Advertentie

Bemoedigen


Bemoedigen

Bemoedig uzelf
tot al wat tot u komt,
om ziende uw bereidheid
vorm te geven.

Uw bereidheid
om het wezenlijke verschil te maken
in gedrag en overdracht
maakt dát los
waardoor nieuw licht wordt bijgezet.

Deze tijd van verandering
en verschuiving van oude patronen
vraagt moed te tonen
om in u dát vrij te zetten
wat niet meer van orde is.

Opdat u ook zélf
het nieuwe voorbeeld kan zijn.

Schep daarom ruimte in uw bewegen
om uzelf toonbaar te maken in uw werken
in uw eigen opgang
naar andersoortige benadering
van wat tot u komt.

Zie zo in openheid, mededogen
en liefdevolheid de toekomst,
úw toekomst tegemoet,
ook al lijkt uw omgeving
zich andersoortig te gedragen.

Hef u op en bemoedig uzelf
in volharding van het wezenlijke.

x

* * *

x

Jules van der Veldt ontvangt al vele jaren teksten vanuit het grote wetende veld.
Deze ontvangen inspiraties zet hij op het web,
waar ze door vele duizenden mensen worden gelezen.
Ze geven inzicht in onze menselijke (leer) processen
en de wijze waarop we ermee kunnen omgaan. 

De teksten die in dit boek zijn gebundeld, vormen samen een eenheid,
een soort universele waarheid voor deze tijd.
Bijzonder, maar ook confronterend voor de wijze
waarop we ook vandaag nog met elkaar omgaan.
Hoopvol ook, want we leven blijkbaar in een groot wereldwijd veranderingsproces,
gericht op een werkelijk betere wereld.

Klik voor de bundel met verzamelde inspiraties op de illustratie: