Advertentie

Christus geboorte in de mens, in deze tijd..


x

Christus’ geboorte in de mens, in deze tijd

© ontvangen via Berry Vincenta.

x

2000 Jaar geleden was daar die geboorte van de mens die wij ‘Jezus’ hebben genoemd.

In deze tijd noemen wij Jezus ook wel de historische Christus die nu de ‘Kosmische Christus’ is..!

x

Kosmische Christus
Wat betekent dit voor de mens? Toen Jezus in de vorm verscheen, toen Jezus geboren werd als mens was het een mens met een enorme opdracht, omdat hij als opdracht kreeg 3 jaar de Christus energie in zichzelf te dragen en vanuit de Christus-energie de mensheid aan te raken in het Christus-principe van hem zelf. Het Christus-principe van de mens is dat wat ‘Liefde’ genoemd wordt.

Liefde in al zijn gradaties. Er is reeds gesproken over liefde maar wat betekent liefde voor de mens in al deze eeuwen die achter ons liggen en voor ons liggen? Liefde kent de mens vanuit zijn prilste jaren als dat wat hem omringt, als dat wat hij in zichzelf als normaal ervaart en zichzelf daarin herkent als deel van zichzelf. Maar naarmate de mens volwassen wordt is de liefde in een andere vorm die steeds voor hem verschijnt en waarin de mens zal moeten leren wat de werkelijke ongehechte liefde vanuit het hart is. Maar de mens in al zijn moeilijke leerprocessen, in al zijn levens, leert liefde vanuit emotie, leert liefde vanuit hechting, leert liefde vanuit verbinding aan dat wat hem of haar afhankelijk maakt.

The power of Love: the Heart of Oneness

Doch de werkelijke Christus liefde in de mens is dat wat in zichzelf gelegen is, in het hart. Vanuit het Licht in zichzelf kan dit principe in de mens steeds verder open gaan, zichtbaar worden, maar daar waar de mens zichzelf nog steeds afhankelijk maakt van liefde buiten zichzelf zal hij de liefde in zichzelf niet kunnen voelen. De liefde vanuit zijn eigen wezen, de liefde die hij in de basis van zijn eigen wezen is.

Het Christus-principe, de onvoorwaardelijke Liefde, wat de mens in zijn wezen, in zijn basis, in zijn kern IS. En toch is dát hetgene waarvoor de geboorte van Jezus plaats heeft gevonden. De mens die nog steeds buiten zichzelf zoekt in deze tijd vergeet dat dat principe van liefde in het hart, het principe is van steeds opnieuw geboren worden.

En daar waar geboorte is, vindt ook een sterven plaats. Want steeds opnieuw, stap voor stap, wanneer de mens de weg van liefde gaat zal hij zien waar hij zijn liefdesdraden aan verbonden had. En daar waar liefde niet zuiver gericht werd vanuit dit Christus-principe, daar zal de mens een stukje sterven. Wanneer hij de geboorte van zijn eigen Christus daarin plaats laat vinden en steeds opnieuw zal de mens zien dat de beweging van binnen naar buiten de beweging is die de mens moet maken, omdat de beweging van binnen naar buiten de beweging is die de mens vanuit zijn wezen naar de vorm toe, naar de materie toe richt.

Omdat de mens zichzelf zal leren zien, omdat de mens daardoor de ander zal zien.

De mens zal zien dat niet alleen de tijd van Kerstmis de tijd van bezinning op dit Christus-principe, op liefde in hem zelf is, maar dat deze bezinning eigenlijk ieder moment in zijn leven een enorm aandeel zal moeten hebben. Wanneer de mens alleen met 2 kerstdagen en 1 kerstavond zichzelf bezint en alleen nog maar bezint in die hele kortdurende momenten dan zal hij zijn wezen daar in deze tijd niet meer genoeg aan hebben.

"Leer te zien dat wanneer u de koppeling maakt vanuit uw hart met dat wat u neer wilt zetten vanuit uw Zijn in deze wereld, dat dát de Christus in u is die u daar handen en voeten geeft."

De mens verloochent daardoor zijn eigen Christus-principe. Het wordt de mensheid gevraagd vanuit de kosmos niet meer te aanbidden, aanbidt niet meer. Aanbidding is een beweging die u maakt naar buiten toe die niet vanuit uw hart gericht is maar een aanbidding is vanuit uw emoties, vanuit een andere lijn van liefde, liefde die niet direct gekoppeld is aan de zuiverheid van uw Zijn.
Leer te zien dat wanneer u de koppeling maakt vanuit uw hart met dat wat u neer wilt zetten vanuit uw Zijn in deze wereld, dat dát de Christus in u is die u daar handen en voeten geeft.

Bezin u, iedere dag , niet vanuit een zwaarte maar bezin u vanuit het feit wie u bént! Wat u kunt doen, wat uw mogelijkheden zijn en wat uw opdracht is, maar vooral hoe bent u in staat uw liefde te richten en niet een liefde is die toedekt, maar een liefde die open, eerlijk en puur is. Een liefde die laat zien, die zichzelf laat zien en die een ander de mogelijkheid geeft ook zichzelf aan u te tonen.

Zie dit in een groter verband want daar waar de mens stopt met aanbidding maar waar de mens naar binnen kijkt zal hij zijn eigen grootheid zien en zal hij die grootheid in zijn medemens gaan ontdekken, en zal hij wereldwijd de verbindingsdraden zien zoals alle wezens met elkaar verbonden zijn en de verbinding die gemaakt wordt niet alleen met Kerst zal dan in alle opvolgende dagen een steeds sterker effect krijgen in de vormgeving waarin de mens zich bevindt in de materiele wereld. Niet alleen op hoogtij dagen maar iedere dag is voor u een bezinningsdag want de mens die op weg is gegaan realiseert zich dat hij daardoor op weg is gegaan in zichzelf.

En dat dat niet een op weg gaan is van één dag in de zoveel tijd, maar dat het een weg is waarop geen terugkeer meer mogelijk is en waar iedere dag u opnieuw in ogen kijkt van anderen en wanneer u in ogen kijkt van anderen, kijkt u in het Wezen van anderen.
Kijk in het Christus-principe van anderen en kijkt u in uzelf. Laat uzelf zien aan uzelf, verbindt uzelf vanuit liefde aan de menselijke persoonlijkheid die u bent, de mens van vlees en bloed. En laat u op die manier zien aan de wereld dat wat u werkelijk bent en niet de rol die u speelt, want de rol die u speelt heeft u niet meer nodig om te overleven.

De mens in deze tijd is een zeer krachtig wezen, is een krachtig wezen gevormd in de voorgaande 2000 jaar waarin er een hele sterke leiding is geweest. Vanuit dit liefdesprincipe en steeds opnieuw moest de mens leren na afdwaling om weer terug te keren tot dat ene kernachtige deel in hemzelf, daar waar de kracht tot leven vandaan komt. Laat de mens zien dat aanbidding steeds afhankelijker maakt.
De mens steeds minder laat zien zijn verantwoordelijkheid te dragen voor zijn totale zijn voor zijn wezen en wanneer zijn eigen verantwoordelijkheid wordt gedragen, draagt de mens in die verantwoordelijkheid de bedding van het Christus-principe in hem zelf en steeds opnieuw zal de liefde in de mens voelbaarder worden, voelbaarder vanuit een onafhankelijk zijn maar ook voelbaarder vanuit een verbinding, een verbinding dieper voelbaar dan ooit, dat is de tijd die komen gaat. Voelbaarder ongehecht zonder eigenbelang maar steeds opnieuw vanuit het punt, gezien vanuit de ogen van het hart.

Gezien vanuit de gezamenlijke opdracht der mensheid, het ontwikkelen van dit Christus-principe in de mens zelf. En wanneer het licht van de mens groter en groter wordt zal daardoor steeds duidelijker worden de enorme drijfkracht van het duister waar de mens zich zolang in bewogen heeft. Laat het duister dan zien door het licht, dat dit juist datgene in de mens kan wekken ,in de mens kan openbreken, dat wat kern heet.

Dat wat Christus-bewustzijn heet, dat wat liefde in de mens is. En vooral dat wat Licht in de mens heet, wat de mens heeft gevormd tot diegene die hij is.

Liefde is de draagkracht. Liefde is dat wat u gevormd heeft vergeet nooit dat daardoor alles wat uw Zijn vertegenwoordigd, de draagkracht van liefde is. Iedere cel in uw bewustzijn weet hiervan, laat dit doordringen in uw dagbewustzijn en laat dit niet langer sluimeren in uw onderbewustzijn iedere dag opnieuw dat uw totale wezen schreeuwt om gezien te worden vanuit het hart en niet meer vanuit oude emotie.

