Advertentie

Afrika, het vergeten, donkere continent..


x

x

x

x

Afrika, het vergeten donkere continent

2016 © Arend Zeevat / deze versie © WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat
Arend Zeevat

In de afgelopen 20ste eeuw is de mensheid, binnen het kader van een strategisch geopolitiek machtsspel op het grote schaakbord dat er van deze planeet is gemaakt, geobsedeerd geraakt door de Oost-West verhouding. Onze planeet bestaat echter niet alleen uit het Euraziatische continent en de Verenigde Staten van Amerika, met haar Midden- en Zuid-Amerikaanse achtertuin. In deze achtertuin beschouwt de VS zich als de enig gerechtigde tuinman om het politieke tuinonderhoud te mogen uitvoeren. De VS meent nog steeds het recht te hebben om er naar hartelust flink te kunnen schoffelen en bij wijze van spreken Monsatan’s ‘RoundUp’ te spuiten.

Om daarmee al hetgeen dat zij als onkruid beschouwd, in de vorm van haar niet welgezinde regimes, te verdelgen. Het probleem is echter dat de achtertuin van de VS zo langzamerhand de gehele aardbol is gaan omspannen. De VS, met haar militaire marionettenorganisatie de Noord Atlantische Vernietiging Organisatie (NAVO), meent nu dus de globale tuinman te kunnen spelen en overal haar niet welgezinde elementen weg te kunnen schoffelen.

Afbeelding 1 Globale militaire aanwezigheid VS
Globale militaire aanwezigheid van de VS

De westers blanke en met name de Britse kolononialisatie van Afrika en de rest van de wereld, is de historische opmaat geweest voor de Amerikaanse superioriteitsgedachte. Oorspronkelijk deinde deze blanke superioriteitsgedachte op de globalistische golven mee, die vanuit van het British Empire zijn geïnitieerd. Want sinds de 16e en 17e eeuw was het credo immers ‘Britannia rules the waves’. Daarbij werden op alle continenten de daar aanwezige natuur- en cultuurvolkeren onder het maaiveld geschoffeld.

Je kunt je echter in dit kader de gerechtvaardigde vraag stellen of de VS wel de enige onafhankelijke supermacht is, die het pretendeert te zijn. Na enig onderzoek zal snel blijken dat de VS, net als alle 53 Gemenebest-landen, nog stevig verbonden is met de Engelse Kroon. Hoewel de VS officieel niet is opgenomen in de lijst van deelnemende landen aan de Gemenebest, hebben zij toch altijd een economisch en politiek sterke band met het Verenigd Koninkrijk gehouden.

Deze sterke band tussen de VS en Engeland is gebaseerd op koninklijk Engelse bloedlijnen van de Amerikaanse presidenten. Zelfs de Engelse krant ‘Mail Online’ besteedde er op 5 augustus 2012 een artikel aan. (HIER) Ook David Icke heeft intensief onderzoek gedaan betreffende dit thema. Zie (HIER).  Door de bepalende invloed van de Rothschilds, heeft de Engelse Kroon al vanaf de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring bepaald wat er economisch en politiek gezien in Amerika gebeurd. Met name sinds het ontstaan van het federale banksysteem, dat zij mede hebben vormgegeven met behulp van hun Amerikaanse bankierstromannen.

rothschild klapt uit de school

Israel en Zionistische belangenorganisaties..
Het in 1948 ontstaan van de Zionistische staat Israël en de daarmee samenhangende Zionistische belangenorganisaties in de VS (AIPAC, Anti-Defamation League en allerhande ‘christelijk’ fundamentalistische Israël bejubelende organisaties), gaf de Rothschilds nieuwe mogelijkheden om hun bepalende invloed aan het zicht te onttrekken. Door die maskerende frontorganisaties, konden zij voor zichzelf een nieuw rookgordijn optrekken, om hun invloed op het geopolitieke beleid van de VS via verschillende achterdeuren vorm te geven.

In feite komt het erop neer dat de VS net als de Gemenebest-landen een min of meer Britse Kroonkolonie is, zij het op een ondoorzichtige manier. De VS is evenals alle andere landen een corporatie of een BV, die gerund wordt door de financiers ervan, in casu de Rothschilds. We leven immers in een wereldwijd totaal geprivatiseerde corpocratie, die door de Rothschilds en hun vazallen wordt beheerd. Heel simpel dus: Follow the money……..!

x

Wat houdt dan de Britse Kroon in? Is dat Koningin Elizabeth II? Voor de meer ingewijden mag het wel al duidelijk zijn, dat de Britse Kroon alleen bij gelegenheid symbolisch gedragen wordt door Elizabeth II. De werkelijke kroondragers zijn de financiële en energetische vampiers, die zich onder aanvoering van de Rothschilds in de London City hebben genesteld.  Zie (Hier, Hier, Hier en Hier).

Common Wealth
Het begrip Gemenebest, in het Engels Common Wealth, is al een heel misleidend begrip. De naam zou het vermoeden kunnen wekken dat er een organisatorisch verbond tussen verschillende landen bestaat, dat tot een gemeenschappelijke welvaart in het voordeel van alle betrokken leden zou kunnen leiden. Niets is echter minder waar. Beschouw het begrip Gemenebest dan ook maar als een soort van Orwelliaanse New Speak. Want daar waar de elite in de naamgeving van haar marionettenorganisaties het algemeen belang van de mensheid pretendeert te dienen, is het zaak om voorbij de door hen opgeworpen façade te kijken.

Afbeelding 3 Gemenebest landenDus vooral te kijken naar het tegenovergestelde van wat men zegt en schrijft. In realiteit houdt de Gemenebest exact het tegenovergestelde in, dan wat men er op het uiterlijke toneel van de wereld en aan de goedgelovige mensen mee wil zeggen. Het is altijd al een ordinair neokolonialistische uitbuitingsconstructie geweest voor de marionettenspelers, die het hebben bedacht. Nu dus nog steeds. Deze marionettenspelers zijn, zoals steeds meer mensen beginnen te beseffen, uit op macht en een algehele wereldcontrole.

De Gemenebest-landen
In dat kader hebben ze eeuwen geleden met hun ver vooruitziende blik, plannen gemaakt om de mensheid te verslaven aan een zielsverdovend materialisme. Daarvoor hadden ze de grondstoffen nodig die op de verschillende continenten voorradig zijn. Ze hebben daarom in de loop der eeuwen alles in het werk gesteld, om op plaatsen waar grondstoffen te vinden zouden zijn, deze op slinkse wijze te bemachtigen. Wanneer het middels gewone handel niet goedschiks ging, dan zorgde men er wel voor dat het door middel van manipulatie en/of regelrecht veroveringsgeweld wel kwaadschiks zou kunnen gebeuren. Al die grondstoffen zouden hen kunnen helpen om de mensheid zielsmatig gevangen te zetten, in een bijna onontkoombare matrix van een op materiële zekerheid gebaseerd verlangen naar steeds meer bezit. Bezit binnen een door de elitaire machthebbers bepaalde context van economisch consumentisme.

x

Het verlangen

De aard van het verlangen
Laat hunkeren naar meer
Teleurstellingen blijven hangen
Na ieder einde, keer op keer

Waar ligt uiteindelijke vervulling
Wanneer ieder nieuw egobegin
Bijdraagt aan toenemende verhulling
Van de werkelijke levenszin

Liefde mag men leren
Door verdriet en pijn
Als leermeester te accepteren
Uitkomend bij het echte Zijn

De één leert sneller dan de ander
Wat voor te leren les niets uitmaakt
Uiteindelijk gaan we met elkander
De weg die het hart sterker maakt

Het leven is een ontdekkingsreis
Langs ongebaande paden
Met ieder een eigen wijs
Plantend nieuwe zaden

Voor nieuwe ontwikkelingen
Nu nog onbekend
Door toekomstige onthullingen
Raken we eraan gewend

Liefde is alomvattend
Alleen te ervaren en te schenken
Verstand denkt erover geringschattend
Daar het alleen kan denken

Verstand en gevoel
Alleen gaand zonder zin
Komen samen in het doel
Van de ultieme levensmin

x

Arend Zeevat – 24 juli 2016

x
De mensheid werd en wordt er niet beter van, net zo min als de vervuilde en uitgebuite natuur. Alleen de banken en de grondstoffen rovende multinationals werden er echt beter van. De eersten zorgden, sinds het loslaten van de goudstandaard in 1973 voor de uit gebakken lucht bestaande te lenen geldsommen, waarmee de te consumeren producten zouden kunnen worden gekocht. De multinationals zorgden voor de productie van een eindeloze verspilling en afval veroorzakende stroom aan veelal onnodige goederen.

