Advertentie

Nikola Tesla, het verborgen interview..


NICOLA TESLA warcliff project

x

x

Interview met Nikola Tesla – 116 jaar aan het zicht onttrokken

x

Nikola Tesla, het verborgen interview..

2015 © vertaling WantToKnow.nl/.be

x

tesla energy kleinDit interview met Nikola Tesla wordt in 1899 gehouden, maar is zelden gepubliceerd. Tesla neemt geen blad voor de mond en toont het volop aan de gang zijnde complot in de wetenschap aan, de onderdrukking van de etherfrequenties en de introductie van een nepwetenschap om deze te verbergen, evenals de onderdrukking van het werk van Tesla en Tesla zelf.  Op deze dag in 1899 wordt Nikola Tesla geïnterviewd door journalist John Smith. Tesla: “Alles is Licht, door een van de stralen van het Licht wordt het lot van alle naties bepaald, iedere natie heeft zijn eigen straal in de grote lichtbron, die wij zien als de Zon.” 

Uit dit interview met de grootste uitvinder en ziener van de moderne tijd ontvouwt een nieuwe visie van de mensheid, die wij, lichtkrijgers van het eerste en het laatste uur, een eeuw later hebben gecreëerd. Een deel van dit interview is gewijd aan Tesla’s kritiek op Einsteins relativiteitstheorie. In de nieuwe theorie van de Universele Wet staat beschreven waarom Einsteins relativiteitstheorie onjuist is en waarom er geen vacuüm (void) bestaat. Alles is energie..!

Journalist: Meneer Tesla, aan u kleeft de glorie van een man die bij de kosmische processen betrokken is geraakt. Wie bent u?

Tesla: Dit is een goede vraag meneer Smith en ik zal proberen om u een juist antwoord te geven.

Journalist: Men zegt dat u uit Kroatië komt, uit het gebied Lika, waar mensen met de bomen, de rotsen en de sterrenhemel leven. Ze zeggen dat het dorp waar u bent geboren is vernoemd naar de bergbloemen en dat uw geboortehuis naast het bos en de kerk lag.

Tesla: Dat is allemaal juist. Ik ben trots op mijn Servische origine en mijn Kroatische vaderland.

tesla non physical phenomenaJournalist: Futuristen zeggen dat de twintigste en eenentwintigste eeuw werden geboren in het hoofd van Nikola Tesla. Men zingt lofzangen over de door hem ontwikkelde inductiemotor en het roterende magnetische veld. Hun schepper wordt ‘de jager die het licht uit de diepten van de aarde in zijn net heeft gevangen’ genoemd, ‘de krijger die het vuur uit de hemel heeft veroverd’. Een atoom wordt voor de eerste keer gebroken in het laboratorium van Nikola Tesla. Hij creëert een wapen dat trillingen als aardbevingen kan veroorzaken. Hij ontdekt zwarte kosmische stralen. Vijf rassen zullen in de Tempel van de toekomst tot hem bidden, omdat ze het grote geheim leren dat Empedocles elementen kunnen worden besproeid met de levenskrachten van de ether.

Tesla: Het klopt, dat zijn een paar van mijn belangrijkste ontdekkingen. Maar ik ben een verslagen man. Ik heb niet het grootste bereikt, dat wat ik had willen bereiken.

Journalist: Wat had u dan willen bereiken, meneer Tesla?

Tesla: Ik had de hele Aarde willen verlichten. Er is genoeg elektriciteit op de Aarde om een tweede Zon te worden. Er had een ring van licht rondom de evenaar kunnen ontstaan, zoals er ringen rondom Saturnus zijn. De mensheid is niet klaar voor zoiets groots en goeds. Ik had de wereld kunnen veranderen. In Colorado Springs heb ik de Aarde met elektriciteit doordrenkt. We kunnen ook andere energieën voeden, zoals positieve mentale energie. Het zit in de muziek van Bach en Mozart, en de gedichten van grote dichters.

In de diepten van Aarde zijn energieën van vreugde, vrede en liefde. De bloemen die groeien op Aarde zijn een expressie hiervan, alles wat onze Aarde tot een thuis maakt. Ik heb jaren gespendeerd aan het zoeken naar de manier waarop mensen worden beïnvloed door deze energieën. De schoonheid en geur van rozen kunnen als geneesmiddel worden gebruikt en de stralen van de Zon kunnen als voedsel dienen. Leven heeft ‘n oneindig aantal vormen. De wetenschap zou het leven moeten vinden in alle materie. Er zijn drie dingen die wat dat betreft essentieel zijn. Het enige wat ik doe is daar naar zoeken. Ik geef niet op.

Journalist: Wat zijn deze drie essentiële dingen?

Tesla: Het eerste essentiële ding is voeding. Met welke energie kunnen we de hongerigen op Aarde voeden? Welke wijn kan worden gebruikt om dorst te lessen, zodat iedereen vreugde in zijn hart ervaart en we allemaal beseffen dat we Goden zijn?

Het tweede is de vernietiging van het kwaad, de beëindiging van al het lijden. In deze eeuw heeft een aardse epidemische ziekte het universum ziek gemaakt.

Het derde punt is de vraag of er in het universum een overdaad aan licht is. Ik heb een ster ontdekt die volgens alle astronomische en wiskundige wetten kan verdwijnen en niets zal veranderen. Deze ster bevindt zich in ons sterrenstelsel. Haar licht kan zodanige dichtheid hebben dat het past in een bol die kleiner is dan een appel, maar zwaarder is dan ons hele sterrenstelsel. Volgens de religie en de filosofie kan een mens in zijn leven een Christus, Boeddha of Zoroaster worden. Maar hoe kan ieder wezen als Christus, Boeddha of Zoroaster worden geboren? Dat antwoord probeer ik te vinden.

Nicola Tesla (1856 - 1943) was zijn tijd ver vooruit, zo blijkt steeds weer.
Nicola Tesla (1856 – 1943) was zijn tijd ver vooruit, zo blijkt steeds weer.

Ik weet dat berekeningen met zwaartekracht belangrijk zijn om in machines te kunnen vliegen, maar ik wil helemaal geen apparaten bouwen die kunnen vliegen. Ik wil het bewustzijn terug leren krijgen, zodat we op eigen vleugels kunnen vliegen… Verder probeer ik om vrije energie uit de lucht te vangen. De belangrijkste bron van energie. Wat als een lege ruimte wordt gezien is slechts de manifestatie van nog-niet-ontwaakte materie. Er is geen lege ruimte op deze planeet, noch in het heelal. De zwarte gaten waar alle astronomen over praten zijn de krachtigste bronnen van energie en leven.

Journalist: Iedere ochtend komen er vogels bij uw raam op de drie-en-dertigste verdieping van uw Valdorf-Astoria hotel.

Tesla: Een mens wordt sentimenteel van vogels, dat komt door hun vleugels. Die hadden wij vroeger ook, echte zichtbare!

