Advertentie

Over het integreren van onze schaduwkant!


Dualiteit, het lijkt een essentieel onderdeel van ons bestaan hier op Aarde. Tegenover liggende polen lijken dualiteit fysiek gestalte te geven op deze planeet. Maar ze laten tegelijk ook zien, dat wanneer we naar Eenheid willen streven, we onszelf los zullen moeten maken van die ‘polen’. En vervolgens naar het ‘geheel’ moeten kijken. Ook de uitingen van die dualiteit in ‘Negativiteit’ en ‘Positiviteit’ zijn VOLLEDIGE SUBJECTIEVE kwalificaties. Wat de een negatief vindt, is voor de ander een uitdaging tot creatieve transformatie..!!

Wellicht zit de grootste dualiteit in ons bestaan opgesloten in de termen ‘Licht’ en ‘Donker’. Willen we naar Eenheid? Of willen we slechts één deel van de realiteit zien, één van de polen..? In ieder mens maakt het Donker een essentieel onderdeel uit van zijn of haar bestaan. Dát we dat niet willen onderkennen, maakt van het Donker een ‘eng gedrocht’..! Het Donker IS DUS GEEN eng gedrocht, maar in feite maken wij dat ervan..! Wij zijn het Licht &  het Donker..!

Lees het onderstaande artikel van de hand van WantToKnow-oprichter Fred Burks en je begrijpt precies wat ons te doen staat, om de ‘eindjes aan elkaar te knopen’…!

 

Of zoals Carl Gustav Jung het in 1958 precies in deze kern verwoordde:

“Perhaps all the dragons of our lives are princesses
who are only waiting to see us once beautiful and brave.

Perhaps everything terrible is, in its deepest being,
something helpless that wants help from us.”

(vert.)

“Misschien zijn alle draken in onze levens, wel prinsessen,
die erop wachten dat we ons nu eens dapper en vol schoonheid opstellen.
X
Misschien is al het verschrikkelijke,
in zijn diepste wezen
‘iets’ hulpeloos,
dat om onze hulp vraagt”

* * *

x

carl jung who looks inside

x

x

Over het integreren van onze schaduwkant!

2011 © WantToKnow.nl/be – Fred Burks

X

WantToKnow.info-oprichter Fred Burks.

Fred Burks: “Elke maand doe ik een Bikram-yoga-sessie. In de intense hitte en de extreme houdingen tijdens deze oefeningen, heb ik vaak erg krachtige inzichten.  Ik denk dat je wel geïntresseerd zult zijn in de schitterende inspiraties die ik onlangs had, betreffende het zg. ‘schaduwwerk’ en ik heb deze hiervoor daarom in dit artikel verwerkt.

Veel van deze inzichten kwamen door, als het resultaat van mijn gepieker rondom de intensieve en uiterst verstorende ‘mind-control’-verhalen, die ik van een insider te horen had gekregen, ongeveer een maand geleden.
Dit verhaal: ‘Het verhaal van L.’ kun je overigens online vinden op deze link HIER. Ik verwelkom je reacties op dit verhaal, en ik nodig je hierbij uit, voor zover nog nodig, om óók een schaduwdanser’ te worden..!

Met overvloedige liefde, plezier en attentie,”

Fred Burks – www.wanttoknow.info

* * *

Bikram-yogales, 17 Mei 2010.

“Wat een ongelooflijke ervaring, deze les! Ik had de nacht ervoor héél diep geslapen en wellicht heeft dat ook bijgedragen aan deze sessie. Tijdens deze yoga-ervaring, focuste ik mezelf op 2 verschillende onderwerpen.
De eerste was het onderzoeken en uitdiepen van de Satanische krachten in het leven, en wat ik hieraan kan doen. De andere intentie die ik bij mezelf verwoordde, had te maken met mijn uiterst krachtige en verbazingwekkende verbinding met ‘Zora’; en ‘wow’, kreeg ik een paar diepe, uiterst rijke antwoorden op beide kwesties..!!

Ik kon duidelijk waarnemen, dat de ‘Satanische kracht’ een onderdeel zijn van een veld met een hoge densiteit, van onderdrukte energieën. Dit veld vibreert ongezien, juist onder het oppervlak van het energieveld van het collectieve bewustzijn in onze wereld.
Het komt er daarbij op neer, dat veel mensen op individuele basis hun eigen schaduwkant hebben onderdrukt en dat zij hier ook niet naar wensen te kijken. En JUIST DIT geeft voeding aan de enorme kracht van dit grotendeels nog niet ‘geziene’ en ongecontrolleerde veld van de collectieve ‘schaduw‘ van onze wereld..!

Saruman als leider van ‘het Kwaad’. (uit: ‘In de ban van de Ring’) Wellicht is het juist door deze films over ‘Goed’ en ‘Kwaad’, dat we zó zijn gaan geloven in het afwijzen van ‘Kwaad’. En dat het ‘Kwaad’ ook dát Kwaad moest worden..?! Een eigen creatie van onszelf, een schaduwkant die we niet willen zien..!

Maar JUIST door deze polarisatie van licht én donker, zijn deze ‘schaduwsferen’ in staat geweest te groeien en zich te manifesteren, op een uiterst breed terrein en in uiterst afschrikwekkende vormen, variërend van de enorme gevarieerdheid van de geheime genootschappen, tot helemaal naar de top, waar ‘Satanisme’ regeert en dat wat ‘slecht’ is, als ‘goed’ wordt gezien, en wat ‘goed’ is, als ‘slecht’. Daar worden alle waarden omgedraaid. Maar nog steeds zijn maar weinigen van deze ontwikkelingen op de hoogte en/of willen ze zich ervan bewust maken!

Ik was uiterst opgewonden om tijdens deze verkenning te ondervinden dat ik héél gemakkelijk in dit onbewuste veld kon ‘duiken’ en daar contact kon maken met wezens. Ik kon duidelijk zien dat de ‘schaduwkrachten’ niets meer of minder zijn dan ONDERDRUKTE GODDELIJKE SCHEPPINGEN, die –net als wij- ook het ‘bewustzijn’( I AM) willen onderzoeken en willen spelen en plezier hebben..!
Maar JUIST doordat ze afgesneden worden van het grotere, bewuste deel van het collectieve veld, is hun kijk op ‘spelen en plezier hebben’, volledig verstoord geraakt, uiterst verstoord geraakt kunnen we wel zeggen, en vaak is het zelfs gewelddadig vernietigend!

Tijdens deze Bikram-sessie werd me duidelijk, dat ik eenvoudig een verbinding met dit veld tot stand kon brengen, contact kon krijgen met deze schaduwenergieën en schaduwwezens. Toen zij zagen dat ik deze energieën in hun waarde liet, als een ‘goddelijke schepping’, toen ik daarbij ook het oordelen achterwege liet van hen als individuele wezens, was ik welkom in ‘hun veld’.  

