Advertentie

Obama’s geboorte-akte WEL DEGELIJK VALS..!!


Het was in de tweede ambtstermijn, kort na de beëdiging van Barack Hussein in 2011, dat het gerucht werd gehoord dat het geboortecertificaat van deze man, de president van de Verenigde Staten van Amerika, vals zou zijn. Het was vooral politiechef, sheriff Joe Arpaio, van het kleine plaatsje Maricopa, vlak onder Phoeix, Arizona, die het werk had gedaan, waarop de geruchten gebaseerd waren. Maar… Later bleek dat het geen geruchten waren, maar dat deze vaderlandslievende sherriff, zijn werk uitermate goed had gedaan.. BARACK OBAMA’s GEBOORTEAKTE IS VALS..! Wat er gebeurd is, om EN deze sheriff EN de onderhavige materie onderuit te halen, is ons niet helemaal duidelijk, maar wat wel duidelijk is, is dat de zaak langzaam in de vergetelheid raakte.

Barack Obama, die natuurlijk van de hoed en de rand moet weten, permitteerde het zich om hautain grapjes te gaan maken met deze zaak. Kijk eens naar deze persconferentie, waarin hij duidelijk maakt, dat hij het grappig en wel heel boeiend intrigerend vond allemaal..

Maar het verhaal krijgt een vervolg. Wellicht wil je vóórdat je het nieuwe verhaal leest hieronder even terug naar onze artikelen van 2011. Klik dan op één of beide banners van deze artikelen, die je daarnaar terug brengen:

De professionele wijze waarop nu deze zaak volledig is geanalyseerd en de conclusie getrokken worden, zoals ze zijn getrokken, verdient in onze ogen veel respect. Immers is het niet een zaak van onderzoek alléén. Het is de overtuiging dat er iets niet klopt, die deze mensen heeft doen besluiten, tegen de mainstream in, dóór te gaan met hun onderzoek naar deze valse geboorte-akte; nog intenser en béter, dan voorheen in 2011.. Lees en kijk en zie hoe we zijn besodemietert, tot op het bot..

x

* * *

x

x

YES WE CAN!

x

x

Obama’s geboorte-akte WEL DEGELIJK VALS..!!

2016 © WantToKnow.nl/be

x

En zo kun je zien dat de slogan, waarmee Barry Hussein Obama het tot president schopte, de leus: ‘Yes we can’, plotseling een heel ander beeld tevoorschijn roept, een volstrekt andere betekenis krijgt..  Wanneer Barack Obama’s geboortecertificaat/akte wel degelijk vervalst blijkt te zijn, heeft de VS de afgelopen 8 jaar dus een ONWETTIGE president gehad! En inmiddels kunnen we met, zoals dat zo keurig heet, een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, verklaren dat deze acte vals is.. Daar kan geen discussie meer over zijn, dat het door de huidige president voorgelegde geboortecertificaat, een handige, maar zeker niet perfecte vervalsing is. Het bewijsmateriaal zou genoeg zijn, om een burger te veroordelen tot een lange gevangenisstraf, alleen al op basis van ‘valsheid-in-geschrifte’..

Maricopa County Sheriff Joe Arpaio heeft toch weer gedaan wat geen ander durfde; hij heeft een team van gerenommeerde forensische experts samengesteld om hen het officiële geboorte-document laten onderzoeken van Barack Obama’s geboorte-aangifte en -registratie. Deze experts zijn daarna, onafhankelijk van elkaar, tot één en dezelfde, éénduidige conclusie gekomen: dit document is een vervalsing. De persconferentie met video/dia-presentatie, waarop het bewijs voorgelegd werd, is daarin de keiharde samenvatting van dit onderzoek..

Deze bewijsvoering is overduidelijk en zeer moeilijk -zo niet helemáál- te weerleggen..
Wat zien we hier eigenlijk.. Het originele geboortecertificaat van ene Joanna Ah’Nee die 16 dagen na Obama is geboren, is als basis gebruikt voor het vervalsen van het geboorte-certificaat van Obama. Daarbij zijn er 9 overduidelijke bewijzen gevonden van de zogenaamde ‘copy/paste’-technieken, die we allemaal wel kennen. Het ging dan over het kopiëren en overbrengen van het originele certificaat naar het vervalste document, van woorden, kruisjes en datumstempels..!