Journalist: U bent niet gestopt met vliegen sinds die dagen van uw jeugd in Smiljan!

Tesla: Ik wilde proberen te vliegen van ons dak, maar ik viel. Kinderberekingen kunnen fout zijn.

Journalist: Bent u ooit getrouwd geweest? We weten hier niets over. Op foto’s in uw jonge jaren ziet u er knap uit.

Tesla: Nee, ik ben nooit getrouwd. Er zijn twee paden. Je kunt erg veel van een vrouw houden. Vrouwen kunnen voor mannen een voedende bron zijn en diens vitaliteit en geest versterken. Ongetrouwd blijven doet hetzelfde met andere mensen. Ik koos voor dit laatste.

Journalist: Uw bewonderaars klagen erover dat u kritiek heeft op de relativiteitstheorie van Einstein. Het vreemde is, dat u beweert dat materie geen energie bevat. Maar alles is toch doordrenkt met energie?

Tesla: Eerst is er energie, dan materie. Materie is uit oorspronkelijke eeuwige energie ‘Licht’ gecreëerd. Het Licht straalt en alles in het universum, de sterren, planeten, de mens en alles op de aarde wordt erdoor gecreëerd. Materie is de uitdrukking van oneindig aantallen vormen van licht. Energie is ouder dan materie.

Er zijn vier wetten in onze Schepping.

De eerste wet: de bron van het verbijsterende duistere plot is met onze geest niet te vatten of met wiskundundige berekeningen te beschrijven. In dat plot past het hele universum.

De tweede wet: de voortdurende spreiding van de onverklaarbare duisternis, dat de ware aard van het Licht is en de transformatie naar het Licht.

De derde wet: de noodzaak van het Licht om materie te worden.

De vierde wet: er is geen begin en geen einde. De voorgaande drie wetten zijn altijddurend, de creatie is eeuwig.

Journalist: In uw vijandigheid tegenover de relativiteitstheorie gaat u zo ver, dat u er op uw verjaardagsfeestjes over praat.

'The Magnifying Transmitter' van Tesla
‘The Magnifying Transmitter’ van Tesla

Tesla: Het gaat helemaal niet om een gekromde ruimte. Het is de menselijke geest, die de oneindigheid en eeuwigheid niet kan bevatten! Als relativiteit duidelijk werd begrepen door zijn Schepper, dan zou hij onsterfelijkheid kennen, ook fysiek. We zijn allemaal deel van het Licht. Het Licht is muziek. Licht komt via mijn zes zintuigen binnen: ik zie, hoor, voel, ruik, voel en denk het. Als ik zeg ‘ik denk licht’ bedoel ik daarmee mijn zesde zintuig. Deeltjes van Licht zijn geschreven muzieknoten. Een bliksemschicht kan een hele sonate en duizend bliksembollen een concert zijn.

Een wetenschapper moet dat niet met wiskunde verwarren. Getallen en vergelijkingen zijn slechts symbolen van de muziek van de sferen. Als Einstein deze geluiden had gehoord, zou hij het niet over relativiteitstheorie hebben. De geluiden zijn berichten voor de ziel dat het leven zin heeft, dat het universum in perfecte harmonie is. De schoonheid van het universum is de oorzaak en het gevolg van de hele Schepping. Deze muziek is de eeuwige cyclus van stellaire hemels. De kleinste ster is een compositie en ook onderdeel van de hemelse symfonie. De hartslagen van de mens maken deel uit van de symfonie op Aarde.

Newton leerde ons dat het geheim uit geometrische rangschikking en bewegingen van hemellichamen bestaat. Hij erkende dat de hoogste wet van harmonie in het universum tot uitdrukking komt. Gekromde ruimte is chaos en chaos brengt geen muziek voort. Einstein is een boodschapper uit de tijd van geluid en woede.

Journalist: Hoort u deze muziek ook echt?

tesla-energy-universe-vibrationTesla: Ik hoor deze muziek voortdurend. Mijn spirituele oor is net zo groot als de hemel die we boven ons zien. Mijn eigen oren heb ik door radar ‘groter’ gemaakt. Volgens de theorie van de relativiteit zullen twee lijnen elkaar ontmoeten in de oneindigheid. Daardoor zal Einsteins kromme recht worden gemaakt. Een geluid dat is gecreëerd zal voor altijd blijven bestaan. Voor een mens dooft het geluid uit, maar in de stilte die volgt blijft het bestaan en dat is de grootste kracht van de mens.

Ik heb niets tegen Einstein persoonlijk. Hij is een vriendelijke man en hij heeft vele belangrijke dingen gedaan. Sommige dingen zullen onderdeel worden van de muziek. Ik zal hem schrijven en uitleggen dat er zoiets als ether bestaat en dat de deeltjes van de ether ervoor zorgen dat het universum en het oneindige leven in harmonie blijven.

Journalist: Vertel me alstublieft onder welke condities een engel de Aarde adopteert?

Tesla: Er zijn tien condities. Let goed op.
Een eerste vereiste is een hoog bewustzijn van je missie en het werk dat je te doen hebt. Een eik weet dat hij een eik is, de struik naast hem weet dat hij een struik is. Toen ik twaalf jaar was, wist ik al zeker dat ik in mijn leven de Niagara Falls zou zien. Van de meeste van mijn ontdekkingen wist ik in mijn jeugd al dat ik ze zou doen, hoewel niet helemaal duidelijk.
De tweede eigenschap is doorzettingsvermogen. Zo heb ik alles afgemaakt, ben nooit halverwege gestopt.

Journalist: Wat is de derde voorwaarde die nodig is Mr. Tesla?

Tesla: Begeleiding van alle vitale en spirituele energieën. Zuivering van de effecten en de noden die een mens heeft. Ik heb niets verloren, alleen gewonnen. Ik heb van iedere dag en nacht genoten. Noteer maar, Nikola Tesla was een gelukkig man!
De vierde vereiste is om je fysiek aan te passen aan het werk.

Journalist: Wat bedoelt u daarmee?

Tesla: Als eerste, het lichaam van de mens is een perfect werkende machine. Ik ken de circuits van mijn lichaam en ik weet wat er wel en niet goed voor is. Veel van het voedsel dat andere mensen innemen is niet goed voor mijn lichaam. Soms denk ik dat de chefs in de wereld tegen me samenspannen. Voel mijn hand maar eens.

Journalist: Die voelt koud.

Tesla: Ja. Ik kan mijn bloedsomloop controleren en ook andere processen in en rondom mij. Waarom wordt je daar bang van?

Journalist: Dat komt door het verhaal dat werd geschreven door Mark Twain over een mysterieuze vreemdeling, het boek over Satan, dat schijnbaar geïnspireerd is op u.