Nieuwe trillingen zullen zich in u doen gevoelen wanneer u uw hart volkomen durft te ontsluiten. Zonder eigenbelang zonder enige gehechtheid maar alleen vanuit een diep innerlijk weten. De bedoeling van uw wezen, de krachtbron van uw wezen, durf te weten dat iedere stap die u zet, wanneer uw hart gewekt is in uw Christus- bewustzijn, deze voetstap gevuld zal zijn met deze energie, dat dit hetgene is wat u achterlaat in de stoffelijke wereld in de morfogenetische velden van deze wereld en steeds opnieuw heeft de mens de keuze, hoe richt ik mij, waarop richt ik mij, vanuit welk deel in mijzelf richt ik mij, durf ik mijzelf volkomen te indentificeren met mijn hart, met de Christus in mijzelf.
Durf ik mijzelf te horen, durf ik te horen wat mijn weg is. En durf ik daaraan dan ook gehoor te geven. Vanuit de liefde voor mijn Wezen in mijzelf vanuit de gerichtheid in mijzelf, vanuit mijn innerlijke verantwoordelijkheid voor mijn leven en daarvoor het leven van al die andere.

.
.

Vanuit het durven weten van die enorme grote verbinding. De draden die de mensen verbinden met elkaar, de draden die verbonden zijn met de kosmos, de draden die overal op ieder moment op ieder onderdeel van moment gevuld zijn met informatie. Met liefde, met gedachten, met bewustzijn!

Weest u bewust van uw Zijn want hoe meer u bewust bent van uw Zijn hoe helderder de draden van bewustzijn gevuld zullen gaan worden en hoe meer de donkere wolken van lagere mentale krachten, die deze wereld bevolken, zullen doorlicht worden. Laat de wolken, de donkere wolken van al die gedachten die niet meer opbouwend zijn verdwijnen.

Door uw eigen gedachten te vullen vanuit het wekken van uw hart, vanuit de liefde in uzelf, vanuit het durven weten dat wat u bent in uzelf u terug ziet in dat wat u in het leven krijgt geopenbaard.

Weest u steeds opnieuw bewust van het loslaten van de afhankelijkheid aan aanbidding aan buitenkant, maar wees u zeer bewust van de draden naar het Christusbewustzijn in uzelf, steeds opnieuw gevoed vanuit de kosmos en steeds opnieuw de vraag aan de mensheid los te laten dat wat oud is.

Want dat is de opdracht van de mensheid. Wees u bewust dat de kosmos niet anders kan dan deze vraag aan u te stellen. Want de mens is de uitvoerder en zo de mens niet deze stappen zet zal dit deel van de uitvoering stil komen te staan en toch gaat de bewustzijnsvorming door, gaat de beweging door en hoe meer de mens buiten zichzelf blijft staan, hoe verder hij af zal dwalen van dat punt van Liefde van dat punt van scheppingskracht in zichzelf en steeds opnieuw zal hij dit zien in welke context dan ook.

Laat ons allen zien dat dit de weg is voor ieder mens. Dat dit de weg is van een gezamenlijkheid van een samengaan van een innerlijkheid van een daardoor uiterlijkheid. Laat ons kijken, laat ons zien, laat ons horen en laat ons vooral heel diep voelen en ervaren. Wees de Christus in uzelf. Durf dat te weten.
x

Eenzaamheid..

 

Wanneer de mens begrijpt dat ‘eenzaam’ een woord is dat in tweeën splitsbaar is,

 

dan ontstaan daar de woorden ‘één’ en ‘zaam’ in.

 

Wanneer de mens de eenheid in zichzelf durft te voelen,

 

dan weet hij dat hij voor altijd ‘samen’ is.

x

173 gedachten over “Christus geboorte in de mens, in deze tijd..

  1. Hoog gospelgehalte maar wel lekkah , één van mijn fav bands is the Call , niet echt bekend maar ze waren heel groot . Het is net geen gospel maar wel zeer veel van de spirituele , als ik echt mentaal naar de kl%t$ was kon deze muziek mij weer er uit trekken . Helaas te weinig van te vinden op joeptroep , dit is een ode aan de overleden zanger .
   http://www.youtube.com/watch?v=7ILQ6_KIFv4

  2. Zo gaan de dingen in het leven. Is dit nog niks en ik weet wat het met je doet. Duurt toch wel een tijdje voor je het verwerkt hebt. Laat staan dat je in oorlog nog net ff meer verliest. Dan leeft het al een tijdje, heb je ermee gebonden. Het is heel erg wat er gebeurt. Sommigen willen het alleen liever niet begrijpen of de vijand als beesten zien, dat is natuurlijk ook een optie. Jezus zij dat ie terugkwam. Ik ben geen Christen maar heb hem gezien in een kerk, fel wit licht met engelen om hem heen. Het was een visualisatie van mijn kant op dat moment voor het gevoel wat ik in me voel en direct geraakt werd door dit artikel hierdoor.

  3. Martijn , ik probeerde het spamfilter te omzeilen , niet gelukt 🙁 .
   Af en toe word ik geschiffeld van dat pleurisfilter , geen idee wat je wel en niet kan zeggen . Leuke komt daarna nog , dan kan je niet meer reageren op dat betreffende topic , dan wordt je meteen uitgelogd en je wachtwoord wordt uit het geheugen gegooid . Grrrrr &*$#$#% en granaten .

  4. Ja, knap irritant lijkt me. Ik log nooit in, wachtwoord?
   Heeft dat veel nut dat inloggen?

  5. MoniKa , ik heb ruzie met het spamfilter , kan hier wel reageren , zodra ik naar die andere draad ga word ik uitgelogd . Om gestoord van te worden .
   Wat ik in mijn gecensureerde reactie zei tegen Martijn ; het is een onderdeel van het leven en ieder nadeel heeft zijn voordeel . Eerlijk gezegd zou ik geen ‘normaal ‘leven wensen , er bestaat dan namelijk het risico dat ik ‘normaal’zou moeten zijn . F**k that 🙂
   Ik heb een paar kussens in de achtertuin gegooid zodat je een zachte landing kan maken 🙂
   nog een keer ff vlieguh
   http://www.youtube.com/watch?v=nmgLBYIKPO0&feature=related

  6. zonder inloggen kan je niet reageren Martijn , ik log nooit uit , dat doet iets anders . Ik heb Dawn over hetzelfde horen klagen en Hyper heeft er ook vaak last van . Ik zal de webmaster even een keertje in the Iron maiden gooien 🙂

  7. Okay Cozmic Monika Martijn, vanwege de actuele zeer (ver)storende elektronische inlog filter kroon steentjes en draadjes vlees computer problemen van Cozmic maak ik nu even een short kort sluiting verbinding van de ‘Wie ben ik’ draad naar deze ‘Christus’ draad, de laatste reactie van me myself plaats ik dan ook hierooh dubbel nog een keer op deze ‘Christus’ draad, hier zal Dick zich ook mega meer thuis voelen, gaat nog een hele mooie verhandeling worden hier de komende donkere dagen voor de kerstening, dat voel ik aan m’n newborn draadjes water…

  8. Eindelijk weer eens een hele leuke Lerares..
   Monika ben jij op de hoogte van wat Charlotte Iserbyt te weten is gekomen over de geheime agenda die het Onderwijs Curriculum stap voor stap doet vervormen tot Pavlov belletjes kwijl training, bij voorkeur achter een digitale personal tablet voor ons kop!?

   Ik zelf heb een aantal jaren terug net als Charlotte verschillende malen een bezoek mogen brengen aan een hele enge oude mega psycho educatie research bibliotheek verbonden aan de Universiteit van Georgia in het donkere zuiden van de U.S..

   Toen wist ik alleen dat er ‘Iets’ niet klopte met het onderwijs in ons land en in het algemeen, met je ziel onder je arm op vreemde leeftijden in de schoolbanken gevangen zitten net als Cozmic..

   Oh vandaar dat ik instinctief meteen iets met jouw zoon heb Monika, je vader leeft nog wel maar er zit een kink in de kabel qua kcontackt, er klopt ‘Iets’ niet, Hij, Papa, is er wel maar ook niet, dat is heel wreed en vreemd, ik weet het, de zoon van m’n ‘x’ vriendin met wie ik een 5 tal jaren mee heb mogen samenwonen is het een paar jaar terug ook overkomen, z’n Vader heeft zichzelf bij leven van hem verwijderd op veel te jonge leeftijd, na de zoveelste ruzie met z’n zombie Pa zonder ziel..