Zeg nou zelf, wat is de wereld beter geworden van al die luxegoederen en het onnatuurlijk synthetische voedsel? Zijn we daar met elkaar nu werkelijk op een dieper niveau gelukkiger van geworden? Het punt met die door psychopathie beheerste elite is, dat zij hun eigen mindset op de gehele mensheid hebben geprojecteerd. Zij wilden die mensheid als een door een ziekelijke hebzucht gedreven, maar toch machteloze massa van useless eaters en productie- en belastingbetalend functionerend melkvee gebruiken.

Herschep het tot dichterbij het verlangen van het ‘hart’ (welk hart?)
Hieruit is de bizarre overtuiging ontstaan dat de VS ook op het Afrikaanse continent zou mogen schoffelen en daar haar mensenverdelgende politiek uit zou mogen voeren. Zij doet dit net zoals ze het overal in de wereld heeft gedaan en nog doet. Namelijk de intern nationale tegenstellingen aanscherpen, polariseren, de zo betrokken conflictpartners militair te trainen en van wapens te voorzien. Het verdeel en heersprincipe werkt overal en altijd, zolang mensen zich laten manipuleren tot het uitleven van hun onbewuste ego-instincten.

fabianwindow_large1

Ook in Afrika, met haar vele zogenaamde vrijheidsoorlogen en terroristengroepen, is achter deze Brits/Amerikaanse-façade van geheime operaties natuurlijk overduidelijk de zwarte hand van de Rothschild-bankierselite te herkennen Hoe zwarter hun hand, hoe minder zij de zwarte huidskleur van de Afrikaanse medewereldburgers weten te waarderen. Boko Haram is de Nigeriaans Islamitische versie van ISIS. Het is toch opvallend dat die club kinderen en vrouwen van de eigen bevolking ontvoerd en verkracht en zich niet tegen de uitbuitende en vervuilende Koninklijke Shell in Nigeria richt.

Zij zullen hun ISIS-broeders de hand kunnen schudden, nu ISIS ook in het Arabische Noord-Afrika meer invloed krijgt. Ook ISIS richt zich niet op de echte onderdrukkers, zoals het Zionistische Israël. Hetgeen duidelijk maakt dat zij de hand die hen voedt niet willen bijten. Het is het bekende Rothschild-patroon van het financieren en militair ondersteunen van alle betrokken conflictpartijen en er zelf als lachende derde hond met de kluif vandoor gaan.

De mijnbouw van de multi-nationals brengt ook 'werkgelegenheid' naar het continent. Andersom gezegd: de Afrikanen mogen helpen hun continent leeg te halen..
De mijnbouw van de multi-nationals brengt ook ‘werkgelegenheid’ naar het continent. Andersom gezegd: de Afrikanen mogen zélf helpen hun continent leeg te halen..

Afrikaanse grondstoffenmelkkoe
Vanwege de enorme hoeveelheid waardevolle bodemschatten die het Afrikaanse continent herbergt, is het een zeer geliefde speeltuin voor de elitaire grondstoffenrovers en hun militair-industriële broeders. Daarnaast is het Afrikaanse continent in de loop der eeuwen omgebouwd tot een experimenteel real life laboratorium voor de farmaceutische maffia. Men kon en kan daar, onder het hen welgezinde depopulatiemanagement van de VN, ongestoord haar vaccinatieprogramma’s testen. (HIER)

Natuurlijk zoals gewoonlijk overgoten met een saus van de mooiste menslievende intenties, onder het mom van het brengen van gezondheid en een langere levensduur. Want de VN is zo begaan met de arme door honger en armoe ziek geworden bevolking van Afrika, dat zij graag haar bijdrage wil leveren aan een (genocidale) oplossing van de problemen.

Onder invloed van de Rothschild-lakei, de VS, is de bevolkingstoename in Afrika tot een Nationaal Veiligheidsprobleem van de VS verklaard.Hiermee schiep Yankee de tuinman voor zichzelf een vrijbrief om de Afrikaans tropische en subtropische tuin binnen te kunnen stormen. Zo zichzelf het ‘recht’ gevend om op het tot Amerikaanse achtertuin verklaarde Afrikaanse continent alle tot onkruid verklaarde zwarte ‘useless eaters’ te verdelgen.

In de ‘National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests (HIER)‘ van de Amerikaanse National Security Council wordt het wereldbevolkingsvraagstuk tot een veiligheidsprobleem verklaard voor de nationale belangen van de VS. Daarmee geeft deze studie aan, dat ook Afrika onder verantwoordelijkheid valt van de zelfbenoemde Amerikaanse Yankee-gardener. Deze studie werd onder leiding van Henry Kissinger in 1974 voltooid. Bevolkingscontrole in voornamelijk Derde Wereldlanden, waar de bevolkingsaanwas het grootst is, staat centraal in dit document.

SHELL is ook van plan in de Afrikaanse bush te gaan 'fracken'... Spotprenten als deze kunnen dan niet uitblijven. (Klik voor link naar artikel)
De verwoestingen die SHELL veroorzaakte in Nigeria waren van een koloniale grootheid. SHELL lanceerde ook al een plan om in de Afrikaanse bush te gaan ‘fracken’… Kennelijk als ontwikkelingshulp/VOC-mentaliteit…?

Verschillende maatregelen om die te stoppen worden hierbij voorgesteld. Zo werd wereldwijd de basis gelegd voor de zich nu ontrollende depopulatie-agenda, volgens de richtlijnen van de Georgia Guidestones. Een agenda, die door elitaire belangenclubs als de Club van Rome en andere,  in concrete voorstellen aan de VN zijn voorgelegd. Waaronder Agenda 21 en haar opvolger Agenda 2030. Net zoals in het olierijke Midden-Oosten gaat het in Afrika alleen maar om grondstoffenroof.

De kolonialisatie werd vanaf de 16e eeuw uitgevoerd door enkele West-Europees zeevarende naties, waaronder onze trotse staat der Nederlanden, met haar slavenhandel, drugshandel, cocaïneproductie en andere onverkwikkelijke Koninklijke Shell-zaken. Kortom, de moderne VOC-mentaliteit waar de voormalig CDA-premier Balkenende van smulde. (Toch?) Wegens een gebrek aan structureel continentale organisatie, is Afrika eveneens verworden tot een dumplaats voor westers chemisch en radioactief afval. Ook weer zo’n typisch symptoom van het gebrek aan westers beschavingsniveau. Wij roven jullie bodemschatten en jullie krijgen voor wat omkopende harde valuta onze ziekmakende afvalrotzooi daarvoor terug. Toch een (h)eerlijke ‘vrije’ handel, of niet dan?

De bekende Duitse arts Albert Schweitzer, die om heel andere redenen en met meer menslievende intenties in Afrika was, zei op de vraag naar het beschavingsgehalte van de Westerse cultuur het volgende: Ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil.

