Advertentie

15 Ongemakkelijke gevoelens? Je zit op koers..!!


x

x

15 Ongemakkelijke gevoelens? Je zit op koers..!!

2016 © WantToKnow.nl/be

x

Veranderingen doorvoeren in je leven is niet gemakkelijk. Zelfs wanneer we alleen al het besluit nemen, om dingen te gaan veranderen, kan dat al tot allerlei onbehaaglijke gevoelens leiden. Maar helaas interpreteren veel mensen deze onaangename gevoelens als een teken dat zij ermee moeten stoppen; met die verandering. En vervolgens wordt dan de vooruitgang, de verandering die ze zelf doormaken, ook een halt toegeroepen. Herkenbaar? Wij kwamen dit artikel tegen en bieden het je graag aan. We lopen immers ook weer tegen het einde van het jaar aan en dat zijn natuurlijk ook vaak de momenten van zelfreflectie en plannenmakerij voor het nieuwe jaar. In dit geval 2017

Een jaar dat alleen al door zijn numerologische lading, de 1 (2+0+1+7) een nieuw begin laat zien. Hieronder volgen 15 onbehaaglijke gevoelens die kunnen optreden als je bezig bent belangrijke veranderingen aan te brengen in je leven. Het zijn gevoelens, die je eigenlijk vertellen dat je op het juiste spoor zit.