Er is nog meer bewijs dan dat, maar dat kan eventueel nog betwist worden. Zo zou in 1961 het woord ‘African’ niet gebruikt zijn als term om het ras aan te duiden. En bij het uitvergroten van het serienummer, rechtsboven, blijkt dat het laatste cijfer verdwijnt! Die 1 lijkt wel op de andere, maar is toch een ander lettertype en is ook minder scherp afgedrukt. Analyse met het softwareprogramma ‘Inkscape’, geven de mogelijkheid, de samenstellende delen van een document te identificeren. Zo zal een fotokopie slechts één element bevatten terwijl een origineel uiteen zal vallen in vele elementen. Getypte woorden worden daarbij als één geheel gezien, totdat men ook die nog eens opdeelt.

Bij het ‘afbreken’ van de samenstellende groepen, blijkt het serienummer te bestaan uit twee ‘groepen’, zijnde de eerste zes cijfers en het getal 1 op het einde. Dat bewijst dat die 1 er achteraf aan is toegevoegd en geen deel uit maakt van het originele serienummer. Op hetzelfde niveau van demontage, blijken er ook een aantal letters verdwenen te zijn. De ‘R’ van Barack, de ‘S’ van Stanley, de ‘K’ van Kansas en de ‘Non’ van None. De plaatsing van de woorden ‘Honolulu’ (2x) en ‘Oahu’ (2x) samen met de twee kruisjes rechts van de middelste ‘Oahu’, blijken exact overeen te stemmen met die in het certificaat van Joanna Ah’Nee. De kans dat zo iets gebeurt is astronomisch klein. Het bovenste kruisje is, samen met het hokje er rond letterlijk twee maal gekopieerd en geplakt.

Op het certificaat van Ah’Nee staat twee maal AUG 24 1961. Dat is gekopieerd, de ’24’ is verwijderd en vervangen door het cijfer ‘8’, maar in een ander lettertype (duidelijk herkenbaar!) en vervolgens in het Obama-document geplakt. Echter, dat is nog amateuristisch, in één beweging gedaan! Hierdoor staan beide stempels EXACT op dezelfde manier schuin. En ook exact even ver van elkaar..! Dat wordt in de videofilm-presentatie met één overlay-beweging aangetoond. Mathematisch quasi onmogelijk dat dit toeval is..! En.. dit wordt ook geïllustreerd door een identiek certificaat van een tweeling die met enkele minuten tussentijd zijn geboren en waarvan de stempels volkomen verschillend zijn, ondanks dat ze door dezelfde persoon zijn gezet, in hetzelfde moment..!

Conclusie van zowel de Amerikaanse als Italiaanse onderzoekers:

VERVALSING !

Kijk naar de hele persconferentie en zie

hoe elk stukje bewijs, stuk-voor-stuk wordt aangedragen en bewezen. 

Wil je weten hoe deze fraude werd versterkt, door het aanleveren van het geboortebewijs, door het Witte Huis en daarna digitaal werd ontdekt, dus vanuit computertechnisch perspectief, dan kijk je even naar deze video.

CONCLUSIE

Misschien gaat men nu roepen: “Mosterd ná de maaltijd!” of “Wat maakt het nu allemaal uit!?” Maar het probleem ligt natuurlijk hier helemaal niet.. Die gedachten kloppen helemaal niet. HET MAAKT ESSENTIEEL WEL WAT UIT..!

Allereerst is de wereld besodemietert, en zien we een glimp van de machten, de verborgen-manipulerende krachten, áchter de leiding in de wereld.. En waar het praktisch nu om gaat, is dat er sprake is van het FEIT, dat iemand die ten onrechte tot president verkozen is, grondwettelijk deze functie niet had mogen krijgen. En van het FEIT, dat door diens handelingen, zijn acties, handtekeningen en besluiten, geen wettelijke beleidsdaden zijn geweest..!!

