Advertentie

‘Angst’ als weg naar het nieuwe..


De afgelopen jaren hebben de channelingen van Pamela Kribbe heel veel indruk op ons gemaakt, vanuit het gevoel dat deze ‘raak’ waren. Voor ons is het eigenlijk zo simpel bij alle channelingen: ze raken je, of doen dat niet..

Je zult je wellicht afvragen, vanuit een menselijke controle-reflex, of het zin heeft channelingen te lezen; of het veilig is…
Ga gerust je gang! Je afvragen of het een betrouwbare bron is en ‘hoe je zo zeker kunt weten dat je niet ‘bedonderd’ wordt..’

Maar het is voor ons ‘gewoon’ heel simpel  in het leven: doe wat goed voelt en geniet van de reis.. Wij van WantToKnow geloven dat het heel belangrijk is, dat je jezelf kunt bekrachtigen tijdens de ‘reis’. Dat wil zeggen, dat je ook toegang hebt tot informatie, die je een goed gevoel geeft of kan geven en waaruit je kracht kunt putten. En vooral de natuur geeft je op dit terrein vaak een goed gevoel.

Er zijn negatieve krachten in onze wereld, daar hoeven we niet lang over te praten. Maar juist het bewustzijn, dat wijzelf de kracht in ons hebben, om te kiezen, deze negatieve invloeden NIET te kiezen, betekent dat we niet van anderen afhankelijk hoeven te zijn.

Deze ‘anderen’ die er juist op uit zijn, onbewust of bewust, jouw afhankelijkheid van hén te realiseren. Hierdoor ontstaat macht van het ene individu over het andere. En daarbij is vooral het middel van ‘angst’ een veelgebruikt ‘wapen’, om mensen uit hun kracht te brengen. Maar ‘angst’ is een natuurlijke reflex, een belangrijke, niet te onderschatten reactie van je lichaam/geest. Een zeer krachtige energetische toestand. En juist daarover gaat deze boodschap, de gechannelde boodschap door Pamela Kribbe doorgegeven.

De onderstaande boodschap bevat naar ons gevoel een bijzonder positieve kracht, die jou kan helpen, om jezelf te ‘bekrachtigen’. Oordeel niet over de boodschapper maar oordeel over de inhoud van de boodschap..! Heb geen vrees..

* * *

x

‘Angst’ als weg naar het nieuwe

Pamela Kribbe channelt Maria

Oorspronkelijke Engelse tekst (HIER) vertaling Karin Ruiter

x

Lieve vrienden,

 

Ik ben Maria, moeder van Jeshua. Ik ben hier om jullie te helpen en jullie het vrouwelijke aspect van de Christus energie te laten voelen. Voor velen van jullie is dat heel welkom op dit moment. Jullie bevinden je in een diepgaand proces van transformatie.
Er is momenteel een grote groep lichtwerkers op aarde en een deel ervan is ontwaakt; zij herinneren zich wie ze zijn. Onder lichtwerkers kun je drie groepen onderscheiden, oftewel drie stadia waarin je je als lichtwerker in bovengenoemd transformatieproces kunt bevinden.

De eerste groep lichtwerkers is nog niet ontwaakt. Zij hebben zich nog niet gerealiseerd wie ze zijn en voelen zich hierdoor verloren en eenzaam. Ze voelen zich ánders en hebben de indruk dat ze niet in de menselijke maatschappij passen. Ze voelen zich alleen en vervreemd van de huidige maatschappij. Deze mensen lijden. Ze denken dat ze iets verkeerd doen. Meestal zijn ze hooggevoelig. Het zijn dromers; zoals jullie allemaal dromen ze van een andere wereld. Ten dele herinneren ze zich die zelfs vanuit het geheugen van hun ziel.

Ze zijn echter niet in staat om deze droom met de dagelijkse werkelijkheid te verbinden. Daarom trekken zij zich terug en leven in hun innerlijke wereld. Omdat hun licht niet uitstraalt en verankerd wordt op aarde, voelen zij zich ongelukkig en soms zelfs alsof ze stikken.

Er is een tweede groep lichtwerkers die bestaat uit mensen die zich beginnen te herinneren wie ze zijn. Langzaamaan worden ze zich bewust van hun ware kracht, van het feit dat ze in wezen engelen zijn die incarneerden in een menselijk lichaam om licht op aarde te brengen. Dit licht is zo welkom op aarde. Zodra je je realiseert dat je een eeuwige ziel bent, niet gebonden aan de materiële wereld, begin je aan kracht te winnen. Je kunt je nog steeds een vreemde voelen, een buitenstaander, maar je voelt je nu verbonden met een andere wereld, een wereld van schoonheid en harmonie. Dit is jouw werkelijke thuis, de wereld waar je oorspronkelijke vandaan komt. Wanneer je dat beseft in je hart, hoef je je niet langer alleen te voelen. Vandaag wil ik je herinneren aan de energie van thuis.

Degenen tot wie ik mij richt in deze channeling, degenen die zich aangesproken voelen door deze boodschap, maken deel uit van de groep lichtwerkers die ontwaakt zijn, die zich vanuit hun grote innerlijke kracht reeds verbonden hebben met hun ware zelf, hun ziel. Zij weten dat hun aanwezigheid hier op aarde betekenis heeft, dat ze hier zijn om een verschil te maken.

Wij zegenen jullie om de intentie in je hart, je diepgevoelde verlangen om licht te brengen op aarde. Wij weten hoe moeilijk het is om trouw te zijn aan jezelf te midden van een realiteit die wantrouwig of onwennig reageert op de energie die jij komt brengen.

