Advertentie

Interview met Martijn van Staveren..


Martijn van Staveren
Martijn van Staveren

Van kindsaf staat Martijn van Staveren (1973) in contact met buitenaardse rassen, afkomstig  van andere planeten en uit dimensionale bewustzijnswerelden. Het resultaat van al die (meer dan 1000) vrijwillige en moedwillige ontmoetingen, was de bevestiging van datgene wat hij in essentie al wist: Er is een onzichtbaar-gehouden strijd gaande, tussen verschillende aliën-rassen over de zeggenschap van planeet Aarde en haar bewoners.

Als kind leefde Martijn in zowel de maatschappelijke realiteit, waarin zijn familie, school en kind-zijn centraal stonden, als in een wereld waarin de maatschappelijke realiteit compleet ondergeschikt was aan een zeer complexe buitenaardse realiteit. Het bleek dat hij -door zijn begaafdheid- contact kon leggen met andere levensvormen en te kunnen waarnemen via het zogenaamde ‘remote-viewing’, het ‘zien-op-afstand’.

Hij werd bij verschillende programma’s betrokken en tijdens deze programma’s ontmoette hij zeer ver-ontwikkelde rassen en mocht hij begeleiding ontvangen in het ontwikkelen van deze vermogens. Een vermogen overigens, dat ieder mens van oorsprong bezit..!

Martijn is dus ervaringskundige op het gebied van o.a. buitenaards contact, buitenaardse ontvoeringen, mindcontrol programma’s, planetaire bezoeken en remote viewing. Samen met andere mensen is hij actief met het leveren van een bijdrage aan deze complexe materie. In zijn persoonlijke werkomgeving is er ruimte om met mensen in gesprek te gaan en onderzoek te verrichten naar onderwerpen, die te maken hebben met de buitenaardse thema’s. Martijn reist op verzoek veel naar andere locaties om mensen te begeleiden in processen of om lokale activiteiten te onderzoeken.

buitenaards contactVolgens Martijn is een heel belangrijk onderwerp om bewustzijn over te krijgen, het gegeven dat de Mensheid onder een voortdurende surveillance staat van enkele buitenaardse beschavingen. Enkele daarvan hebben volledig grip op de Aardse ontwikkelingen en houden de Mensheid in een psychische gijzeling. Andere goedgezinde beschavingen begeleiden de Aardse ontwikkelingen om de Mensheid te ondersteunen naar haar volgende bewustzijnsverruiming. Volgens Martijn is het nú de tijd hierover openlijk te spreken, zodat ieder mens een eerlijke kans krijgt het pad van de werkelijke eigen ontwikkeling te volgen..!

Martijn inspireert en motiveert zijn medemensen door middel van het delen van informaties via onder andere interactieve lezingen en workshops. In de reguliere lagen van werkzaamheden op deze planeet heeft hij als zelfstandig ondernemer ervaringen opgedaan als marketeer in de computer (ict) sector. Hij is ook als mediator voor het bedrijfsleven actief geweest. Martijn neemt plaats in verschillende nationale denktanken, waarin informatie voorziening naar het publieke domein centraal staat.

Door zijn eigen ervaringen, onderzoeken en kennis te delen en de achtergehouden grotere realiteit te belichten, roep hij iedereen op met een andere blik naar onze ‘zogenaamde realiteit’ hier op Aarde te gaan kijken. Het is uitermate noodzakelijk en belangrijk dat de Mensheid weer gebruik gaat maken van haar eigen veel grotere menselijke potentieel, want hiermee kan zij terugkeren in haar persoonlijke vermogens en daarbij zaken wijzigen, aanpassen of ombuigen, weer ten dienste van het grotere geheel.

Door publiekelijk te spreken over deze indringende en buitengewone belangrijke informaties, zet Martijn zich samen met velen in om een wijziging in het realiteitsbesef te laten plaats vinden. Martijn: “Er wordt op ons gewacht dat we dit met elkaar creëren, juist nu in een tijd waar het lijkt dat wij geen enkele invloed meer hebben op onze wereld. Laat ik het maar zo zeggen: samen ZIJN WIJ die grote verandering!” Om meer van en over Martijn te leren kennen, plaatsen we hier een interview met hem, dat onze collega’s van het tijdschrift ‘Paravisie’ met hem hadden in december 2011.

X

aarde vanuit ruimte2

x

x

Interview met Martijn van Staveren..

2015 © WantToKnow.nl/.be (deze versie)

2011 © Niels Brummelman/Paravisie

x

Op de dag dat de tweede ruimtereis van de Nederlander André Kuipers een aanvang neemt, 21 december 2011, spreekt ParaVisie met Martijn van Staveren over de wenselijkheid van een kosmisch bewustzijn. “Pas wanneer we ons beseffen dat we galactische wezens zijn en ons onze geschiedenis en afkomst weten te herinneren, kunnen we het ongelimiteerde potentieel van de menselijke geest optimaal benutten.” Aldus de man die naar eigen zeggen meer dan duizend keer door buitenaardse wezens werd ontvoerd en ufo’s als een magneet schijnt aan te trekken.