In principe is het dan ook mogelijk om alle Executive Orders van ‘fake-president’ Obama ongeldig te verklaren. En ja, dan komt zelfs de legitimiteit van ‘Obamacare’ dan ernstig in het gedrang. Het terugdraaien van al die zaken is natuurlijk onbegonnen werk, maar de toekomstige president zou bijvoorbeeld wel een procedure in gang kunnen zetten, waarbij beslissingen van Obama die hem hinderen in zijn werk, te laten schrappen. Obama heeft al aangekondigd een persconferentie te zullen houden. And the truth shall set you free! Yes it can!”

* * *

NAGEKOMEN BERICHT

Wij ontvingen een reactie van een van onze trouwe bezoekers, die het volgende meldt. (Voor al degenen die vertrouwd zijn met Adobe programmatuur, zoals Illustrator.)

“Het meest ongelooflijke is dat het geboortebewijs van Obama kan worden gedownload van het Witte Huis. Daar staat ie nog steeds op!  Ik heb dit ‘ding’ gedownload en met hulp van instructiefilmpje op Youtube geopend en bekeken in Illustrator van Adobe. De enorme fout die is gemaakt is dat het in Illustrator geconstrueerde bestand dat uit verschillende lagen bestaat, direct is opgeslagen in een PDF-bestand. Dus niet eerst bewaard als plaatje, jpg of ander formaat.

Dus als je het pdf-bestand van het Witte Huis opent (HIER) zie je keurig het geboortecertificaat van Obama. Maar als je hetzelfde bestand opent in het computerprogramma ‘Adobe Illustrator’ en je activeert de layer-optie, dan worden alle lagen in het document zichtbaar; lagen waarmee het valse document dus is opgebouwd.

Ik vond het zo’n ongelooflijk verhaal dat ik het zelf wilde kunnen checken. En met het van het Witte Huis gedownloade document lukte het simpel om alle layers vol machinaties zichtbaar te maken. Wat een krankzinnige tijd is dit zeg. Volgens mij is alles bloedlink aan het worden. De fakenews hype illustreert het ineenstorten van jarenlange mindcontrol. Dat lijkt me genoeg voor de deep state om een keiharde oorlog te beginnen.”

x

54 gedachten over “Obama’s geboorte-akte WEL DEGELIJK VALS..!!

  1. Mooi.. Wikipedia als referentie.. Waar vinden we referenties over Wikipedia als betrouwbare bron..? En wat vind Jan er zélf van trouwens..?

  2. als je het artikel op wikipedia heel goed leest zie je dat er aan het einde een lijst staat met referenties die gebruikt zijn. Een beetje verder kijken dan je neus lang is en verder reageren op de inhoud, dat komt het debat wel ten goede!!

  3. Arpaio doet er niet toe, al was het Dutroux of Putin of een marsmannetje die het bracht. De bewijzen zijn overduidelijk. Je kunt het certificaat gewoon zelf downloaden en zien dat het gemanipuleerd is. Helemaal zwart in scans is onmogelijk. Dus Arpaio, wat ie wel of niet gedaan heeft is geheel oninteressant.

  4. Het verbaasd met continue, zelfs met top-journalisten, dat ze zich volledig vergapen op de buitenkant. Zoals Elliot Higgins van het journalisten-initiatief Belincat.. WAAROM is er nauwelijks een discussie over INHOUD.. Dit geneuzel ook weer.. We gaan de sheriff onderuit halen, dan is zijn onderzoek ook waardeloos.. En dan nog niet eens vertellen, wát er in die klojo-wikipedia dan te vinden zou zijn.. Nee, de sheriff deugt niet.. Mooie bijdrage Jan.. Hebben we weer een inhoudelijke discussie.. 😉

  5. Karaktermoord op deze sheriff/onderzoeker plegen is hetzelfde als de postbode voor het gerecht dagen als die een onterechte belastingaanslag in je brievenbus heeft gegooid. Dit is iets dat stichting Skepsis (en alle sceptische organisaties wereldwijd) ook altijd doet, de boodschapper aanvallen en de boodschap bij het oud-papier deponeren.

  6. Zo is het precies Paul. Vaak wordt dan ook nog eens het hele postdistributiesysteem ter discussie gesteld en is de directeur van dit postsysteem al helemaal niet goed wijs.. Waardoor deze postbodes eigenlijk daarvan een verlengstuk zijn..

  7. De betrouwbaarheid doet er wel toe van de man,….Maar wat als er doden vallen om die informatie? Dan weet je zeker dat de info juist is. Ook als de informatie belachelijk word gemaakt of tegen word gewerkt weet je dat de info waar is. Kijk eens daar naar.

