Advertentie

Alle macht aan ‘Rijk & Machtig’…


 x

‘The failure of the existing rules
is the prelude to a search for new ones’
x

(vertaling:)

‘Het falen van de bestaande regels leidt tot een zoektocht naar nieuwe’
x

Thomas Kuhn
(
‘The Structure of Scientific Revolutions’)

x
* * *

X

Alle macht aan Rijk & Machtig!

2013 © Arjan Plantinga – zie site ‘Zonnewind’ (hier)

 

En God Allemachtig, hoezeer falen onze huidige regels!?  Zie het geweld, de vervuiling, de honger en de leugens. Wat de mens groot maakte in de evolutionaire strijd om het bestaan – samenwerking, cohesie – is vervangen door dat wat hem kansloos maakt: egoïsme, individualisme. De informatie bereikt ons in spiegelbeeld – als ze ons al bereikt. Wat u aan nieuws te horen krijgt moet u eerst omdraaien om te weten wat men u meedeelt – en dan nog is het zeer wel mogelijk dat het vlakaf gelogen is, of dat men essentiële onderdelen weglaat.

Dit boek uit 2004 beschrijft de waanzinnig brutale manier waarop de VS in het verleden democratische regimes omver wierp, om macht uit te oefenen. De tijden lijken verandert, want het gaat allemaal wat subtieler...! (klik voor lead)
Dit boek uit 2004 beschrijft de niets-ontziende manier waarop de VS in het verleden, democratische regimes omver wierp, om vooral haar macht uit te oefenen. De tijden lijken veranderd.. Want het gaat allemaal een stuk subtieler…!

Bedrijfsactiviteiten beperken zich steeds meer tot het verkopen van gebakken lucht, vervuilde gebakken lucht dan ook nog eens, waarbij – door de verregaande corruptie van alles wat enige politieke beslissingsbevoegdheid heeft – er steeds meer wetten worden gemaakt die u verbieden dit gegeven aan te klagen.

En U? U mag slikken en uw bek houden – oh ja, en u mag werken – steeds langer, voor steeds minder geld. De politiek schetst het beeld dat u meebeslist, maar weinig staat verder van de waarheid dan de veronderstelling dat u iets in de melk te brokkelen heeft. “U mag zelf kiezen welke kleur het wordt, als het maar zwart is.” Wie ervoor kiest niet op te letten zou denken dat er niets aan hand is in de wereld. Dat is ook goed mogelijk hoor – niet opletten.

Zelf tijdens de Tweede Wereldoorlog was er op de zeer veel plaatsen niet veel van te merken. Zo ook nu: de Derde Wereldoorlog is in volle gang, maar omdat het slagveld zich niet in uw voortuin bevindt zou u het nooit weten wanneer u niet aandachtig het nieuws volgt en in staat bent daar zelf een conclusie uit te trekken.

Wat zich momenteel afspeelt is dat de mensheid voor het eerst in haar geschiedenis getuige is van een strijd voor de totale wereldheerschappij – niet door afzonderlijke landen of allianties van meerdere landen, maar door los-vaste samenwerkingsverbanden van financiële belangen, voor wie geen grenzen bestaan, waar je nauwelijks een gezicht of een naam aan vast kunt hangen, maar die steeds weer verenigd worden door één en dezelfde doelstelling: alle macht aan ‘Rijk & Machtig’.

Met personen heeft het weinig te maken, al zijn er voor de oplettende mens wel individuen aan te duiden die opvallend vaak en soms langdurig een vinger in de pap lijken te hebben in alles wat er zo gruwelijk mis gaat op Aarde.

Economy-Sinking-Ship
Rijk & Machtig is in staat economieën naar de kelder te jagen en er zelf weer heel veel beter van te worden.. Kennelijk het aan zichzelf toegekende voorrecht van de zelfbenoemde kapitein(s)…!?

Het is een strijd van mensen, van ideologieën, een strijd waarin elk individu vervangbaar is, en het dus ook geen zin heeft een van de etterbakken in de politieke, academische of financiële wereld een kogel door zijn hoofd te jagen, omdat het verbrijzelde hoofd door pure magie vanzelf weer aangroeit alsof er niets gebeurd is.

En zie daar meteen een indicatie van het grote verschil van mensen met en mensen zonder consequenties: mensen wiens daden en woorden gevolgen hebben voor de rest van de mensheid zijn bereid het risico aan te gaan dat hun kop er letterlijk of figuurlijk afgehakt wordt.

