Advertentie

Menselijk DNA in vaccins mogelijk oorzaak autisme..!


Vaccinaties, vaccinaties, wanneer gaan we dit middel eens zien als een paardemiddel, i.p.v. hét wondermiddel van de 20ste eeuw....?

De keiharde ontkenningen van de farmaceutische industrie, als zou autisme op geen enkele wijze verbonden zijn aan het enorm gestegen aantal vaccinaties, die baby’s, peuters en kleuters voor de kiezen krijgen, blijken keer op keer geloochenstraft te worden. Je vraagt je ook af, waaróm deze INDUSTRIE zo hard moet schreeuwen, als er niets te vrezen valt.

Tegenbewijs wordt er door Big Pharma ook niet gegeven, m.a.w. bewijs voor de absolute veiligheid van vaccins. Alleen al in de vermeende relatie tussen vaccinaties en autisme, zou Big Pharma bijvoorbeeld diepgaand onderzoek kunnen doen en de resultaten ervan te presenteren. Wij nemen aan dat deze, steeds maar aanhoudende stroom van bewijzen en aanwijzingen, hen schade berokkend..?
Nee, Big Pharma maakt zich niet druk, zij laat het over aan overheden, publieke organisaties en andere private stichtingen om onderzoek hierna te verrichten. Maar nu er steeds meer bewijs boven tafel komt van FEITEN die de link tussen vaccinaties en autisme WEL aantonen, gaat Big Pharma dus zitten huilen en ontkennen. Zolang het duurt.

Inmiddels is dus opnieuw vast komen staan, via een degelijk stukje ‘huiswerk’, dat er wel degelijk een link is. Sinds 1983 wordt het BMR-vaccin (bof, mazelen en rode hond) namelijk gemaakt op basis van menselijk DNA, en dit vreemde DNA, ontsteekt een storm in het menselijk lichaam, de overblijfselen ervan blijven dus feitelijk actief, in het lichaam van het kind, zo blijkt uit het onderzoek, waarover je hieronder kunt lezen.

* * *

x

DNA in vaccins in verband gebracht met autisme-explosie

x

(Bron: Journal of Immunotoxicology, 2011; 8: 68-79 – 12 July 2011)

 x

Een voormalig farma-onderzoekster heeft waarschijnlijk de link gevonden tussen het MMR-vaccin (BMR-prik (bof-, mazelen- en rode hond)) en autisme. Ze ontdekte dat autisme enorm toenam, sinds de tijd dat er menselijk weefsel aan vaccins werd toegevoegd. En dat niet alleen.

Helen Ratajczak, voormalig farmaceutisch onderzoekster, deed wat natuurlijk al veel eerder had moeten gebeuren..!

Voor de productie van maar liefst 23 vaccins, waaronder dus ook het MMR/BMR-vaccin, die aan baby’s en peuters worden gegeven, worden menselijke cellen gebruikt van geaborteerde embryo’s. Onderzoekster Helen Ratajczak ontdekte dat er een enorme sprong was waar te nemen in het aantal autismegevallen vanaf 1983 en verder, toen het MMR/BMR-vaccin II werd geïntroduceerd.

Deze tweede versie van dit vaccin blijkt te zijn besmet met menselijke DNA uit menselijke cellen, en dit zou –volgens onderzoekster Ratajczak- weleens de oorzaak kunnen zijn van die plotselinge stijging in het aantal autisme-gevallen in de wereld. Helen Ratajczak was voormalig farmaceutisch laborante/onderzoeker bij de firma Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals. Overblijfselen van het afwijkende DNA zijn ontdekt op de X-chromosomen van 8 genen, die worden geassocieerd met autisme. Dit zou tevens de verklaring zijn, waarom jongens meer kans lopen om autisme te krijgen, dan meisjes.

Ratajczak heeft nu precies dát gedaan, waartoe kennelijk tot nog toe niemand moeite voor deed..! Ze onderzocht in een zogenaamde peer-review, álle gepubliceerde wetenschappelijke rapporten inzake autisme sinds 1943,  het jaar dat er voor het eerst melding gemaakt werd van autisme. Bijna alle rapporten die ze doorspitte, maken melding van een ernstige verdenking van enerzijds de aanwezigheid van kwik (thimerosal) als conserveermiddel in vaccins en anderzijds van de BMR-vaccinatie aan jonge kinderen, als zeer vermoedelijke oorzaak van deze autismes.

