap) stelt in een persbericht dat 1 dosis van het vaccin voldoende is, waarom blijft de Ned Overheid een dubbele
  dosis promoten? Link persbericht: http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/press/pr/74870709en.pdf

  – Het in 2009 door de WHO “nieuw” en “natuurlijk” griepvirus is niet zo nieuw als de WHO wil doen lijken. De WHO heeft er al sinds half 2005 een patent op aangevraagd en dat in jan 2008 verkregen. Dat betekent dat het H1N1 virus half 2005 reeds bestond in de laboratoria van de WHO
  De diverse vaccin fabrikanten hebben ook al ruim voor de uitbraak hun patenten voor vaccins “geregeld”. Toch heel opmerkelijk voor een “nieuwe” griep.
  – Goedkeuring vaccins in de EU is zonder testen/onderzoek gebeurd, zogenaamd vanwege de grote spoed. Zoals bovenstaande data mbt patenten reeds aangeven is het zo dat ook vaccins er al waren in 2006, ruim tijd dus om deze op ALLE aspecten te testen, maar dat is echter niet gebeurd.
  – De WHO stelt in hun H1N1 briefing note #14 dat kinderen jonger dan 10 jaar beter NIET gevaccineerd dienen te worden (onvoldoende onderzoek), en als toch besloten wordt wel te vaccineren dan volstaat slechts 1 dosis van het vaccin…

  Als de bovenstaande data en patent(aanvragen) nog geen belletje doen rinkelen dan misschien de INHOUD van de vaccins wel:

  – Squaleen zit in de Europese vaccins, zie de bijsluiters
  – Squaleen staat in de USA Medicine Library te boek als ongeschikt voor menselijk gebruik (in vaccins)
  – Squaleen (wanneer ingespoten) veroorzaakt neurologische schade, mogelijk met de dood tot gevolg.
  – Thiomersal zit in de Europese vaccins, zie de bijsluiters
  – Thiomersal is een door de Bestrijdingsmiddelenwet VERBODEN middel (het is een biocide, welke NIET is aangemeld cfm de Bestrijdingsmiddelenwet en derhalve
  geen goedkeuringsnummer heeft waardoor producten die thiomersal bevatten als chemisch afval vernietigd dienen te worden en het tevens verboden is om
  producten die thiomersal (ook thimerosal genaamd) bevatten te verhandelen. Het toch gebruiken/verhandelen van zulke producten is een MISDRIJF.

 3. @ rené Dat maakt onze overheid dus tot misdadigers ,maar dat was al wel bekent .Vervolgen dan maar @gait Ik meen me te herinneren dat volgens jou op virussen geen patent kon worden aangevraagd.Hier blijkt dus wel het tegendeel!!REactie graag

 4. Op Zaplog.nl onderaan het artikel ‘Manipulatie internetfora door overheid’ is het volledige draaiboek te vinden.
  Ik kreeg er ideeen bij van 70 jaar geleden; mensen een richting opsturen waar ze helemaal niet heen willen.

 5. Super stuk, had het al gelezen is door gestuurd naar me volledige adresboek. Dit is HET moment om de handen ineen te slaan om op te staan. Dit is geen beleid meer maar een uitvoering, het moet hoe dan ook een halt toe geroepen worden. Straks zeggen mijn kleinkinderen; Maar opa, waarom heb je dan niets gedaan. Sta op mensen, sla de handen ineen, vergeet je kleur, geloof of wat dan ook! Het gaat hier om mensen, mensen zoals jij en ik…Samen zijn we een geheel…

  Grt
  Marc

 6. Milieu, mens, maatschappij… alles moet eraan geloven.
  Met angst zijn we niets. Reeds meer dan 25 jaar is er wereldwijd ‘An earth saving revolution’ aan de gang gebaseerd op respect en samenwerking. Dit met de bouwstoffen van het leven: menslievende micro-organismen!
  Maar dan is het inderdaad hoog tijd om wakker te worden. En hoe meer de overheden hun tentakels zichtbaar uitspreiden hoe vlugger dit hun ondergang zal inluiden.
  Welkom in een nieuw tijdperk!

