Advertentie

De as van het kwaad…


De as van het kwaad

2023 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Het was al vele duizenden jaren geleden bekend dat de Intergalactische Confederatie, bestaande uit 24 buitenaardse rassen, in deze tijd terug zou keren in dit zonnestelsel om hun geliefde, en meest dierbare creaties naar een hogere trilling te zien verschuiven. Hun aanwezigheid hier zullen de ruimtearken doen activeren, gevuld met bijzondere technologieën die meehelpen de aarde zijn oorspronkelijke schoonheid terug te geven.

Om dat moment te kunnen tegenhouden hebben de door EN.LIL geleide factie van Anakhim duizenden jaren lang de planeet grotendeels vanuit de schaduw overheerst, vooral na de Grote Zondvloed met de bedoeling daarmee de planeet in een zo’n laag mogelijke trilling te houden. Het wordt voor antropologen en andere onderzoekers steeds duidelijker dat er een opzettelijke poging is gedaan om de menselijke geschiedenis te onderdrukken tot een smal venster van de geaccepteerde conventionele tijdlijn van zo’n 5.000 tot 6.000 jaar.

De ware geschiedenis van de mensheid vóór de zondvloed moest hiermee verborgen blijven. De Annunaki zoals wij ze noemden, noemen zichzelf de Anakhim, en bestaan uit verschillende rassen en soorten, waaronder Anakh, Greys, mensen, reptielen, amfibieën en hybriden daarvan. Ze arriveerden zo’n 374.000 jaar geleden op Aarde. ‘Ki’ is de Anakh-aanduiding voor de Aarde, die door de meeste wezens in onze Melkweg leven, Nataru wordt genoemd.

Reptillianen en Greys

De geschiedenis van Aarde is complex en heeft totaal niets te maken met het verhaal dat we in onze geschiedenisboeken voorgeschoteld krijgen. Om te beginnen is het belangrijk dat we gaan beseffen dat Zeus (Grieks), Jupiter (Romeins), Jahweh en EN.LIL één en dezelfde persoon zijn. Als half Ciakarr-reptielenhybride en opgegroeid in de cultuur van zijn reptilliaanse moeder, erfde EN.LIL een anti-menselijk vooroordeel dat zou worden uitgedragen in kwaadwillige daden van geweld, tegenspraak, valse beloften en claims, en vernietiging.

De Ciakarr reptilianen (Draco’s) en Nebu Greys afkomstig uit het sterrenbeeld Alpha Draconis en de Orion Zone, stonden hier onder leiding van EN.LIL. De Cabal was ondergeschikt aan de Ciakarr. De Pindar was hun vertegenwoordiger voor de regressieve Reptielen. (Pindar betekent: ‘het puntje van de drakenpenis’).

De Cabal aanbidt deze Draco’s. Dit zijn indrukwekkende wezens van 5 tot 6 meter hoog, met korte vleugels, dubbele rijen scherpe tanden en krachtige paranormale vermogens die hen in staat stellen de menselijke geest te beheersen. De Draco’s maken deel uit van een bijenkorfgerichte samenleving, met mannelijke overheersing, met aan het hoofd Draco-koninginnen. Koningin Tiamat, moeder van prins Yuh/EN.LIL, is een voorbeeld van een hooggeplaatste vrouw in de Draco-samenleving.

De vernietiging van de wereld..
Toen de aardse bevolking in opstand kwam nam EN.LIL de beslissing om de wereld te vernietigen. Hij gaf opdracht om de Aarde te laten treffen door een enorme komeet, waarmee een wereldwijde catastrofe werd veroorzaakt, die bekend staat als de Grote Zondvloed. Deze wordt nog steeds herdacht door de inheemse volkeren over de hele planeet die deze ramp hebben weten te overleven. Zijn voornaamste doelwit was Atlantis, waar zijn gehate halfbroer, EN.KI, woonde.

