Advertentie

Hoe zaken werken buiten het materialisme..


 

Duizenden mensen hebben BDE’s gehad. Een Bijna-Dood-Ervaring. Wetenschappers blijven echter volhouden dat het onmogelijk is. Dr. Eben Alexander was een van die wetenschappers. Hij was een top-specialist, met een klinkende opleiding. Alexander had net als veel van zijn collega’s de overtuiging, dat BDE’s simpel berusten op fantasieën, die geproduceerd worden door hersenen-onder-stress…  En toen..

Toen werd Dr. Alexander’s eigen hersenpan getroffen door een uiterst zeldzame ziekte. Het deel van het brein, dat gedachten en emoties controleert, en ons in feite menselijk maakt, werd bij hem compleet afgesloten..

De infectie met de E. coli-bacterie zorgde er uiteindelijk voor dat deze bacterie zijn hersenen aanvrat, en lag Alexander 7 dagen in coma. Tijdens die sluimerperiode overkwam hem het schijnbaar onmogelijke.Want hoewel zijn hersenschors volgens metingen op stand-by zou hebben gestaan en iedere vorm van bewustzijn uitgesloten leek, beleefde hij een avontuur, waarbij hij -naar eigen zeggen- klaarwakker was. Toen, op het moment dat zijn doktoren besloten de behandeling van die patient in coma op te geven, opende Eben Alexander zijn ogen, hij was terug gekomen..!

Het herstel van Alexander is een medisch mysterie, maar het werkelijke wonder van zijn verhaal ligt elders. Terwijl zijn lichaam in coma lag, bleek Eben Alexander buiten onze wereld te reizen en ontmoette daar een engelachtig wezen, dat hem in de diepste lagen van de super-fysica begeleidde. En dáár sprak Eben Alexander ‘persoonlijk’ met de Goddelijk Bron van het Universum..

En Dr. Eben Alexander’s verhaal is geen fantasie. Voordat hij deze reis onderging, kon hij zijn kennis van de neuro-wetenschap niet in overeenstemming brengen met enig geloof in hemel, God, of de menselijk ziel. Vandaag de dag is Dr. Eben Alexander een doktor die gelooft dat werkelijke gezondheid slechts kan worden bereikt, als we ons realiseren dat God en de ziel écht zijn. En dat de dood niet het einde is van ons persoonlijk bestaan, maar slechts een transitie is.

Proof of HeavenDit verhaal zou een bijzonder verhaal zijn, ongeacht wie het zou zijn overkomen. Maar dat het de neuro-chirurg Dr. Eben Alexander overkomt is natuurlijk revolutionair. Geen enkele wetenschapper, of geloofsvertegenwoordiger zal in staat zijn het te negeren. Het boek lezen zal je leven veranderen.

Volgens de huidige medische opvattingen over het brein had Alexander niet eens een minimaal, beperkt bewustzijn kunnen hebben, laat staan dat hij een hyper-levendige en compleet coherente reiservaring heeft kunnen opdoen..!  Maar anderen overtuigen dat er meer is dan de dagelijkse werkelijkheid is niet eenvoudig, dat weet Dr. Eben Alexander inmiddels ook. Collega’s tonen beleefd interesse, maar laten zich duidelijk niet overtuigen.

En ook buiten de academische wereld is de scepsis groot. Religiejournalist Peter Stanford komt in ‘The Guardian’ met een verklaring aan de hand van diepe verlangens van een mens. ‘Ervaringen met gene zijde’  zijn volgens hem eigenlijk een projectie van wat ieder mens graag zou willen.
Eben Alexander reageert hierop met een paar kritische noten: “Dit soort ervaringen zijn inderdaad zo oud als de menselijke geschiedenis. Maar voor zover ik weet heeft er nog nooit iemand gereisd naar deze dimensie terwijl zijn hersenschors compleet inactief was en terwijl zijn lichaam medisch nauwkeurig in de gaten werd gehouden.”

Hieronder reageert de neuroloog op de recensies van zijn boek ‘Proof of Heaven’ en vertelt hij terloops nog intenser over zijn ervaringen.

* * *

x

De richtlijnen van het kosmische spel:

Hoe zaken werken buiten het gebied van materialisme.

x

2012 © vertaling Marieke Pril

x

De reactie op mijn recente recensie van het boek ‘Bewijs van de Hemel’ (Proof of Heaven) is onverwacht groot. Er is blijkbaar een echte honger naar kennis over het leven na de dood, de ware aard van het bewustzijn, de structuur van de werkelijkheid, verlossing, hemel en hel en andere gerelateerde onderwerpen. In de laatste twee dagen heb ik mogen vernemen van tientallen lezers die werden geboeid door het onderwerp, en het artikel zelf heeft een hoofdrol op websites zo divers als SpiritDaily.com en DavidIcke.com.

Dit alles overrompelde me, want ik dacht echt dat mijn behandeling van dit onderwerp een groot deel van mijn lezerspubliek zou afschrikken, waardoor het bezoek van mijn website ook zou dalen. Maar dat kon me niet schelen: De boodschap van ‘Proof of Heaven’ moest worden verteld, en het kwam overeen met mijn eigen overtuigingen en ontdekkingen over het bewustzijn, de Schepper en de aard van de werkelijkheid.

Reincarnatie beeldDus ging ik hoe dan ook door met het verhaal, met in gedachten dat het wellicht weleens een vorm van professionele zelfmoord zou kunnen zijn. (Maar ik heb nooit het risico lezers te verliezen van invloed laten zijn op mijn redactionele beslissingen, dus waarom zou dat nu wel zo moeten zijn?)

