Advertentie

Met één briefje Rooms-Katholiek áf..!


x

pope-benedict-xvi

x

Met één briefje Rooms-Katholiek áf..!

2013 © Wim Doesborgh

x

Na eeuwen van ingewikkelde procedures kunnen leden van de rooms-katholieke kerk nu in een mum van tijd hun kerk verlaten. Niet minder dan een revolutie…

paus rk kerk
Een organisatie die in zichzelf is verstrikt geraakt; macht(smisbruik) en rijkdom hebben de RK-kerk zijn kleur ontnomen. Veel leden van deze club vinden het ’tijd om op te stappen’.

Je laten uitschrijven als lid van de rooms-katholieke kerk was tot deze week iets wat je niet in een vloek en een zucht deed. Daar zijn tienduizenden teleurgestelden wel achtergekomen, toen ze afgelopen jaren uit boosheid uit de kerk wilden stappen. Het seksueel misbruik door geestelijken, uitspraken van het Vaticaan over abortus en euthanasie en, recent nog, de lezing van de paus over het huwelijk waarin velen een veroordeling van het homohuwelijk proefden – het deed velen besluiten niet langer katholiek te willen zijn.

Maar daar begonnen de problemen. Onduidelijke procedures, onwillige parochies, veel bureaucratie en pastoors die bedankers wilden beletten op te stappen, maakten uitschrijving tot een crime. Het onlangs gelanceerde plan van de Tilburgse pastoor Schilder om foto’s van kerkverlaters in zijn kerk op te hangen, was een dieptepunt: hoe dwars kun je als priester gaan liggen, als de gelovigen willen weglopen?

Het blijkt de laatste stuiptrekking van een herderlijke kerk die haar boze schaapjes desnoods met dwang binnen de eigen weide wilde laten grazen. Een actie die zelfs de kerkleiders veroordeelden. Met de recente beslissing van de bisschoppenconferentie om de uitschrijving veel eenvoudiger te maken, is een revolutionaire zet gedaan. Nooit eerder in de geschiedenis van de katholieke kerk was het mogelijk om met het thuis invullen van één formulier RK-af te worden..!

De bisschoppen, laat woordvoerder Bert Elbertse weten, hebben zich afgevraagd ‘waarom ingewikkeld doen, als iemand toch weg wil’. Ze zijn er trouwens al langer mee bezig: de ‘noodzaak voor eenduidigheid’ staat al jaren op de agenda. Het formulier staat volgende maand op de site van de kerk (rkkerk.nl) en van alle bisdommen. (hier het formulier .pdf)

Het is een verstandig besluit. Mensen die zich wilden uitschrijven en zich ergerden over de procedure, vonden juist daarin weer munitie om op de kerk te schieten. Het toch al geschonden imago van de kerk, beseffen de bisschoppen, hoeft door moeilijke procedures niet nog méér te worden aangetast. Intussen noteert de kerk de laatste vier jaar 76.000 uitschrijvers. Er zijn er nog ruim vier miljoen over, laat de kerk ook weten. (HIER: procedure uittreding)

* * *

22 gedachten over “Met één briefje Rooms-Katholiek áf..!

 1. Ben al jaren van plan om me uit te schrijven, maar vond het zo’n gedoe dat het er steeds niet van kwam.
  Nu laat ik me zeker dit jaar uitschrijven. Fijn dat de informatie op de site staat, ik was hiervan nog niet op de hoogte. Bedankt!

 2. Bij de Nederlands hervormde kerk was het niet zo moeilijk . Steeds kreeg ik schrijven dat ik hun geld kostte door wel ingeschreven te zijn en geen donaties te doen terwijl zij wel een bedrag per lid aan de grote kerk moesten afstaan . Ik heb een brief geschreven waarin ik aangaf dat ik geen lid meer van hun sekte wilde zijn , een tientje bijgesloten voor de gemaakte kosten en klaar was Klara .

  1. ik zou ze zelfs dat tientje niet gegeven hebben. zijn ze helemaal bedonderd. ze gedragen zich als het banken kartel zoals wij dat kennen met ” de grote kerk” als centrale bank.

   ben ik ff blij dat ik een heiden ben. kost mij ook geen geld, mijn kinderen worden niet misbruikt (voor zover ik weet) niemand heeft op religieuze gronden macht over mij. kortom een relaxt maar heidens zwitserleven gevoel.

 3. Het is het toch opvallend dat de belangrijkste architecten van het komend satanische dictatuur, de Rooms Katholieke kerk als hun grootste vijand beschouwd hebben. Het belangrijkste streven van de leiders van de Franse Revolutie was het vernietigen van de RK kerk.
  Adam Weishaupt noemt in zijn manifest de vernietiging van de Katholieke kerk als een van de belangrijkste punten. ook Lenin verklaarde: ‘de strijd tegen de Katholieke Kerk zal de moeilijkste en de zwaarste zijn’.

