Advertentie

Van schreeuw naar symfonie..!


Van schreeuw naar symfonie..

2024 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

De meeste religies zijn vrijwel allemaal, voor hetzelfde doel ontworpen; namelijk om te verdelen en te heersen, waarbij mensen worden gecreërd, die hun geloof tot de dood zullen verdedigen, om superioriteit over een ander deel van de mensheid te claimen, omdat zij niet voldoen aan de leer van hun geloof. Welwillende buitenaardsen houden zich daarentegen aan geen enkele religie. Zij zijn zich bewust van hun verbinding met de Bron en staan niet toe dat een tussenpersoon inbreuk maakt op die verbinding. Of dat deze ’tussenpersoon’ gaat eisen dat zij hun macht en soevereiniteit op dienen te geven. De werelden met een hogere frequentie leven in samenwerking en wederzijds respect, ongeacht iemands positie in het leven. En als soeverein mens claim jij je directe verbinding met de Bron-Schepper..

De Bijbel vertelt ons dat de wereld is geschapen  in 7 dagen. De wetenschap geeft aan dat alles in het universum ontstond uit de ‘Big Bang’, dus een explosie. Andere bronnen vertellen ons dat God alles schiep in perfecte orde, maar dat chaos werd geboren uit ongehoorzaamheid, die, toen ze eenmaal volwassen werd, vernietiging en verlatenheid teweegbracht. Explosies veroorzaken over het algemeen eerder chaos dan orde. De wetten van de natuurkunde daarentegen brengen de elegantie en harmonie van een impliciete orde tot uitdrukking. Daar lijkt chaos dus niet de bron van te zijn.

Mooie symfonieën ontstaan niet door instrumenten tegen de muur te gooien. De instrumenten moeten, net als de elementaire snaren van het universum, eerst zorgvuldig worden gestemd en worden bespeeld door een bekwame hand volgens de impliciete volgorde van een muzikale compositie, als ze willen harmoniseren tot een symfonie.

Het verschil tussen een schreeuw en een lied
Het verschil tussen goed en ontstemd zijn is het verschil tussen een schreeuw en een lied. Wanneer we schreeuwen van schrik of opwinding, produceren we een ongemoduleerd niet melodieus geluid met onze stem, dat lijkt op het geluid van een explosie. Als we zingen, moduleren we bewust de vibratie van onze stembanden om de noten te produceren (of probéren te produceren) die nodig zijn voor een bepaalde melodie. Een koor van zangers brengt harmonie voort door de gecoördineerde modulatie van vele trillende stembanden. Op dezelfde manier resulteert de gecoördineerde modulatie van vibrerende elementaire snaren in een harmonieus universum:

 • Harmonie
 • Orde
 • Elegantie

Deze woorden worden vaak gebruikt door natuurkundigen, wiskundigen en kosmologen om het universum te beschrijven en zijn de kenmerken van prachtige muziek en de wetten die het beheersen.

Terra (Aarde) is altijd een experimentele planeet geweest waar de ‘Wet van Vrije Wil’ heerst en waar continu nieuwe levensvormen worden gecreëerd. Dat ging regelmatig fout. Beschavingen werden vrijwel compleet vernietigd en moesten meer dan eens een volledig nieuwe start maken. Wat te maken had met het feit, dat de dualiteit hier het sterkst aanwezig is.

Dit wordt veroorzaakt door het feit dat mensen hier volledig blanco incarneren, omdat bij hun geboorte al hun herinneringen zijn gewist. Je vindt hier daardoor de meest harmonieuze en liefdevolle mensen, maar tegelijkertijd ook de meest kwaadaardige die er altijd alles aan gedaan hebben de overheersende macht te blijven.

Terra Gaia heeft aangegeven hier niet langer mee door te willen gaan en een meer stabielere vorm in een hogere dimensie aan te willen nemen. Die wens is gehonoreerd, wat natuurlijk een directe invloed op al haar bewoners heeft…

Slechts 30% van mensheid op Terra is bezield en 70% zijn lege hulzen die meewerken om het aantal ervaringen die een bezield iemand hier doet incarneren zo groot en breed mogelijk te maken. Het is dan ook één van de zwaarste plekken in het multi-versum, maar zeer in trek. Omdat je er een enorme potentie aan ervaringen kunt opdoen. Alle bezielde mensen zijn afkomstig uit hogere dimensies.

