Advertentie

Hoe is het mogelijk…?!


Het grote probleem.. Jouw goede gezondheid is niet gunstig voor Big Pharma.. Hun winstgevendheid komt via de verkoop van medicijnen. Simple as that! ‘Gewoon’ een industrie dus: de zogenaamde farmaceutische industrie..!

x

x

Hoe is het mogelijk..?!

x
2018 © Mr. Drs. Jaap Rameijer | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Jaap Rameijer. Als weldenkend mens vooral bezig zijn verbazing te delen. Bijvoorbeeld over de vaccinatie-politiek in de wereld..!

Hoe is het toch mogelijk dat een groot deel van de Nederlandse bevolking, over het algemeen toch goed opgeleide en weldenkende mensen, zich zo heeft laten beïnvloeden door overheden, artsen en farmaceutische industrieën? En dat de pers en media er nog steeds hardnekkig het zwijgen toe doen? Dat geldt uiteraard voor meerdere situaties, maar hier wil ik het hebben over vaccinaties en over mogelijk verplichte vaccinaties. En dan in het bijzonder over vaccinaties van pas geboren baby’s wier immuunsysteem nog niet goed ontwikkeld is. Laten we de hoofdrolspelers in dit drama eens de revue laten passeren.

De overheid. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hoe is het toch mogelijk dat het ministerie van VWS haar verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van haar onderdanen zo heeft verkwanseld? Het ministerie dat bij uitstek moet waken over onze gezondheid en ons welzijn. Een prachtige opdracht, aangezien het de gezondheid van onze kinderen betreft. Ons belangrijkste kapitaal. Ons meest waardevolle bezit. De toekomst van onze samenleving.

Waarom sluit VWS nog steeds de ogen voor de steeds duidelijker wordende gevaren van vaccins voor pasgeboren baby’s? En waar komt die bijna ziekelijke aandacht voor de vaccinatiegraad vandaan? Want waar gaat het nu eigenlijk om? Om onze gezondheid en ons welzijn of om de vaccinatiegraad?

En waarom die verplichte vaccinaties?
Ten tijde van de invoering van de grootschalige, vrijwillige vaccinatieprogramma’s (1957) waren de meeste epidemieën allang verleden tijd als gevolg van schoon drinkwater, voldoende te eten en betere hygiënische omstandigheden. Vanwaar dan nu die focus op de invoering van verplicht vaccineren? Waarom besteedt het ministerie niet meer aandacht aan veel schrijnender gevallen.

Zoals huiselijk geweld, pedofilie, verkeersongelukken, ernstige ziekten als kanker en leukemie, slechte voeding, slechte eetgewoonten, luchtvervuiling, weinig sport en de gevaren van elektromagnetische straling om nog maar te zwijgen van alcohol- en drugs verslavingen?

Paul Flynn, rapporteur voor de Raad van Europa: “De WHO heeft volledig bizar de pandemie-kwalificatie verlaagd en volledig onnodig paniek gezaaid.”

Allemaal zaken waar jaarlijks duizenden kinderen het slachtoffer van zijn. Daar aandacht aan besteden zet veel meer zoden aan de dijk dan het dwangmatig opleggen van vaccinaties, die voor een belangrijk deel eigenlijk helemaal niet nodig zijn en die bovendien gevaarlijke bijwerkingen hebben. Waar is de vrije keuze van de ouders gebleven, in een land waar de vrijheid zo hoog in het vaandel staat? Of heeft onze overheid zelf geen vrijheid van handelen meer? Heeft onze overheid haar verantwoordelijkheid voor onze volksgezondheid goeddeels uit handen gegeven aan de WHO, de World Health Organisation, de Wereld Gezondheids Organisatie.

En zijn we nu met handen en voeten gebonden aan internationale verdragen, verdragen waar wij burgers nauwelijks of geen inspraak in hebben gehad? Of aan binnenkamers gemaakte afspraken tussen de hoge heren van machtige multinationals, farmaceutische industrieën, wereld gezondheidsorganisaties en ambitieuze politici? Terwijl het toch gaat de gezondheid van onze kinderen. Hoe is het mogelijk dat een Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn haar verantwoordelijkheden op dit gebied deels uit handen heeft gegeven?

Deze schreeuwlelijk, mw. Chan, voorzitter van de WHO, was óók de dame die de wereldwijde pandemie rondom de Mexicaanse griep uitriep. Door het criterium voor een ‘pandemie’ te veranderen.

De WHO, de World Health Organization
De Wereldgezondheidsorganisatie is ongetwijfeld met de beste bedoelingen opgericht. Haar primaire rol is om de internationale gezondheidzorg binnen de Verenigde Naties te leiden en te bevorderen. Heel mooi. Maar wat is de praktijk? Als je kijkt naar de wereldwijde kindersterfte, en die is nog steeds afschuwelijk hoog, dan zie ik daar niet veel van terug. Aan het zorgen voor schoon drinkwater, voldoende te eten en betere hygiënische omstandigheden wordt nauwelijks aandacht besteed, terwijl daar jaarlijks miljoenen kinderen aan overlijden.

Maar er wordt wel veel aandacht besteed aan het vaccineren van kinderen in ontwikkelingslanden, Iets waar vaak meer kwaad dan goed mee wordt gedaan. Want deze zwakke, ondervoede kinderen met een slechte gezondheid, zijn veelal niet bestand tegen de giftige stoffen die in de vaccins zitten, stoffen die hele nare ‘bijwerkingen’ kunnen hebben.

Waarom besteedt de WHO geen aandacht aan preventie, als haar doelstellingen zo nobel zijn? Aan schoon drinkwater. Of is daar geen geld aan te verdienen? En trouwens, wie financiert de WHO eigenlijk? Zitten daar mensen achter als Bill Gates en andere machtige ‘belanghebbenden?’ Om nog maar te zwijgen van de farmaceutische industrieën? Als dat werkelijk zo is komt de WHO toch wel in een iets ander daglicht te staan.

En wie weet spelen er nog andere motieven een rol. Duistere motieven. En hoe is het toch mogelijk dat zo veel landen wereldwijd hun verantwoordelijkheid voor de gezondheid van hun eigen bevolking via internationale verdragen uit handen hebben gegeven aan deze WHO? Gaat het hier soms ook weer om geld? Je zou het haast denken als je ziet dat veel westerse industrieën het maken van vaccins en medicijnen uit handen hebben gegeven aan landen als India en China. Waar de productiekosten lager zijn. Maar waar men het kennelijk niet zo nauw neemt met de veiligheidsvoorschriften. Iets waar wij en miljoenen mensen met ons, nu de vruchten van plukken.

