Advertentie

‘White Bull’ en 2012: ‘Optimale Liefde bant angst uit’…


Eerder plaatsten we hier op WantToKnow al artikelen over White Bull. Ian Graham, de man die White Bull zijn stem geeft, heeft onlangs nieuwe informatie doorgekregen van White Bull over 2012. Die informatie plaatsen we hieronder, onder het verhaal van Petra Maartense, die haar ervaringen met de entiteit van White Bull met je deelt. Om met name deze beide ‘mannen’, Ian Graham en ‘White Bull’ nader bij je te introduceren.

Petra Maartense
Petra Maartense

Petra Maartense heeft in samenwerking met Ian Graham ook een dvd gemaakt, waarop diverse interviews met White Bull te zien zijn. White Bull is een ‘teacher’ die vanuit een andere dimensie tot ons spreekt. Zij vertelt hierover een  deelt haar eigen, indrukwekkende ervaring met White Bull, in de hoop dat veel mensen er baat bij hebben.

“Toen ik voor het eerst kennis maakte met Ian Graham en de door hem gechannelde White Bull, was ik verbaasd dat Ian een ‘instrument’ werd genoemd. Dat klonk me wat denigrerend in de oren. In een interview dat ik met Ian had, vroeg ik hoe dat voor hem voelde. ‘O, ik ben er aan gewend,’ zei hij. ‘That’s what I am. And you are one. We are all just instruments, if we are really on our path, to serve the highest, we give ourselves over as instruments… for God, for spirits, to act through us. We are all in a way on our path to become instruments of good in the world.’

De rest van het verhaal is nog interessanter, want het grote voordeel van ‘fungeren als instrument’ en het streven daarin zo puur en helder mogelijk te zijn, is dat er voor je wordt gezorgd. Op een wonderbaarlijke manier is bij Ian alles wat hij nodig had om z’n werk te kunnen doen ‘geregeld’. De zogenoemde ‘ego-needs’ waren voor z’n eigen rekening. Daar mocht hij zelf mee stoeien.”

x

* * *

x

White Bull: ‘Perfect Love casts out Fear.’

2012 © Petra Maartense

x

De uiterst amabele Ian Graham is al 26 jaar channel voor 'White Bull'.
De uiterst amabele Ian Graham is al 26 jaar channel voor ‘White Bull’.

‘I am White Bull’, vult opeens een bulderende, indrukwekkend warme stem de ruimte.Hello my friend and welcome. We bring you a warm and very loving greeting. I’m very happy to be with you. I come into your presence with one desire, which is to serve you and I hope the fruits of that service will leave you with feelings of deeper peace, richer clarity, better understanding and a little bit of reassurance of that is also required.’

(vertaling GJ: “Hallo mijn vriendin, welkom! Ik begroet je met een liefdevolle, warme groet. Ik ben blij om bij je te zijn. Ik kom in je tegenwoordigheid met één verlangen, en dat is om jou te dienen. Ik hoop dat de vruchten van mijn service je mogen vullen met gevoelens van een diepere vrede, rijkere inzichten, meer begrip en een beetje bevestiging daarvan is ook benodigd”..)

White Bull is een oude, wijze, allang overleden Indiaan, die via Ian Graham, een bescheiden Schot met je communiceert. Alleen de metamorfose van Ian Graham naar White Bull is al een avontuur om mee te maken. White Bull legt het aan me uit: ‘Natuurlijk kan ik dat niet alleen, dus daarom werk ik met een deel van jou, dat we het Hogere Zelf noemen. Het is het alwetende, al-wijze, al-liefdevolle deel van jou zelf, en samen combineren we onze liefde en wijsheid om te dienen in dit moment.”
Hij vraagt of ik het begrijp. Onder de indruk van dit warme bad, dat me omringt, zeg ik ‘Yes’.

‘So, let’s get down to bussinness!’ Ik grinnik.

‘The first question I claim for myself: How are you?’

‘Oooo, I don’t know’, zeg ik met een lach, die mijn twijfel bevestigt.

‘O, dear, what is the confusion?’ vraagt hij bezorgd.

‘Sometimes very good, sometimes very bad.’

