Advertentie

De illusie van angst..


Het plaatsen van een channeling op deze site betekent altijd dat wij een veelal waardevolle herkenning vinden in de aangeboden tekst. Voor ons is informatie op deze wijze tot stand gekomen niet bij voorbaat ‘verkeerde’ informatie; nogmaals: het is essentieel de informatie te beoordelen op de mate waarin deze bij je resoneert. En wat voor de een geldt, hoeft niet voor de ‘ander’ te gelden; dat geldt ook voor dit artikel en de informatie daarin vervat. Heb je niets met de aangeboden informatie, leg het opzij en laat het voor wat het is; heb je een positieve resonantie bij deze informatie, dan is ie er speciaal ook voor jou. We wensen je veel plezier bij het lezen van deze boodschap.

x

* * *

x

Boodschap Aartsengel Michaël September 2014

x

– De illusie van angst –

x
2009 – 2014 © Ronna Herman
2014 © vertaling Fabienne Fooij

x

Geliefde meesters, willen jullie even samen met mij stilstaan en de inventaris opmaken van wat jullie de laatste tijd bereikt hebben, en van datgene wat volgens jullie een nederlaag of mislukking was? Ik zou jullie willen vragen beter te kijken en tot een beter begrip te komen van wat de initiatie- en ascentieprocessen allemaal inhouden. Jullie krijgen een steeds beter beeld van de werking van de kosmische wet en de grootsheid en complexiteit van ons Subuniversum naarmate de sluier van vergetelheid verder wordt opgetild en jullie de wijsheid van je Hoger Zelf en Bovenbewustzijn beginnen aan te boren. Echter, jullie hebben nog steeds twijfels en raken verward wanneer jullie geconfronteerd worden met een aantal van jullie oude angsten en emoties.

doorkijkje boog meerDe hele mensheid, zonder uitzondering, vordert met grote sprongen – ja, zelfs degenen die lijken vast te zitten of weg te zakken in slachtofferschap en karmische interactie van oorzaak en gevolg, het drama van goed en kwaad oftewel het bewustzijn van dualiteit en polariteit. Diep in ieder bewust Wezen is er een ontevredenheid, een verlangen, een gevoel dat dingen moeten veranderen – dat ze niet kunnen doorgaan in dezelfde oude pijnlijke patronen van bestaan.

Zoals jullie kunnen getuigen, zullen sommigen ervoor kiezen om het fysieke voertuig te verlaten, en terug te keren naar de spirit-vorm om te wachten op een gemakkelijkere, zachtere tijd om terug te keren en de reis van fysieke expressie voort te zetten. Anderen worden stoutmoedig en reiken uit naar het onbekende en ontdekken dat wij daar wachten om hen te helpen – en zo beginnen zij te hopen en dromen terwijl ze de controle over hun lot te nemen. Net zoals jullie alle negatieve herinneringen en energieën in jullie fysiek/etherische, mentale en emotionele structuur moeten erkennen, opruimen en loslaten, zo vergaat het ook jullie Moeder Aarde.

Angst voor het ‘vernietigingsproces’…!
Dit is de bron van het ‘vernietigingsproces’ waar jullie allemaal zo bang voor zijn, maar wat niet zo radicaal catastrofaal hoeft te zijn als is voorspeld en zoals men jullie wil doen geloven. Het is waar dat alles wat niet in harmonie is met de hogere frequentietrillinge n van de nieuwe tijd getransmuteerd, getransformeerd of naar een hoger plan gebracht moet worden; maar dit kan bereikt worden door je bewust te worden van de kernovertuigingen die niet resoneren met het meer verheven hogere vierde- en vijfde-dimensionale bewustzijn van de toekomst.

Zoals jullie weten, streeft jullie Moeder Aarde er ook naar, een hoger niveau van Godsbewustzijn te bereiken. Om dit te doen, moet ze de negatieve stroom van kernherinneringen in het astrale vlak / haar auraveld – de maalstroom van negatieve overtuigingen van het menselijk massabewustzijn uit vele voorbije eeuwen – opruimen.
Dit is waar velen van jullie problemen ervaren. Jullie zijn nog niet in staat om jullie eigen kernovertuigingen te onderscheiden van de kernovertuigingen die vele eeuwen lang gecreëerd zijn door de vele verschillende rassen, culturen en religies.

egypte soldaat gekust door vrouwWanneer jullie je bewust beginnen te worden van eenheidsbewustzijn, dat grote verwondering, vreugde en een gevoel van niet meer alleen te zijn creëert, en je hierin onderdompelen, opent dit ook de deur voor jullie om die eeuwenoude herinneringen van angst, mislukking, verraad en schaamte aan te boren die anderen in hun aura meedragen. Jullie pikken niet alleen maar de positieve energieën op, geliefden; een deel van jullie missie is om de hele mensheid te helpen zich bewust te worden van haar zelf-beperkende overtuigingen, en de negatieve, destructieve gedachtenvormen en acties. Daarom lijkt er zoveel zinloos geweld te zijn, waarom zo velen uithalen in woede en pijn.

De wereld van vorm lijkt degenen, die hun eigen creaties niet onder ogen kunnen zien en niet kunnen erkennen dat zij, inderdaad, hun eigen van hel vervulde wereld van angst en lijden gecreëerd hebben, te verpletteren en te kneuzen. Ze geven alles en iedereen de schuld behalve zichzelf. Want als ze hun Ziel of Hoger Zelf niet toestaan om te helpen bij het genezingsproces, is het gewoonweg te pijnlijk om hun creaties onder ogen te zien, en de egobegeerte-persoonlijkheid wordt nog sterker en krijgt nog meer controle over de denkprocessen en gedragspatronen.

Dat is de reden waarom we ‘alles uit de kast halen’, zou je kunnen zeggen, om degenen onder jullie te helpen die de voorhoede vormen, zij die de weg openen en het pad creëren dat anderen kunnen volgen. Het proces moet duidelijk zijn; het moet eenvoudig zijn en niet ingewikkeld zoals de oude wijsheidleren waren, want in het verleden werd het ascensieproces ontworpen voor een kleine groep.

Degenen onder jullie die de leraren en de Wegwijzers zijn, hebben alle emoties, angsten en tegenslagen die de mensheid in het algemeen zal ervaren, gehad of ervaren deze nu. Velen van jullie hebben een groot offer gebracht en hebben erin toegestemd om vele testen te doorstaan of te ervaren die jullie niet zelf gecreëerd hebben (maar een opeenstapeling zijn van het geheugen/energiepatronen van andere delen van jullie grotere Wezen).

Zo simpel is het dus feitelijk..!!
Zo simpel is het dus feitelijk..!!

Met andere woorden, velen van jullie kwamen met energieën bestaande uit vele verschillende facetten of uitdrukkingen, die jullie niet direct als een ziel ervaren hadden, maar die met jullie toestemming in jullie energetische (aura)velden en jullie DNA geplaatst werden, zodat jullie deze onvolkomenheden in balans zouden moeten brengen en ze zouden moeten overwinnen. Dus, geliefden, oordeel niet wanneer een mooie, ontwaakte ziel veel meer dan hun deel in tegenspoed lijkt te hebben gehad. Eer hen; probeer als hen te zijn, want zij effenen de weg voor jullie.

Patronen van angst en twijfel observeren..
En dus vragen wij jullie om de patronen van angst en twijfel te observeren die de kop opsteken, datgene wat jullie ervan weerhoudt om verder te gaan naar het volgende niveau van ver-LICHT-ing. Elk niveau heeft zijn eigen testen, proeven en valkuilen, en velen van jullie belemmeren je voortgang omdat jullie oude energetische patronen die zich diep in jullie kern bevinden niet kunnen loslaten.

Velen zijn aan de ene kant nog steeds gevangen in een strijd om de macht, terwijl ze aan de andere kant grote daden van goedheid creëren en verrichten, maar nog proberen om hun waarheden of manieren van denken aan anderen op te dringen of er controle over uit te oefenen. Van degenen die nog steeds het gevoel hebben dat ze moeten dienen en offers brengen om spiritueel te groeien wordt veelal misbruik gemaakt door mensen die niet hebben geleerd dat datgene wat je onterecht anderen ontneemt, je uiteindelijk alleen jezelf ontneemt.

Velen zitten nog steeds gevangen in relaties die hen belemmeren en kwetsen, in plaats van dat ze steun bieden en groei en expansie mogelijk maken. Ze zijn bang om uit de status quo te stappen of de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen spirituele groei en welzijn. Zo velen zijn bang om hun nachtmerries en nare dromen onder ogen te zien, omdat ze zich zouden kunnen realiseren dat ze deze zelf gecreëerd hebben, en dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen persoonlijke transformatie.

fear yodaStagnatie en een gevoel van zinloosheid zijn de formule voor de dood, geliefden: de dood van de emoties, de dood van mentale alertheid, hoop en dromen, en uiteindelijk, de dood van het fysieke voertuig. Wat zijn op dit moment jullie grootste angsten, lieverds? Welke obstakels weerhouden jullie ervan de volgende deur naar hoger bewustzijn en meesterschap te openen?