De dualiteit, die feitelijk 2 kanten duidt, van de Eenheid.. Overal in de natuur zich manifesterend, het meest fundamenteel in het vrouwelijke en mannelijke, in wat voor vorm dan ook zich presenterend/bewust wordend.

Om terug te kunnen keren in die hogere dimensies, is het noodzakelijk dat je de balans tussen goed en kwaad weer in jezelf weet terug te vinden. Je zult je weer bewust moeten worden van het feit dat je leven niet vast staat en je ieder moment kunt kiezen uit allerlei  keuzes die je leven vormgeven want jij en niemand anders is 100% verantwoordelijk voor je eigen realiteit. Hoe meer de keuzes die je maakt afkomstig zijn van jezelf en dus niet van iemand anders, hoe soepeler je leven zal verlopen.

De realiteit van je dromen..
Je dromen zijn parallellevens voortkomend uit andere keuzes die je ook had kunnen maken en die je leven heel anders hadden laten verlopen. Ook dien je los te zijn van alle oordelen en in staat zijn liefdevol en neutraal met je medemens om te gaan. Alle krachten, hoe pijnlijk en traumatisch ze ook kunnen zijn, dienen een specifieke functie om jou te laten groeien. Die krachten tref je namelijk niet alleen aan op Terra maar zijn aanwezig in het hele multi-versum.

Wanneer je heel emotioneel bent, ongeacht of het positieve of negatieve emoties betreft creëer je turbulentie in je leven. Dit opent ook de deur voor entiteiten/ demonen die mee willen liften op jouw energie, omdat je in al deze gevallen uit balans bent. Deze emoties kosten veel energie en is een belangrijke oorzaak achter moeheid.

Dus hoe meer je de balans binnenin je zelf terugvindt, hoe gezonder en energieker je in het leven staat. Hoe hoger je energieniveau wordt, hoe minder vrienden je zult hebben. Dit heeft te maken met het feit dat jij je eigen pad wenst te bewandelen en jij je niet langer wilt aanpassen aan de menigte.

Carl Jung’s quotes tonen een diep begrip van de oerelementen, de oer-bouwstenen van ons bestaan.

Je zult steeds minder bereid zijn om met andere mensen om te gaan, omdat de meeste mensen om je heen mensen zijn die energetisch uit balans zijn en daardoor ook jou uit balans trekken. Je energieke zelf zal zich echter niet eenzaam voelen, nu je er steeds meer alleen voor staat. Je geniet van je tijd alleen en accepteert je huidige toestand omdat jij je niet langer in allerlei bochten hoeft te wringen om wie dan ook tegemoet te komen. Iedereen is uniek met zijn eigen frequentie, verhaal en gaven.

Deze kennis zal pas weer in je herinnering terugkeren wanneer je naar binnen keert los van de invloeden van buitenaf. Het ascensieproces van Terra lijkt in 2030 te zijn voltooid. Voor die tijd zullen alle mensen die de balans in zichzelf hervonden hebben, en daarmee klaar zijn om weer deel te gaan nemen aan de hogere dimensies, tijdelijk worden geëvacueerd totdat het ascensieproces van Terra volledig is voltooid.

Tijdens die evacuatie zullen ze herenigd worden met hun zielscluster. Dit is het ras dat in hun DNA het meest dominant aanwezig is. Sommige mensen bezitten soms wel 22 verschillende rassen in hun DNA maar ook dan geldt dat deze terugkeren naar het ras wiens DNA het meest dominant aanwezig is.

Een ruimteschip in de vorm van een hele stad, misschien wel een heel land.. Waarom niet? Het is veel logischer dan het lijkt..

