Advertentie

Er is meer mogelijk dan je voor mogelijk houdt..


atlas scheef

x

Er is meer mogelijk dan je voor mogelijk houdt…

2016 © Peter Lucardie – Energetische Atlascorrectie

deze versie 2016 © WantToKnow.nl/be

x

Peter Lucardie
Peter Lucardie

Al geruime tijd weet ik uit ervaring dat we door middel van energetische benadering van gezondheidszaken veel kunnen bereiken. Zeker als dat vanuit het hart, liefdevol wordt uitgevoerd. Zo wil ik jou als lezer van wanttoknow deelgenoot maken van een dergelijke, voor mij heel bijzondere ervaring. Maar eerst iets over mijn ontwikkeling als therapeut. Ik heb samen met mijn vrouw Marianne een praktijk in natuurgeneeskunde (HIER) en als gediplomeerd Shiatsu en Cranio Sacraal-therapeut, kwam ik op het spoor van de Atlascorrectie en stelde mezelf de vraag: “Hoe komt het dat vrijwel alle mensen in eerste instantie met een scheve atlaswervel ter wereld komen?”….

Omdat ik er van uit ga dat alles informatie is, neem ik ook aan dat het informatie is die op de een of andere manier in ons is geplaatst bij het begin van de (huidige) mensheid. Daarbij kwam ik op datgene wat Bram Vermeulen vertelt over het ontstaan van de mens in zijn documentaire-programma ‘In den Beginne’. Naar mijn idee zou dat misschien wel toen veroorzaakt kunnen zijn. Wie het weet, mag het zeggen, maar kijk in ieder geval eens naar deze indrukwekkende documentaire:

De Energetische Atlascorrectie heb ik zelf ontwikkeld, nadat heb ik vele jaren met een bepaalde weerstand een apparaat gebruikte om de stand van de Atlas te corrigeren. Medio 2012 ‘ontdekte’ ik de energetische methode, waardoor ik onafhankelijk werd van het elektrische apparaat en deze éénmalige behandeling tóch kan uitvoeren. Deze Energetische Atlascorrectie, zoals ik die kan toepassen, blijkt in de praktijk veel meer te doen met ons mensen dan alleen maar op fysiek niveau.

De positie van de Atlas (blauw) als start/sluitstuk van onze wervelkolom tegen de schedel.
De positie van de Atlas (blauw) als start/sluitstuk van onze wervelkolom tegen de schedel.

Geland zijn en thuis-komen…
Vooral mensen die al bewust of onbewust bezig zijn zich spiritueel te ontwikkelen, merken duidelijk dat er iets gebeurt na een Energetische Atlascorrectie. Vaak is aan de ogen, die de spiegel van de ziel zijn, te zien dat er iets wezenlijks heeft plaatsgevonden. Er zijn vele factoren die ons verhinderen om bij onze kern te komen. Dat kunnen o.a. factoren zijn veroorzaakt door milieu, verkeerde voeding, miasma (overerving), straling, narcose, medicatie, maar zeker ook vaccinaties. En of het nu alleen door de Energetische Atlascorrectie komt, of omdat bij het harmoniseren erna ook deze belastingen worden ‘ontstoord’, er vindt een soort transformatie plaats.

Het gevoel ‘geland te zijn’, dat cliënten vaak hebben, hoor ik dan vaak, of ze gebruiken ook de term ’thuis-komen’. Dat daarnaast op fysiek niveau ook één en ander plaats kan vinden is eigenlijk een logisch gevolg. Ook huisdieren, zoals honden en vooral paarden. schijnen ook -net als mensen- allen met een ‘scheve’ atlaswervel ter wereld te komen. Mooi te zien wat er gebeurt als dan de Energetisch Atlascorrectie wordt toegepast. (Voor meer info kijk HIER). Het volgende verhaal deel ik in dit verband graag met je, omdat ik in dit verband, voor mezelf hier het ‘onmogelijke mogelijk’ zag worden..