Ik had zelfs de ervaring dat ik hen kon uitnodigen om meer plezier te maken, door bewust te spelen en bewust andere manieren te verkennen, waarbij de ‘schaduw’ en het ‘licht’ worden verbonden..!

Ik was in staat om hen duidelijk te maken dat mijn grenzen dáár liggen waar het het beste is voor IEDEREEN. Ik maakte hen duidelijk dat ik mijn best zou blijven doen, om agressief en een duidelijk verwoestend gedrag te stoppen. Maar ik toonde hen dat ik hen uiterst welkom heette, binnen deze grenzen, dat ik opgewonden was om nieuw en opwindende kansen te creëren, voor hén en voor diegenen in ándere realiteiten, die nog maar pas beginnen met het ontwaken binnen een nieuw, zich uitbreidend bewustzijn van de WAARDE VAN ZOWEL LICHT ÁLS DONKER.

Veel van deze schaduwkrachten hebben bewust hun eigen licht onderdrukt, en daardoor een deel van het rijke spectrum verloren, dat beschikbaar is om in te spelen, in dit immense kosmische toneelspel. Zij zagen dat ik zoveel plezier had, in het spelen in zowel de lichte- als de donkere velden, dat ze wilden weten, hoe ik dit deed. Ik communiceerde naar hen, dat ik het vermoeden had, dat zij op de een of andere wijze een gepolariseerde spiegeling waren van de onderdrukte kant van mensen, die ze haten, en andersom..!

Het klassiek gevecht tussen ‘Goed’ en ‘Kwaad’, tussen Licht en Donker, uitgebeeld in dezelfde film ‘Lord of the Rings’. Juist door deze gevechten houden we de dualiteit in stand, dáár waar we naar Eenheid streven..!

Het oude paradigma van de licht-en-donker-polarisatie, is langzaam maar zeker aan het verschuiven, omdat steeds meer mensen op deze Aarde, zich openen naar de persoonlijke- en naar de collectieve schaduwkanten.

Als we gezamenlijk én collectief de ‘schaduw’ uitnodigen als een verloren gewaande vriend en als leraar met onvermoede krachten, dan zal dit ‘schaduwveld’ minder verstoord blijven en afgescheiden zijn van het collectieve bewustzijn van deze wereld. De schaduw wordt nu steeds meer geïntegreerd in een schitterende dans mét het licht..!

Ik wil daarom iedereen uitnodigen, die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het plezier en de betekenisvolle zoektochten, die zich openen, wanneer wij de moed hebben om deze dans aan te gaan met de schaduwen in onszelf en in het collectief.

Toen zag ik een ongelooflijke verbinding met ‘Zora’, binnen deze hele ervaring. Zora is een schaduwdanser. De laatste 2 jaren is zij bereid geweest om heel diep in haar eigen schaduw te duiken, in het bijzonder tijdens haar intensieve sessies met paddestoelen. Zij is uit deze oefeningen tevoorschijn gekomen, in een schitterende, vibrerende, maar vooral opwindende en getransformeerde staat. Zij is veel minder bang voor en op haar gemak met de schaduwkanten, dan de meeste mensen die ik ken.

Ik voel dat zij en ikzelf, krachtige schaduwdansers kunnen zijn, die mensen uitnodigen om ook de kracht te zien en het plezier te beleven om met hun eigen én de collectieve schaduwen te dansen. Daarbij deze schaduwenergieën uitnodigend om met ons te dansen, te spelen en samen van binnen te transformeren.
Als we langzaam de verschillende aspecten van onszelf integreren, dan zullen we in staat zijn steeds méér mensen uit te nodigen aan deze ongelooflijke dans van schaduw-en-licht mee te doen. Wild stuff!!”

* * *

Wil je een prachtige presentatie zien van Fred Burks, op het gebied van UFO’s, bewust-worden, mind-control en vooral een uiterst interessante discussie over ‘goed’ en ‘kwaad’, kijk dan op deze link. HIER

76 gedachten over “Over het integreren van onze schaduwkant!

 1. Daar gaan we weer! Knuffelen, dansen met de shaduw! Heerlijk opgaan in transformatie etc. die verminkte kinderen in Irag die geboren zijn door gebruik van plutonium verrijkt wapens kunnen weliswaar niet mee dansen, maar ach, wij wel. Wij dansen met de shaduw en zingen nog een vrolijk liedje bij. Gezellig! Lachen en brullen!

  Olie vlek in Mexico Gulf en dan nog wat heftige gesproei van de chemicalien boven de olie vlek, wij dansen gewoon door! Wij dansen terwijl al in de jaren ’70 was de electro auto gebouwd en die hele olie vlek daar niet had moeten zijn, maar die is er, dus …

  Ik dans wel mee met licht en duister, maar een ding blijf ik voor mij ogen houden en dat is wat er ook gebeurd nooit en te nimmer dualiteit zien als de dekmantel voor open crimineel gedrag.

  Er zijn namenlijk geen excuses voor bepaalde zakken!
  Transformeren ja, dansen ja, shaduw zijde van je zelf, mocht je die willen ontdekken ja, maar Niewe Fastische wereld orde, Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!

  Dualiteit mag geen dekmantel zijn voor criminaliteit!

  1. Nog even er er wordt geadviseerd maar eens iemand te vermoorden om goed met je eigen schaduwkant in contact te komen. Zoiets heet geloof ik satanisme.

   Duister in een lichtgevend jasje verpakt, las ik hier op WTK.
   Mooi onder woorden gebracht.
   Niets is weer eens wat het lijkt.

  2. Volgens mij staat er gewoon dat je je allereerst van beide polariteiten bewust bent, allereerst.

   Vervolgens: dat je NIET OORDEELT!!

   Vervolgens: dat je het ‘slechte’, het ‘donker’, het ‘kwade’ en wat je er ook voor namen aan wilt geven, als een onderdeel/onderdelen ziet van je EIGEN OBSERVATIE EN DAT HET DUS DAARMEE EEN STUK VAN JEZELF IS…!!!!

   Daarna is het al een stuk makkelijker.. (Je hebt dan werkelijk een grote stap gemaakt..)

   Door niet te oordelen, kun je het wellicht in je handen leggen, figuurlijk gesproken, en BEWUST DE KEUZE MAKEN, dat je IETS ANDERS WILT, IPV DAT JE IETS NIET WILT..!!
   Al die pijn, al dat ‘verdriet’, al dat ‘onrecht’, al dat ‘bittere’, al dat ‘onderdrukkende’, al dat ‘onrechtvaardige’, al dat ‘noemhetmaarop’…

   Wanneer je dat allemaal afwijst, het ‘donker, het ‘kwade’, het slechte’, dan geef je dat (veld) DAARMEE juist kracht.. (Negatieve kracht, van het wegduwen!!, is ook kracht geven!!)
   Dat is wat Fred Burks in het artikel probeert vorm te geven..