De Verenigde Staten
Ook al weer zo’n vreemde situatie. Hier is de vaccinatie van baby’s verplicht. Met een paar uitzonderingen. Veelal worden de baby’s direct na hun geboorte al geïnjecteerd, vaak buiten het zicht van hun ouders om en zonder dat met hen overleg is gepleegd. Maar omdat men in Amerika buitengewoon beducht is voor juridische procedures, wordt in de bijsluiters van deze vaccins, en hetzelfde geldt voor medicijnen, uitgebreid aangegeven welke stoffen er in zitten. Misschien dat men er een paar vergeten heeft, maar het gros van de gevaarlijke stoffen staat inderdaad op de bijsluiter, evenals de mogelijke bijwerkingen.

Bijwerkingen die vaak heel ernstig kunnen zijn. En ook staat er in onder welke omstandigheden, zwangerschap, bepaalde ziekten en aandoeningen, het vaccin gevaarlijk kan zijn. Maar desalniettemin is het wel verplicht en wordt er gewoon gevaccineerd. Hier wordt dus, in veel gevallen, van overheidswege bijna willens en wetens schade toegebracht aan pasgeboren baby’s.

Maar het is moeilijk om verhaal te halen, zowel bij de overheid, als bij de farmaceutische industrieën want het stond immers op de bijsluiter. Hoe hypocriet wil je het hebben? Hoe is het toch mogelijk dat de Verenigde Staten van Amerika op deze wijze met haar eigen bevolking omgaat. En dat de bevolking daar niet massaal tegen in opstand komt.

De farmaceutische industrieën
Hebben de farmaceutische industrieën het beste met ons voor? Ik weet het niet. Als het om vaccins en medicijnen gaat ben ik daar niet zo zeker van. Deze industrieën hebben heel handig geprofiteerd van het feit dat de belangrijkste epidemieën in het rijke westen al bijna waren verdwenen, (door schoon drinkwater, voldoende te eten en goede hygiënische omstandigheden), op het moment dat er werd gestart met grootschalige vaccinatieprogramma’s. Waarna de farmaceutische industrieën met veel poeha hebben verkondigd, en dat nog steeds doen, dat het verdwijnen van de epidemieën een direct gevolg was van hun vaccinatieprogramma’s.

Het is de wereld op zijn kop. Want het was helemaal geen gevolg van hun vaccinaties, sterker nog, het begint er steeds meer op te lijken dat door deze grootschalige vaccinatieprogramma’s er een golf van nieuwe, ernstige chronische ziekten is ontstaan. Zoals autisme, allergieën, hersenaandoeningen, concentratiestoornissen en nog veel meer.

Ik weet niet of die verplichte vaccinaties wel zo goed zijn voor de mensheid. Mogelijk doen ze meer kwaad dan goed. Ik weet wel dat ze goed zijn voor de farmaceutische industrieën die jaarlijks miljarden dollars winst maken op hun vaccinaties. En die zich ook voor de toekomst van een goede boterham hebben verzekerd, door het aanbieden van dure medicijnen aan mensen met chronische ziekten. Medicijnen met pittige bijwerkingen, waarvoor weer nieuwe medicijnen, met nieuwe bijwerkingen nodig zijn.

Ik weet wel dat er in de USA tal van juridische procedures zijn gevoerd tegen deze farmaceutische industrieën. Wegens ernstige vaccinschade. Fysieke schade en de emotionele schade. Schade waar de ouders van kinderen met ernstige chronische ziekten de rest van hun leven mee opgescheept zitten. En waar velen hun huis voor moesten verkopen om de dure behandelingen en medicijnen te kunnen betalen.

Een aantal  rechtszaken zijn ook daadwerkelijk gewonnen door de ouders, bijgestaan door kundige letselschadeadvocaten. Waarna er zijn miljoenen dollars schadevergoeding zijn betaald. Maar dat is dan het gekke van Amerika, als er eenmaal betaald is, is daarmee de kous ook af. Voor de Amerikanen dan. Want geld schijnt daar alles, of bijna alles te vergoeden. Met geld is alles te koop. Ik mag hopen dat in soortgelijke gevallen mensen in Europa wat dieper gaan nadenken.

En dan hopelijk op het idee komen dat er wat goed mis is met deze vaccins of medicijnen. Maar vooralsnog blijven de farmaceutische industrieën, ondanks verloren rechtszaken, ondanks de verklaringen van klokkenluiders, ondanks wetenschappelijke onderzoeken waaruit blijkt dat vaccins niet veilig zijn, nog steeds uit de wind. Dankzij massale marketingcampagnes. Waar miljoenen en miljoenen dollars aan besteed worden.

Dollars die beter op een andere manier besteed hadden kunnen worden. Reclamecampagnes die telkens opnieuw herhaald worden. Die er als het ware ‘ingestampt’ worden. Zodat we op een gegeven moment niet beter weten. Totdat, net als bij de Watergate Affaire, uiteindelijk iemand van de pers of media de ‘guts’ heeft, de ‘ballen heeft’ zouden wij zeggen, om de kat de bel aan te binden.

Vaccins veilig en effectief?
Ik weet het niet. Iedereen die iets met vaccins te maken heeft, de WHO, de farmaceutische industrieën, de overheden, de medische adviesorganen, en zelfs de consultatiebureau artsen, iedereen schermt met de uitspraak dat “wetenschappelijk onderzoek bewezen heeft dat vaccins veilig en effectief zijn.” Er zullen best wel wetenschappelijke onderzoeken zijn, veelal gefinancierd door de farma’s, die aantonen dat sommige vaccins, voor sommige doelgroepen, veilig en effectief zijn. Al moet je bij elk onderzoek betaald door een farmaceutische industrie, natuurlijk wel voorzichtig zijn. Want wie betaalt, die bepaalt.

Maar ik heb nergens onafhankelijk, openbaar, wetenschappelijk onderzoek kunnen vinden naar de veiligheid en effectiviteit van vaccins bij baby’s. Bij pasgeboren baby’s, of baby’s van 5 tot 6 weken oud, bij wie het eigen immuunsysteem nog niet ontwikkeld is. De grote vraag is of dat onderzoek eigenlijk wel bestaat. En als het al bestaat is het niet openbaar of wordt het zorgvuldig geheim gehouden, om redenen die u zelf ook wel kunt bedenken.

Want als het er wel zou zijn en als dit onderzoek inderdaad, wetenschappelijk en publiekelijk toetsbaar, zou aantonen dat de vaccins voor pasgeboren baby’s veilig en effectief zijn, dan zouden de farmaceutische industrieën wel gek zijn als ze dit onderzoek niet zo snel mogelijk openbaar zouden maken. Want dan is in een klap al die breed gevoelde ongerustheid bij de ouders van pas geboren baby’s verdwenen. Want dat is nu precies waar veel ouders zich zorgen om maken. Zijn de vaccins wel veilig voor mijn baby?

Echter, het ‘feit’ dat vaccins veilig en effectief zijn is er in de afgelopen jaren met zo veel marketing effort en met zulke dure reclame campagnes zo diep ‘ingehamerd’ dat niemand zich nog afvraagt of dit wel zo is. En of er überhaupt onderzoek is verricht naar de veiligheid en effectiviteit van vaccins voor baby’s. Want daar gaat het nu om.