Zuid-Duitsland 2009. Martijn van Staveren loopt na het avondeten samen met zijn vrouw terug naar hun vakantiehuisje. Als ze in een dal zijn aanbeland, komt er plotseling een felle, gele ster aangevlogen. Eenmaal tot stilstand gekomen, schieten er uit de zij- en onderkant van dit voorwerp talloze bollen. Het dal hangt er op een gegeven moment vol mee. Daar waar ieder ander mens met stomheid geslagen zou zijn of wellicht het hazenpad had gekozen, geniet Martijn eenvoudigweg van het schitterende schouwspel. Hij is wel wat gewend…

UFO_realKomst naar de aarde
Martijn wordt geboren in Amsterdam, maar verhuist nog voor zijn vierde levensjaar naar Friesland. Hij weet zich dat allemaal nog levendig te herinneren, maar zijn geheugen gaat verder terug. Veel verder. Martijn: “Hoe wonderlijk het ook klinkt, ik heb weet van mijn leven vóór indaling in het lichaam van mijn moeder. Zo kan ik me herinneren dat ik de verdichting van dit deel van het universum binnenging. Een heel traumatisch gebeuren, waarbij ik het gevoel had dat mijn persoonlijkheid door een kaasschaaf werd bewerkt en ik bijna al mijn energie kwijtraakte. Om vervolgens via een blauw licht in de dwangbuis van een onbekend babylichaampje geperst te worden.

Op het moment dat ik in de baarmoeder belandde, werden de beelden van het leven dat ik van plan was te gaan leiden in mijn systeem geïntegreerd. Ik verkende de straten van mijn toekomstige woonplaats en bekeek de hoogtepunten van mijn bestaan. Had ik de goede beslissing genomen door voor deze missie te kiezen? De twijfel sloeg toe, toen ik merkte hoe afgeslankt het bewustzijn op aarde daadwerkelijk was. Zou mijn boodschap een vruchtbare voedingsbodem vinden?

Zelfs tijdens de geboorte was ik nog niet zeker van mijn zaak, met als gevolg dat de navelstreng zich om mijn nek wond en mij levensgevaarlijk bedreigde. Maar nadat de artsen mijn longetjes leeggepompt hadden en de moederliefde mij tot rust had gebracht, kon het avontuur toch werkelijk beginnen!” Zijn hele jeugd worstelt Martijn met de herinneringen aan het fijne bestaan op zijn thuisplaneet. De aardse atmosfeer is in vergelijking zwaar en dik. Eerbied, respect en liefde zijn er ver te zoeken en daar komt nog eens bij dat bepaalde buitenaardse groeperingen regelrecht jacht op hem maken. Martijn heeft iets wat zij kennelijk willen hebben..!

Ontvoerd!
buitenaards“Het is in Amsterdam begonnen. Ik zie de felle lichten buiten het raam nog voor me. Er was sprake van wederzijdse herkenning. Het stoorde me, maar écht vervelend werd het pas na onze verhuizing naar Friesland.” Met enkele nuchtere constateringen begint Martijn de recollectie van zijn verleden als slachtoffer van buitenaardse ontvoeringen.

Het verhaal dat daarna over zijn lippen rolt, tart alle verbeelding: “Op de Afsluitdijk en bij Medemblik, daar gebeurde het meestal. Tijdens de autoritjes gedurende onze stapsgewijze verhuizing naar Franeker. Geregeld werden daarbij ook mijn ouders ontvoerd. In ieder geval mijn moeder kan zich delen van deze episodes nog herinneren. Toen we eenmaal gesetteld waren, ik was toen vier jaar, nam het aantal ontvoeringen explosief toe.

Bijna iedere nacht was het raak.
Deze situatie dreef me tot wanhoop. Het werd zelfs zo erg dat ik een tijdje niet meer naar bed wilde. Maar of ik nou ging of niet, de ontvoeringen bleven doorgaan. Ze vonden altijd op een fysiek niveau plaats. Waarbij ik via een lichtstraal en door stoffelijke materie zoals baksteen en glas naar het ruimteschip getransporteerd werd. Het terugbrengen naar mijn bed geschiedde op dezelfde wijze. Soms ging er echter iets mis en stond ik opeens in pyjama in de tuin.

Eén keer belandde ik middenin een muur, gevangen in de materie… Gelukkig kwamen de wezens toen snel terug om me uit de claustrofobische toestand te bevrijden. Zij leken overigens op de typische greys of grijzen, alhoewel ze mij wit voorkwamen. Meterslange, smalle en uitdrukkingsloze creaturen coördineerden het geheel.”

Het was de Zwitser Billy Maier, die in de jaren 1960 de -in buitenaards leven geïnteresseerde- wereld op zijn kop zetten, met zijn foto's en verslagen van ontmoetingen met buitenaardsen. (Zoals hier getekend)
Het was de Zwitser Billy Maier, die in de jaren 1960 de -in buitenaards leven geïnteresseerde- wereld op zijn kop zetten, met zijn foto’s en verslagen van ontmoetingen met buitenaardsen. (Zoals hier getekend) Het ontdekken van dit soort verhalen, deed Martijn zijn eenzaamheid op dit gebied vergeten.

Van het begin af aan is het Martijn duidelijk waarom het de buitenaardse wezens te doen is. Hij doorziet hun plannen en is niet of nauwelijks te hypnotiseren. Gevolg is dat er steeds meer agressie bij de ontvoeringen komt kijken. Zo laten de wezens Martijn op immense projectieschermen beelden van de destructie van de aarde zien. Niet om te waarschuwen voor de gevaren die de mensheid bedreigen, zoals in de ontvoeringsliteratuur weleens wordt gesuggereerd, maar om hem in angst en daarmee in een ontvankelijke geestestoestand te houden.