In de eerste eerste uren na de publicatie werd duidelijk dat dit artikel de vorm van een ‘virus’ aannam, het verspreide zich razendsnel! In plaats van met beledigingen en beschuldigingen om de oren geslagen te worden, werd ik getroffen door een enorme hoeveelheid mensen die soortgelijke bijna-dood ervaringen hadden meegemaakt. Persoon na persoon vertelde me over hun eigen verbinding met de geest en hoe ze wisten dat het leven uit meer bestond dan alleen het materiële rijk. Ze wilden meer weten …

Ik werd overspoeld werd met vragen. Hoe werkt het bewustzijn echt? Wat is het doel van het leven? Waarom is de wereld schijnbaar zo overspoeld met kwaad? Is er intelligent leven buiten de aarde? Natuurlijk bezit ik alle antwoorden daarop natuurlijk niet, want ik ben God niet en ik ben zeker geen academisch student in de theologie. Maar ik ben een intelligent onderzoeker en een ontdekkingsreiziger van de werkelijkheid.

Tevens heb ik vele jaren gelezen en nagedacht over de belangrijkste concepten van de filosofie, waarvan vele zijn gecentreerd rond vragen over het bewustzijn, vrije wil, God en het doel van het leven. Dus ben ik begonnen een los kader van mogelijke antwoorden op deze vragen samen te stellen – een soort van snelkoppelingsgids voor  de regels van het kosmische spel.

Dat is wat je hieronder kunt vinden: Een ruwe verzameling van realisaties met betrekking tot deze onderwerpen, hier gepresenteerd niet als absoluut feit, maar als een werkkader dat zal worden uitgebreid en verfijnd wanneer aanvullende informatie aan het licht komt. Als je op zoek bent naar de lange, gedetailleerde versie van dit alles, kun je beter de bijbel lezen,omdat veel van deze ideeën natuurlijk oude kennis is.

Het punt van deze informatie is om je een beknopt overzicht van de ‘kosmische spelregels’ te geven, zodat je in wezen persoonlijke groei kunt realiseren als een deelnemer aan het grote kosmische spel en je niet laat mee zuigen in een leven van het kwaad, waarin je ziel gedoemd is tot de eeuwige verdoemenis. Vergeet niet: Ons universum werd hier gebracht door de Schepper als een soort oefenterrein voor zielen zoals de jouwe en de mijne.

Wat we kiezen om te doen met onze vrije wil bepaalt of we slagen of falen in deze grote kosmische uitdaging. Sommige van de bronnen voor deze informatie zijn opgenomen in de bibliografie onderaan.

eben alexander proof of heaven

Zielen en Mensen

• We bestaan als bewuste wezens, bewonen fysieke, menselijke lichamen voor een beperkte periode die bekend staat als een ‘menselijk leven.’

• Ons bewustzijn bestaat boven en buiten de hersenen, en werkt tegelijkertijd samen met de hersenen om het leven te ervaren door middel van de percepties en hardware van een menselijk lichaam.

• Onze bewuste zielen vinden hun oorsprong in een hogere, multidimensionale werkelijkheid waar we ermee instemmen de reis van het leven als mens op Aarde te ervaren, en worden vervolgens “verbonden” aan een bepaald menselijk lichaam als het wordt gevormd in de baarmoeder.

• Op het moment van onze lichamelijke dood, maken onze zielen zich “los” van ons fysieke lichaam, en beginnen we een hyper realiteit te ervaren zonder de beperkingen van de Aardse zintuigen en grijze materie. Volgens degenen die het ervaren hebben is het leven na de dood “duizenden malen ECHTER”, dan het leven op aarde. Ze beschrijven het aardse leven als een “schaduw bestaan” in vergelijking met de realiteit van het hiernamaals.

• Onze zielen hier op aarde lijken geïndividualiseerd, maar zijn feitelijk verbonden met alle dingen in het universum. (Een idee dat ook bevestigd is binnen de kwantummechanica.)

De Simulatie

• Ons bekende universum is een simulatie werkelijkheid geschapen door de Schepper, naast nog een oneindig aantal andere universa ook gecreëerd door de Schepper. Zie het als een zeer uitgebreide versie van het ‘Holodeck’ uit Star Trek.

• De Oerknal werd gecreëerd door de Schepper met als doel ons fysieke universum toe te staan zich te ontvouwen en daarmee een kader te bieden voor de ondersteuning van het leven. Tijd werd ook gecreëerd binnen de oerknal. Onze ervaring en begrip met en van de tijdsverloop, is een eigenschap van dit speciale universum. Boven dit universum, kan de tijd net zo gemakkelijk doorkruist worden als u of ik van X, Y of Z posities kunnen veranderen binnen de fysieke wereld zoals we die nu kennen.

• Er zijn talloze beschavingen op planeten en niet slechts in ons eigen universum, maar ook op planeten binnen een oneindig aantal andere universa. Sommige zijn geavanceerder dan de onze. De Schepper heeft niet alleen leven gecreëerd op slechts een planeet natuurlijk. Hij schiep hele universa met levens-ondersteunende sterrenstelsels vol met leven.

De aanwezigheid van het kwaad op aarde.

dark side cookies• De aarde is besmet met een grotere dichtheid van het kwaad dan de meeste andere bewoonbare rijken. Dit maakt het leven op aarde als mens een meer uitdagend, fysiek bestaan dan het leven ergens anders waar het kwaad niet zo dominant is. Het doel van dit kwaad is ons karakter en onze vrije wil uit te dagen. Zonder kwaad overal om ons heen, zouden er geen moeilijke keuzes en dus ook geen persoonlijke groei mogelijk zijn.

• De aanwezigheid van het kwaad op aarde is wat de ‘Aarde Reis’ een van de meest uitdagende in het universum maakt. Hier slagen de meeste zielen niet voor de karaktertest en worden vervolgens meegezogen in het kwaad. De rol van de vele kerken en geestelijke leiders was om letterlijk te proberen ‘zielen te redden’, (te weerhouden) van het nastreven van een leven van egoïsme en kwaad, wat uiteindelijk ertoe zou leiden dat die zielen werden verbannen naar een letterlijke ervaring van de ‘Hel’ in het hiernamaals.

• Een mensenlevenservaring is, in essentie, een ‘oefening’ om je ware karakter vast te stellen. Door middel van vrije wil, wil God dat je ontdekt en ervaart, wie of wat je echt bent, zonder gedwongen te worden iets te doen door een hogere macht.