Ruimtearken..
De ruimtearken die wereldwijd beginnen te activeren, spelen een belangrijke rol in dit proces. Er zijn ruim 70 en deze vertegenwoordigen stuk voor stuk een eigen zielscluster. Vanaf 2024 zullen ze een steeds vertrouwder beeld gaan vormen in ons luchtruim om degenen die er klaar voor zijn, op te halen. Een interessant detail hierbij is, is dat wanneer we opgehaald en uiteindelijk weer terug gebracht worden naar de geascendeerde Aarde, we voor ons gevoel maar enkele dagen in die ruimtearken hebben doorgebracht. In werkelijkheid kunnen er in Aardse tijd echter meerdere jaren verstreken zijn.

In vele gevallen zal er een kloon van de opgehaalde mensen teruggeplaatst worden om te voorkomen dat het leven voor de achterblijvers volledig gedestabiliseerd wordt. Het aantal lege hulzen zal hierdoor gestaag gaan toenemen. Deze zullen voor 2030 komen te overlijden. Nu wordt ook duidelijk waarom de DeepState er alles aan doet om de mensheid bang te maken voor Ufo’s en buitenaards contact. Ze hopen daarmee te voorkomen dat mensen terug zullen keren naar hun zielsclusters.

Het grote ontwaken is volop gaande.
Jeffrey Epstein zal de verbinding tussen Bill Gates; de VN; Davos; CIA; Rockefeller’s; JP Morgan; Wereldbanken en de EU-superstaten duidelijk gaan maken. Deze zijn stuk voor stuk verbonden met de Amerikaanse DeepState; het Militaire Industriële Complex; het censuursysteem; de CIA en Israëlische Mossad; MI6; Obama, de Clintons en de Cabal Agenda. Deze Cabal Agenda bestaat uit:

 • de creatie van de Plandemie, het virus en de vaccins
 • geplande derde wereldoorlog
 • valse wereldoorlog propaganda voor klimaatverandering die verbonden is met de volledige controle over de wereld.

Alles begon in beweging te komen toen Melania Trump begin december jl. Tucker Carlson naar voren schoof als potentiële Vice President. Tegelijkertijd brachten Tucker Carlson, Elon Musk en Joe Rogan, die gezamenlijk goed zijn voor ongeveer 4 miljard kijkers wereldwijd, Alex Jones terug in de spotlights. Jones wordt gezien als de vader van de complottheorieën die in de afgelopen jaren stuk voor stuk waar bleken te zijn.

Hij zal vanaf nu ingezet gaan worden om leiding te geven aan de grotere informatieverspreidingsoperaties die verbonden zijn met satanische rituelen en pedofilie; adrenochroom (getraumatiseerd kinderbloed wat door de elite gedronken wordt om jong te blijven); buitenaards contact; demonen; en de satanische democratische partij die verbonden is met de wereldelite.

D passagierslijsten naar en van Epstein Eiland zijn wereldnieuws.. Lijsten die 2 jaar geleden al bekend waren..! Een goed voorbeeld van wat ‘nieuws’ kan doen bij recent-wakkeren..

Deze onderwerpen zijn allemaal nauw verbonden met de ‘passagierslijsten’ naar Epstein Eiland die gezamenlijk door de witte Hoeden en het Congres geopenbaard worden. Dit zijn onderwerpen waar mensen als Tucker Carlson, Kash Patel, Amerikaanse commandanten en het Congres niet over kunnen spreken zonder te worden weg geëtiketteerd met enorme tegenslag en repercussies.

Terwijl Elon Musk een live show hostte met o.a. Generaal Mac Gregor, Alex Jones, Vivek Ramaswamy, David Ben Patrick, Generaal Flynn, Matt Gaetz en Jack Posobiec, had Trump een ontmoeting met Joe Rogan die binnenkort Trump zal gaan hosten in de grootste podcastshow ter wereld. Jones is ondertussen terug op Twitter X waar de DeepState hem een paar jaar geleden als één van de eersten censureerden.

X kwam in tussentijd in handen van Elon Musk, die overigens NIET OP DE PASSAGIERSLIJSTEN VOORKOMT, die hierbij werd geholpen door de Witte Hoeden die hem financierden met Starlink. Een boeiend detail over Elon Musk is dat Werner Braun, de gevluchte Nazi die hoofd van NASA werd, in 1953 voorspelde dat een man met de naam Elon de mensheid naar Mars zou gaan leiden. Dit toont duidelijk aan dat ze in die tijd al over tijdreistechnologie beschikten. Musk plaatste op 30 dec. 2020 een cryptisch bericht op Twitter X dat luidde : “Destiny, destiny No escaping that for me”.