Een omzichtige manier om te zeggen: ‘Nu gaat het even helemaal niet goed.‘ Want dat zeg ik namelijk nooit… Het moment waarop ik opeens bij Ian Graham uitgenodigd werd, was spectaculair ’toevallig’. Hij zou eigenlijk nog in Engeland zijn. Ik had z’n antwoordapparaat ingesproken, omdat iemand opeens ontdekt had dat hij in Zutphen woonde en mij zijn nummer gaf. Ik was nieuwsgierig, want ik had z’n boek gelezen met de geweldige titel: ‘God is nooit te laat, maar ook nooit te vroeg.’
Je zou het de bijbel van nu kunnen noemen, zoveel wijsheid vind je erin. Ian Graham belde me op een dag dat ik het allemaal even helemaal niet meer zag zitten. Ik had een levensgroot probleem en wist niet hoe ik het op moest lossen. En normaal weet ik altijd hoe ik alles op moet lossen, dus het maakte me laaiend en moedeloos dat dit niet lukte.

‘So, als het niet goed gaat, wat gebeurt er dan?’ vraagt White Bull liefdevol en behulpzaam.

‘Soms weet ik niet hoe ik de problemen op moet lossen,’ zeg ik.

‘Perhaps that is because the problems are able to solve themselves!’  Aha, zo had ik het nog nooit bekeken…!

Hij vervolgt: ‘Als je een stuk touw hebt met een knoop erin en je probeert die knoop eruit te krijgen, trekt de knoop vaak strakker. Het beste is om het weg te leggen en dan kan je er later naar teruggaan, dan is de knoop losser en kan eenvoudig ontrafeld worden.’ Een wijsheid om je dagelijks te herinneren.

Naluisteren
Ik kreeg een cd met het hele gesprek – van ongeveer een uur – mee en iedere keer als ik ernaar luisterde hoorde ik weer nieuwe dingen. Grapjes ook, die ik de eerste keer helemaal niet opgepikt had. White Bull maakt je heel bewust van wat je ‘echte’ zelf is en wat bijvoorbeeld je ‘inner judge’ is, je ‘onechte’ zelf, die steeds de boel probeert te verstoren. Wat ik vooral geleerd heb van White Bull is te vertrouwen op mijn ‘innerlijke stem’ en ernaar te luisteren. Die stem is er altijd, maar wordt meestal overstemd door (ondermijnende) gedachten. Je eigen innerlijke stem vind je in de stilte, je eigen stilte.

.

Eindelijk leerde ik goed te onderscheiden wat ‘mind’ en ‘ego’ is en zodra je die kunt waarnemen, kun je ook ontsnappen uit die gevangenis. Het ego is bang ontmanteld te worden en zal er alles aan doen jou klein te houden, bang te maken en bezorgd te laten zijn. “Als je denkt dat het zo is, dan is het ook zo,” begreep ik. De kracht van gedachten, waarmee we onbewust van alles in stand houden. Als je denkt dat iets ongezond voor je is, dan is dat ook zo, bijvoorbeeld. En: Iemand kan nog zo verantwoord en biologisch eten, maar als je gestressd bent en daar heel ‘hyper’ over doet, zal al het gezonde voedsel zich in je lichaam onmiddellijk omzetten in giftige stoffen. Het is belangrijker innerlijke rust en vrede te voelen. Het mooie is, dat je in die innerlijke rust en vrede baadt, wanneer je een tijdje in de energie van White Bull verkeert.

Overdracht van energie
Wat ik na mijn eerste bezoek nog niet wist, is dat die energie ook over te brengen is via beeldmateriaal. Ik had wel gemerkt dat als ik opnieuw naar de cd luisterde, diezelfde prettige, warme energie voelbaar de ruimte vulde. Maar dat je zoiets ook kon filmen en op die manier doorgeven, daar kwam ik pas later achter. Ian vond het een goed idee om White Bull eens te filmen.