He is also known as Phosphóros (‘he who brings light’: also known as Heosphoros)  The Greek god of the morning star. He was represented as a naked, winged youth hurrying ahead of his mother Eos, or the Sun-God Hélios, WITH A TORCH IN HIS HAND. In Latin he was called Lucifer.
Ook bekend als ‘Phosphóros’ (‘hij die licht brwengt’; ook bekend onder de naam ‘Heosphoros’) de Griekse god van de morgenster. Hij werd afgebeeld als een naakte, gevleugelde jongeman, die voor zijn moeder Eos uit snelde. de zonnegod Hélios. MET EEN FAKKEL IN DE HAND.. In het Latijn werd hij ‘Lucifer’ genoemd..!

Tesla: Het woord ‘Lucifer’ is minder heftig. Mark Twain houdt van grapjes maken. Toen ik jong was en ziek kon ik door zijn boeken te lezen beter worden. Toen ik hem later ontmoette en dat aan hem vertelde raakte hij geëmotioneerd en begon te huilen. We zijn vrienden geworden en hij heeft mijn laboratorium vaak bezocht. Hij vroeg mij op een dag om hem de machine te laten zien welke door aanraking gevoelens van extase kon veroorzaken. Het was een van die uitvindingen met entertainment waarde, die ik ook soms leuk vind om te maken.

Ik waarschuwde Twain deze gevoelens niet vast te houden. Hij luisterde niet en hield aan. Het eindigde als een soort raket, hij werd afgevuurd en het zag er erg grappig uit. Maar ik behield mijn ernst. Maar, om het fysieke circuit goed te krijgen is ook de droom erg belangrijk. Als ik lang en hard ergens aan heb gewerkt, kan ik door een uurtje slaap weer volledig opknappen. Ik heb geleerd de slaap onder controle te krijgen. Ik kan in slaap vallen wanneer ik wil en van te voren een bepaalde duur afspreken. Als ik ergens aan bezig ben en iets niet begrijp geef ik mezelf de opdracht om in mijn dromen naar oplossingen te zoeken.

De vijfde conditie is het geheugen. Bij de meeste mensen zijn de hersenen houder van het geheugen en alle kennis die is opgedaan gedurende het leven. Mijn hersenen zijn met veel belangrijkere dingen bezig. Mijn hersenen pikken op wat op dat moment van belang is. Dat is overal rondom aanwezig en hoeft alleen maar opgepakt te worden. Alles wat we ooit hebben gezien, gehoord, gevoeld en gelezen volgt ons in de vorm van lichtdeeltjes. Deze lichtdeeltjes gehoorzamen mij en zijn mij trouw. In mijn jeugd las ik mijn lievelingsboek Faust en ik kan het nog reciteren. Al mijn uitvindingen heb ik jarenlang in mijn hoofd gevisualiseerd en vastgehouden voordat ik ze in de buitenwereld realiseerde.

Journalist: U hebt vaak gesproken over de kracht van visualisatie.

Tesla: Ik denk dat ik al mijn uitvindingen te danken heb aan de kracht van visualisatie. Wat ik heb meegemaakt gedurende mijn leven, mijn uitvindingen, zijn allemaal echt voor mijn ogen, zo echt als de tafel hier voor mij. In mijn jeugd wist ik niet goed wat ik met dit talent kon doen, maar later besefte ik dat ik deze kracht moest voeden. Door visualisatie kon ik verbeteringen doorvoeren in mijn uitvindingen, moeilijke problemen oplossen en ingewikkelde vergelijkingen tot een goed einde brengen. Dit talent kan mij in Tibet de titel van Hoge Lama opleveren. Mijn visus en gehoor zijn perfect en beter dan van andere mensen. Ik kan de donder van honderden kilometers ver horen en kleuren in de lucht ontdekken die niemand anders kan zien. Ik had dit als kind al, maar heb het later ook bewust verder ontwikkeld.

Journalist: In uw jeugd bent u verschillende keren erg ziek geweest?

Tesla: Ja. Ziekte is vaak het gevolg van verstoorde levenskracht. Het kan ook te maken hebben met accumulatie van toxinen in het lichaam of de geest. Soms met een mens moet van tijd tot tijd lijden om beter te worden. Maar de oorzaak van de meeste ziektes ligt in de geest. Daarom kan ook de oplossing worden gevonden in de geest. In mijn studententijd kreeg ik cholera. Ik werd beter omdat mijn vader mij toestond eindelijk techniek te mogen studeren. Techniek zou mijn leven worden.

De geest kan voorbij de drie dimensies op Aarde zien. Ik heb dit mijn hele leven kunnen doen. Het was voor mij net zo echt als alles wat we nu om ons heen zien. Op een dag liep ik als kind met mijn oom langs een rivier. Ik zei: zo direct zal er een forel springen uit de rivier en ik zal met een steen de forel raken. Dat gebeurde vervolgens. Mijn oom werd bang, riep ‘Bade retro Satan’s!’ Hij had gestudeerd en sprak Latijn.

bankers TeslaIk woonde in Parijs toen ik mijn moeders overlijden zag. In mijn visioen verschenen in de lucht prachtige wezens, met veel muziek en mooie kleuren. Een van de wezens had een sterke moeder-natuur en keek naar mij met een blik van eindeloze liefde. Het visioen vervaagde en op dat moment wist ik dat mijn moeder zou overlijden.

Journalist: En wat is de zevende conditie?

Tesla: Kennis van de mentale en vitale energie en hoe deze te transformeren in wat we willen bereiken, waarmee we controle krijgen over al onze gevoelens. Hindoes noemen het Kundalini Yoga. Deze kennis kan worden aangeleerd of bij je geboorte al aanwezig zijn. Het meeste was bij mijn geboorte al aanwezig. De vitale energie staat in verbinding met de seksuele energie. De vrouw is de grootste dief van deze energie. Ik was me hiervan bewust en paste wel op. Ik heb van mezelf gemaakt wat ik wilde worden, een bedachtzame spirituele machine.

Journalist: En wat is de negende voorwaarde, meneer Tesla?

Tesla: Terwijl je dingen doet denk aan de reden waarom je hier op Aarde bent. Sommige mensen moeten worstelen met een ziekte, met ontberingen, of met de maatschappij, die met hun domheid, onbegrip en vervolging alleen maar afbraak doet. Er zijn veel gevallen engelen op aarde.

Journalist: Wat is de tiende?

Tesla: Dat is de belangrijkste. Schrijf maar op: Nikola Tesla speelde zijn hele leven. Hij speelde en hij genoot ervan!

Journalist: Meneer Tesla! Gaat dit over uw leven en uw werk? Was het maar een spel?

Tesla: Jazeker. Ik genoot van het spelen met elektriciteit! Ik krimp altijd ineen als ik het verhaal hoor over de Griekse man die het vuur stal. Het verschrikkelijke verhaal over de adelaar die van zijn lever kwam eten. Heeft Zeus niet genoeg bliksem en donder, dat hij iets kon missen? Het is een misverstand… Bliksem is het mooiste speelgoed dat bestaat. Vergeet dat niet in uw verhaal te vermelden: Nikola Tesla was de eerste man die de bliksem ontdekte.