Encore 2024’
Het is de naam van de operatie van de Witte Hoeden, waarin de militaire coup van het WEF, de WHO, de CIA en de VN met hun valse agenda’s tegen Donald J.Trump, het Amerikaanse volk en de wereldburgers zal worden blootgelegd. De presidentsverkiezingen in de VS zullen in november 2024 geen doorgang vinden. Wel zal er een bijna doodervaring plaatsvinden, waarin het lijkt of er een nucleaire oorlog zal ontstaan die gecombineerd gaat worden met Black-outs; banken die omvallen; en massale protesten.

Deze zijn nodig om te wereldbevolking wakker te schudden, omdat de meeste mensen pas iets geloven als ze het zelf ervaren. Weet dat er veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en er back-channels bestaan tussen Trump, Poetin, Xi, Modi en Bin Salman die allemaal deel uitmaken van de Witte Hoeden. Blijf dus kalm en zorg voor voldoende voedsel en water.

Hoe dichter we bij de ware toedracht achter Epstein Eiland komen, hoe harder de wereldstorm zal toeslaan; wat ook geldt voor  de inhoud van de Hunter Biden laptop; de ontmaskering van de militaire staatsgreep; de volledige omvang van de CIA corruptie; en de echte blootstelling van de verborgen gehouden technologie, die verband houdt met militaire operaties.

Duitsland bereidt zich ook voor op een totale ineenstorting van zijn regering. Dit komt voort uit het ontmaskeren van de Duitse corruptie en de corruptie op het hoogste niveau binnen de NAVO en de VN dat allemaal verbonden is met het witwassen van geld in de Oekraïne.

Alle ogen zijn momenteel gericht op Julian Assange.
Assange is de code voor de ‘killswitch’. Er heerst paniek in Washington DC; bij de Clintons; de CIA; de VN; de NAVO; en de EU-landen omdat onbekend is over welke informatie Assange beschikt met betrekking tot de pedofilie; de adrenochroom operaties in de wereld; en de militaire staatsgrepen die zijn gepleegd in 2012, 2014 en 2019. De DeepState wil Assange vrijlaten om te voorkomen dat die killswitch geactiveerd gaat worden maar dat zal ze niet lukken want ook de United States Space Force (USSF) en Musk beschikken over de Assange info. Alles is al bekend.

John McAfee , de legende op het gebied van cyberbeveiliging, wist ook alles en het is onduidelijk of hij op 23 juni 2021 daadwerkelijk is omgekomen of dat hij ineens ook zal opduiken met voor de DeepState zeer ongewenste informatie. 70% Van de Amerikanen weigert nog langer de oorlog in de Oekraine en Israël te financieren. Dat betekent dat 70% niet langer in de propagandamachine van de CIA; MSM en DeepState gelooft.

Militaire Inlichtingendiensten zien een duidelijke ineenstorting van de huidige Westerse machten, inclusief de NAVO. Deze informatie is afkomstig van vier-sterren Generaal Rogers en zijn team. Dit team bestaat uit topcommandanten, admiraals en kolonels (zoals kolonel Douglas Mac Gregor) die zich tijdens de Obama regering wisten te infiltreren. Hiermee hebben ze weten voorkomen dat de DeepState volledige controle kreeg over het internet.

Er vindt dus achter de schermen een stille oorlog plaats tegen de CIA; de Rockefeller’s; Rothschilds; Bushes enz. Berichten afkomstig van  verschillende infiltranten binnen militaire bronnen bevestigen dat er momenteel drie internetten tegelijkertijd actief zijn. Nadat de DeepState hun valse vlag cyber oorlogsoperaties -gericht tegen het Amerikaanse en Europese volk- hadden opgestart, zijn er veiligheidsmaatregelen getroffen, om de mondiale communicatie- en internetverbindingen tijdens onmiddellijke operatie,s opnieuw te kunnen installeren, incl. het wereldwijde ‘Emergency Broadcast System’ (EBS).

