Advertentie

Voltooiing bewustzijns-tempel


Voltooiing bewustzijnstempel

Johan Oldenkamp © januari 2011

x

Nu de gregoriaanse rondgangenteller op 2011 staat naderen we met rasse schreden de climax zoals inzichtelijk gemaakt via de Tzol’tun. Het bijzondere van deze Maya-kalender is dat het een aftelkalender is. We kunnen de tijd zoals gemeten via deze aftelkalender voorstellen als water dat steeds sneller richting het afvoerputje wervelt. Des te dichter het water dit putje nadert, des te sneller het rondgaat. De enige natuurlijke beweging is de werveling. Alle fenomenen die tweedimensionale golven lijken, zijn in feite driedimensionale wervelingen.

De toenemende wervelsnelheid (van de beleefde tijd) wordt gevisualiseerd in een trappiramide die de Maya’s de Tempel van Kukulkán hebben genoemd, gelegen in de Maya-stad genaamd Chichén Itzá (in het tegenwoordige gebied genaamd Yucatán in het Oosten van Mexico). Deze piramide kent precies 9 treden, die overeenkomen met de 9 opklimmende niveaus van bewustzijn.

Maya-pyramide in Kukuzcan, El Castillo, Yucatan (Mexico)

De Tzol’tun telt af tot het moment dat alle 9 niveaus van deze bewustzijnspiramide volledig zijn voltooid. We kunnen zeggen dat wanneer de scheppingstijd door het putje gaat, dat dan pas de Schepping is voltooid. Vanaf dat moment is er (weer) volledig bewustzijn. Het Spel van de Schepping is daarmee afgelopen. Daarmee komt de ‘wereld’ echter niet tot een einde, zoals velen menen. Nee, daarmee stoppen de voorbereidingen voor het Echte Spel. Het Scheppingsspel is namelijk slechts een voorspel voor het Bewustzijnsspel.

Ieder van ons heeft tot en met maandag 7 maart nog de tijd om de bewustzijnssprong van macht (niveau 7) naar kracht (niveau 8 ) te maken. En dat heeft alles met ons ego te maken. Wie er voor deze datum niet in slaagt het eigen ego te ontmaskeren als een vals ik, die blijft daardoor hangen op het 7e bewustzijnsniveau en blokkeert daarmee de eigen bewustzijnsontwikkeling.

Wie er wel tijdig in slaagt de sprong naar het krachtsbewustzijn (niveau 8 ) te maken, die merkt dat de vermeende dualiteit vanaf dinsdag 8 maart geleidelijk aan gaat verdwijnen. We zullen dan steeds beter beseffen dat niet alleen al het uiterlijke een afspiegeling is van het innerlijke (zoals we op niveau 8 al hebben geleerd), maar vervolgens ook dat Goed en Kwaad twee kanten zijn van dezelfde medaille. Op niveau 8 proberen we het Kwade te bestrijden en het Goede te bevorderen.

Niveau 9, ‘Goed’ en ‘Kwaad’ in balans…!
Op niveau 9 gaan we inzien waarom Kwaad en Goed elkaar op een natuurlijke wijze in balans houden. Ontstijgen we het beperkende bewustzijn van Goed en Kwaad, dan springen we naar het Heelheidsbewustzijn van niveau 9. Alleen dan is de opbouw van onze eigen bewustzijnstempel voltooid. Aan deze voltooiing worden vele namen gegeven, maar de essentie is dat we niet langer oordelen in termen van Goed en Kwaad.

Dat betreft dus in eerste instantie ons zelf. Beleefd vanuit Heelheidsbewustzijn hebben we ook geen goede- en slechte eigenschappen of kenmerken. We hoeven ons dan (van ons ego) niet beter te laten lijken. Daarover gaat de 9e scheppingsronde, die uitermate confronterend zal zijn om ons los te kunnen weken uit alle zelfgeschapen illusies.

Vanuit Heelheidsbewustzijn vervalt ook het onderscheid tussen waarheid en onwaarheid, ongeacht of het een regelrechte leugen of een meer onschuldige halve waarheid zou zijn. Vanuit een partieel bewustzijn creëren we allemaal onze eigen partiële waarheden. Maar in het volledige bewustzijn van de Heelheid begrijpen we hoe al deze waarheidsfacetten gezamenlijk één prachtige diamant vormen. Het gaat dus om de Heelheid, of Wholiness in het Engels. En zo kunnen we ook Holy gaan begrijpen, want met heilig wordt verwezen naar heelheid. Iets of iemand weer heel maken (helen of healing) is inderdaad Wholy.

.

Zolang het Heelheidsbewustzijn nog niet (volledig) is ontwaakt in ons blijven we de neiging houden om de scheidslijn tussen goed en fout strak te handhaven. Vanuit dat beperkte bewustzijn kunnen we blijven strijden over de juiste interpretaties van bijvoorbeeld de Maya-kalenders. Omdat ik op nationale televisie expliciet de datum van vrijdag 28 oktober heb genoemd als het etmaal waarop de voorbereidende scheppingstijd stopt (evenals in nagenoeg al mijn boeken uitgegeven door Pateo), wil ik deze ‘waarheid’ hier graag nogmaals toelichten, zeker nu het inmiddels 2011 is geworden.

De Maya-kalender, een misrekening?
Laten we eerst eens naar een andere Maya-kalender kijken, namelijk de Tzol’kin (letterlijk het tellen (tzol) van ieder etmaal (kin)). Deze kalender kent in totaal 260 verschillende etmaalenergieën als combinaties van 20 zonnetekens (gebaseerd op telkens 5 varianten van de energieën Aarde, Water, Lucht en Vuur) en 13 tonen. Velen denken ten onrechte dat de Dreamspell-kalender (bedacht door Jose Argüelles) gelijk is aan de Tzol’kin.

Volgens de Dreamspell-variant (bijvoorbeeld verwerkt in de 13-manen-kalender, eveneens bedacht en nadrukkelijk niet afkomstig van de Maya’s!) is het vandaag kin 11 (Water: Blauw, Chuen: Aap, toon: 6), terwijl het volgens de Tzol’kin vandaag kin 223 (Water: Blauw, Akbal: Nacht, toon: 2) is. De Dreamspell-kalender die door de verkopers wordt aangeduid als de Maya Tzolkin loopt dus 212 etmalen achter op de ‘echte’ Tzol’kin.