Het bijhouden van een ‘score’ van je acties.

dore heaven Elk van onze acties hier op aarde wordt vastgelegd en geobserveerd door de Schepper. Er zijn geen geheimen. Zelfs dingen die je denkt dat je in het geheim doet is universele kennis voor de Schepper.  ‘God ziet’ is letterlijk waar, behalve dat hij niet fysiek kijkt uit een set van oogbollen. Integendeel, de Schepper ‘weet’ direct alle dingen. Velen die tijdelijk zijn gestorven en het hiernamaals hebben ervaren hebben beschreven kort toegang te hebben gehad tot deze kosmische opslagplaats van onbegrensde kennis. In New Age kringen wordt dit zelfde concept soms de ‘Akashic-records’ genoemd.

• Na de dood van ons fysieke lichaam, ‘ontwaken’ onze bewuste zielen uit de ‘droom’-simulatie van het menselijk leven en keren weer terug naar de hogere dimensie waar ze hun oorsprong vinden. Daar worden onze daden op aarde beoordeeld op of we LIEFDE gepraktiseerd hebben door middel van de verdediging van het leven, het uitoefenen van mededogen en ga zo maar door.

• Degenen die beoordeeld zijn op hun leven als zijnde te hebben geleefd  in een totale staat van liefde zullen hun ziel zien worden opgeheven in een ‘hemel’ , waar kennis, wijsheid en creativiteit onbeperkt lijken. Je bent er in staat om vragen over het universum te stellen, met God te communiceren en alles te begrijpen dat ver buiten de grenzen van het menselijk brein ligt.

Zielen en engelen

• Zielen zijn kogelvrij. Zielen kunnen niet worden vernietigd door welke fysieke middelen dan ook in de aardse sfeer. Dit heeft grote gevolgen in ethische discussies over hoe om te gaan met mensen die betrokken zijn bij een enorm kwaad.

medium_dolfijn2• Er zijn multidimensionale wezens (ook wel ‘engelen’ genoemd) die kunnen komen en gaan op elk punt (en op elk moment) binnen ons Aardse rijk. Net zoals wij 3D-wezens zijn die lijken te kunnen ’teleporteren’ naar een willekeurig punt op een vlakte van bestaan van een  2D-wereld, zijn er 4D, 5D of hogere wezens die zichzelf schijnbaar kunnen teleporteren naar elke fysieke locatie of tijd in onze wereld. De geschiedenis van oude beschavingen beschrijft vele menselijke ontmoetingen met deze wezens. Sommige van deze wezens werken vanuit het kwaad en kunnen  ‘demonen’ of ‘gevallen engelen’ genoemd worden.

• DIEREN bezitten ook bewuste zielen die bezig zijn met hun eigen reizen op aarde. De kleinere hersenen van de meeste dieren laten slechts een beperkt perceptie toe, hoewel sommige dieren zoals dolfijnen weer een zeer vergelijkbare vrije wil ervaren zoals mensen.

• De manier waarop we ervoor kiezen dieren te behandelen telt ook mee op ons ‘scorebord’ van LIEFDE versus kwaad. Als we dieren behandelen met geweld, angst en gebrek aan respect,  verdienen we punten voor de ‘slechte’ kant van de spirituele vergelijking. Als we dieren behandelen met waardigheid, nederigheid, compassie en liefde, slagen we erin meer punten te verdienen voor de kant van de ‘liefde’ en groeien we spiritueel.

• Een soortgelijke formule geldt voor de manier waarop we omgaan met de planeet, die ook wordt bewoond door een zeer groot aantal van levende wezens met een zeer beperkt bewustzijn in de vorm van planten. Ja, bomen hebben een klein stukje van het bewustzijn, maar het is niets vergeleken met wat we ervaren als mens. Elk grassprietje is een stukje van het bewustzijn. Rotsen, beschikken echter niet over dat wat wij ‘het bewustzijn’ noemen. Alleen levende dingen bezitten dit. De manier waarop we omgaan met deze levende systemen zal ook weerspiegelen in ons ‘kosmische dossier’ van LIEFDE versus kwaad.

Definities: LIEFDE versus kwaad.

Power-of-Gratitude• De materie van het universum is liefde, en het kwaad bestaat alleen in minuscule hoeveelheden, in vergelijking met de kracht van de liefde door de hele kosmos. Liefde is uiteindelijk zegevierend op grotere schaal.

• Liefde betekent bescherming van het leven, uiten van medeleven, het beoefenen van nederigheid en vergeving, leven met integriteit, het vertellen van de waarheid, het delen van kennis, het verhogen van het bewustzijn van het goede, en het doen van goede dingen, zelfs als niemand kijkt. Dit is wat de meeste wereldreligies openlijk te onderwijzen.

• KWAAD: optreden met egoïsme, hebzucht, het vernietigen van anderen voor je eigen gewin, het tot slaaf maken van anderen, bedriegen, het vernietigen van het leven, het vervuilen van leven, leven in arrogantie en trots met behulp van angst en intimidatie om anderen te overheersen, enz. Dit is vreemd genoeg  bijna een perfecte definitie van de overheid.

• KWAAD betekent ook het optreden in dienst van het kwaad, wat betekent dat als iemand de acties  of de agenda van het kwaad bevordert, ze zich tegelijkertijd bezighouden met het kwaad. Werknemers die voor Monsanto werken bijvoorbeeld, zouden worden betrokken bij het bevorderen van het kwaad, ook al zouden ze slechts de boekhouding doen voor het bedrijf. Willens en wetens een entiteit die opereert in  naam van het Kwaad een gelegenheid te geven om kwaad te doen is een directe overtreding van de Schepper

• Dit zijn de twee belangrijkste krachten van de kosmos: LIEFDE en kwaad. Je eeuwige ziel is ofwel verdoemd of gezegend op basis van welk pad je voornamelijk kiest te volgen.

• Je verzamelt punten op een soort van “scorebord” binnen het LIEFDE – KWAAD spectrum wanneer je beslissingen en acties uitvoert in je leven. Je score kan worden aangepast of verbeterd op elk gewenst moment door je leven te wijden aan het nastreven van LIEFDE, en het volgen van kwaad af te zweren.