 7. Wat betreft de farma industrie in relatie tot de media en het internet is het heel duidelijk. In een uitzending van Zembla is een vrouw geintervieuwd die werkzaam was voor de farma en tbv het HPV vaccin websites lanceerde waarin werd opgeroepen door “moeders” snel al “hun meiden” te laten vaccineren!! Ook schreef ze dames glossies aan zoals de Linda met ontroerende en pijnlijke verhalen. Alles werd in het werk gesteld om de media te bespelen en de bereidheid tot vaccineren te vergroten. De overheid doet dit nu op internet met hun banner campagne en in het nieuws is al helemaal geen tegengeluid te horen. Grote gezaghebbende kranten zoals het NRC en De Volkskrant zijn grotendeels afhankelijk van staatssubsiedies dus die denken wel 3 keer na om zich negatief uit te laten. In de states en daarbuiten heeft Rupert Murdoch de media in zijn macht en eerder is daar het Monsanto melk schandaal succesvol de doofpot in gewerkt en hebben de kritische journalisten hun ontslag gekregen. Dus wees altijd kritisch en denk zelf na voordat je iets van de overheid of media voor zoete koek slikt. Volg het geld en je weet waar je de waarheid moet vinden!

 8. Leuke is dat niemand nog afgetreden is en de heren nog steeds steevast in hun zeteltje zitten.
  De burger oorlog is nu al reeds begonnen, via de PC- de cyber oorlog, straks nog op de straat.

 9. Ik denk dat op straat niet gaat lukken……..tenminste niet die op hun zeteltje zitten.
  Ze kruipen weg in hun dikke bunker onder het ministerie………..en wachten tot het uitgewoed is.

  Jammer dat als het echt zo goed mis is er niet een flinke groep mensen opstaat die hier actie tegen neemt.
  Maar voorzichtigheid is geboden want big brother kijkt mee.

 10. Als je een test uitvoert van iets (of dat nou een vaccin is, of iets anders maakt niet uit), probeer je meestal meerdere versies met kleinere veranderingen tegelijkertijd.
  Zou dat ene batchnummer, dat teruggehaald is wegens te veel bijwerkingen, niet gewoon een van de vele versies kunnen zijn?
  Ze weten ten slotte wie welk batchnummer krijgt ingespoten.

 11. Waar zijn al die testrapporten van die 3000 EMA onderzoekers en binnenlandse testers?
  Mag de pers die even zien? Staan daar ook handtekeningen op en namen?
  Kennelijk zit er weinig positiefs in die testen!
  Eis die dingen op, desnoods via rechter!
  Dan is het over en uit met dat schorem.
  Alex Jones heeft ook een WHO rapport….
  Het is gewoon een groot hierarchisch doorgeefluik van napraters en jaknikkers.
  Ze kunnen aan een virus in een mens zien of het is gemaakt in een lab…….behalve Klink.

 12. Is er nu geen enkele mogelijkheid voor een onafhankelijke partij om dit te checken, zonder dat de privacy in het geding komt.
  Moeten we een bemiddelingsbureau beginnen soms, tussen ziekenhuizen en patienten?
  Of is dat er al?

 13. Als je dus slim bent, dan laat je je onafhankelijk testen als je de mexgriep hebt gehad en hebt overleefd.
  En ook als je bent ingeent.
  En zeg tegen je familie: als ik overlijdt, laat me dan testen!
  Sla mijn bloed op!

 14. Ik zou zelfs mijn bloed laten afnemen, voordat ik een prik neem, al wil ik niet eens een prik.
  Bekijk het maar! Er zijn al honderden bewijzen van verspreidingen van virussen, ook in de UK.
  De softenon boys…de psychiatrische narigheid…
  Vertrouw geen enkele arts.