Voordat jullie het geschenk van de Eerste Straal van Goddelijke Wil kunnen accepteren en ermee om kunnen gaan, moeten jullie je angsten en demonen onder ogen zien en overwinnen. We hebben getracht jullie gedurende de afgelopen jaren de tools en de wijsheid te geven om dit te bereiken, maar uiteindelijk is het aan jullie. Deze komende jaren zijn cruciaal, en we hebben dit al vele malen eerder gezegd; echter, het is belangrijk dat jullie je ervan bewust worden hoe snel het evolutieproces, of de ascentie van de mensheid eigenlijk wel niet vordert.

Als jullie op koers willen blijven en de frequentieversnelling van jullie planeet en diegenen bij willen kunnen houden, die op weg naar huis reiken naar de sterren, dan moeten jullie met jezelf in het reine komen, met jullie angsten en jullie gevoel losgekoppeld te zijn van je Hoger Zelf en de rijken van Licht.

Sta mij toe jullie een geschenk te geven, een oefening die jullie zal helpen de beperkende muren van jullie angsten en twijfels te doorbreken, en jullie zal helpen die patronen, die jullie niet langer dienen, los te laten. We willen jullie ervan doordringen hoe schadelijk de energieën van angst zijn – energieën die jullie ervan weerhouden aanspraak te maken op de gaven van meesterschap – en hoe eenvoudig het is om er doorheen te geraken.

* * *

Magdalena Flame (Jhadten Jewall)
Magdalena Flame (© Jhadten Jewall) (klik voor artikel)

Ga voor een spiegel staan of houd een spiegel in je hand en staar in deze spiegel terwijl je denkt aan datgene wat je het meeste vreest. Net zoals wij jullie hebben geleerd om je lichaam met Licht te vullen, vraag ik je nu om deze angst toe te staan te groeien, terwijl je je het ergst mogelijke scenario creëert en voorstelt dat met deze angst te maken heeft.  Voel hoe het je lichaam begint te doordringen, voel het vooral in je hart en zonnekrachtcentrum,  terwijl je met je bewustzijn door je hele lichaam gaat en voelt hoe deze beperking, de stress, de verlammende energie je Wezen binnenkruipt en doordringt.

Kijk nu in je eigen ogen, zie de pijn, en bestudeer hoe je gezichtsuitdrukking verandert en veroudert. Voel de druk groter worden totdat je weet dat je niet meer kunt tolereren. En nu, geliefde meesters, haal nu een paar keer diep adem terwijl je dieper en dieper je Heilig Hartcentrum binnengaat en put uit de Heilige Liefde van onze Vader/Moeder God van binnenuit je Godscel met Ruitvormige Kern – een kostbaar geschenk dat altijd beschikbaar is om je door elke beproeving en test heen te helpen.

Vraag je Overziel-Zelf om je te vullen met de helende frequenties van de Violette Vlam, en word je met al je zintuigen ervan bewust hoe dit wonderbaarlijke geschenk door en om je heen stroomt. Hou je je aan de angst vast of lost deze op in het niets wanneer dit magische elixer van liefdevolle energie je Wezen doordringt? Kijk weer in de spiegel en zie hoe zacht je ogen zijn geworden; hoe jeugdig je gelaat is. Voel de expansie in je hart en de bevrijding van de stress en spanning in je lichaam en spierstelsel. Angst kan niet bestaan waar Licht is – waar liefde is.
Adem het geschenk van het leven in – adem diep de Essentie van de Schepping in die jou wordt aangeboden. Wanneer je bang bent, beperk je en sluit je de stroom van de Pranische substantie van het leven af.

Dit lijkt misschien een drastische oefening, maar in werkelijkheid is het een geweldig cadeau, want velen van jullie kunnen niet verder totdat jullie jezelf in de spiegel zien, en toestaan dat je angsten aan je weerspiegeld worden. Jullie zullen je ervan bewust worden dat de angst niet ‘daarbuiten’ ontstaat, maar binnenin.

* * *

Steeds meer van jullie worden zich bewust van je levensmissie en hoe belangrijk die is. Wees niet bang om stoutmoedig naar buiten te treden, lieverds. Want jullie helpen de negatieve frequentiepatronen van jullie voorouderlijk geslacht te genezen en te doen verdwijnen. Terwijl jullie je op het Pad van Licht omhoog begeven, zullen de wijsheid en schat aan positieve ervaringen uit de vele levens van jullie zielsmetgezellen jullie ook ter beschikking staan.

fear treeDit is het wonder van het eenheidsbewustzijn. Hebben jullie niet gemerkt dat veel leraren en boodschappers vrijwel identieke informatie voortbrengen, daar zij dezelfde emotionele ups en downs ervaren, en ook dezelfde gedachtenimpulsen ontvangen? Velen van jullie zijn naar bijeenkomsten gegaan waar jullie een diep gevoel van thuiskomen voelden, alsof jullie weer met familie of vrienden verbonden werden die jullie lang geleden uit het oog verloren waren. Net zoals velen van jullie niet meer de harmonie met je fysieke familie voelen, of nog iets gemeen lijken te hebben met oude vrienden. Oordeel niet; word waarnemer – sta je Hoger Zelf toe je te voorzien van de wijsheid die je nodig hebt om elke situatie of obstakel te doorstaan of te overwinnen.

Wanneer jullie overgaan tot het niet-oordelen en bereid zijn om de hoogste uitkomst te laten plaatsvinden in alle situaties, zullen jullie losbreken uit de banden van angst, en zal het leven een constante bron van verwondering, vreugde en dankbaarheid worden. Maak aanspraak op de geschenken die jullie worden aangeboden, dierbaren, jullie hebben ze verdiend.

Loop door de mist van angst het Licht van het aanbrekende tijdperk in. Loop vrijmoedig en veerkrachtig, met een glimlach op jullie lippen en vreugde in jullie hart – degenen achter jullie kijken toe, mijn dappere krijgers van Licht, aarzel nu niet. Bewijs het hun, zoals we het jullie hebben bewezen; neem hun handen in die van jullie en ondersteun hen, zoals wij voor jullie hebben gedaan.

Vertel hen dat jullie niet hun taken of lasten op jullie kunnen nemen, maar dat jullie hen wel het profijt van jullie wijsheid en ervaring kunnen geven. Jullie hoeven nergens aanspraak op te maken of te laten weten welk niveau jullie hebben bereikt. Jullie hoeven niet te proberen om indruk te maken of op de voorgrond te treden, want in jullie hart weten jullie wie jullie zijn en dat is genoeg.

Laat ons jullie nog enkele nadere richtlijnen geven, hoe je elke dag leeft als een Meester van Licht:

 • Jullie moeten leren om de bron te identificeren en om te gaan met je eigen negatieve gedachtenvormen. Vaak pik je je negatieve gevoelens op van mensen om je heen, vooral als je erg empathisch bent. Leer om jezelf te omringen in een bol van Goud/Wit Licht waarin niets van een lagere trilling kan binnendringen en je rust kan verstoren.
  Iedereen op Aarde is bezig met het proces om eeuwenoude herinneringen en gedachtenvormen van het verleden op te ruimen. Wees een passieve waarnemer wanneer deze gevoelens van binnen de boel vertroebelen. Maak er geen aanspraak op, maar observeer gewoonweg en zeg tegen jezelf: “Dit is boosheid wat ik ervaar,” of angst, depressie, schuldgevoel of andere ont-krachtende emoties. Stel je voor hoe een schitterende bal van Licht van je Hoger Zelf naar beneden daalt, en uiteenbarst in een miljoen miniscule, kristallijnen diamantjes die door je hele lichaam kabbelen, en alle dissonante energieën binnenin transformeren en in balans brengen. Doe dit zo vaak als nodig is.
  x
 • loesje leven lefSchakel jullie mentale automatische piloot uit, en word de regisseur van jouw reis en ervaringen. Stem je af op je eigen mentale ontvangststation en zoek gedachten, trillingspatronen en geluiden die verheffend en bekrachtigend zijn. Negatief, kritisch denken is samengesteld uit lagere, verstorende frequentiepatronen. Als je niet bevalt wat er in jouw wereld gebeurt, verhef dan je gedachten en verander van gedachten, zodat je “gedachten en intentie met evenwichtige, verheffende frequentiepatronen” uitstraalt.
  X
 • Leer te denken met je hele hersenen – hiermee bedoelen we, maak gebruik van zowel je lineaire, analytische, naar buiten gerichte linker hersenhelft, als je intuïtieve, creatieve, naar binnen gerichte rechter hersenhelft. Boor je potentieel voor genialiteit aan of de Lichtpakketten van wijsheid die zijn opgeslagen in je Heilige Geest, en die zijn afgestemd op de hogere dimensies of de kosmische opslagplaats van kennis.
  X
 • Uit of projecteer niet altijd je emoties naar anderen. Sta jezelf toe om alle emoties die je ervaart te voelen en te uiten, maar analyseer en los ze eerst op in je eigen heilige ruimte. Spreek en deel alleen om iets duidelijk te maken of een misverstand uit de weg te ruimen, en deel je gedachten altijd door een filter van liefde en mededogen. Dit is de weg van een meester.