Sleutel in het DNA
Het zijn zeer zware jaren voor Martijn, die geen uitlaadklep vindt om zijn ervaringen met veel anderen te delen en te verwerken. Erover praten gaat gewoon niet, want bij wie kan hij terecht? Als hij al een poging waagt, stijgt zijn lichaamstemperatuur onmiddellijk tot gevaarlijk hoge waarden. Dit vanwege een chip die ooit met deze bedoeling bij hem ingebracht is. Wanneer hij twaalf is en in de bibliotheek zoekt naar een boek over sterrenkunde, zijn ultieme passie, stuit hij bij toeval op een publicatie over buitenaardse ontvoeringen.

Martijn: “Ik twijfelde soms aan mijn geestelijke gezondheid. Dit kon per slot van rekening toch niet echt gebeuren? Maar nu bleken er meer mensen te zijn zoals ik! Een geweldige ontdekking.” Natuurlijk was Martijn vaak bang, maar tegelijkertijd ervaart hij echter de geweldige kracht die in ons mensen schuilt: “Er waren momenten dat ik heel sterk de intensiteit van liefde, licht en waarheid voelde. Als dat gebeurde, vertrokken de wezens of desintegreerden ze. Als vampiers op de vlucht voor het kruis van Christus.”

De kosmische verbindingsladder zit in ons; 'DNA' is de naam..
De kosmische verbindingsladder zit in ons; ‘DNA’ is de naam..

Desondanks trekt Martijns onmogelijke situatie een zware wissel op hem. Tijdens ontvoeringen ontsnapt hij zelfs herhaaldelijk aan de dood. Want opereren lijkt een van de favoriete bezigheden van de aliens te zijn. Martijn weet wel waarom:

“Ik heb begrepen dat er zich in mijn DNA een sleutel bevindt. Een codering die, indien aangesloten op een omvangrijk informatienetwerk, bewustzijnsverruiming mogelijk maakt. Wij allen dragen stukjes van dit netwerk in ons DNA met ons mee. Vandaar ook dat bijna iedereen weleens ontvoerd is. Bij mij gebeurt het alleen wat vaker, omdat mijn sleutel hele specifieke informatie bevat. Deze rol heb ik bewust op me genomen.”

Biologische machines
Sinds miljoenen jaren wordt het mensenras afgeschermd van de rest van het universum. Er is daardoor een ruimte ontstaan waarin het licht op een lagere snelheid vibreert en de stof tot op tastbaar niveau verdicht is. Onze DNA-strengen blijven verstoken van hogere lichtfrequenties, waardoor een deel ervan inmiddels in een latente staat verkeert. Hierdoor wordt ons bewustzijn als het ware ‘afgeknepen’. Martijn hierover:

“Zie ons als botsautootjes waarbij de antennes los zijn geraakt van het raster erboven. We worden niet meer optimaal gevoed door het universum en zijn afgesloten van een belangrijk deel van de informatie die het bevat. Waarom? Omdat het bepaalde buitenaardse wezens de ruimte en tijd geeft om te werken aan een plan waarmee ze het voortbestaan van hun eigen soort kunnen verzekeren.

Het gaat om reptielachtige entiteiten die als biologische machines omschreven kunnen worden. De techniek is in hun lichamen geïntegreerd. Ze zijn groot en gespierd en sturen de greys en hun helpers aan. Ze zijn bang dat wanneer onze lichtfrequentie in oorspronkelijke staat hersteld wordt, er voor hen geen ruimte meer is om onze energie af te tappen. In een droog zwembad is het lastig zwemmen. Bovendien zullen ze dan moeten verhuizen, aangezien ook in hun deel van het universum een verhoging van de trillingsfrequentie plaatsvindt. Het goede nieuws: tot voor kort was er geen andere plek voor hen, inmiddels wel.”

buitenaardseEr is een aantal manieren waarop buitenaardsen geprobeerd hebben een menselijke bewustzijnssprong te voorkomen: via energetische afscherming van een deel van het universum, via het aanbrengen van coderingen en programmeringen in ons DNA, via het inbrengen van etherische chips en via de vernietiging of verstoring van het aardmagnetisch veld. Op al deze niveaus zijn ze inmiddels in de verdediging gedrongen. Gewoon, omdat alles in het universum in cyclische beweging blijft en wij dus onherroepelijk weer terugkeren naar onze oorspronkelijke staat of blauwdruk. Maar óók vanwege de inspanningen van mensen als Martijn, die dit proces ondersteunen en waar mogelijk versnellen.

Verspreiding van beschikbare informatie is voor verruiming van ons bewustzijn van vitaal belang. Tevens wordt er door Martijn en collega’s gewerkt aan herstel van het aardmagnetisch veld door het plaatsen, ook in Nederland, van buitenaardse kristaltechnologie. Martijn wijst ons erop dat de laatste tijd steeds meer ruimteschepen in het Nederlandse luchtruim waargenomen worden. Volgens hem een teken dat de inspanningen hun vruchten afwerpen: “Doordat het rasterveld langzamerhand opknapt, functioneren onze antennes beter. Deze verruiming van het bewustzijn zorgt ervoor dat ons waarnemingsveld expandeert en voorheen onzichtbare werkelijkheden zich aan ons openbaren.”
x

earth riseZo’n 45 jaar geleden werd voor het eerst deze foto van de aarde vanaf de maan genomen. Het is een centraal moment in de menselijke bewustwordingsgeschiedenis. De kwetsbaarheid van de aarde, een klein bolletje in een gigantische oceaan van zwartheid, gecombineerd met een besef van fundamentele planetaire eenheid, zorgden ervoor dat de mensheid daarna pas écht ging begrijpen, dat de mens deel uitmaakt van het gigantische ecosysteem van het universum. Vandaar uit ook werken mensen als Martijn aan stimulering en verankering van dat besef in het collectieve (on)bewuste. Dit besef, eventueel voorafgegaan door de notie dat we niet alleen zijn in het heelal en buitenaardse wezens ons in het verleden bezocht hebben, is de eerste stap op onze route naar vrijheid.

