Advertentie

Beweging


Beweging

 

Lieve mens,

bevoel de rijkdom van uw leven.
Beweeg uzelf naar de punten
van uw eigen bevoelde waarde.

Want zie,
daar waar u zélf recht doet
aan het eigen verworvene,
zo draagt u zichzelf over
aan het goede.

Uw wereld is sterk in beweging,
voorzie uzelf daarom
van zuivere innerlijke
en externe gerichtheid.

Beweeg uzelf
naar uw eigen oordeelloosheid
om zo veroordeling tegen te gaan.

Want alles zal anders worden
wanneer u zélf het zwaard laat rusten
en mededogend de ander
doet tegemoet komen.

Laat zo de omstandigheden
u niet meer bepalen.

Uw onthechting daarvan
maakt ruimte vrij
om in uw eigen tred te zijn
en uw bijdrage
in liefde te schenken.

 

Coverafbeelding. De ‘Green Man’. Als motief kent de Green Man vele variaties over de hele wereld; afbeeldingen ervan zijn gevonden over de hele wereld. Primair is de afbeelding een interpretatie van de hergeboorte, of de ‘renaissance’, die de groeicyclus representeert, die elke Lente weer begint. Sommigen beweren dat dit symbolische beeld in vele historische culturen opdoemde, zonder dat er onderling contact was tussen deze beschavingen. Dat zou komen doordat het beeld uit het collectieve onderbewustzijn afkomstig is. De ‘Green Man’ wordt vaak als sculptuur of als tekening op gebouwen gezien. De sculpturen worden vaak als decoratief architectonisch ornament gebruikt. Het gezicht van de ‘Green Man’ is volledig in groene bladeren en takken gevat en hij toont daarmee de levenskracht van de natuur. Dat zou komen doordat het beeld uit het collectieve onderbewustzijn afkomstig is. De ‘Green Man’ wordt vaak als sculptuur of als tekening op gebouwen gezien. De sculpturen worden vaak als decoratief architectonisch ornament gebruikt. Het gezicht van de ‘Green Man’ is volledig in groene bladeren en takken gevat en hij toont daarmee de levenskracht van de natuur.