Advertentie

De tafel van Asklepios…


De tafel van Asklepios

2023 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Het blijft fascinerend hoe we, mits we er voor openstaan, geleid worden in de juiste richting. Zo ontving ik in september een mail van een lezeres die mijn laatste boek had gekocht en aangaf dat iets wat ik daarin beschreven had, niet helemaal compleet was. Daar wilde ze graag over praten. Op dat moment stond mijn hoofd er niet naar omdat ik druk was met het schrijven van mijn nieuwe boek. Ik gaf aan dat ik het leuk vond om van gedachten te wisselen zodra dat klaar was. Een paar dagen later had ik een ontmoeting in Tiel om van gedachten te wisselen over de opzet van healingcentra. Hier maakte ik kennis met ‘Human Design’.

Human design is een systeem van persoonlijkheidstypering dat een synthese is van astrologie, de Chinese ‘I ching’, het hindoeïstische chakrasysteem, joodse mystiek (kabbala) en kwantumfysica. Human Design functioneert als een soort persoonlijke blauwdruk, die elk individu precies laat zien hoe een doel het beste gemanifesteerd kan worden. Dit systeem demonstreert de archetypische thema’s die ons leren hoe we mens moeten zijn.

Volgens mijn rapport zou ik een mix zijn tussen een kunstenaar en een detective en daar kon ik mijzelf wel in herkennen. Ook werd benoemd dat ik een sterke verbinding heb met mijn hogere zelf en pijnappelklier. Dat intrigeerde mij omdat ik met behulp van specifieke meditaties bezig was met het activeren van mijn pijnappelklier. Die avond toen ik thuis kwam ontving ik een nieuwe mail van dezelfde lezeres met het volgende bericht:

Hallo, leuk dat je met je boek bezig bent, ik wens je veel inzicht en wijsheid toe als je tijd hebt laat het mij weten …
Ik van mijn kant ga verder met de activatie van de kundalini ziel Christos bewustzijn — de openen van het 3e oog en DNA-activatie… waar over je geschreven hebt in je boek , maar volgens mij ontbreekt de methode om het te activeren het is in ons , en wij moeten het zelf doen , maar niemand weet hoe dit te activeren , het is altijd verborgen geweest.

hier mijn verhaal mijn naam is jacqueline regenboogje 81 jaar heb mijn prive mysterie school opgericht in 1995 in Dilbeek Bussels in 1999 heb contact gehad met een Engel Anaél ik heb toen een code ontvangen die ik moest aarden ; ik ben teken stier geboren 12 mei .. heb de code in 2012 in de aarde gebracht het bevatte de vrouwelijk energie DNA. ik heb toen ook de opdracht gekregen om de Hypofyse en Epifyse te beschermen !!!
wist niet toen wat ik ermee moest doen tot nu 24 jaar later begrijp ik pas wat hij/ zij bedoelde…. via de prik willen de machthebbers het humaan dna teniet doen het is enorm belangrijk om mensen wakker te maken en hun humaan dna te beschermen misschien kan je de activatie in je nieuw boek vermelden Ik zelf ben bezig in mijn centrum met de Tafel van Asklepios de tafel van Asklepios komt vanuit Tartaria en werkt op vrije energie en Scalar waves op lichtsnelheid.

ik was alleen in de wereld die met deze tafel kon werken ik heb de de sleutel ontdekt in 2009 geef nu al 15 jaar vorming en opleiding … de tafel van Asklepios is het enige instrument die het lichaam op trilling brengt op celniveau en met de snelheid van het licht… van op afstand , de wereld rond ….. Burn -out behandel ik op 3 weken terug in evenwicht ook Mentaal en Emotioneel +1 maand Coaching alle ongewenste entiteiten worden terug gestuurd van waar ze afkomstig zijn en het energieveld van de persoon wordt volledig gereset .. ook op vorige levens …

Ik geef op 1 dag : activatie Christos bewustzijn plus syllabus prijs 30 euro daarna moeten de personen het doorgeven aan vrienden kennissen familie zodat de humanen zichzelf kunnen bevrijden .. iedereen kan het zelf doen , ik geef de sleutels de tijd dringt … ik heb humanen starseeds en buitenaardse in mijn les dus iedereen die meer wil weten is welkom … Hopelijk vind je de tijd om mijn mail te lezen

hartelijk dank
Regenboogkrijger Jacqueline Regenboogje

Iets in dit bericht raakte, dus ik besloot contact met haar op te nemen. Tijdens ons gesprek vertelde ze dat Aartsengel Anaël, met wie ze sinds 1999 in contact staat, haar opdracht had gegeven contact met mij op te nemen. Dit maakte mij nieuwsgierig en een paar dagen later vertrok ik samen met mijn buurvrouw naar Brussel.