Zoveel goede mensen die het niet eens zijn met de gang van zaken hebben die bereidheid niet. Ze roepen (anoniem) iets op een forum, vinden iets Facebook-leuk en noemen zich op die manier activist. Sommigen proberen in hun persoonlijke kring iets te bereiken door hun familie, vrienden en collega’s te overtuigen. Maar dat is ook in het geheel niet gemakkelijk, en de meesten van hen worden in hun kringen al snel gezien als zeurpieten en zageventen waar je beter niet mee in discussie gaat.

En anderen gaan een stapje verder en beginnen te bloggen, vertalen nieuwsartikels, spuien hun mening. Het effect daarvan kan groot zijn, maar het vergt uitzonderlijke talenten en inzet – en bij velen is de energie al snel op. Sommige mensen doen iets en bereiken veel in het klein.

Het is in de onlangs verschenen film/documentaire 'THRIVE" dat er heel duidelijk gesproken wordt over onderdrukking door TPTB ('The Powers That Be). Volg het geld en je ziet wie dit zijn..!
Het is in de onlangs verschenen film/documentaire ‘THRIVE” dat er heel duidelijk gesproken wordt over onderdrukking door TPTB (‘The Powers That Be). Volg het geld en je ziet wie dit zijn..! (klik voor artikel over Thrive en bekijk de film!)

De onuitputtelijke geldstroom van Rijk & Machtig
Er is geld voor nodig. Geld dat voor ‘Rijk & Machtig’ onuitputtelijk is, en waarmee ze een haast onoverbrugbare voorsprong lijken te hebben opgebouwd. Maar de Aarde is rond, waardoor een voorsprong snel kleiner wordt wanneer die te groot wordt. De echte bestuurders van deze planeet weten dat, en daarom kennen we ze niet – en zien we dus ook niet hun voorsprong. Alles en iedereen waarvan wij denken dat ze aan de top van de  menselijke machtspiramide staan zijn mensen van tweede, derde of zelfs tiende garnituur.

Lees over het lugubere BP-spelletje-in-de-Mexicaanse-Golf. Met ondere andere Goldman Sachs in de hoofdrol (Klik op de illustratie.)
Lees over het lugubere, geraffineerd doorgestoken BP-spelletje-in-de-Mexicaanse-Golf. Met ondere andere Goldman Sachs in de hoofdrol (Klik op de illustratie.)

De spin in het web blijft in de schaduw en dus zien we hem nooit. Noch kennen we haar naam. Weten niet hoe en waarom ze doet, wat hij doet en zijn daardoor ook nauwelijks in staat er iets tegen te ondernemen. Of zouden we iets meer ‘vóór’ iets moeten zijn..

Nobel zijn de standpunten van de top van de piramide geenszins; toch niet vanuit ons standpunt bekeken. Alles wat mensen doen is namelijk te herleiden tot twee activiteiten: eten en neuken. Elk levend weten moet eten om zelf overeind te blijven en wil zich voortplanten omdat dat nu eenmaal de aard van het beestje is. Al de rest is erop gericht die twee activiteiten zo succesvol mogelijk te kunnen uitvoeren.

En U?
U vindt dat onzin omdat het zo ontnuchterend is.  U eist romantiek.  U eist diepgang. U eist hogere beweegredenen. Want… “We zijn toch geen beesten!?”.. Maar..  Dat zijn we wel. Heel slimme beesten in vergelijking met de rest, maar beesten desondanks. Eten en neuken. Meer niet.

En het principe is zelfs nog simpeler: eigenlijk gaat het alleen om het eten. Als je daar goed in bent komt het neuken vanzelf. Of waarom denkt u dat menige gezonde, jonge, goed uitziende vrouw kiest voor een rimpelige tachtiger met een waarde van meerdere miljarden?

Wat zegt U..? U zou dat nooit doen, mevrouw? Misschien niet. U zet het neuken op de eerste plaats, al noemt u het liefde.  Nou, dat mag ook. Neuk u te barsten en stop met eten. Eens zien hoe lang u dat volhoudt. Maar goed: we hadden het ineens over de doelstelling van de bovenste treden van de piramide. Voor hen geldt hetzelfde.
Maar de menselijke psyche kent vele lagen. Het vergaren van macht, die een garantie biedt op genoeg eten tot je sterft, en zelfs genoeg eten voor de kinderen die je nu eenmaal moet maken is – hoewel afgeleid van de twee basisbehoeften – eveneens een beslissende factor in wat ze doen.