 

Binnen deze groep van lichtwerpers is er een groep mensen te onderscheiden die we ‘senior lichtwerkers’ zouden kunnen noemen. Dit is de derde groep van lichtwerkers die ik wil onderscheiden. Het gaat om degenen die al lange tijd onvermoeid het proces van ontwaken en bewustzijnsgroei zijn aangegaan.

Zij hebben zich al jaren, soms tientallen jaren, toegelegd op bewustwording en zijn al door veel verschillende stadia van innerlijke transformatie heen gegaan. Zij weten wat het is om werkelijk van binnenuit te veranderen, zich bewust te worden van diepgewortelde emotionele patronen en negatieve overtuigingen. Zij hebben ervaren hoe het is om je oude identiteit los te laten en je te openen voor een nieuwe manier van leven, die dichter bij je ware natuur staat.

Velen van jullie die deze boodschap lezen maken deel uit van deze derde groep lichtwerkers. Jullie voelen je van binnen heel oud en vaak ook moe. Je hebt veel meegemaakt, zowel in dit leven als in je vele vorige levens.

Vanuit onze zijde bezien is er groot respect voor jullie moed en wijsheid. Jullie zijn de schatten van deze aarde, ook al voel je je oud en vermoeid. Ik wil je bemoedigen en laten weten dat de weg die je gaat betekenisvol is en je naar huis leidt.

Jullie hebben in je leven veel verwerkt op emotioneel niveau. Jullie hebben angst en andere moeilijke emoties toegestaan naar de oppervlakte van je bewustzijn te komen. Je hebt deze in de ogen gezien en daarmee de weg vrijgemaakt om ze los te laten. Velen van jullie hebben spirituele ervaringen meegemaakt, gevoelens van gelukzaligheid waarin je je één en verbonden wist met het grote geheel, met God, en waarin je je uitgetild voelde boven de zwaarte en eenzaamheid van het aardse leven.

Een deel van jullie is al begonnen met wat je hier wilde komen doen: licht brengen op aarde, in welke vorm dan ook leraar en heler zijn voor andere mensen die innerlijk willen groeien. Ook al besef je dit niet altijd, je straalt een licht uit dat andere mensen raakt en het is de bedoeling van je ziel om dit licht te laten doorstromen in alle aspecten van je dagelijks leven.

Een boodschap voor alle lichtwerkers..
Ik spreek vandaag tot alle lichtwerkers die bezig zijn te ontwaken; zij kunnen zich zowel in de tweede als in de derde groep bevinden. Er is geen duidelijke grens tussen deze twee groepen; er is een geleidelijke overgang van de ene naar de andere. Het heeft ook geen zin om je al te lang af te vragen tot welke groep je behoort; we zijn hier geen cijfers aan het uitdelen ;-).
Belangrijk is dat je jezelf herkent als iemand die met hart en ziel is toegewijd aan het proces van innerlijke groei. Het is mijn bedoeling in deze channeling aan jullie allen duidelijk te maken waarom dit proces van ontwaken soms zo moeilijk en uitzichtloos kan lijken te zijn.

 

Spirituele groei of evolutie vindt niet plaats op lineaire wijze. Het is niet zoals een trap die je trede voor trede beklimt. Bewustzijnsgroei voltrekt zich in cycli. Kijk eens naar de cyclus van dag en nacht. Gedurende de nacht geef je je over aan het onbewuste. Dat wat zich in het relatieve duister van het onderbewustzijn bevindt, toont zich aan jou in je dromen.

In je dromen treedt je vaak buiten de grenzen van wat bekend en vanzelfsprekend voor je is. Dit stelt je in staat je innerlijk dieper te verkennen en emoties te ontdekken die als het ware onder de oppervlakte blijven als je wakker bent. Gedurende de dag doe je ervaringen op terwijl je deel neemt aan de aardse realiteit om je heen. De nacht trekt je naar binnen en helpt je emotionele reacties onder ogen te zien waarvan je je overdag niet bewust was.

De cyclus van dag en nacht stelt je in staat ervaringen op een dieper gevoelsniveau te integreren dan je dagbewustzijn zou toelaten. Door deze cyclus vindt verwerking en groei plaats, zelfs al herinner je je dromen niet. Spirituele groei vindt op vergelijkbare, cyclische wijze plaats. Jullie tot wie ik mij richt weten wat het is om naar binnen te gaan en oude emotionele pijn en angst onder ogen te zien. Jullie weten wat het is om de confrontatie met moeilijke emoties aan te gaan. Tegelijk heb je ook meegemaakt hoe het is om bevrijd te raken van oude ballast, om oude, negatieve denkpatronen los te laten en de vreugde te voelen van zelfacceptatie en begrip. Je wordt steeds weer geïnspireerd door het gevoel van vrijheid en kracht, dat daaruit geboren wordt.

Je bent op het gebied van bewustzijnsgroei een gevorderde, geen beginneling. Toch is het ook dan zo dat het cyclische proces van bewustzijnsgroei je een nieuwe nacht kan brengen, een fase waarin nieuwe lagen van onbewustheid aan het licht willen worden gebracht. Het intreden van deze nacht kan je doen schrikken en doen twijfelen of je ooit wel een stap vooruit hebt gezet. Alles kan op z’n kop lijken te staan en al je zekerheden kunnen je ontvallen.