   Maar!!
   Door te kiezen wat je WÉL wilt, ipv AF TE WIJZEN WAT JE NIÉT WILT, heb je een reuzenstap gemaakt..

   Beter kan ik het niet verwoorden. Het spijt me, als je dit niet snapt. Werkelijk.
   (Luister eens naar het ‘snappende’ puzzelstukje dat precies dáár in de puzzel past..)
   OORDEEL NIET.

  3. Je bedoelt treiteren op forums, op scholen, op het werk, etc. etc. eerst eens rustig bekijken en dan een muntje opgooien, want anders verval je in OORDELEN.

   Want kiezen is namelijk heel wat anders als oordelen.

   Wat kan jij onsamenhangend raaskallen man. Er hoeft helemaal niets geïntegreerd te worden. Alsof je besluiten kunt om maar eens te gaan ademhalen. Tssss.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Yin_en_yang

  1. Steve Rother en de Groep:

   “Jullie zullen een zeer interessant ding zien gebeuren. Het komt over de hele wereld voor, maar je kunt het in de VS zeer duidelijk waarnemen.

   Het is gebeurd sinds de ongelooflijke val in polariteit. Nu het nieuwe veld van trialiteit manifest gaat worden, en jullie drie perspectieven hebben om naar dingen te kijken in plaats van twee, beschikken jullie over een nieuwe perceptie om alles te beschouwen.

   Nochtans is het lastig om die nieuwe manier van waarnemen (perceptie) te integreren, er op te vertrouwen, en om te bevatten wat het betekent en hoe het werkt. Wij zeggen jullie dat vele van jullie een periode zullen meemaken waarin je eigen perceptie, ideeën en relaties zullen veranderen.”

 2. @guido de volgende tekst komt niet van dualiteit of polariteit maar door openlijke criminaliteit!
  Mvg, Ea

  This year is undoubtedly going to become one that will be looked back upon as having been very historic where your evolution is concerned. It is a time when your eyes will be opened to the truth, and when you begin to claim back your powers. What has been taken away from you will be returned, so that you may commence a new period of self-empowerment. It will take time to achieve a full restitution by lawful means, but already the ground has been prepared. Those who have ruled unjustly will move aside, to allow a more spiritually based government to take over. It will be of an interim nature until a reformation has taken place to set up one that has the approval of the people.

  Successive governments have been the puppets of the Illuminati, even if there was not complete awareness amongst the representatives. Their power has influenced policies world wide, and if necessary bribery and corruption has been used. However, the truth about their activities is being revealed, and their illegal institutions are being prepared for closure. So much is now surfacing and will continue to do so, until any facet of the dark forces presence has been removed.

  1. Misschien heb je nog een bron oid, waar dit vandaan komt. Wie zegt dat het crimineel is; wie niet.. Enzo..? Of roep je maar wat? (Lekker is dat nietwaar?)

 3. @guido God zij dank zijn er nog wetten, zowel de universele als die van de aarde en de mensheid. Ik sta op het punt om de NL staat aan te klachen voor de criminaliteit en laat het maar echt van komen, want sommigen in de staat der nederlanden hebben alle wetten overtreden. Zowel de grondwet als de welberuchte anti-terrorisme wet. De enige reden dat ik dat doe is omdat het echt zo is. Overheid kan niet langer schuilen achter van alles en nog wat. Het is tijd om de zakken op orde te stellen en niet de orde van Illuminaty.

  1. he EA zoals ze in de Engelse taal zo mooi kunnen zeggen
   “put your money where your mouth is”

   en we wachten vrolijk af !

 4. @guido en zo. Het gaat niet over oordelen, het gaat over leven. Leven op aarde en op de WTK is heel vaak een gesprek over dualiteit, maar dualiteit is geen excuus om anderen ellende aan te richten. Natuurlijk is er transformatie, natuurlijke zijn er shaduwen, maar laat het aub geen excuus worden voor genocide en anti-leven activiteiten die een ieder kan zien, waarnemen en soms ook ervaren.

  In mijn ogen zolang je geen geweld aan doet aan andere levensvormen kan je doen en laten wat je wilt, maar nu is de staat der nederlanden genocide aan het pleggen in anderen landen, maar ook in nederland. Dat mag gewoon niet, laten we gewoon wakker worden!

  En daar waar het nodig is handelen. Ik zeg dit niet zo maar en ook niet alleen op dit forum, maar ook ik moet handelen. Handelen niet omdat polariteit er isof dualiteit maar omdat de staat is mind corrupt en de mind corruptie is satanisme.

 5. http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/over-het-integreren-van-onze-schaduwkant/#comment-36386

  Guido opent met:

  Volgens mij staat er gewoon dat je je allereerst van beide polariteiten bewust bent, allereerst.

  Vervolgens: dat je NIET OORDEELT!!

  Vervolgens: dat je het ’slechte’, het ‘donker’, het ‘kwade’ en wat je er ook voor namen aan wilt geven, als een onderdeel/onderdelen ziet van je EIGEN OBSERVATIE EN DAT HET DUS DAARMEE EEN STUK VAN JEZELF IS…!!!!

  en eindigt met:

  Maar!!
  Door te kiezen wat je WÉL wilt, ipv AF TE WIJZEN WAT JE NIÉT WILT, heb je een reuzenstap gemaakt..

  Beter kan ik het niet verwoorden. Het spijt me, als je dit niet snapt. Werkelijk.
  (Luister eens naar het ’snappende’ puzzelstukje dat precies dáár in de puzzel past..)
  OORDEEL NIET.

  @Guido

  Je kunt ook beginnen met het maken van kleine stapjes door b.v. eens op te houden met het redigeren van je eigen comments en die van anderen of die zelfs te verwijderen zonder melding daarvan.

  Verder kom je eigenlijk met niets nieuws, want o.a. ik kreeg dit -ruim 50 jaar geleden- al met de paplepel ingegoten.
  Veel van deze uitspraken zijn deel gaan uitmaken van uitspraken en gezegdes die -in een moderner jasje gestoken- deel uitmaken van ons dagelijks leven, maar dit is dus de eeuwenoude bron:

  http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/7.html

  Mattheüs 7

  1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

  2 Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden.

  3 En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?

  4 Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog?

  5 Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen.

  6 Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen; opdat zij niet te eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden, en zich omkerende, u verscheuren.

  7 Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

  8 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.