Wat ik over de beschaving van de blanken denk?

Tja, het zou geen gek idee zijn.

Albert Schweitzer
Duits arts, theoloog, filosoof, musicus 1875-1965

Territoriumdrift
We hebben sinds de 16e eeuw enkele eeuwen van kolonialisatie van alle continenten mee mogen maken. Verschillende West-Europese landen leefden daarbij hun ontdekkings- en vooral veroveringsdrift uit. Ze lijfden als vanzelfsprekend de veroverde overzeese gebiedsdelen in bij hun eigen nationale territorium, deden er hun cultureel en nationaal territorium afbakenende plasje en installeerden er hun eigen wetgeving. In de hoop dat zodoende hun geplante koloniale zaad er zou gaan groeien en bloeien.

Gehele culturen en volkeren werden zo in de mangel genomen door de westers elitaire superintelligentsia en tot handelswaar gemaakt. De uit de VOC-mentaliteit voortkomende zieke Nederlandse koopmansgeest maakte daar een belangrijk deel vanuit. De slimste, want meest zieke geesten, bleven toen over in het British Empire om de rest van de wereld te infecteren met hun geld- en hebzucht. Dat koloniale zaad riep echter logischerwijs bij de lokale bevolkingen, als wezensvreemd zaad, weerstand op. Waardoor er afstotingsverschijnselen optraden en het streven naar vrijheid niet was in te dammen.

colonialafricaVanaf het midden van de 20ste eeuw moesten de koloniale machten Engeland, Frankrijk, Nederland, Spanje en Portugal met lede ogen aanzien, hoe hun beplaste territorium in de overzeese gebiedsdelen zich wilden losweken van hun ‘moederlanden’. De VS heeft zo haar eigen neokoloniale stijl ontwikkeld. Met name ook in Zuid-Oost Azië waar zij nu de Zuid-Chinese Zee en de gehele Stille Oceaan als het door haar beplaste territorium wil beschouwen. Zie (HIER). Maar deze natuurlijke plas is te groot om die tot een kunstmatig territoriale plas te kunnen maken. So wag the dog, Uncle Sam. Er is een grens aan alles. Dus ook aan machtsambities. In de film “Water, free Cascarra” uit 1985, wordt het vrijheidsproces van koloniën op een zeer humoristische wijze verbeeld.

De elitaire slimsten zouden de slimsten niet zijn, als ze niet een zeer sluw internationaal geaccepteerd juridische, maar vooral opgedrongen, constructie zouden verzinnen om de zich loswekende gebiedsdelen toch onder een verhulde controle te kunnen houden. Bijna vanzelfsprekend was het wereldbankierskartel van de Rothschilds, door haar financiële geslepenheid en daarmee verkregen macht, in de positie om al die zich willen bevrijdende bevolkingen met spiegeltjes en kraaltjes tevreden te houden. Tot op de dag van vandaag doen zij dit nog steeds.

A picture paints a thousand words... Over onbalans gesproken..!
A picture paints a thousand words… Over onbalans gesproken..!

‘Africa is facing a new and devastating colonial invasion driven by a determination to plunder the natural resources of Africa, especially its strategic energy and mineral resources. That’s the message from a damning new report from War On Want ‘The New Colonialism: Britain’s scramble for Africa’s energy and mineral resources‘ that highlights the role of the British government in aiding and abetting the process.’  Bron

Ook door de onthullingen van de Panama Papers is duidelijk geworden dat sluwe juridische constructies zijn bedacht, om in eerste instantie belastingen te ontduiken, maar tevens als slagroom op het toetje een ‘gelegaliseerde’ grondstoffenroof op het Afrikaanse continent te kunnen uitvoeren. Een citaat uit een artikel dat hierover gaat:

Offshore protections allow those involved to exploit natural resources, while evading taxes and dodge prosecution for corruption and money laundering. Mossack Fonseca, the offshore law firm at the heart of the Panama Papers leak, helped politicians, their families and businessmen rob Africa of billions of dollars, according to a new investigation

The International Consortium of Investigative Journalists, which published the leak along with dozens of international media, found that 44 of 54 African countries have a total of at least 37 mining, oil and mineral companies connected to offshore accounts. Bron

Henry Kissinger had in 1973 ook iets te melden over controlemechanismen ten aanzien van de mensheid.

kissinger food supply

Uit het volgende citaat blijkt hoe voedsel als wapen in ontwikkelingslanden werd en wordt ingezet om regeringen te dwingen aan de leiband van de elite te lopen.

A second measure was curtailing food supplies to targetted states, in part to force compliance with birth control policies: “There is also some established precedent for taking account of family planning performance in appraisal of assistance requirements by AID [U.S. Agency for International Development] and consultative groups. Since population growth is a major determinant of increases in food demand, allocation of scarce PL 480 resources should take account of what steps a country is taking in population control as well as food production. In these sensitive relations, however, it is important in style as well as substance to avoid the appearance of coercion.

Mandatory programs may be needed and we should be considering these possibilities now,” the document continued, adding, “Would food be considered an instrument of national power? … Is theU.S. prepared to accept food rationing to help people who can’t/won’t control their population growth? Bron

De visie van de elite ten aanzien van de mensheid zou men kunnen omschrijven als de ‘Filosofie van de useless eaters’. Een macabere opvatting, die echter alleszins de achtergrond van het geopolitieke en sociaal-politieke beleid in deze wereld verklaart. Hieronder een citaat uit een hieraan gewijd artikel:

Man has no natural enemies so he breeds uncontrollably. The artificially created, industrialized world has developed to the stage where it can support the meek of society; cripples, chronically sick, blind and deaf people, etc. Further these people are allowed to breed more cripples, chronically sick, blind and deaf ‘Useless Eaters’ who would have died out in a natural environment and because of this situation, the human race is systematically weakened through enlarging numbers of useless eaters across the world.
It has therefore become necessary to control the numbers of the so called ‘useless eaters’ in order for the human race to remain strong and survive. It is important to note that one finds ‘Useless Eaters’ amongst all nations.
Race and nationality is of little importance here.
Bron

Behaalde resultaten in het verleden zijn geen garanties voor de toekomst..
mandelaSinds de 16e eeuw heeft het blanke ras heel wat teweeg gebracht op deze planeet. Onder de vele natuurvolkeren op de verschillende continenten heeft ze vele genocidale slachtingen aangericht en mensen als slaven naar elders vervoerd. Op grond daarvan mag zij zich dan wel superieur voelen, maar het is een superioriteit in het vernietigen van menselijkheid, de natuur en moraliteit. Zeker vonden er onder de natuurvolkeren ook veldslagen en slachtingen plaats.

Maar de zogenaamde leiders van het blanke ras zijn superieur in het op een uiterst psychopathisch berekenende en grootschalige wijze, miljoenen mensen een enkele reis naar de eeuwige jachtvelden op te dringen. Om vervolgens hun thuislanden in bezit te nemen en leeg te roven. De absolute arrogantie en gebrek aan respect zijn tekenend voor de blanke heersende elite. Maar aan alles komt een eind.