In verschillende sessies, verspreid over zo’n anderhalf jaar, deed ik vier of vijf interviews met White Bull. Ik stelde vragen, waarvan ik vermoedde dat iedereen er iets aan kon hebben. ‘Wat is God?’ bijvoorbeeld. ‘Ik kan een ander niet vertellen hoe hij of zij God zou moeten zien. Dat is een hele persoonlijke beleving,’ antwoordde hij. “Maar de beste manier om God te ontmoeten is om ‘m te zoeken in een ander. Wie de God in de ander kan zien, ervaart ook de God in zichzelf. ‘It takes a God to see a God.’’

Probeer altijd het beste in een ander te zien. Ook je gedachten over anderen en over de wereld hebben namelijk kracht. Alles is energie. Met boze of gefrustreerde gedachten over anderen of over hoe de wereld in elkaar zit, hou je ongewenste situaties juist in stand. Een mooi voorbeeldje, dat overigens niet op de dvd terecht is gekomen, is het verhaal van de man die op Koninginnedag die aanslag pleegde. ‘Het is te gemakkelijk om dat met z’n allen te veroordelen,’ zei White Bull. “Deze persoon handelde – heel onbewust natuurlijk – vanuit een frustratie, die veel groter was dan alleen van hemzelf. Hij uitte deze veel grotere, algemene frustratie, omdat hij daar gevoelig voor was. We zijn dus allemáál verantwoordelijk voor wat er in de wereld gebeurt..!”

Als wij de boosheid, de angst en de frustratie in onszelf helen, heeft dat ook een groter effect op de wereld dan we denken. Dat kan en dat is niet zo moeilijk. ‘Perfect Love casts out fear,‘ zegt White Bull. En ‘Perfect Love’ is wat wij in wezen zijn. Daarom heb ik uiteindelijk ook de dvd gemaakt. White Bull geeft je inzichten, oefeningen en richtlijnen om het makkelijker te maken. Maar nog veel belangrijker en effectiever: Je wordt meegenomen naar die diepere laag in jezelf, zodat je de vrede, de rust en de warmte kunt voelen en dat heeft automatisch een transformerend effect. White Bull spreekt tot je hart; je kunt zelf voelen of dat resoneert met je eigen – diepere – waarheid.

x

x

White Bull over 2012

 x

‘Heaven on earth is available for everyone!’

door Petra Maartense

 x

Heb je het trompetgeschal al gehoord?
Ben je er klaar voor? Ben je bereid? Wakker worden! Tijd voor wie je werkelijk bent, voor je ware zelf, voor het leven, zoals dat door jou geleefd wil worden in z’n volle glorie, onbeperkt, vrij, blij…. jij!

trumpet callWhite Bull, gechanneld door Ian Graham, noemt het een ‘trumpetcall’. Het moment van de waarheid, 21 december. Hoewel deze dag zelf gewoon een dag zal zijn als alle andere dagen, speelt er ondertussen wel een groots proces op de achtergrond: Hemel en aarde bewegen om ‘de hemel op aarde’ te verankeren, zou je kunnen zeggen. De zogenoemde ‘lichtwerkers’, door White Bull de ‘voorhoede’ genoemd, hoorde het trompetgeschal al vanuit de verte en is klaargestoomd om de volgende ‘lading’ op te vangen en te informeren. Het één is niet beter dan het andere, iedereen heeft z’n eigen specifieke taak in het geheel, z’n eigen weg te gaan en ja, de één zal nog wat langer in het dualiteitsbewustzijn – met strijd, pijn en verzet – ronddwalen dan de ander, maar de uitweg is voor iedereen beschikbaar.

We voelen het, ergens diep in onszelf weten we het, en we geloven het misschien niet allemaal, onze mind kan dit niet meer volgen, de grootsheid van wat hier gebeurt. We worden geroepen van binnenuit, niet van buitenaf. Iedereen kan dat voor zichzelf, bij zichzelf, in zichzelf nagaan. We hoeven ons niet te voeden met al die rampscenario’s of waarschuwingen, waarom zouden we? Ga naar binnen, voel eens wat daar gebeurt. Voel je een vreugdevolle, verwachtingsvolle ‘thrill’ en durf je je daar aan over te geven?