In deze tijd bevinden velen van jullie, ook de ‘senior lichtwerkers’, zich in een nacht die donkerder lijkt dan ooit. Angsten waarvan je niet wist dat je ze had, willen gezien en geaccepteerd worden. Hoewel het duister van de nacht soms ondoordringbaar lijkt, is het ook de bedoeling van deze nacht je te leiden naar een dageraad waarin jouw licht nog helderder en vrediger op de wereld schijnt.

Waar komt deze nacht vandaan? In je leven word je beïnvloed door je eigen persoonlijke ontwikkelingscycli, afhankelijk van leeftijd, geslacht en de voornemens die je ziel had voor dit leven. Je wordt echter ook beïnvloed door grotere, collectieve energiestromen die samenhangen met processen waarin de aarde en de mensheid als geheel verwikkeld zijn. Op dit moment zijn er op collectief niveau energiestromen werkzaam die oude, donkere energieën naar de oppervlakte stuwen in een tempo dat haast meedogenloos lijkt als je het proces niet vertrouwt.

 

De mensheid als geheel is niet voorbereid op het omgaan met en loslaten van deze oude energieën. Het grootste deel van de mensheid weet niet hoe om te gaan met diepe emotionele pijn en de destructieve energie die daaruit kan voortvloeien.

Jullie zijn hier beter op voorbereid. Toch kan het ook jullie nog overweldigen. Je kunt je overspoeld voelen door emotionele ladingen in jezelf die totaal onhanteerbaar en vreemd voor je lijken. Je kunt denken dat je gek wordt. Je veronderstelde misschien dat je de grootste obstakels in je leven wel had overwonnen, en nu bonst er een nieuwe laag van angst en duisternis op je deur, die je niet verwacht had. Je voelt je gedesillusioneerd, je vindt dat je genoeg gedaan hebt en wenst de overgang te maken naar een lichter leven.

Deze nieuwe reis door de nacht lijkt een brug te ver te zijn.

Ik ben hier vandaag om je aan te sporen moed te houden en te blijven vertrouwen op de weg die je gaat. Je komt nu in een stadium van je ontwikkeling waarin je niet langer de controle hebt over je groei. De bewustzijnsgroei die je nu aangaat heeft te maken met overgave en loslaten.

Het gaat niet meer over het doen van bepaalde oefeningen of visualisaties, het volgen van een bepaald dieet, of van wat voor discipline dan ook waarmee je hoopt je leven onder controle te kunnen houden. Het is onmogelijk om de hoeveelheid energie die nu door jou heen wil stromen in de hand te houden.

De angst die je voelt komt voort uit de noodzaak om het oude, het bekende, los te laten en open te staan voor het nieuwe, dat wat je nog niet kent.

Je ziel wil dat je je opent voor deze nieuwe instroming van energie omdat je ziel weet dat het een positieve stroom is. Maar jullie menselijke persoonlijkheid kan niet zien waar het allemaal toe leidt. Het menselijke verstand kan niet bevatten waar de beweging van de ziel naar toe gaat, dus het kan zijn dat je je wanhopig voelt, verstoken van contact met je intuïtie, je passie en je algemene gevoel van richting. Als je je zo voelt, weet dan alsjeblieft dat je niets fout doet. Dit gevoel van desoriëntatie en chaos is er altijd als je op het punt staat een nieuwe start te maken.

 

Elk nieuw begin wordt voorafgegaan door een periode van chaos en crisis. Het nieuwe kan alleen binnenkomen als het oude uiteengevallen is. Je dacht dat je al zoveel losgelaten had, en nu wordt je uitgedaagd nog meer los te laten. Wees je er alsjeblieft van bewust dat er richting en betekenis in dit proces zit, ook al lijkt dat niet zo.

Probeer een houding van vertrouwen en overgave in te nemen, want op die manier stem je je af op de beweging van je ziel en maak je de reis wat makkelijker voor jezelf.

Jullie zijn de leraren. Jullie brengen de nieuwe energie op aarde, op dit moment, ook al voel je je verloren, neerslachtig of depressief en ook al heb je geen idee waarnaar je op weg bent. Je doet het lichtwerk waarvoor je gekomen bent. Lichtwerk houdt vaak in dat je in het donker reist, tot in de verste uithoeken van je ziel, zonder te weten wat er gaat gebeuren.

Je reist door het donker zonder richtlijnen of een kaart om je de weg te wijzen. Het enige wat je kunt doen is je overgeven aan de ervaring, erop vertrouwen dat je er weer uit komt en dat het zin heeft.

Zodra je uit het donker weer in het daglicht komt, zul je de betekenis van je reis begrijpen, niet alleen met je hoofd maar met je hart. In het donker bevindt zich altijd een verborgen schat voor jou. Donkere emoties zijn verborgen delen van jou die zich weer met jou willen verbinden. De negativiteit die je tegenkomt in jezelf is een deel van jouw energie die vast is komen te zitten en een lange tijd niet heeft kunnen stromen. Als ziel heb je vele, vele levens geleid, zowel op aarde als op andere plaatsen in het universum.

Nu jouw cyclus van levens op aarde bijna voltooid is, komen de meest angstige delen van je ziel, die in verschillende levens vast zijn komen te zitten, naar je toe om bevrijd en losgelaten te worden. Je begrijpt vaak niet waar al deze emotionele trauma’s vandaan komen. Maar uiteindelijk gaat het altijd over hetzelfde. Het gaat over angst die door jou gezien wil worden. De angst wil in de ogen gekeken worden en wil zich welkom geheten voelen. Je angst is een deel van jou, en zelfs een heel waardevol deel. Angst is deel van het dualiteitspel dat je op deze plek in het universum aan het spelen bent.

