Advertentie

BEWEZEN.!!! Bomenkap om 5G vrij baan te geven…!?


De krankzinnige hoeveelheid bomenkap die overal in Nederland plaats vindt, valt steeds meer mensen op. Daarbij worden, als motivatie voor deze kap, allerlei kletsverhalen verkocht, als zouden er bijvoorbeeld ’teveel auto-ongelukken plaatsvinden’.  De bomen zouden té dicht bij de weg liggen.. Cijfers worden daarbij niet gegeven, maar de kapvergunning is kennelijk gebaseerd op deze kletskoek. Kijk eens naar de foto hierboven, hoe bijvoorbeeld op  Brabantse wegen, het werkelijk de spuigaten uitloopt met die bomen, zo gevaarlijk langs de weg…

Maar de laatste maanden duiken steeds meer berichten op, dat het aan te leggen 5G-smartnetwerk hiermee van doen zou hebben. Want de relatief korte golven van dit 5G-elektro-magnetische grid, zouden hinder ondervinden van allerlei ‘obstakels’, zoals kleine en hogere bomen.Tja, wie had daar nu aan gedacht..?

Reden temeer, om ons de afgelopen weken volledig te focussen op deze materie en we moeten zeggen: INDERDAAD blijken er documenten te bestaan, die overduidelijk aantonen, dat bomen, groot en klein, het 5G-netwerk ‘in de weg staan’. Maar is dat wérkelijk de reden, een ‘vanzelfsprekendheid’ waarmee in Nederland nu wordt gekapt. Want de mate waarin, is bijna crimineel te noemen.

Wij willen je via dit artikel oproepen om te helpen de CONTINUE LIJST met kap-projecten (gepland en/of uitgevoerd) te melden, bij het ‘Meldpunt Bomenkap’. Dus heb je voorbeelden van deze schandalige kap, of geplande verwoesting,  klik dan op deze link (HIER) Zodat zij deze lijst kunnen blijven aanvullen. Wie meer kan vertellen over de kapvergunningen voor deze massa-slachting onder bomen in Nederland, is welkom deze met ons te delen..!!

Er moeten toch mensen zijn die -eventueel als klokkenluider- hun info hierover naar buiten kunnen brengen..? En dan met name dan documenten, die de link tussen bomenkap en het momenteel in de maak zijnde 5G-netwerk aantoont.x

x

BEWEZEN.!!!

Bomenkap om 5G vrij baan te geven…!?

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Degene die zich verdiept in de relatie tussen de mega-bomenkap, die op dit moment in Nederland plaats vindt en het komende 5G-netwerk, stuit op veel uiterst verontwaardigde reacties, van Facebook tot diverse blogs. Van krantenartikelen en lokale Tv- en radiostations. Wat is hier ineens aan de hand? Natuurlijk was er in voorgaande jaren ook boomkap, maar niet op zo’n massale schaal en niet gepaard gaande met allerlei kul-argumenten, zoals dat nu het geval is..!!

Het lijkt een onderdeel van de ‘camouflage’ om met name de N-wegen aan te pakken en daar ongebreideld bomen te kappen. Zo berichtte RTL-nieuws over dit fenomeen en bleek dat minister Cora van den Nieuwenhuizen VOLLEDIG op de hoogte is van de bomenkap en kennelijk het veiligheidsaspect als aanleiding presenteert voor deze verwoestingen onder de bomenpopulatie in Nederland. Zie dit bericht hiernaast en klik op illustratie voor eventueel link naar origineel artikel te maken.

Volgende zaak: 343 prachtige bomen tegen de vlakte..?
Hoppekee, in Gelderland wil de provincie 343 bomen langs de N319, de provinciale weg tussen Ruurlo en Groenlo kappen, om het allemaal een stuk veiliger te maken. Schandalig, roepen woedende buurtbewoners en natuurverenigingen. Sommige bomen zijn namelijk meer dan 100 jaar oud..!!

Jaap Cannegieter startte hij als voorzitter van Bomenstichting Achterhoek en natuurvereniging Mooi Groenlo een burgerinitiatief. Dit om bomenkap in Nederland tegen te gaan. Hij is heel boos over de plannen van de provincie voor de bomenkap langs de N319.