Vluchtgedrag, middelenmisbruik en vertroebeling van de geest.

• Jezelf bezighouden met alcohol en drugsmisbruik vertroebelt het mentale bewustzijn en is een spirituele ontsnapping die je voortgang stopt in de ervaring die je hier op Aarde opdoet. Hoewel niet een type van het kwaad, is het het wegvluchten voor de verantwoordelijkheid om een leven van bewustzijn en persoonlijke verantwoordelijkheid te leven.

TelevisieDus is verslaving aan alcohol, nicotine, marihuana of zelfs geestverruimende geneesmiddelen op recept een belediging niet alleen voor de Schepper, maar ook voor je doel tot het bestaan in dit leven. Dit betekent niet dat het roken van een sigaret of joint je zal veroordelen tot het vagevuur. Maar de afhankelijkheid van middelen om aan persoonlijke verantwoordelijkheid te ontsnappen zal je ervan weerhouden echte persoonlijke groei te kunnen bereiken tijdens de ervaring van het leven.

• Een van de meest verraderlijke tactieken van het kwaad op aarde is om de geest te verdoven en zo te voorkomen dat mensen een staat van spiritueel ontwaken kunnen bereiken; de geestdodende aanval vindt plaats via de promotie van alcohol, het toevoegen van fluoride en chemicaliën aan het water, via de psychiatrische medicijnen van kinderen en volwassenen, aanvallen op de helderheid van de geest door tv-programma’s, het mainstreamen van de promotie van seks en pedofilie, en andere soortgelijke tactieken.

• Tegelijkertijd is een van de manieren om grootse liefde te bereiken de geest uit te breiden door middel van spirituele oefeningen: meditatie, gebed, toewijding aan een zaak, enz. Uitbreiding van bewustzijn, kennis, wijsheid en nederigheid zijn alle verworvenheden van de liefde in het universum.

Het vleesgeworden kwaad, ‘De Grote Overheid’, of:

Waarom het kwaad naar de top van de moderne samenleving stijgt.

• Sommige (schijnbare) mensen worden letterlijk bezield door een krachtig kwaad dat een aantal menselijke voertuigen infecteert en controleert. Deze mensen lijken mensen te zijn, mensen zoals u en ik, maar zijn eigenlijk ‘marionetten van het kwaad’, dat uiteindelijk probeert alle LIEFDE in het universum te vernietigen. Ze zullen er in het algemeen niet in slagen, maar ze beschikken wel over  plaatsen waar ze succesvol zijn, zoals op de hedendaagse Aarde.

Het is in de onlangs verschenen film/documentaire 'THRIVE" dat er heel duidelijk gesproken wordt over onderdrukking door TPTB ('The Powers That Be). Volg het geld en je ziet wie dit zijn..!
Het is in de onlangs verschenen film/documentaire ‘THRIVE” dat er heel duidelijk gesproken wordt over onderdrukking door TPTB (‘The Powers That Be). Volg het geld en je ziet wie dit zijn..!

• Deze met kwaad besmette mensen hebben de neiging naar hoge niveaus te stijgen in de regering, waar ze macht en controle kunnen uitoefenen  over anderen. Ze scheppen er feitelijk  genoegen in  anderen te zien lijden door hun toedoen. Velen zijn tegelijkertijd bezig met het seksueel misbruik van kinderen, de marteling of misbruik van dieren, en de opzettelijke vernietiging van de mensenrechten, burgerrechten en vrijheden.

Omdat de Schepper ons allemaal een vrije wil gaf , willen zij die doordrenkt zijn van het kwaad, de vrije wil verpletteren. Dit is een reden waarom zij de socialistische of communistische controle over het volk aanbidden en tegelijkertijd het bestaan van een Schepper ontkennen, of de geest, of zelfs de vrije wil.

• De wetenschappelijke gemeenschap blijft het bestaan van het bewustzijn, vrije wil of zelfs de ziel ontkennen. De leden ontkennen ook het bestaan van een Schepper van welke aard dan ook, in plaats daarvan beweren ze dat het hele universum zichzelf spontaan gecreëerd heeft vanuit het niets, zonder enige reden. Naast de mate van invloed die de  “wetenschap” op de moderne beschaving heeft, promoot het ook vreselijke kwaden die de wil van de Schepper schenden, zoals GGO’s, de massa vergiftiging van de mens, de ontwikkeling van nucleaire wapens, de verminking van baby’s met geneesmiddelen op recept, enz.

Bibliografie:

There Is Life After Death: Compelling Reports from Those Who Have Glimpsed the Afterlife

Proof of Heaven: A Neurosurgeon’s Journey into the Afterlife

To Heaven and Back: A Doctor’s Extraordinary Account of Her Death, Heaven, Angels, and Life Again: A True Story

‘Proof of Heaven’ documents existence of afterlife, multiverse, intelligent life beyond Earth, multidimensional realities

 

 

40 gedachten over “Hoe zaken werken buiten het materialisme..

 1. Mensen moeten zich ervan bewust zijn dat als ze hun “score” willen verhogen zonder compassie daadwerkelijk te voelen dan hebben ze het mis.
  De hart-chakra dient eerst geopend te zijn alvorens men compassie kan voelen.

  Met betrekking tot alcohol, roken en sex etc. is dat niet per se het kwaad, het vertroebelt alleen de geest. Dit geldt voor extreem en onetisch gebruik.

 2. “De aanwezigheid van het kwaad op aarde is wat de ‘Aarde Reis’ een van de meest uitdagende in het universum maakt. Hier slagen de meeste zielen niet voor de karaktertest en worden vervolgens meegezogen in het kwaad. De rol van de vele kerken en geestelijke leiders was om letterlijk te proberen ‘zielen te redden’, (te weerhouden) van het nastreven van een leven van egoïsme en kwaad, wat uiteindelijk ertoe zou leiden dat die zielen werden verbannen naar een letterlijke ervaring van de ‘Hel’ in het hiernamaals ” 🙄 Mooi boek ter meerdere glorie van de huidige godsdiensten 😉

 3. Wat jammer nou, oordeel a.u.b. niet, het heeft geen waarde. Ga naar uw gevoel en durf. Lees het boek, lees ook andere spirituele boeken. Er zijn er genoeg. Geniet, wees blij.