Er is genoeg wetenschappelijke informatie te vinden die de UN en haar ‘consorten’ aan het denken zou moeten zetten.. Is er een blind geloof in vaccinaties? Of spelen er opnieuw weer mega-miljarden-belangen??

Het ontbreken van dit onderzoek, dan wel het niet publiceren van dit onderzoek als het wel zou bestaan, klemt te meer omdat er ook geen veiligheidsnormen bestaan voor deze vaccins. Er zijn talloze veiligheidsnormen opgesteld voor Joost mag weten wat; voor voedsel, voor cosmetica, voor water, voor lucht, voor alles om ons heen, maar niet voor vaccins voor baby’s. Veiligheidsnormen die nauwkeurig aangeven wat er in bepaalde stoffen mag zitten en in welke concentraties, maar nogmaals, niet voor baby’s.

En ik ben bang dat het nog wel even zo zal blijven, want de meeste ouders geloven nog steeds dat vaccins veilig en effectief zijn; ze weten gewoon niet beter. En de artsen krijgen er in hun studie ook niets over te horen. De overheid vertrouwt op de WHO, de Amerikaanse en Europese toezichthouders en op de uitspraken van de farmaceutische industrie.

De pers en media durven er niet in te duiken kennelijk uit angst voor het verlies van reclame-inkomsten, en de sporadische tegengeluiden van wetenschappelijke onderzoekers, van klokkenluiders, van kritische journalisten en van bezorgde ouders, worden met grof mediageweld onderdrukt en dan wel luidkeels publiekelijk weggehoond.

Whistle Blowers (klokkenluiders)
Gelukkig krijgen steeds meer mensen op latere leeftijd last van hun geweten. En willen ze deze wereld niet verlaten met zo’n zware last op hun schouders en zeker niet met zo’n last op hun ziel. En willen ze schoon schip maken nu het nog kan. En dat zijn meestal niet de minsten. Vaak zijn het hooggeplaatste functionarissen uit de farmaceutische industrieën zelf. Artsen, medische specialisten, onderzoekers en hoge management functionarissen. Mensen die nu een boekje open doen.

Professor Dr. Diane Harper klapte in ‘bedekte termen’ uit de pharma-school. (klik voor indringend artikel)

En het is bepaald niet fraai wat ze te vertellen hebben. De farmaceutische industrieën zijn volgens sommigen van hen niets meer of minder dan misdadige organisaties. Er zijn zelfs boeken over geschreven, met talloze, vreselijke voorbeelden. Maar klokkenluiders zijn niet populair. Ook al hebben ze groot gelijk. Of misschien wel juist omdat ze groot gelijk hebben. Dat tast niet alleen de geloofwaardigheid van de farmaceutische industrieën aan, maar ook die van de WHO, van de Europarlementariërs, van de Amerikaanse en Europese toezichthouders, van het ministerie van VWS, van de medische adviesorganen, van het RIVM, en van de CB-artsen zelf.

En dat kan natuurlijk niet. Daar zijn te veel belangen mee gemoeid. Dus deze mensen wordt krachtig de mond gesnoerd. Met wetenschappelijk onderzoek dat het tegendeel ‘bewijst.’ Met smerige verdachtmakingen in de pers. In Amerika is het zelfs zo ver gekomen dat verschillende whistle blowers/klokkenluiders plotseling zijn overleden. Doordat ze geheel onverwacht een dodelijk ongeluk kregen.

Hoe is het toch mogelijk dat weldenkende mensen zoals wij Nederlanders, mensen die zich over het algemeen goed laten informeren en die op allerlei websites alle informatie kunnen vinden die ze nodig hebben om een verstandige beslissing te nemen, hoe is het toch mogelijk dat deze mensen niet gaan twijfelen. Hoewel, ik geloof dat nu steeds meer mensen toch  gaan twijfelen.

Hoe is het mogelijk dat zo veel mensen nog steeds geloven dat de farma’s het goed met ons voor hebben, terwijl ik denk dat farma’s het vooral goed met zichzelf voor hebben, gegeven de miljarden winsten die ze ieder jaar boeken. Want juist daar geldt, wat mijn vader altijd tegen mij zei: “meer is nooit vol!” Ik ben bang dat het eerst een aantal keren goed fout moet gaan  bij wereldberoemde mensen, bij direct verantwoordelijke overheden en toezichthouders, of bij de bij het productieproces betrokken functionarissen ,voordat er wat verandert.

Denk daarbij aan kinderen van koninklijken bloede of van machtige regeringsfunctionarissen zoals Donald Trump, of van het topmanagement van grote multinationals, of van bekende artiesten en filmsterren, maar ook aan de kinderen van artsen zelf,. Dit soort mensen moet de gevolgen van hun handelen, of juist van hun ‘niet’ handelen, eerst aan den lijve ondervinden, voordat ze mogelijk anders over vaccins gaat denken. Voordat er wat verandert. De miljoenen kinderen van ‘gewone’ mensen, wier vaccinschade hebben opgelopen, tellen kennelijk niet mee. Heel triest maar waar. Wie niet horen wil moet maar voelen.

Chronische ziekten
Waar komen toch al die ernstige, grootschalige, chronische ziekten de laatste jaren vandaan? Ziekten die voor een belangrijk deel ‘opdoken’ kort na de invoering van de vaccinatieprogramma’s. Zouden die ziekten soms veroorzaakt kunnen zijn door de giftige stoffen die in vaccins zitten, stoffen die kennelijk nodig zijn om de werking van de vaccins te bevorderen.

Er zijn reeds diverse publieke, wetenschappelijke onderzoeken geweest waarin werd aangetoond dat het fenomeen ‘autisme’ een gevolg is van deze vaccinaties. Maar die onderzoeken werden vervolgens belachelijk gemaakt, onderuitgehaald als zijnde niet wetenschappelijk, of om wat voor reden dan ook in diskrediet gebracht en soms zelfs teruggetrokken. Terwijl het verband toch redelijk voor de hand ligt.

En het is ook gemakkelijk te controleren. Neem een groep kinderen die niet gevaccineerd is en vergelijk die met een vergelijkbare groep van wel gevaccineerde kinderen. En kijk dan eens naar hun algemene gezondheidstoestand. Dat zou wel eens tot opzienbarende resultaten kunnen leiden. En er is al eens zo’n onderzoek gedaan waaruit inderdaad bleek dat niet gevaccineerde kinderen veel gezonder waren dan wel gevaccineerde kinderen en dat ze ook niet leden aan chronische ziekten. Maar dat onderzoek werd snel weggehoond.