Een petitie tegen de kap, werd meer dan 46.000 keer ondertekend en de handtekeningen werd eind 2018 overhandigd aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Om de bomenkap in zijn eigen provincie tegen te gaan, is Cannegieter bezig met een lokale acties. Zo zijn er veel acties, maar de kap gaan onverdroten voort.. Dit is wat één van de petities verwoordt:

Wij èn onze kinderen verdienen een betere toekomst! Wij, burgers van Nederland constateren:

 • Nederland ontbost sneller dan het Amazonegebied
 • Er is sinds Rutte I meer dan 30.000 hectare bos weggekapt
 • Het verbranden van hout voor de opwekking van energie is 15% vervuilender dan stoken op gas of olie
 • De bio-diversiteit word op grote schaal door Staatsbosbeheer en anderen vernietigd.
 • De massa bomenkap is volledig in strijd met artikel 191(1) van het EU verdrag.

daarom willen wij:

 • Een totaal bomenkap-verbod in Nederland.
 • Uitsluitend kappen met kapvergunning als daartoe een zeer goede reden is, zoals voor de veiligheid of wegens boomziekte.
 • Stop de subsidie op hout biomassa (= 15% meer CO2 uitstoot dan steenkool!)
 • Aanplant van minstens 30.000 hectare aan nieuwe bossen
 • Wij eisen een permanent duurzaam boom- bos- natuurbeleid

Maar niet alleen de N-wegen zijn de klos..
Een afschuwelijk gezicht, hoe ook mooie stadslanen met prachtige volwassen bomen, in kale straten veranderen. Groene pleinen die in enkele uren in een kale stenen vlakte veranderen.. VERKEERSVEILIGHEID..?? Maar niet alleen in de stad, maar ook in bosgebieden wordt massaal gekapt. Is het niet bizar, dat zelfs de voormalig directeur van Staatsbosbeheer, Frits van Beusekom, zich ernstig bezorgd over ‘de roofbouw’ in de Nederlandse bossen. (klik voor hele interview op illustratie hiernaast)

Het gekapte hout levert weliswaar inkomsten op, maar het sterke vermoeden is gerechtvaardigd, dat een ANDERE AGENDA achter deze massale vernietiging verbogen zit. Hadden we eerder dus de veiligheid op N-wegen en was er hier sprake van zogenaamde ‘sanering’, waarbij het hout in de verbrandingsovens verdwijnt, als onderdeel van een ‘duurzaamheidsbeleid’ van het kabinet Rutte, nu blijken er ineens uit alle hoeken en gaten idiote motivaties tevoorschijn te schieten, waarom bomen massaal vernietigd dienen te worden..

Kijk eens naar deze foto van Thomas Schlijper, die 2 foto’s nam, met een tussenpoze van minder dan een half jaar in de Frederik Hendrikstraat in Amsterdam.. Dit plaatje vertelt het verhaal van 1000 woorden.. Over de ‘weloverwogen’ kap van bomen in de Frederik Hendrikstraat. (HIER)

We hebben al zo weinig bos, waarom deze massale kap van soms eeuwenoude bomen..??
Wist je dat wij in het dunst beboste land van West-Europa leven. Maar het is kennelijk nog niet voldoende om ‘rustig aan te doen’, want er liggen nog veel plannen klaar, om OVERAL.. dus in steden, langs wegen en in natuurgebieden massaal de bomen te kappen. Als alle plannen doorgaan verdwijnt er enorm veel bos. Dit terwijl Nederland in vergelijking met onze omliggende landen al weinig bos heeft.

‘De vernietiging van bos in Nederland is vergelijkbaar met die in de tropen.
Al meer dan vijf jaar, wordt jaarlijks circa 1000 hectare (2000 voetbalvelden) bomen gekapt.
Dit wordt verpakt als duurzaam beheer.’

Jaap Kuper
(oud-rentmeester ‘Kroondomein Het Loo’)

Van 2013 tot 2017 is de hoeveelheid bos in ons land met 5400 hectare afgenomen.  Er zijn plannen om nog eens 1231 hectare te kappen terwijl er maar 304 hectare aan nieuw bos gepland staat. Nederland ontbost dus. In Nederland bestaat momenteel 11% van het oppervlakte uit bos: amper 200 m² bos per inwoner. Dit staat nu al in schril contrast met de 32% in Duitsland, 28% in Frankrijk en 22% in België. En natuurlijk is er geen enkel maatschappelijk begrip, laat staan draagvlak, voor deze massale bomenkap.