De speciale ontmoeting met Luc en Marco..
Het gebeurt wel eens dat we dingen doen die we anders niet gauw zouden doen, maar op de één of andere reden toch doen. Één van die dingen die ik niet gauw zou doen is het boeken van ‘all-inclusive’-vakanties, maar toch hebben mijn partner Marianne en ik, dat afgelopen april gedaan…. Gewoon omdat we nodig even ‘zon wilden happen’. Het hotelresort in Hurghada (Egypte) was gelukkig niet zo massaal; een wat ouder gebouw, maar het was zelfs gezellig te noemen. Dat gold ook voor de eetzaal, waar we heel gastvrij werden ontvangen en naar een door ons zelf uitgezocht tafeltje werden geleid.

luc
Luc doet zijn best rechtop te staan, voordat hij behandeld was met de Energetische Atlascorrectie.

Terwijl we daar zaten te genieten van het uitzicht op zee en van ons drankje viel mijn oog op een jongen die fysiek als een chimpansee rondliep; met gebogen knieën, voorover gebogen en enigszins scheef. Zijn armen wat wijd van zijn lichaam. Ik vroeg me meteen af wat er met hem aan de hand zou kunnen zijn en… wat er zou gebeuren als ik op hem mijn Energetisch Atlascorrectie zou toepassen.

Maar ik vond het niet gepast om zomaar op hem af te gaan, om te vragen wat er eigenlijk met hem aan de hand was en of ik hem mocht behandelen. Uit ervaring weet ik dat als iets de bedoeling is daar gelegenheid voor wordt geschapen vanuit de goddelijke Bron. En.. zo geschiedde enkele dagen later toen er meer wind was en hij met broer, moeder en oma de luwte bij een zwembad opzocht. Onze kamer kwam uit bij dit zwembad, waarvan wij al dankbaar gebruik maakten om onze baantjes te trekken.

Toen ik uit onze kamer liep om aan de rand van het zwembad in de schaduw een boek te lezen, werd ik door de moeder in het Duits aangesproken, zich min of meer verontschuldigend, waarom haar beide jongens onder een handdoek hun game spelletjes deden. Ze hadden anders last van het felle licht van de zon, zei ze en daarmee opende ze nietsvermoedend de poort naar ons onderlinge contact.

Want ik begreep meteen dat dit de gelegenheid was waarover ik eerder schreef. Toen ik haar vervolgens aansprak op het feit dat ik al hoopte en verwachtte dat we met elkaar in contact zouden komen vanwege haar zoon en dat ik aanbood hem te behandelen, was ze een en al oor. Ze vertelde me dat men geen medische verklaring had voor zijn aandoening, dat hij weliswaar te vroeg, maar gezond als eerste van een tweeling ter wereld kwam.

Zijn tweelingbroer echter was meer dood dan levend geboren en was een stuk kleiner. Na enige weken ná de geboorte keerde het proces echter, aldus de moeder van de jongens. Luc, de eerstgeborene, ging lichamelijk erg achteruit en heeft wel 3 maanden aan de beademing gelegen, terwijl zijn eerst zwakkere broer eerder opknapte dan verwacht. ‘Zouden ze op zielsniveau iets met elkaar hebben afgesproken’, dachten Marianne en ik toen. Zo van: ”Als ik jou last draag, kun jij beter worden”. Wie zal het zeggen.

De energetische knoop tussen beide jongens..
In ieder geval bleek na enige maanden dat Luc scheef ging groeien en allerlei motorische mankementen ging vertonen, alsof hij inderdaad een zware last te dragen had. Naarmate de jongens opgroeiden ging het Marco, de jongere, fysiek steeds beter, terwijl Luc eigenlijk fysiek achterbleef in zijn ontwikkeling. Verbaal echter was het Luc die zijn jongere broer ver vooruit was. Hij wist zijn handicap te gebruiken om zijn charisma te versterken en wist ook ouderen/volwassenen verbaal te overtuigen van zijn denkwijzen en op die manier gedaan te krijgen wat hij belangrijk vond.

De artsen hadden geen verklaring voor de afwijkende groei van Luc, maar vonden het wel nodig hem aan zijn enkels te opereren. Dat was ook al gedaan toen we hem in Egypte leerden kennen. Men had de moeder ook geadviseerd, om zijn bekken en knieën te laten opereren, vanuit de verwachting dat hij daardoor beter zou gaan lopen. Gelukkig had ze daar nog geen gehoor aan gegeven, maar had wel een second opinion aangevraagd bij een autoriteit op dit gebied.

