Advertentie

De EU is het Vierde Rijk van de Nazi’s..!


hitlers chief staff

x

x

x

Onthullingen in geheim document:

x

Hoe nazi’s het ‘Vierde Rijk’ plannen door middel van… De EU

2015 © vertaling WantToKnow.nl (bron: dailymail.co.uk)

x

Het ‘Red House Report’ is een gedetailleerd verslag van een geheime bijeenkomst op 10 augustus 1944 in het Maison Rouge Hotel in Straatsburg. Nazi ambtenaren ontmoeten in het hotel een elite groep van Duitse industriëlen om het naoorlogse economische herstelplan te bespreken. Er worden voorbereidingen gemaakt voor de terugkeer naar een ‘krachtig Duits rijk’, met andere woorden: het Vierde Rijk.

Fritz ter Meer voor de aanvang van de Neurenberg-processen
Fritz ter Meer voor de aanvang van de Neurenberg-processen. Eén van de grote boeven áchter het nazi-rjik en de brains achter bijv. de Codex Alimentarius, de wereldwijde voedselwet..! (klik voor indringend artikel hierover!)

Het rapport van drie pagina’s met voorop het woord ‘Secret’ wordt gestuurd naar de Britse regering en Cordell Hull, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Het bevat gedetailleerde stappen hoe Duitse industriëlen samenwerken met de nazipartij om de Duitse economie na de oorlog weer op te bouwen. Geld zal via Zwitserland worden gestuurd. In het buitenland wordt een netwerk van dekmantelbedrijven en dochterondernemingen opgezet. Het plan is te wachten tot de omstandigheden gunstig zijn en vervolgens weer Duitsland over te nemen.

Vertegenwoordigers van Volkswagen, Krupp en Messerschmitt, ambtenaren van de Marine en het Ministerie van Bewapening schuiven aan bij de vergadering. Met een ongelooflijk vooruitziende blik besluiten ze dat het Vierde Duitse Rijk, in tegenstelling tot zijn voorganger, een economische zal zijn in plaats van een militaire- maar niet alleen Duits.

Het Red House Report wordt opgegraven uit de bestanden van de Amerikaanse inlichtingendiensten en is de inspiratie geweest voor mijn thriller ‘het Boedapest Protocol’. Het boek begint in 1944 als het Rode Leger de belegerde stad nadert en verplaatst zich dan naar het heden waar een verkiezingscampagne voor de eerste president van Europa plaatsvindt. De Europese Unie wordt onthuld als een front voor een sinistere samenzwering, geworteld in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog.

Duitsland verliest de oorlog, maar.. Wint de ‘vrede’..!
Tijdens het lezen van deze roman zul je je realiseren, dat delen van het Red House Report realiteit zijn geworden. Nazi-Duitsland heeft grote hoeveelheden kapitaal door neutrale landen geëxporteerd. Duitse conglomeraten hebben een netwerk van dochterbedrijven in het buitenland opgezet. De Duitse economie is na 1945 snel hersteld. Duitsland heeft de oorlog verloren, maar de vrede gewonnen.

Nazi en EU2

Het Derde Rijk is militair verslagen, maar machtige bankiers, industriëlen en ambtenaren uit het nazitijdperk werden herboren als democraten en floreren in het nieuwe West-Duitsland. Ze werken voor een nieuw doel: de Europese economische en politieke integratie. Is het mogelijk dat het Vierde Rijk die de nazi industriëlen voor ogen hadden feit is geworden?

budapest protocolHet Red House Report wordt geschreven door een Franse spion die bij de vergadering in Straatsburg aanwezig is en schetst een buitengewoon beeld. De industriëlen verzamelen zich bij het Maison Rouge Hotel en wachten hoopvol tot SS Obergruppenführer Dr. Scheid de vergadering opent. Scheid heeft één van de hoogste rangen van de SS. Hij is een imposante figuur met zijn afgestemde grijsgroene uniform en pet met zilveren versiering. Buiten worden bewakers geplaatst en de kamer is minutieus onderzocht op verborgen microfoons.

De Duitse industrie moet beseffen dat de oorlog niet kan worden gewonnen, verklaart hij. We moeten maatregelen nemen ter voorbereiding van de naoorlogse economie. Dergelijk defaitistisch gepraat is verraderlijk en gewoonlijk genoeg om naar de Gestapo kelders gestuurd te worden, gevolgd door een enkele reis concentratiekamp.

Maar Scheid heeft speciale licentie gekregen om de waarheid te spreken. De toekomst van het Rijk staat op het spel. Hij beveelt de industriëlen om ‘contacten en allianties met buitenlandse bedrijven aan te gaan, dit moet afzonderlijk en zonder enige verdenking op zich te laden worden gedaan’. De industriëlen moeten aanzienlijke bedragen lenen in het buitenland.

Vooral Duitse firma’s die als fronten zijn gebruikt voor de economische penetratie in het buitenland moeten worden benut, zegt Scheid, daarbij verwijzend naar de Amerikaanse partners van Krupp, Zeiss, Leica en de Hamburg-Amerika Lijn. En nadat de meeste industriëlen de vergadering hebben verlaten, wordt een handjevol naar een andere kleinere bijeenkomst gewenkt, voorgezeten door dr. Bosse van het ministerie van Bewapening.

Geheimen alleen bestem voor een kleine club..!
eu nazi fascismeDe volgende geheimen worden alleen gedeeld met de elite van de elite. Bosse legt uit dat, hoewel aan de industriëlen is verteld dat de oorlog is verloren, de weerstand tegen de geallieerden zal standhouden tot een soort van garantie van Duitse eenheid kan worden verkregen. Hij legt de geheime drie-traps-strategie voor het Vierde Rijk voor.

 1. In de eerste fase, moeten de industriëlen zich voorbereiden op het financieren van de nazipartij, die wordt gedwongen ondergronds te gaan, net als de Maquis, het Franse verzet.
 2. In de tweede fase zal de overheid grote sommen geld toewijzen aan Duitse industriëlen die het moeten wegzetten in veilige buitenlandse stichtingen en ondernemingen, terwijl bestaande reserves ter beschikking moeten worden gesteld aan de nazipartij, zodat na de nederlaag een sterk Duits rijk kan ontstaan.
 3. In de derde fase moeten Duitse bedrijven in het buitenland via dekmantel- en dochterondernemingen een netwerk van ‘sleepers’ aanstellen. Dekmantels voor militair onderzoek en spionage, totdat de nazi’s weer aan de macht zullen komen. Bosse zegt dat het bestaan ​​van deze dekmantels maar bij zeer weinig mensen bekend gemaakt zal worden.

Elk bedrijf zal een liaison-agent met de nazipartij hebben. Zodra de partij sterk genoeg is om weer de controle over Duitsland terug te nemen, zullen de industriëlen voor hun inzet en samenwerking worden beloond en betaald. Geld wordt gekanaliseerd via twee banken in Zürich, of via agentschappen in Zwitserland, die voor Duitsland zijn aangekocht, voor een commissie van vijf procent. De nazi’s hebben heimelijk jarenlang fondsen via neutrale landen verstuurd. De Zwitserse banken, vooral de Zwitserse Nationale Bank, hebben het roof goud van de nazi’s zonder problemen geaccepteerd.

Ze accepteren de activa en eigendomstitels van joodse zakenlieden in Duitsland en de bezette landen en leveren vreemde valuta die de nazi’s nodig hebben om vitale oorlog materialen te kopen. De geallieerde inlichtingendiensten houden het verkeer tussen de Zwitsers en de nazi’s goed in de gaten. Het bevel om buitenlands kapitaal te exporteren is technisch illegaal in nazi-Duitsland, maar in de zomer van 1944 doet de wet er niet meer toe. De schrijver van het Red House Report merkt op:

‘Vroeger moest de uitvoer van kapitaal door de Duitse industriëlen naar neutrale landen op nogal slinkse wijze gedaan worden. Vaak kon alleen door middel van speciale invloed iets worden bereikt.

Nu staat de nazipartij achter de industriëlen en spoort hen aan om zichzelf te redden door het verkrijgen van fondsen uit het buitenland en tegelijkertijd vooruit te plannen voor de partij en haar naoorlogse operaties.’

Twee maanden na D-Day worden de nazi’s bedreigd door de geallieerden vanuit het westen en de Russen uit het oosten. Hitler is zwaar gewond door een moordaanslag. De nazileiding raakt nerveus en maakt onderling ruzie. Tijdens de oorlogsjaren heeft de SS op basis van slavenarbeid, roof en moord een gigantisch economisch imperium opgebouwd en ze zijn van plan het te behouden. Een ontmoeting zoals in het Maison Rouge zal de bescherming van de SS nodig hebben gehad, volgens dr. Adam Tooze, auteur van Wages of Destruction: The Making And Breaking Of The Nazi Economy.

In 1944 is elke discussie over de naoorlogse planning verboden.
Het is zeer gevaarlijk om dat in het openbaar te doen. Maar de SS denkt over de lange termijn, wil na de oorlog een ​​werkbare coalitie tot stand te brengen. Gewiekste SS leiders als Otto Ohlendorf denken aan de toekomst. Als commandant van Einsatzgruppe D, die tussen 1941 en 1942 actief is op het Oostfront, is Ohlendorf verantwoordelijk voor de moord op 90.000 mannen, vrouwen en kinderen.

Als hoog opgeleide, intelligente jurist en econoom, toont Ohlendorf grote zorg voor het psychologisch welzijn van de schutters van zijn uitroeiingsteams: hij beveelt dat een paar van hen tegelijkertijd moeten schieten op hun slachtoffers, om het gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid te vermijden. In de winter van 1943 wordt hij overgeplaatst naar het ministerie van Economische Zaken. Hij krijgt een baan in de afdeling export, maar zijn echte prioriteit is het behoud van het enorme pan-Europese economisch imperium van de SS.

NeinSilhouetteBLUEglass1Ohlendorf werd later opgehangen in Neurenberg, maar hij had interesse in het werk van de Duitse econoom Ludwig Erhard. Erhard heeft veel geschreven over de transitie van de economie van Duitsland na het verlies van de oorlog. Dat was gevaarlijk. Maar Ohlendorf, ook chef van de SD, de binnenlandse veiligheidsdienst van de nazi’s, beschermt Erhard. Ze hebben dezelfde ideeën. Ohlendorf wordt zelf beschermd door Heinrich Himmler, chef van de SS. Ohlendorf en Erhard vrezen hyperinflatie, zoals in de jaren 20. Weer zo’n catastrofe zou het complete SS imperium kunnen vernietigen.

Beiden zijn van mening dat de eerste prioriteit het bereiken van een monetaire stabilisatie is door middel van een krachtige munt. Ze realiseren zich dat dit door een goedgezinde bezettingsmacht moet worden opgelegd. De munt die zou uitgroeien tot de Deutschmark wordt in 1948 geïntroduceerd. Het is een ongelooflijk succes. Met een stabiele munt werd Duitsland weer een aantrekkelijke handelspartner.

Duitse industrie verdient miljarden aan opbouw Europa na Tweede Wereldoorlog..
SS en IG FarbenDe Duitse industriële conglomeraten konden snel in heel Europa werken aan de wederopbouw en zo werd de oorlog buitengewoon winstgevend voor de Duitse economie. In 1948 is het maatschappelijk kapitaal van de activa (zoals apparatuur en gebouwen), ondanks de zes jaren van strijd, de geallieerde bombardementen en naoorlogse herstelbetalingen betalingen, groter dan in 1936, vooral dankzij de wapenproductie. Erhard heeft nagedacht over hoe de Duitse industrie in het verbrijzelde Europese continent kan uitbreiden.