Een paar citaten uit het artikel, dat Ratajczak’s schreef, naar aanleiding van haar onderzoek.  “Goed gedocumenteerde gevallen van autisme laten altijd genetische mutaties zien, en/of genetische aantastingen, virale infecties en/of encefalitis (hersenvliesonsteking) NADAT HET BETREFFENDE KIND is gevaccineerd. Op basis hiervan is de conclusie gerechtvaardigd dat autisme het resultaat is van genetische defecten en/of koortsachtige ontstekingen aan de hersenen.”

Het artikel vertelt ook over de vele potentiële vaccin-gerelateerde valkuilen die er nog liggen, waaronder het steeds maar stijgende aantal vaccinaties voor jonge kinderen in een heel korte periode. “Datgene wat ik heb gepubliceerd, toont vooral de overgevoeligheid van het menselijke lichaam aan. Hierdoor wordt het immuunsysteem van het lichaam van het kind volledig uit balans geblazen.”

Dr. Brian Strom

Dr. Brian Strom, van de University of Pennsylvania’s, heeft in diverse panels gezeten van het ‘Institute of Medicine’, om overheden inzake vaccinatie-veiligheid te adviseren, zegt dat de huidige heersende mening onder medische wetenschappers is, dat vaccins wel gelinkt worden aan hersenschade, maar wetenschappelijk niet in verband worden gebracht met autisme.
Inzake het onderzoek van Ratajczak’s merkt hij vanuit een soort ivoren toren op, dat hij het geen opmerkelijke conclusies vindt, die zij trekt uit haar peer-review. “Het is een onderzoek naar theorieën, maar wetenschap is gebaseerd op feiten. Om conclusies te gaan trekken, waarbij je de effecten gaat benoemen, die mensen te voortduren krijgen, heb je cijfers nodig van menselijke onderzoeken. En de cijfers van onderzoek op mensen, tonen geen verband aan. En daarom is elke speculatie over een (niet-bestaand) verband irrelevant”

Waarom zou menselijk DNA een potentieel gevaar kunnen zijn?
Lichaamsvreemd DNA kan hersenschade veroorzaken, volgens Dr. Ratajcak, “Omdat het gaat om menselijk DNA, terwijl de ontvangers, de baby’s, peuters en kleuters, ook mensen zijn. Er een een homologische recombinatie factor. Het vreemde DNA kan zich dus nestelen in het DNA van de ontvanger. Hoe komt anders dit lichaamsvreemde DNA terecht op de X-chromosomen van zoveel autistische mensen?
Maar het ontvangende lichaam heeft natuurlijk eerst in de afweer gestaan, want dat laat niet zomaar lichaamsvreemd DNA toe. Maar waar blijven de restanten, waar is dan de schade van dit gevecht te vinden? In de hersenen natuurlijk, want dáár zitten de neuronen van het brein. Het eigen afweersysteem is volledig van slag, omdat het DNA moet vernietigen en niet de mogelijkheid heeft te zien welk DNA het eigen, en welk DNA vreemd is. Het is continue ontsteking in de hersenen. Het stopt niet, maar gaat door, tijdens het hele leven van deze persoon..”

Dr. Strom vertelde op zijn beurt, dat hij volledig onwetend was, over het feit dat menselijk DNA in de vaccins was opgenomen. Maar volgens hem: “Maakt dat niet uit, zélfs als menselijk DNA in vaccins wordt gevonden. Dat betekent nog niet dat dit autisme veroorzaakt.”
Volgens Ratajczak klopt het dat niemand nog keihard bewezen heeft, dat dit lichaamsvreemde DNA de oorzaak van autisme is. “Maar niemand heeft nog het tegendeel bewezen, laat staan wetenschappelijk, de zaak ligt volledig open”.

De explosieve stijging van het aantal autisme-gevallen ná de invoering van grootschalige vaccinaties. De vraag is nu, na 50 jaar.., wát is de oorzaak van deze stijging, wát zit er in vaccins dat autisme veroorzaakt..?!

Precies dáár waar Big Pharma zich altijd verschuilt achter de omgekeerde bewijslast, door te zeggen dat nog niet bewezen is dat iets NIET schadelijk is, zo draait dr. Ratajczak het nu om. “Laat de farmaceutische industrie maar eens met bewijzen komen, hoe het kan dat lichaamsvreemd DNA wordt gevonden in levende menselijke lichamen op plaatsen waar de meeste schade wordt aangericht”.