   Heb jij ook altijd interesse gehad voor op maat gemaakt Onderwijs voor Anders begaafden MOnika, ik wel heel erg, heb jij initiatieven voor alternatief Onderwijs bestudeerd? Opvallend dat er om de 8 jaar of zo een klein berichtje in de media komt over hoognodige alternatieven voor Hoger Anders Begaafden en dat er dan vervolgens weer tig jaar radiostilte isz, ze simuleren dat ze geïnteresseerd zijn in Kwaliteit, maar in werkelijkheid zijn ze juist helemaal niet geïnteresseerd in buitengewoon begaafde leerlingen zoals Dawn en Cozmic..

   Goed dat jij nu tijdens je kosmische vliegreis Cozmic even aan huis komt oplappen Monika, alleen al voor het Want To Know Curriculum hierooh zijn de zeldzame mensen zoals hij onmisbaar… WEl makkelijk dat jullie geen eens een Ufo nodig hebben, gewoon je eigen Merkaba op ON zetten.

   Charlotte Iserbyt: Skull & Bones, The Order at Yale Revealed 1 of 4
   http://www.youtube.com/watch?v=8rCW5ZCYJyA

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov

  9. Jullie gebruiken ook van die rare woorden, geintje, nee, ik weet het niet, nooit last van. Ik lees het inderdaad vaker, tot nu toe heb ik het nog niet gehad. Wel dat als ik iemand zijn reactie aanklik, vervolgens het artikel te zien krijg zonder de nieuwe reactie. Klik ik het artikel aan dan zie ik de nieuwe reactie wel.

  10. Coooooozmiiic….weet je dat je me helemaal gek maakt 🙂 Je stuurt me muziek van Vivaldi l’inverno (de winter)….dat is mijn favoriete stukje muziek….ik ben er helemaal weg van. Dit is zo mooi. Ik wilde het je vandaag al sturen….hoe weet je dat? Ben je een mind hacker 😉

  11. Van mij heb je geen last Monika, zo’n lijntje heb ik alleen met moeders en vrouw haha.

  12. Zit ook wel in de familie bij ons. Mijn oma belde altijd precies als er echt wat aan de hand was. Woonde anderhalf uur verderop zeg maar. Ze sprak ook altijd met dooie mensen, met die verhalen werd ik opgevoed door oma. Mijn vader weet altijd precies wanneer ik nood verkeer. Heel gek. Ik ben het een beetje kwijt de laatste 20 jaar haha.
   Nee, het is heel apart. Ik zie soms een vogel en die geeft me dan een boodschap mee, ik zal wel gek zijn maar het klopt altijd. Alles kan een sleutel zijn in het leven, zelfs een verdord blaadje op de grond die ineens opgetild wordt terwijl jij net een vraag stelt. In je hart weet je dan het antwoord ook.

  13. Hyper…ik snap je nu nog beter. Ik kan alleen maar bevestigen dat Cozmic een heel bijzonder mens is….

   Over school, ik ken wel ‘eigenwijs’, maar dat is niet meer lang mogelijk. Alles wordt wegbezuinigd. En dat is al jaren het geval. Een docent van de hogeschool zei een keer, sinds hij in het onderwijs zit (80er jaren) is bij iedere hervorming ook flink bezuinigd. Het resultaat klassen met soms meer als 30 leerlingen.

   Over de vader…hij wil wel maar eigenlijk ook weer niet…het zijn net mensen 😉

  14. Dubbel nu maar: meer dan niet meer als (komt door het duits daar is het andersom)…zei ze onzeker

  15. @ Hyper
   en natuurlijk de vrije school, daar zat mijn zoon 10 jaar op. Helaas ook de vrije school is een deel van het systeem geworden 🙁

  16. Tekst en Muzische Flarden van ‘Die Möwe Jonathan’ zijn er net ook net heerlijk diep ingehakt bij mij.
   Gaaf Monika dat Cozmic jouw persoonlijke Mind bibliotheek zo kan raadplegen op afstand.
   Imke weer een Ufo kusje van mij, een nu een rukje aan je andere paardenstaart, ik ben zo gek op meiden, maar ze zijn zo binnenstebuiten met allesz…

   Tekst en Taal zijn eigenlijk de ware Educatie, zit ik nu te bedenken MOnika, ze hebben ons wijs gemaakt dat wiskundige Formules de belangrijkste Taal zijn, is helemaal niet waar, wiskunde is meer sliss kunde, ik wil nog steeds een brug slaan tussen Formules en spreuken, de brug tussen verschillende WErelden, dat wil ik zijn en kan ik zijn, ik ben het kruis van de Cross Culturen, ik ben een beetje van dittum en een beetje van dattum met allesz wel, soort Carry Catch Ketch Up, spuit mij maar op een broodje lunch voor wat extra smaak versterking, de worstjes zelf dat doen anderen maar, ieder z’n specialiteit..

   Off Top Lezz, dat is pas bloot geven, kan ook eindeloos ontroerend zijn, ze wijzen altijd zo een bepaalde richting op, net alsof je daar moet wezen voor Maximale bescherming beschutting en geborgenheid, das eigenlijk wat we willen en dan pas kan je Vrij en ongehinderd als de Meeuw Jonathan op reis, als je bang bent moet je in je eigen schelp blijven, daarom willen we zo graag naar een ander z’n schelp, van de ene beslotenheid naar de andere beslotenheid en daar tussen in durven we niks in ons niksie, van A naar B in alle vrijheid is het hoogste Doel, niet A en niet B zijn het hoogste doel, daar tussen in gebeurt het daarom willen we er tussen in zijn, let’s be InBeTween

   Sinds wanneer is Christus off topic gegaan Monika?

  17. Er is nog wat bijzonders, de Duitse Lerares die ik vroeger op mijn dertiende had, daar was ik dus echt Verschrikkelijk Bang voor, over Karma gesproken Monika, jij komt dusz ook Iets heel belangrijks inlossen hieroooh…

   Als schrijver zou ik meerdere lijvige Volume delen moeten produceren om te achterhalen hoe die Angst voor die Duitse lerares ontstond en hoe die Angst in elkaar zat, het zorgde voor een beklemmende gevangenis, ze was op vrij jonge leeftijd leeftijdloos oud achtig drukkend bedreigend afdwingend vrij X loos, tegenwoordig zouden we zeggen dat ze voornamelijk geschikt zou kunnen zijn voor bepaalde Vrouwen Liefde, en toch kon ik die beklemmende bangheid het kleine meisje bij haar zien, alleen omdat ze mij en de rest van de klas kompleet klem had, voor mij was dat niet goed, voor de massa meerderheid vond men dat wel goed, dat noemde ze ‘natuurlijke autoriteit’ geloof ik, maar het was te formeel te dreigend,

   ze kon je helemaal breken als je maar een millimeter niet in de pas liep, kon ze waarschijnlijk ook niets aan doen, jaren later besef ik dat een beroemde Strafpleit Advocaat uit het Noorden een vergelijkbare achternaam heeft, en hij heeft onlangs in een interview uit de school geklapt over z’n verschrikking van een Hideous jeugd ergens in Noord Groningen… In dat woord Hideous zit zijn en Haar achternaam verborgen, wat was er met deze jonge Vrouw toen aan de hand? Waarom zag ze er niet Jong uit maar was het wel?

   hideous
   http://www.thefreedictionary.com/hideous

  18. Ik wilde eerst ook nog schrijven dat Jezus daar zeker geen moeite mee zou hebben. Hij was cool, met zijn lang haar 😉
   Ik weet niet of je zeitgeist al kent maar in het deel the movie is een uitleg over Jezus….maakt ergens zin

   http://www.zeitgeistthefilm.com/

   2006

   Voor mij is de ‘jezus’ gedachte in ieder geval een goeie 🙂

  19. jah Jezus himself was ‘kewll’ zou Cozmic zelf zeggen Monika!!
   Dubbel Deeh Mirakel zou Jezus ook ‘kewll’ gevonden hebben, zo gauw alz ze hum gevonden had heeft gehabt geworden gewezen gefunden..
   Nu ga ik even helemaal binnenstebuiten bij de eerste tonen van dit lyrische lovable liedje..

   ‎Zero 7 – Give It Away
   http://www.youtube.com/watch?v=Z0Xcn_OrPq0

   ik wel zin om Zeitgeist weer eens met m’n ogen van Nu te bekijken, dat ik het weer anders kan zien dan een tijdje terug..