  1. Lachuh , als een je visie geven al wordt afgezet als oordelen en het toch geen waarde heeft dan maakt het uiteindelijk geen ruk uit . Ik ga geen 17,99 euri uitgeven aan zo’n boek terwijl ze om de zoveel weken gratis een foldertje van De Wachttoren komen aanbieden . Het hele stuk staat stijf van de oordelen over goed en kwaad , dualiteit ten top . Niet voor niets een hit in de USA , kunnen ze lekker in hun comfortzone blijven en denken dat ze iets nieuws ontdekt hebben . De titel van het boek is perfekt , Proof of Heaven , het synthetische witte licht , de matrix van het hiernamaals .
   Veel plezier ermee 😉

 4. En ik dacht dat we eindelijk gingen te weten komen wat we hier komem doen. Wat een teleurstelling, ondanks vele “logische” gevolgtrekkingen kan ik me niet van het gevoel ontdoen een promofolder van de één of andere religieuze sekte gelezen te hebben.
  Leven hier op aarde is geen plezier als ik al die “beperkingen” hier zo lees. Op deze manier zijn wij “bijna” allemaal gedoemd om te mislukken . . .

  1. Leven geen plezier? Ligt eraan welke rol je wilt vervullen. Heb de ervaring dat je zelf het beste weet met welke ‘opdracht’ je hier bent. Soms raak je in de war als je het even niet meer weet. Dan ga je op zoek.
   Vorige week sprak ik een klein meisje dat al drie jaar angstig naar bed gaat en allerlei spoken ziet. Ik vroeg haar waar ze aan dacht als ze gelukkig was. Toen zei ze: dan voel ik allemaal licht om me heen. Heb haar toen uitgelegd dat ze een bevoorrecht kind is, omdat ze in ieder geval die warmte kan herinneren. Dat witte licht was haar bescherming. Daar kan geen kwaad doorheen komen. Vertelde haar het verhaal van een Turkse vrouw van tachtig, die na een aarbeving dagen onder het puin lag voor ze werd gevonden. In feite was ze al opgegeven. Toen de hulpverleners haar vroegen of ze het niet koud had gehad – het vroor ’s nachts stevig – zei ze: Neen, er was een wit licht dat me warm hield.
   Kennelijk hebben mensen de kracht een energie op te roepen waaruit ze kunnen putten in barre tijden. Misschien toch dat draadje naar die troostende kosmos/hemel of whatever? Als je erachter komt dat je onderdeel bent van een groter geheel, dan krijg je ook meer plezier in je leven lijkt me. Je hoeft kennelijk niet alles in je eentje te doen!

   Zo, en nou weer een beetje nuchter worden, want ik moet nog tanken…

  2. Na zelf deze ervaring te hebben gehad ,was voor mij het bewijs dat het echt was ,dat ik ineens gaven had ,ik kon bedoelingen tot in de diepste kern doorzien ,en de essentie van alles wat leeft voelen

   ook voelde ik dat het gedeelte dat de kerken “jezus”noemen in onze harten zit ,en nooit is weggeweest zoals de kerken beweren

   het doel waarom we hier zijn :

   er is maar 1 ,het kosmisch licht,de bron,Schepper of welke naam je het wilt geven
   universeel bewustzijn ,dat zichzelf heeft versplintert in allemaal kleine deeltjes
   die deeltjes zijn wij ,en hierdoor kan de 1 zichzelf beleven en kennen door onze ervaringen,,onze persoonlijkheden en identiteiten zijn een illusie om dit mogelijk te maken

   op een bepaald nivo is er maar 1

   zoals oudere volken al zeiden ,jij bent een andere mij ,of ik ben een andere jouw
   zuster en broeder van een andere moeder

   ons doel is dus om ons enthousiasme te volgen en de ervaringen aan te trekken die we willen ,uiteindelijk worden we weer 1 met de ENE en verliezen ons ego maar blijven wie we zijn namelijk die ENE

   individualiteit en afgescheidenheid zijn illusie om het voor de 1 mogelijk te maken zichzelf te kennen door onze reis en ervaringen .

   maar ik snap heel goed dat dit pas echt te begrijpen is als je er zelf in ontwaakt en het ziet .

   Namaste

 5. Was ik gelukkig niet de enige die dit een tenenkrommend artikel vind.

  Als je op zoek bent naar de lange, gedetailleerde versie van dit alles, kun je beter de bijbel lezen,omdat veel van deze ideeën NATUURLIJK oude kennis is. Hallelujah brothers and sisters, hallefuckinglujah

  1. * Ineke, ik heb ook niet veel met dit artikel, omdat ik het ook erg “amerikaans vind…. Maar ik ben zelf ook na een BDE, waarbij ik voelde dat ik heel diep Bewustzijnslaag aanboorde, weer naar de bijbel getrokken. En neem van mij aan, dat ik me al jaren en jaren gelden he losgemaakt vn welke religie dan ook. Ik geloof alleen in mijzelf en in mijn innerlijk weten. Ik vind God in het diepste van mij Hart en heb gemerkt dat veel dingen in d ebijbel (of ander heilige geschriften) symbool stata voor mijn leven hier op Aarde. Het is voor mij een soort leidraad geworden, waar ik heel veek inSpiratie uit put! Hallelujah, Prijs de Heer!

   Uit: de Nag Hammadi geschriften, Het Evangelie van Thomas, Logion 80:

   Jezus zei:
   “Hij die de wereld heeft gekend
   is meester geworden over zijn lichaam
   en wie meester is geworden over het lichaam
   is superieur aan de wereld”

 6. Ah, een professor die dit mee maakt. Tja, als autoriteiten dit gaan aangeven dan moet het wel waar zijn.Dat geeft wel meer zekerheid. Gelukkig maar. Nu onze premier nog een keer een OBE en een eigen boek, en we kunnen er niet meer onderuit. Of nog beter Obama zelf?