Het antwoord is supra nationalisme – vrijwillige overgave van de nationale soevereiniteit aan een internationaal orgaan. Duitsland en Frankrijk zijn de drijvende krachten achter de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de voorloper van de Europese Unie. EGKS is de eerste supranationale organisatie, dat in april 1951 wordt opgericht door zes Europese landen. De EGKS creëert een gemeenschappelijke markt voor kolen en staal. Een belangrijk precedent voor de gestage uitholling van nationale soevereiniteit, een proces dat tot vandaag voortduurt.

Maar voordat de gemeenschappelijke markt zou kunnen worden opgezet, moeten de nazi-industriëlen amnestie krijgen en nazi-bankiers en ambtenaren gere-integreerd. De Amerikaanse Hoge Commissaris voor Duitsland John J. McCloy verklaart in 1957 een groot pardon voor alle veroordeelde industriëlen. De twee grootste nazi-industriëlen, Alfred Krupp van Krupp Industries en Friedrich Flick van de Flick Group worden na amper drie jaar vrijgelaten uit de gevangenis.

Krupp en Flick zijn centrale figuren geweest in de nazi-economie. Hun bedrijven gebruiken dwangarbeiders als vee, die moeten werken tot aan de dood. Het Krupp bedrijf wordt in de oorlog al snel een van de leidende conglomeraties in Europa. Ook de Flick Group bouwt snel een pan-Europees imperium op. Friedrich Flick heeft geen enkel berouw betoond over zijn rol in de oorlog en weigert om één ​​Duitse mark aan schadevergoeding te betalen.

Volgens historicus dr. Michael Pinto-Duschinsky, adviseur van de voormalige joodse dwangarbeiders, wordt voor veel vooraanstaande industriëlen van het naziregime Europa een dekmantel voor het nastreven van de Duitse nationale belangen. De continuïteit van de economie van Duitsland en de economie van het naoorlogse Europa is opvallend. Sommige van de leidende figuren in de nazi economie worden vooraanstaande grondleggers van de Europese Unie.

Herman AbsBankier Herman Abs, onbekend, maar één van de grootste oorlogsprofiteurs..
Tal van bekende grootindustriëlen hebben dwangarbeiders en concentratiekamp slachtoffers gebruikt, waaronder BMW, Siemens en Volkswagen. Slavenarbeid is een integraal onderdeel van de oorlogsmachine van de nazi’s. Veel concentratiekampen worden naast fabrieken gebouwd waar de directie van de fabriek hand in hand samenwerkt met SS-officieren die toezicht op de kampen houden.

En niet alleen Krupp en Flick hebben geprofiteerd van het Derde Rijk, Hermann Abs, machtig Duits bankier, ook. Abs treedt in 1937 toe tot het bestuur van de Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland. Wanneer het imperium van de nazi’s steeds meer uitbreidt, pikt de Deutsche Bank enthousiast de Oostenrijkse en Tsjechoslowaakse banken in die eigendom zijn van joden.

In 1942 is Abs bestuurder van 40 bedrijven en banken, een kwart daarvan zijn in landen die bezet zijn door de nazi’s. Veel van deze bedrijven gebruiken slavenarbeid. In 1943 is de rijkdom van Deutsche Bank verviervoudigd. Abs zit als vertegenwoordiger van de Deutsche Bank ook in de raad van commissarissen van I.G. Farben. I.G. Farben is dan één van Duitslands grootste bedrijven, gevormd uit een unie van BASF, Bayer, Hoechst en dochterondernemingen.

I.G. Farben is zo diep verstrengeld met de SS en de nazi’s dat het zijn eigen slavenkamp heeft gekregen in Auschwitz, bekend als Auschwitz III. Tienduizenden joden en andere gevangenen sterven terwijl zij kunstmatige rubber produceren. Als ze niet meer kunnen werken (‘opgebruikt zijn’ is de term die de nazi ’s gebruiken), worden ze verplaatst naar Birkenau. Daar worden ze met behulp van Zyklon B vergast. Het octrooi is in handen van IG Farben. In de oorlog financiert I.G. Farben het onderzoek van Ludwig Erhard.

En niet alleen in Europees politiek verband komen ex-Nazi's aan het bewind. Wat te denken van dit bericht..
En niet alleen in Europees politiek verband komen ex-Nazi’s aan het bewind. Wat te denken van dit krantenbericht uit 1955..?

Na de oorlog worden 24 I.G. Farben executives aangeklaagd voor oorlogsmisdaden. 12 worden schuldig bevonden en krijgen gevangenis straffen variërend van 1 ½ tot 8 jaar. I.G. Farben is weggekomen met massamoord. Abs is een van de meest belangrijke figuren in de reconstructie van Duitsland. Dankzij hem is het Duitse imperium uitgegroeid tot de basis van de EU. Abs krijgt de leiding over het Marshallplan, een omvangrijk hulpplan voor de wederopbouw van de door oorlog getroffen landen in Europa.

In 1948 overziet hij in feite het complete Duitse economische herstel. Abs wordt ook lid van de European League for Economic Co-operation, een elite intellectuele groep die in 1946 is opgericht. Toen trad Konrad Adenauer, de eerste bondskanselier van West-Duitsland in 1949 aan, en Herman Abs werd zijn belangrijkste financieel adviseur. Achter de schermen bleef hij werkzaam voor Deutsche Bank, de bank die tijdens de oorlog groot was geworden door slavenarbeid in bezette gebieden..!

1957, De EGKS, Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, voorloper van de EU..!
In 1957 ondertekenen zes leden van het EGSK het Verdrag van Rome, het verdrag ter oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Het verdrag maakt de weg vrij voor andere machtige supranationale instituties waaronder het Europees Parlement en de Europese Commissie. Gedurende de oorlog wordt Ludwig Erhard gefinancierd door I.G. Farben. Na de oorlog benoemt Adenauer hem tot minister van Economische Zaken. In 1963 volgt Erhard hem zelfs op voor drie jaar op als bondskanselier.

nazi-eu-hitlerHet economische wonder in Duitsland is gebouwd op slavenarbeid en massamoord. Het aantal doden staat op 2.700.00. Sporadisch zijn er vergoedingen overgemaakt, maar de Duitse industrie kwam pas in 2000 een globale regeling overeen met een compensatiefonds van £ 3 miljard. Er is geen wettelijke aansprakelijkheid en de individuele vergoedingen zijn zeer schamel.

Even het e.e.a. in perspectief: alleen al in 2001 maakte een bedrijf als Volkswagen al een winst van £ 1.8 miljard..! Een arbeiders-slaag zou 15.000 Duitse mark ontvangen, een dwangarbeider 5000 DM. De ontvanger moesten beloven verder geen juridische stappen te ondernemen.  Officieel werd het vrede en kwam er stabiliteit in Europa. Duitsland een democratie, waar weer een substantiële Joodse gemeenschap woonachtig is. De Holocaust is weggezakt in het nationaal geheugen.

Maar het ‘Red House Report’ is en blijft de brug van een ‘zonnig heden’ naar een donker verleden. “Over 50 jaar denkt niemand nog aan natiestaten,” sprak minister van propaganda Joseph Goebbels ooit, tijdens de laatste wereldoorlog. De natiestaat bestaat nog wel, maar het streven richting een Europese federale staat, is onlosmakelijk verbonden met de plannen van de SS en de Duitse industriëlen naar het Vierde Rijk. En dat is een economisch rijk in plaats van een militair.. Zoals in het rapport vermeld staat vormt zich inderdaad weer een krachtig Duits rijk, een rijk dat de basis vormt van de Europese Unie.

Heb je de tijd om in alle rust te kijken naar een documentaire over de totstandkoming van de EU, kijk dan deze YouTube (engelstalig).

x
Boter op het hoofd van Amerikaanse regering vlak ná de oorlog..
Mocht je denken dat deze hele operatie van Nazi-filosofieën ontsnapte aan de aandacht van de ‘geallieerden’, waarvan de bankiers (o.a. Prescott Bush, vader van twee latere US-presidenten!) nota bene beide zijden van de oorlogsmachine financierden, dan is het verstandig eens te kijken naar de ruim 1000 Nazi-kopstukken, die aan het einde van de oorlog naar de VS werden overgebracht. Dat gebeurde officieel, om ze ‘uit handen van de Russen te houden’, of om ze ‘mee te laten werken aan de Amerikaanse na-oorlogse industriële groei’.. Maar officieus ligt een heel andere oorzaak ten grondslag aan deze exodus.. De VS als schuilplaats, aangeboden door de genoemde Amerikaanse financiers van de oorlogsmachine.. (Kijk HIER en HIER naar artikelen hier op de site, over ‘Operation Paperclip’ en het onderdak bieden door de VS aan Nazi-kopstukken..!)

x

operation paperclip

 

 

 

81 gedachten over “De EU is het Vierde Rijk van de Nazi’s..!

  1. irene broekaart.
   Zoals ik het zie wordt door overheden alles in het werk gesteld om burgers hun rechten te ontnemen en steeds meer rechten gegeven aan banken en multinationaals.
   Dat is ergens wel logisch omdat je op die manier goedkope arbeidskrachten kunt krijgen.
   Het grootste probleem denk ik is dat teveel mensen vertrouwen in de overheden blijven houden die daar gretig misbruik van maken en gemaakt hebben met als gevolg afbraak van al het sociale.
   Je hoeft jezelf alleen maar de vraag te stellen wat bv de Nederlandse regering of vanuit Brussel in het belang van de gewone burger gedaan is en een compleet nieuwe wereld zal open gaan en je zult zien wat de burger ontnomen is/wordt.

  2. PS
   Denk ook aan TTIP.
   Alleen rechten voor grote bedrijven die zelfs zonder tussenkomst van een rechter straks landen een boete kunnen gaan geven als deze landen wetten hanteren die niet in het belang van de bedrijven zijn.
   Vorige week werd daarom gewoon op de TV bekend gemaakt dat de kamerleden geen inzage meer in documenten met betrekking op TTIP mogen hebben omdat Rutte(die kennelijk alleen de belangen van Shell en dergelijke behartigd)TTIP er hoe dan ook door zal drukken.
   Dit zelfde doet hij ook in het geval van MH 17 een klein beetje wat inhoudelijk niets voorstelt wordt bekend gemaakt maar inzage in wel belangrijke gegevens worden geblokkeerd.