Als je angst zou kunnen laten zijn voor wat het is, als je er niet bang voor zou zijn en het niet zou willen bevechten, dan zou je zien dat het onschuldig is. Dat klinkt misschien raar, omdat angst je zo’n sterk gevoel van ontworteling kan geven. Maar angst kan je geen kwaad doen. Het is onschuldig als een kind. Angst is gewoon een reactie op het onbekende. Als een kind geconfronteerd wordt met iets dat het nog niet kent, reageert het vaak met angst: het moet nog vertrouwd raken met het nieuwe. Het moet het onderzoeken, zich er op zijn gemak bij gaan voelen en het leren vertrouwen.

Angst is in die zin ook best natuurlijk; het is begrijpelijk dat je je niet gelijk thuis voelt bij iets wat je niet kent. Er is niets mis met angst. Echter, als je er een oordeel over hebt, als je je niet op je gemak voelt met angst en het afwijst, dan wordt het een grote, donkere kracht, een demon die je terroriseert en verlamt tegen je wil.

Maak angst niet tot je vijand, want dan verander je het in een donkere kracht die buiten je staat. Angst is op zich niet duister; het is simpelweg een emotionele reactie van het kind in jezelf, dat onwennigheid reageert op iets dat nieuw en onbekend is.

Lieve vrienden, jullie zijn wijs. Reik uit naar de angst in jezelf vanuit je diepste kern, waar je God bent, waar jouw licht onvoorwaardelijk schijnt, kalm en liefdevol. Je bent veel groter en krachtiger dan je angst. Je kunt naar je angst uitreiken zoals je bij een kind zou doen. Je kunt het bange kind in je vertellen dat het veilig bij jou is, dat jij niet bang bent voor je eigen angst. Probeer je angst niet weg te drukken; de intentie om je angst te elimineren bevat een oordeel. Door de strijd aan te binden met het bange deel in jou, zal het nog banger worden; je geeft het dan de boodschap dat het slecht en onwaardig is.

 

Angst is een noodzakelijke onderdeel van het leven.
Angst is een noodzakelijk onderdeel van het levende universum. Zonder angst zou het niet mogelijk zijn om iets nieuws te onderzoeken en te ervaren.

Angst geeft de grens aan tussen wat wel en wat niet veilig en vertrouwd voor je voelt. Voorbij de grens van het vertrouwde ligt iets nieuws dat je nu nog niet begrijpt of nog niet ervaren hebt. Als je op die manier naar angst zou kunnen kijken, als markeringspunt van het nieuwe en onbekende, zou je je oordeel erover kunnen loslaten.

Angst kan dan zelfs de potentie van vreugde in zich meedragen omdat in angst de belofte schuilgaat van een nieuw te ontdekken gebied in je geest, een nieuwe plek waar jij je licht op kunt laten schijnen.

Vertrouw je angst, beschouw het als iets dat jouw licht aanroept en oproept, en realiseer je dat jij dat licht bent! Als er zich een situatie in je leven voordoet die angst oproept, neem dat open en neutraal waar. Laat het licht van je bewustzijn op de angst schijnen. De angst zal niet gelijk verdwijnen, maar als je het niet als een angstaanjagende energie ziet, zul je je meer kunnen ontspannen en daarmee jezelf openen voor de mogelijkheid dat er zich een verborgen schat bevindt in of achter de angst. Deze schat zal zich vanzelf openbaren

Angst zal er altijd zal zijn, het is deel van de schepping. Zelfs als je ver ontwikkeld bent, is er altijd een aspect van het onbekende dat ontdekt wil worden. Als dat niet zo zou zijn, zou het universum stagneren en zijn vitaliteit en levendigheid verliezen. Het zou zijn alsof je in een prachtig huis woont in een schitterende omgeving waarvan je van geniet, zonder echter de mogelijkheid te hebben daar ooit buiten te treden, de grenzen ervan te verkennen en overschrijden. Je zou nooit nieuw land kunnen ontdekken. Zou dit je op de lange duur de diepste vervulling geven? Nou, ik weet dat jullie jezelf goed genoeg kennen om te weten dat dit niet het geval is.

Het nieuwe ontdekken..
Er is een natuurlijk verlangen in je om het nieuwe te ontdekken. Jullie zijn avontuurlijke zielen, jullie allemaal. Veroordeel je angst daarom niet, want uiteindelijk is het deel van het meest moedige en avontuurlijke aspect van jou. Angst is een grenservaring; het laat je zien waar er nieuw land ligt om ontdekt te worden. Als je dit nieuwe land eenmaal betreedt, hand in hand met je angst, zul je een schoonheid en vreugde ervaren die je huidige begrip te boven gaan. Het geheim is dat je het onbekende durft te vertrouwen; je weet nooit van tevoren wat je zult ontdekken, anders zou het niet nieuw voor je zijn.

 

De bevrijdende ervaring van het nieuwe, waarin je het opengaat voor een nog diepere beleving van liefde, schoonheid en vreugde, kan zich alleen voltrekken als je de realiteit van angst aanvaardt: de realiteit van het onbekende, dat wat voorbij de horizon van je huidige kennis en ervaring ligt. Verwelkom dus de angst in je, ook als deze onlogisch lijkt en de oorzaak je onbekend is. Veel angst is afkomstig van delen in je ziel die zijn verbonden met andere levens die ver weg in de tijd liggen. Ook deze angsten dragen de belofte in zich van nieuw begrip, van bewustzijnsverruiming.