 15. Zelfs al laat je je testen, dan nog niemand die het zelfs met je delen wil wat de uitslag is, de helft laat men gewoon lekker weg.
  Je mag tenslotte never en nooit eigen doktertje spelen en een diagnose stellen want dan ben je immers geen ‘Nobel-Prijs-Winnaar’.

  Iedereen zijn privelege wordt gewaarborgt en beschermd, nehalve als je een pedo bent die terug keert van 6 maanden cel, of dat je aan 1 of ander strand feest ten prooi bent gevallen, ben je schendbaar.
  Dus inprincipe kan je ‘uitvreten’ hier in Nederland wat je wilt en dan weer vrij uitgang zonder al te veel poeha! de regeltjes die gemaakt zijn zijn voor die lui hen zelf !

 16. In dat ‘Landelijk Draaiboek Vaccinatie Nieuwe Influenza A (H1N1) Bijlagenboek’ hebben “ze” het over COMMUNICATIE …

  Maar om te comuniceren heeft men niet alleen een stem, maar ook oren nodig (en de wil om te luisteren, en ook nog gezond verstand).

  Alleen praten is geen communicatie.

  En wat is die uitspraak “In geval van massavaccinatie wordt de gehele Nederlandse bevolking gevaccineerd tegen Nieuwe Influenza” ? Geen naald in mijn lijf, en een ieder die aan komt zetten met een spuit beschouw ik als een potentiele moordenaar, en ik heb wettelijk het recht om mij in dezelfde mate te verdedigen als in de mate waarin ik aangevallen wordt.

 17. @ Leo

  Zijn maar losse flodders, als je nu straks thimerosal heb binnen gekregen sterven je hersens af en de rest van je zenuwgestel krijgt een kleine hersenberoerte, deze zorgt er al gauw in dat de communicate non-verbaal veranderd in een ‘pum pum pum’, uiteen zetting…

  De enige die bij mij mag komen spuiten is degene die de taart komt versieren met slageroom, de rest mag buiten blijven.

 18. Dit is echt schrikwekkend. Daat de overheid corrupt is, lijkt me duidelijk, maar het motief zou ik graag willen weten.

  Ik probeer veel mensen duidelijk te maken NIET TE PRIKKEN. Maar niemand ziet de erst van de situatie in. Mens is een kudde dier, en denken verder zelf niet na. Ik probeer mijn vrienden en familie te laten weten dat ze zich niet gek moeten laten maken, vertrouwen dat je lichaam strek genoeg is voor een griepje, en er is niets aan de hand. Als ik erover praat wordt ik raar aangekeken, en niet geloofd..
  Zelf mijn vriend verklaard me voor gek. Tegen die media aandacht is bijna niet op te boksen. Ik bedoel, hij kent me, wete dat hij me kan vertrouwen, niet aan mijn nek lul, maar als ze dat allemaal op t.v. zeggen, zal dat wel waar zijn. Waar gaat de wereld naartoe vraag je je dan af..Ik vind het erg frustrerend.. Ook een naar idee dat ze bezig zijn, in geval van een pandemie mensen verplicht te laten prikken. De wetsvoorstellen liggen er al..

  Dit is het moment dat mensen uit hun luie stoel moeten komen, en vechten voor onze rechten..

 19. @ kim

  Het is logisch dat mensen je voor gek verklaren, immers: je hele leven word je voorgehouden dat de reguliere gezondheidszorg er voor jou is om je beter te maken. Als je dan met een visie komt die 180 graden gedraaid is, is dat ook moeilijk te geloven.