Jacqueline aan de Tafel van Asklepios

We waren in totaal met 11 personen, om de nieuwe informatie in ontvangst te nemen. Ik maakte die dag kennis met radionica en de Tafel van Asklepios.De tafel is een houten plank met koperen buizen en geometrische cirkels. Het is een instrument dat dateert uit Tartaria. Het werd al die tijd verborgen gehouden in de kloosters. De tafel werkt met het licht en is in staat de trillingen van een persoon op te meten en te zien of deze evenwichtig is, en kan deze indien nodig balanceren. Het werkt op basis van vrije energie.

De herontdekking van de Tafel van Asklepios
Rond 1985 werd de tafel herontdekt door een Jezuïet die er les in is gaan geven. Hij noemde het radionica. Het probleem was dat het bewustzijnsniveau van de mensheid toen nog te laag was voor deze informatie, waardoor het niet op de juiste manier werd begrepen. Radionica is een opmerkelijke therapie die al meer dan 1000 jaar bestaat. Het is een technische term die gevormd wordt door de woorden ‘radiations’ en ‘elektronica’. Het richt zich via het uitzenden van ‘scalar waves’ naar het morfogenetische veld, op het bio energetische veld van elk levend wezen.

Een ander item waar de Jezuïet mee werkte was de radionics board of desimpregnater. Deze is van groot belang voor radiësthesie omdat het getuigenissen en objecten reinigt en de-impregneert. Het bestaat uit een decagoon dat dient als potentiator, vier concentrische cirkels voor bescherming en concentratie, en 78 centrifugale de-impregnerende pijlen. De centrale decagoon is gerelateerd aan de tien boeken van de Kabbala, en de tien planeten van de astrologie.

De cirkel vertegenwoordigt bescherming en vertegenwoordigt alles waaraan iedereen op aarde onderhevig is, namelijk lucht, vuur, water en aarde. De 78 pijlen vertegenwoordigen de 22 grote en 56 kleine arcana van de Tarot, die in hun geheel alle geheimen van de goddelijke en menselijke natuur bevatten. Het wordt gebruikt voor astrale reiniging en zuivering van schadelijke energieën van voorwerpen, mensen, dieren en planten en is zeer effectief bij mensen die belast zijn met de negatieve energieën van haat, wrok en woede.

Het kan ook gebruikt worden voor alledaagse bescherming,
in de ruimste zin. Leg je foto in het midden en de  radionics board zal je polariseren, alle kleine ongewenste energieen op je aura verwijderen, of je emotioneel helpen. 5 minuten is al voldoende. Ook kun jij je vingertoppen er gedurende 1 min inzetten om weer terug in je centrum te komen.

Het boekje van Armande Hoppe

Het reinigt objecten als juwelen, pendels, kristallen enz. Voedingsmiddelen of een glas water e.d. kunnen er eveneens op gezet worden om te worden gereinigd, wat raadzaam is vooral nu in deze tijd. Leg echter niets op de plaat wat niet gepland is, omdat dit de energie of informatie kan verwijderen. Heb je de covidspuit gehad, plaats dan je foto in het midden met een briefje waarop je de grafeenoxide, mRNA en andere gifstoffen, zoals zware metalen, uit de spuit benoemd. Doe dit gedurende 5 minuten of iets langer. Dit zal je energetisch reinigen, echter niet fysiek. Bewaar het symbool het liefst tussen 2 witte vellen papier.

Jacqueline Regenboogje kwam, door de lessen die ze gaf in haar mysterie school, in contact met een oud notaris die les had gehad van de Jezuïet. In 2005 schonk hij haar zijn tafel. Maar omdat zijn geheugen hem in de steek begon te laten, herinnerde hij zich niet langer hoe de tafel gebruikt kon worden. Wel wist hij dat het iedereen kon genezen. Ze ontving de tafel kwam samen met een boekje geschreven door een Franstalige Brusselse dame, genaamd Armande Hoppe, en wat losse vellen met aantekeningen.