Of voel je verzet, stevige gevechten in jezelf (zoals we die bijvoorbeeld ook zien in het Midden-Oosten), verwoede pogingen om alles onder controle te houden? “De grootste pijn zit in het verzet,” leert White Bull ons (en hij niet alleen natuurlijk). We verzetten ons tegen de pijn, maar juist door dat verzet, wordt de pijn groter. Laat het er zijn, accepteer de pijn en zie eens wat er dan gebeurt. De grote overgang, het proces wat we allemaal individueel, maar ook als wereld in z’n geheel doormaken is het proces van dualiteit naar non-dualiteit. De non-dualiteit IS het eenheidsbesef, het Bewust-zijn van de Eenheid.

Je kunt dat niet afdwingen, je ontdekt het stap voor stap, je bewustzijn groeit. Dat gaat gepaard met de verhoogde trillingen van de aarde. De aarde als geheel beweegt zich ‘vanzelf’ naar een andere dimensie. Daar is geen ontkomen aan, maar het is ook niet erg. Tijdelijk pijnlijk misschien, ja, maar uiteindelijk voor iedereen een feest van vrijheid, vreugde, ruimte, licht en liefde.

Cosmic-HeartVan dualiteit naar ‘Non-dualiteit’, richting je ziel..
‘Wat is het verschil tussen dualiteit en nondualiteit?’ vroeg ik White Bull. “Dat is het verschil tussen ‘resistence en acceptence’”, antwoordde hij. Het verschil tussen verzet of acceptatie dus. Hoe meer je je verzet tegen ‘dat wat er is zoals het is’, hoe meer je probeert vast te houden aan ‘het bekende’, datgene wat je voor ‘waarheid’ aannneemt, je overtuigingen, je beperkingen, je gehechtheden, hoe moeilijker het is.

Natuurlijk, veel mensen zijn bang voor veranderingen en zullen des te meer vasthouden aan het bekende, of dat nou zo prettig is of niet, het is de angst voor het onbekende die hen weerhoudt stappen te zetten in de richting van… ja wat eigenlijk? In de richting van je ziel! Dat is het antwoord. Niets wordt je opgedrongen door iets van buitenaf. Het is je eigen ziel die zich wil ontwikkelen, die wil groeien. Die voelt: Ik wil leven, genieten, ik wil vrij zijn!

Het is een tijd waarin we – allemaal op onze eigen manier, op onze eigen tijd en door omstandigheden, die voor iedereen persoonlijk verschillen – gedwongen worden onze gehechtheden los te laten. Maak je geen zorgen, dat hoeft niet op een specifieke dag te zijn. Dat gaat geleidelijk, het is een proces. Een proces met flinke schokken, dat kan. Weet dan dat acceptatie de weg is en dat er altijd iets nieuws, iets mooiers voor in de plaats komt. Dat alles uiteindelijk op z’n plek zal vallen. Dat alles hiernaartoe leidt, naar de Eenheid, de vrede in jezelf, ‘Heaven on Earth’, al is de pijn nog zo groot, al is de strijd nog zo zwaar, iedereen zal de weg vinden….

Om the ‘Kingdom of Heaven’ te bereiken, gaan we ‘door het oog van de naald’, refereert White Bull aan een uitspraak van Jezus. Eerst dien je al je zekerheden, je ‘attachements’ los te laten. Maar vergis je niet, alles loslaten om door het oog van de naald te gaan, betekent bereid zijn… Het betekent niet dat je alles kwijt raakt. Het betekent vrij worden van de angst, die je beperkt. Je komt tot de essentie van wie je bent en dat is meer rijkdom, meer vrijheid en meer vreugde dan je ooit gekend hebt. Door het oog van de naald, het is ontsnappen uit de gevangenis.

Iedereen weet nog wel hoe allerlei noodscenario’s de wereld in z’n greep hielden rond de milleniumwisseling. En op 1 januari 2000 was de wereld nog helemaal intact, geen vliegtuigen massaal neergestort, geen wereldwijde computerstoring, allemaal onzin. Ook nu wordt er weer hevig gespeculeerd en misschien omdat mensen van spektakel en drama houden, worden de wildste verhalen verspreid. Ons advies: Voed je vooral niet met al die onheilstijdingen. Wees verheugd over het nieuwe tijdperk en sta er open voor. Verwelkom het met heel je hart. Wees er klaar voor.