Sinds er in de 20ste en 21ste eeuw een toenemende culturele uitwisseling tussen culturen en volkeren heeft plaatsgevonden, zijn er ook een toenemend aantal menselijk herkenbare en overeenkomende zaken uitgewisseld, die vooral via de kunst zijn verlopen. In met name de muzikale uitingen, literatuur en de beeldende kunsten is er veel aan menselijke gevoelsbeleving uitgewisseld. Werkelijke kunst gaat immers om het vertalen van gevoel in klank, woord en beeld. Het streven naar vrijheid maakt daar een vanzelfsprekend belangrijk onderdeel vanuit. Hieronder een uitvoering van het Zuid-Afrikaanse volkslied ‘Nkosi Sikelel’ Iafrika’, wat betekent: ‘Heer, zegen Afrika’.

x
Juist de Kunst is het medium voor verbroedering. Het appelleert aan ons gevoel, waarmee de verbindende overeenkomst tussen mensen te ervaren valt. Genieten van muziek, daarop dansen, zich laten gaan in het genieten van mooie beelden en poëtische klanken, zijn het middel bij uitstek om in de kunstuitingen van die anders cultureel geaarde vreemdeling iets van de eigen menselijkheid te herkennen. Het is niet voor niets dat de belangrijkste cultuuruitingen altijd te maken hadden en hebben met de Schone Kunsten.

Die Europese cultuur is ontstaan uit en gevormd door voorgaande culturen (HIER). Zelf zie ik cultuur als een gevoelsmatige verwerking en bewerking van de sociale verbindingen en vooral ook de verbinding met de omringende natuur. Cultuur heeft mijns inziens vooral te maken met het op creatieve manier uiting geven aan de ervaren verbinding tussen kosmos, aardse natuur en het eigen Zelf. Cultuur is de menselijke expressie van die ervaren verbondenheid. In de filosofie wordt volgens de Wikipedia (HIER) de cultuur (door mensen gecreëerd)  tegenover de natuur geplaatst, die ingeboren is.

Dit is echter een typisch westers rationeel/analytische opvatting, waarbinnen de mens buiten de natuur wordt geplaatst. De oudere natuur- en cultuurvolkeren laten wat dit betreft iets heel anders zien. Hun cultuur is een uiting van een intense verbondenheid met de natuur, waarbinnen alles bezield is. Het is juist de westers wetenschappelijke houding van het zichzelf buiten de natuurlijke verhoudingen plaatsen, die het de heersende elite mogelijk heeft gemaakt om alle levensvormen en de gehele aarde te exploiteren, te vervuilen en langzaam te vernietigen.

Dus de afwezigheid van een  werkelijk bezielde cultuur is dodelijk voor al het leven!
Wanneer je naar Afrikaanse muziek luistert en dans kijkt, of dat soort menselijke gevoelsuitingen van andere culturen, dan zie je op een andere manier dezelfde emoties die voor jezelf herkenbaar zijn vanuit je eigen leven en oorspronkelijke cultuur.

x

Iedere cultuur heeft haar historisch ontwikkelde kwaliteiten, die een bijdrage zijn geweest aan de bewustzijnsevolutie van de mensheid. Iedere cultuur heeft daar op een geheel eigen wijze vorm aan gegeven. Wordt het niet eens tijd dat we op grotere schaal ons blank raciaal narcisme overstijgen en ons openen voor onze broeders en zusters van alle continenten, die allemaal in de loop der tijd in de verdrukking zijn gekomen door een Zionistisch georiënteerde en gefinancierde Yankee-tuinman. Hoever laten we het komen, voordat het te laat is en wij allemaal door deze tuinman er onder geschoffeld zullen worden?

Toen de nazi’s de communisten arresteerden, heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.

Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.

Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen vakbondslid.

Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen Jood.

Toen ze mij kwamen halen
was er niemand meer, die nog protesteren kon.

x

Martin Niemöller
(
Duits predikant 1892–1984)

x

* * *

x

fair trade

 

 

 

 

52 gedachten over “Afrika, het vergeten, donkere continent..

 1. Graag zou ik willen wijzen op de rol van chinezen (Landgrabbing) en hebberige stamhoofden. Hebberige stamhoofden die land verkopen voor een habbekrakts, daarmee de bodem van die stukkenland verruïneren en daarmee hun eigen mensen verraden, net zoals zij dat deden in de tijd van de slavernij.

  Verder raad ik als enig tegenwicht artikelen van redice.tv zoals bijvoorbeeld https://redice.tv/news/rumiwaswhite van harte aan.

  Dat Afrikanen graag cola of heineken bier (Olivier van Beemen) willen drinken omdat dat meer status zou hebben is niet mijn schuld. Dat Nelson Mandela zo goed als heilig is verklaard is ook niet mijn schuld. Nelson, niet zijn oorspronkelijke naam, was zoon van een stamhoofd en duh, wist precies hoe de hazen lopen. Even een beetje googelen en je bent weer een illusie armer.

  Raar dat Libië nergens in het hele verhaal voorkomt. Als Amerikanen recent een volk ergens onherstelbare schade hebben toegebracht dan is dat volgens mij daar wel.

  1. Je hebt gelijk Koekje. Het verhaal is verre van compleet, maar je hebt al eens eerder aangegeven dat ik van die enorm lange lappen tekst schrijf. In dat kader heb ik me dus beperkt tot de grote historische lijnen. Het zou anders misschien wel twee keer zo lang geworden zijn.

  2. Jammer dat ik de indruk heb gewekt een blanke zelfhater te zijn. Punt blijft dat de ‘leiders’ van het blanke ras door de eeuwen heen, vanwege hun sterk ontwikkelde kille intellectuele vermogens en daaruit ontwikkelde technologie, superieur zijn in het op een ongekend grote schaal veroorzaken van een wereldwijde dood en destructie. Welk ander ras heeft dat gedurende de geschiedenis op die schaal laten zien?

  3. van wat ik er van begrepen heb werden de balkie voc joe en de banken met hun later door slaven drijvers vindingrijk in elkaar gesleutelde dode korpsen bedrijven met mensen rechten genaamd ‘corporaties’ al sinds duizenden jaren gerund door de ‘moneymasters’ and ‘kingmakersandbreakers’, wat was daar ‘blank’ aan? eerder een bepaalde stam(men) die er niet voor terug deinst om onder valse vlag zich uit te geven voor ‘blank’ , ‘amerikaans’ of ‘engels’ of ‘dutch’ of ‘spaans’ ‘portugees’ ‘italiaans’ ‘zwitsers’ of ieder denkbare nationaliteit, oftewel honds brutale parasitaire entiteiten zonder ziel gemixt met menselijke lichamen die verderfelijke kameleon spelletjes spelen en wij blijven er maar intrappen, omdat het veroveren van een natie gepaard gaat met militair uitgenaste Tavistock silent weapons demoraliserings programma’s van de burgerbevolking, die vergeten zo hun afkomst en hun geslacht en doel in het leven, instrumenten die daarvoor gebruikt worden zijn onder andere een zondvloed van drugs rock and roll x junk food vaxen en geprogrammeerd stimulus response aapjes ‘leren’ in plaats van echt studeren. En tuurlijk muziek met een soul is helend, vandaar dat in de hiphop scene binnen de kortste tijd van boven af was besloten dat er geen moraal ridders meer mogen rappen op de radio, het schijnt dat de belangrijkste mob rule is dat ‘do gooders’ met soul op tijd moeten worden uitgeschakeld, rip P.F. en Kennedy en nog veel meer bekende art-iesten. Former KGB Agent Yuri Bezmenov Explains How to Brainwash a Nation (Full Length) https://www.youtube.com/watch?v=5It1zarINv0 http://worldunity.me/willem-van-oranje-en-ets/

  4. Odette.

   Zie mijn reactie 1.1. Ik blijf echter bij het gegeven dat veel (niet alle) door andere volkeren gepleegde genocides mede geïnitieerd zijn door blanke machtsbelangen. Overigens schrijf ik in het artikel ook:

   “Zeker vonden er onder de natuurvolkeren ook veldslagen en slachtingen plaats.

   Maar de zogenaamde leiders van het blanke ras zijn superieur in het op een uiterst psychopathisch berekenende en grootschalige wijze, miljoenen mensen een enkele reis naar de eeuwige jachtvelden op te dringen.”