Atlantis bevatte ook verschillende kolonies van andere sterrenrassen. Door deze zondvloed werden grote delen van de planeet voor een zeer lange tijd onbewoonbaar. Sommige stammen slaagden erin te overleven. Zij werden beschermd door vriendelijke, niet-menselijke rassen zoals het Mierenvolk (zie de ‘mythologieën van de Navajo-, Hopi- en Apache-stammen van Noord-Amerika) die hun meenamen naar de Binnenaarde.

Een boek over de verzwegen relatie van de native Americans met buitenaardsen laat zien, hoe verzwegen de buitenaardse realiteit feitelijk is..!!

Na de Grote Zondvloed en de vernietiging van Atlantis en andere zeer geavanceerde culturen over de hele planeet, liet EN.LIL zijn genetici een deel van het menselijk genoom deactiveren, waardoor er twee strengen overbleven die de mensen in staat stelden te overleven, maar een stuk volgzamer maakten dan het volledig geactiveerde menselijke ras ontwikkeld door EN.KI.

Met andere woorden, EN.LIL vervulde het doel van zijn oorspronkelijke bedoeling, om een permanent slaven ras te creëren uit de “zwartharige” mensachtigen die op deze nieuw veroverde planeet werden aangetroffen. Het enige wat hem in de weg bleef staan was het voortbestaan van de Adamische bloedlijn gecreëerd door EN.KI. Tot zijn grote ergernis begonnen er ook sterrenzaden te arriveren. Dit was een groep hoogontwikkelde zielen die het fysieke bestaan wilden ervaren op een wereld met een lagere dichtheid.

Collectief verzwegen collectieve waarheid..
Alleen al hun aanwezigheid interfereerde met de oorspronkelijke bedoeling van EN.LIL en zijn cohorten om de mensheid als een onderdanig slaven ras te houden, omdat hun hogere frequentie de frequentie van het collectief verhoogde. De invloed van geheime genootschappen hebben er mede voor gezorgd dat de kennis over het menselijk bezit van geavanceerde technologie verborgen bleef om de planetaire beheerders, de regressieve Anakhim, hun macht en controle over de mensheid te kunnen laten behouden.

Zij waren op de hoogte van het werkelijke potentieel van de mensheid die het vermogen hadden via hun bewustzijn te creëren. Deze vermogens werden vervolgens zoveel mogelijk gekanaliseerd met als doel een ras van hybride en/of transmenselijke Cyborgs te creëren, die zouden kunnen worden gebruikt als een onoverwinnelijke militaire macht. De Aardse mens zou opnieuw worden ontworpen, getransformeerd in een transmenselijk ras, dat kon worden ingezet tegen andere menselijke rassen en soorten in dit Melkwegstelsel.

Geheime genootschappen, o.a. in de vorm van dit ‘elite’-gezelschap van ‘Skull & Bones’ van de Yale-universiteit. Op tafel ligt de geroofde schedel van Geronimo.. Het zegt alles over de ‘eerbied’ die deze club heeft voor leven-en-dood..!!

De Anakhim en hun bondgenoten zorgden ervoor dat de mensen op aarde niet bewust waren van hun werkelijke oorsprong en geschiedenis. Dit was ook de bedoeling van de geheime genootschappen, waaronder de vrijmetselaars en andere genootschappen die oorspronkelijk waren opgericht ten behoeve van de mensheid maar geïnfiltreerd waren door de satanische cultus van de Khazaren.

Hun opzet was om al het goede en positieve, alles wat de mensheid ten goede zou komen, om te keren en te vervangen door het perverse en corrupte; geslachten en rassen te denigreren; en de mensheid in een staat van verwarring en afhankelijkheid van het illegale bestuur te houden. Mensen werden bang gemaakt voor de dood, en die doodsangst werd het middel waarmee ze onder controle gehouden konden worden.

Dat mensen hun ziel aan de duivel hebben verkocht, was een concept wat het Vaticaan ontwikkeld heeft om zijn volgelingen te kunnen onderwerpen. Hun misdaden tegen de menselijkheid, hun misbruik en moord op talloze kinderen en onschuldigen, en hun perversiteiten maakten stuk voor stuk deel uit van deze agenda.