Dat betekent dat er ook volledige veiligheidsmaatregelen zijn genomen die stroom kunnen herstellen zodat belangrijke internetverbindingen die op het elektriciteitsnet zijn aangesloten, uitgezonden kunnen worden. Het leger van de Witte Hoeden was zich er al heel lang van bewust dat de DeepState Bilderberggroep incl. het WEF en de Davosgroep; de Rothschilds; Rockefeller’s en CIA enz. militaire operaties controleren.

Deze zijn allemaal verbonden met de Israëlische Mossad.
Zij hadden met behulp van cyberaanvallen een aanval gepland op de infrastructuur die tijdens de verkiezingen zou moeten gaan plaatsvinden. Dit zou zo’n chaos tot gevolg hebben dat de staat van beleg geïmplementeerd zou moeten worden. Dit zal geen een doorgang vinden omdat de USSF Space X in de afgelopen vijf jaar alle cyberhackersnetwerken en -bases, die door de DeepState zijn gefinancierd, heeft weten te lokaliseren.

Momenteel voert Generaal Q Brown gesprekken met de Chinese militaire stafchef die zich voorbereid op de ondergang van de Chinese Communistische Partij (CCP). De verwachting is dat China zich zal opsplitsen in verschillende landen omdat Hong Kong zijn eigen land en wetten wil. Ook Tibet zal weer een vrij land worden. Deze nieuwe Chinese landen zullen gezamenlijk aan de macht blijven onder een nieuwe Chinese Federatie. Xi zal zijn macht opofferen en China zijn echte vrijheid teruggeven.

Dit komt voort uit Xi zijn grote haat tegen de CCP. Deze ontstond op 14-jarige leeftijd toen Mao Zedong alle mensen die hem in het zadel hadden geholpen uit te weg liet ruimen. Xi’s vader was één van de slachtoffers; met die achtergrond informatie wordt ook duidelijk waarom Space X van Elon Musk zo nauw betrokken is bij de Chinese overheid. Gezamenlijk wordt er een digitale eeuw tot stand gebracht waarin ook de Vice President van Trump een belangrijke rol zal spelen: namelijk het verenigen van de betrekkingen tussen China en de VS dat zal leiden tot een mondiale valutahandel van BRICS +Trump.

Tribunalen…Onmiskenbaar aan de horizon..
Tijdens de tribunalen die eraan staan te komen zal Microsoft, het grootste bedrijf ter wereld, in de spotlights komen. Microsoft en in het bijzonder Bill Gates; het militaire industriële complex van het Ministerie van Defensie achter hem; en andere Big Tech-boegleiders, zullen volledig vernietigd worden door het blootleggen van hun invasieve anti-menselijke agenda. Deze zou op lange termijn de mensheid geleidelijk naar transhumanisme moeten bewegen, door menselijke wezens te hybridiseren met machines.

Hiermee wilden ze een permanente klasse van slaven creëren, ten behoeve van de arrogante criminelen, die zichzelf de mondiale elite noemen. Alle smerige leugens, manipulatie, hebzucht, controle en gekke wetenschappersdromen over wereldheerschappij moet aan het publiek worden onthuld. De verwachting is dat Microsoft door Musk en de Witte Hoeden zal worden overgenomen.

Wat ook een wereldwijde schok zal veroorzaken is dat de meeste Fast Food ketens foetusmateriaal, afkomstig uit abortusklinieken, verwerken in hun producten. Ook frisdranken en ‘energydrankjes’ bevatten deze onderdelen en hebben als doel de frequentie van mensen laag te houden en mensen onvruchtbaar te maken. Een beschaving die zijn eigen soort eet zal namelijk automatisch gaan uitsterven. Waarschijnlijk zit het in veel meer voeding die door de grote supermarkten verkocht worden.