Er is natuurlijk wel onderzoek gedaan naar de schade van vaccins, maar dat was meestal korte termijn onderzoek. Terwijl steeds duidelijker wordt dat de schadelijke gevolgen van vaccins zich ook op veel langere termijn kunnen openbaren. En wat te denken van de mogelijkheid dat de gifstoffen in de vaccins tot doel hebben ons auto-immuun systeem om zeep te helpen.

Ons natuurlijke, aangeboren immuun systeem. Dan beginnen de acties van de farmaceutische industrien verdacht veel op een weloverwogen complot te lijken! En aan complottheorien hebben we in deze tijden geen gebrek. En die moeten toch ergens vandaan komen? Dus wie weet, het zou best eens waar kunnen zijn. Universiteiten, artsen combinaties, wetenschappelijke onderzoeksjournalisten, grote patiënten-consumenten organisaties, politici, doe er wat aan zou ik zeggen.

Neem de handschoen op en organiseer of initieer zulke onderzoeken. Het gaat hier om buitengewoon belangrijke onderzoeken. Het gaat om de gezondheid van onze kinderen. Het gaat om het welzijn van onze bevolking. Het gaat uiteindelijk om onze toekomst. En dit geldt niet alleen voor autisme, maar het zou ook heel goed kunnen gelden van tal van andere chronische ziekten.

Want tot dusver is er, voor zover ik weet, nog geen goede verklaring gevonden voor de plotselinge opkomst van deze chronische ziekten. Ziekten die een samenleving zwaar belasten. Die de samenleving veel geld kosten. Ziekten die een hoop ellende veroorzaken. Want de kinderen met deze ziekten hebben extra zorg nodig, extra aandacht. Hier wordt de wereld dus op zijn kop gezet. Want nu wordt alom beweerd dat niet gevaccineerde kinderen een gevaar voor de samenleving zijn.

Terwijl heel goed juist het omgekeerde het geval zou kunnen zijn. Gevaccineerde kinderen kunnen zelfs alsnog de ziekte krijgen waartegen ze  zijn ingeënt. Kinderen met ernstige vaccinatieschade zullen in de toekomst een loodzware last vormen voor hun ouders, voor hun leraren, voor de artsen, kortom voor onze samenleving. En dan heb ik het nog niet eens over het verwoeste leven van de kinderen zelf. Doe daar eens onderzoek naar beste artsen, beste wetenschappers, beste onderzoeksjournalisten en beste, universiteiten. In het belang van een gezonde samenleving.

Artsenorganisaties
De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS omtrent medische aangelegenheden. Waarbij allereerst de vraag gesteld kan worden of er überhaupt nog wat te adviseren valt. Of de zaken niet reeds lang bedisseld zijn. Of VWS haar ziel en zaligheid al niet verkocht heeft aan de WHO en andere overkoepelende organisaties. Maar los daarvan kan ook de vraag gesteld worden: hoe onafhankelijk is onze gezondheidsraad?

En wat weten zij van vaccins? Want de gezondheidsraad bestaat uit artsen die in hun opleiding weinig of niets mee hebben gekregen over vaccins. Artsen die meer hebben geleerd over het bestrijden van symptomen, dan over het aanpakken van de oorzaken van de ziekte zelf. Of over preventie. En ook verontrustend zijn de belangenverstrengelingen van diverse leden van de gezondheidsraad. Belangenverstrengelingen die een onafhankelijk advies in de weg zouden kunnen staan. Daar is in de media over bericht, maar, en hoe is dat nu weer mogelijk, ook daar wordt verder nauwelijks aandacht aan besteed.

Wordt de angst om NIET te vaccineren, ‘gevaar’ te lopen, niet het best met dit plaatje duidelijk gemaakt..?

Het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is een belangrijke speler op het terrein van de volksgezondheid Het RIVM, een overheidsorganisatie, doet over het algemeen uitstekend werk, voert goede onderzoeken uit, geeft prima adviezen op velerlei gebied, en er werken capabele mensen. Dat is zonder meer waar.

Maar als het over vaccins gaat treedt er een soort mentale verstarring op. Want het Rijksvaccinatieprogramma is zo’n beetje het kindje van het RIVM. Kritiek daarop kan men maar moeilijk velen. En de dalende vaccinatiegraad in Nederland is hen een doorn in hun oog. Het lijkt soms wel of zij zich meer bekommeren om de vaccinatiegraad zelf, dan om de gezondheid van onze kinderen.

Bij vragen en bij kritiek over vaccins voor pasgeboren baby’s treedt men soms ongemeen hard op. Dan worden de ouders, ouders die uiteraard het beste met hun kinderen voor hebben, en die zich terecht zorgen maken over de gezondheid van hun baby’s, en de veiligheid van vaccins, afgeschilderd als onverantwoorde mensen. Als mensen die de veiligheid van hun kinderen in de waagschaal stellen.

Hen wordt verteld dat niet gevaccineerde kinderen een gevaar voor de samenleving zijn. En veel ouders worden gewoon bang gemaakt. Ze worden opgezadeld met een toekomstig schuldgevoel voor het geval er ooit eens iets met hun kinderen zou gebeuren. Er is door onze overheid zelfs extra geld beschikbaar gesteld om de CB-artsen te leren hoe ze met dit soort ouders om moeten gaan. Geld dat veel beter besteed had kunnen worden aan objectief onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van vaccins voor pas geboren baby’s.

En trouwens, mogen de ouders zich misschien vragen stellen? Mogen ze misschien bezorgd zijn over het lot van hun kinderen, zeker nu er steeds meer narigheid over vaccins aan het licht komt? Mogen de ouders misschien twijfelen aan de autoriteit van de ‘witte jas.’ Mogen ze misschien? Het zijn tenslotte hun kinderen! En de mensen die ervoor pleiten dat de ouders zich in elk geval goed laten informeren voor ze een besluit nemen om wel of niet te vaccineren, worden afgeschilderd als ontspoorde mensen.

Terwijl het vaak mensen zijn die ofwel hun kinderen, tegen alle sociale druk in, niet hebben laten vaccineren, en daar nu heel blij om zijn, ofwel mensen bij wie het eerste kind vaccinatieschade heeft opgelopen en die nu besloten hebben hun volgende kinderen niet meer te laten vaccineren. Mensen met vaccin-ervaring. En hoe is het toch mogelijk dat artsen, die toch allen hun eed hebben afgelegd, artsen voor wie de gezondheid van de kinderen op de eerste plaats zou moeten komen, hoe is het toch mogelijk dat veel van deze artsen hun ogen blijven sluiten voor de gevaren van vaccinaties voor pas geboren baby’s.

En, tegen beter weten in, druk blijven uitoefenen op ouders die twijfelen om hun kinderen te laten vaccineren. En hoe is het toch mogelijk dat de mensen die de ouders adviseren om zich vooral goed te laten voorlichten, door artsen worden afgeschilderd als onverantwoordelijke gekken. Ik vraag me weleens af of deze CB-artsen, die in hun dagelijkse praktijk toch talloze gevallen van vaccinatieschade meegemaakt moeten hebben, hun eigen kinderen, of kleinkinderen, wel vaccineren of hebben laten vaccineren.