Geliefde Dragers van Licht, daar jullie meer van het plasma van vernieuwing integreren en harmonieuze verspreiders van Licht worden, kunnen we nu vrijer met jullie communiceren, en door jullie werken om wonderbaarlijke nieuwe dingen te creëren. Wanneer jullie hiermee akkoord gaan, zullen wonderen die jullie grootste verbeelding te boven gaan in overvloed plaatsvinden. We hullen jullie in het Licht van het Leven uit de hartkern van onze Vader/Moeder God en de Opperschepper. Ik ben altijd dichtbij om jullie te begeleiden en te beschermen.

x

IK BEN Aartsengel Michaël.

x

© 2009-2014 via Ronna Herman
ronnastar.com

140 gedachten over “De illusie van angst..

  1. Als je het één hebt weten te creeëren kan het andere ook, toch? 😉
   Zoals hier al omschreven in het artikel;
   Oordeel niet; word waarnemer – sta je Hoger Zelf toe je te voorzien van de wijsheid die je nodig hebt om elke situatie of obstakel te doorstaan of te overwinnen.

  2. Hallo COZMIC, nou of je het zelf hebt gecreéerd is de vraag, het lijkt volgens mij meer het in elkaar passen van een puzzel, met de ons aangereikte stukken, die dan ook nog weer op diverse plaatsen zijn in te passen, maken wij de ééne illusie naar de andere, en dan angst bestaat in vele gradaties, van de doodgewone dagelijkse stress, tot de doods angst aan toe, groet Jenne

  3. ODETTE, even oppassen, er wordt ons zoveel in het oor gefluisterd, tot dat je door de bomen, je zelf niet meer kunt vinden, en wat dan, ik heb dagen dat ik denk mijn God hoe kom ik fatsoenlijk en met een beetje dignité naar mijn einde, we zijn maar zo Klein, we kunnen ons esprit opblazen tot een zekere hoogte, maar ook opgeblazen steld het niets voor, in harmonie te samen, dat is the good way, angst is vreselijk het overvalt je, als een nat kil Laken om je heen, ik vlucht vaak mijn huis uit de natuur in dat brengt mij dan de nodige verstrooing, de rust het evenwicht en de seizoenen, roken mag niet meer, soms denk ik verdomd ik steek er één op, als of ik mijn middenvinger opsteek naar het leven, zo van als je me pakken wil, pak me dan, ga boodschappen doen voor Carla, groet Jenne

  4. Beste Jenne, je geeft het antwoord eigenlijk zelf al. In de natuur, dat bos, tussen die bomen, staat die boom die je hoger Zelf uitdrukt. Je komt dan tot je Zelf, in die stilte, je innerlijk waar alle antwoorden zich ontvouwen. Je intuïtie je waarlijke ik spreekt jouw waarheid en niet een op hol gedraaide gedachtengang. Lach die fluisterende stemmetjes in je oor maar eens flink uit en blijf wat langer bij die boom (je hart) staan die je weer de juiste weg wijst.
   Hartegroet Odette

  5. Uit dune van frank herbert.
   Ik moet niet bang zijn
   Angst is de moordenaar van het verstand
   Angst is een halfdood
   Die volledige vernietiging meebrengt.

   Ik zal mijn angst onder ogen zien
   Ik zal mijn angst over en door mij heen laten vloeien
   En als hij voorbij is
   zal ik mijn innerlijk oog op zijn pad richten.

   Waar de angst is gegaan
   Is niets achtergebleven
   Alleen ik zelf blijf.

   Voor mij altijd weer een verademing om even op te halen. Angst is gewoonweg niet de moeite waard om je leven te vergallen. Ook is angst een waardevolle vriend die je veel over jezelf leert . Lekker dualistisch en dus onderdeel van de great illusion. Wel een waar we willens en wetens deel van uitmaken , maar dat is dus een keuze…….En dus luid de vraag eigenlijk “was will der mensch?” Aan u de keuze!

  6. Ja Ja MARCEL, t’is allemaal heel mooi gezegt en geschreven, maar op het moment venu blijft er van de mens niet veel meer over als een muis in paniek,
   de pachtige retoriek van een Romeinse Keizer, op het moment dat Rome brandt,
   in zijn paniek niet meer redelijk te kunnen denken, hij voelt zijn menselijke brein krimpen naar een niveau van het stomste dier, dat was zijn angst, en er zijn veel heel veel beschrijvingen en overwegingen gedaan, maar het blijft dat is zeker een halve dood, en psychotische verdoving van de zintuigen.

  7. Diepe radeloze angst is er om alleen respect voor te hebben imo… Ik heb het een paar keer meegemaakt, maar NOOIT dieper mezelf tegengekomen dan ’toen’.. Ik had het niet willen missen. Was het leuk? Nee, ik had in dat opzicht het niet graag willen missen.. Is het leven ‘leuk’..? Hangt ervan af, hoe je de dalen in perspectief tot de toppen zet..
   Toch?

 1. By acting on your highest joy at every moment that you can,
  and taking it as far as you can and with zero expectations as to where it is going to take you,
  you will constantly be following the compass needle that points to your true magnetic north
  and constantly raising your vibratory frequency and constantly expanding your ability to sense whatever it is,
  you are thus then capable of sensing, by creating THAT new state of being, THAT new frequency state.

  So, acting on your highest excitement to the best of your ability
  with zero expectations as to where it will lead
  is ALWAYS the answer to how you will expand or accelerate any experience in your physical reality.

  CREATION IS INFINITELY COMPLEX AND RICH, IT IS NOT, IN FACT, AT ALL COMPLICATED AND IT IS VERY FUNDAMENTALLY SIMPLE BECAUSE IF IT WASN’T SIMPLE IT WOULDN’T BE ABLE TO SUPPORT ITSELF – IT CANNOT BE INFINITE IF IT WAS BUILT ON SOMETHING COMPLICATED. IT CAN ONLY BE INFINITE IF IT IS BASED ON SIMPLE PRINCIPLES.
  Daryl Anka

  1. Dat waren de echte denkers, wij moeten hier op door gaan, het is een lange weg, ja ODETTE het lijkt simpel, maar ik geloof dat niet, misschien simpel in zijn aanschijn/aan zien, maar ongelovelijk geraffineerd van structuur, en een heel diep denken, om tot die eeuwigdurende veréénvoudiging te komen, creation is infinitely complex en rich, ik weet niet of ik dat kan aannemen wouldn’t be able to support itself, is de creation wel self suporting, of wordt het gevoed door de onderandere menselijke karma’s die opreizen uit de doden, is dat niet die energie benodigd voor die voortdurende creation, de zuid Amerikaanse volkeren namen aan dat elk dood/gedood mens een ster werd, waar door het heelal kon bestaan in zijn Eigen kracht.

  2. Maar COZMIC, wat een prachtig iets, dat je tot dit denken kan komen, wat voor een mens moet je zijn, om dit te kunnen en ook mogen denken.

  3. Jenne, zodra je “out off your mind” bent is alles weer eenvoudig. We zitten verstrikt in een zelf-gesponnen web van illusie en gematerialiseerde ideeën. In wezen is de hele realiteit 1 grote hypnoseshow met tikkende klokken om de ruimte-tijdmatrix te bevestigen.
   Geen wonder dat vrijwel iedere kerk een tikkende klok op zijn toren heeft. Ik heb het ooit hier al in aangetikt http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/verboden-gedachten/

  4. COZMIC, 2,9

   het zoeken naar een desteny, maar die kennen we toch, is het niet meer dat we die desteny te veel willen beinvloeden, het constante weglopen uit onze Eigen werkelijkheid, waar je dan weer door de réaliteit keihard in wordt terug gekwakt/gesmeten.
   An other place misschien Hotel California, met zijn mooie intense waarheid, de deur is altijd open, maar weggaan ken niet !
   en dan Touching many harts along the way, how where and wen, what te fuck how are we going to do that, niet door achter je schermtje te zitten.
   Denk dat we uiteindelijk toch eens elkaar anoniem moeten ontmoeten, als op de Venetiaanse Bals, met hun prachtige gezichts bedekking,
   zou goed zijn om eens in een kring hand in hand te staan !!!
   of is dit een kinderlijke na¨ve gedachte, groet Jenne

 2. Beste beste en lieve vrienden, zijn we niet te zwaar op de hand bezig
  t’is allemaal mooi die prachtige knappe Koppen met hun super verlichte uitspraken, maar het zet me aan het denken, en maakt me melacholiek, het weer is zo mooi, de natuur geniet van deze indian summer zo als dat heet, de nazomer net voor de herfst, van daar ook de VIJF seizoenen uit Japan, ik weet niet de réaliteit wat heb ik daar mee te maken, ik doe toch geen kwaad, moet ik daar dan mee zitten, of is het dit misschien wat COZMIC bedoeld, waarom altijd maar weer die twijfel, kan me niet echt bevrijden, van mijn denk poliepen, ze vreten me op, en ik kom niet meer tot spirituele gedachten, nou groeten dan maar !