Martijn van Staveren bij één van de vele, vele lezingen die hij op dit moment houdt in Nederland.. (klik voor lezingenserie WantToKnow)
Martijn van Staveren bij één van de vele, vele lezingen die hij verzorgt..

Daarnaast zijn -middels eenvoudige methodes, gericht op verhoging van onze trillingsfrequentie- ondertussen door aliens ingeplante chips te verwijderen. Martijn heeft het in dit verband over smelten en afvloeien van deze objecten uit ons systeem, bijvoorbeeld door ons af te stemmen op de zogenaamde Schumann resonantie, ofwel de trilling van moeder aarde. Vereniging met gelijkgestemden is daarnaast van grote waarde. Martijn: “Kom achter het beeldscherm vandaan en zoek elkaar op. De energie van verbinding en persoonlijke ontmoeting werkt bevrijdend en transformerend.”

Tijdens zijn uitstapjes in de ruimte onder leiding van leden van de Galactische Confederatie, waartoe Martijn en feitelijk wij allen behoren, observeerde hij andere bewoonde planeten. Een hele ervaring: “Ontroerend om zo’n andere aarde vanuit de ruimte te zien in het besef dat daar ook wezens als wij, zij het van een heel ander bewustzijnsniveau, resideren. Het universum is een veel interessantere plek dan wij denken. Het krioelt er in ieder geval van leven, ook in ons eigen zonnestelsel. Dat wij daar niet van op de hoogte waren, lag aan het filter dan ons bewustzijnsniveau laag hield.”

Ook mocht Martijn bijeenkomsten van de zogenaamde Galactische Convergentieraad bijwonen. Het betreft een raad, een beetje zoals we die uit de populaire ‘Star Wars’ films kennen, waarin diverse mensachtige rassen vertegenwoordigd zijn.

Martijn: “Zij werken met de universele wetten. Dat zijn regels die niet opgelegd worden, maar vanwege hun respect- en liefdevolle karakter en waarheidsgehalte intuïtieve herkenning bieden. Wij waren deze regels vergeten, omdat we moesten vechten voor ons bestaan. Wanneer we ons realiseren dat we wezens met een eindeloos bewustzijn zijn en vechten dus overbodig is, gaan dergelijke regels wederom op hartniveau resoneren. We zullen weten dat wij allen verbonden zijn en ons geluk afhankelijk is van dat van de ander.”

Statement van Martijn
Aan de hand van de huidige situatie op Aarde, waarbij veel verstoringen aan de gang zijn, om JUIST de éigen bekrachtiging van de Mensheid, die overal ter wereld plaats vindt, tegen te werken en te ondermijnen. Maar het gaat niet lukken deze golf van ontwaken en verbinding te keren. Onze prachtige Blauwe Planeet wordt overspoeld met mededogen en gevoelens van Eenheid. Ook dáár waar ogenschijnlijk het vuur van geweld lijkt te zijn ontstoken.

Wat een prachtig nieuw, maar feitelijk oeroud veld, boren we met elkaar aan door sámen te zijn, en vanuit een diepliggende intentie onze Oorspronkelijke vermogens ‘aan te raken’. We doen dit door onze eigen verantwoordelijkheden terug in te laden in ons huidige bewustzijnsveld, vanwaar het direct beschikbaar is in het huidige geometrische veld van het Aardse frequentie veld.

Door deze stappen te durven zetten, activeer je veldfrequenties in jezelf, ontmoet je daar verschillende gevoelens en emoties bij, om vervolgens buiten de kaders te kunnen navigeren van de huidige modellen welke klaar zijn gelegd om de Mensheid te misleiden de grootsheid buiten zichzelf te vinden, in plaats van in zichzelf. Dit gaat gepaard met diepgaande inserties (invoegingen) in het Menselijke bewustzijn en programmeringen vol overtuigingen wat collectief wordt ‘aanhangen en aanbeden’.

Power-of-GratitudeStap voor stap komt het besef terug dat de liefdevolle Galactische beschavingen ons niet komen healen, dat de channelings van de Galactische Federatie van het Licht en het huidige begrip van liefde, angst en dualiteit HET instrument zijn van de controleschillen. De gevoelens welke hierbij naar voren kunnen komen zoals ontkenning en verwarring, zijn juist de krachtige gereedschappen LOS te komen van deze malversaties in het huidige metafysische neurologische systeem van de mens.

Een uiterst liefdevolle en bijzonder grote inter-dimensionale alliantie kijkt met grote ogen toe, hoe wij deze impasse gaan doorbreken. Deze galactische Vennootschappen doorzien juist heel goed, dat door het massaal brengen van informatie (zogenaamde channelings) naar de Mensheid toe, nieuwe cultvormingen tot stand brengt en de mensen individueel uit de eigen exploratie houdt. Dit houdt veel meer in dan met het huidige verstand én met het huidige beschikbare gevoel is te bevatten. Veel mensen denken dat ze weten wat Buitenaardse Beschavingen bedoelen.