Uit enquêtes blijkt dat maar liefst 80% tot 95% van de ondervraagden tegen bomenkap is. De herbeplantings-belofte blijkt een wassen neus. Bomen van veertig tot tachtig jaar oud worden gekapt en daar komen jonge boompjes voor terug. Elk kind van de kleuterschool snapt dat dit in geen enkele verhouding staat..!!

x

x

Voor wie kijkt en ZIET..!!

De verborgen agenda achter de massale bomenkap

Ook in andere (Europese) landen zien we deze massale bomenkap; dezelfde ontwikkeling. En je hoeft geen raketscientist te zijn, om een verband te zien, tussen deze massale boomkap, met het uitrollen, het mplementeren van het 5G-netwerk. En omdat dit verhaal waarschijnlijk niet door heel veel burgers gepikt zal worden, dient het allemaal weer ‘geheim te blijven’.. Zien we spoken? Zijn we samenzweringsdenkers, complotters…?

Voor ons is de aanleiding voor deze conclusie rechtstreeks  te vinden -in eerste instantie- in een onderzoek van de University of Surrey, zoals verder op in het artikel wordt duidelijk is. Daaruit blijkt overduidelijk, dat voor een optimaal signaalbereik van 5G, de boomhoogte tenminste 3 meter lager moet uitkomen, dan de 5G-zendmasten die worden geplaatst. Bomen blijken obstakels te zijn voor het signaalbereik van 5G. [6]

Om het 5G netwerk lijkt onderdeel te zijn van het VN 2021-plan voor ‘duurzame ontwikkeling’. Iedereen op de wereld razendsnel internet.. Dat je nog geen eten hebt, niet kunt lezen en schrijven, is kennelijk van minder belang.. Maar daarmee is het toch uiterst onwaarschijnlijk dat het systeem (uitsluitend) ontwikkeld zou zijn voor telecommunicatie..? Geen discussie: 5G is heel schadelijk bij continue blootstelling..! En is dat dan (ook) de bedoeling..??? Kijk naar dit artikel uit SBWire. Klik op illustratie voor gehele artikel:

Implementatie 5G zonder gezondheidsonderzoek..??
We plaatsten HIER in ons vorige hoofdartikel een zeer uitgebreid verhaal over de negatieve invloed van 5G-golven op het menselijk lichaam. En ondanks het FEIT dat wetenschappelijk-medische onderzoekers ons waarschuwen voor deze ernstige gevolgen, willen overheden niet eerst onderzoek doen naar de gezondheidsrisico’s van 5G. Dat is op zijn minst opmerkelijk, zéker schandalig, aangezien de gezondheidsrisico’s van 4G-straling inmiddels ook steeds meer aan het licht komen.

De 5G-millimetergolven (MMW) beïnvloeden het zenuwstelsel en de elektro-magnetische straling kan leiden tot angst en stress in het lichaam en geest.. Het is zelfs zo, dat deze straling zelfs op DNA-niveau veranderingen teweeg kan brengen en daarmee ook simpel leiden tot vormen van celkanker, hartfalen en andere ernstige gezondheidsproblemen. Inclusief het risico op een toename van zware depressies (stress) en een significante toename van zelfmoorden.

Een wapen voor controle, manipulatie en bevolkingsbeperking..?
Misschien voor jou absurde claim, maar de prognoses van bevolkingscijfers, die volgens de private inlichtingenorganisatie Deagel (HIER) in 5 jaar tijd met maar liefst 41% teruggebracht zouden zijn, zijn een aanwijzing dat dergelijke plannen er wel degelijk zijn. Dus hoe dan ook, dit hele 5G-verhaal is gewoon simpel een slecht plan…

Laten we daarbij niet vergeten dat veel door de Nieuwe Wereld Orde (HIER) geplande pogingen om allerlei catastrofes en epidemieën op wereldschaal te creëren, simpelweg mislukt zijn. Ikzelf ben ervan overtuigd dat alle toekomstige vernietigingsplannen van de NWO geen voet meer aan de grond krijgen. 5G is wellicht hun laatste redmiddel. Waarschijnlijk wordt het daarom nu in versneld tempo ingevoerd.

Bewijst deze idiotie niet al genoeg..??
Hoe bizar het wellicht klinkt, voor velen bevestigt deze krankzinnige handelwijze van overheden, het vermoeden dat deze gevreesde gezondheidsgevaren juist onderdeel zijn van een verborgen agenda, een plan..! Critici van 5G-technologie wijzen erop dat deze techniek, ook kan worden ingezet als een gericht energie wapen. (HIER) Het gaat dan om een zg. ‘directed energy weapon’,  dat niet alleen ingezet kan worden, om specifieke individuen aan te vallen, maar ook om een bevolkingsgroep ‘uit te dunnen’. Een somber beeld dat wellicht verder gaat, dan mensen willen geloven..?