  1. Je loopt niets vermoedend door die natuur. Bij een bosje aangekomen, springen er 2 mannen achter vandaan en snijden je keel af.

   Die 2 mannen hebben hun eigen agenda, om te (gaan) doen wat ze van plan zijn te gaan doen. Hun creatie. Jouw creatie, die prachtige wandeling, komt op een kruispunt met die van hen.. Is dat verkeerd, is dat wat het is? Laten gebeuren..? Of wil je graag wéten EN lekker wandelen..??!
   De indian summer maakt je melancholiek, en dat is wat het is, waarde Jenne. waarom moeten dingen ‘anders’ zijn, dán ze zijn. Jij bepaalt hoe ze binnen komen. Er is geen vast pad, noch ‘destiny’ in dat opzicht. Jouw creatie IS het pad. ‘Langs het tuinpad van mijn vader’...

   Ik wens je een prachtige Indian Summer!!

  2. Enne… draai het nummer ‘recht in de ogen’ van De Dijk eens. Staat nu (nog) op de homepage. Luister naar de tekst…!

  3. GUIDO,J

   De kleuren van de bossen zijn echt te mooi om waar te zijn, maar het is echt waar, heb het zelf mogen aanschouwen in Noord Amerika dachy Maine, ja twee van die idioten, nou draag ik altijd mijn grote Mexicaanse klapmes bij mij, in de binnen zijde van mijn riem, zeker als ik in onbekend gebied ga lopen, ook hier in Frankrijk.
   De filosofische kant van je verhaal is duidelijk en waar, nee en ze moeten ook niet anders zijn, maar soms nemen zij een andere vorm aan een ander aanschijn.
   Verder ben ik zelf duidelijk in mijn Indian Summer in mijn leven aangeland, en dank denk ik O wat kan en moet er allemaal niet op mijn dak gaan vallen, maar ik ga het niet uit de weg.
   Je muziek ga ik straks zeker beluisteren als mijn Klein zoon hem voor me open maakt ?
   Vriendelijke groet beste Guido, en bedankt dat je me een beetje de ruimte geeft, Jenne

  4. GUIDO.J,

   Leuk liedje en o zo waar, vooral als je ouder wordt, is later soms echt vandaag.
   Ik ben meer gebaat bij, Don Giovanni reich mir dein hand das leben,
   van morgen op de markt in Rabastens, eens iets anders, kom een oude bekende dame tegen, nog mooi maar erg fragile, over de 80 is dit schatje, samen mee geleefd aan de zelfde tafel gegeten, gedronken, ze wilde me zo voorbij lopen ik zeg hé hallo Framboise, wil je me niet meer kennen, zij keek mij aan heeft prachtige hemels blauwe ogen, ik begon naar haar geheugen toe te krabbelen, en ja de vonk was er weer, we zijn samen hand in hand op een muurtje gaan zitten, met tranende ogen, later kopje koffie op een terrasje, maar Jezus moet dat nou, dat er zulke gaten vallen in onze persoonlijke Ozon laag, heb het maar niet aan mijn vrouw verteld, maar soms is ouder worden echt zo als de film met Marcello Mastroianni, Toute va bien/tout fare bene, ja het zoete leven, soms !

  5. ODETTE, Chopin zegt het altijd zo fijntjes, nee subtil, of delicat met een mooi glaasje wijn kom je tot je zelf, ja en wat dan, met die figuur zit ik al mijn hele leven, en daar ik geen narcist ben, nou nou OK ik doe het er maar mee, groet mijn beste ODETTE, mooie zondag toedewenst.

 3. Van Provo’s werden ze existentialisten en aanhagers van Jean Paul Sartre, gingen de prachtige getekende boeken van Jean “Moebius” Giraud en Corto Maltese van Hugo Pratt lezen, en natuurlijk al die mooie nieuwe SF Schrijvers Jack Vance en al die anderen met hun ongebreidelde fantasien, niet te vergeten Tolkien, en als desert Rechter Tie, dat was de softe kant die werd geconsumeerd met de nodige joints, natuurlijk werden ook alle zwaargewichten van het menselijke denken niet vergeten, ga ze niet noemen maar het zijn er vele.
  Een uitspraak is dat een enkele menselijke brein in staat is om het hele Heelal te vernietigen, zo groot is zijn kracht, dat is ook dat veel oude gedachten er van uit gaan dat elk mens/brein een ster in het heelal vertegenwoordigd, en zich keer op keer op nieuw laat geboren zijn, van daar het stof uit het heelal waar ook wij uit bestaan.
  Verder drink elke dag 1,5 glaasjes rode wijn, is goed voor hart en bloedvaten, altijd mis an bouteille op ter plekke waar de druiven hebben gegroeid, je houd je wijn goed door een vacuum pomptje dat zuigt de lucht uit de fles, en zo oxideerd je wijn niet en blijft lekker drinkbaar, en gooi je niets weg van deze nectar van de Goden,
  Vr. Groet Jenne

 4. Illusie van de angst; lees alle andere artikelen op wanttoknow, op allwe andere zogenaamde alternatieve media.Allemaal over shit en ellende, dat is alles wat je door je strot geschoven krijgt. -grof taalgebruik verwijderd-

  1. breng godverdegodver iets opbouwends, ik ben ziek van al het gezeik over hoe anderen het fout doen.

  2. ‘Ziek van het gezeik over hoe anderen het fout doen’.. We doen het dus niet goed volgens jou? ROFL.. Je hebt geloof ik niet helemaal helder in het snotje wat je zélf nu zegt..!
   Er is jouw waarheid, er is de mijne. En dan is nog de Waarheid.

  3. COZMIC ga met je mee in dit denken, of het de tijd van jaar is, het licht is anders de ochtenden zijn frisser, net een grote periode van veel koud licht van de Maan moeten verwerken.
   En inderdaad misschien telephatie, maar kom ook tot het slotsom dat, veel filosofisch denken donkere zaken behelst, terwijl wij behoefte hebben aan rijpe volle menselijke gevoelens met een snuifje sarcastisch humor, verborgen in mooi taal gebruik.
   Nou wat letje beste COZMIC, kom op tover hem uit je hoge hoed, het schaap met vijf poten, groet Jenne

 5. @ Cozmic
  Normaal gesproken lees ik je bijdragen / reacties met veel interesse, maar wat me opvalt is dat je steeds meer grove taal gebruikt, terwijl men van een bewust persoon als jou toch vanuit gaat dat die weet wat woorden (en gedachten, emoties etc.) voor een impact hebben.

  Voor degene die zich hier niet van bewust zijn is er een leuke test van Emoto:

  Zet drie schaaltjes gekookte rijst neer, en zet bij het eerste schaaltje een briefje met een positief woord (“liefde”, “dankjewel”, “ik hou van je”, etc.), bij het tweede een negatief woord (“haat”, “idioot”, “ik walg van je”, etc.) en bij het derde helemaal niets. Laat het een maand staan en kijk wat er gebeurt.

  Een ieder bepaalt natuurlijk zelf waar ie zijn aandacht op richt en inderdaad het overgrote deel van het “nieuws” is niet bepaald positief. De reden voor mij om WTK te lezen is juist om de veelvuldige positieve artikelen. Maar ook de minder positieve artikelen lees ik graag, maar zorg er wel voor dat ik me niet in de negativiteit laat mee zuigen.

  1. Ja Wakkere Henkie, van de een lees je meer dan van de ander. De kans uit zijn slof te schieten verhoogd zich bij mate men post.
   Heb van jou eigenlijk nog nooit iets gelezen. Hoe komt het? Of kom je speciaal voor Cozmic…?

  2. Al enkele jaren bezoek ik deze site, maar ik reageer pas sinds kort en enkel als iets mij raakt of iets kan bijdragen Monika. Vandaar dat je mijn weinige reacties waarschijnlijk hebt gemist.

   De reacties bij een artikel kunnen extra informatie geven en daarom lees ik ze ook graag en met name die van Cozmic. Persoonlijk vind ik dat het afbraak aan een artikel en daaraan gerelateerd aan een site doet als er grove taal gebruikt wordt. Daarbij is er nog de mogelijkheid dat mensen de site gaan weren en/of de reacties niet meer gaan lezen en dat zou m.i. jammer zijn.

   Om maar meteen gebruik te maken van de mogelijkheid plaats ik (nogmaals) enkele positieve linken.