 1. Adolf Eichman was tijdens de tweede wereld oorlog verantwoordelijk voor de transporten naar de kampen per trein.
  Na de oorlog heeft deze man voor een Duits autoconcern gewerkt in Zuid Amerika tot hij door Israelisch geheim agenten werd ontvoerd wat tot zijn dood heeft geleid.(hij is door een israelisch gerechtshof ter dood veroordeeld).
  Joseph Mengele (ook wel dokter dood genoemd)in Auswitsch was ook gevlucht naar Zuid Amerika en is nooit voor zijn misdaden bestraft en is tijdens het zwemmen verdronken.
  Mengele was verantwoordelijk voor vele afschuwelijke experimenten met name op tweelingen en andere gevangenen.
  Werner von Braun was de ontwerper van de V1 en V2 raket en is ook nooit bestraft voor zijn aandeel in de moord op duizenden onschuldige slachtoffers maar is zelfs voor de NASA gaan werken waar hij belangrijk was ivm de ontwikkeling van de Apollo raket die de eerste mens op de maan heeft gezet.
  Claus Barbie(ook wel de slager van Lyon genoemd)had tijdens de oorlog een hoge functie bij de SD en heeft Jean Moulin een franse verzetsleider dood geslagen en veel anderen gemarteld ook was hij verantwoordelijk voor de deportatie van meer dan 40 kinderen uit een weeshuis in het Franse Izieu en ook heeft hij vele malen de opdracht gegeven om verzetsstrijders te executeren.
  Na de oorlog is hij voor Amerikaanse geheime diensten gaan werken (zogenaamd omdat hij ervaring had en wist hoe hij met communisten moest omgaan).
  Geruchten doen ook de ronde dat hij bij een staatgreep in Bolivia betrokken is geweest en dat hij een para militaire groep de “Zwarte weduwen” getraind heeft en zelfs les heeft gegeven hoe ze moeten martelen.
  Later toen hij ontdekt was en op aandringen van de Franse regering is hij aan Frankrijk uitgeleverd en veroordeeld tot een gevangenisstraf die hij naar ik meen in dezelfde gevangenis heeft moeten uitzitten waar hij ook zijn misdaden heeft begaan en ik meen dat hij na drie jaar aan een ziekte is overleden.
  Uit de vier voorgaande voorbeelden kan men een paar conclusies trekken namelijk:
  Claus Barbie van hem hebben ze gebruik gemaakt zolang ze het veilig achten en toen het ze te heet gemaakt werd onder de voeten door Frankrijk hebben ze hem gedumpt en uitgeleverd omdat de Fransen bang waren voor de opinie van de bevolking.
  Adolf Eichman zoals in het stuk hierboven geschreven is heeft oa volkswagen gebruik gemaakt van dwangarbeiders en na de oorlog schamele vergoedingen betaald aan nabestaanden van de slachtoffers.
  Dit is een vreemd iets omdat ze doen of ze compenseren terwijl 1 van de grootste misdadigers bij een Duits autoconcern in dienst genomen werd.
  Joseph Mengele misschien mogen we daar uit afleiden dat men nooit echt de moeite heeft gedaan om hem te pakken te krijgen.
  Werner von Braun Hem is zelfs het handje boven het hoofd gehouden omdat hij belangrijk was voor de ontwikkelingen in space programma,s.
  En laten we ook de rol die bisschop Hudal heeft gespeeld niet vergeten(het vaticaan)Bisschop Hudal heeft vele oorlogsmisdadigers van de juiste papieren en geld voorzien zodat zij konden vluchten naar landen in Zuid Amerika vaak ook met hulp van het rode kruis.
  Werner von Braun had een relatie met de eerste vrouwelijke pilote die door Adolf Hitler met het ere kruis is onderscheiden en uit die relatie is een dochter voort gekomen waar naar verluid Wijlen prins Bernhard weer een kind bij verwekt zou hebben en die heden ten dage nog leeft.
  Daarbij opgeteld de vriendschap van prins Bernhard met Evita Peron en haar man en andere Nazi gezinden lijkt mij de rol van ons koninklijk huis wel duidelijk en daarmee wordt het verhaal van hierboven versterkt omdat van deze relaties nooit wat is gezegd laat staan dat er actie tegen ondernomen is wat genoeg over de overheden zegt.

  1. In mijn ogen een domme, niet-inhoudelijke reacties van je Coz.. Wat is er dom, wat klopt er feitelijk niet aan het verhaal, waar las je een beter stuk, wat is er volstrekte kletskoek. Je schijnt expert te zijn, niet alleen op het gebied van Engelse kranten, maar ook op het gebied van de historie van de EU..?? En een domme krant (zelfs ‘erger’ dan de Telegraaf!) is gedoemd ook niets inhoudelijks meer te kúnnen publiceren..?

  2. Nou Guido, waarom?
   Ik vind ook dat het niet diep genoeg gaat…kom op, deze mensen (Duitsland) voor alles de schuld geven, is wel een beetje erg kort door de bocht!
   De werkelijke boeven zijn anderen, heel simpel, en die mogen niet genoemd worden. Dat is pas triest. Het meeste in het artikel zijn verdraaiingen en halve waarheden, ja steeds weer geconditioneerde waarheden, op een niveau dat het de ‘domme’ burger zeker slikt…zo wordt de wereld geen betere plek.
   Als je open staat voor het diepere werk, hoor ik het graag 😉

  3. Moment mal.. Bitte schau dich dem Video auf reaktion 3 mal an.
   En voor de oplettende kijkbuiskijkertjes: de ‘s’ spielt keine Rolle mehr..

  4. Er zijn amper Duitsers die meer weten, omdat ze in een gecensureerd land leven, onder bezetting. Als je alleen maar ‘euh’ zegt ben je al een nazi. Lekker zo een mind control.
   Rath wil spullen verkopen, heel simpel.

  5. Herr Hitler wilde juist helemaal niks te doen hebben met de bankiers die nu de grote EU show runnen.
   Ik zal geen lofrede over Nazi Duitsland houden, het was echter wel ontstaan uironvrede over het egocentrische kapitalisme wat de wereld naar de afgrond deed (en doet) glijden.
   (geen quote uit de telegraaf) 😉

  6. Alle Duitse bedrijven zijn meteen over gegaan naar Amerikaanse bedrijven. De joden hadden de macht in Duitsland, en die hebben ze na de oorlog gewoon weer ingenomen…
   Duitsland is de Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH geworden.

   “Um die wirtschaftliche und finanzielle Situation Deutschlands heute zu verstehen, muss man zur Situation Deutschlands am Ende des Zweiten Weltkrieges zurückkehren.
   Die USA sahen Deutschland damals als einen Konkurrenten auf dem Weltmarkt, auf den man aufpassen muss, damit er nicht technologisch überholt oder zu viele Ressourcen verbraucht.
   Deutschland interessierte die USA in erster Linie als Militärstützpunkt, als Geldlieferant, als Risikoversicherer und als Workshop für bestimmte Produkte.
   Abb. 33: Das Segelschulschiff „Eagle“, ein Schwesterschiff der Gorch Fock, 1936 bei Blohm & Voss in Hamburg gebaut, wurde 1946 von den Amerikanern als Reparation konfisziert dient es auch heute noch der amerikanischen Coast Guard. Das Herumsegeln mit konfisziertem Eigentum ist typisch für die USA.

   Der zweite Weltkrieg kostete Deutschland etwa 5 Millionen Todesopfer, 90 Mio Deutsche hatten aber überlebt.
   Viele Gebäude waren ruiniert, aber tausende von Firmen waren doch noch vorhanden, und viele Firmen hatten rechtzeitig wichtige Produktionsgüter für den Wiederaufbau nach dem Krieg in Sicherheit gebracht.
   Mit dem Ende der Kriegshandlungen war das Leid für die deutsche Bevölkerung nun aber keineswegs zu Ende. Deutschland war soweit nur als Beute erlegt, das eigentliche Ausbluten und Schlachten begann zu diesem Zeitpunkt aber erst – und hält bis auf den heutigen Tag an.

   Es begann mit einfachen Plünderungen, und hat mit den feindlichen Firmenübernahmen durch Heuschrecken-Fonds und den US-Schrott-Immobilien für deutsche Sparer bis heute noch nicht geendet.

   Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs verbrachten die Alliierten alles was Wert hatte aus Deutschland, alle Schiffe, Flugzeuge und ganze Fabriken.
   Unter dem Militärgesetz Nr. 52 der alliierten Militärregierung war die Konzernzerschlagung und die direkte Demontage vorgesehen.[1]
   Aus dem Deutschen Patentamt in Berlin wurden 347.000 Patentschriften erbeutet, und die New York Times berichtete 1947 stolz, diese seien Billionen Dollar wert.[2]

   Die Amerikaner nutzten und lizenzierten diese Patente fortan selbst. Als die Amerikaner Deutschland 1952 mit dem Marshallplan und 1,4 Mrd $ „förderten“, erwarben sie mit dem Geld deutsche Betriebe und kauften Aktienmajoritäten. Auch in den noch an den Kriegsfolgen leidenden umliegenden europäischen Ländern erwarben sich die Amerikaner mit den ca. 13 Mrd $ Fördergeldern des Marshallplans (3,1 Mrd $ für England, 2,6 Mrd $ für Frankreich, usw.) viele Anteile.

   Der russische Außenminister Molotow nannte den Marshallplan deswegen ein Instrument zur Versklavung Europas. Man überzog Europa mit einem Netzwerk wirtschaftlicher Einflussnahme.[3]

   Auch 1959 noch hielt in Deutschland die Konzernzerschlagung und direkte Demontage an. Die wichtigsten deutschen Industrien werden seitdem von den Amerikanern praktisch beherrscht.
   Größere Firmen durften nach dem Krieg nur mit maßgeblicher alliierter Beteiligung den Betrieb wieder aufnehmen. Zum Vergleich ist es in Russland ausländischen Investoren weitgehend untersagt, mehr als 50 Prozent an einer Firma zu besitzen.[4]

   Bis 1963 gehörten den Amerikanern 700 deutsche Firmen, 2004 waren es schon 2.600,[5] und 2007 waren über die Hälfte der DAX-Konzerne und 20% aller deutschen Aktien in ausländischem Besitz.[6]
   Und die Übernahme geht immer noch weiter: Gerade hat die amerikanische KKR die deutsche Demag, den Triebwerkhersteller MTU und das Duale System gekauft, Flowers und Texas Pacific wollen die Berliner Bank kaufen, Nomura will kommunale Wohnungsunternehmen, Blackstone sucht in der Abfallbranche. Internationale Verträge sorgen dafür, dass Amerikaner deutsche Firmen erwerben und die Gewinne in die USA verbringen dürfen.

   Opel hat so nie einen Pfennig oder Cent Steuern in Deutschland gezahlt, da die Gewinne stets an GM in den USA abgeführt wurden. Die GM-Verluste wurden aber nach Deutschland ausgelagert und hier von der Steuer abgesetzt, so daß die deutsche Steuerzahler bereits Milliarden an GM gezahl t haben.[7]…..”

   is maar het begin van een lange verhaal… 😉

  7. Cozmic.
   We kunnen het natuurlijk nooit bewijzen maar wat je in 4.5 schrijft lijkt mij heel goed mogelijk.
   De bankiers en industrie (elite) hebben ervoor gezorgd dat Hitler de middelen kreeg om zijn legers ed op te bouwen terwijl het land zo goed als failliet was door de herstelbetalingen.
   Toen het met Duitsland weer goed ging had Hitler geen reden om Rusland binnen te vallen want hij werd al als de redder van Duitsland gezien en geeerd (met andere woorden hij was de held die Duitsland er bovenop heeft geholpen).
   Hitler zal ook geweten hebben dat de inval in Rusland enorm veel slachtoffers zou kosten.
   Daar bankiers en de industrie hem geld/middelen hadden gegeven om Duitsland er weer boven op te helpen lijkt het mij goed mogelijk dat zij voor hun “hulp” iets terug wilden zien wat waarschijnlijk een vooropgezet plan was ivm met een grotere afzetmarkt,goedkope arbeiskrachten(slaven)waardoor zij uitzicht hadden op enorme winst.
   Zij hebben echter over het hoofd gezien dat Rusland een enorme tank macht had waardoor hun plan uiteen viel en zij zich zelfs tegen Duitsland keerden en zelfs de Russen van gebrekkig materieel hebben voorzien waardoor het leek of zij aan de goede zijde vochten.
   Zij wisten ook dat wanneer Duitsland door de Russen onder de voet gelopen zou worden zij hun macht en bedrijven in Duitsland zouden verliezen en als de Russen door zouden stoten waren ze hun grip op heel Europa kwijt geraakt vandaar de invasie op 6 juni 1944 om te redden wat er nog te redden was.
   In het stuk hierboven door Guidoj geplaats wordt ook beschreven dat hooggeplaatsten die zagen dat Duitsland de oorlog niet meer kon winnen toen de eerste (in het Maison Rouge hotel)stappen hebben gezet om hun strategie voor een “vierde rijk”te bepalen wat geleid heeft tot wat nu de EU is.