  Ik dacht dat we dat van die ‘hel’ nu wel gehad hadden…jammer.

  1. Tja , atheïstishe neurochirurg die na 7 dagen coma terug komt als jehova getuige , Nieuwe Revu zou er van smullen .
   Beetje jammer dat het ook hoofdartikel bij wanttoknow is , dat dan weer wel , kut jehovas hebben overal een voet tussen de deur lijkt het 🙁

 7. Het is juist wel goed dat dit artikel bij wtk staat te lezen. Ik geloof wel degelijk in BDE’s. Maar degene die het nodig vind een boek te schrijven om zijn verhaal te vertellen moet vooral veel fantasie hebben denk ik. De meeste verhalen zijn heel in het kort verteld. Wat er verder nog over te vertellen valt is dan meestal het gebeuren er omheen. Als je daar een boek mee kunt vullen, prima toch?

 8. Staan veel rake dingen in dit artikel, maar ook zaken waarvan ik denk dat het te ver is gezocht. Een puntensysteem die wordt bijgehouden van je goede of slechte daden zijn toch werkelijk te gek voor woorden en lijken veel op het bijbelse en kerkelijke religieuze geneuzel van makke en wilde schapen.

  Marihuana wordt als drugs omschreven in dit artikel, maar dit plantje komt regelrecht uit de door god gecreëerde natuur en zo zijn er meer planten en zaken die komen uit de natuur en ons kunnen helpen ziektes (door wie gegeven??) en pijn te verlichten of te genezen. Leuk artikel, maar niet helemaal goed te volgen wat de bedoeling is van dit hele verhaal. Kan net zo goed weer een artikel of verhaal zijn om de massa een bepaalde richting op te krijgen.

 9. Slechts één zinnetje sprak me aan: ‘het leven is slechts een droom.’
  Waarom?
  Na het overlijden van mijn moeder – ik was toen twintig – werd ik drie maanden later midden in de nacht wakker. Ik zweefde boven mijn bed, zag mezelf en mijn partner in bed liggen, en steeg omhoog. Ik kwam in een ruimte waar mensen (kon geen gezchten zien) allemaal in afwachting naar het licht van een opkomende zon keken. Het was een gemurmel van stemmen waarna ik mijn moeders stem naast me hoorde zeggen: ‘het leven is slechts een droom’.
  Op dat moment zag ik mijn leven in een filmbeeld voorbij flitsen. Vreemd genoeg alleen in zwart-wit!

  Conclusie: na drie maanden schijnen de zielen van gestorven mensen ‘de weg naar omhoog’ te maken en nemen ze soms afscheid. In onze familie (oud-kolonialen) gebeurde dat via droomboodschappen.
  En de rest van het verhaal: tsja, is toch Thrives…

  1. @ Joyce, het afscheid nemen via “droomboodschappen” is voor mij heel herkenbaar. Ik had gedurende meer dan 20 jaar een hele bijzondere band met een 20 jaar ouder vriend, die voor mij veel meer was dan een vriend. Hij was voor mij een 2e vader, bij de emotionele afwezighied van mijn biologische vader. Ik deelde jarenlang lief en leed met hem, zeker nadat zijn schoonzoon (mijn allerbeste vriend) was overleden. Op de dag dat hij zelf kwam te overlijden (enkele jaren geleden), was ik een paar uur later getuige van een 1e bijzondere spirituele gebeurtenis na zijn dood. Ik ontmoette tijdens een wandeling op ons landgoed een edelhert met een schitterend mooi gewei. Dit prachtig dier liep in een weiland, aan de bosrand, op misschien 50-60 meter afstand. In plaats van dat het dier schichtig wegrende toen het mij waarnaam, kwam het langzaam naar me toegelopen en bleef aan de andere kant van de sloot staan en keek me recht in de ogen, gedurende zeker meer dan 10 minuten. En toen liep het langzaam weg. Het bijzondere is dat ik nog nooit op ons landgoed een edelhert had gezien,terwijl ik er al jarenlang een paar keer per week wandel of hardloop. Daarna heb ik er ook nooit meer een edelhert gezien. Ik kom er alleen vaak reeen tegen, en dan ook nog tegen de schemering. Terwijl ik het edelhert ontmoette terwijl het klaarlichte dag was! Ik voelde toen al dat ik een bijzondere ziele ontmoeting had met mijn vriend.

   Maar goed, een paar jaar later (in 2010) was ik met een groep bedouienen en een paar westerse reisgenoten op een 13 daagse kamelentocht door de Sinai woestijn. In de Sinai woestijn kwam ik door de enorme stilte, de kleurenpracht en door de bijzondere (Atlantis) energie heel dicht bij mezelf. Ik heb daar meerdere transformaties mogen beleven, gedurende 2 verschillende woestijnreizen (beide in 2010)! En het slapen alleen al was een hele bijzondere belevenis, in het mulle zand op een matje onder de prachtige sterrenhemel. En ik beleefde daar hele bijzondere dromen! Echter, 1 droom zal ik nooit weer vergeten, want die maakt op mij een enorme indruk. ’s Nachts kwam die vriend bij mij in mijn slaap op bezoek en gaf me opeens een enorme klap in het gezicht! Ik werd helemaal beduusd wakker en was gedeprimeerd. Ik begreep er helemaal niets van. Ik had nog nooit woorden met mijn vriend gehad. Hij was altijd zo geduldig met me en altijd zo wijs. En hij was er altijd voor me en betrok me altijd overal bij. Ik werd tegen het ochtendgloren wakker en gelukkig was een Duitse reisgenoot (Michael!) die op een paar meter afstand sliep ook wakker. Hij voelde dat iets me dwars zat en kwam naar me toe. Ik deelde de droom met hem en daarna wist hij me de droom te duiden. Mijn vriend vond dat ik hem niet meer nodig had op mijn reis en dat ik het nu zelf verder kon doen. Hij wilde dat ik nu zijn ziel liet gaan. Dat was de betekenis van de klap. Hij wilde me wakker maken en me vertellen dat ik het helemaal alleen kon doen! En dat ik hem nu moest loslaten! Vanaf dat moment was er energetisch ook heel veel veranderd en voelde ik dat ik hem had laten gaan!