  Ook al word ik zelf ook soms raar aangekeken, ik probeer toch vaak maar uit te leggen hoe ik het zie. Want als erover gezwegen wordt, zal het nieuws zich nooit verspreiden 😉

 20. @ Kim en @ Ilse

  Maakt niet uit, in je hele leven wordt je never en nooit serieus genomen door wie dan ook, als je intresses niet van het zelfde niveau is als die ander dan mag je namelijk niet meer mee doen en lacht men je vierkant uit.
  Wijk je af omdat je intenties geheel anders zijn, gebruik je toch je hoofd en geen drank of drugs en ben je op het helderste van je kunnen dan wordt je helaas pindakaas gewoon weg gevloerd door mensen die niet zover en zo diep willen denken als jij dat kan en of snapt.
  Maakt niet uit van welk geschoold niveau ze zijn allemaal puur voor hun zelf zonder dat er een intentie is van hey ! ze hebben gelijk, tis puin en we moeten er iets aan gaan doen want zo kan het niet anders.
  Zodra je mensen iets gaat uitleggen dat er iets niet klopt en je laat ze het zien wordt het allemaal naar het rijk der fabelen verwezen, maakt niet uit met welk onderwerp je komt aanzeulen, je wordt toch altijd ergens wel afgezeken, of men doet het express omdat men jalours is.
  Denk persoonlijk zelf dat het tijd wordt omzelf of die ander in een speldekussen moet gaan zitten om wakker te worden.

  AUWH !

 21. als ik iemand erop wijs dat een griepje mogelijk niet gevaarlijker is dan de vaccinatie ertegen krijg ik als antwoord; ik heb een oproep gekregen omdat ik in de risicogroep zit dus ik moet wel.??????
  risicogroep?? het klinkt bijna triomfantelijk met een blik naar mij van ‘jij hebt dat niet”
  ook een manier om je angst voor de harde waarheid te verbergen natuurlijk.
  ondertussen loop ik me zorgen te maken en probeer maar te geloven dat het allemaal wel mee zal vallen en dat iedereen het wel weer overleeft.

 22. Hoe zit het eigenlijk met de ‘insuline’ vaccin dode uit het bejaardentehuis in het gooi? Het huis zegde onderzoek toe. Wanneer is dat klaar? Iemand iets gehoord?

 23. Beste mensen, broeders en zusters, medeburgers,

  U, jullie, die zich zorgen maken over onze onmacht jegens een sedert 9/11 steeds meer onheus opererende overheid. Gelukkig kunnen we (nog) steeds via internet onze bezorgdheid delen, maar aan de duur daarvan mag ook getwijfeld worden. Het wordt dus tijd dat we ons als mens gaan bezinnen op onze rechten (en plichten), gelijk heb jij Kim Halten, en alle anderen.

  Het is onze burgerplicht ons na te denken over onze onvrede, in dit geval de bedreiging van onze lichamelijke-, psychische- en geestelijke gezondheid, en we zullen deze weliswaar ge-engageerd, maar toch beheerst, onder woorden moeten brengen.

  Er zijn weliswaar open brieven over de inhoud van het H1N1 Swineflu/Mexicaanse griep vaccin naar alle verantwoordelijke partijen, waaronder ook de volksvertegenwoordiging geschreven, zonder dat daar op respectabele manier door deze dienaren van Neerlands regentendom is mee omgegaan.

  Dat wil zeggen dat de volksvertegenwoordiging helemaal geen volksvertegenwoordiging is, maar dienaren van eigen belang, en groepbelangen zoals de Farmaceutische industrie, en de wereldwijde geheime genootschappen en hun – diensten. Wat zij willen is natuurlijk moeilijk te achterhalen, maar de Amerikaanse Filmproducent Aaron Russo heeft een belangrijke tip van de sluier kunnen lichten, nadat hij door een overmoedige Nicholas Rockefeller 11 maanden voor 9/11 werd ingelicht over deze op 9/11 geplande gebeurtenis, alsmede over de komende oorlog met Afghanistan en Irak. Ook werd hem te kennen gegeven dat de wereldbevolking zou worden gedecimeerd. Bingo!

  Aaron Russo voelde het enkele jaren later als zijn plicht hiermee naar buiten te moeten komen, en twee weken na zijn persconferentie was hij niet meer! Moge God hem duizendvoudig lonen, en laten wij zijn moed bewonderen en zijn waarschuwingen omzetten in een heldere visie.