  20. Zeitgeist staat bij mij in mijn favorieten . Kritiek op die serie is echter dat het illuminati propaganda is . ik was al eens begonnen om een artikel te schrijven over wat de illuminati werkelijk inhoud . Hopelijk komt dat begin volgend jaar uit de pen . Eerst nog een artikel naar Engels vertalen en nog wat andere dingen .
   http://www.youtube.com/watch?v=hd6AxZz_HoY

  21. Hyper, ik kende het woord niet, goed dat je meteen een link mee stuurde 🙂
   Ach, vergiss die Alte einfach.
   Mijn zoon stond ook al te klagen over menig lerares sinds hij op de middelbare school zit. Ik denk soms dat vrouwen minder relaxt zijn dan mannen. Vrouwen willen vaak de controle houden over alles, plannen en toetsen overdreven. Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen.
   Zo een klas heeft een eigen dynamiek. Het is net een vloeibare massa die alle kanten uit kan en wil. Die op je hand wordt gelegd en je gaat met je hand balanceren….

 1. Blijft toch wel leuk dat we binnen die eenheid onze eigen-aardigheden en eigen-wijsheid mogen blijven etaleren, immers het is de humor die ons allen bindt. Humor kan een nog sterkere verbinding maken dan de liefde…

  1. Gaat dan ook niet voornamelijk om leren in het leven maar meer om verbazen van de diversiteit van het leven. Oplettendheid alom uit een ontspannen sfeer. Zag na de flinke regen vanmiddag in de zon toch een partij mussen zich badderen! Wat hadden die een plezier. Daarom had ik ook heel veel plezier. De verbazing van de musjes, het opspattende water waar de zon op scheen. 100% schoonheid was dat.

   Net als hier onlangs op wtk stond. Schoonheid zit in alles maar we moeten het wel willen zien. Daar moet je nou helemaal stil voor kunnen zijn in jezelf.

  2. Imke , ik moet hier reageren vanwege het spermfilter . ( ze slikt het niet vandaag )
   Wat jij zegt , zo ervaar ik het ook , er wordt een bepaalde band geschept / geschapen . Ik heb hier in het afgelopen ruime jaar al veel van mezelf laten zien hoor , voor de goede lezer . Dat heb jij waarschijnlijk niet meegekregen en ik ben ook niet iemand die in herhaling valt . Toffe knakkers als Martijn en Hyper kan ik mee lezen en schrijven , en dat is een band die je langzaam opbouwd . Vooral door niet te oordelen en gewoon jezelf te zijn . Af en toe lijkt het een beetje op een chat hier , but who cares , kunnen de stalkers lekker meegenieten .
   Als ik voor mezelf spreek ,af en toe deel ik bepaalde dingen omdat ik weet dat anderen daar ook mee rondlopen . Omdat het mij geen ene ruk meer interessert wat anderen over mij denken te kunnen denken zonder dat ze weten wie hun denken beïnvloedt , gooi ik alles te grabbel .
   ff een linkje die waarschijnlijk alleen jij waarderen zal 🙂

   http://www.youtube.com/watch?v=GxZ4Z6Zo3Fk

  3. TO KNOW THYSELF….

   When consciousness recognises its original nature, it looses the facist tendency of consciousness when it adopts the body as its base….
   it looses all the craving and the fears, everything goes, it is cleansed…
   then one step earlier than this, that which watches this consciousness –
   in whose presence is consciousness also seen ?
   This is wordless, non conceptual and we are all this.

   On every layer of functioning you are present, potentially.
   Wherever you turn the attention you are also there, at that moment,
   and you are also that which watches the attention, moving, jumping.
   So if somehow, one can transcend, through understanding in this place, then you are free everywhere.

   But there is no need for stubbornness.

   Also you will come to know and interpret correctly the language of the Vital Force,
   how it is reading in each moment and how it feels in the body –
   this is the implication of the the statement ‘To Know Thyself’.
   Understand the mechanism of your own mind and to see that even this is observable and to stay always at the still place….
   You are the stillness itself.

  4. Martijn , zo zie je maar , jouw eerste comment op WTK bijna 2 jaar terug . Nu nieuwe gezichten , andere nics , meer kennis en minder onschuld maar wel de positie om te kiezen . Vasthouden aan het oude schijnt niet te werken , daar is alles te veranderlijk voor . Afentoe hebben we het allemaal wel eens moeilijk , echter de doorzetters die in zichzelf geloven overwinnen zulke barricades .
   love you all people xxx

  5. Zeker mooi Cozmic. Trouwens, Metallica kan ik ook wel waarderen hoor. Had het black album, Justice for all en S&M. One blijft altijd geweldig. Net als die er wat op lijkt, ff kijken hoor, the day that never comes: http://www.youtube.com/watch?v=Mlahvvymkxc

   Er zijn genoeg mensen die je kunnen vertellen dat God in jezelf te vinden is. Alleen gaan ze meestal niet diep genoeg. Als je het dan eindelijk gevonden hebt, dan begint pas, het Grote Loslaten.

  6. Filter is weer moeilijk aan het doen, wordt weer regel voor regel..

   In de pre-roll reclame zie ik een over het aanrecht voorovergebogen krullebollerige klaagmuur kook hunk met vers gewassen haar van Axe sjampoeh en daarom wil Zij er na het aardappels schillen ineens wel hard doorheen kroelen, ben ik nog niet eens toe gekomen aan dat zalige Woede tegen de Machine liedje… Zou het echt zo werken, mensen zijn toch voor een groot deel zoogdieren?

  7. Max Keizer legt net op Infowars radio uit dat arme John Corzine onlangs zelf zwaar bedreigd is, dat als hij het geld van z’n klanten van MF Global niet uit hun rekeningen zou plunderen dat ‘ze’ (Goldman S. en Co) wel even een John Perkins hit mannetje zouden langs sturen…

   brrr wat een wereldje, Max zegt dat er niets veranderd is sinds de jaren 30, mannetjes met hoeden en sigaren op brede treeplanken van snel rijdende klassiek (mooie) auto’s, met zo’n ratelend mitrailleur geval en piepende banden en een regenjas aan natuurlijk en littekens in het gezicht en poker gezicht en gevatte opmerkingen tussen het schieten door voor de film en de krant, 1 liners, deel van het wilde westen cultuur erfgoed,

  8. Mooie klassieke auto´s voor Wo2, is het een idee om die Nibiru Frank Collaris op water hho brown’s gas en of Joe Cell lopende motoren in te bouwen in deze klassieke bloed mooie koetswerken van allure?
   Dan maakt het niet uit dat ie 1 op 3 rijdt.
   Geen rugklachten meer want je kan er rechtop in lopen met hoge hoed op.
   Weg met die door de roverheid opgelegde sub compact austerity broekriem mode.
   Gelukkig ben ik ook gek op fietsen, maar ik moet zeggen dat mijn nieuwste 15 lux led kop en staart lampjes opgeteld al bijna een halve fiets kosten..
   Vroegâh droomde ik van V8 vliegtuig motoren in het vooronder, nu droom ik van sterke led lampjes op m’n fiets..

   Al Capone – Fox News Chicago
   http://www.youtube.com/watch?v=eHroRBdbV1U

   Quote:

   ” The term bootlegging originally came from concealing hip flasks of alcohol in the legs of boots. ”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Bootleg

  9. Hyper alles goed 🙂 had een mail van Guido wegens spam. Ik heb er geen last van maar hij vraagt om het aan de webmaster te melden.

   Heb je al iets van onze comische cosmische Cozmic gehoord?

   Weet al dat China, Iran en Syrie, wil beschermen als de VS binnen zou vallen. Ze hebben een duidelijke positie gekozen.
   Er is blijkbaar een samenhang tussen de uitvinding van deze Ron Fouchier (virus veel erger dan swineflu en kippenpestbuilenvergroeingsvirus) en de plannen van de VS om eindelijk in die streek op te ruimen.
   Nu zegt de VS dat het een heel gevaarlijke virus is en dat die ‘beschermd’ moet worden voor terroristen. Je kan dat best een beetje Duits lezen 😉

   http://german.irib.ir/nachrichten/politik/item/200246-peking-farsnews-der-chinesische-staatspraesident-hat-ernsthaft-gewarnt-falls-die-usa-oder-andere-laender-die-islamische-republik-angreifen-werde-china-sich-mit-direkten-und-sofortigen-militaermassnahmen-in-den-krieg-einschalten

  10. Ooh Monika, omdat ik mij veilig en op mijn gemak bij jou voel kan ik ook gemakkelijker Duits lezen bijvoorbeeld, dusz euh Holland staat er weer gekleurd op, was toch ook wel heeeeel vreemd zo’n ANP bericht dat er een Dodelijk Virus was gemaakt in het Rotterdamse niet l*llen maar poetsen Erasmus Lab, sinds Jane Burgermeister aanwijzingen en bewijs had van Lab betrokkenheid bij de creatie en bewust loslaten van fatale virussen moesten de ‘complottertjes’ het ontgelden en Nu komen ze zelf naar buiten dat ze bio moord wapens aan het produceren zijn in de Laboratoria van smeerkezen von Osten Hausen und Koe Coe Tinus..