Maar David Icke (HIER) -toch ook niet de eerste de beste- waarschuwt al jaren, dat de massale bomenkap een essentieel onderdeel is van de NWO-plannen om een vergaand ‘smart grid’ te implementeren. [9] ‘Smart’ is niet zozeer ‘slim’, maar betekent surveillance en spionage. Alles wat ‘smart’ voor de naam heeft staan, is een op het netwerk aangesloten apparaat dat digitale data verzamelt, opslaat en doorstuurt naar het wereldwijde surveillancesysteem. Maar goed, het doorgronden van dit initiatief van de harteloze, kunstmatig-intelligente krachten achter de schermen, maakt, dat wij kijken en de plannetjes ZIEN. Dat er mogelijkheden voor dit soort heftige manifestaties worden gecreëerd, wil natuurlijk nog niet zeggen, dat we het allemaal laten gebeuren..!!

* * *

Het bewijs van de Universiteit van Surrey

en van

DE BRITSE OVERHEID ZELF..

Hieronder op de illustratie zie je een uitsnede van een rapport van de Britse Overheid, dat aan duidelijkheid rondom bomen-die-in-de-weg-staan niets te wensen overlaat. Bij punt 7.1 staat dat er objecten bestaan, die ervoor kunnen zorgen dat het (5G-)signaal wordt beïnvloed, en dus bepaalt waar ‘je antennes op kunt stellen’.. En onder het kopje ‘Statische objecten’ kun je lezen, waar we het hele artikel aan wijden.. Dat KLEINE BOMEN, GROTE BOMEN en GROTE HEGGEN van invloed We reiken je graag dit rapport aan, klik daarvoor HIER (pdf) En kijk ook naar de video, hieronder.

En deze korte video van ca. 4 minuten, die duidelijk laat zien dat bomen worden neergehaald, heggen worden afgeschermd, om ‘ruimte te maken’ voor de 5G-mm-signalen. De video laat overduidelijk zien, dat het overheidsrapport in 2018 speciaal vervaardigd is, voor locale gemeentebesturen, om hen ’terzijde’ te staan, bij datgene waarvan ze zich bewust dienen te worden rondom de introductie van 5G en wat deze signalen kan beïnvloeden in hun gemeente.. Juist ‘kleine bomen, grote bomen en heggen…’!! De verwoesting van ons milieu en de fauna, in de naam van de 5G technology. Deel dit verhaal..!! En laat weten waar in Nederland deze waanzin weer verder gaat..!

 

 

Het rapport van de University of Surrey

Dit rapport (HIER pdf) is duidelijk in zijn verhaal over de storing van objecten op het 5G-signaal. Kijk naar pagina 4 en 5 van dit rapport. Het is PRECIES hetzelfde verhaal, exact dezelfde conclusie als het Engelse Ministerie trekt. Bomen zorgen voor behoorlijk storing van het 5G-signaal.. Dat doen gebouwen ook, zoals je hier ziet staan, maar gebouwen kappen is natuurlijk wat minder eenvoudig.

Kennelijk dan maar een extra antenne erbij aldaar, omdat je natuurlijk aldaar ‘niets aan het gebouw kunt doen’. Bomen zijn wat makkelijker ‘plooibaar’.. En dus de klos, volgens dit rapport, dat spreekt over het FEIT dat het in het belang is van de Telecom-providor, noch van de SMART-Phone-gebruiker van het 5G-netwerk…

Having adjacent trees and or building at comparable heights to the mast can reduce coverage by as much as 70% in that direction, which is not in the interests of the operator, the local planning authorities and more importantly the mobile phone user. This is the source of many of today’s mobile coverage issues for consumers in many rural locations.

De vraag aan deze studieclub van de University, is of ze zich hebben afgevraagd, of de ‘Smartphone-gebruikers’ wéten dat voor dit netwerk, eeuwenoude bomen massaal verdwijnen..!! Maar de essentie voor dit artikel is, dat deze ‘lads’ wel op uiterst wetenschappelijke wijze, via dit rapport van de University of Surrey, heel pijnlijk de ader blootleggen van de OORZAAK VAN DE MASSALE BOOMKAP.

