Advertentie

De nieuwe tijd is begonnen..


Pamela Kribbe's channelingen werden hier op WantToKnow eerder geplaatst (klik voor lead)
Pamela Kribbe’s channelingen werden hier op WantToKnow eerder geplaatst (klik voor lead)

x

De nieuwe tijd is begonnen

2012 © Pamela Kribbe – channelt Jeshua

x

“Ik ben Jeshua. Ik ben hier met jullie in vreugde. Ik zeg jullie: we zijn er, de Nieuwe Tijd is begonnen. Een nieuwe wereld ontvouwt zich in jullie en overal om je heen. Het is begonnen. Een nieuwe aarde ontstaat. De werkelijkheid van de oude aarde zie je ineenschrompelen en in elkaar storten. Je kunt het alle dagen zien gebeuren. Op het nieuws, in de gebeurtenissen die zich op wereldniveau afspelen, maar ook in het klein, in het leven van alledag. Je ziet mensen om je heen in een crisis geraken.

Ogenschijnlijk gebeurt dit door omstandigheden buiten hen, rampspoed op financieel gebied, op relationeel vlak of op het gebied van gezondheid. Al die gebeurtenissen werken als katalysatoren, als wakkerschudders die je dwingen heel diep naar binnen te gaan en aan te kijken wat daar is. Ligt daar een bedding, een bodem in jezelf, waar je vastheid en geborgenheid vindt ook al vallen uiterlijke zekerheden weg? Of val je?

Lijk je te vallen in een peilloze diepte van onzekerheid, angst en wanhoop. Dat is wat een diepe crisis met iemand doet: alle zekerheden worden je ontnomen, alles komt op losse schroeven te staan in je leven. Dat is wat de bewustzijnsontwikkeling in deze tijd met mensen doet. Op politiek, economisch, en cultureel niveau vinden grote verschuivingen plaats en op individueel niveau worden mensen uitgedaagd om ten diepste te doorvoelen waar hun zekerheden liggen en in hoeverre ze daarvoor afhankelijk zijn van iets buiten zichzelf.

Ik groet jullie allen vanuit de nieuwe werkelijkheid die ik al in jullie geboren zie worden.
Het is dát deel van jou dat ik hier aanspreek, niet het deel dat nog vastzit in oude angst, twijfel en onzekerheid. Ik geef energie aan het nieuwe deel. Daarop richt ik mijn focus, mijn waarneming en zo laat ik het tot bloei komen. Voel mijn energie, mijn aanwezigheid. Voel mijn blik op jou gericht, op het meest lichte, optimistische, hoopvolle, krachtige, mooie deel van jou. Voel hoe het oplicht, voel hoe je eigenlijk alles al weet. Voel dat je er bént. Je staat er! In jouw aardse zijn draag je het licht van je ziel met je mee. Voel het maar in je hart. Je hebt je sterrenlicht hier verankerd op aarde. Jouw verlangen naar innerlijke bevrijding en bewustwording vertaalt zich nu in een nieuw begin. Geef je daaraan over. Laat je erdoor meenemen en vertrouw op het leven. Je hoeft het niet alleen te doen.

Wij zijn met elkaar verbonden. In het veld van de christusenergie ben jij verbonden met mij, met alle zielen die zich thuis voelen in dit veld. Voel de kracht van onze gebundelde energie. Het is niet een kracht die doet en actie voert, niet een kracht die druk bezig is. Het voelt meer als een vruchtbare bedding waar je in achterover kunt leunen; het voelt als thuiskomen onder gelijkgestemden. Voel je eigen zielenfamilie vanuit je hart. Sommigen ken je, anderen niet. Sommigen zijn dichtbij, anderen ver weg. Hier in Nederland is jouw familie rijkelijk vertegenwoordigd. Je bent niet meer een eenling die zich tegen de gevestigde orde keert omdat je je er niet thuis voelt. Je hoeft niet meer die eenzame vechter te zijn.