Misschien zit er een ervaring in je zielegeheugen van radicaal afgewezen worden, en ben je bang om de emotionele lading hiervan te voelen. Als je deze ervaring niet zou schuwen, als je jezelf zou toestaan te voelen hoe het is om totaal afgewezen te worden, dan zou je compassie met jezelf kunnen krijgen en gaan begrijpen waarom bepaalde dingen in je huidige leven zo moeilijk voor je zijn. Door oude pijn in jezelf te herkennen, wordt het mogelijk jezelf te vergeven en minder streng te beoordelen. De ervaring van zelfvergeving is een verlichtende ervaring.

Als je met vertrouwen een ervaring omarmt die aan de buitenkant afschuwelijk lijkt te zijn, als je er open en zonder oordeel doorheen gaat, dan wordt deze ervaring een verlichtende, zelfs een vreugdevolle ervaring. Door ‘ja’ te zeggen tegen het donkere en onbekende in jezelf, kom je in contact met de vrijheid en ontspanning die gepaard gaan met zelfacceptatie.

Als je veel angst ervaart in je leven, weet dan dat net om de hoek zich de tegenovergestelde energieën bevinden van liefde, schoonheid en vreugde. Het ligt niet ver weg. Zoals eerder gezegd is spirituele groei geen lineair proces waarin je bij elke stap een stukje angst loslaat. Eerder is het zo dat de angst groeit en groeit en dan zo’n hoogtepunt bereikt dat zich een grote crisis aandient in je leven waardoor je niet meer in staat bent om in je dagelijks leven nog te functioneren. Op dat moment word je regelrecht met je angst geconfronteerd; je kunt deze niet langer onderdrukken of eraan voorbij gaan. Je bent de controle kwijt. In zo’n situatie lijkt het alsof alles verloren is. De dam breekt en je kunt het water niet meer tegenhouden. Dit lijkt rampzalig, maar dat is het niet!

De angst wil deuren openbreken die jou hebben tegengehouden, gevangen hebben gehouden. De angst wil door jou heen stromen, en als je meestroomt, brengt het je in een andere realiteit, veel vrijer dan die waar je tot nu toe in leefde. Dus als je het gevoel hebt dat je angst oncontroleerbaar wordt, als je er geen touw meer aan vast kunt knopen, vrees niet! Dit is waar je wezen moet. Je staat op de drempel van het nieuwe en bent heel dicht bij een doorbraak.

Laat het zijn, laat de angst zijn, vecht niet. Denk niet: “Wat heb ik verkeerd gedaan? Is alles wat ik op mijn spirituele pad heb gedaan voor niets geweest? Waarom voel ik me compleet verloren, heb ik me vergist?” Deze gedachten komen uit je verstand, dat geen vat kan krijgen op wat er gebeurt. Je verstand probeert je ervaringen te ordenen vanuit dat wat je kent en weet, maar het gaat hier juist om iets wat het bekende te buiten gaat. Jouw ziel weet wat zij aan het doen is. Zij wil dat je op een diep niveau pijn loslaat en dit kan gebeuren als jij vertrouwen hebt en het proces niet probeert te controleren. Hoe meer je je afstemt op je ziel, hoe minder controle je over je leven zult hebben, en weet je wat? Dat is zo bevrijdend! Loslaten opent je voor het nieuwe, voor de prachtige en verfijnde energie van de niet onderdrukte Jij. Angst is de poort naar een hogere versie van jezelf die nu op deze aarde wil incarneren.

Ik vraag jullie om respect te hebben voor je eigen innerlijke proces, ook al lijkt het je in de duisternis te leiden, ook al lijkt alle logica eruit verdwenen te zijn. Houd altijd de mogelijkheid open dat je nu (nog) niet in staat bent om de betekenis ervan te begrijpen. Het is niet nodig dat je het nu begrijpt.

Later zal de betekenis ervan duidelijk worden, en je zult het begrijpen vanuit je hart en niet louter je verstand. Open je voor de grotere werkelijkheid van je ziel, wees de bewustzijnsavonturier die je ten diepste bent en wilt zijn!

Wij danken jullie voor het omarmen van het avontuur op aarde in deze periode van grote verandering. Jullie zijn moedig; jullie zijn verliefd op het leven, ook al voel je je nu en dan depressief en eenzaam. Als jullie die liefde voor het leven niet hadden, zouden jullie hier nu niet zijn.

Wij zijn heel dichtbij jullie. Ik vertegenwoordig de moederenergie van het Christusbewustzijn. Voel je hierdoor omhuld. Misschien zie je het als een zacht, stralend roze, een speelse en toch tedere energie, vriendelijk en zacht. Laat het tot je toe, het kan je heling geven. En met heling bedoel ik niet “je angst wegnemen”. Ik bedoel: de angst accepteren, als weg naar het nieuwe, als de toegangspoort naar een meer liefdevolle en lichte realiteit.

Wees jezelf, wees gewoon jezelf. Probeer jezelf niet te veranderen. Je bent al perfect. Je bent prachtig. Wij hebben veel respect en eerbied voor jullie. Laat mijn energie alsjeblieft toe om je te bemoedigen. Ik wil je niet veranderen. Ik wil alleen dat jij jezelf op een andere manier gaat zien. Zelfs midden in je strijd met angst en duisternis ben je een engel. Je bent prachtig.

Vergeet niet: na elke nacht komt een nieuwe dag. De zon zal weer schijnen. Het is onvermijdelijk. Het is het leven dat zijn natuurlijke loop volgt. Netzogoed als je het invallen van de schemering niet kunt tegenhouden, kun je niet voorkomen dat de dageraad weer aanbreekt. Dus sta jezelf toe om in de natuurlijke beweging van het leven mee te gaan en je zult een schitterende dageraad zien aanbreken in jezelf.