Journalist: Meneer Tesla, u praat toch over engelen en hun aanpassing aan de Aarde?

Tesla: Doe ik dat? Dit is precies hetzelfde. Je kunt dit schrijven: Nikola Tesla had de moed om de privileges van Indri, Zeus en Peron op zich te nemen. Stel jezelf een van hen voor, das om en pak aan, witte handschoenen, terwijl ze zich klaarmaken om een bliksemschicht te laten neerdalen, vuur en aardbevingen rondzaaien, ten koste van de elite van New York!

Journalist: Lezers houden ervan humor te lezen. Maar ik raak in de war, als u uw uitvindingen die voor veel mensen zoveel betekend hebben omschrijft als alleen maar spel. Mensen zullen hun wenkbrauwen fronzen.

Tesla: Beste meneer Smith, het probleem is dat de meeste mensen te serieus zijn. Ze zullen veel gelukkiger zijn en langer leven als ze niet zo serieus zijn. Een Chinees gezegde luidt dat ernst het leven bekort. Maar laten we het weer hebben over wat men belangrijk vindt.

Journalist: Iedereen wil dolgraag uw filosofie kennen.

nicolas-teslaTesla: Het leven kent ritme dat moet worden begrepen. Ik voel dat ritme en ik handel ernaar. Ik wentel er in rond en het ritme is mij dankbaar geweest. Het heeft mij kennis gegeven. Alles wat leeft is met elkaar verbonden: de mensen en de sterren, amoeben en de zon, het hart en de bloedsomloop van een oneindig aantal werelden. Deze banden zijn onbreekbaar, maar ze kunnen tam zijn en gunstig te stemmen en nieuwe relaties kunnen worden opgebouwd, zonder de oude te schenden.

Kennis komt uit de ruimte; onze visie is perfect. We hebben twee ogen: een aardse en een spirituele. Uitgroeien tot één oog is aanbevolen. Het universum leeft in al haar verschijningsvormen, als een denkend dier. Stenen zijn ook denkende voelende wezens, net zoals planten, dieren en mensen. Een ster die schittert, vraagt om naar gekeken te worden en als we niet egocentrisch zijn kunnen we de boodschap begrijpen. De ademhaling, ogen en oren van de mens moeten zich richten op de ademhaling, de ogen en oren van het Universum.

Journalist: Uw woorden doen mij denken aan Boeddhistische teksten en het Taoïstische Parazulzusa.

Tesla: Precies! Dit betekent dat er kennis, waarheid is die de mens altijd heeft gekend. Mijn ervaring is dat het Universum slechts één substantie heeft, één opperste energie met een oneindig aantal manifestaties van het leven. Het beste is, dat met de ontdekking van het ene geheim, het volgende wordt onthuld. We zijn vaak blind en doof. Maar als we ons emotioneel binden aan manifestaties, komen ze vanzelf naar ons toe. Er zijn veel appels, er is maar één Newton. Hij vroeg slechts om die ene appel die voor hem op de grond viel.

Journalist: Wat is elektriciteit voor u?

Tesla: Alles is elektriciteit. Eerst was er het Licht, de eeuwige bron van waaruit alle materie komt, alle vormen worden verspreid die het Universum en de Aarde met alle aspecten van het leven vertegenwoordigen. Zwart is het ware gezicht van het Licht, maar we kunnen dit niet zien. De opmerkelijke genade voor de mens en andere wezens. Deeltjes bezitten licht, warmte, nucleaire, straling, chemische, mechanische en een onbekende energie. Het heeft de macht om de aarde draaiende te houden. Het is de ware hefboom van Archimedes.

Journalist: Mr. Tesla, u hebt het altijd en alleen maar over elektriciteit.

Tesla: Ik ben elektriciteit. Of, als je wil, ik ben elektriciteit in menselijke vorm. Ook jij bent elektriciteit, maar jij realiseert je dat niet.

Journalist: Kunt u daarom misschien een miljoen Volt door uw lichaam jagen?

Tesla: Zal een tuinier zich laten aanvallen door zijn planten? Dat zou waanzin zijn. Het lichaam van een mens en zijn hersenen zijn gemaakt van grote hoeveelheden energie, iedereen heeft een andere hoeveelheid, dat maakt een mens ‘ik’. De hersenfunctie en dood zijn gemanifesteerd in licht. In mijn jeugd hadden mijn ogen een zwarte kleur, nu zijn ze blauw, naarmate de tijd verstrijkt worden ze lichter en lichter. Wit is de kleur van de hemel. Op een morgen landde er een witte duif in mijn raam. Ik gaf haar wat te eten. Ze wilde me laten weten dat ze stervende was. Uit haar ogen schoten lichtflitsen. Ik had nog nooit zoveel licht in de ogen van een wezen gezien, als in de ogen van die duif.

Journalist: Mensen die werken in uw laboratorium spreken over lichtflitsen, vlammen en bliksems die ontstaan als u boos wordt.

Tesla: Dat is een psychische ontlading en een teken dat ik moet oppassen. Het licht heeft mij altijd geholpen. Wil je weten hoe ik het roterende magnetische veld en de inductiemotor heb ontdekt, die me beroemd maakten toen ik 26 jaar was? Op een zomeravond keek ik naar de zonsondergang. Duizenden vlammende kleuren draaiden om elkaar heen. Ik herinnerde me de verzen van Faust en begon met reciteren. Toen, als in een mist, zag ik het ronddraaiende magnetische veld en de inductiemotor. Ik zag ze in de zon!

Journalist: Het personeel van uw hotel heeft me verteld dat u zich tijdens onweer en bliksem terugtrekt in uw kamer en praat tegen uzelf.

Tesla: Ik praat tegen de donder en bliksem.

Journalist: In welke taal, meneer Tesla?

Tesla: Meestal in mijn moederstaal. Deze taal kent de juiste woorden en juiste geluiden.

Journalist: Mensen die dit lezen zullen u dankbaar zijn als u dit uitlegt.

Nikola Tesla control the mental systemTesla: Geluid komt niet alleen uit de donder en de bliksem, maar, in getransformeerde vorm in de felheid van de kleuren. Een kleur kun je horen. Een taal bestaat uit woorden, uit kleuren en geluiden. Elke donder en elke bliksem zijn uniek, ze hebben een naam. Sommigen noem ik bij naam, een naam van iemand die me nabij staat of voor wie ik grote bewondering heb.

In de helderheid van de lucht en de donder leven mijn moeder, zus, broer Daniel, dichter Jovan Jovanovic Zmaj en andere personen uit de Servische geschiedenis. Namen zoals AsIsaiah, Ezechiël, Leonardo, Beethoven, Goya, Faraday, Poesjkin. Bliksem en donder stoppen niet, de hele nacht brengen ze kostbare regen naar de Aarde. Er is bliksem en donder, zij zijn de helderste en meest krachtige, die nooit zullen verdwijnen. Ze komen altijd terug en ik herken ze uit duizenden.