   Verander de wereld vanuit je huiskamer:
   http://www.stadsverlichting.nu/

   Een duurzame samenleving stimuleren:
   http://www.nudge.nl/

   Herstellen van het eenheidsbewustzijn:
   http://vitaness.nl/index.php/onze-droom.html

  3. @ Wakkere Henkie, ik had een joekel van een serie migraine attacks die mij in een “rage blackout” brachten. Helaas.. dat is mijn Mr. Hyde. Ik kan me voorstellen dat je er geen lijn in ziet, zou ik zelf ook niet kunnen, hooguit met inside info. Nu ik weer een beetje terug ben keek ik ff op de site, hopend dat Guido mijn rant&rave had gewist.
   In “goede staat” trek ik het nog net aan met alles wat er in de wereld zich lijkt af te spelen, zodra mijn kop op stoom staat lukt me dat echt niet meer.
   Ik heb besloten om me er niet meer mee te verbinden, het laat mij geen ruimte voor de werkelijke inspiratie. Mijn rant&rave was dus ook aan mezelf gericht, my wake up call.
   Niet dat ik verdwijn, maar ik ga een andere koers varen.
   for those whome understand http://www.youtube.com/watch?v=lWK-yFq1mfQ
   & follow your highest joy

  4. COZMIC, the excuse is to light, en jouw Lou de paling boer ook, spaar me alstublief, en kom uit je cocon, en geef jouw eigen wereld beeld, dat vind ik belangrijk, daar om zitten wij, jij op deze site, no slaps please, have a nice day ! Jenne

  5. Aansluitend de volgende grensoverschrijdende verstrekkende steun troost en handreiking, als het ons hierooh in de aardse kingdom van dense zwaar verdichte limitaties gaat lukken dan zijn onze vaak problematisch, door te veel zweef techno magic, intergalactische nwo space buurtjes vrijwel gedwongen met ons mee te overstijgen. Jouw meltdown lijdens zwaar water implosie sessie Cozz, is dat je ook voor ons en dusz voor mij geleden hebt, zodat de donkerste diepten van ons allen geïncorporeerd mogen worden in het zichtbare heelal, dusz niet meer met 180 de mistmuur in, op de a58 in Zeeland,

   daar waar men zich eindelijk in de eindeloze ruimten onbespied waande kennelijk en de buitenzinnige ziel en zinloze kindergarten terreur op de overige traject controle fnuikende fuik wegen er feitelijk toe bij gedragen hebben dat we verantwoordelijke vrijheid niet meer kunnen invoelen, ervaren, herkennen en op realistische waarde inschatten als de verre einder achter de zieke rand debielen uitzend stad eindelijk plots voor ons fun fun in het verschiet opdoemt.

   Bashar (Zeta Reticuli) on 2012 [Humanoid controlled by implants]
   http://m.youtube.com/watch?v=eHl965X8qmg

   Kraftwerk Autobahn full
   http://m.youtube.com/watch?v=x-G28iyPtz0

  6. @ Cozmic, Ik denk dat ik je goed kan volgen, omdat ik in een vergelijkbare situatie heb gezeten. Echter wil ik je er wel voor behoeden dat dergelijke (langdurige) frustraties op termijn negatieve gevolgen kunnen hebben en dan doel ik voornamelijk op je gezondheid. Jouw migraine kan een gevolg maar ook een oorzaak zijn, maar het is wel een waarschuwing van je lichaam.

   Ook ik trek me alles aan van wat er zich afspeelt in deze wereld, maar zoals Guido al zegt; Wat is waarheid? Het minste wat ik kan doen is iets positiefs bij te dragen zoals vermeld in een eerdere reactie en dan hopen dat er meerdere personen aan dit soort initiatieven deelnemen, want we zijn uiteindelijk toch met alles en iedereen verbonden.

   Verder wens ik je het beste, ongeacht welke koers je gaat varen.

   Btw over een “rage blackout” gesproken:
   http://www.youtube.com/watch?v=CMlsrKLksBE&feature=player_detailpage

  7. Hallo lieve allemaal,

   als ik iets in mag brengen..
   We krijgen onwijs veel voor ons kiezen, overal is inderdaad ellende te lezen. Dat is veel om te verwerken. Ik kan me indenken dat mensen het even niet trekken. Daar ben je mens voor we zijn er ook niet op gebouwd zoveel stress. En dat weten ZE.
   Iedereen voelt de onmacht. De angst het niet te kunnen veranderen. De illusie van angst. Want we kunnen best veel, wat we voor elkaar kunnen doen.
   Een ervan is geef elkaar even de ruimte, als iemand even ploft, hou maar van ze (mooi Guido)
   Nog een is vind manieren elkaar te steunen. Maak is een mooie email stuur elkaar eens wat liefs, zomaar..
   Lees de berichten soms even niet, een weekje zonder doet wonderen voor de geest. Besteed die week aan iets moois. Ik noem het coccoonen. Even bijkomen en dan ben ik er weer.
   Zo kunnen we elkaar er ook doorheen trekken niet alleen in emotie maar als men te laag inkomen heeft, is er ook veel wat men kan doen, tweede product gratis, kun je doorgeven.
   Kleding ook zo..
   Moestuin met elkaar beginnen?
   Wie weet er nog wat meer?

   Wereldproblemen voelen te groot om aan te pakken, als je begint veranderingen in je huis aan te brengen, in je straat, in je dorp, gemeente(gemeente raad?), provincie, je land? Wellicht volgt de wereld dan vanzelf?
   Begin klein, en kijk wat er gebeurd, begin met Liefde.

   Laat het merken dat we geen vijanden zijn, praat weer met elkaar gun elkaar weer alles.

   Be the change you want to see.

   Daar begint het.

   DENK ik. 😉

  8. Wakkere Henkie 7.8

   oke…
   maar dat kind heeft een psyg nodig hoor! OF een exorsist! URGENT!

   😛

   #scarystuff

  9. Hoi Eh nou eh,
   lees net een boekje van Pieter Langedijk en Agnes van Enkhuizen over energiecentra (chakras)….kwam dit tegen:
   …’Shri Aurobindo, een wijze ziener uit de 20e eeuw spreekt over het ‘supra-mentale’, een laag, die boven het alledaagse mentale uitstijgt. Hij zegt dat we niet moeten proberen de aardse problemen te ontvluchten door te mediteren over het hogere, maar dat we het hogere naar beneden moeten halen en van de aarde een hemel moeten maken.’

   Klinkt misschien makkelijker dan gedaan maar het gaat om de intentie……het lijkt me wel wat 😀

  10. Coz,

   Nee geen grammaticaleraar, liever tolerantie ook voor tiep en spelfouten op een slechte dag. Denk je dat dat lukt?

   😉

  11. Hoi Monika,
   Daar ben ik het helemaal mee eens, niet vluchten in meditatie, maar hoofd in de wolken en voetjes op de grond. Dwz mediteren is wel goed om te doen het brengt rust en heeft echt positief effect op het lichaam en daardoor geeft het lichaam betere stofjes door. Ze hebben experimenten gedaan met mediteren in / richting oorlogsgebieden en gebieden met veel geweld en dat werkt gewoon!

   Maar ook proberen met echte daden het leven op aarde te verbeteren en dat kan door elkaar daadwerkelijk te helpen.
   Beide dus. Het kan zo simpel zijn als: je ziet dat iemand in de super iets laat vallen raap het eens op en biedt het ze met een lach aan.. niemand doet dat nog maar het werkt in op het gevoel van welzijn.
   alleen al die kleine gebaren naar elkaar doen zoveel!!

   Ik zeg doen!

   🙂

  12. Bij nader inzien kies ik toch voor de exorcist, maar dan eentje van het kaliber dat de innerlijke demonen niet bevecht, maar in de plaats daarvan begrip toont en ze een plaatsje geeft. Niet dualistisch maar holistisch. Zodoende komen we toch weer on-topic want imo is de grootste oorzaak van angst een gebrek aan vertrouwen. We kunnen elkaar voeden en bestoken met de mooiste theorieën die we dan op intelligentie niveau adopteren en verder niet in de praktijk brengen vanwege de angst om los te laten.
   Introspectief betrap ik mezelf daar menigmaal op, het wel talken, maar niet walken, leven in 2 werelden. 180 degrees of inner turbulance, dat is wat het veroorzaakt. Daar heb ik geen psych voor nodig, een psych is getraind om je terug te brengen in the straight and narrow, back in the box.

   Duszzzz, doe mij die exorcist maar, als je nog durft. ( you might get him back breathing)

  13. en @ Duh nou duh, jouw opmerking in 7.10 zou zomaar in verkeerde aarde kunnen vallen, over tolerantie etc gesproken.
   Gelukkig heb ik gevoel voor tumor en maak ik ook spellvauten.

  14. Cozmic 7.15

   die exorcist, kan alleen jij voor jezelf zijn, alles wat we nodig hebben zit denk ik al in ons. Die turbulentie is onmacht, zien en ogenschijnlijk niets kunnen doen… die discrepantie..
   Maar een beetje aardigheid van buitenaf kan wel degelijk wonderen doen voor iemand.
   Als je je weer zo voelt, kijk dan wat je wel ipv niet kunt doen. En neem ook even de tijd voor jezelf. Die hoofdpijnen zijn er niet voor niets, het is een signaal om even te minderen. Ga dan even van internet af.
   En voor wat het waard is ik ben de laatste tijd veel mooie initiatieven tegen gekomen op het internet. Dus mooie zaken gebeuren er wel degelijk.
   🙂
   P.s die op 8 had hier moeten staan. maar ja kijk maar even

 6. Cozmic 7.15

  “Zodoende komen we toch weer on-topic want imo is de grootste oorzaak van angst een gebrek aan vertrouwen.”

