Advertentie

Vergeving


Vergeving

Lieve mens,
vergeef uzelf.

Vergeef wat reeds
aan u is geschied.

Want door vergeving
worden uw leringen ingelost
en uw geestelijk zijn bekrachtigd.

Leef vanuit deze leringsprincipes,
in al wat tot u komt.

Vergeving kan alleen dán geschieden in u,
daar waar u zich verbindt,
met zowel uzelf en de ander,
in gelijkheid van beroering.

Want zie,
al wat de ander u aandoet,
zo doet u de ander aan,
daar waar waarlijke vergeving
niet plaats vindt.

Zeker, delen van onrecht
behoeven geen goedkeuring
of acceptatie.

Weet echter dat vergeving
bovengaande is
aan uw aardse zaken.

Zo versta wat in u
als vergevingswaarde aanwezig is
en vergeef.

Omdat niet alle bewustzijn
immer voorradig was,
is en zal zijn.

x

vergeef

Advertentie