Durf jezelf de vraag te stellen: (indien jij rechtstreeks contact krijgt (fysiek) met deze superieure vrienden, waarvan vele praktisch gelijk zijn aan de Aardse Mens en anderen een ander lichaam hebben dan de Aardse Mens) “Met wie hebben deze beschavingen contact, met jouw persoonlijkheid en overtuigingen en spirituele aannames met de daarbij horende gevoelens? Of met een Mens van de Aarde zonder modellen, aannames, overtuigingen zónder de daarbij horende gevoelens?”

Welke van deze 2 zou jij uitkiezen om het nieuwe bestuur op planeet Aarde te worden? Uit de kaders en vanuit kracht werken uit jezelf of binnen de oude kaders en werken vanuit overtuigingen uit een oud gecontroleerd mechanisme? Durf jij het aan om jezelf werkelijk in het grote veld te openen?

aarde vanuit ruimte

33 gedachten over “Interview met Martijn van Staveren..

 1. Er zijn wereldwijd telkens meer mensen die uit de “alien” of “multidimensionale” kast komen. 😀

  Een erg interessant interview over dit soort mensen die sterk contact hebben met hun buitenaardse families worden ook wel Starseeds genoemd. Er zijn er vele miljoenen van op dit tijdstip en telkens meer herinneren zich hun connecties beter en sterker.

  In onderstaand interview van Wisdom from North verteld Mary Rodwell uitgebreid over Starseeds en haar onderzoek met meer dan 1600 cases van kinderen en volwassenen die actieve herinneringen hebben aan hun buitenaardse en/of multidimensionale familieleden.

  http://achterdesamenleving.nl/starchildren-starseeds-een-uitleg-van-mary-rodwell/#.Vk3fGfkveUk

 2. https://wordpress.com/post/jakobinfo.wordpress.com

  The Meaning of Life
  by Jorn Jakob Albert Boor
  This Poem I write to you, are you troubled by silent questions?
  Still aware, that spoken questions deserve answers, followed by actions?

  The biggest question we have, deserves the world, the worth, to put it in words?
  Again some week answer? And hide away, silently remembering historical hurts?

  Did life won the feared battle from us individually, and us all?
  In the ‘’flock of sheep’’ we feel save, with courage so small.

  Stand alone in silence, self decision seems rough?
  Just make the decision, in the end you will feel tough enough.

  Visualizing the wall so high, the border so far, even to scared while imagining!
  Imagining building inner trust, strength and pride, that will be never ending!

  Where the trigger does should come from, something is needed to start.
  Will we be waiting for the bomb, devastation, the power. To awaken our heart?

  The world showed his errors by examples, too big or too small.
  ’too’’ makes a too big responsibility? Again excusing us weakened all?

  The mind-set we’ll have, excuses from weakness we’ll make.
  Not learning to stand strong, only when we are forced in steps to take.

  Humans think often, the world is too much to take.
  Do we use survival instinct, when that world is at stake?

  Look around, collect some details, see the irony through the mist.
  Walking by, around real essentials, and leave it as it is….?

  We must act different on needed changes, cultures, mind-sets, heading for the cliffs to loose.
  The roots of the problem measured, we’ll brainstorm for solutions, from which together we will choose.

  Troubleshooting, attitude, believes and core reactors make it happen, you’ll see.
  Unlock closed doors? Behind them you walk the red carpet, down the entrance you’ll be free!

  As stepping out of the box at first, loneliness is part of the challenge.
  Need an example? You’ll find along the way, visualize the World’ s balance.

  As you may choose the right, but difficult path.
  You‘ll be tested mentally, trust recognizes the value to it, you should be aware of that.

  Believing is the keyword; you don’t need a religion for that?
  Believing is you, that pure feeling inside! No world war ever started from that.

  Can we stand still, could a simple poem stand a difference..?
  No! It will be the reader, you! who breaks down his defense.

  Important! It is able to trigger what’s already there!
  It’s already in everybody’s heart; yes, you will get the credits! That would only be fair.
  Date: 2011, Johannesburg, South Africa

  It is an amazing diverse and promising era, these are the prophecies from the ancient myths and scriptures, we are really here to support mankind in its transcendence endeavours, not to push, deny, condemn either change you, NO, to assure you are liberated to choose and be free to enter a development which has never occurred since the beginning of self awareness reflecting our environment. It is all Love. You do need to choose though…Doubt, suspense, ignore and defile this reality will also be accepted as a choice, look at it as you have two baskets full of fruits, one basket full of fresh juicy fruits, one basket filled with rotten, stinking nonconsumable fruits… which one you choose will set your course …Take your own, it will be worth it…

 3. Hallo,

  Er is een kosmisch boek gepubliceerd. Het Kennis Boek. Dit boek verteld over unificatie. Het boek met de hoogste frequentie wat op aarde is. Het is gedicteerd aan mevr. Bülent Çorak. Zij is de incarnatie van Mevlana i Rumi. Dit boek laat ons o.a. weten dat we samen één zijn en het niet individueel kunnen doen maar collectief. Het boek helpt ons in te zien dat we allen broeders en zusters zijn. Dit wil ik laten weten omdat het zo’n belangrijk boek is.Dit boek zorgt voor een versneld bewustzijn. Het laat weten dat het noodzakelijk is dat we ons verenigen. We zitten in de laatste tijd. We gaan van Alfz naar Omega, de poort van onsterfelijkheid. Dit wilde ik graag laten weten.

  http://www.hetkennisboek.nl In licht en liefde Wiekje

  1. Hoi Wiekje,

   Ik heb letterlijk ervaren door middel van Ayahuasca dat we allemaal één zijn en dat we hier een spel spelen. Het spel moet dan wel gespeeld worden kreeg ik ook door 😉

   Het ego creëert de illusie dat we niet verbonden zijn. Dat is ook precies wat de krachten achter de schermen willen, zodat we in plaats van gaan samenwerken elkaar gaan tegenwerken.