   Ik lees het gewoon alsof het een bepaald Drents Dialect isz, veel Drenten vinden Duits niet moeilijk in het gehoor liggen, sterker nog ze praten gewoon Drents door over de grens en gaan er vanuit dat ze wel verstaan worden, vaak worden ze prima begrepen..

   Zo raak ik mijn Duitse taal blokkade wel kwijt.. WEl apart Monika dat ik al jaren droom van een fictieve (mogelijk toekomstige) Vriendin die Duits spreekt, heb ik al jaren, weet niet waarom, heb ik een tipje van de toekomst sluier gezien? Super opwindend en nog goed voor mijn Intellect ook, ik kan alleen iets met talen als mijn gevoel er bij betrokken isz, best lastig want de meeste Docenten denken dat het het beste is om rationeel schematisch te werk te gaan, werkt bij mij niet goed helaas..

   Quote:

   ” Die Entdeckung des Bio-Agentes, den der Westen einsetzt, wurde vor zwei Wochen von Ron Fouchier, einem holländischen Virologen vom Erasmus Medical Centre in Holland, enthüllt. Dieser Virus ist fünfmal stärker als der Virus der Geflügelgrippe und ausgesprochen lebensgefährlich für den Menschen. ”

   http://german.irib.ir/nachrichten/politik/item/200246-peking-farsnews-der-chinesische-staatspraesident-hat-ernsthaft-gewarnt-falls-die-usa-oder-andere-laender-die-islamische-republik-angreifen-werde-china-sich-mit-direkten-und-sofortigen-militaermassnahmen-in-den-krieg-einschalten

   Nou jij mag mij rustig zo vaak Spammen op mijn email als je maar wil hoor Monika, ik heb al maanden niet meer in m’n inbox gekeken, ook soort blokkade om de zoveel tijd heb ik dat… Voel nu al kriebels in mijn buik, softie ben ik dan zeg..

  11. Ja Monika, ook daar had ik een cd van. Is nog rustig vergeleken met de herrie die ik daarvoor luisterde als Sepultura, Dimmu Borgir, Slayer, Carcass…
   Ben blij dat ik weer richting huiswaarts ben getrokken hoor. De weg van het hart zeg maar om on topic te blijven.

   Yes my Sugar: http://www.youtube.com/watch?v=5vBGOrI6yBk&ob=av2e

  12. Martijn…moet je nagaan 1999…die zijn echt prettig gestoord denk ik. Je hoort hun achtergrond in hun muziek terug. Ik vind het echt geweldig….dit is nog op 4. Bands als Tool die hebben dus een andere ritme zeg maar op 5 en 7 enz dat is ook echt super om naar te luisteren. Je krijgt als het ware om je oren….alles natuurlijk van mijn stemming afhankelijk. Alles wat me raakt is goed 🙂

  13. MoniKa, ik vind het wel grappig die woordspelingen. MoniCa en MoniKa, Comische Cosmische Cozmic en Kosmische Christus of de Cosmische Kristos. Het draait allemaal om de K en de C!
   Dus, als jullie het goed vinden vestig ik even de aandacht op het mijns inziens prachtig mooie artikel. De inhoud daarvan geeft voor mij de Kern van het Kerstfeest weer, namelijk de geboorte van de Kosmische Christus in ons eigen hart. Vandaar dat ik graag nog even de Aandacht wil vestigen op het volgende citaat uit hetv artikel:

   “Doch de werkelijke Christus liefde in de mens is dat wat in zichzelf gelegen is, in het hart. Vanuit het Licht in zichzelf kan dit principe in de mens steeds verder open gaan, zichtbaar worden, maar daar waar de mens zichzelf nog steeds afhankelijk maakt van liefde buiten zichzelf zal hij de liefde in zichzelf niet kunnen voelen. De liefde vanuit zijn eigen wezen, de liefde die hij in de basis van zijn eigen wezen is. Het Christus-principe, de onvoorwaardelijke Liefde, wat de mens in zijn wezen, in zijn basis, in zijn kern IS. En toch is dát hetgene waarvoor de geboorte van Jezus plaats heeft gevonden. De mens die nog steeds buiten zichzelf zoekt in deze tijd vergeet dat dat principe van liefde in het hart, het principe is van steeds opnieuw geboren worden”

  14. Hypero alerto….je kijkt uit naar een duitse vriendin?
   Ik heb wel een groot hart ;)… ofwel ik mijn hart al aan Cozmic heb gegeven…maar hij is er niet, snik…misschien is hij wel met de draadjes in de knoei…zou kunnen…of hij is toch weggewaaid….een poging om ons allemaal te redden 🙂

   Taal een gevoel, tja, als ik gevoelsmatig wordt geraakt kan ik ook minder goed nederlands. Er is een verband. Maar techniek blijft dus ook belangrijk. Denk maar aan een instrument. Lezen en kijken/luisteren zijn de makkelijke vaardigheden. Als je al weet over wat een tekst gaat dan kan je die makkelijker begrijpen…of beelden erbij tijdens het luisteren. Alle talen hebben tijden en personen etc. Als je dat maar door hebt, is het een soort logica

   Ik ben Ich bin I am Je suis Yo Soy Io sono

   brood, Brot, bread, pain, pan, pane

   dat noem je language awareness….bla

  15. @Dick, het hart, daar wijst Christus naar. Het hart is de liefde voor het al. Toch ontstaat naar mijn mening de aureool pas als het hart daadwerkelijk het hoofd heeft overstegen. Of beter gezegd, het hoofd en het hart één zijn geworden.

   Niet dat je dan ineens als heilige hoeft rond te gaan lopen. Je doet wat je doet en zo is het goed. Er komt iets in je op, je doet er wat mee of niet. Alles vanuit die kern.

  16. Doen door niet doen. Het laten gebeuren kunnen. In het tijdloze en naamloze verblijven terwijl toch de taken gedaan worden. Dat is Werkelijk de leiding aan Dat geven wat Naamloos is.

   God en Jezus, ze geven teveel beelden, impressies die opduiken uit het onderbewuste, zeg maar dag, een valkuil. Daarom was de beeldenstorm er ook. Net als de Moslims geen beeltenissen van Allah of Mohammed maken. Snap nu ineens waarom ze zo tegen die spotprenten zijn…

  17. Eventjes heerlijk wakker geworden op de fijnbesnaarde klanken van Rage agaist the machine ….WAKE UP !! Sweet MoniKa is ook weer van de partij 🙂 en zelfs dominee DiCK , of was het DikC ? Hij heeft dat C-K verhaal alvast geïntergreerd in zijn name .
   Hyper als je een keerje je email box opent kom je een versuch tegen om de gerejecteerde reacties direct naar een bepaald mailadres te sturen zodat het filter kan worden aangepast . Zo nu even koffie en mijn hond rauslassen .

  18. @Cozmic, dank je, en dan te bedenken dat mijn ouders mij 2 voornamen hebben gegeven, Dick en Siebe (ja,ja, D.S.)

  19. Dick, je zit wel met mijn naam 😉 als je nu mijn tweede voornaam leest dan moet je zeker lachen… Christine 🙂

  20. @ Martijn, bedankt voor je aanvullingen. Ik probeer ook ervan los te komen om nog er namen bij te bedenken (Jezus. Krishna, Boeddha). Ik kan me volledig in jouw woorden vinden (los komen van de beelden). En vanaf het moment dat ik meer en meer ben gaan voelen/ begrijpen vanuit mijn hart ( de “wijsheid” van deze wegbereiders)heb ik dat ook niet meer nodig! Het blijft voor mij echter wel fijn om dat gevoel met anderen te delen! Ik denk dat dat toch de dominee in mij is!
   Trouwens, nog bedankt voor je linkje naar de pdf-jes met universele wijsheden, maar ik heb deze week toch maar de Bhagavad Gita in boekvorm gekocht en ook de Nag Hammadi Geschriften in boekvorm! Leuke lektuur naar de kerstdagen toe!