  2. Prachtig Dick. Kijk je naar de totembetekenis van het edelhert, dan was het de eerste keer al dezelfde boodschap als in de woestijn.. ;-))
   ‘Edelhert:
   De boodschap die het hert ons brengt is er een van liefde en vriendelijkheid. Zijn gevlekte vacht laat ons zien dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen licht en donker of goed en slecht. De kracht van de liefde geneest de wonden van anderen.
   Wanneer het hert verschijnt wordt je gevraagd van anderen te houden omwille van henzelf en daarmee ook hun zwakheden te respecteren. Laat alle verwachtingen varen, alleen de ware liefde kan wonden helen.’

 10. wat Dr Alexander beweerd heb ik meegemaakt. Ik ga echter niet verder zoeken naar een God, of iets dergelijks uit de mistyke wereld. Een gelukkig mens laat U dit weten, iedere dag dat mijn ogen opengaan is een dag extra, Ik ben gelukkig en daar houd ik, het bij.

 11. Even los van het artikel, ik heb het boek gelezen. Het gaat over hoe de arts voor de coma dacht, wat er tijdens zijn coma om hem heen gebeurd en natuurlijk wat hij die 7 dagen in coma ervaart. Geen woord over goed of kwaad of puntetellingen ofzo, niets. Alleen zijn ervaringen komen aan bod.
  Dus, het boek is wel de moeite waard om te lezen en heeft eigenlijks niets met bovenstaand artikel te maken. Namaste !

  1. Het is allemaal hetzelfde verhaal wat al zovelen hebben verteld; toch schijnt het telkens ‘van daarboven’ nodig te zijn, nieuwe-oude verhalen te laten vertellen door de grootste sceptici..
   Never mind, we ademen gewoon dooooor…

   Maar een man als Pim van Lommel is hier in NL net zo prachtig bezig het verhaal ‘wetenschappelijk’ te benaderen, zodat hij niet als een of andere kwak neergezet kan worden..
   Zijn visie op en publicaties over bijv. de schandalige wijze waarop er met (BIJNA) overleden lichamen wordt omgegaan in het kader van ‘gezonde organen voor donatie’ is bijv. op zich al een Nobelprijs waard..!
   HIER op de site. Maar vooral DIT verhaal..

  1. Ja, die zag ik ook. Dat is een veel groter bewijs van “er is meer dan we met onze ogen zien”.
   Heel bijzonder hoe dat dier zo veel vertrouwen in de mensen heeft. Dat ie dat risico neemt.
   Misschien omdat ie na enkele rondjes “wist” met wie hij/zij te maken had?
   Wij mensen zijn vaak te achterdochtig om ook maar te overwegen hulp te vragen aan een andere ………………

  2. Dank! tranen in m’n ogen!
   (Net wat schapen gevoerd en water gegeven die door de “eigenaren” aan hun lot overgelaten worden.)

 12. Het artikel wordt vermeld als of het nu geheel nieuw is, vooral de titel Proof of Heaven vind ik niet geheel correct, daar in Principe geen een woord nieuw is zoals ik het lees, komt de gehele tekst uit de Bhagawat Gita, en moet deze mijnheer op een of andere manier gelezen hebben en in zijn onderbewuste hebben gezien , mocht dit niet zo zijn en de goede man is eerlijk, en zoals hij schrijft weet de Schepper dat. en lost dit dan wel op het belangrijkste vind ik dat hij de liefde als de grootste energie bron weergeeft en dat is ook zo, ook dat er vele meerder planeten zijn wordt in de Gita besproken als ook de tijds aanduiding en de de beschrijving van de Cosmos. jammer dat meerder schrijvers zich een beetje negatief uitlaten, maar ook dat is inherent aan ons mensdom hier op aarde. ik ben zelf nu 74 jaar en vele richtingen bezocht en beleden, maar ben er nog steeds niet uit.laten wij niet vergeten dat er ook veel mensen zoals van Daniken en de Rus (sticgting)het boek de twaalde planeet zijn, die ook uitgebreid over andere Goden spreken die ook in de Gita en de Bijbel staan maar hoe interpreteer je deze ?? ik wens iedereen een goed en eigen inzicht
  willem sCHAAIJ

 13. Ik ben spiritueel en geloof dat er meer is tussen de hemel en aarde, heb het boek nog niet gelezen (wel soortgelijk materiaal) maar vind de titel ‘Proof of Heaven’ onterecht. Het suggereert dat de schrijver met daadwerkelijke bewijzen komt zoals foto of video materiaal etc. i.p.v. een verhaal die een willekeurig persoon had kunnen schrijven. Dus nu is de vraag, heeft zijn verhaal meer gewicht omdat hij een Ph.D heeft? Met alle respect, mijn antwoord is: nee.

  1. Inderdaad geeft dat geen meer vertrouwen hij als arts kan ook uit zijn onderbewustzijn tappen, en misschien geloofd hij nu meer in dit fenomeen , omdat hij zich opstelde als geleerde, maar zoal ik in mijn reactie al schreef er is niets nieuws lees de Gita uit india daar staat het exact zo geschreven als deze mijnheer een nieuw boek van heeft geschreven in principe is het onderbewuste plagiaat

 14. Het is dus echt zo, wij zijn veel meer dan mensen ons nog steeds wijsmaken. Die drie BDE’s had ik dus ook met een reden.
  Vooral voor wat betreft de grootste inpact, want die is: dat Ik Een Wezen van Liefde ben.
  Ondanks alles wat mij ooit aangedaan is in dit leven; ben ik dat gebleven: Een wezen van liefde!