En nu blijkt dat het kennelijk steeds moeilijker wordt om de ouders er toe te bewegen hun kinderen te laten vaccineren, worden er van overheidswege allerlei maatregelen bedacht om  het vaccineren af te dwingen. De invoering van wettelijk verplichte vaccinaties. Die dan gepaard gaat met het uitsluiten van niet gevaccineerde kinderen. Kinderen die niet meer naar bepaalde scholen kunnen, of kinderdagverblijven. En eenzelfde vorm van uitsluiting geldt straks ook voor niet gevaccineerde volwassenen. Die dan niet meer bepaalde  beroepen mogen uitvoeren of in bepaalde organisaties werkzaam mogen zijn.

Dat is toch niet de juiste weg, beste mensen. Die ouders zijn niet gek. Die kennen hun kinderen het best. En veel moeders hebben een feilloze intuïtie als het gaat om wat wel en niet goed is voor hun baby’s. Daar kan geen witte jas tegen op.

En mocht men desondanks doorgaan met het zwart maken van mensen die er alleen maar voor pleiten dat ouders zich goed laten voorlichten, dan zal zich dat uiteindelijk tegen hen keren. Want die mensen zijn bezorgd. Het gaat niet aan om hen af te schilderen als heksen of potentiele moordenaars. Dat is te veel van het ‘goede.’ Dat is zwaar ‘overdone.’ Deze mensen adviseren de ouders niet om hun kind niet te laten vaccineren, dat is immers de beslissing van de ouders zelf, ze adviseren hen alleen maar om zich goed te laten informeren.

Om tegen deze mensen en tegen deze stichtingen, verenigingen, belangenorganisaties, ouderplatforms en patiënten-consumenten organisaties zo hard tekeer te gaan en soms zo onheus op te treden, zal op den duur een omgekeerd effect hebben. Dan verliest men zijn geloofwaardigheid. Denk aan het Franse gezegde: “Qui s’excuse, s’accuse.” (Wie zich verontschuldigt, beschuldigt zich)

Dat is nu al gaande in landen waar recent de vaccinaties verplicht zijn gesteld. Zoals in Italië en Frankrijk. Een deel van de bevolking voert de wet domweg niet uit. Of er worden valse vaccinatie stempels uitgegeven. Het is pure burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar, heb ik ooit geleerd in mijn rechtenstudie, als een groot deel van de bevolking de wet niet naleeft, dan deugt die wet niet.

Nog een laatste woord voor kinderen met vaccinatieschade. Veel ouders gaan met hun kinderen naar reguliere artsen en naar specialisten op elk gebied in de hoop dat die hen kunnen helpen bij het genezen van hun kinderen. Soms helpt het, maar meestal niet. Dan wordt de ouders verteld dat ze er maar mee moeten leren leven. Dat accepteren veel ouders niet, natuurlijk niet. Dus nemen steeds meer ouders hun toevlucht tot alternatieve artsen en alternatieve geneeswijzen. Die vaak wel blijken te helpen.

Dr. Andrew Wakefield had de moed om met zijn onderzoeksresultaten, die tegen de ‘gevestigde medische orde’ ingingen, naar buiten te komen. Dat bijna letterlijk ‘zijn kop eraf ging’, om het op zijn zachtst te zeggen, had hij waarschijnlijk ook niet verwacht..!

Maar wat gebeurt er dan? Deze alternatieve artsen worden vervolgens, en dat is al geruime tijd gaande, door het medische establishment verketterd. Ze worden afgeschilderd als kwakzalvers. Zelfs terwijl de behandeling in de meeste gevallen werkt! Ik zou deze artsen willen adviseren om eens een tijdje naar het verre oosten te gaan, bijvoorbeeld naar China, waar dit soort artsen en dit soort geneeswijzen al meer duizenden jaren goed blijken te werken. Probeer hen maar eens uit te leggen dat hun behandelingen niet deugen en dat het in feite kwakzalvers zijn!

Universiteiten
Ik begrijp de universiteiten niet. Organisaties waar altijd hoogwaardig onderzoek wordt uitgevoerd. Basic research. Waar zijn die universiteiten gebleven? Bestaan ze nog wel? Zou het niet buitengewoon relevant zijn voor de samenleving, en voor de universiteit zelf, als er een diepgaand onderzoek wordt uitgevoerd naar de schadelijke stoffen in vaccins? En klopt het wel wat de farmaceutische industrie zegt, of zitten er nog meer/andere schadelijke stoffen in de vaccins. En wat zijn de mogelijke effecten daarvan op pasgeboren baby’s?

De effecten op korte termijn en de effecten op lange termijn. En hoe zit het met de ‘gestapelde’ vaccins. Waarbij in een prik meerdere vaccins worden ingespoten? Een buitengewoon interessant,  medisch ,wetenschappelijk onderzoek. En waar komen al die chronische ziektes toch vandaan? Zouden die soms verband kunnen houden met de invoering van vaccinatieprogramma’s voor pasgeboren baby’s. Ook een heel interessant en relevant medisch onderzoek.

De World Health Organisation. Een wolf in schaapskleren..? Hoeveel directiezetels heeft Big Pharma met haar mega-donaties?

Of onderzoeken naar de verschillen in de gezondheidstoestand, of de schoolprestaties, of de medische kosten van wel en niet gevaccineerde kinderen. Onderzoeken met een sociaal medisch karakter. En dan wel graag complete onderzoeken en geen dissertatie waarbij een wezenlijk onderdeel, zijnde de bijwerkingen van vaccins, gemakshalve buiten beschouwing is gebleven.

Maar ook onderzoeken aan juridische faculteiten. Naar de rechtmatigheid van verplichte vaccinaties. Naar de mogelijke strijd met onze grondrechten, naar bepalingen in internationale verdragen. Gaan die afspraken boven de verantwoordelijkheid van het eigen ministerie van VWS voor onze gezondheid? Het is moeilijk te geloven.

En onderzoek naar de totstandkoming van die verdragen. Zijn daar wel de juiste procedures gevolgd? Zijn er parlementaire enquêtes geweest, zijn de verdragen behandeld in de tweede en eerste kamer geweest?. En zijn er hoorzittingen geweest. Of adviezen van onder meer de Raad van State? Of zijn de wetten en verdragen er min of meer ongezien doorgedrukt?

Of doe eens onderzoek naar de praktijk van de vaccinatieprogramma’s. Hoe gaat dat nu op de verschillende consultatie bureaus? Kijk eens naar de druk die er op de ouders wordt uitgevoerd. En naar de vele schendingen van onze patiënten rechten. Er valt meer dan genoeg te onderzoeken. Hoe is het dan toch mogelijk dat er zo weinig van die onderzoeken van de grond komen? Het is voer voor dissertaties.