Drie Abrahamitische religies

Er is in de afgelopen 5000 jaar van alles door de machten achter de schermen ingezet om dit evenement in hun voordeel te kunnen laten ontvouwen.

Volgens Dr. Michael Salla, is de ‘duivel’ of Satan, waarnaar wordt verwezen in de drie Abrahamitische religies, een Draco, al zijn er ook aanwijzingen dat dit EN.KI’s zoon Marduk was, die overgelopen was naar de kant van zijn oom EN.LIL. Wie Satan ook is (of was), hij wordt aanbeden door de satanische Cabal die tijdens hun offerrituelen de aanwezigheid van ‘demonen’ oproepen. Deze demonen zijn Ciakarr afkomstig uit de lagere vierde (astrale) dichtheid.

Bij deze rituelen wordt het bloed van geterroriseerde jonge jongens aangeboden aan de reptilianen, onder wie zich krachtige zwarte magiërs bevinden. Dit bloed bevat adrenochroom, een krachtig psychedelisch middel voor de Reptilianen, waar ze enorm naar verlangen. De verschillende lagen van de Cabal, beginnend bij de 13 Zwarte Families, dalen de piramide af naar geheime genootschappen die stuk voor stuk de bevelen van hun duistere meesters uitvoeren. In de wereld van geheime genootschappen, of onder degenen die macht in de wereld willen verwerven, zijn drie dingen vereist:

   • Verdienste; vaardigheden; bewezen capaciteiten
   • Bloedlijn – afkomstig zijn uit een van de elitefamilies, hoewel deze connectie vaak verborgen is door een naamsverandering, genderidentiteit of adoptie door een andere familie
   • Deelname aan het ritueel van mensenoffers

De Ciakarr en hun bondgenoten zijn door de GFW (Galactische Federatie van Werelden) uit dit hele zonnestelsel verwijderd. Wel zijn er nog enkele mens-reptielachtige hybriden over. Dit zijn de afstammelingen van de regressieve Anakhim-factie. Deze worden momenteel wereldwijd verwijderd door de Aardse Alliantie. De voornaamste onder deze families zijn de Rothschilds, die beweren afstammelingen te zijn van de koningen van Babylon.

Hoewel veel geheime genootschappen oorspronkelijk zijn opgericht met het welzijn van de mensheid in gedachten, werden ze, zodra ze politiek teveel macht kregen, door de Cabal geïnfiltreerd en van hun oorspronkelijke doel afgewend. Tegenwoordig worden de politiek en het beleid het sterkst beïnvloed door de volgende organisaties:

  • Chatham House – Koninklijk Instituut voor Internationale Zaken
  • Raad voor Buitenlandse Betrekkingen
  • Black Sun Society (Duits)
  • ‘5 eyes’ inlichtingendiensten
  • Vrijmetselaars
  • Trilaterale Commissie
  • Club van Rome
  • Bilderbergergroep
  • De Ronde Tafel
  • Britse kroon
  • Verenigde Naties
  • Technologische grootmachten van Silicon Valley

Om haar doelstellingen te verwezenlijken, gebruikte de mondiale Cabal de lange termijnplannen van het Anglo-Amerikaanse establishment. Dit bestond uit het consolideren van de macht en controle over de planeet. Eén van de voornaamste doelstellingen was het terugdringen van de wereldbevolking naar 500 miljoen. Dit zou verwezenlijkt moeten worden door middel van een pandemie; een wereldomspannende situatie; of door een andere gekunstelde catastrofe.

In de 20e eeuw lag de focus van de mondiale Cabal op het voltooien van de Anglo-Amerikaanse missie, door de vernietigende ‘profetie’ van ‘Gog en Magog’ uit de Bijbel tot vervulling te brengen. (Gog en Magog zijn een persoon en een land genoemd in de Hebreeuwse Bijbel (HIER) in Ezechiël(HIER).  Gog is de heerser van het land Magog die de uiteindelijke strijd zal voeren tegen het volk van God. In de Openbaring van Johannes (HIER) 20:8 worden Gog en Magog genoemd als twee landen onder de heerschappij van Satan (HIER).)