Evenzo beweren velen (zoals John Major Jenkins) dat de Tzol’tun aftelt naar 21 december 2012. Wat ik raar vind is dat deze datum niet samenvalt met de laatste dag van Tzol’kin, te weten kin 260 (Vuur: Geel, Ahau: Licht, toon: 13). Ik heb al vele afteldeskundigen die 2012 aanhouden hiernaar gevraagd, maar ik heb van niemand een antwoord mogen ontvangen wat voor mij ergens op sloeg.

Kalenders als de Tzol’kin en de Tzol’tun volgen de dynamiek in de energiewereld, waarvan alles in de materiële wereld een afspiegeling (of schaduw) is. We kunnen ons blind blijven staren op de schaduwen, maar daarmee zullen we nooit afdoende verklaringen vinden. Via bijvoorbeeld de Maya-kalenders kunnen we ons leren afstemmen op de energiewereld, die door de Maya’s zelf als droomwereld wordt omschreven.

We gaan nu (her-) ontdekken dat die droomwereld een veel echtere wereld is dan de wereld van de materiële illusie, wat slechts schijn is of maya in het Sanskriet. En daarmee is de cirkel rond en is het hopelijk duidelijk geworden waar het allemaal echt om gaat. Het gaat om het wakker worden uit de schijnwereld van materie en het ontwaken in de ‘echte’ wereld van energie.

Een tun is een periode van 360 kin (of etmalen). Dit aantal heeft helemaal niets te maken met de (ruim) 365 etmalen van een rondgang van Terra om Helios. Dit aantal van 360 heeft daarentegen alles te maken met de 360 booggraden van een volledige cirkel, aangezien alles in kringlopen rondgaat. Wanneer het rad van de Tzol’kin (bestaande uit 260 etmalen) precies 72 maal is rondgeweest, is het rad van de Tzol’tun (bestaande uit 360 etmalen) precies 52 maal rondgeweest.

Dit betekent dat eens in de ruim 51 kalenderjaren beide kalenders weer in dezelfde (begin-) stand staan. Dat werd door de Maya’s op grootse wijze gevierd, waarbij in de nacht ervoor alle vuren werden gedoofd en alles opnieuw (met een schone lei) kon beginnen. De laatste keer dat dit gebeurde was op donderdag 28 juli 1960. De eerstvolgende keer is bij zonsopkomst van zaterdag 29 oktober aanstaande, direct nadat het laatste druppeltje scheppingswater door het putje is verdwenen.

De laatste Tzol’kin (tijdens het voorspel van de Schepping) begint op vrijdag 11 februari: kin 1 (Rood: Aarde, Imix: draak, toon: 1). En zoals gezegd start op dinsdag 8 maart de 9e en afsluitende scheppingcyclus van de Tzol’tun. In de Tzol’kin begint dit 9e scheppingsoctaaf op kin 26 (Wit: Lucht, Cimi: transformatie, toon: 13).

Zo zien we heel erg mooi hoe de energieën (in kaart gebracht door beide kalendersystemen) prachtig synchroon met elkaar lopen, want de energie op 8 maart is vooral goed om losse eindjes aan elkaar te knopen. In ons geval zijn dat de eindjes die we als Goed en Kwaad hebben bestempeld.

Johan Oldenkamp

Zeist, 4 januari 2011

Links:

Homepage website van Johan: Pateo.nl

e-boekjeInleiding in de Wetenschap’.

e-boekLiefde voor Wijsheid

Bekijk hier de 4-delige video ‘Het Hele Verhaal’ (3½ uur)

64 gedachten over “Voltooiing bewustzijns-tempel

  1. Zo te lezen ben je al behoorlijk bij de pinken..?! Of ‘wakker’, zo je wilt.

  2. Je hebt het eeuwige leven, dus een maandje meer of minder maakt dan ook niet uit, het is maar tijd.
   Elk mens doet het op zijn eigen manier en eigen tempo.
   laat je niet bang maken door wat je leest, het heeft te maken met bewustzijn.
   De een zit in de eerste klas en de ander in de brugklas, wij zijn hier al miljarden jaren en we gaan nog miljarden jaren mee, dus of je nu wel of niet wakker word, er komen weer genoeg ervaringen om het weer over te doen.
   Morgen maar eens lekker uit slapen.

 1. Het feit dat van alle bezoekers van deze prachtige site de laatste tijd relatief weinig ‘unieke bezoekers’ reageren stemt mij niet hoopvol aangaande de broodnodige bewustzijnsontwikkeling. Je leest immers vaak dezelfde namen. Kan het niet helpen…interesse blijkt er wel te zijn. ‘de sprong maken’ het honderd-apeneffect lijkt echter helaas achterwege te blijven. Maar goed! We zitten in een tijdsversnelling! Dus wat nog niet is, kán nog komen. Ik hoop het van harte!

  1. Er komen per dag zo’n 3000 bezoekers Wattenstaaf. Deze mensen lezen gem. 2,6 pagina’s.. Maak je niet druk, reageren is een extra activiteit die niet veel mensen (dus) (durven) ondernemen.. Let it be!

  2. Hoi Wattenstaaf,

   Ik herken wat je zegt, ik was zelf één van de eerste lezers toen deze site in de lucht ging..maar ik ben zelf door verschilende stadia gegaan en ik denk dat dit voor veel eerste lezers geldt.

   eerst alles lezen, veel vragen, ongeloof over de complotten, iedereen er over willen vertellen, getergd dat de wereld er zo slecht aan toe is en dat niemand er wat aan wil doen, dan een besef dat als je “strijdt” tegen iets, het alleen maar groter wordt en je het dus zelf in stand houdt,een besef dat iedereen zijn eigen niveau van ontwikkeling heeft en dat mijn “er in rammen”van de waarheid echt niet gaat helpen, dan het besef dat ik me op mijn eigen ontwikkeling moet richten, een mooiere wereld creëren een leuker en relaxter mens worden, me bezig houden met wat mij warmte, vreugde en liefde teweeg brengt en dán het besef dat deze site leuk is om te lezen, maar dat je niet meer alle artikelen leest en ook niet meer de behoefte hebt om overal op te reageren.