‘Earth provides enough to satisfy every man’s need,
but not every man’s greed’
(vert.)
‘De Aarde biedt voldoende voor ieders behoefte,
maar niet voor ieders hebzucht.’
X
Mahatma
Gandi

Een stapje lager komen we dan het uitschakelen van concurrentie voor dat eten tegen, en lap! u weet waar Rijk & Machtig mee bezig is, waarom ze doen wat ze doen en waarom u daar zoveel last van heeft. U bent die concurrentie. Niet omdat u zelf zo geniaal en machtig bent, maar omdat u met zovelen bent. Ze zien u als een zwerm sprinkhanen die hun rijkdommen zou kunnen overvallen en alles kaalvreten.

Eten en neuken, verder is er niet zoveel. Écht niet.
Al de rest is erbij bedacht om de sprinkhanenplagen in toom te houden. Mooie praatjes over eerlijkheid en rechtvaardigheid zijn er alleen voor u, opdat de wereld een klein beetje functioneert, er enige orde heerst en het werkvolk mekaar niet aan de watercooler de hersens inslaat.

grasshopper-eyesUiteraard is de menselijke samenleving vanuit de wortels van eten & neuken een zich eindeloos vertakkend netwerk van zich steeds weer delende afgeleiden, maar zelfs de 20-jarige die zich tot in de meest onwaarschijnlijke hoogtes bekwaamd heeft in het spelen van een volslagen nutteloos computerspelletje doet dat vanuit zijn hormonale drang om een vrouw te imponeren en haar tot de moeder van zijn kinderen te maken.

Al kan het natuurlijk ook compensatiedrang zijn voor het niet in staat zijn tot het imponeren van een vrouw – maar de bron van de drijfveer is steeds dezelfde. Denk dus niet dat ‘Rijk & Machtig’ zich laat lastigvallen door duistere ideologieën waarin men zich in de strijd voor het naakte bestaan laat hinderen.

Die ideologieën zijn er alleen voor de sprinkhanen – voor u en voor mij. ‘Rijk & Machtig’ snapt maar al té goed dat je moet samenwerken, dat je het alleen niet kunt, en dat het belangrijk is dat hun rangen zich sluiten om eensgezind te kunnen optreden tegen dreigende sprinkhanenplagen. Hun begrip uit zich in de meest angstaanjagende samenzweringen tegen u en mij. Niet tegen u persoonlijk, maar tegen de zwerm in zijn geheel. En..

Geld schijnt omhoog te rollen..
De financiële wet van de omgekeerde zwaartekracht.. Geld schijnt steeds maar omhoog te rollen..

Ze zijn erg succesvol. De sprinkhanen zijn al enige tijd volledig vleugellam. De jongste sprinkhanen lijken zelfs helemaal vergeten dat ze ooit konden vliegen, en in staat waren tot het kaalvreten van de rijk beplante akkers van Rijk & Machtig. Dat ze door zelfs maar te dreigen met het kaalvreten verregaande rechten konden afdwingen bij de eigenaren van de akkers.

Aan de grond genageld vechten de sprinkhanen onder elkaar, laten ze zich wijsmaken dat het de schuld is van de woestijnkrekels, die bestreden moeten worden; laten ze zich wijsmaken dat ze zich beter slaafs laten leiden door Rijk & Machtig opdat die zonder problemen de woestijnkrekels kunnen bestrijden – terwijl ze ze alleen maar van hun akkers willen verdrijven. Ze laten zich nog veel meer wijsmaken.

Ik probeer u wijs te maken dat de sprinkhanen weer moeten doen wat sprinkhanen doen: massaal uitzwermen richting de akkers van ‘Rijk & Machtig’ – samen met de woestijnkrekels – niet bang zijn voor de insecticiden die ze tegen ons willen gebruiken, waar we inmiddels immuun voor zijn, al denken we van niet – het enige wat ze tegen ons kunnen inzetten zijn vliegenmeppers – en van de landbezitters met hun rijke akkers eisen dat ze een veel groter deel van de enorme rijkdom van die akkers voor ons overlaten.