Journalist: Is voor u wetenschap en dichtkunst hetzelfde?

Tesla: Je kunt het zien als de twee ogen van de mens. Men leerde William Blake dat het universum is ontstaan uit de verbeelding en doorgaat zolang er een laatste man op aarde bestaat. Creatieve energie is gelijk aan de lichtenergie.

Journalist: Is verbeelding voor u meer reëel dan het leven zelf?

Tesla: Verbeeldingskracht geeft geboorte aan het leven. Ik heb het gevoed door mijn gedachten; ik heb geleerd om mijn emoties, dromen en visioenen te controleren. Ik heb dit talent altijd gekoesterd. Mijn lange leven heb ik in extase doorgebracht. Dat was de bron van mijn geluk. Het hielp me al die jaren met mijn werk, dat genoeg werk voor vijf levens was. Het was voor mij het beste om veel ’s nachts te werken, vanwege het licht van de sterren en mijn hechte band de sterren.

Journalist: U vertelde me net dat ook ik, net als ieder levend wezen, het Licht ben. Eerlijk gezegd, snap ik het niet echt.

Tesla: Je hoeft het niet te begrijpen meneer Smith, alsje het maar gelooft. Alles is Licht. Elke natie heeft zijn eigen straal in de grote lichtbron die wij als de Zon zien. En vergeet nooit, niemand gaat dood, iedereen transformeert in het Licht en blijft bestaan. Het geheim bestaat hieruit dat de deeltjes licht terugkeren naar hun oorspronkelijke staat.

Journalist: Dat lijkt op resurrectie!

Tesla: Ik noem het liever terugkeer tot de oorspronkelijke staat. Jezus Christus en ook anderen kenden dit geheim. Ik ben nu op zoek naar een manier om de menselijke energie te preserveren. Vormen van Licht, soms zelfs hemels licht. Ik zoek hiernaar, voor de mensheid, niet voor mezelf. Ik heb er vertrouwen in dat mijn ontdekkingen het leven van de mensen makkelijker en beter kunnen maken, dat ze geleid worden naar spiritualiteit en moraliteit.

Journalist: Denkt u dat tijd kan worden afgeschaft?

Tesla: Niet helemaal, omdat het eerste kenmerk van energie een transformerende functie heeft. Energie is in eeuwigdurende transformatie, zoals de wolken van de Taoisten. Maar het is mogelijk dat mensen hun bewustzijn preserveren na hun Aardse leven. In iedere hoek van het Universum is levensenergie, één ervan is onsterfelijkheid, dat buiten de mens ligt te wachten op hem.

(Klik voor lead naar dit boek)
(Klik voor lead naar dit boek)

Het Universum is spiritueel; wij zijn dat voor de helft. Het Universum is meer moreel, wij kennen zijn natuur niet en kunnen onze levens niet compleet harmoniseren. Ik ben geen wetenschapper en wetenschap is misschien de beste manier om een antwoord te vinden op de vraag die me achtervolgt, die mijn dagen en nachten in vuur omzetten.

Journalist: Wat is er aan de hand?

Tesla: Hoe je ogen oplichten!… Wat ik wil weten is dit: wat gebeurt er met sterren die uitdoven? Sterren vallen als stofdeeltjes in deze of andere werelden. Zal de Zon als nieuw licht herboren worden of met de kosmische wind voor eeuwigheid versnipperd zijn? Ik begrijp dat dit in de structuur van het Universum is ingebouwd, maar zal een van deze sterren, deze Zonnen, gepreserveerd kunnen worden?

Journalist: Maar, meneer Tesla, u realiseert zich toch wel dat dit noodzaak is en bij de constitutie van deze wereld hoort!

Tesla: Soms is het hoogste doel van een man om een vallende ster te vangen. De man begrijpt dat zijn leven aan hem werd gegeven als gevolg hiervan en hij zal gespaard worden. Uiteindelijk zal hij in staat zijn om de sterren te vangen!

Journalist: En wat zal er dan gebeuren?

Tesla: De Schepper zal lachen en zegt: “De ster valt alleen zodat jij haar achterna gaat en probeert te pakken.”

Journalist: Is dit alles niet in strijd met de kosmische pijn, waarover u zo vaak publiceert in uw geschriften?

teslaTesla: Nee, want we zijn op Aarde… Kosmische pijn is een ziekte waarvan de overgrote meerderheid van de mensheid zich niet bewust is. Kosmische pijn ligt ten grondslag aan vele andere ziekten, lijden, kwaad, ellende, oorlogen en alles wat het menselijk leven absurd en afschuwelijk kan maken. Deze ziekte kan niet volledig genezen, maar bewustzijn ervan zal het minder ingewikkeld en ernstig maken.

Steeds wanneer een van mijn dierbaren pijn heeft, voel ik ook fysieke pijn. Dit komt omdat onze lichamen zijn gemaakt van hetzelfde materiaal en onze zielen met onbreekbare strengen zijn verbonden. We kunnen soms door onbegrijpelijke droefheid overvallen worden, omdat ergens aan de andere kant van de wereld een kind of royaal mens is gestorven. Het hele Universum is soms perioden ziek van zichzelf en ziek van ons.

Wanneer een ster verdwijnt of een komeet verschijnt, kan dat ons meer beïnvloeden dan we ons kunnen voorstellen. Onze gevoelens en gedachten kunnen bloemen sterker laten geuren of in stilte doen uiteenvallen. Van deze waarheid moeten we ons zelf bewust worden om van de kosmische pijn te genezen. De sleutel van genezing zit in onze harten en evenzeer, in het hart van wat we het Universum noemen.

x

 * * *

x

Bronnen:

www.teslauniverse.com (kranteninterview 1915 pdf)

www.stankovuniversallaw.com

aetherforce.com

 

 

57 gedachten over “Nikola Tesla, het verborgen interview..

 1. Heel bijzonder mens, een combinatie van hoogste gevoeligheid, en technieken om deze te gebruiken, en te begrijpen, gebruikt en misbruikt, door de I.Q.uianen zonder gevoelens, en als gewoonlijk niet voor de mensheid gebruikt, maar tegen ons.
  De meesten verdwijnen vroegtijdig, voor dat ze hun ideéen kunnen uitdragen, alle top intellect gaat door de zeef, zijn ze te corrumperen O.K., zo niet bye bye.
  Stel je voor het wereld intellect in te zetten voor de planeet en zijn bewoners, het ultime gedachten goed, van menig één.

  1. Ben het helemaal met je eens, maar her frustreert mij wel om dat iedere keer te moeten lezen en meemaken.

  1. @ Jopiek

   Ik ben het helemaal met je eens, maar ook deze zogenaamde timing van verschijning van dit artikel is onderworpen aan de transformatie waarin de Kosmos functioneert en daardoor voor wezens (o.a. mensen),die er voor open staan begrijpelijk zal zijn. Guido bedankt voor het inzichtelijke artikel, geplaatst op de juiste tijd en plaats!