  Mede oprichter van de Italiaanse communistische partij Antonio Gramsci (1891-1937) wist er Lenin van te overtuigen dat hij de Katholieke kerk nooit via geweld zou kunnen vernietigen, maar alleen door haar van binnenuit te infiltreren. Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw werd dit officieel beleid vanuit Moskou. iemand die dit daadwerkelijk uitgevoerd heeft is Bella Dodd, kopstuk uit de Amerikaanse communistische partij van 1934 tot 1947. Nadat ze uit de partij gestoten was, heeft ze zich n.b. tot het Katholicisme bekeerd.( lees: School of Darkness). Ze was een belangrijke getuige voor de senaatscommissies in de jaren 50 en mede door haar getuigenis kon Alger Hiss als communistische spion ontmaskerd worden.

  Ze verklaarde toen,zelf verantwoordelijk te zijn geweest voor het naar binnen sluizen van 1100 communisten in de Katholiek kerk in de VS, waarvan sommigen het zelfs tot kardinaal geschopt hadden.

  De Katholieke kerk moet in de ogen van de Globalsiten verdwijnen omdat ze nog steeds met haar hoge exorsistische waarde de fysieke vestiging van de Nieuwe Wereld Orde, (het Rijk van Lucifer) weet tegen te houden.

  Wie meer wil weten over de exorsistische kracht van de Kerk lees de boeken van Prof.dr. Malachi B. Martin of beluister de vraaggesprekken met hem op You Tube. (Googelen op exorcisme levert sowieso interessante filmpjes op). ( Malachi Martin werd overigens in 1999 vermoord n.a.v. zijn vele schokkende onthullingen)

  Bovenstaand artikel is m.i. tamelijk onbenullig en getuigt van het feit dat de schrijver geen enkel idee heeft wat de kracht van het sacrament van het doopsel inhoudt. Het doopsel vormt een onuitwisbaar merkteken en kan niet opgeheven worden met een lullig briefje.

  Iedereen die lekker tegen de RK kerk blijft aanschoppen geeft blijk niets van de talloze profetieën te weten die tot in detail voorspelden wat er nu allemaal gebeurt.

  1. Iedereen die lekker tegen de RK kerk blijft aanschoppen geeft blijk niets van de talloze profetieën te weten die tot in detail voorspelden wat er nu allemaal gebeurt.

   Misschien hadden ze het al wel voorzien dat het huidige dogmatische standpunt van de kerk niet te handhaven zou zijn wanneer mensen werkelijk voor zichzelf gingen denken . Imo blijft het belachelijk dat er een priesterkaste nodig zou zijn voor het contact van een individu met zijn schepper. Ook is het redigeren van de bijbel en het uitsluiten van bepaalde boeken een daad van menselijk ingrijpen . In mijn ogen is dat dus totaal niet wat de persoon jezus heeft willen uitdragen, immers wars als hij was van alle pracht en praal , blonk hij uit door eenvoud en dienstbaarheid , voorwaar een nogal duidelijk ontbrekende kwaliteit bij de priesterklasse der roomsch katholieke kerk.
   Toch als je je er thuis voelt blijf vooral een aanhanger van de door dogmatiek en wereldvreemheid( imo dan) geleide kerk.

  2. @ Rene, ik ben het helemaal met je eens. Het is verspilling van energie om tegen de RK kerk aan te schoppen. Ze heeft zichzelf vanzelf op als de “gelovigen” de “schellen van de ogen zijn gevallen” en zichzelf van alle onwetendheid hebben ontdaan 🙂 En in dat proces worden ze al aardig op weg geholpen door alle schandalen die de laatste jaren aan het licht zijn gekomen en door de lachwekkende uitspraken van hun huidige machthebber in Rome

 4. waarom me ergens uitschrijven waarvan ik mezelf nooit lid gemaakt heb? Das als iemand lid maken van readers digest en dan verwachten dat ie ook alle rekeningen daarvan betaald , dikke BS .

  1. @ Marcel, ik weet niet hoe het in de RK kerk werkt, maar ik ben ooit door mijn ouders gedoopt in de Gereformeerde Kerk. Ik heb het als een hele Bewuste stap ervaren, toen ik me heb uitgeschreven uit die kerkgemeenschap. Ik voelde dat ik daarmee mijn Doop, die door mij niet gewild is uitgevoerd, ongedaan heb gemaakt. Dat voelt voor mij heel fijn! Ik herinner mij nog dta ik niets heb gehoord van de locale kerkgemeenschap, maar een broef kreeg van de centrale in Zeist of ik wel 100% zeker was dat ik me liet uitschrijven. Ik kreeg nog 3 maanden de tijd om er op terug te komen, voordat ze mijn uitschrijving definitief maakten. Het voelde voor mij zo geweldig goed dat het me niets deed dat ze me probeerden Angst aan te jagen. Integendeel, ik voelde me daardoor alleen maar meer zeker van de juistheid van mijn besluit! Wat een stelletje zielige en pathetische huichelaars!