  21. @Dick, dat had ik ook. Dominee, goeroe. Toch, de werkelijke dominee zit in jezelf en kan alleen jou laten ervaren wat God is en dat jij God bent. Ik heb hier twee jaar de goeroe dominee lopen uithangen maar genoeg is genoeg. Het is te strak, niet echt.

   Echt is doen door niet doen, zonder tussenkomst van denken, meer niet eigenlijk. De bliss noemen we God of liefde maar voor een kind is het zo eenvoudig dat het er niets van zeggen kan. Zonder tussenkomst snap je dit conflict toch niet?

  22. Ook ik lees lekker verder hoor Dick en delen is net als lezen heerlijk voor mij. Voor een ander is voetballen heerlijk, was het voor mij ook ooit. Ach, ieder zijn weg. Ieder zijn DNA en eigenaardigheden.

  23. Haha, als je de bal deelt scoor je als team ook véél meer doelpunten. Als er echt een teamgevoel is, dan is alles mogelijk.

  24. @ Monika, jij hebt veelzijdige ouders! Monica van jouw Italiaanse vader, Monika van jouw Duitse moeder (of andersom, ik ben even de draad kwijt). En hoe zit het eigenlijk met de naam Christine? Dat is toch echt een naam van Franse oorsprong 😉

  25. Hey Monika, ik heb a Perfect Circel in de Melkweg gezien, Zo geweldig goed! En dan die bassiste op d’r torenhoge naaldhakken, ha! Ze waren wel een uur te laat op komen dagen en toen ze er eindelijk waren wilde ik eigenlijk boe roepen, maar de eerste tonen walsten meteen over me heen. Ik kon alleen nog maar iets van WHAAA, te gek! uitbrengen.

  26. Ja dat kan wel Martijn 🙂 De stem van de zanger van tool en de interpretatie zou beter bij deze tijd passen zegt een reactie op yt

   ‘i think maynards is a representation of how fucked up things have gotten and how we still havent listened to lennons message’

  27. @ Imke…dat geloof ik je graag 🙂
   Ik heb een keertje tool in düsseldorf gezien. Het geluid is wel anders in zo een hal dan direct op je oren. Maar was wel ook een mooie ervaring.

  28. @Dick
   om het een beetje netjes te houden 🙂 moeder italiaans, vader duits, leef in nederland, droom van spanje, alles klar? 😉

  29. http://www.youtube.com/watch?v=jknynk5vny8

   JOHN LENNON
   “God”

   God is a Concept by which
   we measure our pain
   I’ll say it again
   God is a Concept by which
   we measure our pain
   I don’t believe in magic
   I don’t believe in I-ching
   I don’t believe in Bible
   I don’t believe in Tarot
   I don’t believe in Hitler
   I don’t believe in Jesus
   I don’t believe in Kennedy
   I don’t believe in Buddha
   I don’t believe in Mantra
   I don’t believe in Gita
   I don’t believe in Yoga
   I don’t believe in Kings
   I don’t believe in Elvis
   I don’t believe in Zimmerman
   I don’t believe in Beatles
   I just believe in me…and that reality

   The dream is over
   What can I say?
   the Dream is Over
   Yesterday
   I was the Dreamweaver
   But now I’m reborn
   I was the Walrus
   But now I’m John
   and so dear friends
   you’ll just have to carry on
   The Dream is over

  30. @ Martijn, dat is mooi gezegd. Als je echt wilt delen, scoor je veel meer doelpunten! Ik heb vandaag met een aantal mensen een initiatief opgestart om een petitie te organiseren onder de bewoners van onze gemeente, gericht aan de gmeenteraad, om een ware kaalslag (massale kap van beuken) op ons mooie landgoed te voorkomen! Ik heb het gevoel dat iedereen echt vanuit zijn hart hier een bijdrage aan wil leveren! Ik hou nu de mooie woorden van jou in gedachte als ik straks m’n bed in duik! Er zou wel iets heel moois kunnen ontstaan uit ons initiatief, als we maar met elkaar blijven delen, waardoor er als team alles mogelijk is!

  1. MoniKa , ik besnuffel jou wel vaker op kleine taalfoutjes , maar ik vind ze wel schattig . Het niet perfecte maakt het de perfectie . Mijn mot je nie innut Duits sien schreife , zum beispiel . En ja ik moet eerlijk bekennen dat ik empatisch lees , ik onthoud me echter van interventie . Afentoe trek ik mijn kop wel eens open , hetzij positief of in negatieve zin tov de persoon . In mijn ervaring zijn mensen die anderen ongevraagd advies geven zelf zoekende en een halfverlichte lantaarn . Oplettende lezers hebben dit weleens voorbij zien komen .Soooo yezz Monika , call me a mindhacker , I dont care , en als je topless wilt reageren heb ik twee hele grote handen om ze te ondersteunen 😉 .
   http://www.youtube.com/watch?v=lcfrAIVidao

  2. Hihi , MoniKa , ik spreek alleen een beetje bambino Italiano . Een zus van mij kwam vroeger ineens weer in het ouderlijk huis wonen met een Italiaans dochtertje .
   Ook op school moesten we de betekenis van soortnamen van planten kennen , zodoende was Latijn en Grieks voor mij redelijk makkelijk op te pikken . Er zwerven nog steeds zon 4000 latijnse plantennamen door mijn hoofd , geen visserslatijn in dit geval .

  3. Ik ben diep onder de indruk Cozmic sweetheart…maak je maar geen zorgen over het italiaans, ik spreek het ook minder goed als vroeger. Heb het nooit uit boeken geleerd maar van de straat in Italie, of dingen die ik aan mijn moeder vroeg. Had in mijn jeugd altijd brief contact met een nichtje. Spaans kan ik iets beter spreken omdat ik dat wel ‘geleerd’ heb en de laatste jaren vaker in spaanstalige landen kwam dan naar Italie. Daar was ik voor het laatst 10 jaar geleden. Mijn moeder komt er wel nog regelmatig. Je maakt me wel nieuwsgierig op je met je plantennamen 🙂

  4. Echoes van Floyd …. Cozmic drifts away……
   En ja de uitdrukking ; van de straat geleerd ken ik , dont worry ,:) .
   Plantenkennis komt voort uit interesse en een vette hoveniersopleiding , later ben ik me gaan verdiepen in geneeskrachtige kruiden en nog een rits andere opleidingen gedaan . Theoretisch zou ik zo een touch for health praktijk kunnen beginnen . Hele stapel diploma’s moet ergens liggen , emotional stressrelease , leefblind , leesblind , you name it .
   Sinds 1988 heb ik mijn eigen hoveniersbedrijf gehad en dat liep gewoon goed , 2 1/2 jaar terug begon ik iedere keer om te vallen en kwam vrij snel in het ziekenhuis terecht , bleek mijn hartslag tussen de 25 en 30 slagen per minuut te liggen 🙁 . Met een pacemaker implantatie moest dat weer goed komen , helaas kreeg ik daarna een trombose arm , en doordat er pas maanden later goed naar gekeken werd ook nog eens een oedeem arm , bloody hell . Kans daarop was ongeveer 1 op 1000 x 1000 = 1 miljoen . Ik begin sinds kort pas een beetje te bekomen van de emotionele optater en de financiele gevolgen ervan .

  5. Martijn , kwestie van accepteren . Het ene moment heb je een ton op de bank en groeien de bomen tot in de hemel , effe later zit je zelf bijna in de hemel . En die ton was ook maar een illusie . Als ondernemer weet jij hoe het werkt , hou ajb de parasieten ver van je af , die hebben mij op mijn slechtste moment nog tienduizenden gekost . Jij wordt eerdaags 30 , ik loop 14 jaar op je voor , seen it done it .
   Opgeven doe ik niet , ik heb veel talenten en deze diepgaande ervaringen zorgden ervoor dat ik daarmee ook mijn prioriteiten weet te stellen . Wellicht heb je enigzins kunnen vaststellen dat ik geen zwevend watje ben , ik kom er wel . Laatste tijd kom ik wat beter in mijn vel en durf me wat meer open te stellen voor mensen , i’m on my way .Misschien zie je nu een andere kant van mij . 😉

  6. een precair communautair sociaal equilibrium in een pril stadium van tertiare opbloei gaande weg m’n oogjes openend voor een wereld zoals ik het wil zien, heb ik ook Cozmic, kalmpjes aan zeggen ze regelmatig in Twente, zeg ik tegen mezelf de komende weken, kalmpjes aan vol gas op mijn manier en de rest is franje zei m’n gecompromitteerde pa altijd..