Helaas bleek de informatie in het boekje tegenstrijdig te zijn, waardoor het Jacqueline niet echt verder hielp. In tussentijd sponsorde ze een school in houtsnijwerk met de opdracht om 6 tafels te fabriceren, die vervolgens door gebrek aan de juiste informatie lange tijd in haar tuin terechtkwamen of dienst deden als boekenplank. Bij puur toeval ontdekte ze de helende kracht van de tafel toen ze iemand aan het behandelen was die ze er bovenop had gelegd.

De vrouw in kwestie herkende de helende kracht als radionics, waar zij zelf mee bleek te werken. Zij had persoonlijk les gehad van Armande Hoppe, en was nog in het bezit van verschillende telefoonnummers van andere cursisten. Geen van deze mensen was echter in staat om Jacqueline de informatie te verschaffen die ze nodig had. Ze besloot vervolgens alle tafels, inclusief de informatie van de cursisten, over te nemen. Deze informatie bevatte allerlei puzzelstukjes, die gezamenlijk een geheel begonnen te vormen.

Ze belde daarna een kennis met de vraag, of hij met zijn apparatuur in staat zou zijn op de meten wat de noord-zuid richting van de tafel precies deed. Hij ontdekte dat het hier om een zeer ongelofelijk instrument ging. Hij mat een lichtstraal die vertrok vanuit het centrum van de Aarde (Nadir) naar het centrum van het Universum ( Zenith). Ineens viel bij Jacqueline het kwartje, en realiseerde ze zich dat ze hiermee haar internet had gevonden.

Als de tafel noord-zuid wordt geplaatst, creëert het een soort lichtbundel die de aanwezige informatie op de tafel opneemt, en verzendt met de snelheid van het licht. Binnen een seconde heb je hiermee contact met de persoon wiens foto op de tafel ligt, ongeacht waar de persoon zich bevindt. Deze informatie was mij niet onbekend omdat ik op dezelfde wijze 23 jaar gewerkt heb met het BEST-systeem (Bio Energetische Stress Tester).

Het gaat hier dus om een bijzonder diagnose apparaat of licht internet. Door deze ontdekking werd er een magische wereld geopend met steeds weer nieuwe informatie.  Jacqueline doopte de tafel om in ‘de Tafel van Asklepios’, omdat Asklepios de Griekse god van de geneeskunde is, en zijn energie duidelijke aanwezig is in de tafel. De tafel is uniek omdat het veranderingen tot stand kan brengen met de snelheid van het licht. Het werkt met 4 lichtbrandstoffen die bij andere technieken zelden of nooit ter sprake komen:

  • Elektrische veld
  • Magnetische veld
  • Kosmische veld
  • Tellurische veld

Het elektrische veld behoort positief geladen te zijn. Het werkt optimaal bij 40 graden  en voedt het hart, zenuwstelsel en hersenen. Wordt het lager dan 40 graden dan zal het hart gaan stilvallen. Tussen 40  tot 70 graden heb je te maken met gezonde stress, maar vanaf 300 graden en hoger veroorzaakt het problemen met het hart, de bloedcirculatie, het zenuwstelsel en de hersenen. Rond de 400 graden veroorzaakt het een hartinfarct.
Het magnetische veld behoort negatief geladen te zijn. Dit werkt optimaal bij 360 graden en zorgt voor een goede concentratie. Wordt het lager dan zal de persoon dingen gaan vertellen die hij zelf niet begrijpt.
Het kosmische veld is negatief geladen en werkt optimaal bij 400 graden waarbij je kracht voor alles hebt. Vanaf 200 graden en lager ontstaat een burn-out. Wanneer mensen overlijden wordt deze kosmische verbinding verbroken.
Het tellurische veld is positief geladen en is de kracht van aarding. Het werkt optimaal bij 200 graden. Bij 40 tot 60 graden is de persoon zweverig.

Alles speelt zich af in het energetisch veld
Wanneer één of meer van de bovenstaande energieën ontbreken ontstaat een burn-out. Men is niet langer in staat om zichzelf op te laden, met als gevolg dat die persoon opbrandt omdat er geen energie meer is. Hierdoor zullen de bijnieren uitvallen. Ons lichaam moet namelijk, net als alle andere voertuigen die gebruikt worden, dagelijks worden voorzien van brandstoffen.

Je bent gepolariseerd wanneer de energie recht tussen hemel en aarde staat. Door trauma kan die polariteit switchen, met als gevolg dat tegenwoordig vele mensen gedepolariseerd raken, omdat ze niet langer gecenterd zijn. Dit duidt erop dat er, ofwel te weinig brandstoffen zijn, of deze zijn niet in evenwicht. Hierdoor verzwakt het immuunsysteem met als gevolg dat je ziek wordt.