   Soms weet je gewoon van binnen en je vindt het goed zoals het is en je vindt het ook goed dat anderen iets anders vinden.

   …lezers zijn er dus wel..ik denk alleen dat de behoefte om te reageren niet meer zo aanwezig is.

   Dat wilde ik je even laten weten ;))
   Ik herken je opmerking namelijk heel erg.

   Gr. Sam

  3. Ik denk en weet het wel heel erg zeker dat wanneer mensen bepaalde zaken schrijven of op reageren, voelen anderen zich aangetrokken om mee op te gaan in de discussie.
   Niet alleen het onderwerp van het artikel zelve maar ook wat anderen ophouden is het delen of samenkomen van dezelfde postume houding, van ‘ah eindelijk kan ik me zelf eens bloot geven want er zijn ook anderen die er zo over denken.’
   Wie schrijft en publiceert krijgt van zelf een schare lezers achter zich, ook mensen die dan durven mee te doen, maar ook Trollen kunnen een duit in het zakje doen door controvers te reageren waardoor mensen weer weg blijven.

   Staat er voor de zoveelste keer weer een zelfde soort artikel op de site, dan heb je ook wegblijvers, men is altijd op zoek naar iets nieuws waar men graag zich in wil leven, daarom houden zich altijd wel een grote groep mensen zich op met het lezen en soms ook het schrijven ervan, maar demeeste brengen vaak onderwerpen en artikelen in het laatje.

 2. Ik maak me ernstig zorgen over de psychologische gesteldheid van gelovigen, indien in 2013 de wereld gewoon als vanouds doordraait. We zullen in het begin de gebruikelijke ontkenning horen en uiteraard zullen er mensen opstaan die ineens van alles ‘zien en horen’. Maar dan komt toch het onvermijdelijke moment dat men tot de conclusie komt dat er helemaal niets bijzonders heeft plaatsgevonden.

  Slimme ondernemers (die zich nu ook op de 2012-hype storten) vinden wel weer een andere melkkoe. Maar veel ‘gelovigen’ zullen zich teleurgesteld en bedrogen achtergelaten voelen. Denken al deze ‘verkondenaars’ weleens aan de schade die ze indirect anderen kunnen veroorzaken? Ik vind dat ook déze discussie plaats moet vinden, want de gegeven informatie is vaak onvolledig of helemaal uit zijn verband getrokken. Zo klopt het argument dat alle kalendersysytemen samenvallen met de Mayakalender niet helemaal, zoals ik onderstaand zal aantonen.

  De Maya-kalender staat niet op zichzelf. Zo is de Hindoestaanse telling in Yuga’s veel ruimer en omvattender te noemen. Want ze rekenen in góddelijke jaren, iets waar veel hedendaagse tellers telkens de fout mee in gaan. Elk goddelijk jaar staat hier in vermenigvuldiging met 360 dagen. (inclusief de tussenliggende overgangsperiode van 2x 400 goddelijke jaren) Je komt dan uit op de volgende rekensom:

  Sataya-Yuga: 4800 x 360= 1.728.000 menselijke jaren

  Treta-Yuga: 3600 x 360 = 1.296.000 menselijke jaren

  Dwapara-Yuga 2400 x 360 = 864.000 menselijke jaren

  Kali-Yuga 1200 x 360 = 432.000 menselijke jaren

  Wij zitten nu in het begin van het Kali-Yuga die 432.000 menselijke jaren duurt en waarvan we binnenkort (met het eindigen van de Mayakalender) slechts 26.000 menselijke jaren hebben afgelegd. Hier wordt steeds de vergissing gemaakt. Men gaat ervan uit dat het Kali-Yuga eindigd, maar dat is helemaal niet zo.

 3. Het is niet belangrijk of mensen reageren of niet, maar dat het gelezen wordt. Bewustzijnsontwikkeling is voor jezelf vanuit jezelf en als men artikelen leest over onderwerpen zoals deze ben je al goed opweg! Heb vertrouwen in je medemensen, we komen er wel. Of dat nou over een maand is of niet doet er niet toe, ieder zijn eigen tempo, ieder zijn eigen waarheid.

  1. Beste Arrifas,

   Zo zie ik het ook: iedereen gaat zijn/haar eigen weg, op haar/zijn eigen manier in zijn/haar eigen tempo. Al het uiterlijk is een afspiegeling van het innerlijke. En het gaat dus om bewuste keuzes in ons innerlijk. Toch zit er in het gezamenlijke uiterlijke (de “werkelijkheid”) een onmiskenbaar patroon. En dat patroon kunnen we ook in ons innerlijk vinden. Uiteindelijk leiden alle wegen naar hetzelfde eindpunt (cq beginpunt). Dit alles fascineert mij. Het maakt mij dat ik Want To Know!

   Groeten, Johan

  1. Heerlijk Janee, we zitten er al midden in, de shift is al duidelijk te merken en te voelen.
   Dit jaar zal de versnelling er van gaan toe noemen, eindelijk is het zover gekomen wara we allemaal zolang op gewachten hebben, de veranderingen die we ondergaan en doorstaan doen ons versterken.

   Dankje wel voor het delen van je prachtige filmpje, WE LOVE YOU !!!

  2. Wat een prachtig filmpje, dit is pure schoonheid! Het onbekende hoeft geen vrees te geven.
   ‘De zaken waarvoor we bang zijn, komen vanuit het onbekend zijn ermee. Maar de muren die om ons heen zullen omvallen, zijn de muren van de gevangenis, die ons opgesloten hield. Moet je dan bang zijn..”

   “Large amounts of energies are coming to planet Earth, and they are coming in slow intervals, to give us time to digest”. Wauw!

  3. Woensdag 27 oktober jl toen ‘Little Grandmother’, in Nederland was, heb ik één van haar lezingen bijgewoond in Zeist. Was idd héél indrukwekkend, een zeer bijzondere vrouw!