lotus leaf groenDit is een tijd van verandering.
De gevestigde orde ligt overhoop. Er zijn geen zekerheden meer. Mensen zijn op zoek zonder dat ze weten waarnaar ze zoeken. Er is angst, er is leegte in de harten van mensen. Wat vanuit de mentale geest kon worden bedwongen, valt nu als los zand door je handen heen. Deze tijd vraagt om een diepe inkeer naar binnen, om een nieuw fundament onder de voeten. Jullie zijn al een tijdje onderweg op het innerlijke pad. Daarom zijn jullie degenen die een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Niet zozeer door iets te doen, of door actief en druk iets te willen veranderen, maar door in vreugde te zijn wie je bent. Je mag nu werkelijk ontspannen. We zijn er. Je bent er al. De Nieuwe Aarde is er en gaat zich nu geleidelijk aan verder manifesteren.

Lang sluimerde de energie van de Nieuwe Aarde in de marges van jullie werkelijkheid, zoals in de kieren en randen van een gebouw. Ze kon nooit echt naar buiten treden. Als lichtwerker – degene die een nieuwe tijd voorbereidde – heb je in dit en in vorige levens vaak ervaren dat je je in die kieren en randen moest ophouden, en dat je er niet uit mocht of kon. Nu stort het hele gebouw ineen en kan het licht vrij stromen uit die nauwe hoeken en spleten. Jij mag er uit, jij bent vrij! Jouw energie is meer dan welkom nu. En hoewel het onwennig voor je voelt en je je afvraagt of het wel kan, vraag ik je: wees gul met je innerlijke gaven. Deel de wijsheid die je innerlijk hebt vergaard. De stilte, de rust, het mededogen in je hart zijn je grootste geschenken. Deel ze met anderen. Verberg jezelf niet langer.

Laat je licht stromen.
Voel je thuis op deze aarde. Het is ook jouw planeet, ook jouw woonplek. Ik zie jullie allemaal twijfelen in onzekerheid. Zijn we hier wel welkom? Heeft de maatschappij wel een boodschap aan wat wij komen brengen? En het antwoord is: JA. Maar je hoeft niet te denken in termen van een maatschappelijke beweging. Houd het klein en eenvoudig. In jouw persoonlijke leven zijn er allerlei manieren waarop je je licht duidelijker tot stromen kunt brengen. Kijk maar eens naar hoe je nu leeft, in je dagelijkse omgeving. Kijk eens even hoe jouw energie daarin stroomt. Neem eens een situatie die je dagelijks tegenkomt, met je gezin, je partner of in je werk. Laat het spontaan in je opkomen. Laat jij zien wie je bent? Durf je je ware gezicht te tonen? Je weten, je wijsheid, je grootheid? Of houd je het terug? Uit angst en een oude schaamte die voortkomen uit het je lang hebben moeten verbergen in de kieren en randen.

Als wij als bewoners van de Aarde onze handen niet ineen slaan, zal de Aarde uitputtingsverschijnselen gaan vertonen.
“Verwelkom deze schitterende kracht in jezelf. Voel je eigen waardigheid. Voel dat jij dit mag zijn. Behandel het oude, zowel in jezelf als in anderen, met erbarmen. Maar laat je er niet meer door van de wijs brengen..”

Je moet wennen aan deze ommekeer.
Sommigen van jullie projecteren het visioen van een Nieuwe Aarde steeds voor zich uit. Het komt nog, het ligt ergens in de toekomst. Niet hier en nu, maar elders. Ik zeg je: het is nu, de tijd is rijp, de geboorte van de Nieuwe Tijd vindt nu plaats, te midden van de chaos. Juist in de chaos, de vrije val waarin velen zich bevinden, ontstaat een opening in vele harten. Neem je plaats in, aarzel niet.