  Maar een heldere visie kan alleen maar ontstaan daar, waar integere mensen zonder eigen- of groepsbelangen bij elkaar komen. Zeg maar iemand als de eveneens vermoorde Nederlandse parlementariër Van Tra. Hij kwam als voorzitter van een parlementaire onderzoekscommissie te dicht bij de betrokkenheid van hogere kringen inzake het vaker door het buitenland veroordeelden Nederlandse drugsbeleid, en in het bijzonder de opbrengsten-verdeling door zogenaamde drugs-infiltranten. Hij verongelukte doordat het linker-voorwiel van zijn auto bij het ingaan van de Schiphol-tunnel door een hoog-explosief projectiel werd getroffen, typisch een wapen van Defensie. Het eind-rapport vertoonde een foto van een ongeschonden linker-voorwiel, wat niet overeenkwam met de ter plekke genomen foto’s door fotografen-journalisten. Waarom een voorwiel verwisselen voordat de auto in de kraak gaat, vreemd toch? Dit is algemeen bekend, maar zelfs geen PVDA-partijgenoot in de Tweede Kamer die er vraag over durft te stellen. Een aanslag op de menselijkheid en op Neerlands democratie. Gruwelijk.

  Het zelfde geldt voor de moord op Pim Fortuyn. Zijn ideëen-goed werd stelselmatig verdraaid, hij werd gedemoniseerd, en op 6 mei 2002 vermoord door twee schutters met karabijnen met precisie kijkers, terwijl een patsy met een pistooltje paffend voor afleiding zorgde. Later werd ene Folkert van de G. opgepakt waarvan men ook afwilde omdat hij succesvol was als juridisch voorvechter voor dieren-belangen. Twee vliegen in één klap. Bingo!
  Was het toeval of niet: Hare Majesteit B. oogde op 30 april 2002 voor het eerst sinds een half jaar weer monter, na een trigger van onze toenmalige Euro-commissaris B., die de zaak, via de toenmalige Engelse premier B.,welke natuurlijk ingeseind was door een Amerikaanse collega B. doorseinde . Uiteindelijk kreeg Nederland dus een andere minister president (ook al een meneer B.) En de moordenaars van Pim, die juist voor een eerlijke samenleving was waar de juiste man/vrouw op de juiste plaats zou komen, zij lopen nog steeds vrij rond. Het hele proces tegen Folkert van der G. was een fake voorstelling, en we durven onomwonden te stellen dat Folkert ge-schijnslachtofferd is. LAAT FOLKERT VRIJ, NU.

  Er bestaat een rapport van een tiental Nederlandse top-politicologen die het democratisch gehalte in Nederland onder de loep hebben genomen en tot de conclusie kwamen dat dit, schrik niet, nul procent bedraagt. Geen wonder als je het afblazen van het verplichte kamerbrede debat dat wettelijk voorgeschreven is in geval van deelname aan oorlog-voering buiten de eigen grenzen (in Afghanistan) bekijkt. Dit werd vervangen door een eenzijdige voorlichtingscampagne van de miltaire top van het Kabinet van de Koningin.

  Conclusie: Wij hebben dus niets te verwachten van door een regentenkliek aangestuurde parlementaire democratie, dat is verworden tot kinderachtig bedrog. De meest simpele burgerrechten worden, zeker in geval van deze en volgende geplande vaccinaties aan hun laarzen gelapt. Helaas, of wellicht ten goede, blijkt dat wij onszelf aan de basis moeten leren organiseren. En daar is inderdaad weinig tijd voor, want wat wil je met een grote naïeve bevolkingsgroep, die nooit zelf heeft leren- of willen nadenken, en zich braaf zal laten debiel-spuiten, in de ijdele hoop dat ze hem/haar verder met rust zullen laten?

  Laten we hopen dat de vaccinatie-weigeraars de grote meerderheid blijkt te zijn, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.