Door de reis naar binnen te ondernemen, help je vele mensen op aarde, die ook hun innerlijke pad naar vrijheid proberen te vinden. Jij bereidt de weg voor andere lichtwerkers, die zich in de eerste fase van hun ontwaken bevinden, en zij zullen op hun beurt mensen helpen die gevoeliger aan het worden zijn en zich willen openen voor de realiteit van hun ziel.

Wij danken je voor je werk, je lichtwerk op aarde juist nu. Je bent nooit alleen. Wij staan jullie bij vanaf de andere kant, aanvaard onze liefde. Het vervult ons met grote vreugde jullie te herinneren aan wie jullie zijn.

Pamela Kribbe © 2010
pamela-kribbe.nl

33 gedachten over “‘Angst’ als weg naar het nieuwe..

 1. De eerste groep lichtwerkers is nog niet ontwaakt. Zij hebben zich nog niet gerealiseerd wie ze zijn en voelen zich hierdoor verloren en eenzaam. Ze voelen zich ánders en hebben de indruk dat ze niet in de menselijke maatschappij passen. Ze voelen zich alleen en vervreemd van de huidige maatschappij. Deze mensen lijden. Ze denken dat ze iets verkeerd doen. Meestal zijn ze hooggevoelig.

  1. Zij hebben zich nog niet gerealiseerd wie ze zijn en voelen zich hierdoor verloren en eenzaam.

   Zij hebben zich juist wél gerealiseerd wie ze zijn, en vooral hun impact en significantie voelen zij wél. Desalniettemin eenzaam. Dit omdat de significantie van hun bestaan niet door iedereen even goed begrepen wordt.

  2. Mooih Watjes onder elkaar, jaah die strofe vers alinea soera vond ik ook leuk!
   en wat een mooie vrouw die Pamela Kribbe, sjeempie
   alles over angst in brede en benarde zin interesseert mij
   goh dusz ik ben een groep 1 gevalletje
   wie is er nog meer van het groep 1 type?
   Hey Kritisch tijd niet meer gezien, jah ik heb je gemist, snif snik, van welke groep ben jij?

   The Pretenders – My City Was Gone
   http://www.youtube.com/watch?v=hCK7oHHRQrE

  3. Eenzaam Eenzaam, zei iemand Eenzaam.
   Tjah die is wel heel raak.
   Ik weet al niet eens beter meer.
   Ik heb het van een medium moeten vernemen hoe Eenzaam ik ben.
   Toen ik dat hoorde dacht ik das waar ook.
   Als je iets continu bent merk je het nauwelijks meer op.
   Er is al lang een punt geweest waarna je al lang niet meer echt zonder kunt.
   A state of being, een beetje kunstenaar schijnt het zelfs nodig te hebben om iets tot stand te kunnen brengen.
   Als iemand niet eenzaam is dan vertrouw ik het niet eens meer.
   Kan niet goed zijn.
   Hersenen die niet eenzaam zijn denken niet goed.
   Hoe kan iemand die niet eenzaam is het eigenlijk volhouden met zulke lege hersenen?
   Alles wat continu naar beneden gaat gaat niet naar boven.
   Niet eenzame mensen hebben geen brandstof meer over voor hun denken.
   Dat weten de sociale ingenieurs ook, daarom worden er miljarden aan de entertainment industrie uitgegeven en moet alles ‘gezellig’ zijn.

   Gezelligheid is wezenloosheid en wetenloosheid.
   Gezelligheid is teevee treitertrol Paul de Leeuw, en dan te bedenken dat ik daar vroeger wel fan van was, het Bob de Rooij tijdperk was leuk, maar Bob de Rooij was helemaal niet gezellig, dusz een groot denker, daar ben ik nu van overtuigd…

   Bob De Rooy-Judoles
   http://www.youtube.com/watch?v=8Ghi6FdFtSU

   Nu gruw ik van Paultje, het is Paultje naar z’n hoofd gestegen op de verkeerde manier, hij is iets kwijt want als ik dat judoka filmpje nu terug zie dan lig ik weer in een deuk, GEWELDIG, dusz het was gewoon echt leuk, dat het niet alleen in herinnering zo was.

  4. PSSSSSSSSSSSSTTTTTTTT HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE HALLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

   HIER STA IK, JOEHOEEEEEEEEE

   HIER BEN IK, JOEHOOOOOOOOOEEEEE

   HIER BLIJF IK, JOEHOOOOOOOOOOEEEEEEE

   BEN OVERAL, JE KAN ME ALLEEN NIET ALTIJD ZIEN!

   NIEMAND IS ALLEEN, WE ZIJN ER MET ZN ALLEN

   JE BENT ER WEL IN JE EENTJE MAAR ER ZIJN ER ZOVEEL OM JE HEEN!

   IN EENZAAMHEID KAN MEN OVERDENKEN, HET IS GEEN LIFESTYLE……

   Als er engelen zijn in mensengedaantes met de mensenlijke ( gebonden) mogelijkheden zouden zij werken opdat elke plek waar zij zijn beter word achtergelaten dan voor zij er kwamen.

   Wij zijn allen licht, maar werken veelal voor één individue of enkelen vaak in onwetendheid.

   Werk en doe voor de zwakkere naaste, de onwetende en de gebondene.

   draag zorg voor verspreiding van de werkelijke waarheden opdat de groep wakkere groter kan worden en de dag dat de kritieke massa is bereikt spoedig zal aantreden.