Een aantal onafhankelijk wetenschappers hebben al verklaard dat zij het onderwerp zijn geweest, van georkestreerde campagnes om hen in diskrediet te brengen, wanneer hun onderzoek uitwees, dat er mogelijk een verband aantoonbaar was tussen vaccins en autisme.

Toen Helen Ratajczakwerd gevraagd hoe ze erbij was gekomen om dit onderzoek nu uit te voeren, vertelde ze diplomatiek, dat ze tijdens haar tijd in de farmaceutische industrie, niet bevoegd was om wetenschappelijk ‘alles te publiceren’, wat ze had ontdekt. “Maar inmiddels ben ik gepensioneerd, en kan ik dus nu schrijven wat ik wil.”

(Lees meer hierover (Engels) hier).

Tot slot, last but not least. Dit is de vaccinatiekaart, het vaccinatie-schema, dat baby’s, peuters en kleuters lichamelijk te verwerken krijgen, in de VS. Als het aan het RIVM en de gezondheidsraad ligt, volgen we die knappe Amerikanen, op de voet. Ondanks dat deze vaccinatiegraad volledig evenwijdig loopt , wereldwijd overigens, met het aantal kindersterftes per duizend. Dus hoe meer vaccinaties, des te meer kindersterfte. Alleen is het ‘wetenschappelijke verband’ nog niet aangetoond. Common sens, oftewel ‘boerenverstand’, of nog anders: ‘iets met je klompen aanvoelen’, dat geldt kennelijk niet meer in de wetenschap…!

 

14 gedachten over “Menselijk DNA in vaccins mogelijk oorzaak autisme..!

 1. hoe kun je nou verwachten dat ze ( de bigpharma) geloven in gewoon gezond boerenverstand als je dat verstand eerst willens en wetens hebt kapotgemaakt door de inhoud van onder andere je vaccinaties?
  en wie heeft het voor het zeggen in de wereld? de politiek niet en wij zeker niet of wel soms, maar dan moeten we wel naar buiten komen en dat laten merken.

 2. Een bestaande mening die is omgezet als gedrag cq beleid wordt niet meer gezien als een mening ! Een autistisch brein (onrust = meningsgeorienteerd = beweging) kan de eigen mening niet meer relativeren als zijnde een mening; het brein is 1 geworden met die mening en neemt het niet meer waar als een mening.
  Een ziektebeeld correct definieren = het 0-punt eerst goed voor ogen hebben 🙂

  Simpel ?

 3. Kan het nog spannender?

  Wie durft de stelling te weerleggen dat Big Pharma moedwillig menselijk DNA is vaccins stopt om op deze manier mensen te brain washen c.q. “tam” te maken zodat zij (de mensen) hen (Big Pharma) niet voor de voeten lopen wanneer ze (Big Pharma) hun snode plannen ten uitvoer willen brengen?

  Baude stelling, maar kan dit de achterliggende gedachte zijn?

 4. En dan heb je nog steeds van die onnozele schapen die denken dat vaccinaties goed zijn voor hun kinderen. Ach dat dacht ik vroeger ook. Eens wordt men wakker. Gemalen embryos bah !!!

 5. Het zou goed zijn mochten beroepsmatig mensen die werken voor Kind en Gezin,alom deze teksten zouden lezen, doch velen blijven doof en blind…

  Het is wel opvallend hoe waarden terug hervonden worden, zaken aan het licht komen, mensen boodschappen krijgen.

  Dit is hoopvol voor de toekomst.

  Deze informatie is voor mij boeiend genoeg om aan mijn nieuwsbrieven-bestand door te geven, en zij op hun beurt aan vrienden, kennissen, omgeving…

  Hartelijke groeten
  doe zo voort.