Ik weet het, u vindt dat te simpel. Maar het is simpel wanneer je weet wie je bent en wat je kunt…

* * *

28 gedachten over “Alle macht aan ‘Rijk & Machtig’…

 1. Heel poëtisch met een vleugje romantiek.
  Leest nog beter bij kaarslicht.

  Maar eh, verder niks? Volgens mij zijn er ook mensen die liever neuken en drugs gebruiken, ook al hou je dat minder lang vol…

  ff serieus, het artikel zet je aan het denken, maar ik denk persoonlijk dat er bovenaan de behoeftenpiramide nog meer zit en daar boven ook.

  Hartelijke groet,
  Berend

 2. Daarnaast is het ook wel heel veilig om als (semi)intellectuele artikel schrijver te stellen dat er slechts vliegenmeppers ingezet kunnen worden…

  Zeg dat maar tegen een oorlogsveteraan/oorlogsslachtoffer/nabestaanden van genocide

  vliegenmepper…

  Mocht je het echt heel anders bedoelen, dan had ik graag de metafoor wel uitgelegd gekregen die ons allemaal zo sterk/onoverwinnelijk maakt.

 3. Heerlijk staaltje ontnuchterend decimeren tot de kern van de zaak , geen romantische sausjes of onzinnige zingevende opmaak . Het hele matrixleven lijkt een ratrace voor status , ook al is het vaak in de meest kunstig verkapte vorm , en aandacht trekken van de sekse van je voorkeur .

  In the locust wind, comes a rattle and hum……http://www.youtube.com/watch?v=3JjDDgK8KXc

 4. Het is werkelijk een fantastische boek van John Perkins – Bekentenissen van een economische huurmoordenaar. Is heel moeilijk te vinden, maar na een tijdje van zoeken eindelijk uit een bib geleend. Zou iedereen moeten lezen!

 5. Thrive vind ik een heel goede documentaire. Beetje lang, 2 uur, maar je kan het in etappes kijken.
  ‘Rijk & Machtig’ spelen hum eigen spel inderdaad. Ca. 50 jaar terug hebben ze besloten een nieuwe spelvariant te gaan spelen en ze hebben er speciale spelregels voor opgesteld. En wel geheim gehouden natuurlijk.

  Begin dit jaar heeft een australische politica uit de school geklapt: ze heeft verteld over Agena 21, die spelregels voor het eindspel. Staat ook op youtube.
  Ik hoop dat veel mensen dit doormailen, misschien kan het ondertiteld of vertaald worden. Want het slaat ook op al die arm-maak bezuinigingen die voor ons ‘welzijn’ ingebakken zijn in de europese regels. Laten we het collectief niet meer geloven en al die subleiders/schapen wegwieberen.
  videotje van maar 20 min.
  Agenda 21 http://www.youtube.com/watch?v=Bo5n4zeEetg

  1. Hallo Clara,

   Wat deze vrouw vertelt is precies wat zich nu voor onze ogen afspeelt.
   De meeste mensen hebben wel een idee dat er iets niet klopt, maar niet de ernst hiervan. Het is absoluut een horror scenario! Maar o zo duidelijk.
   Kijk naar de schandalen met onze voedselproductie van de afgelopen weken (controle van al het voedsel).
   De enorme aandacht voor het pesten van jongeren onderling(monitoren door de overheid).
   De schietpartijen in Amerika (ontwapening).
   Vrijheidzoekers labelen als binnenlandse terroristen(censuur).
   De enorme vernietiging van onze natuurlijke bronnen(golf van Mexico).
   We kunnen zo nog wel even doorgaan!!

   Ondertussen hebben ze de hele infrastructuur klaar om iedereen 24 uur per dag te controleren. Ze kunnen je identiteit gewoon wissen!
   Al het geld wordt weggesluisd naar de centrale banken onder de noemer van interveniëren door de overheid om een systeemcrisis te voorkomen.
   Ondertussen worden de gewone mensen opgezadeld met een enorme schuldenlast. Die ze dan wel weer moeten ophoesten door absurd hoge bezuinigingen en belastingen. We worden weer totaal afhankelijk gemaakt van de elite.
   Maar de mensen die deze crisis doelbewust hebben veroorzaakt verdienen er nog bakken met geld aan en lopen nog steeds vrij rond.
   De enorme bonussen van falende bankdirecteuren kun je in dit licht toch ook alleen maar zien als een bedankje van de NWO voor hun corruptie.
   Dit systeem moet ten gronde worden gebracht om de laatste stukjes vrijheid en invloed die burgers nog hadden te vernietigen.
   En daarom is het gedrocht Europa ook een monster dat de laatste stukjes Democratie zal vermorzelen.
   We zullen uiteindelijk in een fascistische/socialistische heilstaat belandden, waarin geen ruimte meer is voor individuele belangen.