   Dus wat is jullie punt?

   Even ter aanvulling het volgende. De grootste holocaust heeft in China onder het daar heersende communistische bewind 76.702.000 doden opgeleverd. Maar ook daar was de Zionistisch blanke invloed bij het ontstaan van het communisme aanwezig, evenals bij het ontstaan van de de Sovjet-Unie. Een preview citaat uit een komend artikel over Zionisme, Rusland en China:

   “Het is in het westen een totaal onbekend gegeven dat het Zionistische Jodendom zich ook in China heeft ingevreten. Het is de essentie van het Khazaarse cryptojodendom, dat zij overal waar zij zich vestigen, maakt niet uit welk land of welke cultuur, zij als een kameleon de schutkleur van hun omgeving aannemen. Ze zijn bereid om in naam het geloof te belijden dat bij die schutkleur hoort en zelfs hun naam aan te passen aan de taal die bij de schutkleur hoort. Zo ook in China. Zie voor het Zionistische verbond tussen het Russische en Chinese communisme.

   http://www.jewwatch.com/china.html

   https://josministries.prophpbb.com/topic2027.html

   Voor verdere informatie geef ik hieronder een aantal links weer.

   Geschiedenis van de Zionistische Joden in China:

   https://www.youtube.com/watch?v=nI5QXAssGgU

   ZIONISTS/JEWS in CHINA – A frightening Illustration — A CHINESE ZIONIST CHOIR.

   https://www.youtube.com/watch?v=OspDD4qwalw

  5. http://galacticconnection.com/the-mandela-effect-proof-that-negative-timelines-are-collapsing/
   Mandele overlijdt 23 juli 1991, kwam goed uit want het vredesakkoord sneuvelde daarom. Anderen weten dat hij in de gevangenis is bezweken. Men heeft zelfs een psychologische term bedacht; het mandela-effect= dat massa’s mensen iets met hun zintuigen waarnamen wat achteraf onjuist bleek!!! Ze proberen ons onszelf te laten wantrouwen. Hier gaat hij op 26 juni 2013 dood, begrafenis half jaar later. http://galacticconnection.com/huge-video-nelson-mandela-died-june-26-2013-91-world-leaders-really-africa/ Ieder geval hij was een imposter en hij werd gebruikt als er wat goodwill nodig was. Zijn vrouw Winnie heeft 27 jaar op hem gewacht en als Nelson vrij komt scheiden ze; ja, natuurlijk want het is niet dezelfde man. Ze moest even meedoen voor het publiek, net als de vrouw van Putin en de 2de Paul McCartney had opeens een nieuwe verloofde. Hier is het ware gezicht https://www.discerningtheworld.com/2014/11/19/nelson-mandela-freemason/ Mandalatuuttuut, weg met dat instituut.

 2. Zo weinig mogelijk met andere landen bemoeien.
  Want als je je met iemand bemoeit dan worden zijn problemen jouw problemen.
  De keuze tussen vergulde putdeksels in Nederland of een staatschuld van 1000 miljard.

  1. Goh Odette, het lijkt wel of jij je op je blanke huidskleur persoonlijk voelt aangesproken. Waarom eigenlijk?

  2. Het ging mij hierom, dat mensen maar eens uit hun slachtofferrol moeten stappen van de horror die hun voorouders is aangedaan, slavernij etc.
   Ben je zelf slachtoffer geweest dan heb je alle recht om je te verdedigen. Dat blijven hangen, kijk vooruit, probeer eens de mogelijkheden te zien die wél kunnen.
   En Markus dat zei ik indirect ook in 4.5…
   T’is goed Arend, excuus aanvaard, jij vecht op jouw manier ik op de mijne 😉 Het komt waarschijnlijk dat dit modderige landje waar ik zo voor vecht, al heel erg veel generaties zo diep in de genen zit bij mij. Dat zompige land met zijn regen, wind en teveel water op z’n tijd, is te mooi om het zomaar weg te geven aan een ieder die iets te hard op de voordeur klopt…

  3. Odette.

   Aan het eind van het artikel heb ik positieve mogelijkheden benoemd voor meer toenadering in de vorm van culturele uitwisseling. Dus niet via het hoofd, maar via het hart.

  1. Odette.

   Ook Oeganda en de opkomst van Idi Amin, die inderdaad zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen daden, is getekend door het Britse imperialisme:

   http://www.123helpme.com/view.asp?id=23541

   De moderne geschiedenis (vanaf de 19e eeuw) is ook in de Centraal Afrikaanse Republiek getekend door een westers imperialistische invloed, in dit geval Frankrijk. Dus ook hier is een voorheen tribale cultuur, in het kader van economische en machtsbelangen, in de westerse invloedssfeer getrokken. Hoe zou Afrika er uit hebben gezien als de westerlingen het met rust hadden gelaten?

  2. By the way Odette, heb je wel eens iets gelezen over kannibalisme bij blanke satanisten, zoals het Engelse koningshuis?

  3. en vergeet niet Odette, dat die zogenaamde afro aan de buitenkant donker gekleurde ‘leiders’ weer vrijwel uitsluitend terug te traceren zijn op weer die zogenaamde royal oer Ur oude cain kannibalen bloed lijnen…. in de naam van god ben je kinship king voortzetter van de wens van de goden die uit den hemelen kwamen of ergens diep in de perzische golf een onderwater habitatje hadden en hebben, Oannes bijvoorbeeld, de vreemd opzichtige hoed van popie jopie verklaard; http://lh6.ggpht.com/_-jI9HDLGk6E/TIdwLkMMtzI/AAAAAAAAAOw/5IHHhr9bDtg/oannes%5B3%5D.gif als ze geen bloed drinken van mensen neemt hun draken en vissen dna de beslissende voorrang op het uiterlijk, kunnen ze niet hebben want wij vinden andere uiterlijkheden van nature eng. maar goed wil je weten hoe een hybride repto er uit kan zien neem onze voorlopig geroyeerde ringen slingert, ook vorm van het hoofd is pregnant opmerkelijk, ik vind het belachelijk dat ie weg gestuurd is, gun hem van harte het goud in Rio, hoop op een voor hem positieve uitspraak tijdens kort geding ding, ziekelijke kleinzielige moraal riddertjes in nederland https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/11/yuri-in-korte-broek-is-de-rebel-die-we-nodig-hebben-a1515710 maar goed zijn schedel en die van z’n pa intrigeert mij, elongated en alpien tegelijk, wie weet transdimensional powers, vandaar die ie de horizontale onmogelijke ‘van g’ move in de ringen kan maken? ben benieuwd naar z’n bloed lijnen, voorouders… vlak voor het incident zag ik het interview in de dutch rio studio, mij viel verschillende zaken op, ik zag wat in z’n linker oog gebeuren onder andere, geen uur later ging ie kennelijk tegen het boekje in van de boekhouders… ik had de energie al gezien kennelijk. ik werd kots ziek van de zogenaamde rationele afgewogen braafheid van een later in de studio uitgenodigde jongere turn commentaar collega. in die zin moeten we maar beseffen dat er nou 1 keer meer is dan 1 soort mens, of we het leuk vinden of niet, politiek correct af te schermen maar daardoor verdwijnt die geschubte diversiteit juist niet. niet dat ik pleit voor atrocities against humanity, maar ben wel benieuwd naar echte mogelijke verklaringen van verschijnselen die door mooi praterij niet uit te roeien zijn.