   Cat Power – Lord, Help The Poor & Needy – São Paulo 2009
   http://www.youtube.com/watch?v=6ihuDWUQfuE

  7. yezz Hyper , ik heb soms de hoop dat jij mij kent zoals ik jou aanvoel . Ik snapte vroeger geen ene reet van mensen die paniekaanvallen hadden , stond niet in mijn woordenboek . Inmidddels heb ik leren luisteren en begrijpen naar datgene wat niet rationeel valt te bevatten . Gewoon luisteren , niet oordelen , emoties zijn niet rationeel . Ze hebben wel een boodschap.
   Nog ff eentje voor sweet MoniKa
   http://www.youtube.com/watch?v=DFhJUk7LNT0

  8. Some say love it is a river
   That drowns the tender reed.
   Some say love it is a razor
   That leaves your soul to bleed.

   Some say love it is a hunger
   An endless, aching need
   I say love it is a flower,
   And you it’s only seed.

   It’s the heart afraid of breaking
   That never learns to dance
   It’s the dream afraid of waking
   That never takes the chance

   It’s the one who won’t be taken,
   Who cannot seem to give
   And the soul afraid of dying
   That never learns to live.

   And the night has been too lonely
   And the road has been too long.
   And you think that love is only
   For the lucky and the strong.

   Just remember in the winter
   Far beneath the bitter snow
   Lies the seed that with the sun’s love,
   In the Spring becomes the Rose

  9. yeah dat is me my story Cozz, en ze doen het er maar mee, normaal geef ik het nooit never prijs, alleen voor de goede verstaander, en die eer is er nu hier op dit moment, zeer zeldzaam, af en toe regelmatig m’n grote muil open trekken om de El zonder Ende te maskeren, het duurt eindeloos mijn weg inderdaad, de meesten hebben geen benul geen idee, als ik dat merk dat ze geen idee hebben, dan is dat tweeledig, aan de ene kant wat niet weet dat niet deert, aan de andere kant, alleen is maar alleen, en hou de joker en de clown altijd in de gaten, heel verraderlijk, als ik merk dat ze het Niet vatten, inderdaad dan ga ik weer eens even dood, paniek, jah en neeh, maar eigenlijk jah dat is het ook, is bijna routine gebaar in mezelf.. Zou het Rode Leger zo ooit begonnen zijn? Dat beangstigt mij nog wel eens, sommige emoties zijn verkeerde aandrijving voor vuile politiek van buiten af, ze hebben gevalletjes zoals ik nodig om over de Rooien te kunnen gaan, de Royals, Rage against simple pure Love.. ik weet niet eens wat het isz ben ik bang..

  10. Het hart dus Cozmic…jouw hart…liefde is de sleutel, dat straal je uit. Je bent een en al liefde. Ik weet hoe het voelt dat niet alles rond loopt in het leven…sunny side up and down. Ik heb je verhaal gelezen en kan goed met je meeleven want ik was ook al een paar keer in het ziekenhuis en had pech. Maar ook wel weer geluk. Soms zie je het mensen van buiten niet aan wat ze hebben meegemaakt, het zit van binnen. Maar alles is veranderlijk en uit ziek wordt gezond….en dan sta je weer in je kracht, in verbinding met het universum en je kennis over het heel-zijn. Alles wat je in dit leven hebt gehad, hoef je het volgende leven niet mee te maken…denk ik dan maar…ik hou van jou en jullie allemaal

   http://www.youtube.com/watch?v=OOgpT5rEKIU&feature=relmfu

  11. Si si si MoniKa , el corazon .
   Ik weet niet of je bekend bent met de atlas der gevoelens ( een boek ) daarin wordt beschreven dat dit een soort tijdscapsule was om me in dit hectische leven aan mijn zielsbestemming te herinneren , kon niet acurater zijn ! If it doesnt kill you , it makes you stronger . Aan de ene kant ben ik nog zo fit als een konijntje , aan de andere kant kan ik niet doorgaan met het werk wat ik altijd deed .
   Mooie clip trouwens van Alannis , nog nooit gezien terwijl ik de text uit mijn hoofd ken . Ze geeft zich letterlijk bloot na alle ellende die ze meegemaakt heeft .
   Ik kom net thuis na een dag wind en regen ppffeew , mijn hoofd begint te gloeien .
   effe eine musica
   http://www.youtube.com/watch?v=AGa4uO6wZQg

  12. Blij iets van je te horen 🙂 nee, ik ken het boek niet…maar het menselijke motortje kan natuurlijk niet altijd op volle toeren lopen. De eerste 40 jaar zorgt het lichaam voor ons en daarna moeten we 40 jaar of zo voor ons lichaam zorgen 😉
   Het liedje was heel mooi wat je me stuurde, glimlach. Op dit moment zou ik het liefst veel meer noch van je willen weten maar dan moeten we een topic over jou hebben 🙂
   Doe maar rustig aan, het weer is ook echt heftig. Ik vind het overdag lichter dan normaal voor deze tijd van het jaar….het lijkt alsof we met de aarde de andere kant uitgaan of zo….weet daar ook niet zoveel over maar misschien jij wel.
   Ik ben sowieso al de hele week een beetje de weg kwijt 😉 Ik ben ontroerd door jou, weet je dat lieve Cozmic?
   Het is misschien een afgedraaide maar toch goede plaat…http://www.youtube.com/watch?v=EAchKt2xjsw

  13. Nice tune babe 🙂 Pink Floyd verveelt nooit . Ik weet niet of er een ander licht is , het kan ook een subjectieve waarneming zijn . In mijn vise kan je binnen de frequentie van deze 3D realiteit ook op een hogere resonatie zitten waardoor alles wat mooier is . Een resonatie waar ik me overigens graag op begeef , lukt niet altijd maar wel vaak . Misschien leg ik het een beetje vaag uit , maar als je al begrijpt wat ik bedoel dan hoef ik het niet uit te leggen 🙂 . Volledig on-topic met dit christusbewustzijn topic by the way .
   hymn to her
   http://www.youtube.com/watch?v=H8jx2Wg4dVw&feature=related

  14. Was ik toch bijna the Cream vergeten. Dat is pas echt muziek. Drie mensen, waaronder Eric Clapton. http://www.youtube.com/watch?v=hnz-wd9uMrY

   Reunie na zo’n 25 jaar elkaar niet gezien te hebben. Een dagje oefenen en het klonk beter dan ooit. Ja, een top band, drugs, daar komt ruzie van, te veel ego. Het gaat ze hier beter af dan ooit.

   Oh ja Monika, een drumstel kan ook heel lekker zijn op z’n tijd, neem de tijd:
   http://www.youtube.com/watch?v=4Gze0PxDKgQ

  15. Muziek, er kan zo veel in zitten. Ritme, melodie, poëzie, controversie, melancholie, etc. Zou ik bijna liefde vergeten? Waar gaan de meeste liedjes over? De Liefde!

  16. @ Cozmic…kijk straks het filmpje wat je stuurde. Was de hele dag op school even bijkomen 😉

  17. Ja MoniKa , Ich lebe noch . Kwam wat laat zuhause . Onderweg had ik een hoop geïnspireerde gedachten maar toen het hier dood leek stierven ze ook weg 🙁 .
   Wat vind je van Spirit Science ? Ik vind dat geweldig gedaan , een soort shorttrack in kennisvergaring . Mij spreekt de metafysica erg aan alles ligt in meta- en quantumfysica besloten . Hieronder een tjoepie van een stel gasten die een funvideo wilden maken en perongeluk en zeer wijze dakloze tegenkwamen .
   http://www.youtube.com/watch?v=rB8BdRNVnEI
   Een van die gasten is wat irritant , maar daar moet je maar doorheen kijken . Vivek is great .