Ons lichaam bestaat in totaal uit 12 lichamen, waarvan het fysieke lichaam het enige zichtbare is. De tafel is in staat om 4 lichamen aan te pakken, te weten: het fysieke, het etherische, het mentale en het emotionele. Het noorden vertegenwoordigt de kosmos en bevindt zich boven ons hoofd en behoort positief geladen te zijn. Onder ons bevindt zich de aarde, die vertegenwoordigd wordt door het zuiden dat negatief geladen is. Het oosten is positief en het westen is negatief.

In ons energieveld is het net andersom.
Daar is de bovenkant negatief, de onderkant positief, links negatief en rechts positief. Wij laden onszelf op via de kosmos en de Aarde. Iedereen bezit een verzamelpunt waarin die energie wordt opgevangen. Dit verzamelpunt vertrekt bij de geboorte in de eerst 7 levensjaren naar het punt net onder de thymus.  Op onderstaande afbeelding is dat punt de cirkel in het midden. Verschuift dit punt echter uit het midden dan ben je niet langer in balans en ontstaan er fysieke klachten. Daalt dit verzamelpunt gedurende het leven door negatieve emoties en zwarte magie onder de navel, dan treedt de dood in of pleegt men zelfmoord.

De informatie van de kosmos komt binnen via de kruinchakra en wordt doorgegeven aan de andere chakra’s. Chakra’s zijn energiestations op de ruggenwervel, die de informatie doorgeven aan de klieren die deze vervolgens  afvoeren naar de aarde. De informatie die we nodig hebben voor ons fysieke lichaam ontvangen we eveneens uit de kosmos, en komt binnen via de meridianen. Door een emotie, trauma, of grote angst kun je geswitcht raken, waardoor je bovenkant positief  wordt en je onderkant negatief. Je bent dan 180 graden gedraaid.

Dit heeft tot gevolg dat de binnengekomen informatie uit de kosmos niet langer verwerkt kan worden omdat je als het ware op je kop staat. Dit heeft tot gevolg dat de informatie voor de lever bij de nieren terechtkomt, die er niets mee kan doen. En omdat de lever nu niets zal ontvangen raakt deze in gevaar. Het resultaat hiervan is dat het energiesysteem begint te verzwakken en ziekte zal ontstaan. Je bent nu gedepolariseerd.

Mensen die studeren zitten vaak met hun hoofd vast in de kosmos maar zijn losgeslagen van de Aarde. Ze zijn nauwelijks nog in staat om zelf een maaltijd te bereiden, en bestellen het liefs alles kant-en-klaar via internet. Ook zij zullen na verloop van tijd in de problemen komen. Andersom komt ook voor. Deze mensen zijn losgeslagen van de kosmos en diep verstrikt zitten in de aarde. Zij willen alsmaar meer materie, maar hebben geen benul van spiritualiteit, omdat ze niet in staat zijn om te voelen.

Tot slot heb je de groep die totaal losgeslagen is.
Zij hebben geen verbinding meer met de kosmos maar ook niet met de Aarde. Dit zijn zwevers, ze leven horizontaal en zijn niet langer in staat om zich op te laden en stevenen af op een burn-out. Al deze verschillende scenario’s kunnen door de tafel opgemeten en gecorrigeerd worden. Zolang de oorzaak echter niet is achterhaald zal deze correctie niet blijvend zijn.

Met behulp van de koperen buizen onder de tafel, kan zwarte magie uit het lichaam worden verwijderd. De poorten waar de tafel mee werkt stuurt de energie op een veilige manier terug naar de plek van herkomst, waardoor degene die met de tafel werkt is beschermd. Het vacuüm dat ontstaat bij de behandelde persoon wordt opgevuld met positieve energie, om te voorkomen dat de zwarte energie kan terugkeren.

Kracht van de vrouwelijke energie terug op Aarde
Volgens Jacqueline is de vrouwelijke energie na vele eeuwen op 12 december 2012 teruggekeerd op Aarde. Deze informatie ontving ze van aartsengel Anaël. Anaël kan zich zowel mannelijk als vrouwelijk voordoen en houd zich enkel bezig met continenten en grote veranderingen op wereldgebied. De tijd is aangebroken dat de regenboogridders mogen opstaan.