Eigenlijk -zo staat er tussen de regels- zouden ze moeten worden geknot, dus ingekort, maar zie je het al gebeuren.. Dat ze de waarheid moeten gaan vertellen over deze boomknot-procedures..?? Dus DIT IS de échte agenda achter het kappen van bomen, als je hier simpel de ‘negatieve aspecten’ van bomen op 5G-signalen kunt lezen, kun je dan ook zelf de som maken!

En natuurlijk verdwijnen er ook in Engeland massaal bomen; wat te denken van de duizenden bomen in de stad Sheffield, die al zijnweggehaald onder grote protesten. Kun je je voorstellen: de afgelopen jaren zijn daar al méér dan 5.500 bomen gekapt. Officiële reden? Hou je vast: het is onderdeel van het plan om voetpaden in Sheffield te verbeteren..! En ja, ze zijn nog niet klaar, want in de nabije toekomst nog meer bomen kappen, eh voetpaden verbeteren..!?

De autoriteiten kakelen dat de aannemers alleen de dode, stervende, de zieke en/of beschadigde, maar zeker de gevaarlijke bomen verwijderen. Maar het zijn regelrechte leugens. Bewoners zeggen dat bijna alle bomen gezond waren. En inmiddels is gebleken dat de Sheffield Council van plan is om bijna de helft van de 36.000 bomen langs de straten van de stad te verwijderen. Allemaal zieke bomen zeker?

Kom in actie!
Steun de mensen van dit meldpunt en geef je info aldaar!

4 gedachten over “BEWEZEN.!!! Bomenkap om 5G vrij baan te geven…!?

 1. https://nos.nl/artikel/2288409-een-vuurwerkbom-in-de-tuin-een-derde-van-gelderse-raadsleden-bedreigd.html
  Alle geweld en bedreigingen keur ik af tegen wie dan ook.
  De vraag waar ik mee blijf kampen is of bestuurders wel genoeg beseffen welke gevolgen hun beroep met zich mee kan brengen.Wanneer het vaak overduidelijk is dat bestuurders/sters liegen en telkens alleen maar de belangen van een bepaalde groep behartigen terwijl juist het volk dat zij behoren te dienen voor de kosten en nadelige gevolgen moeten opdraaien,dan kan men toch wel begrijpen dat op een gegeven moment voor sommigen de maat vol is?Hiermee zeg ik dus niet dat ik het eens ben met eigen rechter spelen of het bedreigen van bestuurders/sters integendeel.Geweld is nooit een oplossing voor welk probleem dan ook,maar eerlijk zijn zou een begin kunnen zijn vooral wanneer het zou worden gehandhaafd door bestuurders/sters.Het wetsvoorstel dat Grapperhaus wil/gaat indienen zal weinig tot geen verschil maken zolang liegen en bedriegen door bestuurders/sters door blijft gaan ben ik bang.
  Elke bestuurder/ster kiest er zelf voor om een dergelijke post te bekleden,maar dat wil niet zeggen dat zij alles zomaar kunnen en mogen doen zonder zich om eventuele gevolgen te bekommeren.Natuurlijk kan het ook zo zijn dat er druk op hen wordt uitgeoefend maar zelfs dan is dat geen reden om te liegen en bedriegen en zou juist dat bekend maken misschien meer zoden aan de dijk zetten.

 2. het is bekend dat wat wij uit ademen de bomen weer in nemen en wij weer dat van hun. Dus eerst zijn de bomen de klos, hier achter zijn wij de klos. dus ze roeien ons allebei uit. Moderne oorlogsvoering.
  Groetjes Gijs

 3. Mensen schijnen alle verbindingen met de natuur en haar adembenemende schoonheid te hebben verloren. De volgende generatie mag schijnbaar niet meer betovert worden door de wisselende seizoenen, het kleurenspel van deze magische wegen in de herfst, de verschillende tinten groen in de lente, enz. Dezelfde mensen die deze plundering organiseren geloven heilig in de globale verwarming, waarin we juist behoefte zouden hebben aan meer schaduw door deze oude bomen. Wanneer we werkelijk teveel CO² produceren, waarom worden er dan niet meer bomen geplant en de vernietiging van oude bomen overal verboden. De wereld staat op zijn kop en wordt bestuurd door psychopaten die al beheerst worden door matrixachtige wezens.
  Wat een totale waanzin!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.