 4. Er staat een foutje in mijn bericht. Er staat Alfz. Dat moet Alfa zijn.
  We worden bijeengebracht onder dit boek om eenheid te krijgen.Om mee te kunnen door de poort naar Omega. Oooh ja en nu ik toch bezig ben,
  Het is belangrijk dat we ons brein meer gaan ontwikkelen. Kennis maakt bewust, we kunnen angst, ego, onditioneringen, discriminatie los laten.
  Op weg naar de nieuwe tijd.

  💙💚💛💜💖

 5. Martijn zou ik graag eens in levende lijve horen spreken en ik ben daadwerkelijk geïnteresseerd in een mogelijkheid daartoe.

  Grote weerzin ervaar ik echter bij de plaatjes, op basis waarvan wij worden geacht aan te nemen, zonder dit zelf te onderzoeken, dat onze aarde er zo uitziet. Er is veel onderzoek gedaan naar de herkomst van deze plaatjes, die als waarheid worden gepresenteerd, terwijl alle signalen wijzen op pure, opzettelijke manipulatie. Steeds meer ontstaat het besef dat er nooit enig werkelijk bewijs is gepresenteerd dat onze aarde er werkelijk zo uitziet. Het enige dat we steeds zien zijn gemanipuleerde foto’s en ‘computer-generated imagery’ (CGI) creaties. De herkomst er van is nagenoeg altijd de Nasa, een bedrijf dat bewezen heeft instrument te zijn van the powers that shoudn’t be. Het is een bedrijf met een occulte traditie die gelijk opgaat met die van de vrijmetselarij. Zo is elke astronaut zelf vrijmetselaar en gehouden aan de plichten die voor elke vrijmetselaar gelden. Loyaliteit aan de orde staat altijd boven het naar buiten brengen van waarheid, hoezeer die loyaliteit ook strijdig is met waarheid.

  Als je gelooft in ‘de waarheid’ van de Nasa, dan zou de aarde elke vorm kunnen hebben, van kubus tot parallellepipedum tot tetraëder, al naar gelang van wat the powers that shoudn’t be menen dat we dienen te geloven. Aannemen dat de aarde er zo uitziet als op de plaatjes is gebaseerd op geloof, in plaats van op weten door zelf te onderzoeken.

  Omdat mijn -persoonlijke- universum bepaald wordt door mijn eigen waarnemingen en ervaringen, kan ik niet bepalen hoe onze aarde er vanuit de ruimte uitziet. Daarom heb ik mij er bij neergelegd dat ik geen middelen heb om te bepalen of de aarde convex, plat of concaaf is. In ieder geval is mij nergens uit gebleken dat wij op een bal leven, die met duizelingwekkende snelheid ronddraait en met nog duizelingwekkender snelheid door een onmetelijk heelal raast. De zogenaamde ‘zwaartekracht’ die het mogelijk maakt dat aantoonbare natuurwetten niet van toepassing zijn op dit model van de aarde, is voor mij niet meer dan een onwaarheid om de leugens van duistere illusionisten enige geloofwaardigheid te geven.

  Het gaat hierbij allemaal om wat wij geloven, terwijl we door zelf onderzoek te doen ook kunnen weten. Als je waarde hecht aan het vinden van waarheid, is dit eigen onderzoek essentieel. Als je aan geloof genoeg hebt, hang dan gerust een Nasa poster van hun aarde boven je bed en laat je hele wereldbeeld maar lekker ronddraaien door anderen, waarvan je zou kunnen weten dat hun waarheid alles kan zijn wat zij willen dat je gelooft. In dat geval ben je zelf een aardbolletje dat ronddraait op hun vinger, volledig in verwarring en precies zoals the powers that shoudn’t be het willen.

  Onderzoek alles en behoud het goede.

  1. LOL, Check, check, double check, triple check! Ja zo gaat misinformatie snel rond, haha! Mijn computer is de laatste dagen behoorlijk van streek, dit filmpje was een andere, ook heel aardige man, maar was reeds gepost dagen geleden en dook plots weer op????
   Ja controleer alles maar dan ook alles…
   Bij deze van de man uit Vijfhuizen…
   https://youtu.be/gBXjTZWpAWI

 6. N.B. Het zou de redactie sieren foto credits bij de plaatjes van ‘de aarde’ te plaatsen. Of het voor andere lezers relevant is moeten zij bepalen, maar ik wil graag weten wie de plaatjes gecreëerd heeft.

  1. Dus we moeten de credits plaatsen voor jou..? Dat zou óns sieren..?? LOL.. Bizarre tekst imo.
   Wij plaatsen dáár waar we de credits kunnen achterhalen op/bij/in de grote beeldenbende van google, wanneer we dat kunnen. Vanzelfsprekend.

 7. Ik zou wel willen weten wie de baas is van Martijn en of er zaken zijn die niet onthuld mogen worden. Als de buitenaardsen zo graag willen dat hij lezingen geeft, waarom geen enkele foto van hen?
  Als je even nadenkt weet je dat de aarde geen bol is; één v.b. :de aarde draait naar het oosten zogenaamd, als je een vliegreis neemt naar het oosten zou het langer moeten duren dan de terugreis. Er is heeeel veel op het internet maar neem níét: The Flat Earth society, want die is corrupt.Kijk naar de vlag van U.N! https://www.google.com/search?q=UN+flag&safe=strict&espv=2&biw=1280&bih=911&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjK0LudAkoeta

  1. Akoeta, kom gewoon eens naar een lezing van Martijn. Niet zo geheimzinnig over doen; het is een gewoon mens, zoals jij en ik.. Niet ophemelen ajb. Daar heeft niemand iets aan. Je doet jezelf vooral tekort ermee!