Gog/Magog -oorlog

De primaire doelstellingen van deze ‘missie’ zijn het creëren van chaos, terroristen en extremisten die uiteindelijk Israël (en de Verenigde Staten) zouden aanvallen om het volkomen te vernietigen. Dit complot was bedoeld om zeven Arabische/moslimlanden neer te halen: Irak, Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Soedan en ten slotte Iran. Toch maken ook Rusland, Turkije en Kazachstan (en andere landen rond de Zwarte Zee) deel uit van Magog, vooral Rusland.

De Oekraïne  werd gebruikt als proxy in het complot tegen Rusland. Door de staatsgreep van 2014 in Oekraïne kon de ‘Azoz-fractie’ van de ultranationalisten Oekraïne verdelen. Het was hun bedoeling om de Donbass en de Krim binnen te vallen en te overweldigen. De Russen waren met hun speciale militaire operatie die in het vroege voorjaar van 2022 begon de Oekraïners echter te slim af.

Aanvankelijk werden er pogingen gedaan om de strijdende partijen aan de vredestafel te krijgen, maar de oorlogszoekende psychopaten binnen de regering-Biden beloofden de inspanningen van Oekraïne, om Rusland binnen te vallen en te destabiliseren, te steunen. Dit was namelijk in het belang van zowel de NAVO, als het Amerikaanse regime. Hiermee begon er in de media een lastercampagne tegen Poetin en Rusland, dat de zaden moest plantten voor de publieke acceptatie van de toekomstige Gog/Magog-oorlog.

KLIK voor het artikel met deze uiterst krachtige film van Oliver Stone.

Mensen in Europa en de Verenigde Staten zijn klaar met dit conflict.
Ze hebben miljarden dollars en wapens gestuurd naar wat nu een verloren zaak lijkt. Als resultaat van het verlies aan steun van de Oekraïense inspanningen werd er vervolgens een oorlog in Israël in gang gezet, met de bedoeling om Iran in de val te lokken, en deze daarvan de schuld te geven. Amerikaanse strijdkrachten zouden ingeschakeld worden om Israël te ‘beschermen’ en Iran aan te vallen, omdat die actie  Rusland, en misschien China erbij zou betrekken. Hierdoor zou een wereldwijd conflict ontstaan en een mogelijk scenario van een nucleaire oorlog, zoals door de DeepState gewenst was.

Valiant Thor

Dr. Salla heeft de mogelijkheid aangeroerd dat de Cabal reuzen gebruikt in het conflict tussen Israël en Gaza. Hij had via Elena Danaan een bericht ontvangen van Commandant Thor Han Ereydon van de Galactische Federatie, waarin Thor Han verklaarde dat de Cabal actief bezig was geweest met het opbouwen van een kloonleger, bestaande uit supersoldaten en reuzen. Deze zouden uiteindelijk worden losgelaten op verschillende nietsvermoedende bevolkingsgroepen. Thor Han verklaarde dat Oekraïne, vooral de regio rond Kherson, verschillende van deze ondergrondse laboratoria bevatte.

Sommige klonen zouden worden bestuurd door kunstmatige intelligentie; andere zouden gestolen ziele-essenties bevatten van mensen wier bewustzijn door marteling was gebroken. De zwarte magiërs van de Draco’s bezitten namelijk de kennis hoe ze de ziel van iemand kunnen overnemen, verwijderen, gevangenzetten en breken.

We naderen het einde van het draaiboek van de Deep State.
Er is weinig meer dat ze kunnen gebruiken omdat alles al is ontmanteld door de Vrijheidsstrijders. Met dit in gedachten, is het laatste middel om hun controle over hun gevangengenomen regeringen te behouden, een valse vlag buitenaardse aanval. Dr. Salla is echter van mening dat geen van de geplande Deep State-scenario’s succesvol zal zijn.

Het logo van de Fabian Society, De wolf in schaapskleren, als symbool voor het systematisch presenteren van leugens als waarheid en het ontkrachten van waarheid, door deze als misleiding en leugens af te schilderen..