DoveOfPeaceLight
Doves of Peace light

Ben je bereid de stap te zetten?
Ben je er klaar voor? Dat is het enige dat telt. En dat vertelt de stem van je hart je. Die is nergens bang voor, die is alleen maar blij en verheugd. Want de nieuwe tijd is de tijd van het hart. Niet van de angst. Angst is het ‘oude’ bewustzijn. Bereidheid, vertrouwen, vreugde, laat het stromen… dat is wat het ‘nieuwe’ bewustzijn ons vraagt, maar ons ook brengt! Een omslag.

Je bereidheid is genoeg om dat persoonlijke proces, want dat is het, in gang te zetten. Overgave of verzet, vertrouwen of angst, meestromen of vasthouden, dat zijn de keuzes, die we nu kunnen maken. Mogen maken. Want het is aan jezelf om te kiezen. Heb je de bereidheid om oude patronen los te laten, oude overtuigingen te laten voor wat ze zijn en de wereld elke dag te bekijken met een frisse blik, met verwondering en blijdschap over al het moois dat ons toekomt?

Op 21 december klinkt de ‘trumpetcall’, zoals White Bull dat zo mooi verwoordt in het boek ‘God is nooit te laat’ van Ian Graham, zijn ‘instrument’. Ian Graham channelt al bijna dertig jaar de liefdevolle boodschappen van White Bull, die duizenden mensen al hebben geholpen en begeleid in het proces van het vinden van meer vrede, helderheid en inzicht in zichzelf. Het is de vrede ‘beyond understanding’ waar het volgens White Bull om gaat. Die vrede ‘beyond understanding’ vind je in de diepte, in de Stilte van jezelf. Die overstijgt alle dualiteit; de dualiteit die we nu als wereld (gaan) overstijgen. En dat is dus vooral een persoonlijk proces, met een wereldwijd effect.

animated doveWe hoeven niet te gaan voorspellen wat er gebeurt na 21 december. Dit is wat er gebeurt, deze bewustzijnsverschuiving vindt plaats. Van dualiteit naar Eenheid. Ook en vooral in jezelf. En dat gebeurt voor iedereen op z’n eigen manier, op z’n eigen moment. Het is een proces. En dat proces is allang in volle gang. Maar.. De uitkomst is al bekend. We zijn deze overgang allang aan het maken. De benodigde cruciale meerderheid van de mensheid, die bepaalt dat het collectief bewustzijn deze omslag maakt, is er al. Het aantal ontwaakten op de wereld stijgt steeds sneller en zal na 21 december ‘epidemische vormen’ aannemen. Het werkt (serieus!) aanstekelijk… Het licht van de één verlicht de ander.

Hoe de wereld er dan precies uit komt te zien?
Nou, daar zijn we zelf bij. Wij creëren. En we zullen steeds meer vanuit ons hart, vanuit Liefde, vanuit creativiteit en vertrouwen creëren, omdat we ons bewuster zijn van wat we creëren en minder behoefte hebben aan (vastliggende) structuren en beperkingen. Creëren vanuit angst hebben we (onbewust) lang genoeg gedaan en die weg loopt dood. Dat werkt nu niet meer. En ja, dat is waar we nu nog tegenaan lopen. Die angsten willen gezien worden en opgelost.
Haal diep adem en durf er naar te kijken. Kijk en zie waar je vanuit angst redeneert of probeert zaken in stand te houden. Durf klemzittende harnassen af te gooien, je denkbeelden, verwachtingen, overtuigingen van hoe het moet en hoort. Zie het onder ogen en besef dat de controle, die je wilt hebben, voortvloeit vanuit angst. En veel ‘verhalen’ oplevert, waar je weinig mee opschiet. Probeer groter te denken, durf voorbij de angst te gaan, ontdek de enorme ruimte van mogelijkheden die daarachter ligt. Die groter is dan wij ooit met onze ‘kleine mind’ kunnen begrijpen.