 1. Tja dat was allemaal al heel lang bekent , nu zien of er dit keer wel wat mee word gedaan. Bovendien is die situatie in Nederland eigenlijk precies zo… Ook ons staatshoofd is niet wettig, de laatste vier staatshoofden zijn allen staatsrechtelijk onwettig benoemd en dus zijn alle wetgeving en regels bekrachtigt door deze staatshoofden wettelijk niet geldig en dienen dus ongedaan te worden gemaakt.Ja we worden belazert waar we bij staan.

  1. Het is eenvoudiger het volk te belazeren, dan het volk te overtuigen dat ze belazerd worden!
   Jhon

  2. Marcel,
   wanneer is een koning/-in of keizer/-in als staatshoofd wél wettig,
   vraag ik me af.

  3. @ bert
   Nooit maar ook hun eigen wetgeving spreekt tegen hen in dit land , en dat is toch wel byzonder te noemen.

 2. dat het een vals zooitje was wisten we al een tijdje …..maar dat deze side dat dan nu pas weer NA-AAPT….pfff van de week was dit ook al te lezen en toen had het onderzoek 5JAAR geduurd ….ik vind zulke sides echt zielig worden ….de een pakt het over van de ander
  gewoon walgelijk …
  beledigende deelreactie verwijderd

  1. Gelukkig doe jij een waardevolle bijdrage om alles weer op de rit te krijgen… bedankt !!

  2. Beste ‘G’ (bang je echte naam te vertellen?), waarschijnlijk ben jij een trouwe lezer van een krant van de gevestigde media (maakt niet uit welke als het gaat om nep-nieuws) en neem je elke avond zonder gezond wantrouwen de propaganda van het 8 uur journaal tot je.

   Ja, eigenaren van websites halen voornamelijk hun info van andere websites op het Internet, als je dat al jaren doet, krijg je vanzelf een goed overzicht welke sites betrouwbaar zijn en welke niet en welk nieuws je dus als eigen onderwerp kunt brengen, vaak aangevuld met links naar feiten en bewijs (vraag daar de gevestigde media maar eens naar!). Beheerders van websites doen dus niets fout. De verspreiding van nieuws is afhankelijk van meerdere bronnen, als slechts 1 website het zou mogen brengen, dan bereik je weinig mensen.

   Maar, heb jij wel eens begrepen waar ALLE mainstream kranten en journaals HUN ‘nieuws’ vandaan halen? Dat nieuws (waaronder heel veel nep-nieuws!!) krijgen ze volledig vertaald naar hun eigen taal van voornamelijk persbureau Reuters. Ze hoeven het alleen te ‘kopiëren en plakken’, dat scheelt ze tijd en geld want ze hoeven daardoor zelf geen duur onderzoek te doen. Bijna alle onderzoeksjournalisten zijn vandaag de dag verdwenen, wat er voornamelijk op de redacties zit, zijn mensen die in principe aan twee klassen lagere school genoeg zouden hebben om het ‘plakwerk’ te kunnen verrichten.

   http://www.wanttoknow.nl/overige/media/persbureaus-en-reuters-in-het-bijzonder/

   Wat je dus bij de complete gevestigde media ziet, is dat zij nagenoeg AL het belangrijke nieuws zonder eigen inbreng na-apen en DAT is pas zielig!!

   Wat voor dergelijke gevestigde mediamensen een heel toepasselijke opmerking zou zijn, is degene die jij in je laatste alinea (reactie 3) geeft.

  3. Wat een prachtige, constructieve, maar vooral evenwichtige reactie van meneer ‘G’.. En ja.. Zoals altijd: wat ‘G’ zegt over de wereld, zegt niets over de wereld, maar ALLES over ‘G’.. 😉