  Maar waarom is het zo moeilijk om onszelf te organiseren? Het is mijn persoonlijke op negatieve ervaring berustende ervaring, dat er eerst een zekere gemeenschappelijke levensvisie of -overtuiging tussen de goedwillende- en goed bedoelende mensen hoort te zijn, wil er een broodnodige- en veelbelovende samenwerking tot stand komen. Maar die samenwerkingen kan niet tot stand komen tussen visies van individuen, maar tussen de belangrijkste geaccepteerde levensbeschouwingen. Omdat de meeste bestaande religieuze leiders het in alle opzichten hebben laten afweten om haar leden en de mensheid in het algemeen te mobiliseren tegen de duistere wereld-machten die de vernietiging van een groot deel van de mensheid op het oog hebben, zullen de integere gelovigen vanuit de basis alle tot nu toe gebleken corrupte geestelijken zonder pardon uit hun ambt moeten zetten en dezen vervangen door hen die het hart op de juiste plaats hebben zitten, d.w.z. hen die nog van een werkzaam geweten blijk geven, en daardoor dienaren van God, via deze goddelijke stem, zijn en blijven. Zij horen geen angst voor de dood te kennen, en geen leugen, bedrog of misleiding te hanteren, want zij zullen hierom worden gedood door daartoe jaarlijks aangewezen leden van hun gemeenschap. Immers, als bij hen geen geloof in de deugd is, verwordt de wereld terstond weer tot wat zij nu is en dat is Satanisch. Maar wat even belangrijk, zo niet belangrijker is dat de Goddelijke belofte ons te hulp te schieten als de machten van het duister te groot zijn niet vervuld kan worden als wij geen geestelijke leiders hebben die hun leven op het spel voor de mensheid, en dus voor God, zetten.

  Iedere levensbeschouwelijke groep hoort zijn eigen lokale wetgeving op te stellen, onder leiding van een wetenschappelijk Juridisch Genootschap, welke door de geestelijke leiding van de gemeenschap dient te worden goedgekeurd.

  Verder zal iedere levensbeschouwelijke gemeenschap een eigen deel-overheid met aan Eed gebonden Diensten als politie- en militie in het leven roepen, teneinde de wetgeving tussen haar leden te handhaven en een bijdrage te leveren aan door haar bestuur goedgekeurde deelname aan militaire conflicten.

  Daarnaast zal het economische leven gecoördineerd moeten worden door Gilden, die beroepsmoraal, opleiding, bedrijfs-advisering, en arbeidsbemiddeling regelen.

  Ook zullen er voor de hulpbehoevende Commune’s bestaande uit woon-werkgemeenschappen moeten worden ingericht, welke een eenvoudige levensstijl kennen en zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. Zij mogen niet ingezet worden voor economisch gewin. De leiding bestaat uit liefdevolle personen met gevoel voor mededogen.

  Zo, dit was het dan mijn broeders, zusters, medeburgers. Ik heb er al jaren lang over nagedacht, we kunnen niet alleen de nare feiten noemen, we moeten ook een gereedschap in handen hebben om door zelfredzaamheid het aanstormende nood-tij te keren. Bedankt, meneer Balkenende, dat was een uitspraak van U waarmee wij het roerend eens waren. Als U dat echt meende, en wie zou daar aan durven twijfelen – een Christen is immers iemand die altijd de Waarheid dient en spreekt – dan is onze dank even groot en echt. Niet alleen hebben wij de wet op zelforganisatie achter ons, maar ook de aan het begin van zijn carriëre staande Minister President van ons Fortuynlijk Nederland. Bedankt Jan-Peter.
  Wist U trouwens ook op voorhand al af van 9/11, Afghanistan, Irak? Immers deze zaken worden toch bekendgemaakt op de Bilderberg Conferenties, waarvan de zo door U aanbeden Heer Prins Bernhard medeoprichter was, en waar de Rockefellers altijd de lijnen voor de komende tijd uitzetten, uitmondend in een niet-parlementaire verborgen agenda voor pseudo-regeringen. Dat is toch ongrondwettig, en een schending van de Wet op het Openbaar Bestuur te noemen?