Pers en media
Dat is voor mij nog het meest onbegrijpelijke van al. Hoe is het toch mogelijk dat de ouders heel veel relevante informatie ontdekken over wat er mogelijk mis is met vaccins, over klokkenluiders, over nieuwe boeken, over belangrijke artikelen, over spraakmakende onderzoeken, over ernstige schadegevallen, over geruchtmakende rechtszaken en over volksopstanden uit protest tegen verplichte vaccinatie, terwijl daarover bijna niets, te vinden is in de pers en media?

Volgens dit krantenartikel van 2 Juli, zou Big Pharma een budget van maar liefst € 90 miljoen hebben liggen om, net als in de VS, de politiek te beínvloeden..!

Dat doet mij weer denken aan de tijden van de Vietnamoorlog, toen dagelijks, jarenlang, vliegtuigen vol met gesneuvelde Amerikaanse soldaten terugvlogen werden naar Amerika en het thuisland maar bleef volhouden dat de oorlog op het punt stond gewonnen te worden. Of de Watergate affaire, waarbij steeds duidelijker werd dat er bewust was afgeluisterd, op gezag van de hoogste autoriteit, maar het jaren duurde voordat er eindelijk iets in de krant verscheen.

Hoe kan het dat onze zozeer gewaardeerde, onafhankelijke pers, al deze bekers aan zich voorbij heeft laten gaan. De waakhond van onze democratische samenleving. En ja, misschien zijn we wel zo naïef dat we alles geloven wat met kracht beweerd wordt en wat met grote regelmaat herhaald wordt. Hoe onzinnig ook. Denk maar eens aan de hardnekkige verhalen over masturbatie. Als de klok van de kerk slaat of als de haan kraait, wordt je blind. Hoeveel mensen hebben dat niet jarenlang geloofd?

Wist men het niet? Wisten pers en media niet van alles wat er rondom vaccinaties speelde en speelt? Onzin. Van alle kanten hebben ouders, lezers, stichtingen, belangenorganisaties en verenigingen hen informatie, compleet met bronvermelding toegestuurd. Durft men het niet? Zijn de journalisten bang voor hun hachje? Het is mogelijk, maar dat geloof ik niet. Echte journalisten, journalisten van kwaliteitskranten en van serieuze actualiteitenprogramma’s, die zijn niet bang. Die zouden het veeleer als een eer beschouwen om met dit soort zaken naar buiten te komen. Of om dit soort zaken tot op de bodem uit te zoeken.

Massaprotest in Italië, tegen de aangekondigde wet op verplichte vaccinatie..

Voorbeelden? Okay. Begin dit jaar werd in een tijdsbestek van nog geen 6 weken vaccinatie verplicht gesteld in Italië. In de weken voorafgaand aan deze rampzalige beslissing, waar geen normale parlementaire procedure aan te pas gekomen was, zijn er in alle grote steden van Italië duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen het voornemen van de regering om vaccineren verplicht te stellen. Misschien wel miljoenen mensen! Daar is geen woord over, en geen beeld van, in pers of media verschenen. Niet in Italië zelf en ook niet in de rest van Europa.

Nog een voorbeeld, nog recenter. De Oekraïne. Daar kwam men er op een gegeven moment achter dat de vaccinatiegraad fors was gedaald. Als gevolg van het ontbreken van voldoende vaccins. En in diezelfde periode was het aantal besmettelijke zieken, in dit geval mazelen, eveneens heel laag. Fantastisch zou je zeggen, maar neen, niets van dat alles. Er werden snel miljoenen nieuwe vaccins besteld, er werd druk gevaccineerd en de vaccinatiegraad steeg weer. Gelukkig. Maar helaas steeg tegelijkertijd ook het aantal ziektegevallen. Daar is maar een conclusie mogelijk, namelijk dat de vaccins niet beschermen tegen de ziekte, maar die ziekte juist veroorzaken.

U zult er niets over in de pers en media vinden.
Hoe is dat toch mogelijk?. Zijn pers en media tegenwoordig zo afhankelijk van de advertentie inkomsten van overheden en grote farmaceutische industrieën dat ze hun mond niet open durven te doen? Dat zou buitengewoon kwalijk zijn, want dat leidt er op termijn toe dat wij de pers en de media niet meer kunnen vertrouwen. Of zijn de eigenaren van grote pers en media concerns tegenwoordig zo machtig dat ze dit aan hun medewerkers kunnen opleggen?

Ik snap best dat pers en media graag grote opdrachtgevers ter wille willen zijn en dat ze graag geld willen verdienen. Maar ik begrijp niet dat ze bewust, met open ogen, onwaarheden vertellen, ‘fake news.’ Of belangrijke berichten weg laten. Of dat ze klakkeloos aannemen dat wat er tegen hen gezegd wordt waar is. En dat ze elkaar voortdurend napraten. Ik begrijp niet dat ze geen eigen onderzoek doen en dat ze dit soort uitermate relevante zaken, zaken met betrekking tot de nationale volksgezondheid, voor het publiek verzwijgen. Dat snap ik niet.

De pers, de media, de waakhonden van onze open democratie. De mond gesnoerd. ‘kalt gestellt’ zoals ze in Duitsland zouden zeggen. Onbegrijpelijk. En hoewel het aantal kinderen met ernstige vaccinschade met de dag toeneemt en hoewel de hardnekkige, chronische ziektes hand over hand toenemen, zie je er niets van in de pers en media. De mythe, de mantra, het axioma dat vaccins veilig en effectief zijn, lijkt schier onaantastbaar.

Reden waarom de farmaceutische industrieën rustig doorgaan met het ontwikkelen van nieuwe vaccins, soms zelfs vaccins waar niemand behoefte aan heeft, maar die veelal wel in de vaccinatieprogramma’s opgenomen worden. Met als gevolg dat er weer enkele miljarden meer winst gemaakt worden en dat weer duizenden kinderen  vaccinschade oplopen.

En nu heb ik het vooral over vaccins voor baby’s, jonge baby’s van 5 tot 6 weken oud. Baby’s zonder goed ontwikkeld immuunsysteem. Die kinderen zijn kansloos. Die kinderen zijn weerloos. Hoe is dat toch mogelijk? Springt er dan niemand voor hen in de bres? Beste pers, beste media, gebruik uw invloedrijke positie, gebruik uw bereik, uw geloofwaardigheid, gebruik uw journalistieke vaardigheden om nu zelf eens op onderzoek uit te gaan. En om de Nederlandse bevolking adequaat voor te lichten.

Juridische maatregelen
Als er niets gebeurt, als er niets veranderd, en zeker als de overheid het ooit in haar hoofd mocht halen om vaccins verplicht te stellen en dit ook wil afdwingen met allemaal maatregelen en verboden, en als de pers en media hun kop in het zand blijven steken, en als de gevallen van vaccinschade blijven stijgen en als de chronische ziektes telkens meer slachtoffers gaan eisen, dan komt er een moment dat de bom barst. Dan zal er formeel gereageerd worden. Dan zullen er formele reacties volgen.