  4. The time of the lone wolf is over:

   You have been telling the people that this is the Eleventh Hour. Now you must go back and tell the people that this is the Hour. And there are things to be considered: Where are you living? What are you doing? What are your relationships? Are you in right relation? Where is the water? Know your garden.

   It is time to speak your Truth. Create your community. Be good to each other. And do not look outside yourself for the leader.

   This could be a good time! There is a river flowing now very fast. It is so great and swift that there are those who will be afraid.

   Know the river has its destination. The elders say we must let go of the shore, push off into the middle of the river, keep our eyes open, and our heads above the water. And I say, see who is there with you and celebrate.

   At this time in history, we are to take nothing personally, least of all ourselves! For the moment we do, our spiritual growth and journey comes to a halt.

   The time of the lone wolf is over. Gather yourselves! Banish the word “struggle” from your attitude and your vocabulary. All that we do now must be done in a sacred manner and in celebration. We are the ones we’ve been waiting for.

   We are the ones we have been waiting for:

   http://www.youtube.com/watch?v=MJkJysq-ZNg

  5. @ Janee, wat een mooie muziek het je gelinkt, staat nu onder mijn favorieten. Ik voelde de muziek gewoon door mijn aderen stromen!

 4. Boeiend stuk en gelukkig niet gebaseerd op de dreamspell..

  Hoe je het ook wend of keert, de laatste 30 jaar is alles in een stroomversnelling terecht gekomen. Dat belooft wat voor de komende 30 jaar!

 5. @Johan,

  Ik vind het prachtig zoals je het verwoord, maar ik zit nog steeds met volgende onopgeloste probleem:

  http://www.prometheus-delft.org/internet_tijdschrift/Karel%20de%20Grote.html

  Ik haal dit voorbeeld vaker aan, maar hoe vaker ik het artikel lees hoe meer waanzinniger de illusie word. Ontkracht is het nog geenszins.

  Wie zegt uberhaupt dat de gregoriaanse tijdtelling wel klopt? En toch wordt daar veel aan opgehangen, het feit dat tijd een bepaler is voor de verlossing, het omvallen van de muren.

  Allerlei profetien gekoppeld aan tijden, mijn innerlijke harde schijf kan er eigenlijk niks mee want mijn intuitie maakt daartoe veel te veel stampij zonder dat dit door mijn mind wordt gevoed.

  Ik geloof in een pad, weliswaar met veel kronkels, waarin niemand achterblijft, ook niet in 2011, waarin zeker sprake is van rytmische beweging van dingen zoals de natuurwetten ons leren, maar waarbij een ieder in een op zijn gekozen moment tot het inzicht komt op wie we werkelijk zijn, (in dit of een later leven) en we ons kunnen bevrijden uit de illusie dat ons leven eigenlijk is. We hebben alles gekozen uit vrije wil en kunnen er uit vrije wil weer uit stappen.

  In mij tref je dus geen 2012 of 2011 zoals je wilt, adapt aan, wel iemand die gelooft dat het enige pad tot het komen van inzicht is het vergeven van alles, omdat dat de weg is je te bevrijden van de illusie, zowaar niet makkelijk.

  De energie die we hopen dat 2012 ons zal bereiken is altijd al bereikbaar op het moment als je zelf de sleutel in handen hebt. Als we snappen dat de aarde een illusie is , is de hemel in handbereik.

  Ik mis in jou artikelen nog wel eens de twijfel over hetgeen je zo stellig over schrijft, maar dat is geen verwijt, ik zie en voel je goede intenties, ik vibreer kennelijk op een ander waarheidslevel dat bij mij aansluit.

  Ik doe dat graag twijfelen, zonder dat tijd of een plan hier aan te pas hoeft te komen, het brengt me steeds weer een paar stappen verder…

  Werkelijk waar, twijfelen is geen zwakte, integendeel, althans bij mij vibreert dat zeer sterk. Heerlijk.

  1. Ja Burke, heerlijk dat twijfelen tussen korte en lange afstandgeheugen en het zeker weten dat twijfel altijd nieuwe inzichten met zich mee brengt.
   Het zomaar altijd aannemen schept en creeert namelijk nooit diepte tussen illusies in, het blijft altijd zo oppervlakkig als een rekensommetje waarvan de wiskundige formule de oplossing zou moeten zijn, ah nee diepgang is de voordeel van de twijfel.

  2. @ Burke

   The elders say We must let go of the shore, push off into the middle of the river,

   Zoiets?
   Ik voel geen verschil, ik twijfel niet aan de vibratie van jouw genieten aan twijfel. Noch twijfel ik aan de vermeende stelligheid van Johan, die is nl mi ook ontstaan/geboren vanuit twijfel. Twijfel aan ‘zekerheden’.
   Bovenstaande illustreert dit zo mooi. ‘laat los’. Go with the flow. Geniet van de stroom die je brengt naar waar je wilt zijn. Wellicht worden we meegevoerd naar een wereld beyond imagination, geen oase, naar een wereld waar geen oevers meer zijn. Hoeven we niet meer naar elkaar te roepen, of te zwaaien naar elkaar. Twijfel bestaat dan niet meer.
   Ik weet niet of dit ‘óverkomt’. Ik roep nog steeds vanaf de oever waar ik op sta. Ben nog steeds bang voor het diepe.

  3. “And I say, see who is in there with you and celebrate.
   At this time in history, we are to take nothing personally, least of all ourselves.

   For the moment that we do, our spiritual growth and journey come to a halt.

   The time of the one wolf is over. Gather yourselves!
   Banish the word ‘struggle’ from your attitude and your vocabulary. All that we do now must be done in a sacred manner and in celebration.”

  4. Of over twijfel gesproken:

   “I am only one, but I am one. I cannot do everything, but I can do something.
   And because I cannot do everything, I will not refuse to do the something that I can do.
   What I can do, I should do.

   And what I should do, by the grace of God, I will do.”

   Edward Everett Hale

  5. @Marcel, @Paul,
   Laten we in 2011 lekker doorgaan met twijfelen, lijkt me een leuk zekerheidje!