Om te beginnen wordt de Cabal niet langer gesteund door zijn buitenaardse meesters, en het publiek is wakker aan het worden en doorziet hun manipulaties, leugens en bedrog. Meer en meer mensen beginnen zich te realiseren dat Israël geen land is maar een project, dat is uitgerold door de Rothschilds.

De kern van dit intrigerende verhaal ligt bij de geheime groep die bekend staat als de Ronde Tafel, die eind 19e eeuw in Londen was gevestigd. De Ronde Tafel was niet zomaar een sociale club; het was een machtige entiteit met aanzienlijke invloed op politieke zaken.

Achter de oprichting ervan stond Lord Lionel Walter Rothschild, een lid van de Rothschild-dynastie, die vanuit de schaduw enorme macht uitoefende. Een sleutelfiguur binnen de binnenste cirkel van de Ronde Tafel was Lord Arthur Balfour, die de functie bekleedde van de Britse minister van Buitenlandse Zaken.

Het was Balfour die de geschiedenis in zou gaan als de ontwerper van de beruchte ‘Balfour Declaratie’ van 1917. Deze verklaring, waarin de Britse regering steun verleende aan het plan om een Joods thuisland in Palestina te vestigen, markeerde een keerpunt in de loop van de geschiedenis.

Na de ineenstorting van het Ottomaanse Rijk droeg de Volkenbond, een creatie van de families Rothschild en Rockefeller, de mandaatcontrole over Palestina over aan Groot-Brittannië. Deze manoeuvre werd uitgevoerd na de zogenaamde ‘Arabische Opstand’, waarbij Palestijnen werden gemanipuleerd om te helpen bij de verwijdering van het Ottomaanse Rijk uit hun land.

T.E.  Lawrence, bekend als ‘Lawrence of Arabia’, speelde een cruciale rol in dit misleidende plan. Als de charismatische Britse militaire inlichtingenagent, beloofde hij de Palestijnen onafhankelijkheid in ruil voor hun hulp bij het verdrijven van het Ottomaanse Rijk uit Palestina. Wat Lawrence echter al die tijd wist, was dat het land bestemd was voor de vestiging van het Rothschild-zionistische Israël. De dromen van zelfbeschikking van de Palestijnen werden verbrijzeld omdat ze onbewust een rol speelden in een groots ontwerp. Oorspronkelijk waren er totaal geen problemen tussen Palestijnen, Arabieren, Joden en Christenen. Deze ontstonden pas toen de Rothschilds en Rockefeller’s de macht overnamen in dit gebied.

Hoe eerder we beseffen dat Israël vroeger helemaal niet bestond, en dat de Bijbel in werkelijkheid een satanisch boek is om de mens tot slaaf te maken, hoe beter. De rol van de vrouw is daarin volledig verguisd en moord, verkrachting, pedofilie lijken de gewoonste zaak van de wereld te zijn. Het boek Genesis probeert ons te overtuigen dat de Aarde en de mens nog geen 6000 jaar oud is. In werkelijkheid is dit minstens 400 miljoen jaar. Dit zal een zware dobber zijn voor degenen die met de Bijbel zijn grootgebracht. Deze groep zal zijn trots moeten zien te overwinnen, om te kunnen erkennen dat ze bedrogen zijn. Zelfonderzoek is daarbij de enige manier om de echte waarheid te achterhalen.

De Bijbel..
een boek dat is opgemaakt in het jaar 325. Het bestond oorspronkelijk uit 777 boeken.  Tijdens het Eerste Concilie van Nicea werd dit door keizer Constantijn teruggebracht naar 66 boeken, waarmee het ware Christusverhaal volledig werd verdraaid. Hiermee kwam een einde aan de ‘ware Christosleer’ dat zich iedere maand afspeelt in ons eigen lichaam. Met name de bisschoppen kregen nu een belangrijke rol. Tijdens het Concilie werd het eerste deel van de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel vastgelegd, dat erop gericht was de natuurlijke mens te vernietigen.