  1. Om wat tegenargumentatie aan te leveren beste Akoeta aangaande bepaalde bevindingen van nasa met hun secret space program in de aangeleverde link zou ik graag volgende link onder de aandacht willen brengen. Mede omdat ik zeer openminded vele theorieen aan kritisch onderzoek onderwerp raad ik lezers aan om de gehele video te bekijken maar voor hen die wat moeilijker met de materie om kunnen gaan vanwege wat mogelijke dissonantie tot een bepaald onderwerp heb ik de link alvast richting het meest belangrijke gedeelte opgesplitst. Vanaf dat moment wordt het echt interessant mede gezien er ontleding van het huidige wetenschappelijke paradigma plaats heeft in de verdere discussie.
   Wees opemnminded laat geen gelezen headers of koptexten de motivatie wegnemen…
   https://www.youtube.com/watch?v=cs3pKEv2ttY

  2. Hoi Akoeta, dank je voor de warme wensen eensgelijk beste warme wensen terug. Klopt het is inderdaad wat lastig allemaal maar er wijst toch behoorlijk wat richting misinformatie zelfs misleiding vanuit gerenommeerde instituten zelfs en mogelijk zelfs opzettelijk in de basis. De tijd zal het verder ontvouwen…Waarheid kent die kracht!

 3. Wie trekt er aan de touwtjes. Obama is ingezet om zijn huidskleur? balans white people versus white people op het eerste gezicht. Afkomst/paspoort is altijd al discutabel geweest. Was hij zodanig ‘gekneed’ om president te worden en het toekomst ‘plan’uit te voeren, waarschijnlijk wel. Hij heeft volgens ‘plan’ zijn termijn als puppet doorlopen met een fake paspoort en goed geluisterd wat er van hem werd verwacht. Er zijn bazen boven bazen die denken buiten de wereldse wet te staan en daar is obama onder andere het voorbeeld van. Heeft dit invloed op wie hij werkelijk is? ik denk het niet

 4. Nog belangrijker dan het al of niet vervalste geboorte attest, zijn bepaalde activiteiten die ideaal zijn voor chantage: http://rense.com/general95/onemanuel.html
  met titel: Obama & Emanuel – Members Of Same Chicago Gay Bath House By Wayne Madsen First Published 5-24-10- 5-13-12
  met uittreksel: “Sources in Chicago’s gay community report that Obama was attracted to Man’s Country’s older white clientele because he generally enjoys being fellated by older white men. Obama would regularly be seen at Man’s Country on Wednesdays.”.
  Nog een bron: http://www.dcclothesline.com/2015/03/10/flashback-obamas-gay-sex-cocaine-romps-with-larry-sinclair/

 5. Toch bedenkelijk dat het net de Republikeinen zijn die zo hard van leer tegen Obama trekken! Hun eigenste Republikeinse ex-president George Herbert Bush sr. is een Duitser, geboren Georg Herbert Scherff en als jonge twintiger door Prescott Bush – die Hitler en zijn nazi’s financierde – geadopteerd werd. Lees er de ‘Bekentenissen op het sterfbed’ over Otto Skorzeny maar ’s op na.
  Obama’s huidskleur zit er voorzeker tussen.
  http://www.proliberty.com/observer/20070405.htm

 6. Hussein Obama, doet mij altijd denken aan de Boogey man, uit een James Bond film, deze gevierde President, van Yes we can, is uiteindelijk net als al zijn voorgangers een moordenaar, de wijse waarop de laatste decenia mensen worden omgebracht via een doods engel de Drones, is of een SF verhaal of het terug keren van de Enki’s uit een lang vervlogen verleden.
  Ook de huidige President van Frankrijk heeft toegegeven, opdracht te hebben gegeven voor het vermoorden van mensen, zij noemen dit de liquidatie van vijanden van de staat ?.

  Jenne

 7. Het is in de cultuur van de shapeshiftende reptielen niet gebruikelijk dat er een geboortebewijs op wordt gesteld. De reptielen doen zich voor als mensen om vanuit een centrale regering hele landen in de ellende te storten, zodat de reptielen buiten de grens van het zichtbare licht, zich met die negatieve energie kunnen voeden. Waarom zou de verantwoordelijkheid voor het leven van mensen anders bij een centrale overheid gelegd worden als er geen kwaadaardig buitenaards plan achter zit? De reptielen bestaan echt, en wij gaan er geen belastingen meer aan betalen.