  2. Lieve Guido,Ik ben al geweest en had meteen mijn kinderen meegenomen.Ik ging ook naar Awake en Aware in Zwolle en daar werd ik gewaarschuwd door een man die al vijf lezingen had bezocht. Maar ja, misschien was het iemand van de A.I.V.D. die ook aanwezig was. Wat ik niet leuk vind als je wat bestelt is, dat je je adres moet doorgeven. Waarom?(ik bedoel voor kaartjes die je kan uitprinten) In een interview van Brice Taylor hoorde ik dat dolphins&whales een mindcontrol-programma is! Nou ja, je moet altijd heel oplettend zijn want er is zo veel rotzooi voor je hersenen! De oplossing die ik ga proberen is: GEEN INTERNET. Wie doet er mee? Binnen een week heb ik(en kinderen) geen internet meer. Experiment.
   Dank je wel voor de site. Licht over de aarde. Akoeta

  3. Halo Odette Ja, dat vroeg ik ook meteen maar hij zei gewoon; kijk uit voor hem en een andere man zei:Je bent wél vijf keer geweest. Toen liep de man voorbij naar zijn eigen plaats. Ik denk dat hij het ook niet goed wist. Ieder geval je moet naar je eigen gevoel luisteren maar het blijft wel in je achterhoofd zitten.Ik vind Martijn ook hartstikke vriendelijk en hij is op Earthmatters en heeft een familie.Kort gezegd:Je ne sais pas. Akoeta

  4. Hmmm…Kijk uit voor hem. Tja, dat kan alle richtingen uit. Vijf keer geweest, hoezo nieuwsgierig? hahaha. Wel leuk als je bedenkt dat hij steeds meer wil weten of juist, minder leuk, ergens op betrappen in eigenbelang…
   Angst is een slechte raadgever voor iemand die al angst ergens voor heeft. Of hij is van de ’tegenpartij’ en dan moet híj zeker uitkijken!
   Groet Odette

 8. Hi Akoeta,

  Je bent duidelijk in het vizier gekomen van de duistere krachten, die juist de mind control uitvoeren. Mindcontrolers in Nederland doet dat precies zo als u het beschrijft, zogenaamde toevalligheden.
  Toevallige zegt iemand iets waarvan alleen u kan weten, dat het over u gaat. Officeel heet dit beleid Persoonsgericht Verstoren of hinderlijk volgen. Ik heb contact met talloze slachtoffers van dit beleid. U (mind) wordt gedownload naar een database in AIVD gebouw Den Haag, uitvoerende instantie va dit mindcontrol fenomeen is MIVD.

  U drang naar internet vrij komt omdat er implantanten zijn in uw lichaam zijn geplaatst.

  1. @ea, Ik heb geen bewijs dat dat niet zo is, maar vindt je het zelf niet een beetje naïef omdat hier dan te plaatsen?

 9. https://www.youtube.com/watch?v=tUWOAJ0My9I

  Halo enge aliën

  Nou wordt die helemaal mooi! Er was niks toevalligs aan. Mijn zoon en ik waren aan het praten met iemand, hij had een cursus met de iceman gehad, over Martijn van Staveren. De pauze was afgelopen en mensen gingen weer naar hun plaats voor het volgende optreden. Dus die meneer loopt langs met anderen en zegt tegen ONS iets in de trant van; ik zou maar uitkijken voor Martijn van Staveren en dat hij al naar 5 lezingen was geweest. Daarop vroeg ik een paar keer wat het dan precies was en hij zei dat je het zelf moest ondervinden. Dat was het, einde gesprek.

  Één spreker was Anton Teuben(oprichter van Niburu.nl en SOPN) en hij zei tegen de VOLLE ZAAL dat de A.I.V.D. aanwezig was. De beslissing om internet eruit te gooien is: mijn kinderen zijn bloody verslaafd aan telefoon en computer; al die blogs en filmpjes van iedereen uit de hele wereld, daar heb je miljoenen levens voor nodig om het allemaal te zien.De gemiddelde tiener zit wel vier uur per dag op social medium(internet) en die van mij zijn hoger dan gemiddeld! Op school helpen ze ook niet;elk tafeltje heeft een stopcontact voor de telefoonoplader.Ikzelf ben hetzelfde, val vaak in slaap voor de computer. Uiteindelijk heb je niks nodig want alles zit in jezelf! en de implantaten heb ik laten verwijderen thank you very much. De groeten Akoeta

 10. Alhoewel het zo lijkt, is het mijn overtuiging dat de buitenaardse rassen verkeerd begrepen worden in deze.Ze onderzoeken, jawel maar ook op aarde zijn er tig chirurgen, die opereren met de intentie om te genezen.Misschien begrijpen we de Aliens verkeerd?

 11. Snap dan weer niet dat op dit interview niet meer reacties zijn gekomen.
  Wil het liefst de hele bevolking naar Martijn toe trappen,maar goed ieder zijn beleving.
  Alleliefs allemaal.