  2. @ dick
   Ieder het zijne dat is klaar.Doe wat goed voelt voor jezelf . Ik heb me een hele tijd lang afgezet tegen de rk kerk ( wij waren vroeger nog rooms met sch(roomsch)) Tot ik besefte dat afzette een teken van afhankelijkheid is . Eigenlijk dus een teken dat je je er nog niet aan ontworsteld hebt. Vervolgens heb ik het naast me neer gelegt , in het idee dat ik niet hoef aan te trekken wat mij niet past. Ik kon toen ook, het schoppen tegen, laten en me concentreren op wat mij wel als waarheid overkwam. ( grappig is ook dat ik me vanaf dat moment geen afvallig katholiek meer noemde)Ik was nooit katholiek geweest, in ieder geval nooit uit vrije wil. Toen kwam ik de volgende zin tegen ” U BENT EEN ZIEL EN HEBT EEN LICHAAM EN DAT LAATSTE NOG TIJDELIJK OOK”, dat kwam mij over als een 180 graden draai ten opzichte van wat ik geleerd had tijdens de catachismus lessen. Toen ik dat door had werd mij in rap tempo duidelijk dat er toch waarheden verscholen lagen in het katholiek geloof , alleen waren ze 180 graden gedraaid! Duidelijk werd toen ook de symboliek van het dualisme van goed en kwaad, dat kon toen ook los worden gelaten , een hele troost.( keer het kruis maar eens om en zie waar dat dan voor staat hetzelfde geld voor het pentagram)
   Nu verbind ik mij alleen met wat met me resoneert en doe ik mijn best de ander niet te oordelen op zijn resonerende waarheden. Ik leg een grotere waarde aan intentie en laat schijnbare tegenstellingen zijn in eenheid. Tuurlijk blijft dit onderhevig aan verandering door voortschrijdend inzicht , maar dit is nu! En net als cozmic voel ik me niet langer belemmerd door welke politieke wetenschappelijke of levensbeschouwelijke overtuiging dan ook . Immers de enige aan wie ik werkelijke verantwoording schuldig ben , ben ikzelf, en dus het al.

  3. Ik ben het eens met Marcel (reactie 4). Ik zie ook het nut er niet van in om je uit te schrijven. Ook ik was als baby rk gedoopt, maar ben als sinds mijn tienerjaren niet-gelovig. Ergens staat mijn naam nog wel in een of ander register als gedoopt zijnde. Maar dat betekent voor mij niks: ik heb inderdaad de ceremonie van de doop ondergaan als baby, dus dat register is en blijft correct. Maar het register zegt niks over mijn geloofsovertuiging vandaag, of dat van al die andere babies die gedoopt zijn. Het is enkel een lijst van wie er ooit die ceremonie onderging. Om na te gaan wie er echt rk gelovig is, moet je maar nagaan hoeveel mensen er nog naar misvieringen gaan.

 5. Toch is het belangrijk dat je je helemaal uitschrijft omdat het nog steeds zo is dat iedere ingeschreven parochiaan, de plaatselijke katholieke parochie het recht geeft aanspraak te maken op de gemeente kas.
  Per ingeschreven hoofd ontvangt de parochie een x hoeveelheid gemeente subsidie. Dat is, gezien de overdadige weelde van het misdadige Vaticaan natuurlijk een gotspe!
  Bovendien heb ik mij meerdere keren laten uitschrijven waarop ik een bericht kreeg vanuit Zeist, dat dit veel eerder al was afgerond, waarop ik dan weer reageerde,’ja maar het invullen van dat formulier geeft zo’n lekker gevoel’!
  Echt doen mensen!!!Schrijf je fysiek uit! Doe het, neem je ziel terug!

 6. al die volksverlak-machtsblokken werken samen om de N.W.Order te vormen door dezelfde steeds dommer wordende massa die het helpt opbouwen.
  Er staat nog geen hond op het Binnenhof en in Brussel zie je ook niemand die opstaat! Hee mensen, EROP AF!!
  ( of moeten we eerst wachten tot wij ons laten kaalroven, klemliegen, rechteloos en ridder te voet zijn?)

  1. Binnen de EU zit het vol met oud gedienden, fervente aanhangers en oud studenten van de jezuïeten orde, ook gekend als de geheime katolieke 5e kolonne binnen ons bestuur. Stapje bij stapje ontdoen zij ons van alle vrijheid. Kijk maar eventje Barroso of Herman van Rompuy na !