Het verband lijkt duidelijk. Tot nu toe wás er geen bewijs, maar opnieuw is er een onderzoek, dat TOT GROTE, HEEL GROTE VOORZICHTIGHEID maant..!

Want op formele maatregelen, zoals wetten en voorschriften, zijn ook formele reacties mogelijk. Waarbij uiteraard ruim gebruikt gemaakt kan worden van de vele rechten van de Nederlandse burger en dan met name van die van patiënten. Bereid u maar vast voor overheid. Want dit is wat er allemaal uw kant op zou kunnen komen. De overheid zelf kan in ons rechtsstelsel niet zelf strafrechtelijk aangeklaagd worden. Maar ze kan wel ter verantwoording geroepen worden. Voor het ‘verkwanselen’ van haar verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid en het welzijn van haar onderdanen.

Door blindelings te geloven wat de farmaceutische industrieën zeggen. Door de regels van de WHO te volgen of Europese overkoepelende organisaties. Organisaties die overigens al jaren ‘in de tas zitten’ van de farmaceutische industrieën en die door intensief en kostbaar lobbywerk ook goed ‘bij de les gehouden worden.’ Door de Tweede kamer, door politieke partijen, door pers en media, door patiënten-consumenten organisaties en tal van andere belanghebbenden. Die massaal om inzage zullen vragen in beleidsdocumenten, in aan de overheid uitgebrachte adviezen en tal van interne en externe onderzoeken.

Maar ook door het indienen van grote hoeveelheden formele klachten aan het adres van alle betrokken overheids- en semi overheidsorganisaties. Klachten die allemaal, zo staat het in de wet, behoorlijk onderzocht moeten worden en waarover gerapporteerd moet worden. En denk ook eens aan de vele klachten die bij de ombudsman binnen zullen stromen. Over het onhebbelijke gedrag van de verschillende overheden of semi-overheidsorganisaties. Of klachten over het schenden van de grondrechten. Of over schendingen van talloze bepalingen in ons uitstekende gezondheidsrecht.

En denk zelfs eens aan klachten gericht aan de Reclame Code Commissie, wegens foute, onjuiste reclamecampagnes. Waar  immers keer op keer gesteld wordt dat vaccins veilig en effectief zijn, iets wat domweg niet waar is. Maar het kan nog erger. Procedures bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Procedures bij rechtbanken en gerechtshoven, doorlopend tot aan de Hoge Raad voor schending van onze grondrechten. Klachten wegens onbehoorlijk optreden van overheids- en semi overheidsorganisaties. Iets voor de bestuurlijke rechter.

Civielrechtelijke procedures door letselschadeadvocaten die tegenwoordig op basis van ‘no cure, no pay’ kunnen werken en hoge schadevergoedingen kunnen eisen voor opgelopen fysieke en psychische schade. Waarbij tegenwoordig alleen maar aangetoond hoeft te worden dat het aannemelijk is dat die schade veroorzaakt is door het toedienen van het vaccin. Terwijl vroeger bewezen moest worden dat de vaccinschade het gevolg was van het toegediende vaccin. Iets wat praktisch onmogelijk was.

Er zou zelfs gedacht kunnen worden aan strafrechtelijke procedures, waarbij mensen aangifte doen tegen CB-artsen wegens dood door schuld, of wegens het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel. Of tegen het RIVM wegens geven van onjuiste voorlichting. De mogelijkheden zijn legio. En dan heb ik het nog niet eens over de pers en media. Want in zulke gevallen, bij interessante en spraakmakende juridische procedures, zijn ze wel van de partij. Dat heeft kennelijk nieuwswaarde.. Als zij, pers en media, er echt hun tanden inzetten, dan zal er ook daadwerkelijk wat kunnen veranderen.

Want wij burgers kunnen praten en schrijven wat we willen, dat haalt niet zo veel uit. Maar juridische procedures waarvan bovendien uitgebreid verslag wordt gedaan in pers en media, die hebben wel degelijk effect. Dat heeft namelijk grote gevolgen voor de publieke opinie. En u weet dat pers en de media en de publieke opinie, zowat de enige factoren zijn waar politici echt naar luisteren.

Hoe is het toch mogelijk dat men dit niet inziet, dat men dit niet aan ziet komen en tijdig maatregelen neemt. Dat men de farmaceutische industrieën nog steeds straffeloos hun gang laat gaan

De politici
Bij politici kan zo maar, heel plotseling, de vlam in de pan slaan. Bijvoorbeeld als een politicus, een tweede kamer lid, een partij bestuurder, een kaderlid of wie dan ook een brief krijgt van een partijgenoot. Over een dochtertje dat na vaccinatie is overleden. Of als hij of zij in gesprek met buren, vrienden, kennissen en familie een ten hemel schreiend verhaal te horen krijgt over ernstige vaccinschade van een van hun kinderen, of over een onbehoorlijke behandeling bij een CB-arts, of wat dan ook.

Als zo’n verhaal ‘aanslaat’ kan het zijn dat een politicus daarmee aan de haal gaat. Dat hij of zij er, politiek gesproken, brood in ziet. Dat er politieke munt uit te slaan is. Dat er politieke winst te behalen is. Politieke winst voor henzelf of voor de partij. En publiciteit niet te vergeten. Dan wordt het opeens een politiek ‘hot item,’ een actueel onderwerp. En dan kan er van alles gebeuren.

De ouders, de burgers

Vaccinaties in één plaatje: ‘Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!’ Het antwoord is: ‘Nou NEE, eigenlijk niet’…! (klik voor artikel over zelfvertrouwen ondermijnend gedrag van ouders!)

Hoe is het toch mogelijk dat de ouders van pasgeboren baby’s, mensen die dolgelukkig zijn met hun nieuwe aanwinst, met hun gezonde baby, ouders die hun kindje koesteren en met de beste zorg omgeven, hoe is het toch mogelijk dat deze ouders niet inzien, of niet kunnen geloven, dat het vaccineren van dit kleine wezentje, deze baby van 5 of 6 weken oud, met soms wel met zes verschillende vaccins in een spuit, geen goede zaak is.

De kinderen worden immers geboren met een eigen auto-immuun systeem. Maar wel met een systeem dat, net als de rest van het kleine lijfje, nog jaren nodig heeft om zich volledig te ontwikkelen. Daar moet je geen giftige stoffen in spuiten. En dan hebben we het over stoffen, zoals aluminium en vele andere gifstoffen, die nota bene in levensmiddelen en in cosmetische producten streng verboden zijn.