  2. Mijnheer Braam, waar stoeld U dit weten over de timing van dit artikel op ?

  3. Jopie en Harrie,
   NU is altijd het juiste moment. Wie in het verleden leeft mis die boot steeds.

  4. @Cozmic 2.3, @Jenne 2.2,

   Klop helemaal Jouke. Als nu meer mensen dit beseffen en/of (innerlijk) weten (o.a. de timing Jenne), komt de wereld er heel anders uit te zien.

  5. O ja Jauke, dus deze gigant onder de mensen komt niet tot ons, uit het verleden, deze hele site is constant bezig met het verleden te projecteren naar vandaag en morgen.
   En wat timing betreft, dat vroeg ik mij af, om dat dit soort mensen kinderen eigenlijk altijd onder ons zijn, dat is dan mijn uitleg.

  1. Wil niet zeggen dat je er niet over kunt praten toch? Zo zijn er veel wiskundige ‘knopen’, waarover wordt gepuzzeld, gesproken en hele artikelen aan gewijd zijn in tijdschriften. Maar dat wil niet zeggen dat die theorie is opgelost, of niét bestaat..!

  2. Dat klopt Guido, het is goed er over te praten. Maar wanneer bekent is dat de echtheid ter discussie staat, vind ik dat dit vermeld dient te worden. Op zijn minst, voor de volledigheid. (zoals deze andere site doet) http://aetherforce.com/teslas-mot-censored-interview/ Anders kun je niet spreken van goede journalistiek.
   En ook dan blijft het aan de lezer om zelf te beslissen. Echter nu vanuit een totaal beeld. Anders ben je, wat mij betreft, op een vergelijkbare manier bezig als bij sommige mainstream media artikelen. Anders kun je niet spreken van goede journalistiek.

  3. Ik zou bijna schrijven; ‘geloof me’, maar dat is aan een ieder om te beslissen. Ik weet dat dit stuk wel echt is, mogelijk met deze toevoeging om ons te misleiden. Maar degenen met de verbondenheid met de bron, weten dat dit de woorden zijn van Tesla, aangevuld met wat afleiding. Het is aan de lezer om te resoneren met hetgeen hij/ zij herkent!

  4. Ik zou zeggen, lees het boek dat in bovenstaand artikel met een afbeelding staat. Daarin vind je een aantal artikelen die Tesla zelf al in 1919 heeft geschreven. Verbaas je over de inzichten van iemand met een geest die niet aan de grenzen van de tijd was gebonden. (Lees in dit verband ook mijn reactie 10.1)

   http://bookshop.wanttoknow.nl/de-toekomst-is-van-mij.html

 2. Het nadeel van menselijk intelligentie, is dat deze naar verloop van tijd
  de goede daar gelaten! Arrogantie en manipulatie ten toon spreidt
  het verleden is het BEWIJS KIJK MAAR OM JE HEEN.
  Maartoch Tesla zou een Standbeeld moeten krijgen, sublieme en ingetogen
  persoon.

  1. direct live evidence of Nukes; ccd video pick up chip registration of proton sparkles;

   http://www.veteranstoday.com/wp-content/uploads/2015/06/fff_156.jpg

   Quote: “The gloves are off. With proof of a nuclear attack on Yemen saturating “some of the news,” issues of a new reality of war, the covert use of WMD’s by governments, needs to be addressed. ”

   http://www.veteranstoday.com/2015/06/06/new-eastern-outlook-yemen-practical-nuclear-survival/

   Quote: “By simply pointing the camera at an explosive event it will immediately determine if it is nuclear or not. When the camera’s CCD pick up chip is overloaded by excess radiation it will pixelize showing white sparkles all over the picture of the fireball or blast image area. ”

   Quote: “Those who took these videos are likely to suffer health problems including multiple myeloma and other cancers, as will any within the blast radius or who visited the site within 72 hours”

   Quote: “You see, modern fission weapons, and this was identified as a fission weapon, a neutron bomb, typically have a fireball radius smaller than 100 yards and can have an ionizing radiation area as little as 500 meters in diameter. This makes them idea for use in the “Third World.” “

  2. Hyper Alert,

   tijdens de aanval van de USA-cia-israel-Mossad, op Iraq, zijn deze neutronen bommen gebruikt op het grootste vliegveld van Iraq, er werden 30 000 mensen gedood, en de boel bleef in takt, later hebben ze bij de terug tocht van het Iraqse leger van uit Kuweit, de high way of dead gecréeerd, door het terug trekkende en verslagen leger met napalm levend te verbranden.
   Dit land of the free, heeft heel wat te verantwoorden, ook de handlangers die deze bevelen uitvoeren, en dan later als Hero’s worden verkocht, je moet je er maar voor lenen.

 3. Heb absoluut bewondering voor Tesla, naast de bewondering voor elk levend wezen… Maar vind dit wel een statement waar ik mijn vraagtekens bijzet.
  “De vitale energie staat in verbinding met de seksuele energie. De vrouw is de grootste dief van deze energie. Ik was me hiervan bewust en paste wel op. Ik heb van mezelf gemaakt wat ik wilde worden, een bedachtzame spirituele machine.”
  Laat dat even doordringen, deze man Tesla, heeft nooit een relatie gehad…
  En benoemd zich vervolgens als “een bedachtzame spirituele machine”
  Machine ja…
  Dus, ik hoop op gezond verstand bij iedereen, en even het een en ander in perspectief te zien 😉

  1. Anna, ik heb mijn twijfels bij het interview hier boven of Tesla dat allemaal echt zo zei. Daarom hou ik het bij zijn technische uitvindingen en ideeën. Blijkbaar gebeurt het vaker, dat men bekende mensen, iets in de mond legt. Ik heb een link gepost van een artikel die de titel heeft ´An interview with Nicola Tesla´ van ene Samuel Cohen uit het jaar 1915. Hier nog een keer
   http://www.teslauniverse.com/sites/default/files/article_files/19150600-01.pdf
   Het was iig een zeer bijzondere mens.

  2. Ik kan mij zelf wel een beetje in deze “spirituele machine” positie plaatsen.
   Vrouwen weten de kracht van seksuele energie en passen dit ZEER VAAK toe, bewust, of onbewust.
   Dit maakt de vrouw dus de grootste dief van deze energie.(voor de man)

   Dit is niet geheel aan de vrouw te danken hoor.. Media stuurt vrouwen enorm op dit gebied.

  3. Oh en wat maakt het eigenlijk uit dat deze man nooit een relatie heeft gehad?
   Ik zelf ook maar 1, en ik kan zeggen dat: ik enorm voor loop op mijn leeftijd genoten die WEL veel energie steken in de tijds verspillende zoektocht naar “de ware”…

  4. En B, je hebt echt gelijk…
   Vrouwen maken ongelooflijk misbruik van mannen wat dat betreft.
   Vond een posting van Jenne op een heel ander topic indat opzicht zeer treffend. Vrije vertaling van mij nu… Prostitutie is het eerste ruilmiddel als geld niet voorhanden is.