 8. Er staan nog 47 bestuurslagen boven de z.g.n.gekozen president. Aan de top staat majestic.
  Een president is niets meer dan een usefull idiot en in casu obomba en boesj was dat zeker het geval. Maar al dat gekonkel staat of valt bij de corrigerende krachten binnen de senaat en natuurlijk de bevolking.
  Als je dan vervolgens ziet hoe ook de vernederlandse media Obomba en vervolgens hitlery klingon bejubelen dan weet je hoe de hazen lopen. Was laatst op een verjaardagfeestje bij, je weet wel de gemiddelde dom lullende consumptiekonijnen die door het opiniemanagement met succes zijn bewerkt. En wat hoor je….’‘ja die obama was best wel een aardige man”.
  He je ooit slapende schapen gezien?
  Nou ik wel!!!!

 9. Voor mij doet het er niet toe of het geboortebewijs vals is of niet. Ik zie Moeder aarde als één land met één volk; de aardbewoners. Ik probeer altijd het grote plaatje te blijven zien.
  Waar het mij om gaat of Obama goed was voor Amerika en de wereld. Alleen al het feit dat er eindelijk een ‘zwarte’ president is gekozen is voor mij al positief. Obama heef al meer goed gedaan dan vele presidenten voor hem, vanaf Kennedy. Ik noem Obamacare, toenadering tot Cuba en Iran en de wil om Guantanamo Bay te sluiten. Zonder de steun van het congres kon hij weinig. Met veto’s had hij wellicht wat meer hebben bereikt maar er zat naar mijn inschatting gewoon niet meer in vanwege de continue hetze en tegenwerkingen van de conservatieven en de schaduwregering. Wellicht had hij daar harder tegen kunnen vechten met een grote kans te worden vermoord.

  1. ‘Yes WE can,’
   Het gaat om WE, want de president van Amerika is niet de machtigste man op aarde. Dat is de schaduw regering (cabal) en zolang de mens in meerderheid in de val van verdeel en heers blijft trappen houden zij de macht ten koste van de macht van de president en kan hij niet al zijn beloftes waarmaken.

   Zijn lezingen na afloop van zijn ambt zullen mi meer duidelijkheid verschaffen.

  2. Jopiek,

   hij is lekker bruin gebleven, in the White House, kom op als hij wit zou zijn geweest, zouden we zeggen een politiek watje.
   Heb nog nooit een bruine of zo je wilt een zwarte man, gezien die nu werkelijk eens iets voor de wereld heeft gedaan, en dan niet later door de mand is gevallen, ingehaald door zijn verleden, trouwen zoveel wiite zijn er ook niet.
   Jenne

  3. Cozmic, nouuuuu, nee dit is een kanjer van de mensheid, een vlees geworden God, als je niet duidelijk omschrijft wat je bedoeld, ik heb het over mensen met al hun falen verborgen achter een schijnheilige hypokriete facade, nou maar jij begrijpt me donders goed, groet Jenne

  4. @cozmic
   ik dacht het, jij zegt het. Sommige mensen hebben het gewoon heel erg getroffen met zichzelf en praten daar heel graag over. Vaak ook nemen ze zichzelf iets te serieus, maar dat komt de logische structuur van het betoog niet altijd ten goede.

  5. Gandhi ja. Maar ook: bescheidenheid siert de mens. Geen idee van wie dat komt. Moet een calvinist geweest zijn 😉

  1. De Rothschild-Zionisten willen mensen die maximal chanteerbaar zijn op sleutelposities in de samenlevingen die zij proberen te controleren. Want die mensen zijn maximal inzetbaar en chanteerbaar.

   Ik zeg niet voor niks al 4 jaar lang => thermonuclear war is wisdom. We moeten van deze figuren af. Ongeacht de kosten in mensenlevens.

 10. Net gelezen ; als Obama een white was geweest, had hij geen kans gehad, gezien zijn voorgaande politieke rol vol nullen, om President te worden, hij was bruikbaar vanwege zijn huids kleur.
  Jenne

 11. Aanbod: omdat hier en daar taalfouten in uw teksten voorkomen mag u desgewenst ze voor publicatie toemailen. (dit is natuurlijk geen reactie
  om te publiceren)

  1. @Margarita
   taalfouten zijn volgens mij hier niet relevant het gaat mij om de inhoud en die is naar mijn mening veel belangrijker :)We zitten gelukkig hier niet bij Het Grote Dictee 🙂

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.