   Dus blijf zoeken, blijf goed doen en dan zal men goed ontmoeten!

   http://www.youtube.com/watch?v=Me4DrU16TFU

   gr. Léon

  5. Eenzaam zijn. Ik was ook altijd eenzaam. De zonderling onder de groep. Hij die zich altijd anders voelde en er nooit echt bij hoorde.

   Tot ik erachter kwam door leren en lezen dat eenzaam zijn een verkeerde manier van kijken is. Alleen zijn is de oplossing.
   Eenzaam zijn wil zeggen dat je nog wat zoekt buiten jezelf omdat je je niet volledig voelt.

   Met alleen Zijn, gewoon simpel Zijn, ben je al vol ledig. In de ledigheid vind je het antwoord en zul je niet meer eenzaam zijn. Alleen zijn en je vind ook makkelijker die anderen die ook alleen zijn, herkenning en ware vriendschap zal zich dan ontspruiten.

   Ik hoop jullie vriend te mogen zijn zoals ik dat bij een aantal hier reeds ben geworden. Samen zijn in Zijn, Nu.

  6. Idd Marijn, bevriend zijn met jezelf, is de beste vriendschap die je kan sluiten kan.

   Je wordt alleen geboren en heel je leven doe je alles in je uppie, ook in je eentje ga je weer dood,

   Het alleen is het eenzame proces in het leven maar tis ook vaak de beste raadgever en je beste vriend en kameraad.

   Het zal de eerste zijn die Ja of Nee, gaat zeggen, de ja zal ergens wel moeten anders kan je niet met je zelf zo goed overweg en veel van de mensen hebben daar vaak nog al last van.

   In de knoop liggen met je zelf, is al de eerste slag zonder stoot, het fetoouwtrek om je zelf eerst zien te vinden voor dat je op 1 lijn met je werkelijk zelf komt te liggen, gaan die 2 dan heerlijk samen, dan gaat dat hand in hand de wijde wereld in.

   Soms is dat alleen zijn een uitkomst van vooruitgang, als de ander je al eigenwijs vindt, is hij het zelf ook omdat hij/zij niet naar jou luisteren wil en hij/zij zijn eigen weg wil vervolgen.

   Daarom ben je NU je ware zelf aan het ontdekken, die elke keer weer anders is dan 5 minuten geleden, er is nooit sleur aanwezig want je kan je zelf altijd wel goed vermaken met zelfbediening van je innerlijke zelf.

 2. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
  It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?
  Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small doesn’t serve the world. There’s nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do.
  We were born to make manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us; it’s in everyone.
  And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we’re liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.

  From A RETURN TO LOVE by Marianne Williamson

  Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
  Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.
  Het is ons licht, niet onze duisternis
  waar we het allerbangst voor zijn.
  We vragen ons af:
  Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?
  Maar waarom eigenlijk niet?
  Je bent toch een kind van God?
  Je moet je niet kleiner voordoen dan je bent
  opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker zouden gaan voelen.
  We zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont.
  Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.
  Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen.
  Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen

  1. ZO ! Jij bent Positief van Aard Da’s een Reactie Waard.
   of je hebt wel een erg Rose Bril of doet iedereen alles wat jij wil?
   Klinkt daar een Gong? Dat je het achterste aan iedereen kan laten zien van je Tong?
   Ze Verklaren je zo voor een Borderliner! Wie is hier dan AntiSocialer?
   En Eigenlijk vind ik’t wel Best! DoorPrikken die Grenzen ’t-is geen Mest.
   Hoogstens durf je dan uit’t “Fatsoens”Raam te denken Maar kijk uit voor Big-EGO’s die Wenken?
   Van die Bobo Beren die je niets Af kan Leren.
   http://www.youtube.com/watch?v=y6SeNyQCzRk

  2. @ lianne juist wel alleen het stukje van die angst niet. En ik vind het een weinig generaliserend, denk gewoon niet dat daar de grote angst van de massa zit.

  3. Ik denk namelijk dat het gros van de mensen niet verderkomt dan angst voor verandering( als ze dat al weten te benoemen ). Misschien angst voor te weinig centen in de beurs of voor de wintersportvakantie,maar veel verder komen de meeste mensen niet. Het gegeven dat ze niet hun eigen grootsheid beseffen ligt m.i. niet in angst maar in druk zijn met de daagse beslommeringen. Ook het stadse leven maakt je rijp voor een asociale levenshouding. Ik moet dat uitleggen anders verwar je de term asociaal met antisociaalgedrag of de nieuwe hufterigheid. Ik bedoel het als volgt in de stad kijken mensen volkomen langs elkaar heen, logisch want oogcontact kan je een dreun op je neus kosten. Waar ik ben gaan wonen zegt iedereen elkaar gedag op straat en maakt een praatje, je kijkt elkaar recht in de ogen zonder angst. Als je elkaar zo in de ogen kan kijken zie je vanzelf de eenheid die ons bind( helemaal als we weer eens ingesneeuwd zijn). Hier is het heel normaal om een ander te helpen, een lift te geven of wat dan ook ,dat zie je in een stad veel minder snel gebeuren. Het leven is hier veel ontspannender en minder stressvol dan in de stad, je hebt dan vanzelf meer tijd om ook het mooie in de ander te zien de grootsheid van het collectief te ervaren op een heel individuele manier.
   Kortom ik ben het helemaal eens met Marianne behalve dan dat ik niet de angst herken om groots te zijn.

  4. @Marcel
   Misschien omdat we onbewust meegekregen hebben dat we schuldig zijn en boete moeten doen,zodat we dus ook onbewust bang zijn om in onze kracht te gaan staan.