  5. Hoi Anna, de link staat onder het wtk-artikel als bronvermelding, alleen de inhoud van het interview van Cohen met Tesla uit 1905 komt niet overeen, met wat in het bediscussieerde interview hierboven (van de bronnen aetherforce.com en stankouniversallaw.com) met Tesla wordt gesteld. Groetjes.

  6. Monika, ik had mijn twijfels ook.
   Dus ben daarom verder gaan zoeken.
   Sinds de nodige dagen staat op aetherforce een update.
   http://aetherforce.com/teslas-mot-censored-interview/
   “Update: it has recently come to light that this interview is most likely faked as The theory of relativity was not developed in 1899. Be your own judge. The awesome folks at Tesla Volunteer Army discovered this and altered us. AetherForce is a grass roots movement and we make mistakes, boy do we ever, but when we are wrong we own up and admit it. Working together we can get the truth out about Tesla. Any mistakes we make are mistakes of the mind, not the heart. Please spread the word.”
   Op Facebook wordt hier nog een en ander nog nader toegelicht.
   http://www.facebook.com/VoluntaryTeslaArmy/photos/a.485799131450125.128442.485316458165059/1070107346352631/
   Zie ook de reacties aldaar.

 4. Anna11,

  helemaal met je eens, vrouwen stelen al onze energie, ten minste als je man bent, en soms nog meer, denk aan de film Der Blauwe Engel, Marlene Dietrich en Emile Jannigs.
  Wat me wel meer is opgevallen, dat hele grote intellectuele geesten, dogmatisch religeus worden, zij weten ook niet waar “”HET”” vandaan komt, en nemen dit dan maar om hun geest tot rust te brengen.
  Verder vraag ik mij altijd af, wie heeft Tesla geinspireerd, wie wat waar en wanneer, Einstein had zijn super intelligente vrouw ?, waar hij van snoepte,
  alle créatieve mensen, zijn of worden geinspireerd, de religeusen noemen dat het heilige vuur.
  Alle mensen hebben geheimen, Toulouse Lautrec had zijn hoeren, en absint natuurlijk.
  Ja vrouwen zijn energie tederheids dieven, dit even terzijde mijn moeder had het altijd over een waterdiefje, een klein kraantje in de tuin, nooit begrepen waarom dat een waterdiefje hete, had ook niet de vorm van een vagina, dit in verband met ons onderwerp, groet Jenne

  1. Jenne, er is altijd een inspirator als het om de hoogste creativiteit gaat.
   Ik ga niet mijn ontboezemingen doen nu, maar ik weet dat dat zo werkt.
   Maar creativiteit is altijd verbonden met deze beladen term ondertussen, ‘sexuele’ energie.
   Om de balans te vinden, dat is weer wat anders, want hoe moeten we, vrouwen en mannen, dat doen in deze tijd, maar ook in alle voorgaande tijden.
   Adam en Eva, de verleiding van de slang, en Eva die de schuld krijgt…
   Tegenwoordig is het nog steeds niet anders 😉

  2. Hallo Anna11,

   Veel mannen zijn bang voor het vrouwelijke, om dat ze niet weten hoe ze met hun deze gevoelens om moeten gaan.
   Ben er heilig van overtuigd dat daar veel homo gevoelens van daan komen, en ook macho men, die zich niet willen onderwerpen aan de charme die vrouwen uitstralen, en je slappe knieën bezorgt.
   Allemaal hele ingewikkende gevoels zaken, wat bijvoorbeeld de Italiaanse mannen doen, mooie vrouwen tegen komen, dit ook zeggen, ma bella wat ziet U er mooi uit,
   niets meer of minder je gevoelens laten spreken, goed voor jou en goed voor haar.
   Heel iets anders als die opgefokte mastuberende Moslims, met hun verdrongen gevoelens, die zitten echt helemaal gevoelsmatig in de knoei, en daar zijn hun vrouwen dan het slachtoffer van, het zijn deze religies die ons uit het paradijs hebben verbannen, het opdelen van de mensheid, wat van uit de natuur helemaal niet kan, en het liefdes spel bederft en tot iets grofs maakt, jammer dit werkt door in alles, denk dat de Italianen ondanks hun vele foutjes er toch het beste mee om gaan, hun melangcholieke beleidenis van dit gegeven, kan ik goed begrijpen, is ook mooi, het zoete leven, groet!

 5. Vreemd interview waarin hij spreekt over theorien die nog moesten geschreven worden, Einstein die niemand kende in 1899 of zwarte gaten, waarvan niemand nog maar een idee had tot na het ongelofelijke werk van Einstein in 1905 en 1916.

  Stond Tesla trouwens niet aan de oorsprong van HAARP?

  1. Het was waarschijnlijk niet Tesla zelf, maar de machten die misbruik maakten van zijn techniek.

   Overigens maakt Tesla in het boek ‘De Toekomst Is Van Mij’ (waarvan je in het artikel een afbeelding ziet) op blz 117 ook een opmerking over de energie die in het atoom zit opgesloten, hij schrijft:

   ‘Indien wij de energie van een atoom vrij zouden laten of een andere manier ontwikkelen om, waar dan ook ter wereld, goedkope en onuitputtelijke energie te produceren dan kan dat, in plaats van een zegen, vernietigend zijn voor de mensheid en aanleiding geven tot onenigheid en anarchie welke weer kan leiden tot de inhuldiging van het gehate regime der macht’

   Let wel! Tesla schreef dat in 1919 in het tijdschrift ‘Electrical Experimenter’

   Mij doet dat denken aan een vooruitzicht op de atoombom en op Amerika, ‘het gehate regime der macht’.

  2. “Alles vernielende is van satanse oorsprong – alles opbouwende van goddelijke oorsprong…iedere op het explosie principe of ook op verbranding berustte techniek kan daarom als satanse techniek aangeduid worden. Het op komst zijnde nieuwe tijdperk zal een tijdperk van nieuwe, positieve, goddelijke techniek worden!..”
   Bron bekend, maar ik ben nog aan het vertalen voor een artikel 🙂

 6. Hij was een groot man waarvan de ideeën zijn gestolen en misbruikt en helaas komt zijn droom niet uit omdat er geen geld verdiend kan worden aan vrije energie en hij was een gevaar voor de controlerende partij op deze aarde. Ieder weldenkend mens moet zich toch belazerd voelen als je weet dat de oplossingen voor de problemen in deze wereld gemakkelijk opgelost kunnen worden.
  Hoe kun je niet in geloven dat er kennis en informatie wordt achtergehouden wat de mensheid naar een vlak kan brengen waar er alles in overvloed aanwezig is zonder dat er mensen vermoord hoeven te worden. Een beetje study en gezond verstand laat je zien dat de waarheid die wij als mensen voorgeschoteld krijgen, is alles behalve de waarheid.