Luc, vlak na zijn behandeling. Met zijn 'hero'..
Luc, vlak na zijn behandeling. Met zijn ‘hero’..

Luc en familie kwamen uit Zwitserland en aangezien het hele atlas-correctie-proces vanuit dat land bekendheid heeft gekregen, was de moeder ook wel bekend met dit fenomeen, maar ze had het nooit overwogen als mogelijkheid om Luc mee te laten behandelen. Dus toen ik haar aanbood om bij Luc de atlas energetisch, dus zonder apparaat en zonder manipulatie, te corrigeren, om te kijken wat het met hem zou doen, stemde ze meteen in. En Luc zélf, die zei dat hij toch niets te verliezen had.., wilde het ook.

Vervolgens heb ik hen eerst uitgebreid uitgelegd wat ik uit mijn ervaring wist over de atlas en de gevolgen van een scheefstand, maar vooral wat ik de afgelopen 11 jaar had gemerkt over de resultaten van atlas correcties en van de Energetische Atlascorrectie in het bijzonder; en dat ik nooit van te voren wist of en wat er zou gebeuren, maar dat het wel iets bijzonders is met betrekking tot onze evolutie in relatie tot het menselijk lichaam.

Na een Energetische Atlascorrectie harmoniseer ik altijd, wat betekent, dat ik help om eventuele aanpassingen na een atlas correctie te vereenvoudigen en om eventuele schade te verhelpen. Schade opgelopen door genetische overerving, door medicatie en vooral door vaccinaties, maar ook door narcoses en röntgenstraling, fluorbelastingen, cosmetica, milieu en zo veel meer waarvan ik vermoed of weet dat men ermee belast kan worden en zelfs onder kan lijden.

Het resultaat van de behandeling
Wat gebeurde er met Luc als gevolg van de Energetische Atlascorrectie? Door hem op zijn buik te laten liggen op een zonnebed kon ik allereerst constateren dat hij een zogenaamd beenlengteverschil had van meerdere centimeters, waarschijnlijk vanuit zijn wervelkolom en bekken, ter compensatie van een erg ‘scheve atlas’. Bij manuele controle van de atlas bleek dat inderdaad het geval. Na de behandeling was dit zogenaamde beenlengteverschil helemaal weg..!

Toen Luc opstond kon hij voor het eerst van zijn leven zijn knieën strekken en vrijwel rechtop staan. Hij bekeek de wereld om zich heen, zo van: zo ziet de wereld er dus uit als je rechter op staat. Vervolgens ging hij eerst nog wat onwennig lopen als een robot en toen hij merkte dat hij zijn benen kon buigen en strekken begon hij te rennen en trappen op en af te snellen.

Hij wist van geen ophouden en kwam ons steeds voorbij gesneld al roepend ‘speedy gonzales’. Uiteindelijk hield hij op en kwam naar mij toelopen, omhelsde me en zei: ”You are my hero Peter”. Ik voelde me gevleid en tegelijk nederig, omdat ik dit mocht mee maken. Onze all-inclusive reis was dus kennelijk inclusief dit wonder. Intussen stonden zijn moeder en oma te huilen van geluk en wij lekten mee..

luc surfplank spiegel
Luc kan voor het eerst van zijn leven op een surfplank na de Energetisch Atlascorrectie

Ik bood vervolgens aan Marco’s tweelingbroer ook te behandelen, omdat ik merkte dat hij lichamelijk niet zozeer wat mankeerde, maar wel een enigszins autistische indruk op mij maakte. Hij vermeed vaak oogcontact, sprak weinig en antwoordde op vragen met ja of nee, maar gaf verder geen uitleg. Na de Energetische Atlascorrectie en de daarop volgende harmonisering, waarbij ik vooral nadruk legde op ontstoring van de bijwerkingen van vaccinaties, kwam er ook een heel andere Marco overend…!

