Advertentie

Verhef u..


Verhef u

In u is veel gaande.
In u ligt een schat
aan mogelijkheden en beroerselen.

Weet dat dát aan u getoond wordt,
waar u zich willens en wetens
toe kunt en dient te verhouden,
als ware het uw eigen beproevingen.

Verhef u daarom
en overzie het eigene
van uw reacties en maat van inzicht.

Dit opdat u meer en meer zicht krijgt
op de betrekkelijkheden van het leven,
úw leven.

Leer evenzo te ervaren,
dat u meer bent
dan de menselijke ’tekortkomingen’
en onbedoelde en ondoordachte gedragingen.

Uw eigen mededogen
en onaflatende liefdesbetuigingen,
voor én nadien,
laden u op met uw eigen geesteszijn
in de eeuwigheid geplaatst.