Hoe doe je dat? Hoe neem je je plaats in? Hoe spreek je, handel je, leef je vanuit je diepste weten, vanuit je ziel? Dat is immers het kenmerk van leven in de Nieuwe Tijd, dat je het leven vorm geeft vanuit verbinding met je ziel. Dat je meebeweegt op die stroom. Het antwoord is dan ook allereerst: volg je hart. Geef je over aan dat wat je inspireert en vreugde brengt. Wanneer je merkt dat de oude angst en de twijfel je vastgrijpen, buig je ernaartoe vanuit je hart, maar wees ook ferm: “Dit is niet meer wat bij mij hoort, ik ben dit station gepasseerd. Ik ben door de poort heen.

Natuurlijk kan ik het begrijpen als mijn menselijke zelf af en toe wordt overvallen door angsten, twijfel en gepieker. Maar ik laat mij daardoor niet meer omver kegelen.” Een tweede sleutel is: wees je bewust van dat wat jou vervult en inspireert, wat jou het gevoel geeft op de Nieuwe Aarde te zijn. Zoek die plekken of bezigheden of mensen op, want die brengen je terug bij je ziel, en doen je herinneren wie je echt bent. Wees vrij van het oude. Het is nu mogelijk op aarde; je hebt de weg zelf vrij gemaakt.

Ik doe een beroep op jullie. Geloof in jezelf. Nog te vaak maak je jezelf klein in je gedachten. “Nee, ik ben nog niet vrij om te zijn die ik echt ben, want ik moet eerst nog dit oplossen, of dat veranderen, en ik ben bang en onzeker en ik twijfel of het gaat lukken.” Dit kan allemaal wel waar zijn, maar waar geef je je aandacht aan?

Ik richt mijn blik op het goud in jou, de kern van liefde die het licht van de Nieuwe Tijd nu al uitstraalt. Ik nodig jullie uit dat zelf ook te doen. De richting van je blik te veranderen. Verwonder je over alle schoonheid, moed en wijsheid die in jou aanwezig is en die uit wil stralen naar anderen. Het is niet een kwestie van ego of hoogmoed om jezelf in dit licht te zien. Dit is het licht van God. God is niet een kracht buiten jou, maar een kracht die jou van binnenuit draagt en die onuitputtelijk sprankelend en creatief is. Verwelkom deze schitterende kracht in jezelf. Voel je eigen waardigheid. Voel dat jij dit mag zijn. Behandel het oude, zowel in jezelf als in anderen, met erbarmen. Maar laat je er niet meer door van de wijs brengen. Je bent verder dan dat.

Dat is mijn boodschap voor vandaag. Heel eenvoudig. Je bent er! We zijn er! De Nieuwe Tijd is begonnen. Laat het dansen door al je cellen. Laat het licht van je ziel naar buiten stromen. Niet in een onevenwichtig, overmatig geven of in een strijd voor verandering. Laat het spontaan gebeuren, zoals de stralen van de zon vanzelf de ruimte instralen. Zoals een bloem vanzelf open bloeit en haar schoonheid vrijgeeft in de lente. Stroom mee met wat je hart je ingeeft en laat je niet in de luren leggen door je verstand, dat bezwaren inbrengt en alles in twijfel trekt. Zie het goedmoedig aan, de stem van de angst en de twijfel. Het is je vijand niet. Deze oude energieën trekken zich terug wanneer je je richt op vertrouwen en overgave. Beweeg mee op de energiestroom van de Nieuwe Aarde.

Door jullie inspiratie, geloof en vreugde krijgt zij steeds voller gestalte.”

Jeshua

 

© Pamela Kribbe 2012

 

http://www.pamela-kribbe.nl/

17 gedachten over “De nieuwe tijd is begonnen..

 1. quote:[” Je mag nu werkelijk ontspannen. We zijn er. Je bent er al. De Nieuwe Aarde is er..”]