  (lees verder onder link)

  Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw vonden er veel veranderingen plaats, waaronder de opkomst van de New-Age beweging:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/New_age_(beweging)

  New age is een verzamelterm voor bewegingen van een nieuw mensbeeld die vanaf de tweede helft van de jaren 1960 in opkomst zijn. De aanhangers van new age trachten vanuit zichzelf de eigen persoon en daarmee de hele wereld op een hoger plan te brengen. Men ervaart de eenheid van mens, natuur en kosmos. Men hecht waarde aan intuïtieve en gevoelsmatige benadering van problemen en zaken. New age wordt gezien als een reactie op traditionele monotheïstische religies, maar ook op materialisme, rationalisme en individualisme. Uit deze bewegingen is ook een muziekstijl voortgekomen, zie New age (muziek).

  Oorsprong
  De term new age had oorspronkelijk slechts betrekking op het nieuwe tijdperk dat vanuit sommige astrologische visies verwacht werd. Hiermee werd gedoeld op het gegeven dat het zogeheten lentepunt van de zon langs de sterrenbeelden van de dierenriem verschuift. Hierbij is het vanuit het sterrenbeeld Vissen in de Waterman geschoven. Aangezien een volledige omgang van de zon langs de dierenriem circa 26.000 jaar in beslag neemt, duurt elk tijdperk gemiddeld 2150 jaar (±1/12 deel). In de astrologie verandert het mensbeeld in een nieuw tijdperk. Men verwacht dat de mens een bewustzijnsverandering door zal maken. De nieuwe tijd wordt gezien als een hypothetische omwenteling.

  Vanaf ongeveer half jaren zestig – ook de tijd van de hippies en de ´flowerpower´ – is de term new age een niet altijd adequate benaming geworden. Een breed scala aan al langer bestaande ideeën en opvattingen kwam tezamen in een subcultuur. Het gaat hierbij om psychologische, esoterische, occulte, religieuze en ecologische zaken. De spirituele perspectieven en activiteiten werden soms vermengd met traditionele religieuze elementen en rituelen.

  Het gaat dan om zaken als………..

  (dikgedrukt door mij)

  Jouw artikel staat op de hoofdpagina vermeld onder de noemer: Geheime-Genootschappen
  Blijkbaar kan je niet zonder complotten,ocherm toch!

  Over het integreren van onze schaduwkant!
  Dualiteit, het lijkt een essentieel onderdeel van ons bestaan hier op Aarde. Tegenover liggende polen lijken dualiteit fysiek gestalte te geven op deze planeet. Maar ze laten tegelijk ook zien, dat wanneer we naar Eenheid willen streven, we onszelf los zullen moeten maken van die ‘polen’. En vervolgens naar het ‘geheel’ moeten kijken. Wellicht zit de […]
  Lees Verder

  20 reacties Geheime-Genootschappen .info

  1. Het lijkt niet alleen een preek, het is er volgens mij een.. De essentie blijf wat je nu eigenlijk wilt zeggen.. ‘Ocherm’..! Is het een gristelijk betoog, een preek vanuit een diepgeworteld religieus gevoel wellicht?
   Dat jij dit al 50 jaar geleden wist..?! BRAVO Wilma, helemaal onwijs..? Zoiets?

   Maar het meest bijzondere vind ik, dat je -ondanks je ergernis etc. etc. – hier maar ‘gewoon’ blijft komen.
   Reden temeer om te twijfelen aan je oprechtheid, te vermoeden dat er heel andere motieven spelen!! En dát is wel gebleken, pro-RIVM? Pro-farmacy-lobby?

   Wil je een antwoord op je vraag, waarom het onder ‘Geheime Genootschappen’ staat? Kijk eens naar de verhalen van Svali, een vrouw die zich aan de Illuminati heeft ontworsteld. Zij vertelt over ‘satanisch misbruik van kinderen’..!! HIER een lead. Over ‘donker’ gesproken.. En dáárom beste Wilmamazone, staat het bij ‘Geheime Genootschappen’.
   Zij doen namelijk vooral donkere dingen, in het donker.. Maar er staat ook de tag ‘geloof’ bij… Stoort je dát wellicht, gezien je semi-gristelijke preek..? De geruchten zijn té sterk Wilmamazone, dat ook het Vaticaan tot diep in de wortels verdorven is. Als je wilt, zetten we die leads ook hier!

  2. @Guido

   Hoe je toch alles weer perfect weet te verdraaien, bravo!

  3. Even kort samenvatten dan maar? Gewoon feitelijk wellicht?

   1. Vraag me gewoon af wát je wilde zeggen, met zo’n wollige reactie.
   2. Vervolgens wat je hier komt doen, als je je zo ergert..?! ‘Moet’ je hier komen dan?
   3. En vervolgens leg ik je netjes uit waarom er -naast andere tags (!)- ook de tag ‘Geheime Genootschappen’ bijstaat.

   Heb je de lead bekeken naar Svali, Illuminatie-overloper/klokkenluider?
   Well, that’s all lady (?). Verdraaid nog aan toe?

  4. Een reactie van mij is alweer spoorloos verdwenen.

   Succes verder met je leugens en bedrog Guido, maar dat zal niet veel moeite kosten bij zoetekoekslikkers.

  5. Je vorige reactie is idd weggehaald; onnodig kwetsend. Dit gaat meer gebeuren.. Lees het nieuwe intro op de homepage en pas gewoon even op met je reacties; toch niet zo gek gevraagd, als je je ‘gast’ voelt..?
   Reacties onder artikelen graag als reactie op het artikel. Op de man spelen is beetje goedkoop. Maar voel je je niet thuis, toch even welkom..

  6. Je vorige reactie is idd weggehaald; onnodig kwetsend.

   @Guido

   Ik toonde slechts zwart-op-wit de regels die je in jouw comment had toegevoegd en herhaalde een uitspraak van Einstein over liegen.

   Wat kan ik me toch levendig voorstellen dat je dat nutteloos commentaar vindt en onnodig kwetsend.

   Schelden bijvoorbeeld is hier een duidelijk voorbeeld van, maar ook volledig nutteloos commentaar zullen we gaan verwijderen. Want het blijkt veel mensen te irriteren!

   En over dit stukje: rotflderotflderotfl :mrgreen:

   http://www.wanttoknow.nl/guidowantstoknow/

   Reacties op artikelen..

   Vanaf deze plaats wil ik ook graag een mededeling/oproep doen aan alle bezoekers die reageren op artikelen. Het blijkt dat we regelmatig worden bezocht door personen, die het niet te doen is om de inhoud van de artikelen, maar om hier op de site ‘herrie te schoppen’.. En dat doen deze figuren, door reacties te ‘trollen’. (zie hier een uitleg) Er is al geruime tijd sprake van het inhuren van personen door het RIVM én de farmaceutische industrie, om websites, die zg. ‘Indianenverhalen’ publiceren, aan te pakken..