   @Guido,
   Prachtig die uitspraak van Edward Everett Hale, bedankt!
   Go with the flow is niet altijd makkelijk voor eigenwijs figuur als mezelf.

   @Wattenstaafie,
   ‘Wellicht worden we meegevoerd naar een wereld beyond imagination.’

   Zeker weten! Onze imagination kan niet groot genoeg zijn om alles te bevatten! Ik droom de laatste tijd steeds vaker dat ik vlieg, en het voelt als iets geheel natuurlijks.

   Ik ben al een poosje niet meer bang voor het diepe, heb alleen geen idee hoe diep het diepe is. Ik leer elke dag beter mijn adem inhouden op deze ontdekkingsreis, net zolang tot het adembenemend wordt!

  6. Beste Burk,

   Laten we vooral niet vergeten dat ’tijd’ een constructie is vanuit ons bewustzijn. Via een kalendersysteem of via geschiedschrijving (of -vervalsing) wordt ons bewustzijn in een bepaalde stand geduwd. Dat dit alles opzettelijk gebeurt staat voor mij als een paal boven water. En dat er dus grote fouten in de officiële geschiedenis staan (zoals via jouw linkje inzichtelijk wordt gemaakt) lijkt me dan ook zeer aannemelijk.

   Tijd is dus een illusie (evenals ruimte). Wat ik mooi vind aan de Tzol’tun als aftelkalender is dat het ons bewustzijn helpt zich te richten op hetgeen buiten tijd en ruimte ligt. Daar gaat het allemaal om. In ruime en tijd vinden we de schaduwen. Laten we ons nu gaan richten op hetgeen deze schaduwen veroorzaakt. Spelen we op dat niveau mee, dan zijn we zelf Goden geworden (of waren we dat al?).

   Groeten, Johan

  7. @ Johan & anderen

   Daarom ook die twijfel, anders was je niet met zo’n arttikel op de proppen gekomen, je bent zelf ook een gekenmerkt voorstander van de twijfel.

   Waarom ? om dat je alle zaken opnieuw op tafel legt, ze uit spreidt als een puzzel en ze weer samen brengt om op ander aangepaste theorie van samensmelting, zo dat het constructief steviger lijkt.

   Twijfelen creeert grote voordelen dat niet alles zo hoeft te zijn, ieder zijn ding doen is die bezieling van twijfel, twijfel is tijdsloos, twijfel is uit snappen wat de feiten zijn en deelnemen aan het proces naar het werkelijk willen begrijpen van alles.

   Hoe mooi je ook alles kan verpakken in woord, cijfertjes, tabellen en grafiekjes, geluid en inzichten en wijsheden, alles is maar van tijdelijke aard, alles is onder hevig aan twijfel, vernieuwing en innovatie.

   Zo niet dan hadden we nog steeds ergens vast gezeten in Atlantis, of het voormalige Lemuria, jortom twijfelen is het durven en te willen veranderen van inzichten dan van het vaste al reeds bestaande niveau’s waar iedereen zich zo aan vastklampt, ja het grote loslaten is begonnen.

   Ik geef iedereen hier mee de voordeel van twijfel !

  8. @ Johan

   De mooiste kalender vind ik nog altijd mijn afval kalender waarop ik kan zien welke kleur vuinisbak ik langs de weg kan plaatsen, daarmee gaat het ook nooit meer fout, me plastic en papier kan droppen maar ook me takken en rest afval.
   Daar kan geen Tzol’tun kalender tegen op want deze gaat ver door tot na 21-12-2012, goeie ouwe trouwe gemeente toch maar weer.

 6. Het blijft jammer dat Johan inhoudelijk niet ingaat op mijn eerdere reactie, waar ik de telling van de Hindoestaanse Yuga’s uitlegde.

  Die telling geeft een duidelijk verschil met de Maya-telling.

  Volgens de Hindoestaanse telling zitten we rond 2012 pas 26.000 jaar in het Kali-Yuga tijdperk. Kortom, de Maya-kalender vormt slechts een klein onderdeel van een veel grotere telling.

  We bevinden ons dus pas aan het begin van het Kali-Yuga tijdperk. Dat laat de wereldse omstandigheden van vandaag ons ook duidelijk zien. Het is een duistere tijd met veel spanningen wereldwijd. Het is natuurlijk onrealistisch te veronderstellen dat over amper twee jaar de wereld ineens zou zijn veranderd. Echter, we mogen iemands hoop nooit de grond in boren, maar we mogen net zomin iemand valse hoop verstrekken.

  1. Eerlijk gezegd weet ik zelf niet eens of ik het nog wel twee jaar volhoud in het huidige bewustzijnsveld, niet om “ik ik ik” maar ik zit er helemaal doorheen. Ben een erg gevoelig mens en als ik al maar weer iemand iets “aards” hoor noemen, als is het over geld (brrrrrrr krijg het daar direct koud van) of iemand beledigen, gebruiken dan ben ik al direct weg en schuil ik ergens.

   Ik kan dit niet accepteren, het is niet normaal en het vernietigd alles dat lief en mooi is, wat we in essentie zijn, maar velen spelen nog de grote leugen en daar ben ik persoonlijk klaar mee. Klinkt voor sommigen vreemd, maar woorden zijn slechts één manier om iets wat je voelt “proberen” aan te tonen.

   Dit zijn mijn woorden maar ik weet gewoon dat binnen nu en 2 jaar niks meer is zoals het nu is. Maar ten goede van alles, het zal niet vervelend zijn, ten op zichte van wat nu wel het geval is.

  2. @ Wout

   Joh laat los die angst!

   Het is maar een opgelegde illusie, doe mee met de flow dan overkomt je niks, zelfs een trol brengt je niet meer in onbalans!

   Het heersende bewustzijns coefficient heeft zijn hoogte punt gehad, de tijd is voorbij, dit jaar als je het aan kan gaan we met zijn allen gezamelijk naar het nieuwe toe.