  4. Ach ik heb ook in Duitsland gewoond en ben ook geen Nazi geworden…
   Alle kwaad ligt in de mens zelf en verantwoordelijkheid naar je medemens toe heb je zelf in handen, ongeacht! welke kleur je hebt van binnen of van buiten.
   Je had beter de aanhef anders kunnen maken dan de ‘blanke’ mens een vals schuld gevoel aan te praten. Als jij iets wenst te bereiken tegen onrecht, kan je beter in actie komen ook al is de pen soms machtiger dan het zwaard.

  5. Ik heb niemand een schuldgevoel aan willen praten, slechts mijn visie willen delen. Als jij daardoor bij jezelf een schuldgevoel laat ontstaan, dan is dat geheel je eigen verantwoordelijkheid. Of dat bij anderen ook gebeurd, kun je niet over oordelen, zonder daarover door anderen geïnformeerd te zijn.

  6. Bij nalezing kan ik me voorstellen dat mijn bovenstaande commentaar nogal hard en defensief over kan komen. Mijn excuses daarvoor Odette. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat schuldgevoel wel het laatste is, waar men zich mee bezig zou moeten houden. Het is basis voor emotionele chantage en manipulatie. Zaken die ik mijn karakter niet herken.

  7. Arend, wat jij in je artikel beschrijft is allemaal common knowledge, niks nieuws. En helaas naar mijn smaak, min of meer een voortzetting van het hele zwarte piet gewauwel, waar, god betere het, zelfs Amerika, sorry de VN http://www.nu.nl/binnenland/3819757/vn-werkgroep-vindt-zwarte-piet-racistisch.html, zich mee bemoeide.

   Helaas wordt de Nederlandse Cultuur, Duitse Cultuur, Franse Cultuur etc. langzaam gewurgd door Amerikaanse? kortzichtige hebzucht.
   De NWO, wat en wie dat ook moge zijn, schijnt niet gebaat te zijn met diversiteit.
   Vooral de nadruk leggen op misstanden, waar de gewone man/vrouw part nog deel aan had en heeft, is volgens mij een van die strategieën.

   Dat veel Afrikaanse volkeren hun eigen cultuur steeds meer opgeven, dat Afrikaanse intelligentsia, er voor kiezen in het buitenland te gaan werken, daar kan ik persoonlijk niets aan doen en valt helemaal onder hun eigen hun verantwoordelijkheid.

   Ik snap helemaal niets van die verheerlijking van de Afrikaanse ‘cultuur’. Als zijnde nog pure natuurvolken. Het continent Afrika is ontzaglijk groot, met ontelbare volken, beschavingen, oeroude (vroegere) koninkrijken, waar men hard op weg is voor zichzelf op te komen, lees, soms te radicaliseren en de blanke terug te pakken. Voor het tweede volksleid van Zuid Afrika zie: ‘Nelson Mandela singing MK Kill the Whites Struggle Song’ en ‘Jacob Zuma sings “Kill the Boer” at ANC Centenery Celebrations in Bloemfontein, South Africa’. Niks vrolijk zingende huppelende soeart gekleurde huppelkutjes.

   Hier, vlak voor je neus Arend, hier, krijgen wij steeds meer last van destructieve ‘veramerikanisering’. Vaccinatie, Monsanto, afbrokkelende welzijnszorg…
   Ik ben bang dat Nederland hard op weg is een vergeten donker dorpje te worden, in het ontwikkelingsland Europa.

  8. Koekje.

   Ieder leest het artikel op een eigen manier en haalt er uit wat binnen het eigen referentiekader past. Ook dit is common knowledge.

  9. Wat een slappe dooddoener Arend. Heb je mijn hint over Heineken bier gelezen? Of je verdiept in het drama Zuid Afrika?
   Het continent Afrika moet weer op eigen benen leren staan, kunnen ‘ze’ nog zo jammeren over racisme, kolonialisme, slechte dit, slechte dat. De geschiedenis heeft denk ik voldoende geleerd, dat leegzuigen op de lange duur niet werkt. Ook voor hen is alleen je hand ophouden een doorlopende weg. Kun je als vrijwilliger nog zulke goede bedoelingen hebben, uiteindelijk moet de tijd er rijp voor zijn en moeten ze het, misschien met een beetje hulp (inderdaad duurzame ontwikkelingshulp), zelf doen. Alleen heeft het geen nieuwswaarde. Te weinig drama, drama.
   Zie ook ‘De crisiskaravaan, achter de schermen van de noodhulpindustrie’.

  10. @koekje: misschien is het niet óf/óf maar gewoon, zoals bij veel -zo niet álle- zaken, én/én..
   Dus de kolonialen dienen zich etischer en moreler te gedragen en de oorspronkelijke bewoners van het continent mogen ‘opstaan’ om de kolonialen te evenknieën..
   Niet zo ingewikkeld toch? (dat zijn alleen mummies!)

  11. Koekje, wat de geschiedenis leert is nog steeds niet volop duidelijk, los van het feit dat we nu als mens onderkennen en misschien onterecht stellen dat de geschiedenis zich herhaalt, wie zal het zeggen.
   Onze kennis nu is maar een momentopname in het licht der eeuwigheid, en voorlopig zijn er al vele theorieen, gedachten, aannames, benoem het maar hoe het benoemt moet worden, dat je denkt, dit is het, dit is de waarheid.
   Ik beveel onderstaandt eigenzinnige draadje aan op het forum van Mike Donkers, ergens gestart in 2013, met wat afwijkende en soms volledig off topic reacties; hoe dan ook ventileert eigenzinnige Mike zijn visie op de Afrikaanse mens en meer. Voor een snelle begripname, want het betreft ondertussen een paar honderd pagina’s aan reacties, is het beste om alleen in eerste instantie de reacties van Mike te lezen.
   http://www.fatsforum.nl/forums/topic/de-relatie-tussen-mensen-en-varkens/

  12. Koekje.

   Ik doe wat ik moet doen en jij doet wat jij moet doen,
   Ik ben niet in de wereld om aan jouw verwachtingen te voldoen
   en jij bent niet op de wereld voor de mijne.
   Jij bent jij en ik ben ik
   En als we elkaar bij toeval ontmoeten is dat goed
   En als dat niet gebeurt … dan is er niets aan te doen.

   (Het Gestalt-gebed, Fritz Perls, grondlegger van de Gestalt-therapie)

  13. Koekje, nog even aanvullend, wat ik uitermate boeiend vond, was dat de albinooos onder de afgestotene kinderen van de ‘zwarte’ Afrikanen in beginsel het blanke ras zijn, hoe dan ook, lees het maar 😉
   Welk ras dan ook Koekje, we zijn mens, en verbonden, gelijk een vogel of een bij, of welk ander wezen/substantie dan ook maar, verbonden in zijn/haar en onze gemeenschappelijke gemeenschap.

  14. Als zwart schaap in een wollige witte kudde relativeer ik graag zover tot alles op NUL staat, kom je ook niet veel verder mee. Daarentegen is NUL weer een mooi getal om mee te beginnen, dat dan weer wel. “Starting from zero we got nothing to loose” ( tracy chapman) Blijkbaar hebben roofvogels geen oog voor kruidkoeken, best wel grappig om te observeren gezien Wieger Ketelapper best een punt heeft .

  15. De NUL zoals wij die gebruiken is geen cirkel maar een wenteltrap, die je van boven bekijkt. Je gaat van een tiental naar een volgende/onderliggend tiental.. In die zin is je post wel grappig Coz.. 😉
   Jekunt -in de gedachte van Chapman- dus niet met NUL = NIKS beginnen; er ligt altijd een historie/reeks ‘onder’/achter.

  16. Arend,
   grappig dat je het hebt over aan verwachtingen voldoen.
   Ik voldoe (gelukkig) aan niemands verwachtingen (meer), tot grote frustratie van mijn ouders destijds. Drama, drama.
   Zoveel mogelijk trouw zijn aan jezelf, blijkt voor mij veel beter te werken. Levert dat een excentriek mens op: Neuh. Misschien wel een die steviger staat.