   Nou hebben we, bij ons weten ooit 1 Indianenverhaal geplaatst, dat je HIER kunt vinden. Maar we sluiten het niet uit, dat het intelligentieniveau van deze ‘aanpakkers’ een dusdanig niveau heeft, dat ze het verschil niet zien, tussen ‘websites met indianenverhalen’ en ‘websites met indianenverhalen’…

   “Trollen? Waar?”
   Uit analyses van IP-adressen en andere technieken, zijn we tot de conclusie gekomen, dat ook wij door deze cowboys worden bezocht. Dat is verder niets om ongerust over te zijn, maar het betekent wel dat we iets moeten gaan doen, wat we voorheen niet deden. En dat is een strengere selectie, die we gaan toepassen voor wat ‘door de beugel’ kan, qua teksten en inhoudelijk commentaar, en wat niet.

  7. @ Guido,

   Je zegt:

   “…Vanaf deze plaats wil ik ook graag een mededeling/oproep doen aan alle bezoekers die reageren op artikelen. Het blijkt dat we regelmatig worden bezocht door personen, die het niet te doen is om de inhoud van de artikelen, maar om hier op de site ‘herrie te schoppen’.. En dat doen deze figuren, door reacties te ‘trollen’. (zie hier een uitleg) Er is al geruime tijd sprake van het inhuren van personen door het RIVM én de farmaceutische industrie, om websites, die zg. ‘Indianenverhalen’ publiceren, aan te pakken..”

   Het was mij JUIST om de inhoud te doen. De reden dat ik hier heb gepost is omdat ik vind dat de inhoudelijke onjuistheden waar het helaas op deze site van wemelt, niet onweersproken mogen blijven. Dat heeft alles met inhoud te maken en niets met trollen.

   Je opmerking over het inhuren van personen door het RIVM en de farmaceutische industrie is te gek voor woorden. Dat is een verzinsel van jezelf, dat je op geen enkele manier hard kunt maken, om de eenvoudige reden dat er niets van waar is.

  8. Als men al een heel oorlog in Irag heeft weten te ontketenen met leugens en 9/11 is nog zo een leugen, waarom zou men dan niet mensen inhuren om de eerlijke info vaccinatie sites te saboteren? Ik vind het wel bij de rest van de activiteit passen.

  9. “…Als je je aangesproken voelt, reageer je.”

   We weten precies over welke personen jij het hebt. Maar ook hier kun je niets onderbouwen.

   Iemand die alleen maar met insinuaties kan komen, heeft gewoon lege handen. Dat is misschien ook de reden dat je nooit inhoudelijk reageert: er is domweg geen inhoud.

  10. Dank je EA, dát is de kern. Wat mensen te winnen zouden hebben met het laten horen van kritische geluiden rondom farmacy in het algemeen en vaccinaties bijv. in het bijzonder, is voor mij toch nog steeds een grote vraag..! Ja toch, alsof deze site door een anti-vaccinatielobby geld ontvangt. Alsof small-pharma ons sponsort om grote broer BigPharma aan te pakken… 🙄

   Maar de mensen die de farmacy én vaccinaties een wel heel warm hart toedragen, zijn kennelijk niet ‘gebaat’ bij kritische geluiden.
   Doen het dan ook vaak voorkomen alsof een artikel van a-z gelogen, verzonnen, bij elkaar copied is, enz. En proberen vooral om de opstellers en de mensen die reageren in diskrediet te brengen, door te twijfelen aan hun competenties..
   Nog maar eens dus: Wat heb je te winnen bij het doorspelen van kritische geluiden over farmacy en vaccinaties.. Dat vragen wij ons hier nou eens af..

  11. “…Doen het dan ook vaak voorkomen alsof een artikel van a-z gelogen, verzonnen, bij elkaar copied is, enz.”

   Is het ook.

  12. Dank voor de bevestiging!! En heb je Kait nog gezien de leste tiet?

  13. “Mocht je toch op andere manieren informatie willen uitwisselen met elkaar? Onze waarde bezoeker ‘Paul’ heeft een chatroom gemaakt voor WantToKnow.nl/.be, waar je welkom bent om op andere manieren met elkaar informatie uit te wisselen. (Klik daarvoor gewoon eens op zijn naam, in een reactie en volg de instructies.)”

   Dank je wel Guido…

   Voor iedereen deze room is betreedbaar zonder Paswoord en kan vrijwillig door iedereen bezocht worden.
   Deze room is al voor andere bezoekers bekend als reeds een half jaar draaiende room waar we elkaar:
   1) beter kunnen leren kennen,
   2) elkaar kunnen respecteren als of we naast elkaar in de supermarkt een artikel van de bovenste plank doorgeven,
   3) alle onderwerpen besproken kunnen worden zowel als welles en nietes maar ook als de Gulden middenweg,

   Soms kan het een lees feest zijn maar ook een moment van stilte, want niet 24/7 zit ik daar naar het scherm te staren, links doorspelen, muziek, plaatjes of zelfs je eigen you-tube creaties zijn van harte welkom, ook je iegen neus.

   Sommige van ons hebben elkaar zelfs al ontmoet en ontdekt wie de mensen zijn achter maskers en feestneuzen, de verbeelding speelt ons vaak parten dat we in het werkelijke leven toch gheel iets anders zijn dan fictieve verzonnen wezens of uit bv ‘WoW’ World of Warcraft Universum.

   Hierbij nodig ik iedereen uit als je omhoog zit met bepaalde zaken en of inzichten of het verstrekken van kennis, of graag geheel off-topic vol in het EGO vertegenwoordigd wil zijn.

   Veel plezier en succes toe gewenst !

   5D Hug!

 6. even een bericht van huishoudelijke aard !
  Guido jij wil weten toch ? jij bent tegen corruptie toch ? jij bent tegen manipulatie en tegen verduisteren van bewijs en of teksten enz enz ? toch ?

  guido wil je om je geloof waardigheid te bewaren
  geen berichten meer wissen om dat de tekst jou niet aan staat ? geen wees welkom preken meer te geven , je op te stellen als een echte moderator dus alleen schelden en bewust kwetsende berichten te vervangen voor de tekst “dit bericht is verwijdert om dat het in strijd is met de huisregels”

  er zijn mensen met een andere mening dan jij guido een mening die gevormd word door wetenschap en bewijs. een beetje respect voor andersdenkenden is op zijn plaats

  1. Het citaat in het bovenstaande artikel is niet van Jung en stamt ook niet uit 1958. Het is van de Boheems/Oostenrijkse dichter Rainer Maria Rilke en is afkomstig uit Briefe an einen jungen Dichter, dat Rilke 1929 publiceerde.

   Rilke’s Briefe an einen jungen Dichter bevat in totaal 10 brieven en het citaat komt uit de 8e brief.