Hij keek me recht in de ogen aan met een glinstering in zijn ogen. Het blijkt dat Marco zich sindsdien ontpopt heeft als een echte verteller. Zozeer zelfs dat Luc, die voordien altijd het woord voerde, zich grappenderwijs liet ontvallen dat Marco niet behandeld had moet worden…

Hoe gaat het nu..?
Enkele weken geleden hebben we hun in Zwitserland opgezocht. Ik wilde me nogmaals overtuigen van de toestand van beide jongens. Van Luc wist ik dat hij nog niet recht genoeg stond en ik wilde bekijken of er nog wat aan gedaan kon worden. Marco had zich verder ontpopt en was heel sociaal, maar nog wat onzeker. Marianne heeft hem daarbij geholpen door een remedie op maat voor hem te maken. Het blijkt dat ná de energetische na-behandeling Luc nóg rechterop is gaan staan.

Interessant was ook de reactie van de specialist/autoriteit die Luc zou bekijken. Twee dagen voor onze komst, waren ze bij hem in het ziekenhuis. En de goede man keek eerst van het dossier over Luc naar Luc en toen nog eens en zei toen: “Ik heb hier het verkeerde dossier voor me of de verkeerde persoon, maar hier klopt iets niet” . Luc ging nog eens demonstratief staan en lopen, voordat hij hem uitlegde dat dit het gevolg was van zijn bezoek aan Egypte en daar door mij was behandeld.

Hierop zei de specialist dat hij alleen al op grond van het dossier nooit tot operatie van bekken en knieën zou zijn overgegaan, omdat het Luc niet veel goeds zou hebben gebracht en risicovol was, en dat wat er nu was gebeurd met Luc, nooit bereikt had kunnen worden door hem cq. een operatie. En dat hij dus vooral door moest gaan met deze therapie. Hij wenste hem verder alle goeds, waarna Luc en zijn moeder glunderend het ziekenhuis hadden verlaten.

Tot slot, last but not least..
Met bovenstaand relaas wil ik duidelijk maken dat er meer is tussen hemel en aarde, en dat er nog –zeker energetisch- meer mogelijk is dan we tot nu op welk gebied van geneeskunde dan ook voor mogelijk houden. Niet ik, maar de mogelijkheden die ons nog ter beschikking staan, zijn voor mij het thema van dit artikel. Het is met die intentie dat ik dit verhaal met je heb gedeeld. Laten we ons niet beperken tot dátgene wat we kennen, maar laten we openstaan voor alles dat nieuw is. Wetenschap ontwikkelt zich voortdurend, vooral door nieuwsgierigheid; door met een open vizier en een open hart te onderzoeken. Daarbij bereiken we met vooringenomenheid volledig het omgekeerde: het beperkt mogelijkheden. Ik wens je veel nieuwsgierigheid en creativiteit toe in je leven.

x

* * *

 

13 gedachten over “Er is meer mogelijk dan je voor mogelijk houdt..

 1. Dank Peter! Een mooi verhaal wat me blij maakte en me moed gaf! Daarvoor dank (was ook een soort energetische genezing maar dan voor mijn ziel!
  Kan je ook op afstand dit proces uitvoeren. Dan zou ik graag een behandeling willen!
  warme groet, Nicolaas Porter

  1. Hallo Nicolaas, dankjewel voor je mooie reactie. Op deze manier is dus ook veel meer mogelijk….dan we voor mogelijk houden. Als je wat meer wilt weten, nodig ik je uit volgende week te bellen 0416 391634. Voor meer informatie: http://www.lucardie.eu Tot gauw! en intussen alle goeds………Peter

 2. Wauw wat gaaf en waardevol zeg. Dankjewel Peter en Marianne. Deze atlascorrectie kende ik nog niet. Wel heb ik zelf ook zeer bijzondere fysieke ervaringen met regenesis, ook op afstand. Misschien ligt daarin wel dezelfde essentie? http://revitales.nl/content/2014/06/Regenesis-behandeling
  Het stemt me allemaal in ieder geval heel hoopvol en nieuwsgierig. Het voelt echt wel alsof er iets ’terug gevonden is’.
  Waar voorgangers in het weer openen van verloren gebieden de weg moeten bewandelen van Bewust naar Concreet toepasbaar maken. Kan de ‘massa’ enig moment daardoor de omgekeerde weg bewandelen: vanuit het ‘snuffelen’ aan het concreet toepasbare, terug bewust worden.
  Mooi hoor, dankjewel.