   Als je het oude kunt loslaten kan je het nieuwe gaan ontvangen, zo simpel als weet niet wat…

 7. Hoi,

  Ik volg ook al een tijdje het fenomeen ‘2012’ waarbij ik vooral Carl Johan Calleman (http://www.calleman.com) & Ian Xel Lungold (http://www.mayanmajix.com/ian.html)heb gevolgd hierin. Zij zijn volgens mij één van Westerse pioneers op dit gebied en dit mede door hun ernstige jarenlange studie en onderzoekingen ivm. de MK. Calleman zijn boeken en zijn interviews waarin hij voorspellingen heeft gedaan met de Maya-kalender en dit mede met zijn 30jarige onderzoekende ervaringen erin zit hij er goed op. Lungold zijn lezingen zijn ook ware pareltjes om de essentie van de Maya-kalender beter te kunnen begrijpen (lezingen van beide zijn te vinden op (http://www.mayanmajix.com/lab_F1.html)

  In het kort komt het erop neer dat de Maya-kalender niet echt afgaat van december 2012. In dat jaar zou er wel een Kosmische astronomische Uitlijning zijn maar de Maya-ouderen waarmee Calleman & Lungold mee in contact staan zeggen dat we in de periode zitten van zeer duidelijke veranderingen. Zij gaan helemaal niet af van een bepaalde datum en ook niet het einde van de wereld want diegene die dit beweren kennen de essentie van de Maya-Kalender niet. Er zijn zelfs data’s uitgekomen van de Maya’s die zelfs 2030 en 2050 raken! De MK gaat in feite in over de Evolutie van het Bewustzijn hier op Aarde en dat we voor een omslag punt en een nieuw begin staan is voor mij persoonlijk ook al heel duidelijk. Hierin is er bij mij alle twijfel in weg genomen. Kijk maar naar buiten wat er allemaal uitlekt, gebeurt en op de voorgrond komt en dit blijft nog wel eventjes voortduren waarbij mijn persoonlijke visie is dat er nog leuke verassingen zullen bijzitten. Dit natuurlijk in de positieve zin bekeken wat het uiteindelijk dan ook allemaal wil betekenen…

  Het laatst heb ik een unieke lezing bekeken van David Wilcock en voor mij is dat eigenlijk alles in een notendopje van zo’n drie uur wat men hoeft te weten ivm. 2012. Voor mij persoonlijk is het een buitengewone wetenschap die erin naar voren komt omdat hij vele voorspellende en wetenschappelijk puzzelstukjes bij elkaar raapt en deze in één uniek beeld naar buiten brengt…

  Deze is in 4 delen en is voor geïnteresseerden te vinden op:

  http://www.youtube.com/watch?v=cEyqT2_ricA&list=PL896AC77DBAEE6E87&playnext=2

  In Lak’ech,

  Kevin 🙂

  1. Je moet wel bijna een allesomvattend bewustzijn hebben om dit allemaal zo snel te kunnen volgen hoor. Ik zie in die beelden heel veel waarheid, heel veel moois. Je moet deze beelden echter eerst zelf hebben geïnternaliseerd voordat je het tempo van deze film een beetje kan volgen voordat je de significantie van de beelden kan herkennen. Nu ben ik niet snel van begrip vind ik zelf maar ik herken wel veel, ook al gaat het me veel te snel. Voor wie het nieuw is, die snapt er niks van denk ik. Wel mooi Janee!

  2. YES! We Are ⓞne

   Voor Janee is het een eitje, het zijn maar Highlights van iedereen, snap je het in zo’n korte tijd dan heb je waarschijnlijk broadband data connection met je soul, dan kan dan niet anders…

 8. Laat die 7 maart dan een opmaat zijn. Stel, er gebeurd 7 maart helemaal niets, wie garandeerd mij of er dan 21-12-2012 iets plaatsvind?

  We zagen dat de Mayakalender slechts een kalendersysteem betreft die qua lengte in het niet valt bij de hindoestaanse telling. Daarmee gaf ik aan dat, de stelling dat bij het einde van de Mayakalender alle andere kalendersysytemen bij elkaar vallen, verifieerbaar onjuist is. Toch wordt dit anderen wijs gemaakt, wat ik een kwalijke zaak vind.

  Evolutie van het bewustzijn lijkt mij toch iets wat we zélf bewerkstelligen. We zijn hopenlijk geen kosmische ‘puppet’s on strings’ die willoze slaven zijn van kosmische gebeurtenissen. Ik lees wederom nergens antwoord op mijn vraag hoe het kan dat mensen in amper twee jaar tijd zouden veranderen in verlichte boeddha’s, zonder daarvoor ook maar enige moeite te hoeven doen. De wereld is duisterder dan ooit en we staan op de rand van een wereldwijde (nucleaire) oorlog. Mensen staan recht tegenover elkaar inplaats van naast elkaar.

  Nogmaals, we moeten elkaar hoop en broederschap schenken, maar geen valse hoop uit egocentrische motieven.

  1. @ f001 kom eens uit je 1D kerker en laat het denken los kijk om je heen. Maar dan wel met een 5D brilletje zal je verbazen hoe simpel het allemaal eigenlijk is.
   Zie het achterliggende groter geheel en blijf toch niet in je ego gestuurde negatieve kijk hangen ,richt je op 5D gevoel.

  2. @ F001

   “Mensen staan recht tegenover elkaar inplaats van naast elkaar.

   Nogmaals, we moeten elkaar hoop en broederschap schenken, maar geen valse hoop uit egocentrische motieven.”

   Waarom spuit je altijd je straatje zo schoon? steeds maar roepen dat anderen aan het schreeuwen zijn terwijl je niet eens kan aannemen dat de toon die gezet wordt wel eens heel anders in elkaar kan zitten dan jij dat steeds aandraagt.

   Als je die stap dan wilt gaan nemen en toe wilt passen zal je dan ook moeten gaan doen door niet iedereen maar aan de paal te nagelen dat men niet deugd op het eerste gezicht.

   Vastgeroest zitten doe je in 3D en niet in 5D, schenk dan eens broederschap ipv de ander te beoordelen, hard te willen aanpakken en gerechtigheid te willen zegevieren, daarmee zet je enkel ondertoon mee op en al die mensen die zich tegen je willen keren.