   De Engelse vertaling van deze brief is te lezen via de onderstaande link:
   http://beatis.wordpress.com/2009/07/27/rilke-on-sorrow/
   De originele Duitse tekst staat hier, op pag. 86:
   http://tinyurl.com/33oj6gh

  2. Over Draken quotes gesproken…

   Die huisdraak van MartyFeldman bij de dierenarts is echt lachen!

 7. Wat over de desintegreren van de duistere klik die de aarde in gijzeling houdt. Dat lijkt mij nuttiger en wijzer dan knuffelen en dansen met de shaduw. Ik snap het idee van dansen met de shaduw, maar liever desintegreren van de duistere regeringslieden.

  Ik begin alvast.

 8. Onvoorwaardelijke liefde is de sleutel.
  Als je van je duistere kant kan houden net zoals je van je lichte kant houdt dan is er geen innerlijke weerstand meer, dan ben je een.

  Want onvoorwaardelijke liefde oordeelt niet, het accepteert en omsluit. Onvoorwaardelijke liefde houdt ook van duisternis of je ego of wat dan ook en zal het altijd omarmen en toelaten omdat het niet oordeelt of veroordeelt.

  Als je dit kan in je leven met alle dingen dan heb je mastery bereikt en ben je pure liefde want dan accepteer je alles zoals het is en voel je geen enkele behoefte om nog ergens tegen te vechten of de wereld te veranderen.

  1. Toch veranderd de wereld wel degelijk en ieder die kan accepteren en van het leven wil leren, zal op den duur niets meer willen begeren en de wereld een stukje bekeren.

   Mededogen en compassie, elkaar in onze waarde kunnen laten. Ach, we kunnen het zo mooi maken als we maar willen. Geduld overwint alles zullen we maar zeggen…

  2. @Bob,
   Sommige mensen hebben daar een ander woord voor, voor onvoorwaardelijke liefde, mededogen, vergeving en barmhartigheid.
   Dat is volgens hen,

   Jesus Christus (En alles waarvoor hij staat)

   En daar zou ONZE samenleving over gestaafd moeten zijn.

   Waar is dan die compassie?
   Waar is dan dat mededogen?

   Die is verdwenen. Van binnenuit uitgehold, weggerot; als een kankergezwel binnen een maatschappij.

  3. “PRACHTIG!! Je zou zomaar een vriend van me kunnen worden Bob..! DANK!” Haha, Guido; waarom Bob wél, en anderen niet?

 9. Ik vraag me af, hoe doe je dat dan?? Ik voel dat het verhaal klopt. Had afgelopen Maandag een ervaring. Er liep een jongen voor mij die ik al vaker heb gezien. Ik dacht aan hem als een opgefokte skinhead. Zijn manier van lopen typisch, verende pas, draaiende schouders. Alsof hij 6 meter groot probeerde te zijn (oordelen ik weet het) Maar toen ik naar hem keek, dacht ik ineens, ach jochie toch. niet met medelijden maar met mededogen. Ineens kwam hij mij niet meet bedreigend over. Kan het echt zo zijn dat he zo verschrikkelijk simpel is?? Ik nodig iedereen uit te antwoorden, please.

  1. Antwoord: ‘Waarom zou het NIET zo simpel kunnen zijn’..! Misschien ligt daar een aanleiding om te bedenken waarom het NIET zo simpel MOCHT zijn.

  2. Hoe doe je dit ?
   see above:” De laatste 2 jaren is zij bereid geweest om heel diep in haar eigen schaduw te duiken, in het bijzonder tijdens haar intensieve sessies met paddestoelen.” of http://tinyurl.com/4x9ac7j

   Gaande Het Pad van de Sjamaan wordt vaak gebruikt gemaakt van enthogenen. Gewoon omdat sommigen schaduwen te ver en onbereikbaar zijn, het ego geeft eenvoudig weg geen toestemming.

   Dansen met de schaduw is het donker in het licht brengen met als gevolg dat het duister wordt getransformeert en geintegreerd: http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/OK-ProdigalSon.jpg

   De schaduwkanten zijn de menselijke-kwaliteiten die tijdens de opvoeding door jezelf afgewezen werden om geaccepteerd te blijven en om liefde en erkenning te kunnen blijven ontvangen. Je kunt ze vergelijken met een kind dat “vervelend doet” gewoon om aandacht en erkenning te krijgen, als je dat kind erkent krijg je zijn/haar schitterende kwaliteiten er voor terug.

  3. Ja, zo simpel is het. Ik was ook zo’n persoon in mijn jeugd. Ik liep met doodskoppen, dode embryo’s op mijn jas, van Hardcore gabber tot aan Black metal. Alleen maar uit onzekerheid en erbij willen horen. Tot ik zo’n naar gevoel van binnen kreeg, alsof mijn ziel protesteerde. Veel gelezen veel gedaan ben ik tot de conclusie gekomen dat alles weer opgelost dient te worden ten einde het levenslicht toe te staan om volledig door mij heen te schijnen (tien jaar verder). Soms lijken dingen zwaarder dan ze zijn en kun je zware keien in jezelf in een dag kwijtraken. Schijn je licht uit als de zon in het nu, doe verder alles zonder doen en het leven is prachtig.
   Groetjes 🙂

  4. Zou het zo kunnen zijn Ineke, dat je die jongeman in zijn geheel waarnam, wat wij dan mededogen noemen, waardoor hij niet meer bedreigend voor je kon lijken te zijn?
   Myriam D.

  5. tja 🙂 … het lijf…73j en opa van 6 kleinkinderen … en nu soepel als een acrobaat…… de mind kan gezien worden als de heer van de wereld , Saturnus, duivel 🙂 die zijn vader, Uranus van de aarde verdreef…. uit het paradijs….gevallen in tijd en ruimte… we zijn gevangen in onze eigen mind-werkelijkheid…. die we dan ook naar buiten toe, zintuigelijke werkelijkheid, letterlijk tegenkomen. Wonderlijk die vele illusies werkelijkheid geworden op basis van eigen geloof, aannames, plus of min virussen\gedachten. De mind projecteert naar de buitenwereld en de body weerspiegelt de mind. Een stijf lijf 🙂 geeft dan in alle eerlijkheid aan achterstallig onderhoud en in de greep van de heer van de wereld, gevangen in eigen gedachtegoedkwaad 🙂 Het hart als metafoor van de energie van de liefde, levenskracht kan de polariteit helen dmv lichaamswerk YORT® en dan is je meest nabije partner je eigen lijf… je eigen stukje aarde en je eigen geliefde!! Verbeter de wereld en begin bij jezelf is dan voor mij: Mijn lichaam verlevendigen met liefdevolle aandacht in het respectvol op de grenzen van mijn bewegingsmogelijkheden masserend bewegen….. YES.. duivels uitdrijven!! die in mijn lijf verankert zitten als spanningen en kwalen… zo binnen, zo buiten… hoe hemels te ervaren dat mijn lijf wederom gezond is geworden… na 15 jaar hernia…. na heftige keelkanker… na immuunziekten… artrose enz….. Het hart heeft 2 instrumenten body en mind!! En leef je vanuit je body en mind hart dan ben je in balans vanuit innerlijke rust en vrede…. grappig die “woedende” energieën van goed en kwaad als 2 aanvullende en completerende krachten van de liefde in alomverbondenheid…. Hier NU Maals….. hrtknffls.. zeker ook voor jou .. die IK BEN