  Niemand heeft dat ooit kunnen verstoren, dat is zo krachtig, dat je daar dan misschien ook af en toe bang van kunt worden of zijn. Maar bedenk dan ook gewoon door die Liefde te accepteren, en dus toe te laten.
  Want met die Liefde verdwijnt al het kwaad in je wat je ooit probeerde te overweldigen.

  Liefde en vergeving zijn de grootste Universele krachten in ieder bewust mens/wezen!

 15. Ik geloof, of beter aanvaard alles wat BDE betreft. Maar niet alle verhalen. Je kunt je arm kopen aan de boeken die er over geschreven zijn maar dat maakt niet dat je het dan ook voor jezelf echt weet. Dat weten is iets dat je eerst moet begrijpen.
  Ga maar eens een dieper gesprek aan met mensen die er niet aan willen dat we meer zijn dan dit klompje klei. En daarmee bedoel ik geen discussie maar vraag de reden waarom iemand het niet kan geloven.
  Dan blijkt dat het een brug te ver is om het te kunnen bevatten. Daar heb ik wel begrip voor. Je gooit iemand in een diepe put als je ze probeert te dwingen te accepteren dat mens zijn meer inhoud dan deze wereld. Je spreekt gewoon niet dezelfde taal.

 16. Iedere keer opnieuw, doet de Bron, een poging, om mensen uit te kiezen die vrij hoog staan in de wetenschap, en die met deze ervaringen te confronteren, en om dan getuigen te zijn, van wat hoe alles werkelijk in elkaar zit, niet wat ons door de eeuwen heen geleerd is en er is ingstapt door regeligies en regeringen.maar we kunnen maar moeilijk luisteren, wat zijn we eigenlijk toch eigenwijs. ook Jezus heeft zijn best gedaan, envele andere profeten, maar nog steeds hunkeren we naar enige vorm van kwaad, terwijl de LEIFDE oh zo mooi is. ik zelf ben een van de wezens(mens) die een hoger weten heeft, en kennis heeft hoe alles werkelijk is. ik zelf ga nog komen met een website. om zo de mensheid te berijken. want mijn tijd is gekomen, ik ben nu pas klaar. lieve gr arnoud

  1. Beste Arnoud
   je zult absoluut gelijk hebben, maar als je een keer tijd hebt moet je op internet eens lezen in de de grote epos van India, de Baghavita, daar staat al sinds 5000 jaar geschreven en verteld precies wat de de heer Eben Alexander verteld, er is niets nieuws, alleen vind ik het jammer dat ik op mijn reactie geen reactie heb ontvangen van mensen die dit ook gelezen hebben,zoals ook het boekje wat het leven naar leven van AC bAKTIVEDANTE SWAMI PRABBUPADA van de Hara krisna beweging Daar valt nog veel te leren,het enige wat mij daar bij niet goed overkwam is het geconditioneerde
   groet of harakrisna

 17. Vraag mij soms weleens af wat de reden is dat alles maar ‘bewezen’ moet worden en dat het zo lastig is om mensen te kunnen overtuigen dat er meer is als alleen ‘deze aarde’.

  Waarom al die tijd verspillen? Er is een gezegde: “Wil je de wereld verlichten, verlicht dan alles in jezelf”. Dit gecombineerd met het gezegde “Één lichtje, steekt er duizend aan”.

  Dit geeft voor mij aan dat het helemaal niet nodig is om boeken te schrijven of mensen proberen te overtuigen die er nog niet klaar voor zijn. Alles komt bij een ieder precies op het moment dat het nodig is.

  Verlicht jezelf, kom samen met gelijkgestemden en leef verder je leven tussen de mensen die nog onbewust zijn en accepteer / hou van ze. In plaats van gefrustreerd te raken dat ze het niet snappen. Ook dit wordt uitgezonden het Universum in wat ook weer vertroebeling veroorzaakt. Niet nodig als je het mij vraagt.

  namasté

  1. OP dit artikel al eerder gereageerd, maar wil dit graag nog een keer doen deze schrijver denkt nu door zijn eigen ervaring alles te weten het feit dat hij nooit in dit heeft geloofd geeft aan dat hij ook nooit onderzoek heeft gedaan, zoals het lezen van de Bahga Gita Bijbel boeken die al jaren verspreid worden, er is niets nieuws ver voor de ervaring van deze man hadden wij een arts die dit zorgvuldig bij mensen heeft vervolgd, maar de grap is het volgende door eeuwen lange indoctrinatie en het feit dat mensen haast niet zelf denken en door ons leefpatroon geheel materialistisch zijn daarnaast nog ons laten beïnvloeden door films en overheden die alles geheim houden, blijf ik er bij dat zelfs deze schrijver over een reeds bestaand fenomeen misschien mensen aan het denken zetten en daardoor voldoet aan wij hij doet de kerken wisten ons nog geen 500 jaar te vertellen dat de aarde plat is dus daar moet je zeker niet naar luisteren de Romeinen hadden brood en spelen nu in 2013 heeft het volk alleen maar te luisteren wat overheden voorschrijven wat je mag weten, maar ook daar komt een eind aan de mensen worden langzaam wijzer en zekerder en vooral internet zal daar bij helpen.Gelukkig zijn er veel mensen die weten en vandaag of morgen komt de klap die niet tegen te houden is ook niet door de macht hebbers die alleen aan hun kleine kring denken en zogenaamd het volk niet in paniek wil laten komen dit is mijn eigen kleine versie Namaste

  2. Dag Gerard,

   Helemaal gelijk, korter gezegd: Oren dienen van binnenuit open te gaan.
   Als wij mensen trachten te overtuigen van onze ‘waarheden’, trekt men 9 van de 10 keer een muur op, daar hun eigen waarheid daardoor in het gedrang komt en men deze (on)bewust wilt afschermen, beveiligen.
   Beter is het op zoek te gaan naar je eigen waarheid, en niet je twijfels hoerover op je medemensen te projecteren.
   Uiteindelijk, op een dag, komen we er dan achter dat dé waarheid universeel is en voor iedereen gelijk.

   Stay Human,
   Zjoz.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.