  1. mensen zijn vaak lang niet zo door en door open en progressief futuristisch als ze vaak doen voorkomen, vele lagen van beton conservatisme onder onze tijdelijke carnavals zaterdagavond space catsuit pakjes geschikt voor een opportunistisch avondje gelegenheids amusement.

   http://www.meneervanempel.nl/nieuws/geschiedenis-van-de-hipster/

   overigens heb ik net de Mooiste tijdloze 2015 auto Made in Russia ever ooit ontdekt, wat vinden jullie van deze? ;

   Bilenkin Vintage BMW M3 V8
   http://www.autoevolution.com/news/2015-bilenkin-vintage-is-a-bmw-m3-turned-retro-russian-coupe-with-omg-factor-photo-gallery-102431.html

   van voren front
   http://autovisie.nl/wp-content/uploads/2015/11/D1-5.jpg

   van achteren rear end view
   http://media.autoweek.nl/m/9j1yg8zb8rdu_600.jpg

   van binnen
   http://cnet3.cbsistatic.com/hub/i/r/2015/12/01/2ca123e5-827f-4dd0-b9e9-5dca269042ea/resize/1170xauto/7f3242e35898295ef8d6688312252dcd/7.jpg

   jaren 50 design klokje
   http://cnet1.cbsistatic.com/hub/i/r/2015/12/01/ae39bc89-9f95-43bd-a839-55ca0a1a25b4/resize/1170xauto/2f37746804af01f22bae42070e8736b9/8.jpg

   die sjeiks motten die tegenwoordige zouteloze c02 overheidsstraf penalty downsize regressieve fantasiegeruisloze femieturbotroep voor autohaters niet, kooknieh

 12. Heleen, Je schrijft het juist; Ieder zijn beleving.
  Er zijn mensen die nog nooit hiermee (contact, ontvoering of gezien) in aanraking zijn geweest of niet meer herinneren, dus ontkennen en het flauwekul vinden.
  En er zijn genoeg mensen neem ik aan die dit wel weten, maar hierover niet durven te praten om niet voor gek te worden versleten.
  Maar dan nog, het moet wel in je WTK aard liggen, dan zou je duizend vragen moeten hebben. Als mensen, met ervaringen, hier niet hun persoonlijke ervaringen zouden opschrijven zijn ze echt heel voorzichtig, of ze als ware ze een pasgeboren baby in handen houden, daar ga je niet mee worstelen, het is nog zo jong en kwetsbaar.
  Maar toch even een vraagje aan Martijn, je schreef;
  Het goede nieuws: tot voor kort was er geen andere plek voor hen, inmiddels wel.”
  Waar is die plek? Is het dan zo dat hun invloed hier verdwenen is?
  Want dan komt alles los. Nu heerst nog de angst.
  Groet, Odette

  Deel 2 Lilian Ferru interview met Martijn van Staveren
  https://youtu.be/mNCQrKtH6z8

 13. Oh ja,het slechste interview wat Lilian ooit heeft gemaakt.
  Lekker veel mensen van de straat plukken om Martijn in een vreemd daglicht te plaatsen.
  En onder welke hunebed komt Peter den Haring dan weg vroeg ik me af, maar ik val in herhaling.
  Ieder zijn beleving natuurlijk.
  Alleliefs hoor.

  1. Ik heb Peter den Haring ooit eens gezien, live, bij een lezing/presentatie van Katz. Hij zat in het publiek dat na de presentatie vragen mocht stellen, hij kwam over als zeer dominant en betweterig type. Nee niet een mens om gezellig eens een kop koffie of thee te drinken. Hij werd ook zo ontvangen door de aanwezigen, met gemompel en onrustig geschuifel van zo nu is het wel goed met jou meneer. Maar laat de mensen zelf proberen te filteren, leren zichzelf open te stellen Heleen. Deze ‘kunst’ moeten ze zelf leren, nee en dat gaat niet één twee drie. Ieder zijn pad op zijn tempo. Maar af en toe een verwijzing, mag, maar geef de beste Ferru een kans, ze doet het tenminste. Het oordelen is van een andere tijd hoop ik , het leren filteren van deze tijd, want hakken kan altijd nog…

 14. Ja okee, mijn reactie was wat met botte Drentse bijl Odette.
  Ben het met jou eens verder maar Lilian heeft betere interviews geproduceerd.
  Wel weer een oordeeltje dan nog 1 keer,ha ha.
  Geniet van je zondag nog hoor!

  1. De radartjes gaan langzaam in gang Heleen, want daar ging mijn reactie in eerste instantie over. Ook voor jou een hele gezellige zondag, Odette

 15. Toch wel jammer dat hij ook nog in het dromenland verkeerd. Want de mens kan nog steeds niet van de Aarde afkomen. Die zogenaamde maan landing is net zo’n fantasie verhaal, als dat we op de zon zouden zijn geweest. Want de maan is ook een vuurbol net als de zon, alleen minder actief. Buiten de aarde heerst er hoge gammastraling in deze frequentie valt elk samengestelde molecuul uit één en is net meer zichtbaar voor wat dan ook meetinstrument op de aarde. Daarmee is dan ook elk verhaal van wie dan ook de grootste onzin verkondiger die dit wel verkondigd (zoals de NASA). Dat de frequentie hoger wordt op de aarde is ook een misvatting, de aarde koelt immers af en gaat automatisch dan ook op een lagere frequentie resoneren en zal het magnetisch veld groter worden. Zo werkt nou éénmaal de natuur wet. Hoe sterker het magnetische veld wordt, hoe groter en intelligenter alle levende wezens en de mens wordt en meer dingen hij/zij gaat doorzien omdat het zelfbewustzijn groter wordt en niet anders.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.