   Vaak probeer ik uit te vinden waar iemands grenzen liggen en jij hapt best wel snel. De ‘werkelijkheid’ is inderdaad in veel gevallen en, en, en, en. Waar ik persoonlijk een hekel aan heb is als mensen niet de moeite nemen om even naar een ‘en’ te kijken. Des te meer lol is er als een voor mij nieuwe ‘en’ voorbij komt 🙂

  17. Koekje.

   Daar heb je inderdaad een punt. Ik ben nog lerende om wat minder snel getriggerd te worden en te happen. In ieder geval bedankt voor de spiegel die je me in dezen toch meermaals weer voor houdt. We blijven lerende zullen we dan maar zeggen. Uiteindelijk leren we allemaal om alleen maar vanuit ons hart te leven. Hartegroet, Arend

 3. “‘Useless Eaters’ amongst all nations”

  Waarvan de gevaarlijkste zijn: “Destructive and the rule of law undermining useless eaters = de bankiers

  De wereld kan niet zonder geld. Wel zonder bankiers. Gewoon een computer/paar ambtenaren het laten regelen.

 4. Het probleem is gewoon simpelweg dat als organismen met een te hoge snelheid migreren, zij of in een bedreigende situatie komen, of een bedreiging voor de inheemse soorten vormen. Zie hoe het in onze natuur gaat http://www.invasieve-exoten.nl/ zo gaat het dus ook in een CULTUUR. Worden we hier nog toleranter dan zitten we straks ook op een kleedje naar Mekka te bidden en krijgen we stokslagen omdat onze voorvaderen hun voorvaderen iets hebben aangedaan.
  De bewoners van het Noordelijk halfrond zijn van nature iets ondernemender terwijl de tropenbewoners dat op zijn zachtst gezegd niet zijn, zodra deze twee culturen elkaar ontmoetten waren de noordelijk halfronders vanzelfsprekend de invasieve exoot. “Logies verhaal toch?” zou Cruijf segge.
  Een paar eeuwen terug werden ze op een boot gezet om op een ander continent katoen te gaan plukken, nu betalen ze die boot zelf, het risico van de oversteek blijft onverminderd, de onmenselijkheid ook. Zou iedereen gewoon op zijn eigen plekje blijven dan zouden er waarschijnlijk minder problemen zijn en dan zou het woord “racisme” niet bestaan, maar helaas zit dat niet in de aard van de mens want die is altijd op zoek naar groener gras.

  1. Wel even voorop gesteld dat ik geen racist ben, iemand beoordelen op huidskleur vind ik voor domme mensen, ben zelf zo multiculti als het maar kan en vind een tintje mooier dan een bleekscheet.
   Wil je je echt een goed beeld vormen van wat er gaande is in de zgn. derde wereldlanden dan zal je er zelf je lichtje op moeten steken en niet bij voorbaat met een zwart/wit bril een dader/slachtofferrol willen zien.
   Door mijn werk heb ik veel verhalen gehoord van mensen die er ontwikkelingswerk doen en die mij dan adviezen vragen over het aanleggen van onder andere Moringa plantages, de armoede en onderdrukking komt echt niet vanuit de imperialisten meer. Landen die floreerden met de blanke boer liggen er nu verwilderd en afgetakeld bij terwijl het land vruchtbaar is.
   Gelukkig komt er beweging in duurzame ontwikkelingshulp, maar die komt wel van die slechte imperialistische cultuurvernietigende racistische bleekscheet die zijn baan er voor heeft opgegeven. 😉
   https://www.youtube.com/watch?v=QY2iKzm62AM

 5. https://www.youtube.com/watch?v=d1w_br0-bMw
  Vanaf 2min30 komt de ware aard van het beestje aan het licht.

  WE maken steed dezelfde denkfout wat ons is aangeleerd als een mantra van school af aan dat WE allemaal dezelfde Nederlanders zijn die dezelfde achtergrond hebben.
  Daardoor trekken WE collectief hetzelfde boetekleed aan om de werkelijk schoften uit de wind te houden.
  Het tuig wat destijds verdiende aan de roof en onderdrukking, zit er nog steeds!!!
  Het zijn de noordelijke, oostelijke en zuidelijke gebiedsdelen die nu onderdeel zijn van ‘de verenigde vernederlanden’, die de facto gekoloniseerd zijn door de staten van Holland.
  Van het gas en het zout uit Friesland en Groningen, de turf uit het noord-oosten het hout uit Gelderland voor de groene stroom tot de kolen uit Limburg. Brabant is goed als mega varkensstal en alle revenuen gaan naar de Staten van Holland.
  Vandaar dat men in het westen zo fel is op zwarte piet en in de rest van de kolonien wil vasthouden aan de zwarte variant omdat ze zich identificeren aan de ‘gebruikte mens’. Onbewust uitdrukking gevende aan de achterliggende symboliek.
  Bovendien is het zeer onterecht steeds maar weer de ‘blanke’of ‘het westen’, aan te duiden als het gebied waar het fout zit.
  De mensen die oorspronkelijk deel uit maakten van de in deze gebieden woonachtige stammen hadden naar alle waarschijnlijkheid dezelfde kulturele en spirituele eigenschappen als de noord-west amerikaanse indianen die om kennelijke redenen daarom zo gewaardeerd worden. Het is de diepe heimwee naar de staat waarin we vroeger ook verkeerden.
  De gesel van de Romeinen hebben net als de in het artikel beschreven ‘blanken’, een einde gemaakt aan de kulturen in noord-west europa.
  De gifbeker van het gristendom en later de effecten van de zwaar onderschatte inquisitie hebben een dermate diep trauma achtergelaten dat de kolonisten uit deze gebieden moeiteloos de aldaar wonenende Indianen konden verdrijven en afslachten op basis van wat hen zelf eeuwen geleden is aangedaan.
  Zoals een moeder een kind slaat omdat het zelf ook altijd geslagen werd door de moeder, zo heeft het ‘blanke ras’zich laten gebruiken door de verborgen hand op basis van een op trauma gebaseerde gedachte contrôle.
  Wij zijn zelf net als de Afrikanen en de Indianen gedupeerd en zijn dit vergeten en trekken nu massaal het boetekleed aan om dat kwaad uit de wind te houden waar het in beginsel om draait.
  En datzelfde tuig, zoals ik dat in het filmpje probeer uit te leggen, zit er nog steeds en gebruikt nog steeds de slachtoffers van toen….

  1. Rob,

   mooi verwoord, misschien vergeten er zijn en waren altijd verlichte geesten aanwezig die het doen en laten, hebben door zien, en geschat op zijn ware aard en waarheid, net als nu, “”WIJ””, groet Jenne

 6. Goedenmorgen allemaal, ik vindt het woord bleekscheet, wel erg ongepast en denigrerend voor ons mooie ras, zie de prachtige kunst met mensen die een huid als van Albast dragen, de Venus van Millo en al die andere beeldhouwwerken, al die prachtige schilderijen met naakte vrouwen, zou zeggen waag er eens een reisje aan naar Italië bijvoorbeeld, misschien verruimd dat jullie blik.