 9. Het is geen 7 maart maar volgens deze link 8 maart en had dit al vaker gelezen bij andere sites
  http://www.indigorevolution.nl/pagina93.html
  Met deze datum is astrologisch weinig mee aan de hand.
  Ook bij 21-12-2012 is er geen heftige astrologische stand aanwezig.

  Dit was echter wel het geval op 1 augustus 2010
  Pluto stond vierkant met Saturnus, Uranus en Jupiter en met de zon in de leeuw (de zon zelf)
  Waarbij één van de hevigste zonne-uitbarstingen plaats heeft gevonden waar we nog steeds hinder van gaan ondervinden. Het wordt ons alleen niet verteld.
  http://www.astrovideo.nl/2010/12/13/de-grote-eruptie-die-de-zon-deed-schudden/
  http://www.allesoversterrenkunde.nl/nieuws/4304-Kolossale-uitbarsting-deed-zon-schudden.html

  Ook was de laatste maansverduistering 21-12-2010 ook astrologisch niet zo’n geweldige stand, die ook nog eens op één lijn stond met de melkweg en zodoende spaceweather extremer wordt.
  Het is dus geen 2012 maar het lijkt astrologisch Nú te gebeuren.

  1. @ Janee
   Je link naar Canto del Pilon; helemaal geweldig! Ik dacht eerst weer zoiets stereotiep. Ik dacht dit omdat het zo geweldig stereo is. Ik dacht in eerste instantie weer zo’n audiofonisch hoogstandje maar gelukkig bleek het meer te zijn dan dat! Dank je wel!

  2. @ Wattenstaafie,
   Leuk dat je het nummer Canto del Pilon ook zo mooi vindt .
   Ik neurie dit lied vaak op de fiets .

  3. De boodschap is inderdaad indringend Janee. Is voor mij voelbaar, ook al versta ik er verder niks van qua taal. Liefde is geen woord, maar een gevoel. Als je vanuit je gevoel iemand weet te raken middels het woord dan wordt je gevoel een daad. Dat is volgens mij de kracht vanwaaruit en waarmee je je mij dit cadeautje gaf.

 10. Volgens berekeningen duurt het nog 406.000 jaar alvorens we volgens de Hindoe-telling uit het Kali-Yuga tijdperk zijn. We hebben nu bijna 26.000 jaar vervolbracht en dit markeert de Maya-kalender. De overgang van het Vissen- naar het Watermantijdperk.

  Het mooie van dit soort tellingen is dat ze cirkels binnen cirkels vertegenwoordigen. We zien steeds de periodiek van opkomst, bloei en verval intreden. Nu zit de wereld in een dalende lijn met een overbevolking aan mensen en met uitputtende energiebronnen.

  Betekend dit dat het hele Kali-Yuga tijdperk kommer en kwel zal zijn? Het donkere tijdperk biedt mogelijkheden om het negatieve te laten uitwerken. Alles in de natuur heeft zijn betekenis. Loutering leidt tot inzicht, wijsheid en mededogen. Laten we hier niet voor wegrennen, maar fier de storm doorstaan. Wat een kansen biedt dit! Wegvluchten in zelfbedachte denkbeelden over andere dimensies of bewustzijnsstaten is hetzelfde als wanneer men wegvlucht in de tijdelijkheid van een roes. De donkere zijde van spiritualiteitsbeleving schenkt dit genot, dus is het ook niet zo vreemd dat het zich juist nu in grote getale manifesteerd. Een instant korte verlichting, waarvan de kater zich des te harder aandient. Maar ook dit is een leerproces, dus veroordeel de ander hiervoor niet.

  1. F001 wees maar niet bang hoor ik veroordeel je niet als jij je wilt vasthouden aan het oude paradigma. Jouw tijd komt ook nog wel ieder zijn eigen tempo toch?

  2. Ik vind je tekst heel mooi, ik resoneer er ook mee. Echter beleef ik de significantie van de tekst niet zo binnen de context waarop je deze tekst loslaat. Misschien zie jij iets wat ik (nog) niet zie, ik ben immers nog lang niet uitgeleerd.

  3. Weet je tijd bestaat eigenlijk niet, je kan het spacecontinum zo dubbelvouwen waardoor eigenlijk alles op het zelfde moment plaats vind, maakt niet uit of het een begin of een eind datum bevat, want een eind datum is altijd het begin van iets nieuws.

   Alles vind dus inprincipe op het zelfde moment plaats, ook deze tijdseenheden perikelen waar men het steeds zo hevig over heeft.

   Non-tijds groetjes van een 5D Trol.

  4. @F001

   Sjonge, ik zou hier voor geen dag langer meer in dit oude paradigma willen verkeren. Het is niet dat ik het niet kan, maar ik heb er genoeg van. Ik heb de bewuste keuze in mijzelf al lang geleden gemaakt. Vandaar dat ik afgezonderd leef, en confrontatie’s uit de weg ga. Ik vind dit niets meer, en laat me niet meer moe maken door andere zielige “zieltjes”, die het oude spel maar blijven spelen. Alsof ze nooit de goddelijkheid meer willen voelen. Heb medelijden ermee. Maar @Fze komen er ook nog wel eens een keer. Genoeg is GENOEG! Sorry hoor F001, maar wat jij hoopt zal echt niet meer blijven. Wellicht kun je het elders vervolgen, maar val anderen niet meer lastig met oude paradigma’s.

  5. Dit soort reacties Wout bewijst het onderliggende dogmatische karakter.

   Zodra men andersdenkenden gaat afwijzen omdat het te bedreigend is voor het eigen opgebouwde wereldbeeld, spreek je over onderliggende verborgen dogmatiek en valt er nog veel te leren.

   Het is overigens heel herkenbaar, hoor. Bekritiseer het complot en de complotgelovigen zal je verketteren, bekritiseer de evolutietheorie en hoon zal over je heen komen, bekritiseer de Bijbel en de duivel wordt je toegwenst.