 1. Het gevoel hebben dat je geïsoleerd begint te raken
  Op een diep en persoonlijke niveau groeien is een eenzaam gebeuren. Een proces, dat je per definitie zél,f in je eentje, doorloopt. Daarom is het heel normaal dat je dit gevoel kunt hebben, dat je geïsoleerd raakt van anderen en dat zij niet kunnen begrijpen wat jij op dat moment  meemaakt. Sterker nog, draai het eens om.. Was het JUIST niet door deze groep, waar je zo lang al op ‘hing’, of vertrouwde, die zorgde voor het indutten, waarvan je nu ontwaakt..?
 1. Moeite hebben om je te concentreren
  Wanneer jij veranderingen doorvoert in je leven, vraagt dat proces heel veel van je rechterhersenhelft. Dat betekent dat er niet veel energie overblijft voor de linker hersenhelft. De linker hersenhelft gebruik je vooral om praktische, logische taken uit te voeren. Het feit dat je het gevoel kunt hebben dat je telefoonnummers en namen vergeet, dingen kwijtraakt, of dat je alles twee keer met doen om het goed te krijgen, is dus volkomen normaal. Het is een teken dat de veranderingen die je doorvoert diep en zinvol zijn.
 1. Rusteloos en angstig worden
  Of je nu van baan verandert, een nieuwe relatie aangaat of een andere verandering doormaakt, jouw emoties worden gedurende de veranderingen voortdurend gestimuleerd. Daarnaast is er een goede kans dat je hersenen, met inbegrip van je verbeeldingsvermogen, voortdurend in een hoge versnelling staan. Dit kan leiden tot stress, wat tot gevoelens van onrust en angst kan leiden.
 1. Prikkelbaar worden tegenover nabije mensen
  Wanneer je positieve veranderingen doormaakt in je leven, waarom kan je dan zoveel irritatie voelen tegenover mensen van wie je houdt? Er is een reden voor deze vervelende gevoelens. De mensen van wie je zoveel houdt zijn vaak de reden waarom je niet verandert. Zij kunnen je onbewust ontmoedigen, omdat ze bang zijn jou kwijt te raken, of zij kunnen dezelfde gedragspatronen hebben die jij juist probeert achter je te laten. Dit kan leiden tot subtiele wrokgevoelens, die pas aan de oppervlakte kunnen komen wanneer jij hebt besloten te veranderen.
 1. Af en toe het gevoel hebben van aangrijpende angst
  Veranderen is beangstigend. zo lijkt dat wanneer je het gevoel hebt dat alles ‘OK’ is… Waarom zou je dan überhaupt veranderen..? Grote veranderingen doorvoeren kan werkelijk vreselijk angstaanjagend zijn, waarbij je dus je ‘oude leven’ achter schijnt/lijkt te laten. Het betekent voor velen, dat je daarbij zelfs momenten van paniek zult kunnen kennen. Maar zoals bijna altijd, is angst daarbij gewoon het ‘onbekende’ dat zich nog niet laat invullen. PRECIES daarvoor was/had ook de verandering ingezet.. Het is gewoon een teken, dat de verandering die je ondergaat heel reëel, zinvol en blijvend is.
 1. Je ontwikkelt een nieuwe eigenschap: confrontaties aangaan
  De kans is groot, dat je over bepaalde aspecten van je leven niet tevreden was, wanneer je actie onderneemt om te groeien en te veranderen. Als je eenmaal hebt besloten dat je beter verdient, kan je merken dat je mensen aanspreekt over situaties waarover je voorheen had gezwegen. Je lijkt voor hen dan recalcitrant of iets dergelijks, terwijl het een teken is van innerlijke verandering. Zoals iedereen dat weet van bijvoorbeeld pubers in die specifieke leeftijd..!
 1. Je raakt steeds meer ontevreden
  Zoals je steeds vaker de confrontatie aangaat, zal je je ontevredenheid ook op andere manieren gaan uiten. Dit kan het gevolg zijn van het feit dat je betere dingen verlangt voor jezelf. Je bent meer bereid ze zelfs te eisen om de ontevredenheid het hoofd te bieden..
 1. Je voelt je verloren
  Als je je middenin het veranderingsproces verloren voelt, betekent het niet dat je je op het verkeerde pad bevindt. Het betekent, dat je te maken hebt met nieuwe ervaringen, nieuwe emoties, nieuwe verwachtingen en uiteindelijk een nieuwe realiteit. Daar komt heel wat bij kijken. Ben niet verrast als je merkt dat je niet meer weet wat je vervolgens moet doen of zelfs in de war raakt over wie je precies bent. Je kunt het zoals met alles, negatief bekijken, dat je je verloren voelt, maar bedenk je eens, dat je op een bospad loopt, waar nog niemand of slechts weinigen voor jou waren..! Je verloren voelen is ook weer een teken dat je op onbekend terrein bent.
 1. De sterke wens hebben om vaker alleen te zijn
  Geldt punt 8 meer voor extraverte mensen, daar gaat dit punt meer op voor meer introverte mensen, die actie ondernemen om te willen groeien. Je besteedt dan zoveel emotionele energie aan de gemaakte veranderingen dat er niets lijkt over te blijven voor menselijke interactie. Misschien heb je ook steeds het vaker het gevoel dat je meer tijd alleen wil doorbrengen in meditatie, met yoga, of met schrijven in een dagboek, of andere activiteiten die helpen jezelf te focussen.
 1. Twijfels hebben over je vriendschappen
  Wanneer je in je leven veranderingen aanbrengt zet je in feite vraagtekens bij je oude leven en natuurlijk geldt dat ook voor de relatie met je vrienden. Je kunt gaan twijfelen of deze ‘oude vrienden’ nog bij je passen, of de relaties waarin je zit, nog gezond zijn.

  Jij bepaalt vanuit je hart wie je vrienden zijn en niet jouw omgeving of jouw ideeën van ‘hoe het hoort’..

  Het kan gebeuren dat je nieuwe zelf tijd nodig heeft, voordat oude vriendschappen hernieuwd kunnen worden, op een nieuwe basis kunnen worden gezet als het ware. Maar bedenk dat oude vriendschappen ook kunnen blijken niet langer aanvaardbaar te zijn. Dit laatste kan moeilijk te accepteren zijn, maar het is nog steeds een teken dat je op het juiste spoor zit. Dus jij bent iemand anders dan je vrienden zeggen dat je bent/was..