  Verder moet je geen peren met appelen vergelijken, Afrika is een verhaal appart, net als de Continenten bewoond door blanke volkeren. Het zijn de te benoemen luizen in de pels, die alles mannipuleren, misbruiken en uitbuiten. Ben geen racist maar vindt wel, ieder het zijne, dat gemeng van kraaien met kippen brengt niets goeds.Kom er niet steeds op terug, maar heb in mijn leven veel zien verdwijnen, en vaak gezien dat het herplaatst werd met iets ongepast, geen menselijke schaal aanwezig.
  Groet Jenne

  1. Jenne, vaak heb ik niet zoveel met jouw reacties maar nu raak je een gemeenschappelijk aspect.
   Op de een of andere manier is ons een verschikkelijk verkeert zelfbeeld aangepraat. Zo een van,…trots, nuchter, standvastig, tolerant, een eigen mening koesteren en vooral bevechters van de woeste golven.
   Dit vind ik een persiflage van een panorama Mesdag achtig laat 19e eeuws zelfbeeld wat is ingepraat gelijk oplopend met de Jetses schoolkaarten. Welk vaag doel dit moet dienen is mij niet duidelijk, kloppen doet het van geen kant.
   Trots zijn we als volk (een bijeen geschopt en geslagen etnisch volledig vernielde groep uit ongeveer hetzelfde leefgebied wat veel later Nederland is gaan heten), helemaal niet!
   We hebben altijd de kruiperige, laffe neiging gehad om de taal van de overheerser te willen spreken om de eigen kleinheid en vooral kleingeestigheid te ontkennen.
   Nuchter, zijn we nooit geweest, zei het dan het onderkoelde gebrek aan warmbloedig temperament waardoor we iederen vorm van onrechtvaardigheid met hand en tand bestrijden. Waarschijnlijk veroorzaakt door de bijbel met brieven van Paulus Rom;13.
   Standvastig, dit hebben we in de 2e WO kunnen zien waarbij de geallieerde machten furieus waren over het gebrek aan verzet tegen de moffen en waarbij maar hooguit 5à6 % deelnam aan het verzet. Deze lieden werden, in tegenstelling tot wat het oorlogsrecht voorschrijft, na de regimewisseling in ’45 volledig aan de kant gezet en de 2e coup détat door de kroon werd door dit ‘standvastige volk’ oneigenlijk afgelikt.
   Over tolerantie wil ik het niet hebben want als je hoort hoe dom er gelult wordt over ‘de vluchtelingen’ dan doen m’n tenen pijn van het krommen.

   Nee, het zijn per saldo losers die zich hebben laten afschepen in een modderdelta en vanuit die nood maar zijn gaan plunderen en afpersen van van makkelijke prooien. Vanuit die ‘rijkdom’ zijn we ons gaan identificeren als ‘volk van Nederland’.
   Ook de clans die nooit laag koud en vochtig hun heenkomen hebben moeten vinden in de modderdelta.
   Voor mij niks, hup holland hup….
   Ik heb niks met holland.
   Ik ben een Gelderse rookworst. En dat had ik met de Friezen gemeen toen ik daar woonde,…donder op met je holland!
   Ooit schreeuwde ik in de microfoon tijdens een door de politie afgebroken feestje in Grou tijdens het skutsje silen,…Fryslân kom fanne knibbels!!!!
   Een Nexit kan alleen wanneer eerst een vrij en onafhankelijk Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg bestaat.
   Eerst het rapaille uitroken daar in die vervloekte staten van holland.
   Het kolonialisme uitroeien in dit land, weg uit de EU en een dikke middelvinger naar de VS!!

  2. Rob,

   een oud volk de Friesen, vrij zo lang de wolken langs de hemel gaan, en de vogels vliegen, dit werd ons verteld en belooft, door Karel de Grote, na dat hij ons veslagen had, en dan komt het prachtige beeld ; van de stervende Galliër in mijn gedachte, wat heb je dan nog aan eigenwaan en beloftes.

   Maar in hun hart wisten de oude bewoners van de lage landen het wel, in tijd van nood sta je alleen tegenover de elementen, en blijft hulp meestal uit, niet altijd gelukkig maar.

   En in oude foto’s en sporadische schilderingen, staat het in hun ogen geschreven, de grote donkere droefenis van het alleen zijn, van binnen, van waar het oog wat Rembrandt op zijn zelfpotret uit zijn in de hand gehouden pallet liet kijken, maar het is het mens zijn het geboren worden, dan begint het lange lauteren, misschien niet lichamelijk maar zeker onze geesten, die voortdurend binnen ste buiten worden gekeerd, de gezaaide twijfel die her en der wordtel schiet, ja en dat maakt ons mensen.

   Vriendelijke groet Jenne

 7. Het is mij inmiddels uit meerdere reacties duidelijk geworden dat ik in de verwoording van het artikel, de ‘fout’ heb gemaakt geen duidelijk genoeg onderscheid te maken tussen de heersers en het blanke ras. Natuurlijk weet ik dat we in het westen ook allemaal uitgebuit worden door diezelfde heersers. Ik kom zelf uit een arbeidersgezin in de veenkoloniën van Zuidoost Drenthe en heb aan de sociaaleconomische omstandigheden van mijn ouders kunnen merken, wat het begrip veenkolonie betekent. Rob heeft dat in zijn reactie zeer treffend verwoord.

  Superioriteitsgevoel zit onbewust in al dan niet gemanifesteerde vorm in bijna iedereen, dus ook in mensen van andere rassen en culturen. Ik heb in het artikel enkel duidelijk willen maken hoe blanke heersers, met behulp van anders gekleurde heersers, de wereld naar hun hand hebben gezet. Maar in feite weten we dat allemaal wel al. Daarnaast heb ik op willen roepen om anderen vanuit het hart te benaderen, door middel van andere culturele uitingen dan ideologieën e.d., daar deze verbroederen.

  In ieder geval allen bedankt voor jullie reacties, die voor mij zeer leerzaam zijn.

  1. Beste Arend, volgens mij heb je het onderwerp een beetje onderschat, er zijn aan deze onderwerpen over mensen, landen en dan continenten zoveel facetten en schakeringen te onder kennen, maar goed je brengt het denken opgang, en dat is altijd mee genomen.

   Persoonlijk ben ik geen Africa vriend, daar en tegen mijn vader adoreerde ze, voor hun brute directheid, dus toch niet zo vader zo zoon.

   Nou denk nou niet dat de vissers in de tijd van de plaggehutten een rijk bestaan hadden, mijn moeder stamd uit een oude Hindelooper geslacht, varende kooplieden, en vertelde mij dan over de verdronken vissers van Moddergat, met hun grote sterke Blazers, toch niet bestand tegen die woeste zee.

   Heb zelf ook de nette burger armoede gezien, van een keukentafel met een stukje zeil bekleed op zijn plaats gehouden met punaises, het driepits petroleum stel om te koken, en dat was eind 60 iger jaren in Overijsel.

   Ik schaam me absoluut niet voor mijn afkomst, of de rijkdom die dit heeft mee gebracht, wat wel het geval is, dat er voor jonge mensen geen avontuur,
   of ondernemings recht meer te vinden is, alles ligt vast, is geregeld, winst heeft een ongure gehoor, wat blijft een zekere slavernij, jammer voor een eens zo’n ondernemend en maritiem landje.

   Vr. Groet Jenne

  2. Beste Arend, je maakt geen fouten, je schrijft een artikel naar jouw inzicht op dat moment. Zodra je dat publiceert dan loop je de kans dat andere mensen hun visie eronder ventileren, dat kan je ook zien als een aanvulling of voer voor een gezond dialoog. Als je het ziet als kritiek dan heb je nog wat in jezelf op te lossen 😉

  3. Net als wij allemaal heb ik nog veel in mijzelf op te lossen Cozmic. Daar schaam ik mij niet voor. Te meer omdat ik gelukkig ook al het nodige wel opgelost heb.

  4. Tja, we zijn allemaal een spiegel voor elkaar, vergeet vooral de humor niet want die is het meest relativerend. Groetjes van de Illuminati 😉

  5. Dank mannnen, goed verhaal. Fijn dat ik het artikel nog even heb laten staan.. 😉

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.