  Zeker weten, love or fear.

  Liefde vertrouwt, Angst heeft het vertrouwen verloren. Achter elk verdriet zit een verhaal zo ook bij angst en gebrek aan vertrouwen.

  Deze is mooi:
  A Love Letter To The World
  By Kate Swoboda

  In the face of complaints, look that person in the eye and imagine what it might have been like to be raised to see only what is wrong.

  In the face of selfishness, wonder what it might be like to walk the world with a feeling of lack, of depletion.

  In the face of insults, consider where this person first learned that it’s okay to abuse others.

  In the face of disconnection, think about what causes it, and ask if your response will widen the river between the two of you.

  In the face of laziness, recognize the fear of living big dreams.

  In the face of extremism or fundamentalism, see the clinging, as well as the terror-filled silence that would arise for that person if they risked letting go.

  In the face of controlling behavior, understand the chaos that must have bred it.

  In the face of “always needing to be right,” see how often this person was once made wrong.

  In the face of arrogance or bravado, hold gently that still, small piece that says “I’m not enough.”

  In the face of drama or attention-seeking, see the person who wishes so much to be seen.

  In the face of accusation, imagine what it might be like to live life with suspicion.

  In the face of judgement or comparisons, step into the opportunity the world has just provided you for practicing love and acceptance.

  In the face of passive-aggressiveness, recognize the child that wasn’t taught a safe way to express their truth.

  In the face of anger, see the pain of isolation from others.

  Most importantly: In the face of ferocious hatred, believe in the possibility that there exists the potential for equally as big, intense, lovely and fiery ferocious love.

  ~ Kate Swoboda

  1. In the face of facing your own face, just face it, its just a face in a fase, facing the fasing in fases that face the fases, no facts, just glitches where time and space collide, in fact nothing is real, it’s just a perspective of the moment, observed by the observer, nothing to worry about.

   ~Cozmic retard~

   now send me my exorcist!!

  2. Cozmic

   Ik zal even contact opnemen met het Vaticaan.
   Hou ondertussen je hoofd stil ik wordt er duizelig van!

  3. Eh nou eh het vaticaan is volgeboekt.
   Ik heb wat liefs in plaats van exorcisme:

   May there always be work for your hands to do.
   May your purse always hold a coin or two.
   May the sun always shine on your windowpane.
   May a rainbow be certain to follow each rain.
   May the hand of a friend always be near you.
   May God fill your heart with gladness to cheer you.

   Bless you Cozmic..May you find kindness in all that you meet

   http://www.youtube.com/watch?v=obH3wByguhw

  4. Vaticaan?? Nee joh, die kweken demonen. Liever een plastic sjamaan of Johan Oldenkamp!

  5. Demoon komt eigenlijk van daimon, beschreven door Plato als het hoger zelf/een goedwillende geest. Pas later werd deze term verneukt door religie.

  6. Nou ik hoop dat de kwade buien je even met rust laten, verdreven door een beetje LIEF.
   Fijne avond Cozmic, en Bless you. 😉

  7. @Eh nou eh, dankjewel, mooie quote:
   “Liefde vertrouwt, Angst heeft het vertrouwen verloren. Achter elk verdriet zit een verhaal zo ook bij angst en gebrek aan vertrouwen.”

  8. Hey all,
   Blessings zijn ook voor ieder die ze ontvangen wil…en ze zijn vooral ook om weg te geven..
   Knufs..

 7. Eh nou eh, Cozmic, het Vaticaan is niet wat de mensen denken op het ogenblik (is het ook nooit geweest) die kunnen zelf wel een goede exorcist gebruiken.
  http://youtu.be/i7GLGfHZdos
  Catholic Exorcist Warns: Pope Francis is NOT the Legitimate Pope & Satan Has Taken Over the Throne
  Raas maar eens lekker uit over de juiste blokkades van jezelf, ruimt heel goed op. 😉

  1. Ja, en Michelle Obama heeft een derde been, MH17 lag vol oude lijken, MH 370 staat in Israel, de paus is een Jezuïet,Hitler woont in Argentinie, de Aarde is hol, Elizabeth eet kindertjes en veranderd in een reptiel, Jezus was eigenlijk Luke Skywalker en God Darth Vader, …………………
   Ik ben klaar met de uiterlijke puzzel, die is niet ontworpen om opgelost te worden. Tenzij….je zelf de ontwerper bent van het paradigma. http://www.youtube.com/watch?v=g8m4zsZnKlM

  2. @Eh nou eh, dankjewel, mooie quote:
   “Liefde vertrouwt, Angst heeft het vertrouwen verloren. Achter elk verdriet zit een verhaal zo ook bij angst en gebrek aan vertrouwen.”

  3. Sorry Coz haha,
   Weer verkeerd gemikt…
   Maar niet voor niets, alles heeft een reden 😉
   Mooie link, thanks…

  4. Net nadat ik de posting plaats, een enorme dreun op mijn voordeur.
   Schiet ik in angst?
   Nee, ik doe de deur open, en daar ligt iemand stomdronken, tegen mijn voordeur.
   Help haar op te staan, wat moeizaam gaat, en vraag het een en ander.
   Ze weet het adres nog wel waar ze woont, dus haar net thuis gebracht.
   Dikke knuffels gehad 😉

  5. En zo is dat! 🙂 Ik las laatst ergens, Fear is my greatest friend, I know I must come in action. Niet laten gevangen nemen door gedachten die je denkt op dat moment, die je leven kunnen verpesten of erger.
   Hoi JaNee 🙂

  6. Anna mooi zeg!

   En dat midden in de nacht, heldin!

   Lief van je !
   Knuffel van mij voor de mooie actie…

  7. COZMIC, dit zijn geen feiten, maar aannames, veronderstellingen, en daar mee kun je niets, zij vergroten je twijfels, zo als zij was van onbesproken gedrag, maar had wel haar familie om gebracht, zo iets, poosje geleden zij je nog dit niet meer mee te nemen in denk wereld, geen kritiek maar een gedachte, groet Jenne
   Dit is een andere spirituele wereld als die jij voor staat !!!

  8. Anna II, het samaritaanse denken overheerst kennelijk bij jou, geen voorzichtigheid betrachten, voor het zelfde geld waren we je nu kwijt geweest, het zijn schimmige tijden Anna, angst is niet goed, maar voorzichtigheid is de moeder van de porcelijn-kast, en mooie oude stukjes porcelijn worden met de dag zeldzamer, vriendelijk groet.

  9. Jenne 9.9

   daar ben ik het wel mee eens en ging ook door mijn gedachten bij het lezen van de lieve actie van Anna.
   We moeten elkaar zeker helpen daarnaast wel risico’s overwegen.
   Er zijn wel degelijk woning overvallen e.d. en er zijn ook babbeltrucs.

   Ik denk luisteren naar wat je intuïtie zegt als eerste, en niet de angst tweede. Zo te lezen heeft Anna II dat heeft gedaan.

   Wel goed dat je het aanstipt Jenne.

  10. Hoi Martijn, 9.5….doe maar aan Janee de groetjes!
   Vroeg me af hoe lang die nog en ban-chi-jumping heeft? 😉

 8. Hoe zeg je tegen iemand die je sympathie heeft, en waar je van zou kunnen houden, die dan een stuk plaatst wat vol hopeloos verouderde denkbeelden zit, en ook nog eens volkomen deja vu, daar mee je verwachtingen de bodem in slaat, misschien met een briefje verborgen in een enorm bos rozen, of onder één enorme taart, maar we kunnen het ook gewoon vergeten en er stilletjes langs lezen, ??? groet Jenne

  1. God zij ODETTE, ten minste één die me begrijpt, mooie muziek en tekst, Meredith Brooks kende haar niet, it can be heaven can be hell, heb zoveel slecht schilderende fenomenale vrouwen gekend, t’is van mijn kant ook heel vervelend heb zoveel gelezen gehoord gezien, het wordt een beetje Bop Hope, bij zijn levens eind vroeg men hem of hij zich liet verbranden of begraven, zijn antwoord surprise me !.
   Je zoekt en verwacht een nieuwe opening, maar het blijken vaak afspiegelingen van iets voorgaands te zijn.
   Daarom raad ik nieuw komers, hou het eenvoudig, not complicated, and no fake
   daar zijn we niet van gediend, nou groetjes Jenne

 9. Ik word langzamerhand MOE van wat als ‘NEGATIEF’ en ‘POSITIEF’ bestempeld word in deze wereld,men MOET ‘POSITIEF’ denken en vooral NIET ‘NEGATIEF’ denken ,allemaal aangeleerd DUALISTISCH woordgebruik(en zo zijn er nog zo veel meer woorden) die ons scheiden van het gene wat in onszelf zit(‘POSITIEF’/’NEGATIEF’) en wat we liever niet willen of durven zien maar des te meer projecteren op de buitenwereld !