Ook gaf het aan dat Constantijn zichzelf niet alleen in wereldse kwesties, maar ook in geestelijke kwesties een grote rol toedichtte om daarmee een zeer duivelse agenda ten uitvoer te kunnen brengen, die verborgen opgesteld staat in de St. Pietersbasiliek van het Vaticaan. Het Vaticaan, het WEF, de WHO, de VN behoren allemaal tot deze zelfde bende. Hun gezamenlijke doel was om deze agenda ten uitvoer te brengen. Deze had als doel de mens als zodanig te willen vernietigen, en te vervangen door een bio-robot die niet langer in staat is te scheppen, zichzelf voort te planten, of wel zelfstandig na te denken.

Bij het overwegen van de voorspellingen uit het boek ‘Openbaringen’, ‘The Simpsons’, ‘Resident Evil’ en ‘The Book of Eli’, is het dus belangrijk om dit menselijke element te erkennen. Deze creaties komen voort uit de hoofden van schrijvers, regisseurs en kunstenaars die inspiratie putten uit de wereld om hen heen. Is het mogelijk dat hun inzichten in onze maatschappelijke zorgen, hen ertoe hebben gebracht een toekomst te ontwerpen waar ze ons op een heel geraffineerde manier in proberen te schuiven? Het is namelijk al bewezen dat alles waar we in geloven, door onszelf wordt gecreëerd.

Omdat we op deze planeet te maken hebben met ‘Vrij Wil’, zijn de machthebbers verplicht om de waarheid te vermelden om de mensheid de keus te geven ermee akkoord te gaan of niet. Deze wordt vervolgens in een cryptische , bijna niet zichtbare vorm, recht voor onze neus geplaatst.

De Sint-Pietersbasiliek toont een gigantisch sleutelgat dat toegang geeft tot zowel de verborgen agenda als het geheim wie wij mensen werkelijk zijn. De geschiedenis van de Sint-Pietersbasiliek begint in de 4e eeuw, wanneer keizer Constantijn besluit een basiliek te bouwen op de plek waar de apostel Petrus begraven lag. In 329 werd de bouw van de basiliek voltooid. In opdracht van Paus Julius II begon architect Donato Bramante in 1506 met de bouw van een nieuwe basiliek die de bestaande moest gaan vervangen.

Toen Bramante in 1514 overleed, gingen de werken over op Rafael Sanzio. Rafael stierf in 1520 en de bouw ging verder met Antonio da Sangallo de Jonge, die in 1538 zijn project voor de basiliek concretiseerde. In 1629 nam Bernini de leiding over van de binneninrichting van de hele kerk, waarmee deze zijn huidige uiterlijk kreeg. Het architecturale ontwerp van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad is letterlijk een slang met een kroon!

Het sleutelgat vormt het plein en maakt deel uit van de slang. Dit plein is bedekt met zwarte kasseien dat lijkt op de schubben van een slang. Het gevorkte tong pad van de slang leidt naar de regeringsgebouwen van Vaticaanstad (het Palazzo del Governatore), van waaruit Satan de regering leidt.

Het Vaticaan is de thuisbasis van het grootste altaar ter wereld, en het lijkt op een dood schaap!

Sint-Pietersbasiliek van Vaticaanstad is omgebouwd tot een gigantische slangenkop en zoals de foto hierboven laat zien bevindt het dode schaap zich in het altaar aan de binnenkant in zijn bek! Het toont letterlijk hun plan hoe ze van plan waren de mensheid te vernietigen.

Ook werd recent het geheim ontdekt dat de ware schepping van de mens eveneens op datzelfde altaar staat afgebeeld. De foto hieronder toont je de contouren van het vrouwelijke voortplantingssysteem. Het ronde raam gemaakt van glas-in-lood, sluit perfect aan bij de opening van de vagina. De pauselijke verstekhoeden zijn eierstokken en de troon strekt zich uit als eileiders. We kunnen duidelijk vaststellen dat elk deel van het altaar overeenkomt met de anatomie van het vrouwelijke voortplantingssysteem.