Zij hebben als taak het DNA, het Christusbewustzijn en de onvoorwaardelijke Liefde uit te dragen, en vormen een regenboogbrug tussen de Kosmos en de Aarde. Zij verwelkomen de nieuwe zielen op een veilige manier op Aarde, en leiden de vertrekkende zielen naar de plek waar ze moeten zijn.

Iedereen kan zich daarbij aansluiten. In 2023 is de tijd aangebroken om de hypofyse en de epifyse te activeren voor het Christusbewustzijn, het hart, en de onvoorwaardelijke Liefde. Dit zal het DNA gaan activeren. We gaan momenteel door de duisternis, omdat we alleen dan in staat zijn om het licht waar te nemen. Dit gebeurt allemaal onder leiding van Anaël. De hypofyse en epifyse zijn klieren in de hersenen die met behulp van de Tafel van Asklepios gecorrigeerd kunnen worden.

Covid-injectie met het mRNA-middel..
Dit is met name belangrijk voor de mensen die zich hebben laten overhalen om de covidspuit te nemen. Deze blijkt een ingrediënt te bevatten die de hypofyse doet verkalken, om te voorkomen dat we gaan ontdekken wie we werkelijk zijn. Het blokkeert de verbinding met ons hogere zelf, verbrandt de chakra’s, en tast het ruggenmerg aan. Het is dus uiterst belangrijk dat we deze klieren gaan beschermen. De ziel is na de prik in het etherische lichaam gaan zitten. Om dit te corrigeren dienen allereerst de gifstoffen van de spuit uit het lichaam te worden verwijderd.

De volgende stap is het herstellen van de chakra’s, en het ruggenmerg. Wanneer dit heeft plaatsgevonden, kan de ziel worden uitgenodigd om terug te keren naar het fysieke lichaam. Er zijn echter mensen die er op een onbewust niveau voor gekozen hebben de spuit te nemen, omdat ze er niet aan toe zijn de transformatie in dit lichaam mee te maken. Bij deze groep zal de ziel weigeren terug te keren in het lichaam, met als gevolg dat zij zullen overlijden en terugkeren naar hun zielsgroep.

Dit betreft met name de groep die drie of meer spuiten heeft gehad. Via de tafel van Asklepios kan ook gemeten worden of iemand de gevaarlijke spuit met mRNA en grafeenoxide heeft gehad, of een placebo.

Toen we die dag weer huiswaarts reden, kreeg ik, met betrekking tot de tafel, het advies van Jacqueline contact te zoeken met Anaël voor de juiste begeleiding. Ik volgde haar advies op, en gelijk de volgende nacht begon ik de eerste downloads te ontvangen. Het werd me al snel duidelijk dat de tafel het BEST-systeem, nu het niet langer ondersteund wordt door de moderne software, zou kunnen gaan vervangen als diagnose systeem. Hiermee zou ik niet langer afhankelijk zijn van computers omdat het volledig werkt op basis van vrije energie. Maar omdat we pas iets kunnen wissen wanneer dit is waargenomen, zag ik dat onze werkwijzen gecombineerd dienden te worden voor nog betere resultaten.

Hier kunnen de vele duizenden in kaart gebrachte frequenties van het BEST-systeem een unieke rol in spelen. Ik ben momenteel druk bezig deze te kopiëren in een boekwerk, zodat het kan worden ingezet bij de tafel. Ik wordt met de dag enthousiaster,. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat wanneer ik een hobbel tegenkom, uit onverwachte hoek de juiste hulp verschijnt. Ik kan nu al heel duidelijk zien dat ieder huishouden wereldwijd, straks in het bezit zal zijn van zo’n tafel, om alle leden in een gezonde staat te houden.

Voordat je echter een tafel kunt aanschaffen zul je de opleiding gevolgd moeten hebben om te kunnen begrijpen met welke krachten je werkt. In vele gevallen zul je waarschijnlijk tijdens die lessen je eigen tafel gaan maken. De maten van de tafel dienen namelijk exact overeen te komen met de Gulden Snede, om deze op de juiste manier te kunnen laten werken. In de komende tijd zullen we overspoeld gaan worden met nieuwe en buitenaardse technologieën van onze Galactische familieleden. Dus bereid je voor omdat we een prachtige tijd tegemoet gaan.

Harriet Algra

november 2023

thenewstrain.org

 

Bronvermelding:

http://www.rainbow-vzw.be/

Het verzamelpunt Subtiele krachtpatronen in de mens Jon Whale, PH.D

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.