  Angst,Twijfel,Onzekerheid,Lijden,Licht,Duisternis, etc etc ,geven richting aan je leven op momenten dat men NIET LUISTERT naar je EIGEN intuïtie,’HOGER’ zelf of ‘God’ of hoe je het ook mag noemen,allemaal ‘GODDELIJKE’ LEIDRADEN die afstammen van ÉÉN en DEZELFDE BRON,ALLES is in IEDER van ons AANWEZIG of het je nu wel of niet bevalt!

  Het allerbelangrijkste wat men te doen heeft is ZICHZELF ervan BEWUST te worden waarom heb ik deze gevoelens/emoties,waarom overkomen mij steeds weer dezelfde situaties,keer op keer op keer ,en vooral WAT DOE IK ERMEE,HOE GA IK ERMEE OM!!

  ‘Het’ blijft net zo lang komen tot je het ‘Licht'(bewustzijn)erop laat schijnen op het ‘Duistere’ of “Negatieve’ zonder ENIG (DUALISTISCH) oordeel,ALLES heeft TWEE zijden IN AllES om elkaar in balans te houden of te brengen!

  ‘NEGATIEF’/POSITIEF,GOD/DUIVEL,DUALISTISCH/NON-DUALISTISCH,VROUW/MAN enz,enz een en dezelfde Godd(in)elijke Universele krachten die je helpen ‘GOEDSCHIKS’ of ‘KWAADSCHIKS’ !!!

  HET IS WAT HET IS ,Aan JOU de Keus !!

  Dit alles is natuurlijk púúr subjectief !!

  1. ODETTE, vind jij dit zelf ook, uiteindelijk gaat het er om wat wij zelf,
   onze ziel voeld, het is allemaal zo ontzettend persoonlijk, en heeft ook heel erg met tijd en omstandigheid te maken.
   Verder hoe zijn we, of hebben we ons zelf getraind om met angst om te gaan,
   wat zijn je leef en werk omstandigheden, je dagelijkse omgeving, dit heeft allemaal invloed op ons, op ons karakter, en zintuigen.
   Groet

  2. Met je eens Jenne, maar het kan zeker geen kwaad voor íemand die net om de hoek komt kijken en een beetje gestuurd mag worden. Het is het grondbeginsel vanuit het denken om daar verder in te groeien en sterker te worden van binnenuit. Het gaat er uiteidelijk om om onder je eigen soms zware juk van angsten uit te komen en te gaan LEVEN vanuit je hart. Er zijn meer lezers die op deze site kijken dan jij en ik, gelukkig maar 😉 Groetjes Odette

  3. Weet je ODETTE dat ik tot mijn 70 igste dagelijks gewerkt heb, en heel actief was op allerlei fronten, ik sinds +/- 3 jaar op het internet lees, en ik en zeker mijn vrouw daar niet zo heel blij mee is/zijn.
   We zijn nog wel druk met allerlei zaken, maar ja de tijd ! je leven eist zijn tol, en echte angst hebben we eigenlijk nooit gekend, als we samen op zee zeilden en in nood weer terecht kwamen, hadden wij wel zoveel vertrouwen in elkaar en in ons zelf en in ons scheepje dat we er om konden lachen, maar we zijn nog niet aan het eind, en de laatste loodjes ?, groet Jenne

  4. Beste Jenne, “Everything always arrives at you, because everything starts from yourself.” Groet Odette

  5. ODETTE, 14,2

   Je juk van zware angsten uit te komen, ik geloof dat je hier het niet over angst hebt, maar meer over zorgen, ingebeelde problemen die zich kunnen voor doen, angst is een moment van spastische reactie, gevolgt door een chemische reactie, waardoor er in je lijf een agresiviteit ontstaat, volgens mij, who am I, is angst een moment, zorgen maken, wat veel mensen doen, doem denken, kom je van in een leef psychose, en dat wordt dan beschreven als angstig zijn, maar of dit juist is, groet

 10. de titel, de illusie van de angst… daarmee wek je de frequentie van de angst op en vertelt daarna dat het een illusie is. Zodra je iets benaamd is het of geen illusie, of je geeft aan dat alles een illusie is. Zeggen dat angst een illusie is, is dus een dubbele ontkenning. Eerder nog stond hier een artikel dat pleegde te zeggen dat angst een frequentie is. Een illusionaire frequentie dus? Ergens tussen de zoveel en zoveel hertz bevindt zich een illusionaire frequentie die angst heet? Mijn statement dat angst geen frequentie IS, maar wel een frequentie KAN HEBBEN werd dus zwaar bevochten, nu is het plotseling een illusie¿ Kan jij er nog een touw aan vastknopen? Ikke niet.

  1. Angst is gekoppeld aan een zeer primair gegeven: gevaar. Bij gevaar wordt de amygdala gestimuleerd en volgt de vecht/vlucht reactie.
   Niks illusie, feit, overlevingsdrang.
   Wij mensen zijn geconditioneerd met andere angsten, kopfkino.
   Vanuit het geconditioneerd denken vooruit programmeren en dan in scenario’s schieten die beangstigend zijn. Op dat level kan ik meegaan dat angst een illusie is want je creëert het dan zelf in je koppie.
   Beetje duidelijker zijn Michael, droppie.

  2. Ze hebben allemaal niet jou inzichten, zelfs Aartsengelen niet.. 🙄
   Over angst laat je overigens één essentiéle reactie weg.. Namelijk de ‘freeze’.. Angst kan lijden tot verlamming en die staat in de serie: ‘fight, flee, freeze’..

   En juist DIE verlamming is datgene waar machthebbers zich imo op richten met hun ‘demagogie’ en wapengekletter. Kijk naar Nazi-Dld, indruk maken, dan wordt er ‘zeker’ niet gevochten, noch gevlucht.. (Want dan ben je zichtbaar ‘protesterend’) Dus doe je ‘mee’ in de MASSA-hysterie.

   Dus.. Bevriezen en niets doen, in afwachting. Daarom zitten velen als zombies ’te wachten’.. Ze kunnen het niet gelóven, kiezen voor de illusie als Freeze-comfortzone. Freeze, zoals een muis uiteindelijk voor een slang volledig stil zit.. En opgevreten wordt. Het ultieme doel van machthebbers. Gaan mensen de straat op, dan is dat ‘beweging’ waar ze niet op rekenen, want dan moeten ze zelf, per definitie, ook ‘bewegen’.. Als ze tenminste hun medemensen als prooi willen blijven zien. DUS? B E W E E G..!

   Enne Coz, hoe kan nou angst géén frequentie zijn, als ALLES frequentie IS..!!? Je hebt/had het over de ‘bron’ achter de frequentie. Tja, dat zijn we idd zélf. We spelen angst, net zoals we het hele leven ‘spelen’.. Toneel is toch ook een illusie, films, ‘realiteit’.. Andersom gezegd: wat is géén illusie.. Vandaar uit, waar er dus geen illusie IS, kun je toch alleen ‘beoordelen’ dat iets een illusie is. En ‘daar’ te zijn, in dat ‘ZIJN’, is de opgave/taak imo. Of in andere woorden: 🙄

   If men define situations as real,
   they are real in all their consequences.

  3. Door te spreken over ‘door over angst te spreken, wek je de angst op’.. wek je de angst op.. Dan doe je precies hetzelfde. Een hond die achter zijn eigen staart aan zit..?
   Wat je imo over het hoofd ziet, is de mega-scheppingskracht die we hebben, en onze eigen wereld creëren. Dus ook angst. En die is er dus. Maar niemand heeft toch gezegd dat deze angst vanuit een ‘andere’ bron komt dan onze eigen Bron.. 😉 En dan zijn we weer bij het begin, ons Zelf.

  4. Lol, heb je er lang over na moeten denken?
   De freeze reactie is niet een standaard reactie, eerst ff een wikiQuote “De amygdala[4] (meervoud: amygdalae, Grieks: ἀμυγδαλή amygdalē = amandel) of amandelkern[2][3] is een amandelvormige kern van neuronen. Er zijn twee amygdalae, die diep in de temporale kwab van de hersenen liggen en deel uitmaken van het limbische systeem. Er bestaan veel verbindingen met de nabijgelegen cortex orbitofrontalis en ventromediale prefrontale cortex. Dit circuit speelt een centrale rol bij de verwerking van weerzinwekkende prikkels en regulatie van angst[5]

   De amygdala legt verbanden tussen informatie die van verschillende zintuigen afkomstig is en koppelt deze aan emoties. Bij iedere nieuwe situatie bepaalt het individu welke emotionele reactie het meest zinvol is. Daarbij reageert de amygdala bijvoorbeeld ook op de gezichtsuitdrukking van soortgenoten. De reactie van de amygdala op prikkels die angst veroorzaken kan snel en volledig automatisch (dat wil zeggen reflexmatig) plaatsvinden.