   Zo is het niet veel anders voor mensen die geloven dat de wereld na 2012 veranderd. Maar stel dat het niet zo is? Wat dan? Ik vind dat men deze vraag mag stellen zonder voor alles en nog wat te worden uitgemaakt. De auteur van dit artikel maakte aanzienbare fouten en daar heb ik met een inhoudelijk voorbeeld van een andere kalendertelling op gewezen. Daar is natuurlijk niets mis mee. Maar zodra men boos, teleurgesteld of anderzijds iemands andere waarheid afwijst, kan de vraag zijn waaróm men dit doet. Beste Wouter, er is nog zoveel te leren in dít bestaan, ín deze dimensie op déze aarde. Wees daar niet bang voor.

 11. Beste Johan Oldenkamp, als je engels introduceert in je betoog, zorg dan dat het ook klopt :
  Achtste alinea van boven ik citeer “Het gaat dus om de Heelheid, of Wholiness in het Engels.” Hier had moeten staan ‘wholeness’ (en zonder hoofdletter het is geen naam ofzo).
  Als je beeldspraak wilt gebruiken (tussen eerste twee rode alinea’s) denk dan even verder of dit wel klopt. Ik citeer:
  “waarvan alles in de materiële wereld een afspiegeling (of schaduw) is.”
  Een (af)spiegeling is wel even wat anders dan een schaduw waarbij de laatst genoemde slechts de contouren van het origineel weergeven. Need I say more?
  Okay, ik accepteer goed/kwaad, licht/donker, dood/leven als onderdelen van het aardse leven. Mag ik nu wel straffeloos mijn buurman neersteken die zijn versterker steeds op 10 zet? Ik denk het niet. Oh, ik vergeef het me zelf wel maar zijn vrouw denkt daar anders over snap je?
  Werkelijk, het zweverige gezwets van mensen als jij helpt me geen steek verder in deze wereld.

  1. ok corrector ,
   je hebt helemaal gelijk , dat stomme bruggetje van heelheid > wholiness > holyness , daar zakte mijn broek ook volledig af . What a lotta freaking shit . had je het daarbij gelaten , had je mijn respect gehad , echter het doordraven duidt voor mij op een andere agenda .
   i say no more

 12. volgens de i-ching, en degene die een en ander op volgorde gezet heeft, klopt het dat we in een grote omslag zitten interessant dat de i-ching gelijk loopt met de maya kalender? Ik blijf het wel appart vinden, dat aan de andere kant van de wereld een systeem bestaat, dat min of meer synchroom lijkt te lopen met de maya kalender????

  http://www.youtube.com/watch?v=pJ1wUH9S1jM&NR=1

  Het lijkt wel gelijk te lopen met de maya kalender, en er zijn graancircels verschenen destijds. Ook zij lijken een verandering aan te duiden.

  http://www.youtube.com/watch?v=32uKUSGbA78&feature=related
  itten. De

  1. Volgens I ching hexagram streepjes duider en vertaler Terence verdedigen mensen met hand en tand een maatschappij waarvan ze weten dat ie niet deugt.
   Hoe is dit te verklaren?

   Terence McKenna: Culture is not your friend
   http://www.youtube.com/watch?v=iYB0VW5x8fI

   Volgens Don Juan (Mexican Yaqui Indian shaman) komt dit omdat wij heel vroeger wel Wholy waren maar dat er een interventie geweest is van een buitenaards ras dat ons wil blijven gebruiken als voedselbron, ze hebben onze minds in 2 delen gespleten, het tweede deel van onze mind is volledig kunstmatig bezig om de maatschappelijke uren van de dag te bewandelen volgens het slaven overlevingsprincipe, het eerste deel van onze mind is nog wel echt maar is in onze jeugd op school afgesloten. Met die eerste echte mind kunnen wij als tovenaars vrij door het heelal reizen dwars door alle beperkende dimensies heen. Is niet de bedoeling, je moet levenslang in je vierkante kippenhok blijven. Daarom krijg je ook continu ‘vierkantstraining’, lang staren naar lcd vierkante schermen maakt dat je het normaal gaat vinden om in een vierkant gevangen te zijn. Brilmonturen zijn tegenwoordig ook rechthoekig vierkant, alles is vierkant, auto’s worden ook steeds vierkanter, we leven in The Cube waar je zo uit kan als je wil maar je denkt dat je daar geen tijd voor hebt of dat je het niet wil omdat je het te druk hebt in je Cube.

   Quote:

   ” We have a predator that came from the depths of the cosmos and took over the rule of our lives. Human beings are its prisoners. The predator is our lord and master. It has rendered us docile, helpless. If we want to protest, it suppresses our protest. If we want to act independently, it demands that we don’t do so… I have been beating around the bush all this time, insinuating to you that something is holding us prisoner. Indeed we are held prisoner!

   “This was an energetic fact for the sorcerers of ancient Mexico … They took us over because we are food for them, and they squeeze us mercilessly because we are their sustenance. Just as we rear chickens in chicken coops, the predators rear us in human coops, humaneros. Therefore, their food is always available to them.”

   “No, no, no, no,” [Carlos replies] “This is absurd don Juan. What you’re saying is something monstrous. It simply can’t be true, for sorcerers or for average men, or for anyone.”

   “Why not?” don Juan asked calmly. “Why not? Because it infuriates you?… You haven’t heard all the claims yet. I want to appeal to your analytical mind. Think for a moment, and tell me how you would explain the contradictions between the intelligence of man the engineer and the stupidity of his systems of beliefs, or the stupidity of his contradictory behavior. Sorcerers believe that the predators have given us our systems of belief, our ideas of good and evil, our social mores. They are the ones who set up our hopes and expectations and dreams of success or failure. They have given us covetousness, greed, and cowardice. It is the predators who make us complacent, routinary, and egomaniacal.” ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/biggestsecret/matrix/matrix00.htm#Life beyond the bubble

 13. Ha Guido, ik ga er vanuit dat dat positief bedoeld was, dus dank je wel 🙂

  Ray, van overdoen heb ik mn buik nu wel eens vol.
  Ik ga voor NU, alleen van dat soort zinnen in dit soort berichten krijg ik de kriebels. Voor mij komt het over als dat vingertje van god, dus nee, dank u 😉

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.