  Nu heb ik wel waardering voor de algemene strekking van het verhaal, laat daar geen misverstanden over bestaan maar deze zin in de quote, doet bij mij de alarmbellen afgaan.
  Het is niet voorbij totdat het echt voorbij is. Daarmee bedoel ik dat volgens de tekst zijn alle duistere facties op hun retour, in de dagelijkse praktijk zien we de consolidatie ervan steeds sterker worden. Niet dat ik propageer om ertegen te gaan vechten maar aan de andere kant moet er nog steeds erg hard gewerkt worden aan een wereld die weliswaar in de blauwdrukken al bestaat maar nog gematerialiseerd moet worden. In bijna ieder aspect.
  Hoe eerder hier de vaste contouren van beginnen zichtbaar te worden hoe duidelijker het is dat de oude systemen hun tijd gehad hebben.
  Ik spreek deel duidelijk over aanpakken, met de handen aan het werk, met de voeten in de Aarde en zweet op je huid.
  Veel is er gelukkig al, het moet opnieuw gerangschikt en verbonden worden.
  Dat is de opgave voor nu!

  1. @Veel is er gelukkig al, het moet opnieuw gerangschikt en verbonden worden.

   Inderdaad.

   En dat er nog helemaal niets veranderd is, blijkt wel, uit het feit dat de schrijvers van dit soort stukken nog steeds niet op een andere manier met mij verbinden, dan via het maar weer schrijven van dit soort stukken.

   Als er werkelijk iets in haar leven veranderd is, dan hoeft ze ook niet meer dit soort stukken te schrijven, maar laat ze zien welke wezenlijk nieuwe keuze zij is gaan leven in haar omgang met mij, in haar samen zijn op aarde met mij.

   Ja, met mij.
   Ze kent me niet.
   En toch gaat alles over haar verbinding met mij.
   Ook met ‘jou’ natuurlijk, maar daar mag ‘je’ zelf naar kijken.

   Ze verbindt nog steeds niet anders met mij.
   Ze zet er nog steeds hetzelfde verhaal eerst tussen.
   Dan is er dus niets veranderd.

   Iedereen zet nog steeds overal een verhaal tussen.
   In plaats van een keuze te maken en die te leven.

 2. Mijn waarneming is vaak het tegenovergestelde als dat men vaak verkondigd. Ik snap nooit waarom er vaak vanuit gegaan word dat het een gelopen race is. Ok, prachtig voor de velen die met meditaties, goede intenties en bidden een energetisch pad gemaakt hebben voor iets anders wat zeker komen gaat maar ik krijg altijd jeuk van het gemak waarmee dan de zaak als afgedaan wordt beschouwd.
  Ik heb in de aanloop naar de 21e dec. tientallen berichtjes gekregen om ook mee te doen aan een groepsmeditatie. Nu moet ik je zeggen dat ik 365 dagen/jaar mediteer en er geen dag is om er dan om welke reden een schepje bovenop te doen. Dat zou die andere dagen ontwaarden.
  Nu is het niet mijn bedoeling om zuur te doen maar naast mediteren is er nog handen vol werk! Gewoon handwerk, het predicaat van de levende mens. In feite moet de hele zooi opnieuw bedraad worden en heel veel instituten voorzien van andere protocollen. Geld bijv.,onderwijssystemen, heelkunde wat een slag van 180graden moet gaan maken, energievoorziening,enz. Dus niet alleen maar lullen over 0-punt energie maar ook doen. Er valt nog zoveel om te buigen en te verbeteren dat komt heus niet vanzelf, ook niet met de beste intenties.

 3. Dat er weer alarmbellen bij deze ook afgaan is ook logisch. Zelf heb ik haar lezingen beluisterd en ik vind dat ze een prachtig werk doet. Ze brengt immer de mens dichter bij zichzelf maar dat zij in contact staat met Jezus is larie en apekool. Ze staat wel in contact met haar hogere wijsheid maar dat wil nog niet zeggen dat zij alwetend is. Bij mij is ze door de mand gevallen wanneer er de vraag gesteld werd ivm. crematie en begraven.
  Zelf lees ik ook uitvoering de Universiteit van Christus en daarin wordt er zo op gehamerd om zich niet te laten cremeren want dat is zo een kwelling voor de geest wanneer men nog aan het lichaam vastzit. Natuurlijk hoe liefdevoller men leeft, hoe sneller het loskomen van het stoffelijke lichaam zich voltrekt maar er zijn ook nog zielen die langer nodig hebben om er zich los van te maken en dan worden de woorden ‘branden in de hel’ wel voor even bewaarheid want de meeste beseffen niet wat ze aan het meemaken zijn.
  De beste manier is altijd de eenvoudigste en natuurlijkste. Gewoon heerlijk de aarde in waarbij men zich op het gemak zonder kwellingen of zorgen kan losmaken en waardoor men er ook geen last van ondervindt wanneer men aankomt aan Gene Zijde. Hier is nog meer in detail over uit te leggen maar dat is wat dit ‘medium’ niet kon antwoorden en daardoor ben ik ook ervan overtuigd dat zij niet de woorden van Jezus doorgeeft want dan had ze een heel ander antwoord gegeven dan dat het niets zou uitmaken.