 7. Vaticaan rijkste van de hele wereld , waarom is er toch nog armoede en mensen zonder eten ?! Omdat het het grootste schorum is van de hele wereld een beter voorbeeld van hupocryten kun je niet geven.
  Beste geloof voor criminelen want het maakt niet uit wat je doet gewoon even biechten en je bent vergeven .

 8. Ik heb me 35 jaar geleden al laten uitschrijven bij de hervormde kerk. Ik geloof niet in dreigementen. En zeker niet in smoesjes als ze geen antwoorden hebben op vragen.
  Geef mij maar een sprookjesboek daar valt meer uit te leren. Ik heb nog steeds een bijbel in huis maar enkel als naslagwerk.

 9. Ik heb een tegensuggestie voor pastoor Schilder,het lijkt mij een goed idee om foto’s op te hangen van alle zogenaamde geestelijken die zich schuldig hebben gemaakt aan sexueel misbruik en allerlei andere misdadige praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen !
  Aan expositieruimten zal de kerk geen gebrek hebben aangezien er genoeg van hun ‘Godshuizen’ leegstaan !

  De kerk is een van de grootste legale criminele organisaties van deze wereld die al eeuwenlang discrimineert,indoctrineert,angst zaait etc, met als doel de mens bang te maken voor zichzelf ten bate van hun eigen zelfzuchtige motieven!

  Religie is en blijft een werk van fantasten,die zijn blijven hangen in hun ooit gevormde magisch denken onstaan uit pijnlijke ervaringen uit hun kindertijd of jeugd en waar men niets mee gedaan heeft om deze te verwerken en daarin ligt juist het gevaar !
  Maar dit alles geldt ook voor ieder ander mens die al dan wel of niet beïnvloed is door religie!
  Het BEWUST misbruik van de mens door welke instantie dan ook vind plaats op het moment(3á4 jaar) dat het bewustzijn van een kind zich begint te ontplooien.
  Het kind word in een systeem gepropt die het leert valse normen en waarden aan te nemen die niet conform zijn aan haar of zijn ware spirituele aard met alle gevolgen van dien!
  Ons zelfbewustzijn word dus al heel vroeg de kop ingedrukt wat zijn weerslag heeft op ons emotionel,fysiek,mentaal en spiritueel welzijn met als doel willoze slachtoffers en daarmee wezenloze produktiemachines van ons te maken verdoemt tot een leeg en pijnlijk bestaan wat zal zo zal blijven tot aan onze ‘dood’ toe !

  Maar het is nooit te laat om een gelukkiger en bevredigender leven te leiden door zelfbegrip/zelfbewustzijn maar daar is wel moed voor nodig en zal je de nodige ‘offers’ moeten brengen maar het is absoluut voor IEDEREEN mogelijk omdat onze ware kern bewaard is gebleven alleen we zijn het vergeten te voeden en water te geven !
  Mijn stelling is,ik sterf liever levend dan dood,wetende dat ik alles er aan gedaan heb om mijn eigen wezen terug te vinden en
  daaraan trouw te blijven en van daaruit een positieve bijdrage kan leveren aan het welzijn van de aarde en de mensheid,en ik moet je zeggen ik ben héél goed op weg!!

  1. Hier kan ik me helemaal in vinden!!! Goed verwoord,je wordt inderdaad van af je vierde jaar gemanipuleerd op de kleuterschool en hebt in de pas te gaan lopen, komt me bekend voor!!

  2. Neem dan ook meteen alle RK kerken mee die het goed vinden dat er antenne- installaties in hun kerktoren komen!Op de ‘zwart lijst’ ermee. Zo loop je toch ook weg! Maar dat snappen ze daar niet. De Paus wil graag twitteren en denkt misschien zo zieltjes terug te winnen?!Wat ik lees over zelfbewustzijn ben ik het helemaal mee eens. Wel gelovig maar niet meer religieus!

 10. Zo makkelijk als het lijkt, is het dus weer niet. Zo is de parochie waar ik het formulier aan moet terugsturen en bewijs van uitschrijving van zou moeten ontvangen, al bijna een halve eeuw geleden gesloopt. En hoeveel andere kerken in Amsterdam om maar maar iets te noemen.

 11. In “De geheimen van Vaders boekje” samengesteld door Tuella, en uitgegeven door Tonnie Eijkenboom in Apeldoorn, staat te lezen de Ware Leer en Bedoelingen ontvangen van de Goddelije Troon door Tuella.
  Alles wordt duidelijk en eenvoudig zoals het altijd bedoeld is geweest.
  Een eyeopener!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.