  18. Ja lc dat vind ik ook altijd erg boeiend. Je kunt er veel antwoorden vinden, wat weer naar meer vragen leidt. En o hoe graag ik mee hierin mee laat nemen…
   Persoonlijk is het meer wat ik zelf al heb ‘gedachtgevoeld’ dat opeens in jezelf een soort wijsheid/erkenntnis opkomt…zomaar. Dan weet ik opeens iets ‘meer’. Ik kan dat niet verwoorden, het is meer een soort van ‘binnengevoel’, wat vreugde en tevredene gelatenheid met zich mee brengt naar het geheel toe zeg maar. Het moment van zo een erkenntnis is heel intens en naar een tijd ontstaat dat ‘binnengevoel’…ily

  1. Toch heeft dat wel wat zo’n Go Spell koortje , beter dan een saaie predikant die hel en verdoemenis loopt te zaaien in de middenstandertjes hun hoofdjes .
   Damn ik heb een knoop in mijn maag die maar langzaam weg wil gaan , een niet oplettende oudere man zette zijn auto plots in zijn achteruit en ramde de mijne 🙁 Porca miseria !
   even een plaatje van mijn naamgenoot
   http://www.youtube.com/watch?v=3RPgK6-rAjw

  2. Ken die ouwe mooi dokken of niet dan haha. Ik rij altijd zelf mijn auto in de prak 😉

  3. Als ik m’n auto in de prak rij ben ik wel de lul. Geen all risk 😉 Ach, is me eerder overkomen en heb er veel van geleerd. Rustig rijden en niet uitwijken voor eenden, serieus 😉

  4. Holy crap Martijn , thats the real stuff !! Ik ben 1 keer naar een Floyd concert geweest , its mindblowing .

  5. Oh ja , by the way , Janee , Martijn en Guido , dat stukje text onder 4.6 was uit een satsang met Mooji . Ik zou even moeten zoeken voor de link , het was ook een extract .

 2. Stel, ons lichaam is onze tempel, waarom zit die tempel bij de meesten dan vol troep?

  Jezus kende ze wel, die zwartgerokte moralisten. Had hij ze zelf niet uitgescholden voor ‘addergebroed’ en dergelijke meer? Had hij niet overduidelijk aangetoond dat ze zelf de kat in het donker knepen, terwijl ze het volk allerlei strenge bepalingen en voorschriften oplegden? Niet te vertrouwen, die lui, zoveel is wel duidelijk. En zelfs tot in onze tijd is het woord ‘farizeeër’ blijven bestaan als aanduiding voor een schijnheilig mens met een dubbele agenda, die in het geniep zijn eigen belangen veilig stelt. ‘Schriftgeleerde’ heeft die negatieve klank niet behouden, maar staat eerder gewoon voor een gortdroge, enigszins wereldvreemde theoreticus.

  Daar farizeeërs, hier schriftgeleerden, het is genoeg zo. Voor die paar, let your light shine. Ik kom en ga. Misschien duurt het even, misschien ben ik morgen terug. Voor nu:
  I’m steppin’ out: http://www.youtube.com/watch?v=yGJSKFZWM8M

  1. Dank je Monika, jij moet wel een hart van goud hebben, zelfs mijn zwager en zijn vriendin zijn me (weer) vergeten. Ach, het is een eerbetoon aan het lichaam en de geest, toch zeer bedankt. Dat je dit onthouden hebt. Fantastisch Monika, ik zou het je niet kunnen nadoen. Jij bent bewust, jij neemt waar. Prachtig.

  2. Dit is een link, de enige die ik kon vinden van mijn lievelingslied van camaròn een spaanse legende, hij zingt flamenco, en voor spanjaarden is hij de ‘bluesman’. Dit nummer is op yt niet te vinden, alleen met een thuis filmpe van 3 mensen erbij. Maar goed…luister dan alleen maar een kijk niet. De tekst hebben ze in het engels vertaald, dat is dan wel mooi. Je krijgt anders alleen andere versies, maar ik ken alleen deze die je nu hoort….hij is al overleden in de 80er jaren. Komt uit Almeria…die buurt van spanje is nog niet zo vol

   otra galaxia….http://www.youtube.com/watch?v=HKxczUWxFBE

   trouwens, als ik spelfouten heb etc. ben op het laptop van mijn zoon, heb zelf geen…maar is voor mij nu even net zo handig 😉

  3. Tja er is nog muziek, die niet op yt is, dat is dan weer balen…dit is van james iha, gitarist van smashing pumpkins en a perfet circle. Hij had een eigen plaat gemaakt met alleen maar liefdesliedjes…en mooie.
   Dit is er een maar ook alleen maar met een clip van andere gelukzaligen 😉
   Dus ook hier beter alleen luisteren
   http://www.youtube.com/watch?v=q9ribCgGc0g
   iwjlc

  4. Ja…deze camaron sweetie. Het is zo authentieke muziek, vooral als je die streek kent

 3. @Guido, mijn dank dat je “Liefde wil stromen” hierbij hebt gezet als aanverwant artikel, tevens zag ik onderaan “mooie paasdagen” Op zich niet zo erg, het betreffende artikel is van alle tijden, toch voeg ik hierbij een meer passend gedicht bij:

  Ja echt waar, het is alweer December
  de laatste maand van het jaar,
  de dagen zijn koud, kort en grijs
  Overdag blijft het mistig en donker
  licht en warmte zoeken we binnenkamers.

  December is een afsluiting maar ook
  al bijna een nieuw begin
  We vieren Sint, Kerst, Oud en Nieuw.
  Verwachtingen zijn vaak hoog gespannen
  in de laatste maand van het jaar
  De onrust is te voelen in de atmosfeer.
  Er moet en kan zoveel meer dan vroeger
  Ons “willen” is zo groot geworden.
  Met Kerst zingen we Stille Nacht, Heilge Nacht.
  Vrede op Aarde, in de mensen een welbehagen.
  waarom alleen met Kerst, waarom kunnen we dit niet vasthouden
  en over de jaarwisseling heentillen, meenemen naar 2012.

  We herdenken dat met Kerst het Kindeke Jezus werd geboren.
  Jezus de Messias zou de eniggeboren Zoon van God zijn.
  Maar wij zijn allemaal kinderen van God.
  Wij nemen allen deel aan het Kosmisch plan
  Met Jezus is volgens mij dat Bewustzijn in de wereld gekomen.
  Symbolisch betekend dat zijn geboorte voor mij.

  Geboorte staat immers voor verlossing
  Verlossing brengt vrijheid
  Messias is de boodschapper.

  Laten we nu met Kerst de boodschap aannemen
  dat wij allen mooie mensen zijn.
  Mooie mensen met alle persoonlijkheden die we in ons hebben
  Persoonlijkheden waaruit we bestaan, waaruit we handelen.
  Het hoort bij ons, laten we dat accepteren
  Laten we lief zijn voor ons hele zelf.

  Wie en wat Jezus ook was, hij veroordeelde niemand
  Laten wij dus ook niet onszelf veroordelen.
  We zijn goed zoals we zijn: “Mooie Mensen!”
  Als dat geen goede Kerstgedachte is.

  Alice

  Vanaf deze plek wil ik iedereen die dit leest een warme en liefdevolle Kerst
  toewensen en het allerbeste voor 2012 met veel Geluk, Vrede en Harmonie
  en vooral veel plezier met alles wat jullie gaan ondernemen in dit zo belangrijke
  en spannende Nieuwe Jaar. Hartegroet Alice

 4. Een duidelijke uiteenzetting over het Esoterisch Christendom welke universeel is.
  Zoals geschreven: ‘Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun midden”.
  M.A.W.,
  “Waar ziel en geest of ziel geest en lichaam in harmonie zijn, staat het goddelijke centraal”.

  1. “O Mensch
   Du bildest es zu deinem Dienste,
   Du offenbarst es seinem Stoffeswerte nach
   In vielen deiner Werke.
   Es wird dir Heil jedoch erst sein,
   Wenn dir sich offenbart
   Seines Geistes Hochgewalt”

  2. Grappig, ik zat net even te googlen op “rudof steiner en w.a. scholten” en zie ik opeens dat de theosofische vereniging in groningen de komende maanden een aantal lezingen geeft in de w.a. scholtenstraat in groningen met thema’s uit het boek “De Filosofie van de Vrijheid” uit 1893 van Rudolf Steiner. “Toeval” bestaat niet!

   http://groningen.theosofie.nl/

   “Heeft de mens een vrije wil?”

   Ik vind wel grappig dat de theosofische vereniging haar lezingen geeft in het gebouw van het Humanistisch Verbond en dat dat gebouw is gevestigd in de straat, die vernoemd is naar de gever van het beeld Aartsengel Michael en de Draak, namelijk W.A. Scholten, de Groninger groot industrieel uit de 19de eeuw

   Ik vond het daarom ook wel gepast om hieronder even een linkje op te nemen naar een bijdrage over de vrije wil op de website van het Humanistische Verbond.

   http://www.humanistischverbond.nl/weblogvoorzitter/weblogs_2011-1/bestaat-de-vrije-wil-

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.