  1. Hoe goed je het ook bedoeld beste Martijn, in het leven zijn er bepaalde natuurwetten waar toch wel rekening mee gehouden mag worden. En het aardse lichaam hier loslaten is onmogelijk. Men kan zich hier wel los maken van die aardse gedachten (aardse ego) waar men niks mee is en mee kan en die toch alleen maar voor verwarring en ellende zorgen, maar het aardse lichaam loslaten begint pas wanneer men hier het laatste zuchtje hier heeft gelaten. Zoals we toch wel op deze fora willen weten hebben we allen een astraal lichaam dat verbonden is met het fluïdekoord en totdat dat koord is gebroken zit men aan het aardse lichaam vast. Als we ons nu laten cremeren en we hangen er nog aan vast dan kan dat voor een schok zorgen omdat het abrupt gebroken wordt door de crematie. Laten we ons nu begraven volgens de natuurlijke weg dan kan het op het gemak loskomen waardoor men zo ook geen schok ervaren zal. Ook is het zo dat wanneer we nu volledig los zijn en als we die graad van bewustzijn hebben behaald waardoor we afstemming krijgen op een lichtsfeer, we onze aura ook nog niet helemaal tot ons hebben want er blijft namelijk nog aura aan het stoffelijke kleed en dat zuigen we stapje voor stapje aan Gene Zijde tot ons. Dit gaat niet in ene keer en hoe hoger het behaalde bewustzijn hier is, hoe sneller zich dit proces weliswaar voltrekt. Gaat men nu cremeren dan is daar ook geen sprake van want dat vernietigd dit proces en ondervind men last van aan Gene Zijde. Hoe lang hangt ook weer aan het behaalde bewustzijn vast. Deze woorden hoef je niet te geloven maar onderzoek ze eens zelf. De bron waar ik deze geleende kennis vandaan heb is te vinden op http://www.theageofchrist.com . Daar worden de natuurwetten duidelijk en eenvoudig in uitgelegd. Vooral in de verdiepingsboeken.

  2. Ergens heb ik het idee dat na een paar dagen, als het lichaam koud is, dat het niet meer is dan een oude jas. Ons astraal lichaam, de ziel, die is er dan uit. Ik heb een paar keer dode mensen gezien. Onze dood geboren zoon, die voelde nog warm aan. Dan voel je dat er nog iets in zit. Bij mijn oma en de opa van mijn vrouw voelde ik dat heel anders. Die waren er wel bij maar niet vanuit dat oude koude lichaam. Tja, zeker weten kunnen we het waarschijnlijk allemaal niet.

  3. Kinderen zijn er zo los van beste Martijn omdat zij geen ‘bagage’ hebben opgedaan dat hun vasthoudt aan het aardse lichaam en dieren zijn er ook zo los van maar wanneer men hier een vol leven heeft geleefd dan heeft dat nu eenmaal tijd nodig. Dat kan een paar dagen zijn maar kan ook een week of zelfs nog iets langer zijn en crematie gebeurd ook binnen die tijd en als men er dan nog aan vast hangt…nou geloof me dat wil je niet beleven.