Stoffen die absoluut niet gegeten mogen worden. En stoffen die absoluut niet op de huid aangebracht mogen worden. Diezelfde stoffen, , worden nu ‘ingebracht’ bij pasgeboren baby’s. Niet op de huid en niet in de maag, neen, het wordt direct in onderhuids weefsel ingespoten. Dat is volstrekt onnatuurlijk. Zo’n baby heeft rust, liefde en zorg nodig. En geen naalden die bovendien ook nog wel eens vervuild zouden kunnen zijn.

En moedermelk, maar daar wordt in Amerika ook al aan getornd, want daar verdienen de grote poedermelk producerende industrieën niet aan. Dus maken zij deze meest natuurlijke voeding, moedermelk, waar alles in zit wat zo’n klein mensje nodig heeft, belachelijk. Het moet toch niet gekker worden. Weer een schrijnend voorbeeld dat het de grote industrieën niet gaat om de gezondheid van de kinderen, of de toekomst van het land, maar om hun eigen portemonnee.  Hoe is het toch mogelijk dat men dit niet inziet?

En hoe is het mogelijk dat ouders en de burgers van Nederland, nog steeds geloven dat vaccins veilig en effectief zijn. En dan heb ik het weer over vaccins voor pasgeboren baby’s. Hoe is het mogelijk dat zij zich niet afvragen waar dan het onomstotelijke wetenschappelijke bewijs is waaruit klip en klaar zou blijken dat deze vaccins veilig en effectief zijn. Voor hun baby’s. Er is geen openbaar, toetsbaar wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat deze vaccins voor deze doelgroep, veilig en effectief zijn. Er zijn zelfs geen veiligheidsvoorschriften voor deze vaccins.

We moeten de farmaceutische industrieën kennelijk maar op hun woord geloven. En hoe is het toch mogelijk dat we dat, in zo grote getale, nog steeds doen?En we moeten de CB artsen ook maar op hun woord geloven als zij zeggen dat de vaccins veilig en effectief zijn. Misschien weten ze wel niet beter, het zou kunnen, maar ik ben daar niet zo zeker van. Ze komen in hun praktijk toch genoeg gevallen van vaccinschade tegen. Maar ja, de dokter heeft per slot van rekening een witte jas aan. En daar hebben veel mensen nog steeds ontzag voor.

Misschien zou het goed zijn om eens aan de CB arts te vragen of hij zijn geruststellende uitspraak dat het vaccin geen kwaad kan, ook wil garanderen. Of hij bereid is zijn uitspraak, als een soort persoonlijke garantie, op papier te zetten. En of hij ook de verantwoordelijkheid op zich wil nemen voor het geval er toch wat mis gaat met de baby.

Media offensief
Heel recent zijn er diverse media offensieven gestart. Mogelijk om de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan, of om ons voor te bereiden op een toekomstig verplicht vaccineren. Laat ik u enkele voorbeelden noemen uit de NRC, vroeger een echte kwaliteitskrant. Het zijn weinig verheffende teksten en uit het steeds harder wordende taalgebruik kan afgeleid worden dat men nu aan de verliezende hand is. De vaccinatiegraad neemt inderdaad de afgelopen vijf jaar af. Zo worden bezorgde ouders soms ‘arrogant’ genoemd. Gewoon bezorgde ouders.

Of de dokter wel preciés weet wat hij mij inspuit.. Dat willen deze baby’s graag weten, voordat deze vaccins hun jonge lichaampjes in gaan..! En nee, de dokter weet het ook niet preciés, maar doet wat de regering zegt. En die hebben hun vertrouwen in Big Pharma, dat haar producten verkoopt als primaire bedrijfsdoelstelling..!!

Mogen zij misschien bezorgd zijn? Om dit soort ouders arrogant te noemen, dat is pas arrogant. Ik noem enkele koppen met wat relevante tekst en mijn commentaar daarop. Kop: Wie weinig weet heeft sterke mening. Mensen die denken dat vaccins autisme kunnen veroorzaken hebben weinig feitenkennis – een bekend psychologisch effect.’ Wel, er zijn wel degelijk wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat vaccins autisme kunnen veroorzaken. Maar los van dat.

Waar komt dan dat grootschalige autisme dan wel vandaan? Geef daar dan eens antwoord op? En nog een zin: Tegen zelfoverschatters zeggen dat ze ongelijk hebben heeft geen zin.” Zelfoverschatters. Waarom worden mensen die zich zorgen maken over de gevaren van vaccins voor hun kinderen en over het groeiende aantal autisten, vooral in Amerika, waarom worden die zelfoverschatters genoemd? Het zijn alleen maar mensen die zich zorgen maken.

Kop: Je weet niet wat je niet weet – en dat leidt tot fouten en arrogantie. Een moeilijk verhaal, vol moeilijke woorden als ‘hypocognitie’ en ‘totaliteitsillusie’ en verdere psychologische bespiegelingen. Waarin verteld wordt dat elke week een wetenschapsredacteur van NRC op zijn of haar terrein op zoek gaat naar iets dat verborgen is. Heel mooi en hierboven heb ik tal van boeiende onderzoekterreinen aangereikt. Ga daar eens naar kijken. Maar daar zie ik niets van terug.

Kop: ‘Vaccinatiegraad zakt verder, zorg bij kinderartsen groeit. Van alle 2-jarigen was vorig jaar maar 90,2 % volledig gevaccineerd. De echte anti-vaxxers, de believers, zijn volgens  de kinderarts Edward Nieuwenhuis, niet met redelijke argumenten te overtuigen.’ Neen dat klopt. De anti-vaxxers zien dag in dag uit om zich heen wat er met veel van de gevaccineerde kinderen gebeurt. Sommigen overlijden, sommigen krijgen ernstige vaccinschade en sommigen lopen chronische ziekten op. En redelijke argumenten zijn er niet. Niet van de kant van de farma’s, niet van de kant van de overheden en zelfs niet van de kant van de artsen. Laat toch eens alstublieft dat onomstotelijke, wetenschappelijke, toetsbare bewijs zien dat vaccins veilig zijn voor baby’s. Dat is het meest redelijke argument dat er is. Men zegt het wel, maar men toont het niet. Is het dan gek dat mensen niet overtuigd zijn?

Kop: ‘Topsporter Italië die dochtertje liet inenten, krijgt storm van kritiek. De populistische regering in Rome wil de vorig jaar verscherpte inentingsplicht weer afzwakken. In andere landen bestaat angst voor besmetting met bijvoorbeeld mazelen na een bezoek aan Italië.’ Hier wordt voor het eerst toegegeven dat er in Italië grote weerstand bestaat tegen het verplicht inenten. En dat de emoties, aan beide kanten, hoog oplaaien. Doe dan eens goed onderzoek zou ik zeggen. Naar de gezondheidstoestand van wel of niet gevaccineerde kinderen. Nu worden er de meest wezenlijke beslissingen genomen op basis van uitspraken van  Farma’s en overheden, maar niet op basis van gedegen onderzoek.

 

Mr. Drs. Jaap W. Rameijer

jrameijer@yahoo.com

www.jaap-adventures.com

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.