 1. Gevoelens van intens verdriet
  Geen enkele belangrijke verandering of groei treedt op zonder begeleidende verliesgevoelens. Soms is het verlies tastbaar, zoals het verlies van een baan of het einde van een relatie. Soms is het verlies minder voelbaar. Je hebt bijvoorbeeld besloten enkele negatieve gewoonten vaarwel te zeggen en hoewel je weet dat dit voor jezelf het beste is, kan je je erg verdrietig voelen over het verlies. Het is ook vaak dit gevoel dat in muziekstukken, die je op dat moment van je leven hoort, heel sterk wordt herkend.
 1. Bang voor de toekomst
  Het is volkomen normaal bang te zijn voor de toekomst. Een onbekend terrein en een ongekende tijd ‘voor je’.. Maar of je daar ‘bang’ voor moet zijn, is dan de tweede vraag. Je hebt immers iets wat je kende, iets goeds of slechts, als het ware omgedraaid tot iets onbekends. Je hebt geen idee waar je nieuwe pad uiteindelijk toe zal leiden en dat onbekende, kan van de toekomst iets engs maken. Als je angst voelt, dan is dat volkomen normaal, maar je kunt jezelf geruststellen, dat je vroeger, in je rustige tijd, OOK de toekomst niet kende..!
 1. Verlangen naar de goede oude tijd
  Vertrouwdheid is één van de veiligste gevoelens die er zijn. Zelfs negatieve vertrouwdheid kan tijdelijk beter voelen dan verandering. Er zullen gedurende je reis momenten zijn waarin je niets liever zou willen dan dat er niets veranderd was. Daarnaast is het ook volkomen normaal, als je leven inmiddels complexer en moeilijker is geworden, regressief te verlangen naar zaken die je voorheen comfort boden, naar mensen en eenvoud van voorheen.
 1. Intens en vreemd dromen
  Vreemde en intense dromen, zelfs de negatieve, kunnen het gevolg zijn van nieuwe ervaringen, nieuwe emoties, interne en externe conflicten. Je onderbewuste is heftig aan het werk, op de momenten dat jij jouw ‘ratelende brein’ uitzet; tijdens je slaap bijvoorbeeld. Het is namelijk dé manier van het onderbewuste, om terwijl je slaapt een heleboel zware dingen uit te werken en je in symboliek duidelijk te maken, wat er met je ‘aan de hand’ is.. Heb je veel van die dromen, kijk dan eens op internet naar de symboliek die je onderbewuste gebruikt in de beelden die je te zien kreeg.. Zo staat ‘water’ in dromen bijna altijd voor ‘gevoel’. En laat dát nou het veelvuldig gehoorde thema zijn van de huidige dromen die mensen hebben.. En, zoals je weet, is -astrologisch gezien- het huidige Vissen-tijdperk plaats aan het maken voor het.. Waterman-tijdperk.
 1. Romantische relaties willen eindigen
  Terwijl je veranderingen aanbrengt in je leven kun je natuurlijk ook gevoelsmatig beginnen te twijfelen, of je genoeg tijd en energie spendeert aan je levenspartner. Misschien heb je het idee dat je partner meer verdient, of je kan ook het gevoel hebben dat jijzelf meer verdient. Het is belangrijk om dit soort besluiten niet te vroeg te nemen. En om dan een relatie te beëindigen is natuurlijk een verhaal apart. Maar alleen de gedachte dat dit ‘zou kunnen’ de ruimte te geven, kan heel gezond zijn. Wat nogmaals niet wil zeggen dat je dat van plan hoeft te zijn. Het geeft echter wel voeding aan gevoelens, die je wellicht nooit de ruimte hebt willen geven.

Zoals je ziet, sommige schijnbaar onaangename gevoelens zullen daadwerkelijk het teken zijn dat je op de goede weg zit. Het zijn onbewuste stromen, die nu ineens ruimte vragen, krijgen en je bewust naar gebieden in je gevoel brengen, waar je zelden verkeert..! Dus wanneer jij je een volgende keer plots verloren voelt, of steeds alleen wilt zijn, of je onverklaarbaar verdrietig en angstig voelt, is het misschien dan tijd om te luisteren naar je innerlijke zelf, om beter te begrijpen wat je echt zelf wil. Om je diepste eigenheid de ruimte te geven, zichzelf te laten zien. Met andere woorden: dat je de mantel van schijnzekerheid van het dagelijkse leven, eens uitdoet en het essentiële leven onder ogen ziet.