   Soms kunnen schermutselingen ook leerzaam zijn,zowel voor jou als voor mijn 🙂

  5. Laat maar, ik dacht dat íe nieuw was, not dus. Ik vond het al zo vreemd net na dat fraudegedoe in de K.K, my bad.

  6. @Jerry
   🙂 toch een leuk filmpje hoor.

   @Marcel
   Mensen zijn bang zichzelf te kennen.Maar als je jezelf niet kent hoe kun je dan een ander kennen? Als je jezelf niet lief hebt,hoe kun je dan een ander lief hebben?
   Teveel mensen kennen zichzelf niet!
   Naastenliefde is goed Marcel,maar naastenliefde zonder zelf-liefde zal nooit leiden naar vrede.

  1. Inderdaad, Tessa zooooo herkenbaar,een mooi artikel lichtwerkers in de 3 stadias een goed artikel zover eindelijk iets goefs in 5D. Het 1ste stadi ze zijn er wel, maar tot zekere zin echter nog slapend, en is tot hun zelf de keuze om verder te gaan en te ontwaken, lukt ze dat niet of kunnen ze dat niet bereiken is zover mogelijk gecrreeer op angsten en is het ook zoveel mogelijk loslaten. Men kandeze groep vele dingen aangeven,maar kunnen je ook ongeloofwaardig aan kijken van geloof je het zelf en krijgt men ze niet om te ontwaken. De 2de stadium zijn zich van veel meer dingen bewust en zullen daarin tegen meer kennis en weten van diverse onderwrpen zich in verdiepen. De 3de stadium hebben zich al veel meer ontwikkeld en kunnen over veel meer over praten en een zeer goede kennis ontwikkeld, maar zullen sommige ook niet altijd serieus genomen worden, onderuit gehaald worden, zover teruggeplaats op hun voetstuk dat zij bijvoodbeld betweterig zijn en worden deze lichtwerkers onderui geschopt door de vooral 1ste groep lichtwerkers, en kunnen ziichzelf niet altijd zijn, terwijl zij dat wel blijven. Er zijn hier ook op wtk veel ontwaakt, maar wellicht ook nog slapende. Open jullie ogen, kijk om jullie heen en omhels je eigen kwetsbaarheid en otdek je kracht die er in verscholen zit.

   Hartgroet Namaste

 3. De aankomende brief die u te lezen krijgt is uit naam van Schi Bawnatamar Kalaksiti. Het zijn de gezegden van een Bodhisattva. Onthouden en opgeschreven door een disciple Bikkhu. U wordt gegroet met handen plat tegen elkaar en omhoog met “Namaste”.

  “Weer zon’n eindeloos lange tekst. Tjeemig te peemig.

  Euh, de lichtwezens zijn nog niet ontwaakt. Ah nee natuurlijk niet joh! Dat komt omdat ze niet bestaan! Stelletje rukkers.

  O, sorry dat laatste neem ik terug. Soms is het nodig om zo te praten maar het moet niet te……whatever…..

  Dat meisje met dat oog……lijkt wel op het Illuminati teken. Is there a conspirassie aan het werk hier?

  Angst……mmmmmmtja, inderdaad ergens goed voor. Maar laten we het maar er bij houden dat het leven pijn leiden is. En dat het de kunst is om uit de cyclus van ongecontroleerde wedergeboorte te stappen. Om de werkelijke geestelijke bevrijding te ervaren. Om sterker nog niet eens meer terug te komen. Wha, wat vindt je daar van?

  Laat dat angstgedoe en lichtwezens maar zitten. Ik heb de angst dat die lichtwezens niet eens bestaan. Maar zoals de wijze lessen hierboven beschreven al toonden. Dat de angst je naar de grootste schat kan leiden. Leuk, maar wat heb je er aan als je in de cirkel van ongecontroleerde wedergeboorte blijft rond dwalen?

  Oke, lieve kijkbuiskinderen, ik gaat er maar weer vandoor. En tot de volgend keer maar weer.

  Ohm shanti.”

  U heeft een brief gelezen uit naam van Schi Bawnatamar Kalaksiti. Wees er zeker van dat u de volgende keer weer leest. Schi Bawnatamar Kalaksiti wordt door u gebracht door een Bodhisattva, een disciple Bikkhu en de Sangha. Dank u voor het lezen. Volgende keer zijn we weer terug.

 4. Angst het blijft een lastig woord. Eigenlijk is het woord ‘angst’ een containerbegrip als je het niet definieert gaat het vele levens leiden.

  Zo zag Calvijn angst als de enige manier om de mens vroom te houden. Angst moest het leven beheersen, waarna de verlossing zou volgen na de dood in de hemel.
  Veel angst leidde kennelijk tot een beloning in het hiernamaals.

  De geschetste benadering van angst in het artikel belicht weer een andere interessante invalshoek.

  Deze ‘angst fabriek’ heb ik altijd wel kunnen waarderen

  http://www.youtube.com/watch?v=0BAgxE464-w

  fear factory – feels like heaven

 5. Wat mooi! Deze tektst komt voor mij als geroepen!
  Dank je wel Pamela voor het doorgeven van deze tekst.
  Ik weet nu weer dat ik helemaal niet bang hoeft te zijn voor de angsten die de laatste tijd bij mij aankloppen. Ze willen gewoon door mij met liefdevolle armen omarmd worden en gezien worden!
  Wat mooi!
  Ik word hier helemaal stil van!

  Licht en liefde van Christina

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.