  Alles is in overvloed aanwezig in dit Universum als al de neuzen dezelfde kant heen wijzen, hier zit het probleem want Pinokkio regeert de wereld.

 7. Mijn favoriete “bijbel” is een boek dat geen speciale religie aanhangt. In de Meesters van het verre oosten van Baird T. Spalding is te lezen hoe wij allemaal gebruik van deze energie kunnen maken.

 8. Als je je seksuele energie sublimeert (verheft van lust … en voortplanting) naar geestelijke spirituele energie, en dat doet met het bewuste doel om die energieën te gebruiken voor hogere doelen dan aardse genoegens, dan ontstaat die (gezochte) toestand dat je open komt te staan voor DAT WAT IS (vul zelf maar in)
  In verbinding met DWI is ALLES mogelijk, dat hangt af welke richting je kiest,of wordt gedreven… muziek, natuurkunde, dans of toneel of welk talent ook maar in jou aanwezig is en je wilt `sublimeren`…
  De mens versplinterd door de maatschappelijke en sociale druk en slijt zijn leven als meeloper of leider, in al hun gradaties, dat dan weer wel, maar bereikt niet dat ultieme doel waar zovele grote denkers naar streefden en…bereikten.
  De mens wil van alles en doet ook veel maar de wijsheid bereiken om de seksuele genoegens in te ruilen (dus niet aan te gaan)voor DE VERBINDING MET DWI … is weinigen gegeven, edoch voor iedereen bereikbaar, in dit of een volgend leven…

  1. Dit stuk gaat over Nikola Tesla. Jouw reactie gaat over een eigen verhaal naar aanleiding van het gegeven dat Nikola Tesla nooit getrouwd is geweest. Het voegt niets toe aan het zogenaamde interview met Nikola Tesla.

 9. Klopt weinig van dit zg. interview.

  Zoals eerder geschreven is de relativiteitstheorie van na het interview, maar ook de schrijver Mark Twain publiceerde pas toen Tesla al ouder was, evenals het boek Faust, dat hij zg. in zijn jeugd las. De eerste druk was pas in 1887..
  Ook het gebruik van de term Hertz is pas van na 1960, daarvoor sprak men van trillingen per seconden.

  De titel boven het artikel kan beter zijn Tesla, het verzonnen interview

 10. Mooie tekst, maar spijtig genoeg uit een Engels-met-haar-op vertaald. Heb je dat ook beseft toen je de Engelse tekst las? Ik bedoel: dat er dingen in afgedrukt staan, die niet klopten en dat het niet kon worden beschouwd als een interview dat ooit in een Engels tijdschrift zou kunnen zijn afgedrukt. (= spellingfouten)
  Ook is het vreemd dat het artikel uit 1899 dateert, en er toen nog helemaal geen sprake was van een relativiteitstheorie (hetgeen reeds eerder in een reactie werd vermeld). Maar, wat is jouw persoonlijke mening daarover?…

  PS: mijn opinie is dat de woorden misschien wel degelijk uit Tesla’s mond zijn ontsproten, maar dat iemand er persoonlijke zaken aan heeft toegevoegd. Ten tweede is het een tekst die uit het Kroaats in het Engels werd vertaald, en om die reden leek het op Engels-met-haar-op. Die tekst vind je dankzij de volgende link: http://www.freedomtek.org/tekstovi/nikola_tesla_intervju_1899.php
  Hopelijk heb je iets aan mijn reactie. Groetjes!

 11. Als je meer op de hoogte bent van de persoonlijkheid van Nikola Tesla zoals vermeld in een biografie over Tesla geschreven door iemand die hem van nabij heeft meegemaakt, dan weet je dat dit interview uit de duim gezogen is. Het is een slechte zaak dat mensen dergelijke zaken verzinnen omdat het het denken van mensen verstoort met onjuiste informatie.

  1. Schijnt uit een servisch theaterstuk te zijn:

   “Lily • 2 months ago Come on guys! Do your research, check your sources. This is not a real interview. It was appropriated and misrepresented by someone who wanted to feed on people’s hopes and adoration of the genius that Tesla was. Unethical and against the law (the original is copyrighted material).
   This poorly translated ‘interview’ is from the imagination of a Serbian playwright, Stevan Pešić, taken from his play, ‘Tesla or Customization of an Angel.’ The play started out as a radio drama in Serbia. It became very popular and was made into a theatre play, first performed at the National Theatre in Belgrade in 1995. Since then, the play has been performed 270 times (as at April 2017), on tour in the cities of Serbia and abroad. In 2014, the play was made into a film which aired on RTV NS.
   The creative liberty takes this way beyond facts, and the many inconsistencies attest to that. For instance, Einstein was only 20 years old during this supposed interview. His Theory of Relativity didn’t begin development until 1905, and he published his theory of general relativity in 1915. Tesla didn’t begin criticising the theory until later in his life. The word “radar” was not coined until the late 1930s. Also, Tesla didn’t meet and care for his beloved pigeon until far later in his years.
   This story, as poignant as it is, is not the truth. It’s a philosophical fairy-tale of man and hope, of the soul, the light, and the universe. But, is not based on an actual interview. As inspiration, in his own words, Pešić used Tesla the man himself.
   Sadly, this blind perpetuation of misrepresentation not only diminishes the value of the message but serves to diminish the genius of Nikola Tesla by reducing him to a New Age Guru. He was so much more than that.”
   (http://ewao.com/2017/02/20/nikola-teslas-extraordinary-interview-hidden-116-years/)

 12. Zeeer interessant.
  Atomair wordt geleerd dat Niels Bohr de zes enrgie banen e_volts toekent in de protonen en elektronen,daar kunnen we er niet veel mee.
  Echter als we de protonen en electronen als magnetise massa,s in een magnetie,s veld voorstellen, dan onstaan atomaire elektriese gelijkstroom generatoren.Stroom wordt dan in tweede instantie, ge genereert door bewegingen door trillingen .Net Als een fiets dynamo.
  Dan regeren atomen op,frequentie,s trillingen van allerlei aard.
  Beweging door massa verschillen,zon temperaturen verschillen en zouden dan net reageren, als in onze omgeving waargenomen worden.Dan reageren atomen induvidueel, en of klusters hier van op onze omgeving,en frequenties ,van buitenaardse afkomst, met het maken van elektriese en fotonen energie .Net als tesla lijkt te sugereren.Frequentie is enrgie, in die volgorde.een elcton heeft ongeveer 1/1860 deel van de massa van een proton.

 13. Wat een interview! Sounds DUMB and FAKE to me.

  Hier wat veel beters:

  Wizard: The Life and Times of Nikola Tesla.

  Audiobook van YouTube te rippen. Smullen!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.