  8. @Monica 4.7, wat een indrukwekkend verhaal; het begin van welk groter verhaal of boek?

  9. Monika.
   Zou je aub in het Nederlands kunnen schrijven want misschien kan niet iedere lezer/es Duits waardoor het alleen maar verwarring oproept dank je wel.

  10. Monika.
   In je reactie schrijf je dat Duitsland van alles de schuld krijgt.
   Dit klopt niet want als je het stuk van Guidoj goed leest is de boel in gang gezet door een klein groepje hooggeplaatsten die zagen dat de oorlog niet meer te winnen viel waaruit blijkt dat niet heel Duitsland hiervoor verantwoordelijk is.
   Mind control is hier mijns insziens niet van toepassing goed lezen en logisch nadenken misschien wel.

  11. Taal onderwijs is vredes onderwijs?
   Als de Engelstaligen de Duitstaligen niet hadden verstaan/begrepen hadden we nooit de Eu gekend omdat ze dan door een gebrek aan talen kennis nooit hadden kunnen samenwerken.

  12. @ arnold
   4.15 beetje kortzichtige opmerking arnold , in de trant van de uitvinding van de gloeilamp was ten voordele van oorlog voeren omdat ie daar ook in gebruikt werd.Als je begrijpt wat ik bedoel…..

  13. Marcel
   Ik ben het met je eens dat het een beetje kortzichtige opmerking is.
   Kennis is de bron van succes,alleen wil ik aangeven dat (talen)en kennis in het algemeen voor zowel positieve als negatieve ontwikkelingen kan gebruikt worden.
   De EU zie ik niet als een positieve ontwikkeling maar als een lichaam dat meer macht geeft aan hen die al macht hebben en de burger die wel door eerlijke arbeid of anderszins zijn brood verdient/of verdient heeft alles ontneemt als ze kunnen.

  14. @ Monica 4.7: bedoel. Je met de joden die industrieel Nazi Duitsland de Asjkenazische Joden? Anders kan ik niet de jodenvervolging verklaren. De Asjkenazische Joden zouden van Khazaarse afkomst zijn en dat zou ook verklaren waarom de Nazi’s Rusland wilde verpletteren en wij nu de Oekraine inlijven.

  15. @ Oeps (i did it again) 🙂
   De joden hadden het goed in Duitsland (in vergelijk met andere landen) zeer goed zelf, daarom wilden de meesten ook niet naar Palestina (wat de zionisten graag wilden onder Theodor Herzl) De meeste hoge posities waren door joden bekleed. Alleen waren ze niet echt begaan met de gewone Duitse mensen. Die hadden het zeer slecht (tot op een paar rijke na) en Berlijn was tijdens de Weimarer Republiek een Sodom en Gomorra, alle sekspraktijken die je kunt bedenken waren er mogelijk. Duitsers in Berlijn moesten zich gewoon prostitueren, ook kinderen, oude, zwangeren etc. en de gehele wereld kwam naar Berlijn om zich te vermaken. Soort Pattaya/Thailand.
   Omdat Duitsland in die tijd (20er jaren) het enige land was waar je een democratie had, die veel toeliet, kon b.v. de joods-Poolse Rosa von Luxemburg zo maar voor haar ideeën uitkomen en voor haar geambieerde communisme.
   Waarom de joden opeens de ‘vijand’ waren kwam, omdat Judea 1933 in Amsterdam Duitsland de oorlog verklaarde (wereldwijde boycot van Duitse producten), en al gauw duidelijk werd wie voor het ellende in Duitsland verantwoordelijk was, en dat waren de banken die in joodse/buitenlandse handen waren. Bedenk dat Duitsland gedeeltelijk een hongerende, verarmde natie was door de reparaties van de eerste wereldoorlog. Ze snapten niet waarom men geen Duitse producten zou mogen kopen, en wie waren dat, die dat wilden? De nationaalsocialisten wilden gewoon toegang naar de gebieden waar Duitsers leefden rond Gdansk en Oost-Pruisen (wat 700 jaar lang Duits was geweest en opeens was afgesloten) omdat de Engelse en Amerikaanse (verdeel en heers mentaliteit) financiële support aan Rusland onder Stalin er een rommeltje van maakten door Rusland een gedeelte van Polen te geven, en de Polen een gedeelte van Duitsland. Er was een Duits rijk omdat het vroeger onder keizer Wilhelm allemaal Koningsrijken, hertogdommen, graafschappen waren, er was geen Duitsland, maar een Duits rijk wat bij het heilige Romeinse rijk hoorde, net als in Nederland. Niks met de gehele wereld innemen…pfff. Dat deden toch de Engelsen, en nu de VS of vergis ik me daar?
   Hitler en anderen hebben alles aan gedaan om een oorlog te voorkomen, maar de oorlog was gewild door een bepaalde groep, dus moest die ook komen.
   Het is natuurlijk wel zo, dat Hitler ene Louis Nathaniel Rothschild liet opsluiten en hem heeft aangeklaagd. Maar hij zat in een hotel en kwam na een jaar weer vrij en (je raadt het al) hij overleefde de ‘holocaust’.
   Maar even een andere vraag, wat vind je hiervan?
   http://www.youtube.com/watch?v=MFE0qAiofMQ

  16. Monika.
   Waar ook nooit of zelden over geschreven/gesproken wordt is het Haavara project wat joden de mogelijkheid gaf om Duitsland te verlaten.
   Het probleem waar je dan al snel tegen aan loopt is dat mensen dan al vlug de neiging hebben om te denken dat je iets goed wil praten wat in hun optiek nazisme goedpraten is wat niet zo is.
   Nu ben ik het niet altijd met je eens maar feiten zijn feiten en die mogen ook verteld worden ook als dat het bestaande beeld van iets verstoord.

  17. wij zijn zelf die ‘joden’ Moon, wij als schriftgeleerden hebben automatische sleutelhefboomwerkings krachten en machten, mijn eigenste pa is qua dna minstens voor de helft ‘joods’, nooit is dat besef goed in mijn waakzijns besef doorgedrongen, in de geest is mijn pa 300% joods, en ik toch wel, zonder dat ik het zelf wist, ik herken de hunnen met mijn ogen dicht, mijn hele gestel gaat gloeien bij Patti Smith, vanaf de kleuterschool begreep ik niet wat mij bezielde waarom en wanneer ik zo erg triggerde op wie en waarom dan toch, de dragers van de vlam, en waarom zijn ‘wij’ zo bang voor die anderen wier de aarde automatisch toe behoort, omdat wij leed professionals van origine zijn, ontheemden als vak, transplants, wij moeten kunnen overleven op niets, dat is perversie op zich, jah Berlijn had ik zelf kunnen ontwerpen, als pijnstiller en hefboom naar non joodse aardlingen die het maar vanzelfsprekend vinden om overal automatisch recht op te hebben, (be)vredeging voor veiligheid erfrecht vreten het zogenaamde ‘goede leven’ waar ik op kan spugen, omdat ik daar zelf sly slew stone sloeber elke genots millimeter zelf mentaal van heb moeten bevechten, believe me I know what hell is, geen deel uitmaken van als gegeven, gelukkig heb ik een extraordinaire gift gekregen ongeveer een half jaar terug van een twilightzonegangsterin en neeh absoluut geen misdaad, met de uitwerking dat ik nu momenten van menszijn dusz leven mag beleven met als gevolg openingen, aangewakkerd door het bewust opzoeken van zonnekracht, zonaanbidding is niet voor niks het dingen van ons leeuwen lions of zion….

   en verder maakt het nogal uit van welke stam Tribe je bent Moon, kom daar eens achter, ik kan geen gat schieten in je bovenstaande klinkende verhaal, maar de sleutel ring is het begrip “jood”; wie zijn wij dan Moon? what makes our clock tick or run with the devil in beginsel uit pure noodzaak, waar die anderen wel degelijk schuld mee opgebouwd hebben als onze naasten die niet onze vrienden waren en zijn, schuld boete en pijn specialist dat ben ik, en jij ook Moon, en euh 1933 is dan de straf der straffen die we elk moment in het klein en groot globaal kunnen uitdelen aan ‘de wereld’ en in een willekeurige opvlammende romance die onmiddellijk de pijn meebrengt van al die tijd dat je er niet mocht zijn, what about that than huueeh, die eeuwigheid moet toch even afgerekend voor we verder gaan onbewust maar meedogenloos snoeihard vaak, er eerst even doorheen moeten komen als pijnklantje, zoals Bart Chabot even fijntjes uitgelegd heeft laatst, voordat het fijne mag beginnen, gewone aardse mensen die het maar zo fijn hebben automatisch zijn gevoelsmatig The Pigs wat mijn binnenste betreft, op leven en dood Moon that’s all there is en zeker op de maan zelf. daarmee de showbizz gaten marginalen industrie automatisch verklaard en andere zeepbellen handel, en jah op een gegeven moment is het succes van de zeepbel dat de aardlingen kiezen voor de airblowbubble in plaats van de solide moederbol zelf en de verbinding zelf vernietigen, sukkels, kunnen ze eens voelen wat dat is, ze doen het zelf namelijk… dat is het succes van het bewijs dat ze niet zo goed zijn als ze automatisch dachten, het overal maar inherent recht hebben op zonder leed is pas pervers, vind ik als sly stoner kosmo bestormer, daarmee het bewijs dat ze zelf niet van hier zijn en te gast, survival van een miljard jaar en langer kan je niet even weg redeneren van jah maar ik draag de vonk van het de oerbron, het zal me wat, bewijs het maar hier and now in de hel zou ik zeggen, laat het maar zien en ik ben er ook nog en wil je me niet zien dan zul je het beleven, met of zonder ‘urgentieAgenda’, we hebben de tijd, sooner or later you have to pay your self inflicted debts haaah haaah em zelfs daar ben ik moe van, dusz die slechterikken willen er zelf vanaf maar weten niet eens meer hoe, daar zit de sleutel Moon, help ze uit de hel voor mijn part in een nieuw Berlin.