* * *

x

x

DVD
dvd interviews met White BullOp de dvd, die we hebben gemaakt met White Bull, die voor steeds meer mensen actueel wordt, legt hij heel mooi uit hoe je kunt voelen wat de ‘waarheid’ is. Dat resoneert in jezelf, in elke cel van je lichaam. Daar hoef je niet over na te denken, dat voel je. Daar is geen strijd, daar is die ultieme vrede. Goed luisteren naar je eigen innerlijke stem helpt. Jezelf trouw zijn, trouw zijn aan wat je innerlijke stem je ingeeft. Vroeg of laat komt er een moment dat je daar niet meer omheen kan.

De mind veroorzaakt alle conflicten, zie het. Want als je ernaar kunt kijken, hoeft de mind niet langer ‘ondermijnend’ te zijn. Elk conflict is een conflict in jezelf dat zich kan en wil oplossen. Het is alleen maar de angst (om geen controle te hebben) die al die conflicten veroorzaakt. Dus kijk vooral welke angst je in de greep heeft. En kijk verder, verder, probeer ‘m te voelen… blijf kijken… en uiteindelijk… waar issie gebleven? Durf erin te duiken en hij is weg. Het is niet de realiteit, het zijn maar verhalen… Laat je er niet door meesleuren!

Persoonlijk heb ik heel veel geleerd van de White Bull teachings, via Ian Graham en ik ben zeer dankbaar dat ik de dvd heb mogen maken. Want door er zo intensief mee bezig te zijn dringt het steeds sterker door in je bewustzijn en je leven. Nog steeds herinner ik me regelmatig wat White Bull me heeft laten inzien of probeerde te laten zien en geeft dat op dat moment richting.
Sommige kwartjes vielen pas na een jaar (of twee..) op z’n plek. Het is tijdloos. De boodschappen zijn tijdloos. Zoals die intense vrede, die je in jezelf kunt vinden ook tijdloos is. Los van plaats, tijd of situatie. Die is er gewoon. Als je wilt op elk moment. Je kunt ‘m steeds weer terugvinden. In je hart…

In een van de gesprekken, waarvan een deel op de dvd staat, hebben we het over 2012 en de grote omwenteling, die nu voor de deur staat. Een groot deel van dit gesprek is nog niet eerder openbaar gemaakt en staat ook niet op de dvd. Dit exclusieve gesprek met White Bull is voor de liefhebbers te bestellen; je krijgt dan een downloadfile toegestuurd. (zie hieronder)

Op de dvd staan 10 interviews en channelelings, sommigen een half uur, andere korter. Niet iets om in een keer te bekijken, maar per stukje en dan tot je door laten dringen. Sfeervol aangekleed met speciale bijpassende muziek en natuuropnamen.

Moge het jullie allen net zo geruststellen als het mij gerust gesteld heeft, ook al zag ik – tijdens dit gesprek – ineens voor me hoeveel pijn en verdriet er nog naar boven zou komen. Moge het ook jullie de moed en de kracht geven om te gaan met alles wat je in dit proces tegenkomt. Maar weet dat het tijd is om feest te vieren, we zijn (binnenkort) verlost van onze lange lijdensweg. Welke weg je ook kiest, The kingdom of heaven is available and waiting for you! Available for everyone…

 xLove & Light, Petra

x

Bestel deze DVD zónder verzendkosten!
De dvd kun je bestellen via Wanttoknow voor € 25,- en je betaalt geen verdere verzendkosten. Maak dit bedrag over op bankrek. 4313174 tnv Dolphins & Whales publishing bv in Heemstede, ovv White Bull en je volledige adres!! (Deze aktie is geldig t/m vrijdag 28 december!)

En voor de échte liefhebbers is tijdelijk een ‘download’ van dit hele gesprek (45 minuten) over 2012, de grote omslag en alles wat dat in het persoonlijke leven van mensen betekent, te bestellen voor € 15 ,- Stuur een mail: happyview@xs4all.nl  

Meer informatie over White Bull vind je hier: mankindkindman.org  Petra Maartense: www.happyview.info

 

 

13 gedachten over “‘White Bull’ en 2012: ‘Optimale Liefde bant angst uit’…

 1. Probeer gewoon naar je hart te luisteren en blijf dicht bij jezelf.
  Je word constant geholpen door je hogere zelf, en wat niet onbelangrijk is het is Gratis.
  Alles loopt volgens schema en je hoeft helemaal niets te doen dan naar je hart te luisteren.