   Zelfs nu dit verhaal zo overduidelijk ten uitvoer wordt gebracht, zijn er nog steeds mensen die zich blijven verschuilen achter een sluier van zogenaamde spiritualiteit.
   Dat liefde zogenaamd alles overwint.
   Kijk naar de geschiedenis en je zou zoveel beter moeten weten.
   De NWO gebruikt alle mogelijke ingangen om mensen op het verkeerde been te zetten(mollen). Ons milieu, spiritualiteit, geloof en zelfs de Internationale Mensenrechten worden met voeten getreden.
   Kijk naar de laatste verkiezingen en zie wat de woorden van politici nog waard zijn,…… Niets!!
   En het maakt ze ook helemaal niks meer uit.
   De hele zogenaamde coalitievorming in Den Haag is een grote farce!

  1. Interessant stuk coz, op deze manier uitgelegd is het voor mij wat beter te bevatten.

  1. Dit jaar een goed sprinkhanenjaar Marcel. Ernaar toe en vangen maar 😉

 6. donders nog aan toe…. wat een mooi verhaal over mijzelf, mijn vele zelven! Ja ik herken mijn denken, ratio als top van piramide… met al zijn machtswellust.. hebzucht en egoisme………. mind…persoonlijkheden, egoos… en naar buiten geprojecteerd.. als de heer van de wereld, saturnus… (een vriend van mij:)
  Daaronder dan mijnen vele cellen\sprinkhanen die allemaal een eigen leven leiden of is het lijden?
  Lijkt mij dat ik ook een hart heb dat de vrije keuze heeft en kan kiezen wat ik wil denken, scheppen en voelen…. En dat betekent dan dat ik zo laag daarbeneden een wijsheid aantref van een andere orde! Mijn lichaam, body is mijn meest nabije stukje aarde of mijn meest nabije partner…….YORT®……….. zo simpel: dat ik niet “dood” hoef te gaan aan ziekte en stijfheid……….. maar wederom geboren kan worden als een orgastisch en extaties wezen… zo geheel anders als gedacht………. wonderlijk die godin aarde .. zo dichtbij met die levenskracht van gezondheid en welbevinden in alle nederigheid… in wijsheid, liefde en licht, Ewald hartsknuffels en de brug achterover of zal het de kopstand zijn.. of…

 7. De schrijver trekt aan het eind van het artikel de volgende conclusie:

  Ik probeer u wijs te maken dat de sprinkhanen weer moeten doen wat sprinkhanen doen: massaal uitzwermen richting de akkers van ‘Rijk & Machtig’ – samen met de woestijnkrekels – niet bang zijn voor de insecticiden die ze tegen ons willen gebruiken, waar we inmiddels immuun voor zijn, al denken we van niet – het enige wat ze tegen ons kunnen inzetten zijn vliegenmeppers – en van de landbezitters met hun rijke akkers eisen dat ze een veel groter deel van de enorme rijkdom van die akkers voor ons overlaten.

  Ik weet het, u vindt dat te simpel. Maar het is simpel wanneer je weet wie je bent en wat je kunt…”

  De schrijver mag natuurlijk zijn eigen conclusies trekken, maar hij mag aan het eind niet gaan invullen hoe u en ik hierover moeten denken. Als hij stelt dat IK zijn conclusies te SIMPEL vind, is dat 100% het tegenovergestelde als wat IK van mening ben. Ik vind zijn conclusies INGEWIKKELD en onderdeel van de OUDE TIJD

  Ik WEET wie IK BEN en wat IK KAN en ik zeg u: De belangrijkste bijdrage die ik kan leveren aan een betere wereld is in VREDE en LIEFDE blijven! Niet meer en niet minder! Kan het SIMPELER? 🙂

  1. bijzondere dick…. mooi je te horen… in vrede en liefde blijven…. ???? Maar zovelen hebben het over vrede en liefde al naar hun eigen overtuigingen…….. wat houdt dan voor jou vrede en liefde in??? SIMPEL??? 🙂
   En wie BEN je dan?? En welke IK spreekt daar dan??
   Hartsknffls en in verbondenheid

  1. Heb het gelezen. Deze man verwoordt wat een heleboel ondernemers voelen. Ik geef hem groot gelijk.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.