   Elton John “Madman Across the Water”
   https://www.youtube.com/watch?v=LaOw7TETIqI

   Fischer-Z – Berlin https://www.youtube.com/watch?v=jkkYsG8Z9do (beuken en stampen in die 80s godverdomme kreng toen je er nog wel blindelings voor ging en zo, hoe een splijtende weltschmerz rock stem uit de mooiste vuilnisbak ever hoort te klinken want zo leuk is het allemaal niet, zoals de tegenwoordige sing a song voor ome sjonnie de mole piggies aan de ruif maar al te graag vanzelfsprekend doen voorkomen, Painnnnnnnnnnnnnn mjammie fok de palingsound van die 2 afgestudeerde kwallionen ir.’s van dat snoevers overvolle eiland vol met snuivers en zuipers als het donker is jah dan zijn zuh niet zo netjes en werkzaam meer, de sleutelWorker busjes 5 uur soggens in de oggend waterpomptong willem bever mist show muh hoelaah maar ondertussen, en neeh daar doen ze niet meer aan in de x factor kiddiefukfactory voor opa en oma op de buisbank, pijnbeleving is uit plotseling suddenly uit de mode, johnny hitting his head against the stalen lockers kasten wall, z’n knieën rauw geschaafd, hij weet ze wel uit te kiezen namelijk, ze liggen wel snel met de pootjes omhoog maar ze geven het niet op en weg want als het gratis is voor niks ben je niet 1 van ons, zoiets is het wel kreng en ik kan daarin meeleven op die frequentie besta ik en daarna is de zee en de sky limit, free rider ticket to the tropics and beyond dwars door de dimensies no no limits, hoe heet ze ook alweer, hollandse lompe maar effectieve funkwitch rooie glitter disco van een tijdje terug, op en neer met die verleidelijke zware keltische stalbenen op de klompen expres loeihard lomp gebracht en bedoeld en toch zo groovy als de p)

   2 Unlimited – No Limit ( let me say yeaah, kunnen we het nog, de jongeren van vroeger, ik weiger oud te worden, dat doen de brave new world digiplankjestransplantjongeren van nu wel die rol, I will never grow old
   https://www.youtube.com/watch?v=qM5W7Xn7FiA

   Ik neem je mee 12 aug 2015 : Ik neem je mee Bart Chabot laat zijn Den Haag zien aan Joris Linssen.
   http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/492723000/0

  18. Nog even voor de duidelijkheid. De zionisten oftewel Jewish Supremacist zijn voorstanders van een geglobaliseerde wereld. Ze drijven de agenda aan en gebruiken slappelingen die het werk uitvoeren. Ook dat wat de toekomst van Europa wordt.
   Ze geven niets om mensen, ook niet om gewone joden. Dat zagen we al in de ww2. Maar met de door hen opgelegde muilkorf, komen we geen stuk verder. Zeg wat je wilt zeggen, stop political correctness!!

  19. 4.24.
   Alles staat met elkaar in verbinding.
   Een voorbeeld van de slappelingen die Monika noemt die het werk uitvoeren kan mogelijk het volgende voorbeeld zijn.
   Defensie lange procedures ivm verf wat chroom 6 bevat zou hebben maar wat de overheid wel door militairen heeft laten gebruiken waardoor mensen mogelijk ziek zijn geworden.
   Deze week bleek mogelijk dezelfde verf wat ook chroom 6 bevat gebruikt te zijn door de NS.
   Dit betekend dat de overheid zelf voor schade heeft gezorgd aan de gezondheid van hun medewerkers.
   Wat mij ook opvalt is dat het er steeds meer op begint te lijken dat de overheid zelf verantwoordelijk is voor langdurige procedures en rechtzaken.
   Voorbeelden.
   Vandaag was er een uitspraak van een rechter die besloten heeft dat de NAM waarde vermindering aan huizen veroorzaakt door aardbevingen door het gas winnen door de Nam direct moet vergoeden en niet pas bij verkoop.
   Kamp gaat (waarschijnlijk heeft hij niets belangrijkers te doen)dit bestuderen.
   Hetzelfde gebeurd met het terug dringen van de CO2 uitstoot,ook daar heeft een rechter een uitspraak gedaan en aktie voerders gelijk gegeven.
   Wat hier vreemd aan is is dat Mansveld in hoger beroep gaat omdat ze het er niet mee eens is terwijl ook zij toch blij zou moeten zijn met een schoner milieu lijkt mij.
   Rechters klagen al lang dat ze het te druk hebben en dat er werk blijft liggen,wat doet dit cabinet zij gaan/willen rechtbanken sluiten en naar Zwolle verplaatsen wat zoals ik het zie betekend dat goede rechters hun baan gaan verliezen en de overheid op hun hand zijnde rechters kunnen aandragen/installeren en controleren.
   Ik ben van mening dat ook de overheid een uitspraak van een rechtbank dient te respecteren en niet te sluiten wanneer er teveel uitspraken komen die het cabinet niet op prijs stelt.

  20. Frau sjank sterkte en slapte zijn 2 antagonistische uiteinden van dezelfde wip wap stormrampaal, daarmee kom je automatisch terecht in een stevig newtoniaans onvermurwbaar krachtenspel, ‘joden’ oftewel ‘vreemdelingen’ kunnen van oudsher overal voor gebruikt worden, vreemde vorm van gastvrijheid treden en traden op, je bent er wel maar niet welkom hoogstens formeel, want jah zuh spreken lastige archaïsch overkomende vermoeiende bokkiewokkietaal en dat is dom en vragen daarmee zelf om niet serieus genomen te worden, komt het van binnenuit met open armen zoals het duidelijke advies in het nieuwe testament, dan is dat niet voor niets, je weet namelijk nooit zeker wie er langs gekomen is toen je even niet oplette druk met pogingen om die vreemde hiërogliefen te vervloeken in plaats van nog langer te duiden laat staan te dulden en naarstig de eigen schaapjes te tellen, de tsar farao keizer of die grijze armzalige sloeber het doet er niet toe, om achteraf wel bij te zijn met de hoofdprijs is lafjes voorspelbaar zoals het zo vaak gaat, de zwervende armoezaaier die achteraf de kaizer himself in persoon blijkt te zijn onvoorwaardelijk welkom geheten is een aardige kans op een gouden opwaartse toekomst in het verschiet, niet werkelijk welkom is van te voren verloren 4 ever, gruwelijk zwaktebod daar waar maar weinigen boven uit durven te groeien, het vereist waarachtigheid in het moment van tegenwoordigheid zonder pantserbeplating en zonder series bezwerende ‘verstandige’ ingebouwde beveiligings clausules en dusz zonder urgenda van persoonlijke belangen, want je hoort niet op voorhand al te weten waarom iemand zomaar wel op je padje is gekomen totdat den vreemdeling er zelf energisch aan toe is om dat duidelijk uit de doeken te doen zonder voorbarig afgestempeld gesoufleerd en afgeserveerd door de argwanende overt overpolitieke kastelein die z’n werk doet voornamelijk voor de korte termijn en niet omdat hij bevlogen ontvankelijk is voor langs vliegende messengers uit de toekomst op weg naar een nieuw tijdperk maar omdat het netjes zo moest om de volgende dag netjes plichtmatig door te kunnen overfactureren op de solvabiliteitsbalansindex.

   http://www.encyclo.nl/begrip/NAARSTIG

   http://www.encyclo.nl/begrip/onvermurwbaar

   http://www.thefreedictionary.com/overt

   http://www.encyclo.nl/begrip/archaisch

   http://www.duden.de/rechtschreibung/energisch

  21. SOULFLY – Back To The Primitive
   https://www.youtube.com/watch?v=D3LE6_y8J0s

   Fischer-Z – Berlin jewtube comments quote;

   “ankhor777 5 years ago
   Und jetzt erwachen wihr aus eine boze traum, und wihr kucken in den spiegel und wihr sind unsere eltern. Gleiche blick wie sie, ihre zehle sersturht durch die malende machine, einheitswurst, wihr haben es nicht gewurscht, das diesen
   auch mit uns geschehen wurde, unsere zehle heraus gepresst wie olivenoil, eine lege schale ist and der andere site vond dem glass. (sorry for my german)

   ankhor777 5 years ago
   And now we awake from a bad dream, and we look in the mirror and we are our parents.The same (out)look as them, their soul destroyed by the ever turning machine, zombies, we didn`t forsee that this would happen to us too.
   Our souls squashed out of us like oliveoil. An empty shell is at the other side of the glass.

   waivn4usaf 5 years ago
   Eine Deutschland!!!! jahre? 20!!!!!! “

  22. Hey Joe – Patti Smith
   https://www.youtube.com/watch?v=ZEkmoawOih0

   comments quote: ” Maureen Devries 1 year ago (edited)
   Miley is such a twerp compared to Patti Smith.

   lord funkbottom 11 months ago
   I thought Miley was engineered by the Disney corporation in an attempt to re-animate Walt in furtherance of his plan to dominate the world with shitty soulless music. I honestly can’t see any other reason for her existence

   Benjah MégaRastaman 6 months ago
   Oui cette chanteuse dénonce les frappes israéliennes sur le village de Gana en ecrivant une chanson qui porte son nom. Grande artiste =) “

  23. Schat je had beter even je sterkte zwakte sneer voor je kunnen houden als natrap en cherry kers op de ploftaart, dat heet naschoppen na een linkse uppercut, dat mijn taal je niet welgevallig is op zich al een doodsteek zeker voor een talig iemand waar ik niet ongevoelig voor ben zwak uitgedrukt, die move is al eerder vaker publiekelijk geprobeerd ook relatief kort geleden, omdat ik zelf wel uitmaak over hoe ik spreek…. I do what I do, en soms weet ik wel waar ik over praat, ik kies mijn moment en jij de jouwe, proud to be a Jew fok U, en mister Lion ik ken je niet so I do not care, bemoei je met je eigen dirty prick you don’t no know sjitt about me. Overigens hoop ik dat dit mag blijven staan, normaal gesproken is dit ver beneden mijn stijl, maar soms moet het kennelijk. En zelfs hier kan ik nog wel overheen komen Moon, maar dat ligt ook aan jouw incasseringsvermogen, aan mij ligt het niet nu niet morgen niet nooit niet, ik moet er wel weer even van bijkomen, das logisch in Johan termen, of is dat te ‘cryptisch’ haaaaaah, tis nooit goed of het deugt niet I know, en jah wat extra roomboter eten is misschien geen gek idee, voor je reserves, net dat randje dat er bij mij nog ruim af mag, al ben ik al weer aardig wat kwijt geraakt door mijn zelfverkozen zonnige bootstrafkamp, ik kwam hier met vol goede moed en de goede stemming, dat botst kennelijk met de grijze sleur, is een bekend fenomeen, ik was en ben er nog vol van namelijk, en kan juist nu iets extra’s te berde brengen, wat ik al gedaan heb, je hebt misschien geen benul over hoe intense mijn laatste proza tot stand is gekomen, voor mij een weet en voor de meeste waarschijnlijk geen flauw benul, maar wat niet boeit dat boeit niet das logisch, so you do not care, waarom ik dan wel weet juh, tenzij ik niet anders ken, de goede snaar geraakt en dan moet ik, goed of slecht of zwak of sterk of middelmatig doet er niet toe, a man’s gotta do what he/she has to do, veel meer is er niet aan, soms achteraf een aardig kleurrijk woorden tapijtje om naar te kijken en soms wat minder, het doet er niet eens toe feitelijk, hoort niet het hoofddoel te zijn, dat heet scoringsdrift en veroorzaakt juist middelmatigheid en meer verrücktheid, en neeh ik doe het niet voor minder, vandaar Ecuador;

   Sash – Ecuador (HD)
   https://www.youtube.com/watch?v=Tq0IQ-QH3No

   http://www.duden.de/rechtschreibung/Verruecktheit

 2. Dit weten de meeste hier al. Wat veel interessanter is, hoe staan de zaken er nu voor? Nato, datacentra, Agenda21/30, wereldverhoudingen enz. Hoe gaat de toekomst er uit zien?
  Aan de ene kant is het luguber om 1 wereld te maken, maar wat als andere grootmachten het hier langzaam in zijn geheel gaan overnemen? Is Niburu echt(iets/planeet wat natuurrampen veroorzaakt) of is het puur een menselijk iets? Als Niburu incl. Anunaki echt is/zijn, dan hebben we 1 wereldregering enz. nodig ivm chaos/rampen/emigraties enz. Waarom is de technologie in super versnelling gegaan? Das niet alleen voor ons als controle. Daar zit veel meer achter. Nu denken veel mensen: het is om ons op te ruimen. Daar heb ik dus over nagedacht. Waarom wordt er dan nog hulp geboden bij rampen/oorlog/vluchtelingen? Waarom zouden Nazi’s hun eigen pure blanke ras laten vernietigen? Het draait allang niet meer om “het westen”, er zit iets groots achter. De vraag is wat.