  1. Hmm, vandaag alles definitief opgezegd wat eigen bedrijfje betreft…
   Was van de zomer al een heel spontane opwelling uit frustratie. Duurt toch altijd even voor alles echt geregeld is. Voelt aan de ene kant als een bevrijding, met af en toe nog spelde prikjes paniek/angst.
   Blijf het lastig vinden, wat is nu echt je hart dat je wat verteld.

  2. Imke , hart en hoofd mogen het af en toe best weleens samen eens zijn .
   Met je hart ga je gewoon lekker door met wat je altijd leuk vond te doen , je hoofd ( verstand ) had uitgerekend dat het bedrijfsmatig op dit moment niet rendabel is . Eigenlijk niets aan de hand , ervaring rijker en een illusie armer .

  3. Ha, dank lieverds. Zo zal het wel zijn ja. Maar helaas zit ik nog niet in die hele mooie flow van eenheids gevoelens, vertrouwen enz enz. “t is meer de vibe waar Hyper ook last van had van de week, Blowtorch the basterds, zeg maar. En dan druk ik me nog voorzichtig uit.( iets te hard op de grond gestampt? http://tinyurl.com/ckdtedu ) Bij vlagen, en die worden wel langer, lukt het me om gewoon lekker bezig te zijn. Nou ja, vandaag mijn nieuwe winterjas afgemaakt! ook leuk.

  4. Imke , if it makes you feel better….ik heb in de afgelopen 24 jaar menigmaal op het punt gestaan om mijn bedrijf op te doeken . Belastingtechnisch is dat echter zeer veel van de lastige , je moet dan nl je virtuele opgespaarde oudedagsreserve ophoesten , geld dat je uiteindelijk nooit opzij gezet hebt .
   Lekker freelancen , doen wat je leuk vindt en waar je je inspiratie in kwijt kan . You go Girl 😉

  1. Sherlock die nu ‘Joke’ heet.. Is Joke ook Engels..? Come to the point my dear!

  2. Het zijn ook geen Indianen , die komen namelijk uit India , het zijn Native Americans . Bovendien is Amerikaans geen taal . Taal wordt sowieso gesproken met de mond en gehoord met de oren , telepatisch werkt dat een beetje anders pffffrrrrt .

 2. @Petra, “Hoor je het trompetgeschal?” N.a.v. deze woorden wil ik deze ervaring met je delen, op 05-10-11 heb ik opgeschreven; “hier werd ik vanmorgen mee wakker, het klonk a.h.w. op de achtergrond in mijn hoofd”:

  Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
  die galmt door gans Jeruzalem
  een heerlijk morgenlicht breekt aan:
  de Zoon van God is opgestaan. (De Goddelijke kracht in ons)

  Geen graf hield Davids Zoon omkneld
  Hij overwon die sterke held (De Mensheid)
  Hij steeg uit t’graf door eigen kracht
  want hij is God bekleed met macht.

  Nu jaagt de dood geen angst meer aan
  want alles, alles is voldaan
  Wie in geloof op Jezus ziet. (Jouw eigen verlossing)
  die vreest voor dood en duivel niet.

  Want nu de Heer is opgestaan
  nu vangt het nieuwe Leven aan
  een Leven door zijn dood bereid (van de dualiteit)
  een Leven in zijn heerlijkheid.

  Past helemaal bij deze tijd. De stem van het Bewustzijn klinkt door het hele Universum. Een nieuwe tijd breekt aan, de kinderen Gods zijn opgestaan. Wij zijn Goddelijke wezens, niet meer in de ban van de dualiteit. We hebben onszelf verlost en zijn door de angst heen. Het Goddelijke krijgt nu de overhand, Leven in vol Bewustzijn, allemaal zijn we door lijden en pijn (dood) gegaan. Nu gaan we in Liefde Leven. Oftewel “De Hemel op Aarde.”

 3. Hello Mr. Bull,

  What a Bull Shit! !

  I am really sorry you need this show of the old Indian Wise to bring your own unique beautiful message to the world..
  This is not right. This is misleading.

  Jacobine

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.