Ons scheppingsvermogen/creatiekracht wordt met de dag sterker.
Dit dwingt ons om onszelf te trainen steeds meer controle te verkrijgen over onze gedachten en woorden die we hardop uitspreken, omdat ons DNA deze onmiddellijk zal opvolgen. Dus ben je ziek of heb je pijn en je wilt snel opknappen, spreek dat ongemak niet uit omdat je het daar juist mee in stand houdt. Creëer in zo’n situatie een mantra voor jezelf waarin jij jezelf herhaaldelijk vertelt dat je kerngezond en pijnloos door het leven gaat.

Het komt allemaal neer op het hervinden van de balans binnen in jezelf, door het terugvinden van jouw eigen unieke grondtoon. Hoe minder jij jezelf laat afleiden door factoren buiten jezelf, hoe gemakkelijker het zal gaan. Besef dat je ieder moment alle keuzes hebt om uit te kiezen. Visualiseren is hierbij een heel belangrijk onderdeel omdat het geen verschil maakt of je het in het echt ervaart of in je hoofd. Het resultaat is hetzelfde. Dus zie jezelf in de wereld waar jij weer gelukkig bent  en houd dat beeld vast zodat je lichaam het kan opvolgen. Dat is hoe onze scheppingskracht werkt.

De machthebbers hebben heel bewust de balans permanent proberen te verstoren door continu chaos te creëren. Hiermee werd het eenvoudig voor ze om de massa onder controle te houden. De schreeuw, angstkreet en chaos zijn kenmerkend voor de 3de dimensionele dichtheid. Het hervinden van de balans dat de symfonie vertegenwoordigt staat centraal in de hogere dimensies. Jij bent de pianostemmer die als enige die unieke grondtoon kan terugvinden. Niemand kan je daarbij helpen. Dat is de uitdaging die we aangingen toen we besloten hier te incarneren. Dus hoe actiever je wordt in het terugvinden van die unieke grondtoon hoe sneller je terugkeert in een wereld van harmonie en overvloed….

Harriet Algra

januari 2024

thenewstrain.org

* * *

 

Bronvermelding/referenties:

Birthright door Timothy Alberino

https://www.youtube.com/watch?v=yi2vekDkHk0 Elon Musk Receives ET Crystal Tech in 5 Branch Timelines, 2 Original Univ. Goals, & MORE by Apollymi

Moon Secrets & Suppressing Breakthrough Space Technologies – David Adair part 4 https://youtu.be/P8_3ThuBVXY

epstein-list-coming-starlink-colorado-fail-immigration-surge-higgi.html

q-the-storm-rider-2024-encore-exposure/

q-the-storm-rider-nato-dead-man-walking/

dr-jan-halper-hayes-shes-exposing-the-power-plays-and-naming-names-this-is-big-folks-video-3804697.html

the-destruction-of-un-globalist-elite-woke-agendas-is-being-planned-by-the-world-alliance/

er-heeft-zojuist-wereldwijd-een-nucleaire-waarheidsexplosie-plaatsgevonden-die-alles-zal-veranderen/

sg-anon-scare-event-incoming-in-december-video-3804895.html

human-clones-living-among-us-video/

wernher-von-braun-elon-musk-mars-1953-book

 

1 gedachte over “Van schreeuw naar symfonie..!

 1. Beste Harriet en wanttoknow redactie,

  na tijdenlang jouw artikelen te lezen moet ik erkennen dat je interessante onderwerpen aansnijd. Vele van deze onderwerpen lopen in elkaar over hebben met elkaar te maken en laten zien dat er hier op aarde een proces gaande is dat zijn weerga niet kent. Vanwege de grootsheid en de complexheid van wat er hier op aarde aan de hand is is het vaak moeilijk om fictie van feiten te onderscheiden.
  Zo lees ik dus ook alle artikelen die op wat voor manier dan ook te maken hebben met wat er werkelijk aan de hand is op aarde met gepaste afstand en voorzichtigheid.
  Wel wil ik graag even aangeven dat beweren dat 70% van de bevolking zielloos is toch echt te ver gaan. Dit slaat in mijn ogen toch echt de plank mis. Als je nu wilt beweren dat 95% onbewust leeft dan snap ik dat.

  Dank je wel voor de ruimte om dit ongenoegen te mogen uiten.

  Hartelijke groet

  bas van geest

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.