 3. Hallo Peter en Marianne, Enschede, 13-08-2016

  Met veel belangstelling heb ik bovenstaand artikel en jullie website gelezen. De atlascorrectie-methode is een aantal jaren geleden op het internet voorgesteld. De verfijning, die ik lees vanuit jullie energetische behandeling biedt wellicht ook mij mogelijkheden om mijn bestaande persoonlijke probleem nader te bekijken. De aankomende week neem ik dan ook telefonisch contact op om een en ander betreffende dit persoonlijk probleem met jullie te kunnen bespreken.

  Plezierig weekend gewenst,

  Met vriendelijke en immer eerlijke groet uit Tukkerland,
  Harrie

 4. Mooi verhaal en vooral de laatste zin is een praktische hulp voor vele:“Daarbij bereiken we met vooringenomenheid volledig het omgekeerde: het beperkt mogelijkheden.”
  Dat is wat vele, en met name in de reguliere wetenschappelijk gebaseerde wereld, vergeten zijn. Als je zegt dat iets niet kan, maak je het zo! Alles wat we ontkennen bestaat voor ons niet, het is dus wijs niets uit te sluiten.

  1. Mooi Marcel. Zo ben ik erachter gekomen, dat met name in het geval van 9/11 het ONGELOOF van mensen, een energetisch barrière vormt om zelfs maar in een Open Mind-status te komen. Wil je dat wel, dat zul je HEEL BEWUST deze beslissing moeten nemen, om de invloed van die BLOKKERENDE, ZELF-GECREËERDE ‘veld’-energie, van je af te halen, om in die staat te komen, waar je neutraal (dus NIET-VOORINGENOMEN) naar dit verhaal kunt kijken.
   Je bent vooral aan dit blokkerende veld gekoppeld, als je zelf angstig bent voor een opdoemend nieuw-wereldbeeld. Als je al niet durfde geloven, dat een ‘andere’ waarheid wellicht ook een alternatief kon zijn, die deze ‘waarheid’ dus tot leugen bestempelde. (zie de quote van de Franse psychiater over ‘cognitieve dissonantie’)
   En weet je, de kleine ‘duivels’ die achter deze shit zitten, kennen dit proces bij de mens, béter dan de mens zélf.
   En inderdaad.. De NIET-situatie is dus OOK een schepping van de mens..

   En dan is er waarschijnlijk nog het ‘heerlijke niets’, zoals Dirk van der Laan bezong:
   https://www.youtube.com/watch?v=xZSfsireKbQ

 5. Beste Peter,
  Ook ik zal een Atlas-correctie zeker overwegen! Uiteraard enkel en alleen indien mijn Atlas niet juist is gepositioneerd.
  Mijn vraag is of je daarvoor per sé eerst langs moet komen voor een check, of kun jij ook op een andere manier (invoelen bijvoorbeeld) de stand van de Atlas vaststellen?? En zo ja, zijn ook voor die vaststelling al kosten gemoeid?

  1. Goedemorgen Alex,

   mijn tweede naam is Alexander, dus we hebben al wat gemeen en dat schept een band. Het is handiger om me te bellen tijdens onze telefonische spreekuren zie http://www.lucardie.eu, dan kunnen we het erover hebben. Graag tot bels en eventueel tot ziens. Hartelijke groet, Peter

  1. Wie zei dan dat het nieuw is..? Wat Peter doet is -zover we weten- uniek. ENERGETISCHE atlascorrectie. En dus WEL nieuw in die zin..! 😉

 6. Wat deel je een mooi ervaringsverhaal met ons Peter.
  Ook mijn gezin heeft een atlascorrectie ondergaan en het voelde daarna meteen heel open en vertrouwd;zoals het eens was. Geen beenlengteverschil meer inderdaad en ook geen rugpijn meer.
  Ik wens je heel veel succes met je/jullie mooie energetische werk.
  lieve groetjes!

 7. Ook laten doen; bij iemand anders, weliswaar. Ook onderliggend probleem van de overleden tweelinghelft. Eerder bij iemand met een apparaat maar dat werkte tot tweemaal toe maar tijdelijk.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.