* * *

x

‘Healing Waters’ (Whizzardproject.com – © Wilka Zelders/Jhadten Jewall)

 

 

Advertentie

10 thoughts on “15 Ongemakkelijke gevoelens? Je zit op koers..!!

 1. De cultuur gebonden tradities kunnen op zich ook best wel een belemmering vormen voor groei in de juiste richting, juist doordat men niet buiten die kaders wenst / durft te gaan vanwege sociale omgevingsdruk b.v. Juist die tradities zijn in best wel wat gevallen in het leven geroepen met die doelstelling als barriere te fungeren richting bepaalde groei en tevens ook ter verdeling ingebracht om te kunnen blijven heersen. Winstbejag (feestdagen) dmv psychologische / sociale druk, ja anders missen de kinderen iets of ze komen iets te kort….Onderzoek de tradities en gewoontes , waar komen ze vandaan en met wat voor een doel zijn ze er en daarmee misschien juist niet wat het in eerste instantie lijkt te zijn , nee de diepere laag is vaker gewoonweg pure winst en beheersing voor de oligarchie..En nu dat het hun agenda niet meer lijkt te dienen richting b.v. religieuze overtuigingen (satanisme NWO) mogen er plots ook die of bepaalde tradities wegvallen in de toekomst. Winstbejag is dan ook niet meer zo belangrijk verder als het cashgeld gaat verdwijnen… maar in eerste instantie hebben zij wel die tradities gecreeerd via hun media. Think about it for a moment….Dat alleen al te doorzien betekent verder te willen ontwaken / groeien Verder lijkt me de grootste moeilijkheid de groep die absoluut niets wenst te willen weten dat terwijl de mensheid in een situatie verkeerd waarin alle informatie met een klik met de muis of een strijkje over de muispad te vinden zijn.

 2. Een oplossing kan ook zijn om bijvoorbeeld toe te treden tot “” Genootschap der vrienden “” de Quakers dus !
  Ik kom hier op om dat ik sterke verwanschap voel met Jan de Hartog heb hem ook persoonlijk ontmoet.
  Ik ben een van de eersten geweest die een oude vergeten tjalk weer tot nieuw leven heb gebracht, hij heeft zijn tjalk nog verscheept naar Houston USA.
  Is op latere leeftijd ook Quaker geworden, van wege zijn moeder, een hele mooie uitspraak van hem “” Vlamingen zijn de schatbewaarders van de Nederlandse taal “”
  beetje vergeten schrijver, zo als zoveel vergeten wordt, wat
  waardevol was en is !

  Jenne

  1. Akoeta, de wereld kent nog steeds donkere plekken, en die plekken zitten in ons allemaal. Wij zijn zelf de archonten, als we daar niets mee doen blijven de donkere plekken.
   In hoop op toenemende bewustwording, dat 2017 in deze mag bijdragen aan een licht dat zodanig schijnt dat donkere plekken van daaruit kunnen oplossen.
   Veel goeds, inzicht en liefs aan allen in een wederom nieuw jaar <3

 3. Hopelijk vindt/of heeft gevonden iedereen zijn eigen kracht in het NU. Om jezelf steeds aan te passen aan de invloeden van ‘buitenaf’ vergt veel energie van je fysieke, mentale, energetische en emotionele lichaam. Merendeel onder de invloeden van de zon, de planeten en de aarde. Aangezien ALLES in een stroomversnellingsstaat verkeerd zijn we constant aan het ‘upgraden’ wat niet altijd plezierig is 🙂 in ons menselijk lichaam. 2017 wordt éen bijzonder jaar en ik wens iedereen veel zonnestralen van warmte, vriendschap, geluk, voorspoed en gezondheid.

  http://alexandriankosmos.blogspot.nl/

 4. bij deze roep ik dit jaar 2017 uit tot het jaar van Gaia!
  omdat we deel uitmaken van haar biosfeer,noemen mensen haar moeder , dat bedoel ik niet, wel dat we haar gaan steunen en eren voor haar gastvrijheid , wie ondersteund dit initiatief?

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.