 10. Veel positieve entiteiten hier zie ik. Vooral die muziek. Zaaaalig. 🙂
  Veel negatief tegengas ook.
  Geeft niks, wij lezen het en laten het voor wat het is. Negatief.
  Ik vraag me wel af waarom sommige mensen hun frustraties op sites als deze van zich afschrijven.
  Je kunt dat beter binnen de privésfeer doen en dan rustig overlezen om jezelf te leren begrijpen.
  Dat werkt helend en verhelderend.
  Hier veroorzaakt het alleen maar meer frustratie lijkt mij.
  Als ik iets vervelends lees of ervaar tover ik indien mogelijk natuurlijk een glimlach tevoorschijn. Voelt gelijk een stuk beter. 🙂 🙂 🙂

  1. Ja Guido. Hard lachen daar krijg je buikpijn van, toch?
   Ongemeend lachen veroorzaakt kiespijn. Bij die boer toch. 🙂
   Glimlachen is rustig worden.
   Schateren, daar wordt je pas echt vrolijk van. Ook als je er zelf niet meteen aan mee doet. Je wilt toch niet beweren dat je niet het grootste deel van de dag met een glimlach rond loopt? Dan zou ik dat maar snel veranderen. Vrolijke mensen zijn gezonder (van geest) en leven ook uitbundiger.

 11. Schaduwwerk
  Hoe doe je dit ?
  see above:” De laatste 2 jaren is zij bereid geweest om heel diep in haar eigen schaduw te duiken, in het bijzonder tijdens haar intensieve sessies met paddestoelen.” of http://tinyurl.com/4x9ac7j

  Gaande Het Pad van de Sjamaan wordt vaak gebruikt gemaakt van enthogenen. Gewoon omdat sommigen schaduwen te ver en onbereikbaar zijn, het ego geeft eenvoudig weg geen toestemming.

  Dansen met de schaduw is het donker in het licht brengen met als gevolg dat het duister wordt getransformeert en geintegreerd: http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/OK-ProdigalSon.jpg

  De schaduwkanten zijn de menselijke-kwaliteiten die tijdens de opvoeding door jezelf afgewezen werden om geaccepteerd te blijven en om liefde en erkenning te kunnen blijven ontvangen. Je kunt ze vergelijken met een kind dat “vervelend doet” gewoon om aandacht en erkenning te krijgen, als je dat kind erkent krijg je zijn/haar schitterende kwaliteiten er voor terug.

 12. Uiteindelijk zal elke schaduw worden opgelost, niet door onderdrukking maar door transformatie. Acceptatie en bewust zijn wat er in je om gaat, dan kun je alles oplossen. Alles naar een hoger plan brengen, wat de alchemisten probeerde te bereiken om onedele metalen om te zetten in goud, dat is de metafoor voor ons innerlijk. Zet al die troep in je om in goud, zonlicht. Die zon zit ook in onszelf. Wees een licht voor deze schaduw wereld en voor je het weet leef je in het hof van Eden.
  Bovenal trek je alle mensen om je heen mee naar deze kosmische energie die we Thuis kunnen noemen. De stille vrede die altijd overwint.

 13. Licht wordt geinspireerd door het donker en andersom!

  Ze bestaan ook niet zonder elkaar, maar bij gratie van elkaar. Als je dat echt beseft dan ga je het naar vermogen omvatten om te helen. In plaats van proberen te vernietigen wat ook gewoon meedoen aan het kwaad is. En je hebt het dan nog steeds buitengesloten dus het zal later herhaald worden…

  1. MJPA, ik meen dat schaduw “bestaat” bij de gratie van licht. Toch?

 14. Ik begrijp dit verhaal wel, als je er zelf van bewust bent. Maar wat als je dingen tegenkomt die niet meer menselijk zijn? Zoals het oppas verhaal van Lange Frans. Oma heeft uitkering en past regelmatig op haar kleinkinderen en krijgt hiervoor een megaboete. Ze was volgens de dienst in staat om te werken en die tijd was ze niet beschikbaar voor werk. Hoe krankzinnig is dit? Die Oma moet door een hel gaan. Dat lach je niet zomaar weg. En ik kan het weten. Ik heb ook zoiets/gevoel meegemaakt. Hoe los je dat dan op?

  1. Elise49.
   De boetes die deze ambtenaren uitdelen is een voorbeeld van welke mensen er voor de overheidsinstanties werken.
   De meeste ambtenaren voeren blindelings regeltjes uit zonder ook maar een beetje naar het menselijke aspect te kijken.
   De overheid heeft vooral de laatste jaren onder Rutte regeltjes ingevoerd met maar 1 doel zo min mogelijk geld aan burgers uitgeven om zogenaamd de overheidsuitgaven op orde te krijgen het menselijke speelt hierbij geen rol.
   Het mooiste voorbeeld hiervan is de discussie tijdens een uitzending van Pauw waarin een bewoner van het verzorgingshuis waar ook de ouders van van Rijn wonen zijn verhaal doet het schokkende is dat van Rijn zelfs aangaande zijn ouders geen of nauwelijks meelevendheid toont en zelfs dingen verwerpt.
   Dit geeft duidelijk aan door wat voor figuren wij geregeerd worden en als zelfs een staatssecretaris niets om zijn eigen ouders geeft dan weet men zeker dat men niet veel goeds hoeft te verwachten.
   Al deze figuren zouden op cursus moeten gaan om ze een beetje beschaving bij te brengen waardoor de nadruk op menselijkheid,mededogen komt te liggen en niet op geld incasseren.

  2. Arno, ik begrijp en wist jouw antwoordt al. Mijn vraag is: Hoe kun je dit soort dingen als mens verwerken(dit blijft namelijk altijd bij je hangen en het verhaal hierboven werkt dan niet) en waarom laten we dit toe? Waarom geen ethisch recht invoeren? Belangen voor het gezin gaan voor. Dan erbij kunnen die ouders zo toch geld verdienen? Het strookt gewoon niet meer. Je moet meedoen. Die Oma doet mee, ze zorgt voor haar kleinkinderen. Tijd waarin ze niet “zinnig” bezig is(geen betaalde baan en waarschijnlijk zal ze die ook niet meer krijgen), heeft ze ingevuld met zorgen. Als iedereen betaald moet werken, dan kan er geen of nauwelijks natuurlijke zorg meer plaatsvinden. Betaalde zorg is niet hetzelfde als natuurlijke zorg. Natuurlijke zorg heeft veel meer waarde(niet geld) enz. Ik begrijp het gewoon niet meer en wil het ook niet begrijpen. En zolang er niet genoeg betaalde banen zijn, dan is dit gewoon mensen pesterij/kapot maken. Dat hoort niet in een beschaving(hoge) thuis.

