Advertentie

Eeuwig in liefde verbonden..


Eeuwig in liefde verbonden

x
Lieve mens, weet,

dat u eeuwig in de Liefde verbonden blijft.
Want Liefde is uw bondgenoot.

In uw aards bestaan zult u telkenmaal
uzelf geconfronteerd weten,
met wat ware liefde in zich draagt.

Weet dat daar, waar u de liefde
kan dragen, kunt ontvangen en geven,
u toe- en meewerkt
aan de bestendiging
ervan
tot in de eeuwigheid.

Uw naasten zult u wederom ontmoeten,
voorbij uw aardse grenzen,

in de liefde van de eeuwigheid.

Weet dat in al het verdriet dat in u vrijkomt,
bij het onder ogen komen van ieder afscheid,
uw ziel geschoond wordt,
en zich de liefde vrijzet,
voorbij de angst
om uzelf over te geven
en achter te blijven.

Úw liefde
zal zich in verbondenheid in de Geest herenigen,
opdat waarachtige eenheid ontstaat.
Zie zo ook alle levens die u leefde voorbij de tijd.

Want alles staat in het teken van uw ontmoeting,
met de betekenis van de ware liefde in u.

Zo, wees getroost
in de genade
van uw eigen liefde
en die van uw naasten,

want deze zal eeuwigdurend blijven bestaan.