Het licht dat door het raam binnenkomt vertegenwoordigt onze spirituele lichtenergie, ingekapseld in het sperma dat in het vrouwelijke systeem wordt geworpen. We kunnen ook de mannelijke anatomie rechtstreeks op het altaar zelf uitlijnen. De mannelijke penis wordt gemaakt door de troon van Sint-Pieter (zwart omlijnd)

De vrouwelijke en mannelijke voortplantingssystemen passen naadloos bij elkaar en de kruising van deze mechanismen vormt de basis van de echte mens. Daarmee wordt het duidelijk dat het ware scheppingsverhaal dat ons mensen zo uniek maakt, het verhaal is dat is ingebed in het grootste altaar van de meest invloedrijke regeringsmacht ter wereld: het Vaticaan.

De bovenkant van de troon is een urethra (let op de vesicae pisces), de opening waar we het zaad en de kaarsen zien die de lichtenergie vertegenwoordigen. We kunnen zien dat het zaad in het vrouwelijke voortplantingssysteem wordt geïnjecteerd.

De grootte van de spermacel ten opzichte van de vrouwelijke eicel

Bovenstaande foto’s illustreren de ‘vonk van het leven’ die als lichtenergie flitst op het precieze moment dat de mannelijke zaadcel de vrouwelijke eicel bevrucht. Het ontbreken van de Liefde op Aarde was de oorzaak dat mensen verzwakten en alle oplossingen buiten zichzelf gingen zoeken. Dit maakte mensen steeds meer onvruchtbaar. Natuurlijke concepties en natuurlijke thuisbevallingen werden vervangen door kunstmatige inseminatie en ingeplande keizersneden.

De ‘woke’s agenda op de scholen nam de opvoedende taak van de ouders over, met als doel de identiteit van het kind om zeep te helpen. We vergaten wat nodig was om onszelf gezond te houden waardoor het zelfs normaal werd om organen van anderen te accepteren die onze ziel verzwakten. Dit alles maakte deel uit van de duivelse agenda van de ‘as van het kwaad’ waar we nu uit aan het ontwaken zijn.

De belangrijkste taak die voor ons ligt, is de Liefde op deze planeet te herstellen door weer te leren van onszelf te houden. Alleen dan zijn we in staat de ander onvoorwaardelijk lief te hebben zonder afhankelijk van die ander te worden.

Harriet Algra

dec. 2023

www.thenewstrain.org

* * *

Bronvermelding:

“The Exopolitical State of the Planet: The Ukraine & Israel-Palestine Wars, Manufacturing WWIII, the Battle over Consciousness & Extraterrestrial Disclosure” by Dr Salla Webinars:

 • The Biggest Secret, David Icke
 • Rule by Secrecy, Jim Marrs
 • Morning Magicians, Louis Pauwels, Jacques Bergier, 2008
 • From the Company of Shadows, Kevin Shipp (about the U.S. shadow government
 • Interview by Project Camelot (2010) on the Anglo-Saxon Mission
 • Epicenter, Joel Rosenberg
 • Seymour Hersch commentary
 • LA Marzulli on Gog/Magog prophecy
 • Enki’s Return – Webinar held with Alex Collier & Elena Danaan by Dr. Salla
 • Col MacGregor’s commentary on Ukraine & Israel/Gazan conflicts
 • Space Force – Our Star Trek Future, Dr. Michael Salla

https://rome.us/ask-us/when-was-the-vatican-built.html

https://amg-news.com/vatican-city-bombshell-absolutely-priceless-mystery-solved-will-rock-the-world-forever-video/

https://historiek.net/eerste-concilie-van-nicea-325-arianisme/82379/

https://amg-news.com/the-hidden-role-of-the-rothschilds-in-the-creation-of-israel-jacob-rothschild-my-family-created-israel-video/

https://www.rome-museum.com/st-peters-basilica.php

 

 

1 gedachte over “De as van het kwaad…

 1. Goed stuk. Mooi stuk ook…….en het noopt voorál tot vreugde.
  Uit verschillende invalshoeken kom ik informatie tegen, dat de aanval op het mensdom al zodanig geremd is door de koppen van de Hydra te pakken te nemen, dat het grootste gevaar al verdwenen is.
  De volgende stappen om te nemen zijn de volgelingen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.