   Met name de rol bij angstreacties is bekend, maar de amygdala lijkt ook betrokken te zijn bij andere emoties,[6] zoals agressie en seksueel gedrag. Door een bepaalde situatie een emotionele waardering te geven (en als zodanig in het geheugen vast te leggen), kan het individu een toekomstige soortgelijke situatie gemakkelijker herkennen en daar gepast op reageren (bijvoorbeeld met een vecht- of vluchtreactie)”

   en nog wat over de “freeze” http://eft4ptss.nl/attachments/File/De_vecht-_vlucht-_of_verstarreactie2.pdf

  5. Zodra ik me iets verder verdiep in Ronna Herman kom ik er steeds meer achter dat ze een hoop algemene kennis gebruikt als spiritueel glijmiddel. Case closed (puke)

  6. Het draadje is wat mij betreft dus niet gesloten, evenmin ’the case’ 😉
   De huichelachtigheid van mensen kent namelijk geen grens…
   Ik knal hier steeds tegen aan.
   Jij benoemt het Coz, als het erop aankomt.
   Misschien niet met deze woorden…

  7. Het ene moment is angst een frequentie, even later is het een illusie…….
   Hoop gelul in de ruimte, kijk eerst wat angst is en kom daarna met je achterlijke new-age paradigma’s. Gezweefteef van Michael via Ronna, contradictief op die andere die stelt dat angst een frequentie IS.
   Hoeveel new-age bagger-shit-trash kan iemand binnenhalen voordat het onderbewuste gaat protesteren tegen alle contradictieve input?

  8. Coz, vreemde manier om te vertellen dat je geen donder van mijn verhaal begrijpt. Zie er niets van terug in je Wikipedia-betoog. Het is allemaal prima zo. Case closed? Prima. Toedeloe. Zoek verder naar de geest in de flesh.. 🙄

  9. Hmmm Odette, ik wist alleen iets over lange vingers en de lengte van de penis van een man. 😉 Zou er als man met worstenvingertjes toch bang van worden.

  10. Dear Guido, van jouw verhaal valt geen donder te begrijpen omdat je er begrippen bij haalt die buiten de context vallen. Appels en peren noemde ik het terloops.
   Slappe shit die Ronna aanhaalt en een channeling noemt kan ik tijdens het poepen opschrijven, dat jij deze slappe hap graag verdedigd is jouw pakkie an. Eerder was angst een frequentie, iets dat ECHT bestond, als een FREQUENTIE omfg, nu is die frequentie een illusie volgens Ronna.
   Angst is dus een frequentie en die frequentie is een illusie.
   Je kan als een vastberaden jehova getuige dingen blijven verdraaien en zeggen dat ik je niet begrijp, simpel, lul niet uit je nek.
   =schuttingtaal verwijderd=

  11. Coz, ik snap je, dus wil je een hart onder de riem steken.
   Hoe leg je het uit?
   Pfff, dat is dus kennelijk heel erg lastig…

  12. Ah, niet leuk, had net vandaag weer de wachttoren en dat andere boekie gehad van die lieve gelovige Jehova’s. Best interessant (not). Mafkezen die echt bang zijn en daarom zo gelovig zijn, lees die boekjes al een tijdje. Plaatje van God voorin. Gij zult geen evenbeeld maken van God, mongolen.

  13. Fijn besnaard, gevoelig type. Ik begrijp je niet. Simpel, mijn waarheid. En oordeel lekker verder; oordeel oordeel. Jouw waarheid moet haantje kraaien? Het zij zo. Rest ook mijn kees met deze gevleugelde woorden.

  14. Ik vind, maar dus ik vind…
   Dat Coz al gedurende hele lange tijd hier iets aan de kaak stelt.
   En dat iets hebben meerderen tot op heden… nog niet te weten beantwoorden.
   Helaas pindakaas.
   Ik heb enorme bewondering voor Cozmic wat jij aan de kaak stelt.
   Een man met lef, zo zie ik het iig!

  15. En Guido,
   Ik vind geweldig wat je allemaal doet!!!
   Ik weet nog precies wanneer ik op deze site belandde.
   En dat was in the beginning.
   Love you om te beginnen, echt waar 😉
   Maar love ook veel mensen hier, ook echt waar….

  16. Anna, ik kan het wel uitleggen. Ik heb geen agenda en kan dus zeggen wat ik ervaar/denk/voel.
   By the way, wie mij een beetje volgt kan daar een lijn in zien.
   Guido, on the other hand plaatst van alles van anderen en gaat dat daarna proberen te verdedigen met allerlei irratic argumenten , beetje onder het mom van, wie het beste argument heeft wint.
   Helaas heeft hij niet het beste argument, noch de feiten op een rijtje en staan zijn artikelen haaks op elkaar. Als objectief platform geen probleem, ga me echter niet lopen overtuigen dat het anders is.
   If you can’t convince them with science, baffle them with bullshit, gaat bij mij niet door mr G.

  17. Coz, ik snap je reactie
   Maar zie het niet té somber in.
   Guido heeft tussen neus en lippen door echt wel geventileerd, hoe hij je waardeerd.
   Wat Guido’s beweegredenen zijn, om én het een te doen, én het ander.
   Ik denk dan dat het beter is om op dat niveau onderling te corresponderen.
   Wie wordt van deze onderlinge issues beter?
   Niemand, tenzij het leidt tot zelfinzicht.
   Als het dát bereikt Coz, dan heb je in mijn opinie al genoeg bereikt, echt!
   Want wie wil met de billen bloot?

  18. Het blijkt dus verboden te zijn om een kritische noot te stellen?
   Zodra er een channelling is moeten we allemaal AUM zeggen en er van uit gaan dat alles in die channeling waarheid is want Ronna channelt Michael?
   Ik geef het op. Ik ga lekker een schutting bouwen en benoem ieder deel van die schutting, dat is schuttingtaal.
   Angst is een frequentie
   Angst is een illusie
   De frequentie van angst is dus een illusie
   Ergens bestaat een frequentie die angst heet
   Die frequentie is dus een illusie
   Dus angst is geen frequentie
   angst is een frequentie die er wel is, maar niet bestaat
   blah

  19. Waar ik me druk ver maak, pffff
   Als dit een spel is Coz, dan wens ik aan dit spel niet meer deel te nemen…
   Als het niet meer uitmaakt, omdat iedereen het in míjn omgeving óók opgeeft…
   Dan maakt het mij ook niet meer uit.
   En als dát zo is, dan is is dát erg niet spiritueel…
   Als mensen elkaar opgeven???
   Zover is de hele mensheid dus afgezakt…

  20. Het is niet of of, maar en en. Angst is is frequentietrilling in die zin zelfs een lage zoals liefde een hoge trillingsfrequentie heeft. Het gevoel dat wordt omgezet in frequentietrillingen dat dan te meten is. Angst is ook een illusie, je ziet wat je wil zien wat voor jou op dat ogenblik waarheid wil zijn. Wat je kan omschrijven als jouw wereld laten leven door de opinie door anderen opgelegd. Trek je eigen spoor anders raak je van je eigen pad. 😉

  21. Odette, je spoor licht altijd achter je, je pad is de route die je kiest.
   Blij dat Herr G. zijn humor nog steeds niet heeft verloren, maakt het sparren toch wat vermakelijker.

 11. Angst, leidt tot een chemische reactie, je lichaam maakt ogenblikkelijk het chemise product Adrenaline aan, verhoogde hartslag, hersens sneller en alerte, het ging om het overleven.
  Angst was en is een dankbaar onderwerp voor alle psychiaters, ook de pseudo,
  je kunt er uitgebreid over discusseren, het is onder te brengen in veel gradatisch, maar angst blijft angst hoe mooi je er ook over schrijft, het is een réactie op gedachten of situatie, maar deze gedachtes of dromen komen voort uit de intuïtie gevormd door de vele gewaarwordingen, en belevenissen.

 12. Om vast te stellen of er buiten mij iets is waar ik bang voor moet zijn, kijk ik eerst binnen mij om te bepalen wie ik ben. Als ik me niet eerst zelf de stuipen op het lijf jaag, is er buiten mij niets om bang voor te zijn.

  1. ooit stond hier weleens werk van Kryon, hoewel het bakken vol kritiekn kreeg van sommige lieden kon ik het zelf wel waarderen.

  2. Ja Coz, Kryon is voor mij ook de enige boodschap waar ik een boek van heb. Het is van Barbara Bessen in het duits.
   Meerdere mensen channelen Kryon….’uitgezochte’ misschien 🙂

  1. Martijn,

   Angst is niet uit je leven tebannen, het is altijd latent en als een smeulent lontje aanwezig in je lichaam en geest, om op het gewenste moment af te gaan, en de adrenaline door je lichaam te pompen, en klaar te zijn voor de afweer van elk kwaad, niks spiritueels te bekennen, oermenselijke qualiteit, om te overleven.

 13. Over echte angst gesproken, hoe de Oekraïnse NeoNazi’s massagraven achter zich laten, met gemartelde mensen, nu in 2014 op het randje van Europa, en van de EU overheden niet het geringste commentaar, kan ons ook gebeuren als WTK schrijvers en lezers, in Nederland wordt het de millitairen afgeraden in uniform met het openbaar vervoer te reizen, is dit of topic.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.