  1. Wat zit er achter? De vrijheid van de menselijke ontwikkeling te stagneren.we kiezen massaal voor t materialisme….en zien niet in hoe belangrijk driedeling in onze maatschappij is!! Dit gebeurd er als we niet voor driegeledling kiezen……..wat houd drie geleding in? Dat is de scheiding van machten van economisch leven geestelijk leven en rechtsleven. Nu heeft t economisch leven de macht over ons en je ziet wat een ellende dat kan veroorzaken…deze drie gebieden horen in evenwicht te zijn en geen van deze gebieden mag de ander overschaduwen, wat nu wel gebeurd met t economisch leven en daar horen de banken bij. Het economisch leven zou niet zo veel macht mogen hebben, maar wij zijn t zelf die haar deze macht heeft gegeven!

  2. Elise49.
   Wie of wat er achter zit.
   Een groepje “mensen” die heer en meester willen zijn over alles en iedereen dat is wat er achter zit.
   Het christelijke geloof is geloven in god,god is de tegenstander van de duivel en zij zien de duivel als hun leider/voorbeeld daarom zal alles gericht zijn op het onderuit halen van het christelijke geloof.
   Ook het islamitisch geloof zal verdwijnen omdat Mohammed en god eigenlijk dezelfde zijn alleen de namen zijn verschillend.
   Voorbeelden hiervan(dat zij de duivel eren) kunt u vinden in de stukken door Guidoj hier op de site geplaatst over mind control.
   De figuren die dit met baby,s en alles wat leeft en ademt uithalen vertegenwoordigen god niet maar de duivel.

 3. Ik heb het nu deels gelezen, ga dat later in zijn geheel doen, echter hier is een uitstekende video van Dr. Mattias Rath, auteur van het boek: “Nazi’s in Brusselse EU” , die haarfijn uiteenzet hoe de 1ste en de 2de wereldoorlogen zijn gestart en uiteindelijk uitmondde in de EU..
  Creapy. Zijn research is mede a.d.h.v. onderzoek in de ruim 20.000 pagina’s van de Neurenberg Rechtszaken in 1946… Nederlands ondertiteld en ZEEEEER de moeite waard om een belangrijk stuk van het plaatje te begrijpen…
  https://m.youtube.com/watch?v=WuhbyHE8mDg&feature=youtu.be
  Hoor graag wat reacties als je het gezien hebt.

  1. Jaja…wat denk je hoezo hij zo in de picture is?
   Vraag hem toch eens aan wie IG Farben werkelijk behoorde.
   Hij zal alleen een halve waarheid ventileren, omdat hij anders ‘weg vom Fenster’ is. Dat is de waarheid. Daarom zit die ook in de VS.

  2. Monika.
   Monika er is niemand die zegt dat HEEL DUITSLAND voor narigheid verantwoordelijk is,zoals ook niet elke Nederlander verantwoordelijk gehouden kan en mag worden voor iets wat de Nederlandse regering doet.
   (Ook al willen ze ons dat wel doen geloven omdat wij ze zogenaamd hebben gekozen wat onzin is).
   IG farben was een bedrijf dat uit drie of meer andere Duitse bedrijven bestond,maar net zoals dat ook bij andere Duise bedrijven is gebeurd hebben de grote jongens zich ingekocht wat zelfs zover ging dat ze in een ander land hun moederbedrijf konden hebben.
   Daarom is via corrupte bankiers veel verkregen geld uit die bedrijven via oa Nederland, Zwitserland naar Engeland over geschreven en van daar was het een peuleschil om over te boeken naar de VS.
   Ikzelf ben er van overtuigd dat de burgers met verschillende nationaliteiten best door een deur kunnen maar het zijn telkens regeringen die mensen als het ze zo uitkomt tegen elkaar opzetten.
   Daarom kan men nooit een hele bevolking beschuldigen.

  3. Arnold wat een mooie reactie, blij deze te lezen. Ik sluit me er bij aan. Er is al eeuwen aan destabilisatie gedaan, en ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken ( durf het wel maar doe het natuurlijk niet ;-))als deze tactiek we zou vallen (ooit) dat mensen en volkeren nog wel eens makke zouden hebben maar niet meer tot extremen zouden gaan.
   De rede zou het winnen.
   <3

   De vluchtelingen toestroom heden is er ook wederom onderdeel van om nu te destabiliseren in Europa en haat te kweken:

   http://www.contra-magazin.com/2015/08/europa-in-der-zange-fluechtlinge-oder-migrationswaffe/
   Mijn wens is, dat we geleerd hebben, en het doorzien.

  4. IK heb het reeds gevolgd: zéér aan te bevelen! Zou verplichte lectuur moeten zijn in middelbaar en hoger onderwijs.

  5. Wat is opvallend aan de vluchtelingenstromen?
   De VS in samenwerking met de NATO zijn de landen waar deze mensen vandaan vluchten aan het bombarderen en een zogenaamde strijd aan het voeren tegen IS.
   Mensen arm of rijk worden hierdoor gedwongen te vluchten tenzij ze een bom op hun kop willen krijgen of slachtoffer willen zijn van IS.
   Waarom geen minister uit de landelijke politiek of vanuit de EU in Brussel zich afvraagt of deze aanpak wel de goede is blijft mij verbazen zeker nu heel Europa ontwricht dreigt te worden.
   Ook blijft het vreemd dat geen minister zich afvraagt hoe de opvang van deze vluchtelingen bekostigd zal worden.
   Het kan toch niet zo zijn dat onze militairen daar voor vrede aan het strijden zijn terwijl juist daardoor hun eigen land in de problemen gebracht wordt?
   Was/is dat ook niet het geval met de sancties tegen Rusland wat alleen maar onze economie kapot maakt?
   Wat wel gebeurd en wat volgens mij ook de bedoeling is is dat er steeds meer vrijheid beperkende maatregelen en steeds meer politie en militairen ingezet worden(denk aan Belgie waar na de aanslag in Brussel op joden militairen in Antwerpen met wapens rondliepen)en aan de beveiliging op stations en treinen.
   Heel langzaam komen wij steeds meer onder toezicht te staan en aan de echte problemen wordt niets gedaan.
   Europa komt niet in de problemen door vluchtelingen maar door wan beleid van de EU en landelijke politiek.

  6. Rusland is qua oppervlakte het één na grootste land ter wereld, (Canada heeft het grootste land oppervlak) ruimte en rust genoeg! Met alle Russische sancties is er voldoende werkgelegenheid te maken voor de (nieuwe) bevolking. En mocht Rusland niet bevallen hebben we ook nog China. Bijvoorbeeld dit;
   ‘Kangbashi New Area’ is een subdivisie van de Chinese stad Ordos, Noord-China. Het nieuwe stadsdistrict ontstond op instigatie van het stadsbestuur van Ordos. De overvloed aan natuurlijke rijkdommen zorgde er immers voor een enorme economische expansie, terwijl de uitbreiding van de woestijn Ordos voor een even groot tekort aan water zorgde – hetgeen de plaatselijke stadsinfrastructuur voor problemen stelde. Kangbashi was de oplossing: een enorm gebied van 355 vierkante kilometers nabij drie waterreservoirs en goed voor de huisvesting van één miljoen mensen. Maar na een inspanning van 161 miljard Dollar bleek het gebied in 2010 amper 35 vierkante kilometer groot en had het een capaciteit van slechts 300.000 mensen. En dan nog staan de meeste (residentiële) huizen en (high-tec) publieke gebouwen er leeg; iets waaraan zelfs een kolossale val van de vastgoed-prijzen in 2011 niets kon veranderen. Sindsdien wordt Kangbashi beschouwt als een verloren zaak.
   China’s Most Famous Ghost City: Ordos Kangbashi
   https://www.youtube.com/watch?t=105&v=tCUSTowpS_c
   Alles voor de rust en welvaart te creëren voor de vervolgde en economische vluchteling.
   Ach, misschien ben ik te simplistisch of te idealistisch voor dit soort grote vraagstukken, maar een ieder verdient het om in vrede te leven…

  7. Odette.
   Wanneer iemand moet vluchten zal hij of zij een land uitzoeken waarvan ze denken dat ze daar de beste mogelijkheden hebben om een zo goed mogelijke toekomst op te kunnen bouwen.
   Wij in West Europa staan erom bekend dat hier veel vrijheid en welvaart is(het zogenaamde rijke westen).
   Rusland is dan wel groot maar niet zo welvarend en modern als bij ons in het westen en de levensstandaard is daar ook heel anders en de vrijheden die we hier hebben zijn daar veel meer beperkt.
   China staat er om bekend dat de overheid de baas is en alles controleert (zoals internet en andere dingen)dus ook daar is de vrijheid beperkt.
   Nu zien we bij Calais ook veel vluchtelingen die naar Engeland willen .
   Nu zou je je kunnen afvragen waarom want in Frankrijk zijn ze toch veilig?
   Misschien heeft dat met wetgeving te maken want als ik me niet vergis wordt je in Engeland sneller aan een verblijfsvergunning geholpen en geholpen als je daar eenmaal bent.
   Ieder mens wil toch een zo vrij en mooi mogelijk leven hebben.

  8. Er is hier op het forum in het verleden veel over gepraat. Er is voor elke aardbewoner genoeg ruimte om op te leven en voldoende om te eten.
   Ik heb daar nooit op gereageerd daar ik het te idealistisch vond. Aangezien er altijd hoog opgegeven werd over bijvoorbeeld Rusland, ben ik heel blij! met jouw uitspraak opdat mensen kunnen gaan inzien dat het echt geen rozengeur en maneschijn daar is. Dus wie is nu de idealist? Wie er nu achter de ‘vluchteling geldgiften’ zit, ze lopen al zesduizend kilometer om Europa binnen te komen, lijkt ondertussen voor mij erg hoog gegrepen tenzij een goed! gefundeerd bewijs te geven is. Als het al zo zijn mag komt dit uit de handen van de VS? Europa is de zgn. buffer tegen de Russen voor hen en anderen uit het oosten. Waarom zou je je buffer gaan ondermijnen? Dit is ondermijnen en op den duur zelfmoord.
   Vrede is ver weg op deze manier als er niet rustig gepraat gaat worden.
   Dat datzelfde geldt voor ons in Europa, zou iedereen zijn allerlaatste boterham geven om daarna zelf te sterven voor iemand die gevlucht is, utopie? Is dit wat moet gebeuren? Of is iedereen hier in Europa een zelf verworden Jezus Christus? Realisme komt nu beter op zijn plaats dan idealisme, ook al is alles een illusie…
   Tenzij je iedereen op deze aardkloot naar de … wil helpen en er niemand meer is? Kale boel voor de laatsten die overblijven en maar zelf moeten zien hoe ze moeten overleven als ze dat al überhaupt willen. Dom geboren en nooit wat bijgeleerd zou mijn vader dan gezegd hebben.
   Laten we de hardste schreewers met de laagste frequentie winnen? Blijf hart gecentreerd in verbinding met de Bron.