 6. Aan het eind van dit verslag wordt gesproken over “common sense “. Ik wist het al in 1978 !.
  In 1976 is mijn 2e zoon geboren. In ongeveer de 3e/4e maand van de zwangerschap kwam ik in aanraking met Rode Hond, in die zin dat ik in die periode op een jongetje heb gepast die later besmet bleek te zijn met het Rode Hondvirus. Meisjes van mijn lichting ( geb.1948 ) werden destijds nog niet preventief ingeënt tegen Rode Hond. Mijn toenmalige huisarts- de goede man is inmiddels al lang overleden, en ik verwijt hem niets !- vond het risico te groot, en heeft mij toen uit voorzorg een injectie ( passieve entstof ?! ) toegediend, anti Rode Hond. De Rode Hond heb ik niet gekregen maar de gevolgen waren misschien wel net zo erg….
  In 1978 kwam n.l. aan de oppervlakte dat onze zoon autistisch bleek te zijn, en mijn “boerenverstand” is er altijd van overtuigd geweest dat deze injectie de oorzaak is geweest van zijn autisme….
  Achterom kijken heeft geen zin ( daar krijg je slechts kramp in je nek van ! ); ik ben wel blij dat tegenwoordig meer aan de oppervlakte komt over de gevaren van inenten, zij het dat ik er in sommige gevallen ( polio ) ook niet mordicus tegen ben.
  Laat elke zwangere vrouw in ieder geval gewaarschuwd zijn !.

  1. Salusa die in de hemelen zijt heeft altijd het beste met ons voor Willie…
   Streng Gelovige mensen zoals jij en ik moeten dat toch begrijpen.
   Dusz dubbel blind inoculeren maar, zwaaien met die naalden en jens hum er in, hoppa.
   Gewoon doen, omdat het verplicht is op de bedrijfsvloer, enten of barsten, je werk of je leven..
   Ik hoorde vandaag op infowars radio dat Billie Gatenkaas voor het volgende jaar 20 verschillende verplichte nieuwe vaccinaties heeft aangekondigd…
   Maak je radiografisch gestuurde borsten maar nat.

   Billie de nerdie Kiddo komt er aan, laatst even op windhoos 7 gewerkt, een leen computer, wat een ramp, alleen maar uren lange ongevraagde gedwongen updates en vastlopers van dat ingebouwde geïntegreerde opgedrongen koppelkoopjes debiele explorer browsertje, komt zeker door alle achterdeur implantaten van de geheime intelligentie informatie diensten, Nationale Security Agenten, zonder de strakkere stabiliteit van Opera ben je verloren, honderden Updates per dag waar geen einde aan komt, geef mij maar LInux, dan mag je zelf nog kiezen wanneer en of je wil updaten…

   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/ellorene-en-de-mayas/comment-page-1/#comment-63265

  2. @Alert: hahahaha, je bent weer lekker op dreef Hyper! ‘k Zie Riejes verblijfplaats van Saalu Saa, maarrreh wat heeft tat te maken met het Drakenverblijf? Of ben ik nou een “beetje” dom, tiedelie dom? We blijven alert hè Alert, Hyper Alert. Overigens wat een kl……lijer die naar kaas stinkende Billie. Wat hep tie nou met ons te schaften?
   Ja, ik ben in mijn jonge jaren ook heel wat door(op)gelicht verplicht. Behoorde natuurlijk ook tot de plannetjes van de eugenetici. Maar goed, lieve Hyper, mijn oogjes zakken langzamerhand dicht; Klaas Vaak is langs geweest en nu voel ik zand in mijn ogen. Beter dat hij die strooit in mijn ogen dan dat ik dat doe in jouw ogen hahahaha.
   Groetjes van mij.

 7. Kan niemand dit nou stoppen?
  Er zijn toch genoeg hoge pieten b.v in de politiek,artsen en nog veel meer mensen die dit lezen en weten.Dit kan en wil je toch niet op je geweten hebben al die kinderen die dit nog mee moeten maken,zij hebben geen keuze.

 8. Goed, gaan we hier nou ook al beginnen? Dit is zulke ontzettende onzin! Maar goed, als je dit graag wilt geloven en je kinderen liever met polio, de bof en rode hond ziet dan dat er ergens een kans zou zijn (die er niet is, overigens) dat ze autisme zouden krijgen (wat ook niet kan, dat heb je vanaf je geboorte), be my guest! Vervelende daarvan is alleen dat je kind met polio vervolgens een petrischaaltje is waarin de ziekte zich lekker door kan ontwikkelen waardoor kinderen die wel normaal zijn ingeënt de ziekte ook alsong kunnen krijgen.

  1. Frank.
   U noemt iets onzin om vervolgens te laten lezen dat u het niet begrijpt.
   Want op het moment dat u schrijft “waardoor kinderen die wel normaal zijn ingeent de ziekte alsnog kunnen krijgen” zegt u eigenlijk dat inenten niet werkt want anders zouden deze kinderen de ziekte dus niet kunnen krijgen.
   Als inenten dan niet werkt waarom zou je het dan wel laten doen met het risico op ziekten zoals in het artikel beschreven wordt?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.