  4. Ik weet niet, in zo’n kist liggen afgezonderd, wachten tot je ontbindt… vind ik ook niet zo’n lekker idee. Zeker als nabestaanden steeds weer bij je grafsteen komen jammeren. Dat kan ook nooit goed zijn. Dan krijg je ook geen rust.

  5. Nou, daar merk je niet zoveel van hoor want ik denk ook niet dat je heel de tijd bewust hoeft te zijn van alles wat er om je heen gebeurd en dat ontbinden van een lichaam duurt jaren dus daar heb je in de eerste week geen last van 🙂

   Is men bij bewustzijn dan kan je ook je vrij bewegen buiten je kist hoor dus je hoeft er ook niet in te blijven liggen maar hoever dat precies is dat weet ik ook niet te zeggen. Je kunt in ieder geval wel een leuke wandeling maken buiten je kist plus je Geliefden aan Gene Zijde staan je ook onherroepelijk bij dus van alleen bewust in een kist liggen is geen sprake van.

  6. Dit wordt zo’n verhaal zonder eind. Ik kies er bewust voor om zo snel mogelijk het lichaam te verlaten als het over is. Ben nu ook al in mijn lichaam maar ook erbuiten. Kosmisch bewustzijn. Alles komt op en vergaat behalve Dat, van mij mag je het ook God noemen. Tis niet iets buiten ons maar in ons zeggen ze dan. Ja, das waar voor de meeste zoekers maar uiteindelijk is het in elk ding en ook in de leegte. God is overal, dat is zo, dat was zo en zal altijd zo blijven. Of de waarnemer het ervaart als iets wat van binnen naar buiten gaat of andersom. Tis gezichtsbedrog.

 4. Bewust aan de Nieuwe Aarde mee cre-eren, mooier is er toch niet, met ons eigen gereedschap, dat wat wij bij de geboorte al hebben meegekregen. Ieder op zijn eigen wijze doet wat hij doen moet zonder anderen te veroordelen. Of zeggen dat zijn/haar gereedschap niet deugd. Wij kunnen het toch alleen op onze eigen manier, dingen doen op de manier van een ander omdat het zo hoort, of zo geleerd is, dat hoort juist bij de oude tijd. Van het dogmatische moeten wij af. Aanpassen hebben we lang genoeg gedaan, en we hebben gezien dat dat niet werkt. Onze eigen waarheid, ons innerlijk weten, ons hart volgen, met vreugde dat is volgens mij de bedoeling van de Nieuwe Aarde. Met de juiste intentie doen wat op ons pad komt, dan maken we het collectieve bewustzijn lichter en niet zwaarder. Alles zal dan gemakkelijker gaan. Onszelf respecteren en accepteren dan doen wij het ook de ander, de ander behandelen zoals jezelf behandeld wilt worden. Als we niet bij onszelf beginnen komen we niet verder.

 5. Wat een prachtige, bemoedigende boodschap! Dankjewel, Pamela voor die doorgeving!

  Eigenlijk had ik een te grote verwachting van 21-12: dat er toch wel een krachtige positieve shock over de aarde zou komen (bv. disclosure door President Obama), zodat veel mensen de ogen zouden geopend worden en we dus sneller een nieuwe wereld zouden kunnen scheppen. Enige ontmoediging nam dus bezit van mij (zonder dat ik daar schuldgevoel over had, we zijn nu eenmaal mensen), ook twijfel: wat is er allemaal van waar? Al die heisa rond 21-12 om NIETS…
  Dan is deze boodschap als drinken uit een heldere bron als je zéér dorstig bent, dank, Jeshua, dank, dank!!!

 6. Lieve Jeshua,
  Wat heeft het lezen van jou bericht een enorme indruk/inpackt gemaakt.
  Ben al lang op zoek naar het in contact komen met mijzelf en lees er veel over. Het is alleen zo lastig om het te laten lukken.Ik was er mee bezig maar hoe jij het verteld komt het als een bom binnen. Ik heb de boodschap begrepen en aanvaar jou licht.
  Hartelijk dank hiervoor,
  Liefs

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.