  9. Odette.
   Zoals ik het zie(ik kan het natuurlijk mis hebben)is er eigenlijk helemaal niets aan de hand.
   Het probleem dat bewust geschapen wordt komt doordat een 2% Rijke “mensen” alles willen beheren waardoor de ellende bewust tot stand is/wordt gebracht.
   Telkens kan men ervan uit gaan dat winst voor de banken en de bedrijven die in hun bezit zijn voorop staat en als het kan zullen zij aan twee of meer strijdende partijen geld verdienen ook als deze lijnrecht tegenover elkaar staan.
   Complete landen en hun rijkdommen worden door list en bedrog en oorlog(waar zij flink aan verdienen)overgenomen door deze 2%.
   Mensenlevens hebben voor hen geen waarde zolang ze er geen profijt uit kunnen halen.
   Wat over Rusland geschreven is geeft alleen aan dat de Rus(Putin met name)als zonde bok moet dienen hij is de boeman.
   Wat door de gewone MSM weinig of helemaal niet wordt getoond of waar niet over gesproken mag worden is bv dat de VS met hulp van de Nato(je kunt hier in het artikel lezen uit wat voor figuren deze Nato bestaat)oefeningen aan de grens met Rusland houden zelfs tot de grenzen van China(dit is gewoon pure provocatie)als Putin dan binnen zijn eigen landsgrenzen militairen ter bescherming van die grenzen aan de grens stationeert wordt dat als een aggressieve daad verwoord en volgen er weer acties van VS zijde gesteund door de NATO.
   Als de VS en Nato hun troepenmacht weg zouden halen langs deze grenzen denk ik dat een groot probleem is opgelost.
   Hiermee is dan ook niet gezegd dat Rusland zo,n mooi mensvriendelijk land is want het barst daar ook van corruptie en een klein deel is schatrijk geworden ten koste van…..maar het gaat hier over eerlijk zijn en de schuld van de problemen aan de juiste veroorzakers toe te schrijven.
   Wat gemeen is aan dit verhaal is dat West Europa aan Rusland vast zit en als er oorlog uit zou breken weet Putin ook dat zij de VS gesteund hebben waardoor West Europa een slagveld kan worden omdat de VS nu eenmaal aan de andere zijde van de oceaan ligt en er daardoor misschien beter vanaf komt tenzij het een oorlog met langeafstandsraketten of nucleaire wapens wordt.
   Bij een oorlog tussen Rusland en de VS weet ik niet wat te verwachten is behalve dan dat het ten koste zal gaan van ongelooflijk veel doden en gewonden.

  10. Odette ze noemen het een vluchtelingenstroom in Europa maar het is niets anders dan een (begin van) een grote volksverhuizing.
   Wie het grote plaatje wil zien moet zich verdiepen in haar geschiedenis.
   Dan kom je uit bij de Grote Volksverhuizing dat rond 400 na Chr. plaats vond in Europa.
   L’histoire se repète.
   Misschien niet geheel gelijk maar raakvlakken zijn er zeker wel.

   http://www.isgeschiedenis/nieuws/de-grote-volksverhuizing

   Van het verleden kunnen we leren maar als we eigenwijs blijven halen we weer die ouwe koeien uit die bekende sloot.

   Groet.

  11. Dank Arnold en Lezer 🙂 , voor jullie bijdrage. Ik hoop! en dat is iets moois wat de mens bezit, hoop, dat het verhaal van Arnold niet bewaarheid wordt. Lezer je kwam een beetje aan de rand van mijn gedachten met de grote volksverhuizing al duurde deze meer dan 350 jaar met kleinere volksstammen op het zelfde continent. Het gaat nu in een hoog tempo van alle kanten te gelijk en dat is bijna niet te vergelijken.
   Het gevoel je roots zo te verlaten, massaal waar je volk groot werd en de trots van je voorouders zo te verdrieten zonder die massaalheid te benutten om je land, roots, te verdedigen en de terreur en masse omver te werpen. De kracht van velen is nu te merken in Europa waar zij wel durven opkomen voor onderdak en basisbehoeften. Wij zullen ze dat ook geven, maar deze kracht moest eigenlijk tegen hun onderdrukkers gebruikt worden, zoveel energie, zoveel wilskracht!
   Ik heb makkelijk praten, ja ik weet dat, maar ik zou liever staande sterven voor mijn roots dan vluchten.
   Misschien is het dat ik, via genealogie, een Friese en Ommelandse en Oost-Friesche voorouders heb die zeker 1300 jaar terug te vinden is, best lang geleden. Door mijn aderen vloeit dit bloed en zal nooit in een woestijn kunnen leven daar water in de familie genen zit en daar nooit echt gelukkig zou kunnen worden. Ik vind de woestijnen en de prachtige bergen fascinerend mooi maar het zou nooit mijn vaderland kunnen zijn en van verdriet sterven.
   Alles blijft een keuze, ik weet het, maar dit is wel een hele snelle beslissing geweest als je de aantallen ziet, jammer. Ik kan ze niet meer dan sterkte wensen op hun gekozen weg.

  12. Gisteren dinsdag 1-9-2015 was op TV(ik weet niet meer welke zender)een reportage waar een Russische ex militair(toen met een vrij hoge rang)zijn verhaal deed na drie decennia van wat hij gedaan heeft en daardoor een nucleaire oorlog heeft voorkomen tijdens de zogenaamde koude oorlog.
   Deze man zag op de radar dat er raketten richting Rusland aankwamen.
   Door niet gelijk op een knop te drukken en ook raketten af te schieten maar omdat hij zijn meerderen heeft overtuigd dat het hier om een storing in het systeem ging heeft hij een nucleaire ramp voorkomen.
   Deze man is een held maar heeft door zijn optreden wel veel last gehad met zijn meerderen en anderen en hij kreeg nu eindelijk een beetje waardering maar woont nog wel gewoon in een armtierig twee kamer woninkje in een buitenwijk van Moskou.
   Hij heeft een ontmoeting gehad met Kevin Costner en Robert de Niro tijdens een bezoek aan Amerika en Costner is zijn idool nu.

  13. Ik heb het nagekeken en dit was een uitzending van 2 DOC op Nederland 2.
   De persoon waar het over ging is Stanislav E. Petrov.

 4. Mijn vader is op 9 maart 1945 overleden als gevolg van mishandeling omdat hij in het verzet zat. Heb daardoor (ik heb hem niet gekend) altijd belangstelling voor de tweede W.O. gehad, maar nu ik eindelijk weet hoe het echt gegaan is, heel anders als ons op school geleerd is, voel ik plaatsvervangende woede. Wat zijn wij bedrogen! Ben republikein geworden en moet niks meer van het zogenaamde koningshuis hebben. vooral prins Bernhard was een eersteklas boef!

 5. Ze hebben het goed doordacht bedacht !! DE ELITE !!
  De moderne slavernij is bijna een feit. De gehele mensheid onder controle door het digitale geldverkeer; afschaffing van `t contante geld; een handje vol machthebbers die aan heel Europa de Wet voorschrijven;controle via internet, mobiele telefoons,drones en chips.
  Hele volkeren worden onder onze ogen uitgeroeid door mensen tegen elkaar uit te spelen en zo oorlogen te creëren. Luchten bezaaid met chemtrails, steeds meer vaccinaties, gif in onze voedsel, water en in onze bodem zorgen ervoor dat heel wat mensen voortijdig deze aarde moeten verlaten !! En als klap op de vuurpijl is de Wifi in het leven geroepen. EEN grote magnetron; `n stille sluipmoordenaar, die stiekem zorgt voor andere ellende. De Terrorist als afleidingsmanoeuvre, naar wie er een vinger gewezen kan worden en ga zo maar door. Gelukkig is er nog altijd hoop en hulp uit verre regionen en zijn er Engelen die over ons waken. EEN voor ALLEN en ALLEN voor EEN ! Chapeau voor alle KOENE RIDDERS, die hun nek durven uit te steken en strijden voor de WAARHEID.

  Met een HARTENGROET van mij, Wilma.

  1. Uitstekende analyse Wilma, als strijder voor de waarheid voel ik me aangesproken. Een hartengroet terug.

 6. Het is dat velen denken en vinden het is een Hoaxverhaal, alleen ik wijs weer eens op de “Protocollen van de oude wijzen van Zion”, wanneer men die leest en goed leest , dan zie je dat alles al is bepaald, de oorlogen zijn niks meer van hoe ver kan je gaan en hoe kan je de mensen / vee de juiste richting op manipuleren.

  De grote lijnen staan vast , er is alleen in de tijd en naar de tijdgeest veranderingen en bijsturing nodig.
  tenzij de mensheid wakker wordt, nu daar wordt alles aan gedaan om dat te voorkomen, ga naar buiten en zie , vele straten vol met een hoop lege mensen, de wereld rond om hen is vervangen door hun ozo belangrijke digitale wereld.

  1. Ik heb alle drie de boeken gelezen alleen vind ik dat het boek van Willem Middelkoop(Goud en het geheim van geld) en het boek “de boogeyman” van Peter Stuivenberg hierbij een goede aanvulling zouden zijn.

 7. De nieuwe aarde

  De waarheid is anders dan hoe die gebracht wordt,
  voel en zie dit want een mensenleven is best kort!
  Mensen gaan anno nu in korte tijd heel veel leren,
  nog even doorzetten en het tij kan eindelijk keren.

  Zielen die nu arriveren haken daar meteen op in,
  hun leven op deze planeet heeft dus heel veel zin,
  Want zij weten waarom het zo donker werd op aarde,
  en wie de bewoners losmaakte van hun eigenwaarde.

  De tijd die nu aanbreekt staat in het teken van groei,
  het leven wordt zonniger en komt helemaal tot bloei,
  want zodra wij eindelijk gaan doorzien wie wij zijn,
  verdwijnen in een oogwenk alle ongemakken en pijn.

  Wij begrijpen steeds beter dat onze waarheid de weg wijst,
  dat liefde de sleutel is, waardoor een nieuwe aarde verrijst.
  De kracht ligt dus bij ons; de bewoners van deze planeet,
  die heel positief uitpakt voor deze wereld die aarde heet.

 8. LS…

  Ik denk dat Hyper als hybride dicht bij zijn buitenaardse schepper ligt. Een prototype van een reptiel en een mens in wording. Ik hoop voor je dat de laatste wint en je het fatsoen en de energie kan opbrengen om in mensentaal te schrijven. Dus niet in je arrogante quasi intellectuele geleuter.