  Broeders/zusters, duidelijk toch dat we redenen genoeg hebben om tot zelforganisatie en zelfredzaamheid over te gaan. Bedenk eerst eens een passende naam, zoals:

  1. ForRusTra, Fortuyn, Russo, Van Tra

  2. Arjuna, de rechtvaardige Strijder van wie, door perfecte instructie alle twijfel werd weggenomen, waarna hij het Demonisch wereldbestel wegvaagde.

  3. Aryan-Liga, verbond van allen die een Wereldbeschaving ten behoeve van alle levende wezens, inclusief de Aarde en andere planeten, na-staan.

  Sorry dat het een beetje lang is geworden, maar het is ook geen apen-kool.

  4. Bedenk zelf een naam en maak hem hierna bekend.

  en natuurlijk, stel vragen, geef commentaar/aanvullingen, etc.

 24. Als mensen iets verder willen kijken in de materie raad ik aan het Edge tv interview te kijken met Freeman. Als je aan de rechter kant van het scherm klikt op alles weer geven (edge tv) krijg je 10 filmpjes van 10 minuten.
  Zijn vader was 32ste graad freemason!
  Alles bankcrisis, 9-11, oorlogen, presidenten, koningshuizen, chemtrails in relatie met aliminium en barium, Haarp, Cern, vaccins komt voorbij. Het is geen gezelige rit maar ik kan je verzekeren dat je misschien iets meer inzicht krijgt van de Endgame!
  Dit is geen Hollywood mensen (ook een onderwerp opzich)
  Geloof niets, maar trigger je perspectief.
  De hele mensheid id onder invloed van een stelletje boze
  tovenaars!

  http://www.youtube.com/Freemantv#p/c/16B5F2339C96781F/0/ECqvRV9YK4Y

 25. Het is een kwalijke zaak om het vaccin eerst niet volledig te testen alvorens de hele mensheid ermee in te enten.

  Wie neemt hier de verantwoording of is hiervoor verantwoordelijk?????? Sta op zou ik zeggen

 26. Werkend met kinderen heb ik veel schade bij kinderen gezien. Zelfs toen de Kinkhoest vaccinatie gehalveerd werden (1984), toen zijn er jonge kinderen (kleuter leeftijd) gestorven, anderen hebben de dood in de ogen gezien en hebben schade aan hun longen overgehouden! Daar zitten ze de rest van hun leven mee!. De vaccinaties voor kinderziekten zorgen nu voor “onverklaarbare” kinderziekten, die zeer hardnekkig zijn, terwijl, wanneer een jong kind in ontwikkeling een aantal kinderziektes doormaken (en daar niet meteen met anti biotica op wordt gereageerd en het kind goed verzorgd wordt, mijn motto is; een kind moet verwend worden als hij of zij ziek is), dan zijn ze “voor hun leven beschermd”. Wat betreft vaccinaties. De overheid komt aan je deur als je je kind niet wilt laten vaccineren. Alsof je een misdaad pleegt! Vaccinaties en medische zorg is een “gunst” en niet een ” verplichting”. Wij worden overspoeld door economisch-politiek gestuurde zorg. De overheid moet zich terughoudend opstellen. Zij kan de burger niet dwingen medicatie te nemen of zich te laten inspuiten. In de zorg is het bijvoorbeeld niet toegestaan (wettelijk) om zwakbegaafde vrouwen de prikpil te geven. Maar….. massaal mensen vaccineren mag wel? Wist u dat de Chinese geneeskunde en alternatieve geneeskunde veel ouder is (en wijzer!). De moderne “wetenschappelijke” geneeskunde van heden ten dage heeft zijn positie op de markt veroverd. Dit doet ons absoluut geen goed! Blijf baas “in eigen huis”. Froukje

 27. Dit is voor een paar mensen die hier op de site regelmatig verteren volkomen onzin.. Waar is het ‘bewijs’, waar blijkt uit dat het NIET door iets anders komt.. enz. enz. enz. Het maakt ze niet uit wat je daarop antwoord: vaccinaties zijn veilig, PUNT…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.