  3. Als je dingen tegenkomt die je niet als menselijk kunt zien, dan ben je aanbeland bij je werkelijke schaduwaspecten. Dan begint de uitdaging echt. Ieder ‘monster’ manifesteert zich als zodanig omdat het innerlijk meent geen normaal onderdeel meer van de ons bekende menselijke schepping uit te kunnen maken. Innerlijk, diep van binnen, achten zij zichzelf niks waard, kennen zij zichzelf geen bestaansrecht toe. Concreet, bezien in het perspectief van vorige levens, zijn het personages uit de geschiedenis zoals de beul, de slavendrijver, de verkrachter, de nazibeul, de rechter, de inquisiteur en ga zo maar door. Allen rollen die gespeeld werden uit waanzin, uit verleiding, vanuit uiterste woede en onderdrukking.

   Al die rollen speelden veel van ons ooit ook, maar daarvan hebben we ons gedistantieerd. We hebben die delen van onszelf diep weggestopt en we profileren onszelf in een tegengesteld voorkomen. Het is een realiteit van de reïncarnatie wetmatigheid die het moeilijkst te aanvaarden is. Alles wat je van jezelf niet meer onder ogen wilt zien, ontmoet je via anderen en/of dromen/nachtmerries of nare ervaringen. Tot het ooit omarmd kan worden, het weer gezien en vergeven wordt. Dat kan iemand alleen maar zelf doen.

   Er zijn veel mensen die, begrijpelijk, zichzelf in dergelijk rollen nooit zouden kunnen of willen (h)erkennen. Voor alles is echter een tijd. Tot die tijd kunnen ze het natuurlijk slecht met dergelijke ideeën eens zijn.
   Maar indien de ontmoeting met de innerlijk schaduwkanten wel plaatsvinden, komt er altijd genezing en uiterst diepe inzichten over het zelf. Soms zelfs wondergenezingen.

   Maarten Oversier, reïncarnatietherapeut

  4. dag Maarten,

   in reactie op 20.3

   Ik ben vertrouwd met dergelijke inzichten. Ik wens je inzichten dan ook niet in vraag te stellen.

   Alleen,

   Op basis van wat doe jij dergelijke uitlatingen? Hoe kan je weten dat dergelijke inzichten niet de instandhouding van de elite bekrachtigd?

   want ja,..???

   Als je iets overkomt is het je eigen dikke schuld. Het zijn je schaduwovertuigingen, je schaduwzijde, die er is gekomen ten gevolge van acties uit vorige levens, etcetera!!! Dit is de ideale manier om de slachtoffers te ontkrachten en zo werk je de uitbuiting van de verdrukker in de hand!

  5. van hecke peter.

   Ik kan mij volledig achter de visie van Maarten scharen. Het onder ogen komen van je eigen schaduwkanten, te leren zien waar die uit voort komen en hoe die door het onderdrukt zijn op buitenwereld worden geprojecteerd, is de meest bevrijdende en belangrijkste bijdrage die we individueel kunnen leveren aan het verbeteren van de wereld. Wat de satanisch geïnspireerde elite ons in extreme vorm weerspiegelt, is het ook in ons aanwezige kwaad.

   In mijn artikel “Wereldbrand of individueel vagevuur?” heb ik dat ook zo beschreven.

   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/mensen/wereldbrand-of-individueel-vagevuur/

  6. Arend,

   mijn vraag was eigenlijk meer aan Maarten gericht. Maar goed, ik waardeer je reactie! Mooie tekst eigenlijk die je geschreven hebt! Vanuit je eigen ervaring!

   Waarom heb ik de vraag gesteld!

   Ik merk dat ook binnen spirituele kringen veel fake wordt gepubliceerd. Dit om iedereen onder verwarring te brengen zodat de echte duistere agenda niet wordt begrepen. De duisteren laten geen enkele mogelijkheid bestaan waardoor wij ook maar zullen begrijpen waar ze mee bezig zijn.

   Vandaar dat ik ‘het boek revelations’ zo mooi genoemd vind. We leven in tijden dat iedereen die wil weten, kan weten. Alleen is de waarheid zo hard dat weinigen willen weten en dat velen het comfort van de onwetendheid prefereren boven de waarheid. Want die waarheid zal hun nopen hun levensvisie te herzien en maatregelen te nemen. En dat is natuurlijk het laatste wat ze wensen te doen.

   Ik persoonlijk heb het dan ook heel moeilijk te geloven dat mensen in de mogelijkheid verkeren het tij te keren en ik ben dan ook heel pessimistisch in mijn beeldvorming naar de toekomst!

 15. Elise49

  wat te denken van dit!

  Eigenlijk is onze overheid een organisatie welke mensen een contract opsolfert, gewild of ongewild.

  Op basis van dit contract belast ze haar burgers door allerhande regeltjes te maken en vermeende rechten aan te bieden die de burgers moet afkopen via belastingen.

  Gezien dit systeem eigenlijk niet betaalbaar is moet onze overheid aan fondsen zien te komen op een manier zoals jij beschrijft! Ene van de vele duizenden manieren. wat zij wetten noemt!

  Gezien onze staat een corporatie is moet ze voor elk geschil tussen haar en haar leden, de burgers eigenlijk naar de rechter stappen om haar gelijk te halen. Dit volgens haar eigen wetten.

  Je zal eigenlijk merken dat de wet steeds in één enkele richting werkt! Als de burger zijn recht niet haalt dient die naar de rechter te stappen om zijn gelijk te halen. Het gevolg hiervan is dat de burger meestal met een koude douche thuiskomt met een verlies aan veel geld . advocaten, gerechtskosten, enzovoort!

  Dat de overheid haar instanties het recht verschaft om op te treden als uitvoerend comité en als rechter, want wat is eigenlijk een boete: (een strafvordering van de rechtbank als gevolg van een misdrijf). Kortom de overheid is een contracthouder die bij geschil tevens optreed als rechter. EN WIJ LEVEN IN EEN RECHTSTAAT???? Moet de overheid dan zelf niet naar de rechter stappen indien die de mening is toegedaan dat ze onrecht is gedaan??? Waarom wijzen de rechters en de advocaten ons niet op deze onrechtvaardigheid?

  Je mag je dus gerust de vraag stellen wiens belang de staat en de rechtbanken dienen. En wat met al onze intellectuelen die ons de noodzakelijkheid van ons systeem onderwijzen????,

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.