 9. De EU is het vierde rijk van de Nazi,s
  Sommigen zijn van mening dat de VS de problemen veroorzaakt heeft en zeggen laat hen dan ook maar de vluchtelingen opvangen.
  Ikzelf dacht tot gisteren er ook zo over.
  Gisteren heb ik een stukje geschreven hierover en Monika gaf een verwijzing dat Hillary Clinton mijn verhaal bevestigde.
  Misschien zie ik het helemaal verkeerd maar na deze verwijzing van Monika dacht ik:Waarom geeft iemand die naar mijn mening deel van de elite uitmaakt nu ineens toe dat de VS en hun helpers verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van IS?
  Als we naar de geschiedenis kijken en als ik van velen die deze site bezoeken hun mening/reactie lees dan denk ik dat ik niets teveel zeg dat velen van mening zijn dat de eerste en tweede wereld oorlog bewust in het leven zijn geroepen en deel uitmaakten van hun plannen.(De NWO).
  Dat betekend dat de invasie van 6 juni 1944 niets anders was dan een toneelstuk maar waar bijna wel iedereen van dacht dat zij dat deden om Europa te bevrijden en ons zo bevrijden van de Duitsers.
  Ook weet iedereen dat er dodenkampen en concentratiekampen waren waar veel mensen onder gruwelijke omstandigheden zijn omgekomen.
  Nog steeds zijn de meeste mensen van mening dat de Geallieerden/VS onze redders zijn en waren.
  Als ik dan kijk naar de situatie die nu ontstaat met de vluchtelingen lijkt het mij niet onmogelijk dat de VS zich wederom kan ontpoppen als redder in nood.
  Hillary Clinton heeft zich als presidents candidate verkiesbaar gesteld en zij heeft ook toegegeven dat IS mede door hun hulp is ontstaan.
  Als zij dit op video toegeeft dan lijkt de stap naar hulp van hun zijde niet onmogelijk om te laten zien dat zij het goed met ons voor hebben.
  Als dit zo zou zijn dan moet ik aan de Feema kampen denken die al bestaan in de VS.
  Alle vluchtelingen zijn ontheemd en radeloos als zij niet geholpen worden dus als dan de VS ze aanbied om de oversteek naar het beloofde land te maken zullen velen daar gebruik van maken alleen is het dan de vraag waar ze daar naartoe gaan.
  Nogmaals ik kan het helemaal verkeerd hebben maar het zou misschien wel in hun straatje passen ivm het terugdringen van de wereld bevolking maar misschien bekijk ik het allemaal te zwart wit.

 10. Naar mijn inziens is de vluchtelingenstroom waar Europa vandaag mee te maken krijgt gewoon het gevolg van ‘ het vredebeleid’ van de USA!

  Het feit dat zij gewoon de volledige regio instabiliseren met hun oorlogen, Irak, Libie, Syrie, Yemen, allen aangestookt door de verenigde staten of hun vriendjes , leidt tot deze vluchtelingenstroom! Voorheen was die er niet dus het kan enkel het gevolg zijn van hun acties!

  Dat inmiddels amerikaanse bedrijven het midden oosten ‘heropbouwen’ laat duidelijk de intentie van hun ‘vredesbeleid’ zien! Economie!

  Dat deze vluchtelingenstroom uiteindelijk heel Europa zal destabiliseren is een feit en hun bedoeling!

  Dit toont andermaal aan dat politiek geen oplossingen biedt maar eerder de oorzaak zijn van de problematiek!

  Andermaal bots ik weer op de totale passiviteit van de bevolking! Een terugkerend plaatje!

  Als kind vroeg ik me vaak af hoe het in hemelsnaam kon dat de holocaust kon bestaan in een geciviliseerde wereld als de onze! Helaas zie ik vandaag gelijkaardige toestanden ontwikkelen! En dit in een wereld van kennis en informatica! ???

  Het mag duidelijk zijn dat technologische ontwikkeling niet garant hoeft te staan voor de mate van spirituele en morele ontwikkeling!

  1. van Hecke Peter.
   Mensen die alleen geloven wat de journaals en actualiteiten programma,s(programmering)hen voorschotelen,zijn meestal blind voor andere uitleg en zullen dat vaak als complottheorie afdoen.
   Maar wat nu als een complottheorie blijkt te kloppen?Wat als er daadwerkelijk complotten zijn?
   Mensen zijn over het algemeen gemakzuchtig en hebben een bepaald beeld van alles wat er om hen heen gebeurd.
   Zodra dit beeld verstoord dreigt te raken zullen velen zich daar voor afsluiten in plaats van de dingen te zien zoals ze zijn zeker wanneer het de leefwijze welke zij leven dreigt te verstoren.
   Daarom vind ik verwijten die naar mensen worden gemaakt zoals hier vaak gebeurd onzinnig en nietszeggend zoals bv complotdenker gewoon omdat de zogenaamde complotdenker wel eens gelijk zou kunnen hebben dus in plaats van iemand het stempel van complotdenker op te drukken zou het hen meer sieren als ze met goede tegenargumenten zouden komen.

  2. Arnold,
   ik onderschrijf uw statement! Begrijp alleen niet waarom jij reageert op mijn topic! Is er iets in de topic welke je heeft getriggerd of heb ik me ergens fout uitgelegd!

   Ik beoordeelde in deze topic gewoon het gedrag van de massa ! Zij verkrijgen inderdaad hun kennis uit de media! En zoals jij beweert zie ik het ook zo dat zij heel volgzaam de propaganda van deze media als waarheid aanzien!

  3. Peter.
   Goedemorgen wat je geschreven hebt ben ik het ook mee eens.
   De reactie welke ik gaf is een soort van aanvulling om het duidelijk uit te leggen zodat het nog duidelijker te begrijpen is.
   Dus het is absoluut geen correctie of negatief commentaar op jouw schrijven.
   Verder denk ik ook dat wij ongeveer op dezelfde lijn zitten.

  4. Ik snap de verwarring waarschijnlijk komt dit door het schrijven over de verwijten die wel eens(vaak) geuit worden dat hier complotdenkers hun reactie geven.
   Dit had ik achteraf gezien mogen verwachten maar dit had/heeft geen betrekking op jouw schrijven maar wel op hen die dat soort verwijten uiten zonder dieper en met goede argumenten dieper op een onderwerp in te gaan.
   Nu denk ik:als Snip snapt wat Snap snapt snapt Snap wat Snip snapt dit is volgens mij een leus dat het duo Snip en Snap ooit eens uitspraken dacht ik.(ook hier bedoel ik niets mee maar ik vond het wel leuk).

 11. HyperAlert.
  De reacties die jij geeft vind ik wel interessant en ik probeer daar iets van te leren(ook al duurt het soms even voor ik het kan ontcijferen).
  Heb ik het goed als ik schrijf dat de laatste echte Russische Tsaar Nicolaas 2 was die bij Jekaterinenburg uit de trein is gehaald en in het Ipatjev huis werd opgesloten om daar met zijn hele familie uitgemoord te worden?
  Lenin zou die opdracht aan een jood hebben gegeven zodat ze van deze Tsaar geen last meer hadden.
  Degene die de verwestelijking in gang heeft gezet zou Peter de Grote geweest zijn die in 1682 de troon besteeg?
  Dus als ik dan een paar dingen op een rijtje zet kom ik op het volgende uit;
  De slag bij Waterloo 1815 was het moment dat de Bank of Engeland overgenomen werd door een Rothchild(zij kregen meer te vertellen door eerst aandelen van de hand te doen en later voor een appel en een ei terug te kopen waardoor ze meer kapitaal verkregen dan de Bank of Engeland)en daarmee waren zij de baas over Engeland.
  Vervolgens is dan op 17 juli 1918 de laatste echte Tsaar en zijn familie uitgemoord en kreeg de Khazaarse mafia het in Rusland voor het zeggen wat dan inhoud dat de Russische leiders vanaf toen marionetten van de zogenaamde elite zijn en dus deel van het “spel dat bewust opgezet is” uitmaken.
  Als dit zo is dan zou dat kunnen betekenen dat Putin deel van de elite is en dat een eventuele oorlog tussen het westen en Rusland twee doelen dient namelijk verdienen aan oorlogs benodigdheden en de wereldbevolking uitdunnen waarna zij de baas zijn over alles en iedereen.

  1. zeker sure Arnold thnx bro in arms hell yeah ride on that’s the way to do it money for nothing and chicks for free

   Dire Straits – Money For Nothing + lyrics
   https://www.youtube.com/watch?v=iwDDswGsJ60

   Stammenstrijd dear deer Arnold in het groot en het klein zie wtk soap live elke dag op het Front hier en in het eu hey you jude multiperversum, het heeft met gitaar snaren te maken, feitelijk ben ik functioneel een snaar bespeel elkaar als een viool of een katapult die keuze hebben wuh telkens weer keer op keer totdat we op een ander akkoord verder kunnen jammen in een ‘andere quantum realiteit’ die er al was maar die we niet zagen vanwege stemproblemen, ik zeg afstemmen die afstammelingen van de 13 stammen, kan maar op 1 manier oftwel kunstmatig geïnitieerd vanwege de 2 ledigheid van de kosmos; half cyborg half organisch ‘levend’ bezield, maar zelfs een cyborg kan een ziel bereiken; van jongs af aan begeesterd geweest door startrek androïds, niks ontroerender dan mister data en niks X ier dan 7 of 9 de cyborg female space bijen bee beestje (female is een aanduiding voor een dier heeft Jordan Maxwell uitgelegd gisteren) that’s what makes my clock tick; dat pakje van 2 unlimited front boevinnetje en 7 of 9 jumpsuit, it is al in de verpakking zeggen de Japanners, ich bin ein Berliner en een Japeth Japanner en Deen Dan in 1.

   Seven of Nine, best moments | Season 4 – Star Trek: Voyager
   https://www.youtube.com/watch?v=3tntTmzfNlg

   http://tribes.tribe.net/year2012aspos/thread/b3025bf4-fe5d-4e2f-be44-d67527a35674

   http://www.merriam-webster.com/dictionary/deer
   quote: ” a large wild animal that has four long thin legs, brown fur, and antlers if male ”

   hoe krijg je een cyborg animated alive nouh gewoon smeer er wat interdimensionale space honey bee honing op; bij Dan Winter zal dat wel half vettig volle Egyptische cleoSleutePatra implosie kwark met loodzware rode dwerg besjes zijn en wat flintertjes mono atomisch goud om de goden te paaien tijdens de mating reunification bevruchtings ceremonie, krijg je STERKE (Haaah die Moon) meer levenslustige nazaten van;

   Patti Smith – Horses https://www.youtube.com/watch?v=FPwOfwhpiW8

   oh jah nog een tip voor de wanhopige wtk duiders met hoofdpijn; ik pleur er kennelijk nooit zomaar een clippie bij, ik pluk zuh en kruip er in al was ik het zelf, op die manier heb ik de afgelopen weken al meerdere space kindjes verwekt samen met Patti, ik meen het, no bull, mijn tekort en mijn kracht tegelijkertijd, dusz de tekst is maar bijzaak een gevolg van en niet een lineaire calculatie en of mededeling; oftwel ik neig naar Quantum Implosie Teksten die geen tijdverloop nodig hebben, nultijdsverwerking, die kan je niet doorlezenmeten met analoge sequentiële stroomdiagram apparatskies. zeg maar de moderne Heer Olie B. Bommel (belangrijk expicatory ordie knuppels) op het vuur en z’n huiskat, meer met filmpjes, de moderne versie, filmpjes zijn snelle plaatjes, het enige dat ik zie zijn snelle plaatjes, geen film, daarom zie ik soms meer, fijne manier om van je padje te geraken.

   Hey Jude-The Beatles (lyrics)
   https://www.youtube.com/watch?v=d7icMyDSd8E

   http://www.merriam-webster.com/dictionary/explicatory

 12. Als ik dit artikel lees heeft het veel overeenkomsten met deze documentaire.
  Al moet je uiteraard een paar facts voor lief nemen. Het geeft allemaal aan dat het gross van de wereld bevolking gewoon misleid worden waar het bijstaat.

  JFK to 911 Everything Is A Rich Man’s Trick

  https://youtu.be/U1Qt6a-vaNM

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.